POZVÁNKA
na stomatologický
kongres
Estetika
v každodennej
praxi
17.-18. apríl 2015
Nitra
Pozývame Vás na 5. ročník kongresu Estetika v každodennej praxi. Po večeri otvoria
spoločenský program hudobné skupiny Close harmony friends a Walk on.
Degustáciou kvalitných vín zo Chateau Topoľčianky si môžete spríjemniť náročný
prednáškový deň. Pri príležitosti kongresu, hotel Mikado špeciálne upravil ceny
ubytovania pre našich účastníkov.
Program
Piatok 17.04.2015
11:30 - 12:00
12:00 - 13:15
13:15 - 14:30
14:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 17:30
17:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00
Prezentácia účastníkov
MUDr. Daniel Ott - II. trieda - žiadny problém
MUDr. Martin Tomeček - Manažment mäkkých tkanív
pred protetickým ošetrením
MUDr. Dušan Poruban, CSc. - Vybrané témy každodennej
chirurgickej praxe stomatológa
Prestávka na kávu a občerstvenie
MUDr. Jan Prouza - Preparácia tvrdých zubných tkanív
– používame správne nástroje?
MUDr. Martin Tomeček & Mgr. Andrej Lukáš - Gingivektómia vs. krytie recesu pri ošetrení frontálneho úseku - plánovanie
Diskusia a záver odborného programu
Večera
Spoločenský večer - Close harmony friends & Walk on
09:30 - 12:30
Workshop MUDr. Prouza - Unicone/Wizard
(3 workshopy x 8 osôb)
Prihlásiť sa môžete na email: [email protected]
Info: 0800 160 555, 0903 473 505, 0903 687 368
Sobota 18.04.2015
08:30 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:30
11:30 - 12:15
12:15 - 13:30
13:30 - 14:45
14:45 - 15:30 15:30 - 16:00
Prezentácia účastníkov
MUDr. Daniel Ott - Adhezívne cementovanie faziet a overlayí
- ako na to...
Dr. Rita Cauwels - Nová endodontická cesta v pediatrickej
stomatológii
Obed
MUDr. Dušan Poruban, CSc. - Výber kazuistík každodennej
chirurgickej praxe stomatológa
MUDr. Martin Tomeček - Augmentačné techniky
v implantológii
Dr. Stephanie Huth & Ing. Rudolf Blábolil
Nový kompozitný fixačný cement. 100% bez aminov
Diskusia a záver odborného programu
vyhradzujeme si právo na zmenu programu
Prednášajúci
Dr. Rita Cauwels
Vyštudovala všeobecnú stomatológiu na Ghent University, Belgicko. V roku 1997 získala titul MSc v
pediatrickej stomatológii a špeciálnej starostlivosti, vrátane narkodontológie, traumatológie a liečbe
zdravotne znevýhodnených detí. Autorka niekoľkých medzinárodných rukopisov a kapitol kníh zaoberajúcich sa pediatrickou stomatológiou, traumatológiou a laserovou terapiou. Riadi kliniku univerzitnej nemocnice v Belgicku. Novozvolená prezidentka EAPD.
Ing. Rudolf Blábolil
Absolvent VŠCHT Praha. Pracuje 32 rokov v odbore dentálnych materiálov. Od roku 1994 pracuje ako
poradca, neskôr ako manažér pre rozvoj obchodu vo firme Ivoclar Vivadent AG. Učí na Palackého univerzite v Olomouci. Prednáša na dentálnych kongresoch v ČR, SR a zahraničí.
MUDr. Dušan Poruban, CSc.
Absolvoval Lekársku fakulta UK Bratislava – odbor Stomatológia. Zakladajúci člen IKSR (Implantologický klub SR). Je autor mnohých odborných publikáci. Pôsobí na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Pedagogická činnosť, praktická výuka a vedenie
konzultácii na LF UK v Bratislave.
Dr. Stephanie Huth
Vyštudovala zubné lekárstvo na Julius-Maximilians-University v Würzburgu, Nemecko (2005-2010),
kde získala svoj doktorát v oblasti funkčných materiálov v lekárstve a stomatológii. Pracuje na klinike,
ktorá je súčasťou Vývoja firmy Ivoclar Vivadent. Zodpovedá za klinické štúdie v oblasti záchovnej stomatológie a protetiky. Sústredí sa hlavne na adhezíva a cementovanie.
MUDr. Jan Prouza
Absolvoval 1. LF UK. Člen Českej stomatologickej komory. Od r. 2002 člen Spoločnosti preventívnej
stomatológie. Od roku 2013 člen Českej endodontickej spoločnosti. Od roku 2009 - Opinion Leader
Kerr, SpofaDental, Sybron Endo, školiteľ SpofaDental. Od roku 2011 – Spolupráca s Medin, a. s. ,
od roku 2012 - Školiteľ Medin a. s. - endodoncia a rotačné inštrumenty.
MUDr. Daniel Ott
Vysokoškolské vzdelanie 1.LF UK Praha - stomatológia. Atestácia: Stomatológia 1.stupňa. Člen v Českej stomatologickej komore od 9/2001 - zástupca pre vysoké školy OSK Praha 2; člen v General dental
council (Veľká Británia) od 11/2006. Prednášková činnosť a publikačná činnosť.
MUDr. Martin Tomeček
Po absolvovaní štúdia stomatológie na 1. LF UK v roku 2002 nastúpil na Kliniku a Institut estetické medicíny
Asklepion, kde pracoval ako zástupca primára stomatologického oddelenia. Od roku 2010 pracuje na klinike 3DK,
ktorej je spoluzakladateľ. Pracoval na GKT School of Medicine and Dentistry (UK, 2002), v Dubaji (UAE, 2007-2008).
Odborne se venuje praktickému zubnému lékarstvu so zameraním na implantológiu, parodontológiu, estetickú
stomatológiu a protetiku.
Mgr. Andrej Lukáš
Už 16 rokov pracuje v Bánovciach nad Bebravou ako zubný technik v ALLdent s.r.o.
Zameriava sa na kombi-práce, CAD-CAM technológiu a digitalizáciu pracovných postupov. Od roku
2012 je „ Expert Trainer“ pre CAD-CAM 3Shape.
Kde: Hotel Mikado, Hollého 11, Nitra
Možnosť objednať si ubytovanie tel.: 037 321 0321,
tel.: 0901 707 014, 037 656 07 52 ; www.hotelmikado.sk
Kedy: 17. - 18. apríl 2015
Organizátor: RKZL Nitra v spolupráci s firmou SANUS, Ivoclar Vivaden a Medin
SKZL pridelilo akcii č. 60 za prvý deň 6 kreditov a za dva dni 12 kreditov
Účastnícky poplatok za prvý deň: člen SKZL: 85 EUR / nečlen SKZL 120 EUR
Účastnícky poplatok za dva dni: člen SKZL: 170 EUR / nečlen SKZL 240 EUR
Účastnícky poplatok je možné zaplatiť za jeden deň alebo za dva dni na číslo
účtu RKZL: 2121351551/0200 najneskôr do 16.4.2015.
Ako variabilný symbol prosím uveďte Vaše registračné číslo v komore.
Špecifický symbol je: 60
Prihlásiť sa môžete u Ing. Mušákovej, sekretariát RKZL Nitra, tel.: 037/6542440,
www.rkzlnitra.sk
Ďalšie informácie o kongrese tel.: 0800 160 555, 0903 473 505, 0903 687 368
RKZL
Nitra
Download

Pozvánka "Estetika v každodennej praxi"