Zajištěný investiční
program Target Click
Fund
Target Click Fund (TCF) představuje unikátní investiční program, který Vám snadno umožní dosáhnout atraktivních
výnosů při zachování maximální míry bezpečí. Umožněte svým dětem to nejlepší vzdělání a nesázejte na bezplatné
školné. Zajistěte si životní standardy na poklidné stáří a nespoléhejte se na státní důchodový systém. Finanční potřeby
a čas jejich realizace jsou u každého z nás různé. Myslete na budoucnost a staňte se finančně nezávislými. Díky TCF to
snadno dokážete.
VÝHODY TARGET CLICK FUND
Unikátní trojdílná struktura
• Zajištění vstupní investice
V případě, že při splatnosti fondu bude tržní hodnota nižší než počáteční investovaná částka, obdrží investor 100 % vstupní částky.
• Pravidelné uzamykání předchozích výnosů
tzv. „click mechanismem“
Každý den dochází k zajištění předchozích výnosů. Investor v okamžiku splatnosti fondu inkasuje nejvyšší uzamčenou hodnotu,
kterou dosáhl v průběhu doby trvání fondu bez ohledu na to, co
se událo před či během jeho investice do TCF.
• Automatické snižování kapitálového rizika
Riziko investice se systematicky snižuje s blížícím se cílovým rokem.
Investoři si tak nemusí dělat starosti se správnou realokací svých
portfolií v průběhu času. TCF nastavuje automaticky správnou
míru rizika uvnitř fondu za investora. Starosti nechte na nás, Vy si
užívejte radostí.
Vysoký potenciál růstu
Potencionální výnos TCF je založen na investicích do kvalitních akcií
vyspělého světa pomocí netradičních nástrojů finančních trhů. Akcie
jsou z historického hlediska nejvýnosnější třídou finančních aktiv.
Flexibilita a likvidita
Vyberte si TCF s cílovým rokem podle Vašich budoucích potřeb.
Vyberte si, zda chcete investovat měsíčně či čtvrtletně a zvolte si výši
pravidelné platby. Můžete kdykoliv investovat mimořádnou platbu.
V případě nepředpokládané finanční tísně není problém část či celou
dosavadní investici bez poplatků odprodat.
Mezinárodní zkušenosti
TCF jsou řízeny týmem zkušených manažerů BNP Paribas Investment
Partners. Finanční produkty renomované finanční skupiny nacházejí své
příznivce po celém světě. TCF využívá ve svých spořících programech
například kanadská pojišťovna Sun Life Canada nebo pojišťovna Gerling
v Rakousku a Německu, kde dokonce TCF obdržely od ratingové agentury Telos skvělé ocenění AAA- a potvrzují tak nejvyšší nároky na kvalitu.
PRINCIP PRAVIDELNÉHO
UZAMYKÁNÍ DOSAŽENÝCH
VÝNOSŮ
Ilustrativní příklad
Hodnota
5
Hodnota
x
Konečná zajištěná
hodnota
Nová zajištěná
hodnota 5
Hodnota
2
Nová zajištěná
hodnota 2
Hodnota
3
Hodnota
4
Hodnota
1
Nákup
TCF 2023
2. den
Původní – Emisní
zajištěná hodnota
5. den
Konec doby trvání fondu
31. 10. 2023
NOVÉ ŘEŠENÍ FINANČNÍCH CÍLŮ
Výnos
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Bezpečí
Target
Click
Fund
Název fondu
Target Click Fund
Správce fondu
BNP Paribas Investment Partners
Cílové roky
2010 – 2054 (každoroční splatnost)
Domicil
Lucembursko
Typ fondu
zajištěný
Ocenění fondu
denní
Minimální pravidelná
investice
500 CZK/měsíc
Minimální jednorázová
investice
10 000 CZK
Flexibilita
PŘEHLED VÝHOD
Target
Click Fund
Vlastnosti produktu
Výnos
• Maximalizace výnosů z akciových trhů
• Investování do netradičních finančních instrumentů
• Příležitost nákupu zisku
(možnost nakoupit pod zajištěnou hodnotou)
Bezpečí
• Zajištění vstupní investice
• Denní uzamykání dosažených výnosů
• Automatické snižování rizika
Flexibilita
• Pokrytí individuálních potřeb
(možnost volby výše investice dle potřeb)
• Reakce na životní změny
(možnost úpravy výše investice v průběhu programu)
• Reakce na majetkové změny
(mimořádné vklady či výběry bez omezení)
• Široký výběr časového horizontu
(každoroční splatnost až do roku 2054)
Přesně stanovený investiční horizont
Dlouhodobý investiční horizont
Snižování rizika s blížící se výplatou
Možnost zvýšené participace na výnosu akcií
Zajištění hodnoty
Automatické uzamykání zisků
Jasná a jednoduchá struktura nákladů
Open-end struktura – možnost okamžitého prodeje i nákupu
Odkup kdykoliv bez výstupních poplatků
Upozornění
Podrobné údaje a informace o Target Click Fund jsou uvedeny v aktuálním
Statutu fondu. Zajištěná hodnota fondu se váže pouze ke dni splatnosti fondu
a je snížena o vstupní poplatky. Tržní hodnota může v průběhu doby trvání
fondu kolísat. V případě předčasného výběru není zaručeno, že inkasovaná
hodnota bude vyšší než počáteční vklad. Referenční měnou fondu je EUR,
během doby trvání fondu podléhá investice měnovému riziku. Bližší informace
o rizicích jsou obsaženy ve Statutu fondu.
O SPOLEČNOSTI
Finanční skupina ATLANTIK nabízí obchodování na kapitálových trzích, správu finančního majetku a investiční poradenství. Skupina zahrnuje
společnosti ATLANTIK FT a ATLANTIK AM. Společnost ATLANTIK FT je kapitálově nejsilnějším nezávislým obchodníkem s cennými papíry na
českém trhu. Má přístup na největší akciové trhy v USA, Evropě, na středoevropské burzy v Maďarsku,
Polsku, Rakousku a dalších více než 100 zemích. ATLANTIK AM investiční společnost je jedním z nejvýznamnějších nezávislých správců aktiv v České republice. Zaměřuje se na správu finančního majetku
vě
Kapitálo ní
osob, firem a institucí. Spravuje 3 speciální fondy ATLANTIK Advanced Solutions v maltské jurisdikci
ov
a 1 český ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond.
í nebank
CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?
Prosím, kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme informace i o dalších fondech,
produktech či našich službách.
KONTAKT
[email protected], www.atlantik.cz
Vinohradská 230, 100 00 PRAHA, tel. (+420) 225 010 222
Hilleho 6, 602 00 BRNO, tel. (+420) 545 423 411
Na vŕšku 6, 811 01 BRATISLAVA, tel. (+421) 254 431 293
nejsilnějš cennými
s
obchodník R
Č
papíry v
Download

Zajištěný investiční program Target Click Fund