Ceník prací zhotovovaných v zubní laboratoři Monika Králíková
80001
80002
60300
80051
80061
80013
80021
80031
Studijní model
Analýza modelů v okludoru
Litá výztuž
Sponová modelace pilířové konstrukce
Frézování pilířové konstrukce
Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci
Registrace obličejovým obloukem
Registrace skusovými šablonami
81031
81032
81033
81034
81042
81052
81062
81071
81072
81101
81102
81111
81112
81113
81114
81121
81122
81123
81124
81132
Onlay z plastu
Onlay z kompozitního plastu
Onlay keramická
Onlay celokovová
Inlay kořenová 1 kanálek nepřímá litá
Inlay kořenová 2 kanálky nepřímá litá
Inlay kořenová 3 kanálky nepřímá litá
Estetická faseta z plastu
Estetická faseta z kompozitního plastu
Korunka plášťová celokovová
Korunka plášťová celokovová ,preparace schůdková
Korunka plášťová plast
Korunka plášťová plast,preparace schůdková
Korunka plášťová kompozitní plast
Korunka plášťová kompozitní plast,preparace schůdková
Korunka fasetovaná plast
Korunka fasetovaná plast,preparace schůdková
Korunka fasetovaná kompozitní plast
Korunka fasetovaná kompozitní plast,preparace schůdková
Korunka fasetovaná metalokeramická
Korunka fasetovaná metalokeramika,preparace schůdková
81201
81211
81221
81231
81301
81302
81303
81312
Korunka plášťová celokovová v můstku
Korunka fasetovaná plast,v můstku
Korunka fasetovaná kompozitní plast,v můstku
Korunka fasetovaná metalokeramika,v můstku
Člen můstku celokovový
Člen můstku fasetovaný,plast
Člen můstku fasetovaný,kompozitní plast
Člen můstku fasetovaný,metalokeramika
81401 Attachment,zásuvný spoj-patrice Bredent +cena zásuv.spoje
81411 Attachment,zásuvný spoj-matrice Bredent+cena zásuv.spoje
81601
81611
81612
81621
Provizorní ochranná korunka-plast
Provizorní ochranný můstek-plast,do 6 zubů
provizorní ochranný můstek-plast,7 a více zubů
Oprava fixní náhrady s otiskem-nová faseta-plast
Oprava fixní náhrady s otiskem-nová faseta-plast kompozitní
70 Kč
50 Kč
400 Kč
150 Kč
200 Kč
80 Kč
150 Kč
150 Kč
400 Kč
700 Kč
1 100 Kč
620 Kč
500 Kč
530 Kč
560 Kč
300 Kč
700 Kč
700 Kč
720 Kč
350 Kč
370 Kč
680 Kč
700 Kč
900 Kč
920 Kč
1 200 Kč
1 220 Kč
1 720 Kč
1 740 Kč
720
900
1 200
1 720
600
750
980
1 400
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
350 Kč
350 Kč
320 Kč
850 Kč
1 030 Kč
350 Kč
500 Kč
2.list ceník protetických prací-Králíková MONIKA
81621 Oprava fixní náhrady s otiskem -keramická faseta
81631 Oprava fixní náhrady s otiskem-spájení
1 300 Kč
450 Kč
82204 Totálka hybridní na implantáty
2 600 Kč
Skleněné pilíře
Výztuž totální náhrady mřížkou
Výztuž ochranného můstku mřížkou
81314 Gingiva z keramiky,člen
2 600
250
150
230
Implantáty příplatek ,člen
82501 Adhezivní můstek metaloplast 1 člen
82521 Adhezivní můstek 1 člen -Metalokeramika
Kč
KČ
Kč
Kč
150 Kč
/Marylend/
Nosiče bělení Horní a Dolní čelist
1 600 Kč
2 300 Kč
600 Kč
Snímací náhrady
82001
82002
82011
82014
82021
82022
82031
Kč
82032
82033
82104
82105
82106
82114
82115
82116
82201
82203
82205
82211
82214
Částečná SN s jednoduchými retenčními prvky do 6 zubů
Částečná SN s jednoduchými ret.prvky 7 a více zubů
Částečná SN s litými kotevními prvky do 6 zubů
Částečná SN s litými kotevními prvky 7 a více zubů
Částečná SN dolní s litou stabilizačně spojovací deskou 7 a více zubů
Částečná SN horní s litou patrovou deskou 7 a více zubů
Částečná imediátní náhrada do 4 zubů
1 270 Kč
1 550 Kč
2 200 Kč
2 400 Kč
3 100 Kč
3 400 Kč
1 200
Částečná imediátní náhrada do 9 zubů
Částečná imediátní náhrada 10 a více zubů
Horní skelet 2 kotevní prvky
Horní skelet 3 a více kotevních prvků
Horní skelet,nesponové kotevní prvky
Dolní skelet 2 kotevní prvky
Dolní skelet 3 a více kotevních prvků
Dolní skelet,nesponové kotevní prvky
Celková náhrada horní
Celková náhrada horní s litou patrovou deskou
Celková náhrada horní imediátní
Celková náhrada dolní
Celková náhrada dolní imediátní
1 750 Kč
2 000 Kč
3 600 Kč
3 950 Kč
4 000 Kč
3 600 Kč
3 950 Kč
4 000 Kč
2 300 Kč
3 750 Kč
2 100 Kč
2 300 Kč
2 100 Kč
82301
82311
82320
82331
82332
82351
82352
Oprava,vypadlý zub
Oprava-lom
Oprava retenčních prvků
Oprava,rozšíření baze náhrady do 4 zubů
Oprava,rozšíření baze náhrady 5 a více zubů
Rebaze ČSN bez otisku - přímá
Rebaze ČSN s otiskem
180
300
350
700
850
300
1 350
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
82353 Rebaze celkové náhrady bez otisku
-přímá
350 Kč
3.list ceník protetických prací Králíková Monika
82354 Rebaze celkové náhrady s otiskem
1 450 Kč
84001 Fixační pryskyříčná okluzní dlaha
1 500 Kč
84012 Fixní skeletovaná nákusná dlaha
84021 Snímací pryskyřičná nákusná dlaha
3 600 Kč
1 500 Kč
84022 Snímací skeletovaná nákusná dlaha
3 600 Kč
84051a Gingivální epitéza s použitím pryskyřice
1 500 Kč
84051b Gingivální epitéza s použitím ging.masky
1 700 Kč
Deflex
82011 Částečná Sn s litými kotevními prvky do 6 zubů + Deflex
Kč
pružná
4 020
82014 Částečná Sn s litými kotevními prvky 7 a více zubů + Deflex pružná
4 100 Kč
82021 nebo 82022 Částečná Sn litá stabil.nebo patrová deska +DEFLEX pružná
4 100 Kč
82201 nebo 82211 Celková Sn Horní nebo Dolní +Deflex pružná
4 150 Kč
82201 nebo 82211 Celková Sn Horní nebo Dolní +DEFLEX ACRYLATO
4 150 Kč
opravy Deflex
82320
Oprava retenčního prvku vstřikováním
82331
Rozšíření baze o vytrhlý zub a posun retenčního prvku
800 Kč
1 060 Kč
Download

Ceník prací zhotovovaných v zubní laboratoři Monika - Info