4.cirkulář
Rekreace
a
ochrana přírody
- ruku v ruce?
4. - 6. května 2011, Brno
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
jménem Ústavu tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme informovat již o druhém
ročníku konference
„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – RUKU V RUCE?“,
která je pořádána pod záštitou
pana Mgr. Tomáše Chalupy, ministra životního prostředí ČR,
pana JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje
a
pana Bc. Romana Onderky, MBA, primátora města Brna
ve spolupráci s
Vysokým učením technickým v Brně,
Správou CHKO Moravský kras,
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR,
Českou společností krajinných inženýrů,
Klubem českých turistů
a
Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava
za finanční podpory města Brna
Konference se uskuteční ve dnech 4. - 6. května 2011
v hotelu Santon v Brně.
Konference byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání
České komory architektů (ohodnocena 4 body) a do systému
celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě (ohodnocena 3 body).
Vědecký výbor konference:
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
prof. Dr. Cecil C. Konijnendijk – Kodaňská univerzita
doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr – Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Martina Zeleňáková, Ph.D. – Technická univerzita Košice
RNDr. Leoš Štefka – Správa CHKO Moravský kras
Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Ing. Martina Pásková, Ph.D. – Ministerstvo životního prostředí ČR
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně
Ing. Petr Hrůza, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
Ing. Gergely Markó, Ph.D. – Univerzita západního Maďarska
Ismo Sarajärvi, MSc – Univerzita aplikovaných věd v Rovaniemi
Organizační výbor konference:
Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně
Sylva Dvořáková – Mendelova univerzita v Brně
Ing. Monika Hamanová, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně
Ing. Kateřina Loučková – Mendelova univerzita v Brně
Ing. Katarína Domokošová – Mendelova univerzita v Brně
Ing. Alice Kozumplíková – Mendelova univerzita v Brně
Organizační pokyny
Jednací jazyk konference (včetně jazyka příspěvků): český jazyk, anglický
jazyk, slovenský jazyk
Prezentace, prosíme, nachystat v powerpointu v anglickém jazyce. Simultánní
překlad bude podle potřeby zajištěn.
Na exkurzi do nepřístupného krasu Tišnovska vřele doporučujeme vzít si
sebou gumovky, helmu a čelovku.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat na e-mail: [email protected]
Možnost využít wellness Infinit. Nutno objednávat přímo přes recepci:
http://www.infinit.cz/brno-kontakt.html .
Časový plán
Středa 4.5.2011
9:00 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 15:10
15:10 – 15:30
15:30 – 16:30
17:00 – 19:30
20:00
Čtvrtek 5.5.2011
8:30 – 9:50
9:50 – 10:10
10:10 – 11:50
12:00 – 13:30
13:30 – 15:30
16:00 – 18:00
18:30 – 19:30
19:30
Pátek 6.5.2011
8:30 – 14:00
prezence účastníků
slavnostní zahájení, úvodní slovo
1. blok přednášek
oběd
2. blok přednášek
přestávka na kávu
3. přednášek
výlet lodí po brněnské přehradě
s odbornou
přednáškou a občerstvením
neformální
společenský
večer
s
rautem
(v případě pěkného počasí grilování na terase hotelu
Santon)
4.blok přednášek
přestávka na kávu
5.blok přednášek
oběd
možnost využít wellness (Infinit)– nutno objednat předem
exkurze do okolí města Brna
varianta A – návštěva golfového hřiště
varianta B – obora Holedná
večeře formou bufetu
neformální posezení u akademického vína
postkonferenční exkurze – terénní exkurze do
tišnovských příměstských lesů (Přírodní památka
Květnice, běžně nepřístupný Tišnovský kras)
zakončení obědem ve Sladovně v Černé Hoře (návrat
do Brna)
Účastnický poplatek
4 000,- Kč
při platbě na místě
První autor příspěvku může uplatnit slevu 500,- Kč z konferenčního poplatku.
Pracovníci či členové pořádajících organizací mohou uplatnit slevu 400,- Kč
z vložného. Studenti mohou uplatnit slevu 500,- Kč z vložného.
Výše uvedené slevy je možné sčítat. Nejpozději u prezence je nutné tyto
skutečnosti doložit.
Lokalizace konference
vedení sekce / the
chief of the section
4.5.
5.5.
časy / timetable
První autor /
1st author
název příspěvku v AJ /the title of the article
1 Pásková
10:20 - 10:40
Štefka
Punkva Springs National Nature Reserve – motorised transport and the environment
2
10:40 - 11:00
Slabý
Forest parks
3
11:00 - 11:20
Vítek
Self-willed attempt to explain some recreational inactments
4
11:20 - 11:40
Šťastná
Ice climbing and ski-touring in the Krkonoše Mts. National Park
5
11:40 - 12:00
Bystrický
Using GIS to investigate forest functions balance
6 Štefka
13:30 - 13:50
Středová
Influence of visitors on Kateřinská cave microclimate
7
13:50 -14:10
Schneider
Recreation in the National Forestry Programme
8
14:10 - 14:30
Janeczko
Social needs and preferences in the aspect of forest landscape design
9
14:30 - 14:50
Jaarsma
Public Recreation and Landscape Protection: Management Measures & Monitoring of changing Visitor Flows hand in hand!
10
14:50 - 15:10
Janoušková
Geography of Tourism - Ideal Field to Study Problems of Recreational Use of Natural Surroundings at Universities
11 Vítek
15:30 - 15:50
Machar
Conservation of the Common Kingfisher in the Bird Area Litovelské Pomoraví in the frame of recreational activities
12
15:50 - 16:10
Junek
Does the argotourism have a chance in the forestry as well?
13
16:10 - 16:30
Arnberger
Recreation impacts on wildlife in the UNESCO biosphere reserve “Untere Lobau” in Vienna
14 Zeleňáková
8:30 - 8:50
Hrůza
The Forest Road Technology used for the Reconstruction of Park Footpaths on the Example of Town Park Michalov in Prerov
15
8:50 - 9:10
Girgel
Definition of resting areas - the possibility of directing recreation areas with concentrated interests of nature
16
9:10 - 9:30
Kotásková
Children's playgrounds in suburban forests
17
9:30 - 9:50
Kikulski
Aspects of availability of forests in Poland for recreational purposes
18 Psotová
10:10 - 10:30
Borusík
The issue of settlement of conflicts between the interests of forestry, conservation and protection of nature in NHL Kacina
19
10:30 - 10:50
Turečeková
Skiing and its influence on specific environment components on The ski centre Chopok-south example (NP Low Tatra)
20
10:50 - 11:10
Woznicka
Analysis of selected forest recreational facilities adaptation to the requirements of potential users
21
11:10 - 11:30
Pavličková
Public Tourism and Recreation versus Protected Areas on the Case Study of Micro-region Tarbucka
22
11:30 - 11:50
Bashir Omar
River landscape protection, recreation and management: Nile River case study
23
poster
Středa
Microclimate of tourist attractive areas of Brno city
24
poster
Zeleňáková
Evaluation of the development potential of the village Spiššké Bystré, Slovakia
Download

4. cirkulář konference