MUDr. Chour Jiří, Čáslavská 503, 537 01 Chrudim IV
Minutová kalkulace ord. pro rok 2013 (Kč/min.):
23,40
SEZNAM KALKULOVANÝCH CEN STOMATOLOGICKÝCH VÝKONŮ V ROCE 2013
1
kód
91010
91020
91060
91070
91081
91091
91092
91210
91215
91230
91231
91510
91520
92101
92103
92111
92112
92130
92201a
92201b
92202a
92202b
92203a
92203b
92204a
92204b
92205a
92205b
název
Vstupní komplexní vyšetření
Kontrolní komplexní vyšetření
Komplexní pedostomatologické vyšetření
Kontrolní pedostomatologické vyšetření
Léčebný plán protetického ošetření
Krátký administrativní výkon, konzultace
Delší administrativní výkon, konzultace
Intraorální snímek RTG
Koferdam 1 čelist
Hodnocení ortopantomogramu
Hodnocení RTG
Povrchová anestezie
Injekční a intraligamentární anestezie
Ústní hygiena - profylaktická instruktáž
Odstranění zubního kamene profylaktické
Lokální flouridace bez vysušení
Lokální flouridace s vysušením
Pečetění fisury - zub
Výplň stálého zubu - jedna ploška
Výplň stálého zubu - jedna ploška
Výplň stálého zubu - dvě plošky
Výplň stálého zubu - dvě plošky
Výplň stálého zubu - tři plošky
Výplň stálého zubu - tři plošky
Výplň st.z.-více než 3 pl. nebo rek.růžku
Výplň st.z.-více než 3 pl. nebo rek.růžku
Fotokompozit - jedna ploška
Fotokompozit - jedna ploška
Vysvětlivky čtěte na konci seznamu
2
3
KALKUL.
ČAS
50
25
55
15
35
10
25
8
20
10
10
5
10
30
30
8
8
15
20
20
35
35
45
45
55
55
35
35
ČASOVÁ
CENA
1 170,00
585,00
1 287,00
351,00
819,00
234,00
585,00
187,20
468,00
234,00
234,00
117,00
234,00
702,00
702,00
187,20
187,20
351,00
468,00
468,00
819,00
819,00
1 053,00
1 053,00
1 287,00
1 287,00
819,00
819,00
Strana 1
PMAT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,90
0,00
0,00
0,00
12,54
19,04
0,00
0,00
4,88
11,00
121,03
109,82
149,25
134,04
191,67
150,80
226,62
121,91
226,62
157,08
216,51
4
CENA
CELKEM
1 170,00
585,00
1 287,00
351,00
819,00
234,00
585,00
193,10
468,00
234,00
234,00
129,54
253,04
702,00
702,00
192,08
198,20
472,03
577,82
617,25
953,04
1 010,67
1 203,80
1 279,62
1 408,91
1 513,62
976,08
1 035,51
5
6
RED. CENA CENÍK PRO
CELKEM
PACIENTY
7
8
POZNÁMKA
VZOREC
NA STR.
