CCTV | NBN‑832 Kamera DinionHD IP Den/Noc 1080p
NBN‑832 Kamera DinionHD IP Den/
Noc 1080p
▶ 1/2,7palcový snímací prvek CMOS Den/Noc
s progresivním snímáním
▶ Vysoké rozlišení 1080p, formát HD
▶ Místní úložiště pro flexibilní možnosti nahrávání
▶ Automatické zpětné zaostření pro snadnou instalaci
▶ Decentralizovaná inteligence
▶ Soulad se standardem ONVIF
▶ Čtyři toky
Kamery DinionHD IP Den/Noc 1080p jsou kamery se
snímacím prvkem CMOS s progresivním snímáním, které
používají technologii digitálního zpracování obrazu Dinion
vyvinutou společností Bosch. Kamera používá nejnovější
snímací prvek s rozlišením HD založený na technologii
CMOS pro dosažení ostřejšího a detailnějšího obrazu
s formátem 16:9.
Plně podporuje funkce, jako jsou vícesměrové vysílání, tok
dat přes Internet a nahrávání na zařízení iSCSI.
Kamera DinionHD 1080p poskytuje nejvyšší standardy
výkonu a spolehlivosti v libovolném scénáři zabezpečení a
sledování, ve dne i v noci.
Funkce
Kamera 1080p HD
Kamera DinionHD je navržena pro přenos toku
videoobrazu s vysokým rozlišením 1080p ve skutečném
formátu HD (16:9). Kamera nyní přináší nepřekonatelný
obrazový výkon technologie Dinion do videa standardu
HD.
Vynikající kvalita obrazu
Zásluhou 1/2,7palcového snímacího prvku HD CMOS
poskytuje kamera DinionHD IP Den/Noc vynikající kvalitu
obrazu. Systém digitálního zpracování obrazu vyvinutý
společností Bosch optimálně zpracovává formát obrazu
HD bez jakýchkoli kompromisů. Obrazový výkon a
reprodukce barev jsou znamenité dokonce i v náročných
světelných podmínkách.
Přepínání režimů Den/Noc
V nočním režimu zvyšuje kamera kvalitu zobrazení při
slabém osvětlení vysunutím infračerveného filtru z optické
dráhy a poskytováním černobílého obrazu. Kamera se
může přepnout z barevného do černobílého režimu
automaticky v závislosti na hladině osvětlení, ručně
prostřednictvím poplachového vstupu nebo vzdáleně
prostřednictvím internetového prohlížeče.
Maskování privátních zón
Čtyři různé privátní zóny umožňují blokovat určité části
scény. Masku pro libovolnou část scény lze předem
naprogramovat.
Efektivní správa šířky pásma a ukládání dat
Kamery využívají k efektivní správě šířky pásma a
požadavků na ukládání kompresi H.264 (Main Profile),
zúžení šířky pásma a vícesměrové vysílání, ale současně
poskytují vysokou kvalitu obrazu a vysoké rozlišení.
www.boschsecuritysystems.cz
2 | NBN‑832 Kamera DinionHD IP Den/Noc 1080p
Inovativní funkce čtyř toků společnosti Bosch umožňuje
kameře DinionHD poskytovat tři toky H.264 (tok 1080p
HD, tok se sníženým rozlišením a tok obsahující pouze Isnímky HD) společně s tokem M‑JPEG. Tyto čtyři toky
usnadňují možnosti zobrazení a nahrávání s efektivním
využitím šířky pásma a také integraci se systémy pro
správu videa od jiných výrobců.
Kamery DinionHD nabízejí nepřekonatelné možnosti
nahrávání. Po připojení k síti mohou používat přímo cíle
iSCSI, aniž by byl potřebný jakýkoli nahrávací software.
Schopnosti systému týkající se správy nahrávání lze dále
rozšířit použitím softwaru Bosch Video Recording Manager
(VRM).
Kamera DinionHD podporuje místní úložiště na kartě
microSD. To lze použít k místnímu nahrávání poplachů
nebo pro technologii ANR (Automatic Network
Replenishment) ke zlepšení celkové spolehlivosti
nahrávání videodat.
