typ
Specifikace
AVA60S70
Model
AVA60S70
Senzor
1/3 SONY
Objektiv/úhel záběru
Varifocal 2.8-12mm/20° - 90°
Počet bodů
Horiz. rozlišení
700 TV řádků
Minimální přísvit
Odstup signal/šum
51 dB
Převodový systém
PAL
Synchronizace
Automatická závěrka
Gama charakteristika
IR přísvit
72xIR LED pr.5mm, 50-60m
Video výstup
1Vpp., 75 Ω
Vodotěsná varifokální kamera
s vynikajícím obrazem
a dosvitem 50m - chipset SONY,
objektiv 2.8-12mm.
AGC
Napájecí napětí
12V DC 600mA
Pracovní teplota
-20°C až + 40°C
Konektory
DC Jack 2.1mm / Video BNC
Odolnost proti vodě
Odolná proti přímému dešti
Rozměry
225x175x95mm
Materiál krytu
Kov
MANUÁL
TECHNICKÁ DATA
Obsah dodávky
Pořadí
Název
Model
Počet
1.
Kamera
AVA60S70
1
2.
Manuál
AVA60S70
1
3.
Dovozce:
4ISP s.r.o.
Purkyňova 1805
250 82 Úvaly
Připojení kamery
Vážený zákazníku.
Gratulujeme Vám k zakoupení kamery se senzorem
SONY Sony 1/3" 700 TV řádků.
Kamera je vybavena varifokálním objektivem, jehož ostření i úhel
záběru se ovládají pomocí otočných ovladačů na spodní straně
krytu kamery. Speciální funkce se nastavují přes OSD menu, jehož
ovládání je řešeno vícepolohovým ovladačen na spojení VIDEO a
DC kabelu.
Instalace kamery je velmi jednoduchá. Doporučujeme přečtení
tohoto manuálu před instalací Vaší kamery.
GND
Popis produktu
video
cam
Video
Senzor -
Sony 1/3" 700 TV řádků
OSD
Podrobné nastavení parametrů kamery
-
-
-
Úvodem
DC12V
OSD
OSD
nahoru
LENS
(Objektiv)
doleva
ZDROJ DC12V
cam
Kamera odolná proti přímému dešti
doprava
-
Ovládání OSD menu je umístěno ve spojce
napájecího a video kabelu.
Volba se provádí stiskem příslušného tlačítka.
dolu
TYP: DC/VIDEO
(Typ: řízený DC / řízený přes V signál)
EXPOSURE
(Expozice)
Tento symbol označuje pasáže obsahující důležité
informace o provozu a údržbě kamery
Tento symbol informuje uživatele o možné
přítomnosti neizolovaného vysokého napětí.
Pod krytem kamery se mohou nacházet součástky
generující vysoké napětí.
Pozor:
Neotvírejte kryt kamery!
Zařízení neobsahuje součásti vyžadující údržbu.
Případnou opravu smí provádět pouze vyškolený personál
Poznámky:
Teplotu prostředí, ve kterém je kamera instalována, udržujte v
rozsahu -200C až +400C.
Nikdy nesměrujte objektiv přímo do slunce či jiného zdroje silného
záření. Může dojít k poškození CCD sensoru.
Neinstalujte kameru v blízkosti silných zdrojů tepla.
MANUAL
(Manuální - doporučeno)
SHUTTER - závěrka
AUTO - Automaticky
Manuálně nastavitelná rychlost závěrky
BRIGHTNESS - Jas: 0 - 255
AGC - Automatické nastavení zesilovače
Řešení problémů
1. Na monitoru není obraz.
Zkontrolujte napájecí zdroj, polaritu napájení a propojení všech kabelů.
2. Na obraze je znatelné rušení.
Pravděpodobně se jedná o rušení způsobené souběžným vedením
kabelů pro video a silového vedení AC 230V. Je potřeba přemístit
přívodní kabely ke kameře, případně připojit odrušovací filtr.
Otestujte monitor a ostatní periferie systému.
3. Barevné pozadí obrazu se mění.
Fenomén, způsobený přítomností fluorescenčního svítidla (např. zářivky).
Zářivky produkují elektromagnetické pole, které ovlivňuje přímo CCD čip
kamery. Zvětšete vzdálenost mezi kamerou a svítidlem.
DWDR - Rozšíření dynamického rozsahu
WHITE BAL
(Vyvážení bílé barvy)
AWC-SET - Automatické nastavení
ATW 1/2 - Přednastavené režimy
Manual - Ruční nastavení
BACK LIGHT
(Kompenzace protisvětla)
OFF - Vypnuto
HLC - Vymaskovat přesvícené
BLC - Standardní kompenzace
DAY / NIGHT
(režim DEN / NOC)
AUTO - Dle osvětlení
COLOR - Barevně, B/W - Černobíle
EXT - Vnější sepnutí
DPC
Eliminace poškrábaného sklíčka kamery
SPECIAL
(Další parametry)
MOTION - Zvýraznění pohybu v zóně
PRIVACY - Vymaskování privátní zóny
PARK LINE - Parkovací linie
4. Skvrny v obraze.
Nestabilní napětí z napájecího zdroje.
Napájecí kabel není správně připojen nebo vykazuje velký odpor
IMAGE ADJ - Rozšířené nastavení obrazu
LENS SHADER - Ztmavení horní části obr.
2DNR - Redukce šumu
MIRROR - Zrcadlení obrazu
FONT COLOR - Barva textu
CONTRAST - Kontrast
SHARPNESS - Ostrost
DISPLAY - Přepínání mezi CRT/LCD
a ručním nastavením zobrazení
COMM. ADJUSTMENT - Nastavení
komunikace po sběrnici RS-485
(Není podporováno)
Poznámky:
Kameru připojte k napájecímu zdroji, který poskytuje napětí i proud
ve shodě s požadavky kamery.
Při použití v prostředí s možným výskytem vysokonapěťových
výbojů musí být kamera chráněna bleskojistkou.
Pro zajištění kvalitního obrazu je potřeba zachovat co nejkratší délku
napájecího a video kabelu. V případě použití hotových kabelů s
větší délkou nesmí být přebytečný kabel smotán, ale volně rozvinut.
LANGUAGE - Jazyk OSD Menu
VERSION - Verze firmware kamery
RESET
FACTORY - Reset do továrního nastavení
EXIT
Opuštění menu a uložení nastavení
Společnost 4isp neručí za případné tiskové chyby.
Download

MANUÁL