Z A V I AT Y S V E T P R A V E K U
10.9.- 26.1.2014
Objav s nami tajomstvá praveku. Ako to vyzeralo na našom
území? Kráčali po Slovensku dinosaury? Alebo mamuty?
Viete si predstaviť našu krajinu zaliatu morom? Odkryte s
nami zaviatu cestu pravekom od prahôr po štvrtohory.
Stretneme sa s najvýznamnejšími nálezmi z územia
Slovenska od skamenelín rastlín a živočíchov, po kosti
pravekých zvierat. Výstava je vhodná pre ZŠ, SŠ ako aj VŠ.
Lektorát je prispôsobený vekovej skupine návštevníkov.
ODPORÚČANÉ PREDNÁŠKY A AKTIVIT Y K VÝSTAVE
Geologický vývoj územia Slovenska - Mgr. Csaba Tóth, PhD.
More hlboké niekoľko kilometrov, chrliace sopky, loviace dinosaury! Na Slovensku?
Áno, všetky tieto zaujímavé javy nájdeme v dlhej geologickej minulosti nášho územia.
Prednáška sa okrem iného venuje základným typom hornín, geologickým
procesom a hlavným skupinám skamenelín
v jednotlivých geologických obdobiach.
Práca geológa (paleontológa) - Mgr. Csaba Tóth, PhD
Deti poodhalia tajomstvo skamenelín. Ako vznikajú a kde ich
možno nájsť. Oboznámia sa s prácou geológa a naučia sa
určovať nerasty podľa špecifických vlastností.
V prípade záujmu je potrebné kontaktovať nášho odborného
pracovníka:
Mgr.
Csaba
Tóth,
PhD.:
geológ,
[email protected],tel. kontakt: 048/41 03 376,41 31 994
P R E M I ETA N I E F I L M O V s T E M AT I KO U P R AV E K U
Premietanie filmov s tematikou praveku podľa aktuálnej ponuky
po dohode s pedagógom. Dĺžku trvania prispôsobujeme podľa
časových možností skupiny, ako aj veku žiakov. Maximálna kapacita
premietacej sály je 40 osôb.
Kontaktné osoby: Ing. Zuzana Ištvánová, Ing. Slavka Turečeková, PhD.
tel. kontakt: 048/41 03 376,41 31 994
email: [email protected], [email protected]
T É M AT I C K É T V O R I V É D I E L N E
Nie je kostra ako kostra
Paleontológovia to pri objavovaní kostier nemajú naozaj ľahké. Vyskúšajte si u nás
poskladať kostru mamuta alebo jaskynného medveďa. Dokážete odhadnúť ich
skutočnú veľkosť? Preskúmame spolu kosti mamuta a ešte oveľa viac ...
Zázraky v kameni
Kameňom príroda nadelila rôzne tvary a do niektorých vtlačila prekrásne vzory. Amonity, trilobity, obrovský
praveký hmyz ... písmenká v knihe o príbehu života na našej planéte, alebo jednoducho, skameneliny.
Spoznajte ich skutočné tvary a skúste s nami vyrobiť ich napodobeninu.
Lietajúce jaštery?
Hatzegopteryx, Pteranodon, Pterodactylus? Zistite aká bola ich skutočná veľkosť a čím sa živili. Sú naozaj
predchodcami dnešných vtákov? Príďte si s nami vyrobiť ich zmenšený model.
Záujem o tvorivú dielňu je nutné nahlásiť najneskôr 3
dni vopred z dôvodu zabezpečenia dostatku
potrebného materiálu, ako aj skoordinovania rôznych
paralelne prebiehajúcich aktivít v múzeu. Trvanie
dielní je približne 45 - 60 min., maximálny počet
žiakov v jednej skupine je 25. Deti si od nás odnesú
hotový výrobok. Pedagogický dozor zodpovedá za
pokojný priebeh aktivity.
Vstupné pre organizované skupiny
Výstava
deti od 4 r., študenti, dôchodcovia 1 €
Tvorivá dielňa 1 €
Premietanie filmov 0,50 €
Odborné prednášky 1,50 €
ZŤP, pedagogický dozor ZDARMA
w w w. s s m u ze u m . s k
Kontaktné osoby: Ing. Zuzana Ištvánová,
Ing. Slavka Turečeková, PhD.
tel. kontakt: 048/41 03 376,41 31 994
email:[email protected],
[email protected]
Download

pravek školám