RTG snímek AGFA
249,04
Xylestesin Spray
Ubistesin Forte
388,95
484,51
502,70
852,01
888,40
1 102,52
1 157,10
1 307,63
1 391,10
832,27
856,40
Elmex Fluid
Elmex Želé
Fissurit F
ANA 2000
Kavitan
ANA 2000
Kavitan
ANA 2000
Kavitan
ANA 2000
Kavitan
Evicrol LC
Charisma NOVA
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
kód
název
92206a
92206b
92207a
92207b
92208a
92208b
92210a
92210b
92216
92220
92221
92231a
92231b
92241a
92241b
92241c
92308
92341
92342
93101
93112
93114
93116
93120
93131
93150
93201
93301
94150
94310
94330
94350
94360
94510
95000
Fotokompozit - dvě plošky
Fotokompozit - dvě plošky
Fotokompozit - tři plošky
Fotokompozit - tři plošky
Fotokompozit - rekonstrukce růžku
Fotokompozit - rekonstrukce růžku
Dostavba plastická - samopolymerující
Dostavba plastická -fotokompozit
Ošetření citlivých zubních plošek - sextant
Provizorní výplň
Překrytí dřeně (přímé i nepřímé)
Devitalizace pulpy - mortální metoda
Devitalizace pulpy - vitální exstirpace - 1 kanálek
Endodontické ošetření - jeden kořenový kanálek
Endodontické ošetření - dva kořenové kanálky
Endodontické ošetření - tři kořenové kanálky
Lokální ošetření sliznice
Přechodná dlaha bez preparace - na zub
Přechodná dlaha s preparací - na zub
Extrakce prostá
Extrakce komplikovaná
Chirurgické vybavení zubu
Sutura rány
Stavění krvácení
Konzervativní ošetření v chirurgii
Intraorální incize
Dekapsulace
Trepanace alveolu
Provizorní korunka s adaptací
Oprava fixní náhrady v ordinaci
Sejmutí fixní náhrady
Provizorní můstek v rozsahu do 6 zubů
Provizorní můstek v rozsahu 7 a více zubů
Úprava snímatelné náhrady
Čištění zlata
1
2
KALKUL.
ČAS
ČASOVÁ
CENA
55
55
60
60
55
55
40
55
5
10
5
10
20
60
80
125
15
15
20
15
60
115
15
10
10
25
25
20
20
30
5
40
55
20
5
1 287,00
1 287,00
1 404,00
1 404,00
1 287,00
1 287,00
936,00
1 287,00
117,00
234,00
117,00
234,00
468,00
1 404,00
1 872,00
2 925,00
351,00
351,00
468,00
351,00
1 404,00
2 691,00
351,00
234,00
234,00
585,00
585,00
468,00
468,00
702,00
117,00
936,00
1 287,00
468,00
117,00
Strana 2
3
PMAT
168,12
238,94
171,68
248,54
168,12
229,59
179,06
175,00
42,70
11,39
13,84
21,00
262,47
325,75
473,92
622,08
11,50
154,78
174,69
0,00
0,00
0,00
0,00
7,20
0,00
0,00
0,00
41,60
12,43
158,10
0,00
375,59
375,59
0,00
0,00
4
5
6
MAX. CENA RED. CENA CENÍK PRO
CELKEM
CELKEM
PACIENTY
1 455,12
1 525,94
1 575,68
1 652,54
1 455,12
1 516,59
1 115,06
1 462,00
159,70
245,39
130,84
255,00
730,47
1 729,75
2 345,92
3 547,08
362,50
505,78
642,69
351,00
1 404,00
2 691,00
351,00
241,20
234,00
585,00
585,00
509,60
480,43
860,10
117,00
1 311,59
1 662,59
468,00
117,00
1 303,59
1 333,75
1 423,90
1 460,10
1 303,59
1 324,40
963,28
1 310,22
490,35
1 466,57
1 934,57
2 987,57
364,27
501,17
7
8
POZNÁMKA
VZOREC
NA STR.
Evicrol LC
Charisma NOVA
Evicrol LC
Charisma NOVA
Evicrol LC
Charisma NOVA
Evicrol Anterior (P/P)
Evicrol LC
Green Or roztok
Cavit
Dycal
Depulpin
Calxyd, Cavit
Sealer
Sealer
Sealer
Solcoseryl
Evicrol LC
Evicrol LC
Traumacel čepy
479,08
718,59
1 195,70
1 546,70
Chirurgická fréza
Konfekční korunka
Evicrol LC
Protemp Garant A3/B3
Protemp Garant A3/B3
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
kód
95520
95530
95xxx
95xxx
95xxx
95xxx
95xxx
název
Rebaze část.sním.náhrady přímá (v ordinaci)
Rebaze celk.sním.náhrady přímá (v ordinaci)
Profesionální čištění zubů /na 1 čelist/
Profesionální čištění zubů - AIR FLOW /1 čel./
Sendvičová výplň
Vnitřní bělení zubů
Vnější bělení zubů
1
2
KALKUL.
