Ch
D
Známka zo
slov. jazyka a lit.:
1
2
3
4
5
Neklasifikovaný(á)
Známka
z vlastivedy:
1
2
3
4
5
Neklasifikovaný(á)
Pohlavie:
Sem nalep svoj čiarový kód
Trieda:
KOMPARO
celoslovenské testovanie
žiakov 4. ročníka ZŠ
2. časť testu
Slovenský jazyk a literatúra
Vlastiveda
Všeobecné študijné predpoklady
forma B
Školský rok 2011/12
© EXAM testing ®, spol. s r. o.
P. O. Box 215, Vranovská 6, 854 02 Bratislava 5
02 / 63 81 26 89, 63 82 49 52
www.exam.sk, www.komparo.sk
2
KOMPARO 4 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
31 
33 
Krížikom vyznač, ktorá šípka ukazuje na Slovensko.
Krížikmi vyznač mestá, v ktorých sídli krajský úrad.
d

a
c

Poprad
Nitra
Zvolen
Prešov
Kežmarok
Žilina
b
c
d
e
f
34 
Krížikom vyznač, ktorá z vodných nádrží je vybudovaná na Váhu.
a
Liptovská Mara
Zemplínska Šírava
Oravská priehrada
Veľká Domaša
b

a

c
b
d
J
32 
?
35 
?
Vlado zdedil ošúchaný kompas. Nezostali na ňom
písmená označujúce svetové strany. Napíš, ktorá
svetová strana je na kompase označená otáznikom.
Peter počas dovolenky vystúpil na najvyšší vrch Slovenska. Napíš názov pohoria, v ktorom dovolenkoval.
36 
Krížikmi vyznač, ktoré tvrdenia o M. R. Štefánikovi sú pravdivé.
a
Priatelil sa s Máriou Teréziou.
Je autorom slovenskej hymny.
Zaslúžil sa o vytvorenie spisovnej slovenčiny.
sa o vytvorenie Československej reZaslúžil
publiky.
b
c
d
Bol vojnovým pilotom.
Zaviedol povinnú školskú dochádzku.
e
f
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 4 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
3
37 
40 
Na časovej priamke sú vyznačené dátumy dôležitých historických udalostí. Krížikmi vyznač tie, ktoré sa odohrali v 20. storočí.
Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach sú všetky
podstatné mená v ženskom rode.
e
f
Vstup Slovenska 2004
do EÚ
 
Teroristický útok
2001
na WTC

1993

d
Vznik SR

Koniec 1. svetovej
1918
vojny
c
Uzákonenie spisovnej
1843
slovenčiny
b
Korunovácia
1741
Márie Terézie
a