Standardní inteligence
Nenákladná a snadná instalace
K dispozici jsou tři možnosti napájení – napájení přes síť
Ethernet (PoE), 24 V AC a 12 V DC. Použití napájení přes
síť Ethernet usnadňuje instalaci a je nákladově
efektivnější, protože kamery nevyžadují místní napájecí
zdroj. Pro zvýšení spolehlivosti systému lze kameru
současně připojit k napájení přes síť Ethernet i ke zdroji
12 V DC nebo 24 V AC. Navíc lze použít záložní zdroje UPS
(Uninterruptible Power Supply), které umožní nepřetržitý
provoz dokonce i při přerušení dodávky elektrické energie.
K zajištění bezproblémového kabelového připojení k síti
kamery podporují technologii Auto-MDIX, která
instalačnímu technikovi umožňuje použít síťové kabely
s přímými nebo překříženými vodiči.
Automatické zpětné zaostření
Automatické motorizované zpětné zaostření zkracuje dobu
zaostření až o 50 %. Dokonce umožňuje jemně doladit
zaostření konkrétní oblasti zájmu. Po jeho provedení je
kamera přesně zaostřena pro denní i noční provoz.
Zásluhou integrované analýzy obsahu obrazu posiluje
kamera koncepci decentralizované inteligence, v níž
jednotlivá okrajová zařízení získávají vyšší míru inteligence.
Systém analýzy pohybu v obrazu MOTION+, který je
integrován do všech verzí kamery, představuje dokonalé
řešení pro aplikace, v nichž jsou vyžadovány funkce
standardní analýzy obsahu obrazu. Tento algoritmus
analýzy pohybu je založen na změně obrazových bodů
a zahrnuje možnosti filtrování velikosti objektů a důmyslné
schopnosti detekce neoprávněné manipulace.
Intuitivní uživatelské rozhraní
Zdokonalená verze inteligentní analýzy obrazu
Kameru je možné vzdáleně aktualizovat, kdykoli je
k dispozici nový firmware. Tím je zajištěna nepřetržitá
aktuálnost produktů a ochrana vašich investic
s minimálním úsilím.
Verze kamery s rozšířenými technickými prostředky
obohacuje funkce analýzy obsahu obrazu o dokonalejší
verzi inteligentní analýzy obrazu (IVA). Tato verze obsahuje
takové funkce, jako jsou detekce nečinného objektu,
detekce překročení čáry, detekce toku, detekce davu atd.
Soulad se standardem ONVIF
Kamera vyhovuje specifikaci ONVIF (Open Network Video
Interface Forum) zaručující vzájemnou spolupráci mezi
síťovými videoprodukty od různých výrobců. Zařízení
přizpůsobená standardu ONVIF jsou schopná si vyměňovat
živý obraz, zvuk, metadata a řídicí informace. Jsou
automaticky zjišťována a připojována k síťovým aplikacím,
jako jsou systémy pro správu videa.
Nepřekonatelná flexibilita
Existuje mnoho způsobů získání přístupu k obrazu
z kamery: na počítači pomocí webového prohlížeče,
prostřednictvím systému Bosch Video Management
System (VMS) nebo aplikace Bosch Video Client. Aplikace
Bosch Video Client je poskytována bezplatně s každou
kamerou. Tento snadno použitelný software lze bez potíží
nakonfigurovat a používat až pro 16 kamer. Aktualizace na
základě licence umožňuje přidat podporu až pro 64 kamer.
Kamera DinionHD je vybavena velmi intuitivním
uživatelským rozhraním, které umožňuje rychlou a
snadnou konfiguraci přes síť IP. Z počítače nebo tlačítky
kamery lze aktivovat průvodce automatickým zaostřením
objektivu. Ten instalačnímu technikovi usnadňuje volbu
pracovního postupu, který se nejlépe hodí k nastavení
zorného pole a zaostření s mapováním obrazových bodů
1:1.
Snadná aktualizace
Zabezpečení přístupu
Pro přístup k síti, kameře a datovým kanálům jsou
k dispozici různé úrovně zabezpečení. Podporována je
ochrana heslem se třemi úrovněmi, stejně jako ověřování
802.1x pomocí serveru RADIUS (Remote Authentication
Dial In User Service). K zajištění zabezpečeného přístupu
prostřednictvím webového prohlížeče používejte protokol
HTTPS s certifikátem SSL uloženým v kameře. K zajištění
celkové ochrany dat lze komunikační kanály pro přenos
obrazu a zvuku nezávisle šifrovat algoritmem AES se
128bitovými klíči instalací volitelné licence pro šifrování
vázáné na místo používání.
NBN‑832 Kamera DinionHD IP Den/Noc 1080p | 3
Sledovací software Bosch Video Client
Počítačový sledovací software Bosch Video Client, který je
součástí dodávky, nabízí uživatelsky optimalizované
rozhraní podporující snadnou instalaci a konfiguraci.
