Fórum
cestovního ruchu
Let’s Get Digital
Institut turismu agentury CzechTourism
Vám ve spolupráci s Digital Tourism
Think Tank a dalšími předními
experty přináší na letošní Fórum
cestovního ruchu 2014 sérii přednášek
a workshopů zaměřených na
nejaktuálnější témata.
Celou akci bude moderovat David Borek
z České televize.
Den první
30. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc
9:30–10:00 Registrace účastníků
10:00 –10:15 Slavnostní zahájení
Úvodní slovo Rostislav Vondruška, CzechTourism Radovan Rašťák, Olomoucký kraj
10:15 –11:15 1. blok přednášek
Marketingový plán CzechTourism 2015
Rostislav Vondruška, CzechTourism
Generální ředitel agentury CzechTourism nám představí plány agentury pro rok 2015.
Sociální média a digitální PR v cestovním ruchu
Steve Keenan, Travel Perspective
Steve působil jako editor cestovatelské sekce The Times a Sunday
Times, poté si však uvědomil, že budoucnost leží v onlinu.
V roce 2011 opustil svět novin a spoluzaložil Travel Perspective
(www.travelperspective.co.uk).
Steve nám ukáže, že sociální média jsou jen jiné způsoby, jak
vyprávět váš příběh s tím, že jejich přidaná hodnota spočívá
v možnosti poznat vaše publikum a klienty osobně.
Příběh země příběhů
Marek Mráz, CzechTourism
Zakládající ředitel rozvojové a destinační agentury České Švýcarsko,
kterou řídil od roku 2001 do roku 2010. Od roku 2011 působí jako
ředitel odboru strategie a marketingové komunikace agentury
CzechTourism.
11:15 –11:40 Od příběhu básníka Petrarcy přes příběh loveckých chodníčků
až po nečekané setkání v zámeckém parku. Ohlédnutí
za kampaní Česko – země příběhů s ukázkami realizací na
zahraničních trzích i v Česku. Ukázky výhod a úskalí měření
dopadu a efektivity těchto kampaní v podání agentury
CzechTourism.
Coffee break
Fórum cestovního ruchu — Den první
11:40 –12:30 2. blok přednášek
Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou
Radek Stojan, Olomoucký kraj
Radek je vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
Olomouckého kraje.
Představí nám velmi zajímavé projekty zaměřené na spojení
gastronomie a cestovního ruchu.
Představení Národního informačního portálu
Lenka Civínová, CzechTourism
Lenka pracovala v letech 2008– 2011 v CzechInvestu, kde získala
zkušenosti jako projektový manažer na projektech realizovaných
v rámci OPPI- ICT a strategické služby a Potenciál.
Představí nám Národní informační portál cestovního ruchu
vč. nového grafického návrhu s interaktivní ukázkou.
Efektivita PR a marketingových kampaní
Jan Herget, CzechTourism
Honza působil dva roky v agentuře VisitBritain. Následně své
zkušenosti a znalosti začal uplatňovat jako ředitel CzechTourism
Benelux. Poté řídil zahraniční zastoupení CzechTourism po
celém světě. Nyní je ředitelem odboru Institutu turismu agentury
CzechTourism.
Markéta Vogelová, CzechTourism
Význam a hlavně nutnost prokazování efektivity destinačních
marketingových kampaní není třeba zdůrazňovat. Jak
měřit efektivitu PR nebo například návštěvnost eventů?
Uvidíme zajímavé metody jako je sledování návštěvnosti
prostřednictvím zbytkových dat mobilních operátorů.
Ukážeme si také konkrétní měřený event z Brna.
Markéta dlouhá léta působí v marketingovém výzkumu agentury
CzechTourism. Nyní se v rámci svého doktorského studia zabývá
problematikou využití nových technologií pro sběr dat v cestovním
ruchu.
12:30–13:30 Oběd
Fórum cestovního ruchu — Den první
13:30 –15:30 Digital Tourism Think Tank
Jak se mění digitální prostředí – inovace, trendy a výzvy
Nick Hall, Digital Tourism Think Tank
Nick je zakladatelem a generálním ředitelem specializovaných
Představí nám měnící se tvář digitálního prostředí a zároveň
poradenských společností SE1 Media a Digital Tourism Think Tank. nám ukáže hlavní trendy a výzvy, na které by se měly
destinace připravit.
Byl také výkonným ředitelem European Travel Commission.