Volili prezidenta SR.
Volili poslancov do Európskeho parlamentu.
poslancov do parlamentu – Národnej raVolili
dy SR.
Vstup Slovenska 2004
do EÚ
1993
Vznik SR
Teroristický útok
2001
na WTC
39 
Koniec 1. svetovej
1918
vojny
d
Uzákonenie spisovnej
1843
slovenčiny
O novej vlajke a hymne Slovenskej republiky.
Korunovácia
1741
Márie Terézie
c
V nasledujúcom texte sú podčiarknuté tri slová. Krížikom vyznač, ktorým zámenom nemôžeme nahradiť ani jedno z nich.
Zuzka sa tešila, že dostane od rodičov šteniatko.
Mama a otec Zuzku zobrali do útulku, aby si šteniatko vybrala sama. Zuzka by si šteniatka najradšej vzala všetky, také boli pekné.
a
c
d
e
41 
Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach sú iba prídavné mená.
červený, náš, šiesty
jarný, bavlnený, najrýchlejší
pruhovaný, väčší, rovný
mladý, tvoj, dobrý
vysoký, desiaty, ťažký
b
Krížikom vyznač, o čom rozhodovali občania Slovenska vo voľbách v marci 2012.
b
polička, do vázy, černice
dievča, perom, hrnce
škola, na stanici, lode
uhorka, s brokolicou, zemiaky
jabloň, po rieku, stoličky
b
a
38 
a
a
c
d
e
42 
Krížikom vyznač, v ktorých pádoch sú podčiarknuté podstatné mená v nasledujúcej vete.
Od mamy a otca som dostal
novú školskú tašku a peračník.
a
V lokáli a v akuzatíve.
V lokáli a v nominatíve.
V genitíve a v akuzatíve.
V genitíve a v nominatíve.
b
c
d
ho
im
ju
ich
b
c
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
4
KOMPARO 4 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
Prečítaj si ukážku 1 a potom odpovedz na otázky
43 a 44.
44 
Napíš číslom, koľkého dreveného panáčika si Emil
začal vyrezávať.
Ukážka 1
„Čo ak potkan nič nenájde, bude vyčkávať a ráno
sa pustí do ockovho palca?“ povedal si Emil a položil pascu presne na to miesto, kde jeho ocko mával položené nohy.
Zobudil sa, keď už slnko
stálo vysoko a z kuchyne sa
ozýval hrozný krik. „To kričia od radosti, že sa potkan
chytil do pasce!“ pomyslel
si Emil, ale vzápätí do izby
vbehla mamka. Vytiahla ho
z postele a vystrašene hovorila: „Okamžite bež do kôlničky, skôr než si ocko vyslobodí palec z pasce, inak udrela tvoja posledná hodina!“
Emil si v kôlničke sadol na klát a začal si vyrezávať smiešneho dreveného panáčika. Robieval to
vždy, keď sa tam dostal za nejaké lapajstvo, a tak
stihol vystružlikať už deväťdesiatsedem postavičiek.
Stáli pekne vedľa seba na poličke a Emil sa tešil, že
čo nevidieť ich bude mať rovných sto. A to už bude
dosť na poriadnu oslavu.
45 
Napíš číslom, koľkokrát vyslovíš v nasledujúcej vete spoluhlásku b naozaj ako b.
Ja a môj brat Jakub sledujeme, ako sa babkine mačiatka hrajú s klbkom vlny.
46 
Napíš slovo, ktoré má byť na zakrytom mieste v nasledujúcej vete.
Keď som si prečítal Ferov  ich domu, hneď
som si ho vedel predstaviť: bol malý, so žltými stenami a červenou strechou a vpredu mal štyri okná
s bielym rámom.
A. Lindgrenová, Už zasa Emil z Lönnebergy, upravené
43 
Krížikom vyznač, prečo sa Emil musel skryť v kôlničke.
Lebo vyrezával smiešnych panáčikov, ktoré
Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach je prirovnanie.
zabudol nakŕmiť potkana a ten pohrýzol
Lebo
ocka.
a
a
pripomínali ocka.
b
c
47 
Napíš mi, ako sa máš.
Bol to bežec rýchly ako gepard.
Staré smreky boli vysoké ako dvojposchodo-
b
sa zobudil neskoro, keď už rodičia boli
Lebo
v kuchyni.
c
Lebo nastražil pascu na potkana, v ktorej si