Průvodce umožňuje konfigurovat více kamer současně
pomocí zařízení pro automatickou detekci. Na jedné
obrazovce lze sledovat obraz z více kamer a videoklipy
uložené na kartě SD lze archivovat a prohledávat v jediné
aplikaci.
Typické aplikace
• Maloobchodní prodejny, banky
• Stadiony
• Školy
• Vězení a nápravná zařízení
• Sledování dopravy (ve vzduchu, na zemi a na moři)
• Hotely, bary a noční kluby
• Komerční a vládní budovy
• Sledování měst a bezpečnost
• Kontrola na hranicích
Elektromagnetická kompatibilita
Emise
EN55022 třída B
FCC část 15, třída B
Imunita
EN50130-4 (napájení přes síť Ethernet, +12 V DC,
24 V AC)*
EN50121-4
Bezpečnost
EN60950-1
UL60950-1 (2. vydání)
CAN/CSA-C 22.2 č. 60950-1
Vibrace
Kamera s objektivem o hmotnosti 500 g podle normy IEC60068-2-6 (5 m/s2, v provozu)
* Kapitoly 7 a 8 (požadavek na zdroj síťového napětí) se na
kameru nevztahují. Pokud je však nutné, aby systém, v němž
je tato kamera používána, vyhovoval této normě, pak musí
této normě vyhovovat všechny použité napájecí zdroje.
Poznámky k instalaci/konfiguraci
Schéma označování pro objednávání
Certifikáty a osvědčení
Standardy HD
I
-
Rozlišení: 1 920 × 1 080
Snímání: progresivní
Podání barev: vyhovuje normě ITU-R BT.709
Poměr stran: 16:9
Snímkový kmitočet: 25 a 30 snímků/s
Kamera vyhovuje standardu 296M-2001 v následujících
parametrech:
-
Rozlišení: 1 280 × 720
Snímání: progresivní
Podání barev: vyhovuje normě ITU-R BT.709
Poměr stran: 16:9
Snímkový kmitočet: 25 a 30 snímků/s
Oblast
Certifikace
Evropa
CE
USA
UL
FCC
Kanada
NBN
_
____
832
V
_
____
P
1 N: síťová kamera
4
832: provedení DinionHD
2 B: pevné tělo
5
-: systém Motion+
I: možnost použití IVA
3 N: typ Den/Noc
6
P: napájení přes síť Ethernet
Ovládací prvky
4
5
6|4
5
6
D A
A L
T A
A R
M
1
2
3|1
2
3
E
T
H
P
o
E
µSD
Kamera vyhovuje standardu SMPTE 274M-2008
v následujících parametrech:
- +
CSA
12VDC INSTALL
24VAC
MENU
www.boschsecuritysystems.cz
4 | NBN‑832 Kamera DinionHD IP Den/Noc 1080p
1 Data (RS485/422/232)
6
Tlačítko obnovení výchozího
nastavení
2 Poplachový vstup, reléový výstup
7
Servisní videovýstup
3 10/100 Base-T Fast Ethernet
8
Vstup napájení
4 Slot pro kartu MicroSD
9
Uzemnění
5 Tlačítko Menu
10
Audiovstup/audiovýstup
Obraz
Komprese videodat
H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG,
JPEG
Streaming
Čtyři individuálně konfigurovatelné toky
s kompresí H.264 a M-JPEG, konfigurovatelný snímkový kmitočet a šířka pásma.
Dva nezávisle konfigurovatelné toky H.264
Tok 1:
H.264 Main Profile (MP) 1080p 25/30,
H.264 Main Profile (MP) 720p 25/30
nebo
H.264 MP se standardním rozlišením (SD)
Tok 2:
Kopie toku 1 (pokud má rozlišení 1080p),
H.264 Main Profile (MP) 720p 25/30
(pokud má tok 1 rozlišení 720p)
nebo
H.264 MP se standardním rozlišením (SD)
Dva doplňkové toky
Tok M-JPEG
a
tok obsahující pouze I-snímky s vysokým
rozlišením (HD).