Měnící se tvář sociálních médií a jejich místo v marketingovém mixu
Chad Shiver, TripAdvisor
Chad Shiver k nám přichází z největšího cestovatelského webu na
Panelová diskuze nám přiblíží měnící se tvář sociálních médií.
světě – TripAdvisoru. Pracuje s destinacemi po celém světě, kterým Chad Shiver z TripAdvisoru bude mluvit o dopadu recenzí
na zákazníky. Peter Podolinsky s námi bude sdílet, jakým
pomáhá s kampaněmi a cílením na uživatele TripAdvisoru.
způsobem mohou destinace získat co nejvíce ze sociálních
Peter Podolinsky, Facebook
sítí a jaké novinky pro nás Facebook chystá na konci roku
a v roce příštím.
Peter v posledních 19 letech pracoval v tradiční reklamě
i v digitálních a brandových agenturách v Praze a Londýně.
Od roku 2013 pracuje pro Facebook jako Client Partner zodpovědný
za český a slovenský trh. Pomáhá klientům dosáhnout svých cílů
co nejefektivnějším způsobem.
Jak se mění obsah? Naučte se s ním pracovat.
Tomas Vanderplaetse, Destination Marketing Expert
Tomas má za sebou 10 let ve Visit Flanders, kde byl ředitelem
online marketingu. Nyní se tomuto oboru začal věnovat na volné
noze.
15:30 –15:50 Dozvíme se, jak se mění digitální obsah a různé způsoby, jak by
s obsahem měly (nejen) destinace pracovat.
Coffee break
Fórum cestovního ruchu — Den první
15:50 –17:20 Digital Tourism Think Tank
Měnící se tvář mobilních zařízení – využití v cestovním ruchu
Nick Hall, Digital Tourism Think Tank
Nick je zakladatelem a generálním ředitelem specializovaných
Nick s námi bude ve svém druhém příspěvku sdílet výsledky
poradenských společností SE1 Media a Digital Tourism Think Tank. poslední studie zaměřené na odlišnosti ve světě mobilních
zařízení. Dozvíme se také, jak je správně používat, abychom
Byl také výkonným ředitelem European Travel Commission.
neztratili potenciální návštěvníky.
Odhalení Big Data
Maria Lence, Sojern
Maria má za sebou více než 10 let v oblasti online turismu.
Pracovala pro Booking.com, Expedii nebo TripAdvisor.
Nyní přichází ze společnosti Sojern, aby nám vysvětlila
termín Big Data a jeho význam v cestovním ruchu. Jak mohou
turistické destinace a komerční subjekty proniknout do
velkých dat? Jak mohou být efektivnější v cílení na konkrétní
demografické segmenty?
Benchmarking: osvědčené postupy a nejlepší příklady
Ramona Wagner
Ramona je v současné době programovou ředitelkou
Digital Tourism Think Tank.
Ramona se s námi podělí o nejzajímavější zjištění z výzkumu
„2014 Digital Destinations Benchmark“. Ukáže nám nejlepší
příklady zejména v oblastech obsahu, mobilních zařízení
a sociálních sítí.
Expertní panel: odpověď na vaše otázky
Všichni experti budou pohromadě odpovídat na Vaše dotazy.
Je to pro Vás jedinečná příležitost zeptat se na klíčové otázky vašeho oboru nebo byznysu.
Panel moderuje Nick Hall.
Fórum cestovního ruchu — Den první
17:20 –17:30 Zakončení 1. dne konference
19:00–22:30 Společenský večer v Arcibiskupském paláci
Kromě skvělé příležitosti k setkání s kolegy v oboru vyhlásíme vítěze soutěže DestinaCZE 2014.
Máme připravený exkluzivní program v podobě dobré hudby, jídla i pití.
19:00 zahájení večera
——úvodní slovo
——hudební vystoupení: SKETY, A-capella jazz sextet
——předání cen DestinaCZe 2014
——hudební vystoupení: SKETY, A-capella jazz sextet
——raut s živou hudbou: Ceremony String Quartet, smyčcové kvarteto
22:30 zakončení večera
Fórum cestovního ruchu — Den první
Den druhý
31. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc
Po celý druhý den budeme mít jedinečnou příležitost nechat se vtáhnout do světa moderních technologií.
Fórum přináší jedinečnou možnost osobně si na třech stáncích vyzkoušet nejnovější technologie jako například
Google Glass, Osulus Rift a jejich cenově dostupnější varianty. Ty budou u všech stánků včetně proškoleného
personálu, který každému zájemci poskytne maximum informací pro efektivní využití v praxi.
9:00 –10:00 Jak na online marketing
Cestovní ruch a moderní technologie
Petr Mišák, Svět Androida
Petr je zakladatelem portálu www.SvetAndroida.cz, který se stal
dominantou na českém trhu.