d
d
ocko poranil palec.
vý dom.
Rado očervenel ako paprika.
Ten chlapec sa volal rovnako ako ja.
e
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 4 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
Prečítaj si ukážku 2 a potom odpovedz na otázky
48 a 49.
Ukážka 2
Aby si skrátil čakanie, trávil Gulliver čas zábavou
s Liliputánmi.
Svojím pokojným správaním a miernou povahou
si poľahky získal náklonnosť panovníka a sympatie
dvoranov, vojska a všetkých obyvateľov Liliputu.
Keď išli Liliputáni náhodou
okolo Gulliverovho príbytku, vždy
sa tam aspoň na chvíľu zastavili. No často prichádzali naschvál
preto, aby sa pozhovárali s dobráckym Človekom-Horou. Vtedy
si Gulliver ľahol na zem a dovolil aj piatim i šiestim Liliputánom
tancovať na jeho dlani. Deti si
dokonca trúf­li hrať sa na schovávačku na jeho hlave – schovávali sa vo vlasoch
ako v lese. Jazdci ho vždy požiadali, aby vystrel ruky
a oni cez ne preskakovali na svojich koňoch ako cez
prekážky.
5
50 
Laco napísal písomku zo spodobovania. Krížikmi
vyznač, v ktorých slovných spojeniach sa pomýlil.
a
je z Prešova
potpísaná známka
veľké množstvo
ľachký pravopis
príde návšteva
b
c
d
e
51 
Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach majú obidve slová rovnaký počet slabík.
a
nakŕmené šteniatka
biely vrchnák
splnené želanie
rozžiarené slniečko
visiace zrkadlo
b
c
d
e
J. Swift, Gulliverove cesty
48 
Krížikom vyznač, prečo si Liliputáni obľúbili Gullivera.
a
Lebo bol dobrý v skokoch cez prekážky.
Lebo sa hrával s deťmi na schovávačku.
Lebo mal príjemnú povahu.
Lebo si s nimi občas zatancoval.
b
c
d
52 
Krížikom vyznač, v ktorej možnosti sú slová zoradené v správnom abecednom poradí.
a
kocka, kobra, kocúr
kocka, kocúr, kobra
kobra, kocúr, kocka
kobra, kocka, kocúr
b
c
d
49 
Krížikom vyznač, koho volali Človek-Hora.
a
Gullivera.
Panovníka Liliputu.
Jedného vojenského jazdca.
Jedného Liliputána.
b
c
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
6
KOMPARO 4 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
53 
Prečítaj si ukážku 3 a potom odpovedz na otázku 56.
Ukážka 3
Krížikom vyznač, v ktorej možnosti sú obidve slová
napísané správne.
a
Karí omáčka pochádza z Indie. Prvýkrát sa slovo
karí spomína v 3. storočí pred naším letopočtom,
keď kráľovský vyslanec ochutnal v Bihári zvláštnu
omáčku s mäsom, ryžou a zeleninou. Vtedy však
ešte nebola štipľavá. Paprika sa totiž do Indie dostala až o 800 rokov neskôr. Najprv ju musel Krištof Kolumbus priniesť z Ameriky do Európy a odtiaľ
ju Portugalci doniesli do Indie. Až vtedy začala byť
karí omáčka taká štipľavá, ako je dnes.
syvé sídlisko
spýtaj sa pilota
mynul som mince
zbytočný nábitok
b
c
d
54 
Krížikmi vyznač, v ktorých riadkoch sú obidve zakryté písmená y alebo ý.
a
„Rchlo prď k nám!“
„Rchard, musíš tak krčať?“
„Chcem ti ukázať kortnačku, čo hrzie!
Dal mi ju strko, ktorý chová rbičky.
Skrl som ju pred mamou za skrňu.“
b
c
podľa časopisu .týždeň
56 
Krížikom vyznač, prečo je karí omáčka štipľavá.
Lebo sa do nej pridáva paprika.
Lebo sa jedáva s mäsom.
to tak mali radi na kráľovskom dvore v BiLebo
hári.
d
a
e
b
c
55 
Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach treba opraviť tri malé písmená na veľké.
a
kežmarská ulica v košiciach
india a čína v ázii
peter z banskej štiavnice
poprad pod vysokými tatrami
nemci a francúzi v európskej únii