Rozlišení HD (h × v)
1080p: 1 920 × 1 080
720p: 1 280 × 720
Rozlišení 480p (h × v)
Kódování: 704 × 480
Zobrazené: 854 × 480
Rozlišení 240p (h × v)
Kódování: 352 × 240
Zobrazené: 432 × 240
Celkové zpoždění IP
Min. 120 ms, max. 240 ms
Struktura GOP
IP, IBP, IBBP
Zahrnuté díly
Počet
Součásti
1
Kamera DinionHD IP Den/Noc řady NBN-832
1
Náhradní konektor objektivu
1
Ochranná krytka snímacího prvku (je připevněna na kameře)
1
Průvodce rychlou instalací a bezpečnostní pokyny
1
Optický disk s aplikací Bosch Video Client, příručkou a požadavky na systém
1
Konektor napájení
1
Konektor poplachového vstupu/výstupu
1
Datový konektor
1
Přechodový adaptér pro objímky C a CS objektivu
Technické specifikace
Elektrické hodnoty
Napájecí zdroj
24 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
12 V DC ± 10 %
Napájení přes síť Ethernet 48 V DC, jmenovité
Citlivost (3 200 K, odrazivost scény 89 %, F/1,2)
Minimální osvětlení (30 IRE)
Barevný režim
0,22 lx
(0,022 fc)
Spotřeba proudu
400 mA | 500 mA IVA (12 V DC)
350 mA | 450 mA IVA (24 V AC)
150 mA | 175 mA IVA (PoE 48 V DC)
Černobílý režim
0,05 lx
(0,005 fc)
Spotřeba energie
4,8 W | 6 W IVA (12 V DC)
8,4 W | 10,8 W IVA (24 V AC)
7,2 W | 8,4 W IVA (PoE 48 V DC)
Den/Noc
Barevný, černobílý, automatický
Vyvážení bílé
Automatické sledování bílé (2 500 až
10 000 K), automatické sledování bílé
s uchováním v paměti a ruční
Typ
1/2,7palcový CMOS
Závěrka
Aktivní pixely
1 920 × 1 080
Automatická (1/50 [1/60] až 1/50 000), automatická
Pevná volitelná
Zvýšení kontrastu
Zapnuto nebo vypnuto
Kompenzace protisvětla
Zapnuto nebo vypnuto
Ostrost
Volitelná úroveň zvýšení ostrosti
Dynamický rozsah
Digitální široký dynamický rozsah: 76 dB
Maskování privátních zón
Čtyři nezávislé oblasti, plně programovatelné
Analýza pohybu v obrazu
Systém Motion+ nebo inteligentní analýza obrazu (IVA)
Snímací prvek
NBN‑832 Kamera DinionHD IP Den/Noc 1080p | 5
Síť
Objektiv
Objímka objektivu
CS (maximální vyčnívání objektivu 5 mm),
kompatibilní s objímkou C s dodaným přechodovým kroužkem
Protokoly
RTP, RTSP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP,
HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP,
SMTP, SNTP, SNMP, 802.1x, UPnP
Typy objektivů
Automatická detekce manuální clony a DC
clony s možností manuálního nastavení
DC clona: max. 50 mA trvale
Šifrování
TLS 1.0, SSL, AES (volitelné)
Ethernet
STP, 10/100 Base-T, automatické rozeznání
(auto-sensing), poloviční/plný duplex, konektor RJ-45
Ovládání objektivu
Prostřednictvím průvodce z webové stránky
nebo tlačítkem kamery
Zvuk
Mechanické hodnoty
Standardní
G.711, vzorkovací kmitočet 8 kHz
AAC
Odstup signál-šum
> 50 dB
Tok zvuku
Plně duplexní / poloduplexní
Vstup/výstup
Zvuk
•
•
•
1× monofonní linkový vstup, 1× monofonní
linkový výstup
Konektor
Signál na linkovém 1 Vrms při typických 1,5 kiloohmu
výstupu
2 vstupy
Konektor
Svorka (neizolovaný spínací kontakt)
Aktivační napětí
+5 V DC až +40 V DC
(+3,3 V DC pomocí stejnosměrně vázaného
zdvihacího rezistoru 22 kiloohmů)
Relé
•
•
Stereofonní konektor 3,5 mm
Signál na linkovém Typicky 12 kiloohmů, max. 1 Vrms
vstupu
Poplach
•
•
Napájení přes síť Ethernet Kompatibilní s normou IEEE 802.3at
1 výstup
Konektor
Svorka
Napětí
30 V AC nebo +40 V DC
Maximální proud 0,5 A (stejnosměrný), 10 VA
Datový port
RS‑232/422/485
