8
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR OBCHODU
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
Číslo: 15126/2015/O450
Grafikon vlakovej dopravy 2014/2015
V Bratislave, dňa 23.01. 2015
2. zmena
2. zmena
na Zošitový cestovný poriadok 130
na List Grafikonu vlakovej dopravy 130
Platí od 1. marca 2015
Strana
ZCP
Vlak
číslo
11
Tab. 2
33
5405
34
5406
Trať, stanica
alebo oddiel
Stĺpec
(riadok)
Nahraďte
novými
stranami
Popis zmeny
Pod číslo vlaku 5407 I 35 dopíšte
5480 I 46.
Zmena obmedzenia jazdy vlaku.
Zmena kalendárneho obmedzenia a obmedzenia jazdy
vlaku.
-
46
(nová)
3I4
Nový vlak Rušiaci Os 5480.
-
Opravte na liste
GVD na trati*
-
33/34
130A
45/46
* Zmeny na ZCP opravte aj na Liste GVD na tratiach uvedených pri príslušnej zmene. Typ, hrúbku, farbu čiary , číslo
vlaku a kótovanie použite v zmysle predpisu ŽSR SR1025 a vysvetliviek uvedených v záhlaví Listu GVD. Aktuálne listy
GVD sú k dispozícii na Intranetovom portáli ŽSR.
Ďalšie zmeny na list 130A:
- v riadku Chynorany odch. kótu vlaku 5405 (Chynorany odch. 15.16 h) okrúžkujte červeno,
- v riadku Trenčín odch. kótu vlaku 5406 (Trenčín odch. 15.36 h) okrúžkujte červeno,
- v úseku Mníchova Lehota – Chynorany nad trasu vlaku 5406 (Trenčín odch. 15.36 h) dopíšte za
„5406“ červeno „ +5480“.
Normatív spotreby času na vykonanie zmeny určí vedúci pracoviska.
Bc. Milan Kubiček, v.r.
Námestník GR pre prevádzku
Za správnosť: Mgr. Tímár Mikle
33
Os 5405 ZSSK §
ide v 
Topoľčany - Chynorany - Trenčín - Trenčianska Teplá
HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
1
2
3
5
Chynorany .............................................
Ostratice nz.............................................
Rybany ...................................................
Dolné Naštice nz .....................................
Bánovce nad Bebravou ...........................
Horné Ozorovce nz .................................
Ruskovce nz ...........................................
Svinná nz ................................................
Trenč. Jastrabie nz .................................
Mníchova Lehota ....................................
Soblahov z ..............................................
Trenčianska Turná ..................................
Trenčín predmestie z ..............................
Trenčín...................................................





6
5

5
5
5
3
5
3
5
4
3
4
5
6
8
5
9
5
4
5
4
4
Spolu ... 65
15 08
5
15 21
25
29
5
33
5
38
43
48
5
54
5
16 02
5
15
20
25
16 29
+
 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj
§ = ak ide rušiaci vlak 5480, nesmie ísť vlak 5405
ZCP 130, platí od 1. marca 2015

5
0

2
5
0

5
0

5
3

5
0

2
7
7
15 16
5
21
5
25
29
5
35
39
43
5
48
5
54
16 06
5
15
5
20
25
16 31
8
80/61
70/33
60/42
= 1 h 13 min
34
Os 5406 ZSSK §
ide v 
HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
1
2
3
5
Trenčín ..................................................
Trenčín predmestie z .............................
Trenčianska Turná .................................
Soblahov z .............................................
Mníchova Lehota ...................................
Trenč. Jastrabie nz.................................
Svinná nz ...............................................
Ruskovce nz ..........................................
Horné Ozorovce nz ................................
Bánovce nad Bebravou ..........................
Dolné Naštice nz ....................................
Rybany ..................................................
Ostratice nz............................................
Chynorany ............................................






Spolu ...
5
6
5
3 15 39
5
44
4
5
50
5
5
5
11 16 01
5
5
14
7
5
5
19
5
25
5
5
28
3
3
32
5
5
37
4
5
41
3
5
3
44
5
6 16 50
66
+
§ = ak ide rušiaci vlak 5480, nesmie ísť vlak 5406
ZCP 130, platí od 1. marca 2015

5
0

5
5

5
0

5
0
1

5
0

8
7
15 36
5
39
5
44
50
16 07
5
14
20
25
29
33
5
37
5
41
5
44
8
60/41
70/53
80/61
= 1 h 14.5 min
45
Pn 55062 VT pp
HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400 ton
Nemšová - Horné Srnie S 650 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m
2
3
5
6
1
Trenčianska Teplá.................................
Nemšová................................................
Horné Srnie ...........................................



Spolu ...
9
7
16
7
9 20
29
8
60/24
9 36
+
0
= 16 min
Pn 55063 VT pp
HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 650 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m
2
3
5
1
Horné Srnie ...........................................
Nemšová................................................
Trenčianska Teplá.................................



Spolu ...
6
16 50
5
55
5
5
5
5 17 01
11
+
ZCP 130, platí od 2. februára 2015
7
0
= 11 min
8
60/32
46
Rušiaci Os 5480 ZSSK
ide v  a 
HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
1
2
3
5
Trenčín ..................................................
Trenčín predmestie z .............................
Trenčianska Turná .................................
Soblahov z .............................................
Mníchova Lehota ...................................
Trenč. Jastrabie nz.................................
Svinná nz ...............................................
Ruskovce nz ..........................................
Horné Ozorovce nz ................................
Bánovce nad Bebravou ..........................
Dolné Naštice nz ....................................
Rybany ..................................................
Ostratice nz............................................
Chynorany ............................................






Spolu ...
5
6
5
3 15 44
5
49
4
5
55
5
5
5
11 16 06
5
5
14
7
5
5
19
5
25
5
5
28
3
3
32
5
5
37
4
5
41
3
5
3
44
5
6 16 50
66
+
ZCP 130, platí od 1. marca 2015

5
0

5
0

5
0

5
0
1

5
0

3
7
15 41
5
44
5
49
55
16 07
5
14
20
25
29
33
5
37
5
41
5
44
8
60/41
70/53
80/61
= 1 h 09.5 min
Download

2. zmena 2. zmena Platí od 1. marca 2015