b
c
d
e
Lebo Portugalci majú radi štipľavé jedlá.
d
57 
Krížikom vyznač, ktorá možnosť sa najlepšie hodí
na zakryté miesto v nasledujúcej vete.
Stánok s čerstvým pečivom
nemal žiadnu konkurenciu,
keďže  .
a
v ňom vôbec nič nepredali
v ňom zarábali veľa peňazí
v okolí nebol žiaden iný stánok s pečivom
mali veľa reklám a inzerátov
b
c
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 4 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
58 
7
Prečítaj si ukážku 4 a potom odpovedz na otázky
60 a 61.
Krížikom vyznač, ktoré dve slová možno doplniť
na zakryté miesta tak, aby vznikol zmysluplný text.
Ukážka 4
V knihe sa dvaja bratia  na dobrodružnú cestu a podarí sa im odhaliť strašné  .
Krvný obeh zásobuje všetky časti tela krvou. Tvoria ho srdce a krvné cievy (tepny, žily a vlásočnice).
Srdce je jedným zo zázrakov prírody. Je to veľmi
silná pumpa, ktorá v každej sekunde života pumpuje krv do celého tela. V pokoji srdce tlčie rýchlosťou
60-80 tepov za minútu. Pri námahe, alebo keď máš
strach, vykoná aj 100 úderov za minútu.
Keď sa porežeš alebo poraníš, začne ti tiecť krv.
Je to zázračná tekutina, ktorá prúdi v tele v tepnách
a žilách. Prenáša kyslík zo vzduchu, ktorý dýchame,
a výživu zo stravy, ktorú jeme. Pomáha nám tiež
udržiavať telesnú teplotu.
a
vyberú / tajomstvo
vyberú / poklady
nahovoria / tajomstvo
nahovoria / poklady
b
c
d
59 
V nasledujúcom texte je poprehadzované poradie viet. Krížikom vyznač, ktorá z nich bude predposledná, keď tieto vety zoradíme do zmysluplného poradia.
V1 Na takú výpravu človek potrebuje napríklad aj
baterku, zápalky a dobrý nôž.
V2 Preto si povedali, že vyrazia až ráno, za svetla.
V3 Ďuro a Peter sa rozhodli podniknúť dobrodružnú výpravu do Afriky.
časopis Adamko, skrátené a upravené
60 
Krížikom vyznač, ktorá veta je podľa ukážky 4 pravdivá.
a
a výživa sa v tele šíria rôznymi tekutinaKyslík
mi.
vynašli pumpu, ktorá pumpuje krv do
Lekári
ce­­­­lého tela.
V4 Ranné kakao od mamy však zvíťazilo a výprava sa nekonala.
b
V5 Kým to všetko pozháňali, bola už noc.
c
a
veta V1
veta V2
veta V4
veta V5
b
c
d
Krvný obeh tvorí srdce a krv.
Pri sedení máme pomalší tep ako pri behu.
d
61 
Ukážka 4 bola z časopisu Adamko. Krížikom vyznač,
kde ešte sa dá nájsť takýto text o krvnom obehu.
a
V knihe moderných rozprávok.
V knihe o dobrodružstvách detí.
V encyklopédii alebo v učebnici.
Medzi hlavnými správami dňa v novinách.
b
c
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
8
KOMPARO 4 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
62 
64 
Krížikom vyznač, ktorú skupinu slov možno zoradiť
tak, aby vznikla zmysluplná veta.
Krížikom vyznač, aký človek je uštipačný.
a

cudzie každý človek jazyky učiť by sa mal
na planétach hľadajú iných vedci život vesmír
najčastejšie silné búrky v lete objavujú
nový vlak Zvolenom medzi a premáva
b
c
a
b
c
d
d
65 
63 
Krížikom vyznač, ktoré slovo má podobný význam
ako slovo mocný.
a
nahnevaný
bohatý
hlučný
silný
b
c
d
Nepríjemne zvedavý.
Veľmi chudobný.
Posmievačný a zlomyseľný.
Prieberčivý v jedle.
Krížikom vyznač, ktorým slovom môžeme nahradiť
podčiarknuté slovo v nasledujúcej vete tak, aby sa
nezmenil jej význam.
Na porade v našej firme sme sa dnes rozprávali najmä o financiách.
a
peniazoch
bankách
plánoch
poslancoch
b
c
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
Download

B - Exam