Jak zaujmout zákazníky i na druhé straně světa? Jak zajistit
­velkou návštěvnost tak, aby vás to nemuselo stát ani korunu?
Moderní technologie jsou trendy, tak vystupte z řady a zaměřte se na mladé! Čeká nás nevšední přednáška plná inovací.
Jsou sociální sítě komunikačním nástrojem přítomnosti, nebo budoucnosti?
Ivan Hruška, Socialbakers
Ivan je od června 2013 v Socialbakers zodpovědný za business
development v regionu CEE, kam přináší své zkušenosti z IT
a marketingu ze společností SAP nebo WEBCOM. Jak využít Facebook ke zlepšení povědomí o Vaší značce? Co
měřit na sociálních sítích, proč a hlavně jak? To se dozvíme až
na přednášce.
Jak hotelu škodí rozmrzelý recepční: Data-mining v cestovním ruchu
Jan Fait, STEM/MARK
Jan Fait se stará o vývoj produktů a metod ve STEM/MARK. Jeho úkolem je dolovat data, plodit skripty a odzbrojující
metodologické poznatky.
10:00 –10:15 Ve své přednášce bude mluvit o tom, jak data-mining
rozkrývá preference návštěvníků hotelů a jak experimentální
Smaragd Browser obnažuje uvažování online nakupujícího při
výběru pobytu.
Coffee break
Fórum cestovního ruchu — Den druhý
10:15 –11:50 Využití výsledků výzkumů v praxi na příkladu konkrétních regionů
Na celém bloku se budou aktivně podílet Vladimíra Vyhnálková z Jihočeského kraje spolu s Monikou Perďochovou z Jihomoravské
centrály cestovního ruchu. Z výzkumníků se budou snažit získat rady, jak využít výsledky výzkumů v praxi.
Segmentace evropských turistů
František Bartoš, PPM Factum
Zaměřuje na problematiku sociální psychologie, individualismu,
sociálně patologického chování, voličského chování, dopravního
chování a turismu. Jeho profesním zaměřením je kvantitativní
i kvalitativní výzkum. Od září 2011 působí ve společnosti
ppm factum research jako Project Manager.
V příspěvku se bude věnovat popisu segmentů, jejich
potřebám, účinným komunikačním kanálům a možnostem
turistické nabídky v hostujících krajích.
Segmentace turistů ze vzdálených trhů
Michal Straka, Ipsos
Michal má za sebou dlouholetou praxi v prestižních společnostech
jako Linde Gas nebo GfK. Nyní se věnuje implementaci výsledků
výzkumů do procesů firem napříč mnoha segmenty trhu.
Bronislav Kvasnička, TNS AISA
Broněk byl generálním ředitelem vydavatelství Hachette Filipacchi
2000 a společnosti Lagardère Advertising. Před tím působil také
v ARBOmedia AG nebo v HAVAS Group. Nyní je CEO TNS Aisa.
Oba pánové nám představí výsledky nejnovějšího výzkumu
zaměřeného na zjištění dovolenkových zvyků turistů ze 14
zemí a na zhodnocení potenciálu jejich přínosu pro cestovní
ruch v České republice. Do výzkumu byly zahrnuty státy v 5
oblastech: ve Skandinávii, na Blízkém východě, ve střední Asii,
Latinské Americe a v jihovýchodní Asii.
Fórum cestovního ruchu — Den druhý
Domácí cestovní ruch v regionech ČR
Michal Straka, Ipsos
Michal má za sebou dlouholetou praxi v prestižních společnostech
jako Linde Gas nebo GfK. Nyní se věnuje implementaci výsledků
výzkumů do procesů firem napříč mnoha segmenty trhu.
Michal nám představí ještě jeden výzkum, který je ale
zaměřený čistě na domácí cestovní ruch. Uvidíme spoustu
zajímavých postřehů zaznamenaných během pětiletého
průběhu výzkumu a shrnutí hlavních trendů v cestování
Čechů, které byly za tuto dobu vypozorovány.
Zahraniční návštěvníci České republiky: Co vědí o nás a my o nich?
Jan Tuček, STEM/MARK
Stojí v čele společnosti STEM/MARK od roku 2003. Za dobu svého
působení se stal jejím duchovním otcem.
11:50 –12:00 Zakončení 2. dne konference
12:00 Oběd
Jeho přednáška velmi snadno vyvrátí přesvědčení, že znáte
turisty a oni znají vás.
Fórum cestovního ruchu — Den druhý
partneři:
Download

Fórum cestovního ruchu