Místní úložiště
Slot pro paměťovou kartu Podporuje karty microSD SDHC a SDXC až do
kapacity 2 TB
Nahrávání
Nepřetržité nahrávání, kruhové nahrávání Nahrávání poplachů, událostí a plánované nahrávání
Softwarové ovládání
Konfigurace jednotky
Prostřednictvím internetového prohlížeče nebo správce konfigurace (Configuration Manager)
Aktualizace softwaru
Flash ROM, programovatelná na dálku
Rozměry (v × š × d)
78 × 66 × 140 mm bez objektivu
Hmotnost
690 g bez objektivu
Barva
Kovová titanová, odstín RAL 9007
Montáž stativu
Závit 1/4" 20 UNC dole (izolovaný) a nahoře
Prostředí
Provozní teplota
−20 °C až +55 °C
Provozní teplota (při pou- –20 °C až +50 °C
žití IVA)
Skladovací teplota
–30 °C až +70 °C
Relativní vlhkost za provozu
Relativní vlhkost 20 % až 93 %
Skladovací vlhkost
Relativní vlhkost až 98 %
Informace o objednání
NBN-832V-P Kamera DinionHD IP Den/Noc
1/2,7palcový snímací prvek CMOS, rozlišení
1080p HD, duální tok H.264, Motion+, napájení přes síť Ethernet
NBN-832V-P
NBN-832V-IP Kamera DinionHD IP Den/
Noc
1/2,7palcový snímací prvek CMOS, rozlišení
1080p HD, duální tok H.264, možnost použití inteligentní analýzy obrazu, napájení přes
síť Ethernet
NBN-832V-IP
VLG-4V0940-MP5 Varifokální
megapixelový objektiv
5megapixelový varifokální 1/2,5palcový objektiv, ohnisková vzdálenost 9–40 mm, světelnost f/1,5, DC clona, korekce pro infračervenou část spektra
VLG-4V0940-MP5
VLG-2V1803-MP5 Varifokální
megapixelový objektiv
5megapixelový varifokální 1/2,5palcový objektiv, ohnisková vzdálenost 1,8–3 mm, světelnost f/1,8, DC clona, korekce pro infračervenou část spektra
VLG-2V1803-MP5
VLG-3V3813-MP3 Varifokální
megapixelový objektiv
3megapixelový varifokální 1/2palcový objektiv, ohnisková vzdálenost 3,8–13 mm, světelnost f/1,4, DC clona
VLG-3V3813-MP3
www.boschsecuritysystems.cz
6 | NBN‑832 Kamera DinionHD IP Den/Noc 1080p
Informace o objednání
Hardwarové příslušenství
EX12LED‑3BD‑8M Infračervená
osvětlovací jednotka
Infračervená osvětlovací jednotka EX12LED,
vlnová délka 850 nm, úhel svazku paprsků
30°
EX12LED-3BD-8M
EX12LED‑3BD‑8W Infračervená
osvětlovací jednotka
Infračervená osvětlovací jednotka EX12LED,
vlnová délka 850 nm, úhel svazku paprsků
60°
EX12LED-3BD-8W
EX12LED‑3BD‑9M Infračervená
osvětlovací jednotka
Infračervená osvětlovací jednotka EX12LED,
vlnová délka 940 nm, úhel svazku paprsků
30°
EX12LED-3BD-9M
EX12LED‑3BD‑9W Infračervená
osvětlovací jednotka
Infračervená osvětlovací jednotka EX12LED,
vlnová délka 940 nm, úhel svazku paprsků
60°
EX12LED-3BD-9W
UPA-2450-50 Napájecí zdroj
220 V AC, 50 Hz, výstup 24 V AC, 50 VA
UPA-2450-50
S1374 Adaptér
Umožňuje připevnit objektiv s objímkou C na
kameru s objímkou CS
S1374
Softwarové příslušenství
MVC-FENC-AES 128bitové šifrování AES
pro BVIP
Licence pro 128bitové šifrování AES pro
BVIP, vázaná na místo používání. Tato licence
je vyžadována pouze jednou pro každou instalaci. Umožňuje šifrovanou komunikaci
mezi zařízeními a stanicemi správy BVIP.
MVC-FENC-AES
Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
[email protected]
www.boschsecurity.cz
© Bosch Security Systems s.r.o. 011 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění
T7153054475 | Cur: cs-CZ, V3, 29 Sep 2011 | Src: en-US, V5, 10 Aug 2011
Represented by
Download

NBN‑832 Kamera DinionHD IP Den/Noc 1080p