1.1.2014
3. Záchovná stomatológia a endodoncia
V01
V02
V03
V05
V06
V08
V09
V12
V13
P05
V16
V17
V20
V31
V32
V41
V42
V42
V47
V48
Jednoplôšková výplň zuba (amalgám ANA 2000 kapsle)
Dvojplôšková výplň zuba (amalgám ANA 2000 kapsle)
Trojplôšková výplň zuba (amalgám ANA 2000 kapsle)
Fotokompozit - jedna plôška
Fotokompozit - dve plôšky
Fotokompozit - tri plôšky
Skloionomerná výplň - jedna plôška (GC EQUIA)
Skloionomerná výplň - dve plôšky (GC EQUIA)
Skloionomérna výplň - tri plôšky (GC EQUIA)
Trvalá výplň na dočasný zub – Twinky star
Odstránenie miestneho dráždenia
Ošetrenie citlivých zubných plôšok - prvý zub
Impregnácia za každý ďalší zub
Provizórne ošetrenie zubného kazu
Paliatívne endodontické ošetrenie
Odstránenie koreňovej výplne
Endodontické ošetrenie 1 koreň. kanálik (Protaper,Obtura)
Endodontické ošetrenie 2 koreň. kanáliky (Protaper,Obtura)
Endodontické ošetrenie 3 koreň. kanáliky a viac (Protaper,Obtura)
Zavedenie pulpálneho čapu (FRC čap ) + dostavba pahýla
Nasadenie koferdamovej blany
Ošetrenie zuba pomocou dentálneho mikroskopu
● 17 €
● 28 €
● 33 €
● 22 €
● 36 €
● 44 €
● 21 €
● 33 €
● 40 €
● 18 €
● 4€
● 4€
● 3€
● 8€
● 12 €
● 12 €
● 40 €
● 60 €
● 80 €
↑ 40 €
● 10 €
● 30 €
4. Dentoalveolárna chirurgia a implantológia
E01
E11
E12
E14
E23
E31
E34
E40
E41
E42
E43
E45
E47
E51
E64
E82
E85
E88
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa
Extrakcia viackoreňového zuba
Sutúra extrakčnej rany
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti (šitie rany,anestéza)
Dekapsulácia zuba
Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub
Resekcia koreňového hrotu - jednokoreňový zub
Resekcia koreňového hrotu - viackoreňový zub
Resekcia každého ďaľšieho koreň. hrotu
Peroperačné plnenie koreňového kanálika
Trepanácia alveoly
Hemiextrakcia
Zastavenie poextrakčného krvácania
Egalizácia alveolárneho výbežku na formovanie protézneho lôžka
Kolagenová membrána(cena závisí od aktuálne dostupnej značky) ●
Umelý augmentát kosti(cena závisí od aktuálne dostupnej značky) ●
Zavedenie Straumann (klasického) implantátu SLA
● 8€
● 14 €
● 24 €
● 6€
↑ 65 €
● 10 €
● 36 €
● 56 €
● 60 €
● 20 €
● 32 €
● 16 €
↑ 25 €
● 12 €
● 48 €
50-70 €
50-100€
↑ 470 €
E89
E94
C05
C06
C07
C08
C41
C51
C61
C77
C92
T01
P05
P07
P08
P23
Zavedenie Straumann implantátu SLActive/BoneLevel
Nadstavba na implantát (titánový abutment)
Histologické vyšetrenie
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti
Úprava prominujúcej alveoly
Intraorálna incízia dentogénneho abcesu
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie
Repozícia luxovaného alebo subluxovaného zuba, dlaha
Odstránenie dlahy po úraze
Sutúra slizničnej rany
Manuálna repozícia luxácie TMK
Leštenie výplní
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov
Gingivektómia
Zhotovenie fixačnej dlahy (kompozitná dlaha)
↑
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
570 €
150 €
10 €
10 €
8€
10 €
16 €
50 €
56 €
16 €
12 €
12 €
5€
6€
48 €
5€
40 €
5. Stomatologická protetika
F01
12220
20220
F63
F64
11103
11104
12103
12101
12105
12105
12105
12108
12108
12108
20201
20204
20202
22102
42110
11132
60001
60002
60003
42200
Komplexné protetické vyšetrenie a návrh ošetrenia(v cene OPG)
Provizórna náhrada zhotovená v ambulancii (razidlová metoda)
Lokátor (STRAUMANN)
Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier)
Opätovné nasadenie fixnej náhrady (za každý pilier)
Inlay koreňová nepriama liata (cena aj s laboratóriom)
Inlay alebo Onlay –kompozitná(cena aj s laboratóriom)
Korunka plášťová plastová (cena aj s laboratóriom)
Korunka celoliata (cena aj s laboratóriom)
Korunka fazetovaná (špeciálna živica, cena aj s laboratóriom)
Korunka kovokeramická (cena aj s laboratóriom)
Korunka celokeramická (cena aj s laboratóriom)
Medzičlen fazetovaná korunka (cena aj s laboratóriom)
Medzičlen – kovokeramika (cena aj s laboratóriom)
Medzičlen - bezkovová keramika (cena aj s laboratóriom)
Celková snímateľná náhrada (cena aj s laboratóriom)
Medzerník do 4 zubov(cena aj s laboratóriom)
Čiastočná snímateľná náhrada (bez ceny laboratória)
Rebazácia celkovej snímateľnej náhrady (priama)
Dlaha – náhryzová (bez ceny laboratória)
Faseta keramická nepriama (cena aj s laboratóriom)
Kombinovaný odtlačok
Anatomický odtlačok
Funkčný odtlačok
Oprava fasety keramickej
↓ 30 €
↓ 45 €
↑ 190 €
↓
6€
↓
6€
↑ 65 €
↑ 185 €
● 75 €
↑ 100 €
↑ 120 €
↑ 155 €
↑ 230 €
↓ 100 €
↓ 130 €
↓ 200 €
↑ 230 €
↓ 85 €
● 100 €
● 40 €
↓ 30 €
● 230 €
● 18 €
↓ 10 €
● 15 €
● 25 €
42201 Oprava fasety živicovej
● 15 €
EVERSTICK – Fixná náhrada 1 zuba pomocou sklených vlákien
Everstick + kompozit ( modelácia chýbajúceho zuba v jednej návšteve bez preparácie
okolitých zubov)
● 150 €
Download

3. Záchovná stomatológia a endodoncia