10. - 11. apríla 2015 (piatok a sobota)
teoretický seminár na tému:
PEDOSTOMATOLÓGIA V KOCKE
organizuje RKZL Prešov v spolupráci s Jarident, s.r.o.
Miesto konania: hotel Atrium, Nový Smokovec 42, (tel.č.: 052 442 2342,
e-mail: [email protected])
zľava na ubytovanie v rámci seminára 25%
ďalšie možnosti ubytovania:
Nový Smokovec - Hotel Villa Siesta, Penzión Villa Mon Ami,
Poprad - Aquacity, Športová 1397/1
Prednášajúci: MUDr. Katarína Cyprichová
Kredity:
7. kreditov (1. deň), 6. kreditov (2. deň)
Cena: oba dni 195 € (pre členov SKZL)
zahŕňa školné, organizačné náklady podujatia, obed a občerstvenie
oba dni 225 € (pre nečlenov SKZL)
zahŕňa školné, organizačné náklady podujatia, obed a občerstvenie
Platobné informácie: ČÚ: SK05 0200 0000 0020 0620 2454 SUBASKBX
VS: registračné číslo člena SKZL
Nahlásiť sa na seminár je potrebné do 2. 4. 2015.
Na seminár sa poplatky uhrádzajú len platbou na účet, nie v hotovosti. Pri registrácii na seminár zašlite, prosím,
stručný e-mail s Vašimi identifikačnými a fakturačnými údajmi na e-mail: [email protected], resp. telefonicky
na tel.: 0903 700 651. Naša adresa: Podtatranská 2501, 058 01 Poprad.
Platby sa nevracajú a 10 dní vopred je potrebné písomne nahlásiť na RKZL Prešov Vašu neúčasť, v opačnom prípade môžete nahlásiť náhradníka.
MUDr. Katarína Cyprichová Promovala v roku 2004 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
v odbore stomatológia a následne začala pracovať v súkromnej praxi v Bratislave. V roku 2006 spolu s manželom MUDr.
Martinom Cyprichom založila súkromnú prax EVIDENT - zubná prax, s.r.o, kde sa venuje výlučne pedostomatológii, endodoncii
a konzervačnej stomatológii. V roku 2010 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore stomatológia. V posledných rokoch
prednáša a vedie kurzy z oblasti pedostomatológie v Čechách a na Slovensku. Je členom EAPD (European Academy
of Pediatric Dentistry) a ČADE (Česká akadémia dentálnej estetiky).
Program školenia:
10. 4. 2015
08:30 – 09:00
09:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:00
12:00 - 13:00
13:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 – 17:30
17:30 – SEMINÁR
Registrácia
Manažment detského pacienta
Prestávka na občerstvenie
Dentálna hygiena + “paro”
Obed
Konzervačné ošetrenie
Prestávka na občerstvenie
ECC - kaz skorého detského veku
Úrazy mliečnych a trvalých zubov
Diskusia
11. 4. 2015
08:30 – 09:00
09:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10.45 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:15 – 14:45
14:45 – 16:00
16:15 – 17:00
SEMINÁR
Registrácia
Ortodoncia
Preeruptive caries
Problémy s prerezávaním
Anomálie tvaru a veľkosti zubov
Prestávka na občerstvenie
Endodontické ošetrenie mliečnych zubov
Obed
Molar incisor hypomineralisation a iné
hypo poškodenia
Prestávka na občerstvenie
Nadpočetné zuby
Diskusia
Download

Stiahnuť - JARIDENT