ČAS
ČASOVÁ
CENA
40
40
30
30
50
55
125
936,00
936,00
702,00
702,00
1 170,00
1 287,00
2 925,00
3
PMAT
139,97
229,94
62,56
105,87
323,98
107,30
490,91
4
5
6
MAX. CENA RED. CENA CENÍK PRO
CELKEM
CELKEM
PACIENTY
1 075,97
1 165,94
764,56
807,87
1 493,98
1 394,30
3 415,91
1 025,97
1 115,94
763,00
746,87
1 295,67
1 391,10
2 998,35
7
8
POZNÁMKA
VZOREC
NA STR.
Tokuso Rebaze
Tokuso Rebaze
Elmex Fluid
Písek do pískovače
Charisma, Ketac
Kavitan
Stomaflex Solid
20
20
20
21
21
21
22
Vysvětlivky:
Ve sloupci "kód" je použito "staré (historické) číslování". Každý lékař si může výkony označit jinou (libovolnou) číselnou řadou. "Nové kódy"
1.
používat nedoporučujeme, protože jsou určeny pro výkony "plně hrazené" z veřejného zdravotního pojištění a mohlo by zbytečně dojít k
nedorozumění, že pacient doplácí neoprávněně za péči plně hrazenou z pojištění. Na příjmových dokladech nebo stvrzenkách doporučujeme
uvádět vždy název výkonu, nikoli pouze samotný kód.
2.
Ve sloupci číslo 1 (kalkulovaný čas) jsou uvedeny průměrné časy, které je vhodné upravit podle podmínek konkrétní ordinace. Nejprve však
doporučujeme analyzovat kalkulovanou cenu (struktura ceny - viz odd. statistika, porovnání ceny s plánovanou smluvní ordinační cenou).
3.
Ve sloupci 2 (časová cena) je cena ordinační fáze bez materiálu.
4.
Ve sloupci 3 (přímý materiál) je uvedena cena přímého materiálu použitého v kalkulačním vzorci.
Ve sloupci 4 (cena celkem) je doplatek pacienta se započtením veškerého materiálu použitého v kalkulačních vzorcích. V souvislosti s touto cenou
5.
(doplatkem pacienta) se eviduje přímý materiál tak, jak je uvedený na seznamu přímého materiálu na následující straně.
Lze zjednodušit vypuštěním takového materiálu, jehož poměrná cena na výkon se pohybuje kolem hodnoty minutové sazby nákladů.
Pozn.: Součet přímého materiálu za rok je položka, která se nezahrnuje do minutové kalkulace stejně tak, jako náklady na protetiku a zhotovení RTG.
Ve sloupci 5 (redukovaná cena celkem) je doplatek pacienta bez započtení veškerého materiálu z kalkulačních vzorců. Zahrnuje se pouze
6.
základní materiál, např. u výplní pouze amalgam nebo fotokompozit. Tyto materiály jsou na následující straně (seznam přímého materiálu)
označeny tučně. Sledování přímého materiálu v účetnictví je proto jednodušší (ceny jsou však úměrně nižší).
7.
Sloupec 6 (ceník) slouží pro uvedení smluvní ceny (ceník pro klienty) a další posouzení kalkulovaných a smluvních cen.
8.
9.
Ve sloupci 7 (poznámka) je uveden základní materiál - viz. vysvětlivka č. 6. Je to tedy zároveň seznam přímého materiálu pro redukovanou cenu.
Ve sloupci 8 (vzorec na straně) je pro lepší orientaci uvedena strana, na které naleznete příslušný vzorec.
Strana 3
Download

Kalkulace výkonů - Zubní ordinace | MUDr. Jiří Chour