1. Vyšetrenia, administratíva, anestézia a RTG.
KÓD VÝKON
A01
A02
A03
A04
D01
D02
D03
D05
D06
D07
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D37
D38
D52
D53
D70
T01
T02
T03
Povrchová anestézia – slizničná
Infiltračná anestézia
Zvodová anestézia
Intraligamentová anestézia
Vstupné komplexné vyšetrenie
Preventívna prehliadka
Cielené stomatologické vyšetrenie
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie
Preventívna pedostomatologická prehliadka
Skúška vitality zubov
Vyžiadané akútne ošetrenie s ošetrením
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času
Chirurgická konzultácia
Implantologická konzultácia
Parodontologická konzultácia
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie
Krátky administratívny úkon
Dlhší administratívny úkon
RTG snímka intraorálna
RTG snímka – BITEWING
Dokumentačná fotografia
Nedodržaný termín
Záloha na rezervovanie termínu
Odpočet zálohy za rezervovanie termínu
CENA V EUR.
3
10
10
13
20
15
20
15
10
5
20
50
15
15
15
20
3
6
10
12
5
30
30
- 30
2. Dentálna hygiena, profylaxia a bielenie zubov.
KÓD VÝKON
N01 Ústna hygiena - profylaktická inštruktáž
N02 Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí
N03a Odstránenie zubného kameňa-sextatnt
N04 Lokálna fluoridácia zubov
N05 Pečatenie fisúr (každý zub)
N07 Pieskovanie – AIR FLOW
N08 Dentálna hygiena kompletná
B01 Ambulantné bielenie - svetlom aktivované
B02 Vnútorné bielenie – za každý zub
B03 Domáce bielenie NITE WHITE
B04 Dlaha náhryzová
B05 Dlaha na domáce bielenie
CENA V EUR.
10
5
15
15
12
40
100
400
15
70
100
50
3. Záchovná stomatológia a endodoncia.
KÓD VÝKON
V01 Jednoplôšková výplň zuba – amalgám
V02 Dvojplôšková výplň zuba – amalgám
V03 Trojplôšková výplň zuba – amalgám
V05 Fotokompozit - jedna plôška
V06 Fotokompozit - dve plôšky
V07 Fotokompozit - tri plôšky
V08 Fotokompozit – jedna plôška distálny zub
V09 Fotokompozit - dve plôšky distálny zub
V10 Fotokompozit - tri plôšky distálny zub
V11 Rekonštrukcia korunky zuba – priama
V14 Skloionomerná výplň - jedna plôška
V15 Skloionomerná výplň - dve plôšky
V16 Skloionomerná výplň - tri plôšky
V20 Dočasná výplň
V17 Ošetrenie citlivých zubných plôšok - jeden zub
V18 Dlahovanie parodont. zubov prúžkom zo sklenených vlákien
V30a Vitálna extirpácia jednokoreňového zuba
V30b Vitálna extirpácia viackoreňového zuba
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie
V32 Odstránenie koreňovej výplne – za 1 kanálik
V33 Endodontické ošetrenie zuba – 1 kanálikový
V34 Endodontické ošetrenie zuba – 2 kanálikový
V35 Endodontické ošetrenie zuba – 3 kanálikový
V36 Endodontické ošetrenie zuba – 4 kanálikový
V37 Zavedenie titánového pulpálneho čapu
V38 Zavedenie skleneného pulpálneho čapu
V39 Nasadenie koferdamovej blany
CENA V EUR.
25
35
45
40
50
60
50
60
70
80
30
40
50
10
5
40
15
20
10
10
40
60
80
90
30
50
10
4. Dentoalveolárna chirurgia a implantológia.
KÓD VÝKON
E01
E11
E12
E14
E40
E19
E15
E16
E23
E24
E64
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa
Extrakcia viackoreňového zuba
Sutúra extrakčnej rany
Resekcia koreňového hrotu
Easy Graft
Komplikovaná extrakcia zuba al. jeho časti
Komplikovaná extrakcia zuba al. jeho časti – molárna oblasť
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti
Chirurgická kontrola s odstránením stehov
Egalizácia kosti
CENA V EUR.
10
20
30
10
80
100
40
50
100
10
30
KÓD VÝKON
E31
E51
E52
E79
E82
E85
E88
E89
E91
E92
E94
E95
E96
E98
E99
C07
C06
C12
C10
C41
E14
P01
P02
P06
P07
P08
P23
P33
Dekapsulácia zuba
Zastavenie poextrakčného krvácania
Ošetrenie poextračnej rany ALVOGYL
Emdogain plus
Kolagénová membrána HYPRO-SORB F
Bio-Oss
Zavedenie Straumann /klasického/ implantátu SLA
Zavedenie Straumann implantátu SLAactive
Vyhojovacia čiapočka
Zavedenie analógu implantátu
Nadstavba na implantát
Sinus Lifting
Kolagénová membrána
Augmentácia kostného defektu
Wassmundova plastika
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti
Zavedenie drénu
Ošetrenie periimplantitídy – kyretáž
Excízia mäkkých tkanív
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu
Sutúra extrakčnej rany
Komplexné parodontologické vyžetrenie
Kontrolné parodontologické vyšetrenie
Celkové vyartikulovanie chrupu
Ošetrenie mäkkých tkanív – afty,dekubity
Frenulektómia
Gingivektómia –za zub
Odklopenie mukoperiostálneho laloka
CENA V EUR.
10
10
15
200
50
110
580
780
40
50
180
350
150
250
50
10
10
40
15
15
10
15
10
20
5
60
5
30
5. Stomatologická protetika
KÓD VÝKON
P60
P61
P62
P82
P63
P64
P66
P67
P68
P86
Provizorná korunka zhotovená v amb.
Provizorná korunka zhotovená v zub.technike
Koreňová nadstavba nepriama liata
Odstránenie koreňového čapu
Stiahnutie fixnej náhrady /za každý pilier/
Opätovné nasadenie fixnej náhrady
Inlay, onlay kompozitná
Inlay, onlay keramická
Zásuvný spoj CEKA
Zásuvný spoj BREDENT
CENA V EUR.
15
55
10
5
8
125
220
180
KÓD VÝKON
P69 Fazetovaná korunka al.medzičlen s keram.fazetou
P70 Korunka alebo medzičlen kovokeramický
P72 Korunka bezkovová celokeramická – EMPRESS
P73 Wax Up
P75 Korunka bezkovová celokeramická – ZIRKONOXID
P76 Fazeta keramická
P77 Celková snímateľná náhrada
P78 Celková snímateľná náhrada horná+dolná
P80 Medzerník
P81a Čiastočne snímateľná náhrada s jednoduch. prvkami
P81b Čiastočne snímateľná náhrada s liatymi prvkami
P87 Oprava snímateľnej náhrady
P89 Skeletovaná protéza so zásuvnými spojmi
P90 Silikónový odtlačok
P91 Alginátový odtlačok
P92 Repínový odtlačok
P93 Študijný model vyhotovenie a analýza
CENA V EUR.
90
220
280
15
350
250
300
550
90
240
300
40
420
15
10
10
25
Download

Stiahnite si cenník