ODBORNÝ ČASOPIS
1–3/2013
EÚ
BERIE ALEBO DÁVA?
ČO VY NA TO?
Pharma news SK jaro.indd A
25.2.13 10:35
Konferencia
BANSKÁ BYSTRICA 15. 3. 2013
POZVÁNKA NA ODBORNÚ KONFERENCIU PRE FARMACEUTICKÝCH
LABORANTOV A MAGISTROV
KONFERENCIA USPORIADANÁ VYDAVATEĽOM ČASOPISU PHARMA NEWS
Termín konania: 15. 3. 2013
Miesto: HOTEL DIXON ****, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica
Registračný poplatok: 10 EUR (pre laborantov) /12 EUR (pre magistrov) (platba len na mieste)
(registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, vstup na doprovodnú expozíciu firiem
a občerstvenie v priebehu konferencie)
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov udelila 8 kreditov pre laborantov.
SLEK – v procese schvaľovania
PROGRAM:
7.30 – 8.00
8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00
11.00 –12.00
12.00 –12.40
12.40 – 13.30
13.30 – 14.10
14.10 – 14.50
14.50 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 16.10
16.10 – 16.20
16.20 – 17.20
17.30
príchod, prezencia
odborná prednáška LIEČIVÉ ÚČINKY RAKYTNÍKA A VYBRANÝCH LIEČIVÝCH HÚB Ing. Ivan Jablonský, CSc.
firemné prezentácie
prehliadka expozícií farmaceutických firem
obed
odborná prednáška: PROBLEMATIKA KLIENTOV SO ZUBNÝMI NÁHRADAMI Z POZÍCIE FARMACEUTICKÉHO
PRACOVNÍKA, MUDr. Silvia Timková, PhD
firemné prezentácie
odborná prednáška: PREVENCIA A PODPORA LIEČBY PRI PORUCHÁCH FUNKČNOSTI POKOŽKY, Ing. Ján Tóth
odborná prednáška: AKO ZVLÁDNUŤ STRES, NERVOZITU A PORUCHY SPÁNKU V LEKÁRNICKEJ PRAXI,
MUDr. Jana Mrázová
coffee break
firemné prezentácie
odborná prednáška: MANAŽMENT SINUSITÍD: VÝPLACH 0,2 % KYSELINOU HYALURÓNOVOU, MUDr. Jozef Kočajda
firemné prezentácie
odborná prednáška: ADJUVANTNÁ LOKÁLNA LIEČBA U PSORIATIKOV A ATOPIKOV, MUDr. Vladimíra Flimerová
odovzdanie certifikátov, tombola, raut
✂
PRIHLÁŠKA – Banská Bystrica 15. 3. 2013
Lekáreň: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa lekárně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa trvalého bydliska: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. č. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nutný pre kontakt s Vami – može byť aj súkromný)
Titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum nar: (u magistrov reg. č. v komore) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum nar: (u magistrov reg. č. v komore) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis:
Vyplnenú prihlášku zašlite späť na jeden z uvedených kontaktov do 10. 3. 2013:
e-mail: [email protected], fax.č.: +420 2 74 86 11 89, tel.č. +420 733 650 385
poštová adresa: Pharma News , P.O.BOX 14, Pošta Zvolen 1, 960 01 Zvolen
Týždeň pred plánovanou akciou vám zašleme podrobné informácie.
Pharma news SK jaro.indd B
25.2.13 10:35
Editoriál
Vážení čitatelia, vítam Vás v novom roku.
Odborný časopis pre lekárnikov a laborantov, 1-3/2013
(štvrťročník)
ŠÉFREDAKTORKA
Jana Jokešová
REDAKČNÁ RADA
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.,
1. Interní klinika VFN UK;
Doc. RNDr. Jiří Portych, CSc.,
predseda liekopisnej komisie MZ;
Zdeněk Rosenbaum, spisovatel‘
SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCIE
Rudolf Hála
Filip Rosenbaum
PharmDr. Andrea Kleinová
RNDr. Lenka Grycová Ph D.
Mgr. Lucie Pavlisková
REDAKCIA
Petra Balatková – inzertný manager SR, +420 733 650 385
Helena Johnová – inzertný manager ČR, +420 777 268 259
Pharma News, s. r. o., Jakobiho 326, 109 00 Praha 10
Tel.: +420 274 861 189
e-mail: [email protected]
ADRESA PRE ČITATEĽSKÉ LISTY
Pharma News s. r. o., P. O. BOX 14, 960 01 Zvolen 1
VYDAVATEĽ
Pharma News, s. r. o., Jakobiho 326, 109 00 Praha 10
IČO: 278 75 121
Miesto vydania: Praha
číslo 1-3/13, ročník VI.
Vychádza: 13. 2. 2013
GRAFICKÁ ÚPRAVA A REPRODUKCIA:
Art D, Grafický ateliér Černý s.r.o.
Žirovnická 3124, 106 00 Praha 10
TLAČ:
EUROPRINT a.s.
EV 2574/08
Spis. zn. – odd. C, vložka 123365
vedená MS v Praze 23.3.2007
Redakcia nemôže overovať všetky fakty uvedené v príspevkoch a inzerátoch, za pravdivosť, vecnú správnosť a pôvodnosť príspevku zodpovedá jeho pisateľ. V záujme slobody
slova zverejňuje redakcia aj tie príspevky a inzeráty, s ktorých obsahom sa nestotožňuje. Z dlhších príspevkov vyberá
najpodstatnejšie myšlienky a vyhradzuje si právo ich rozsah
krátiť. Nevyžiadané rukopisy, fotografie a kresby redakcia nevracia. Bez vedomia a súhlasu redakcie nie je možné publikované materiály ďalej rozširovať.
Pharma news SK jaro.indd 1
Nedá mi to a musím sa len v krátkosti vrátiť
k vianočnému času a pohode, teda aspoň
dúfam, že to bol pre všetkých čas pohodový
a príjemný. Aj u nás doma vládol pokoj a veľa
krásnych prekvapení, keď naša sedemročná
dcéra povedala, že sa dohovorila s „Ježiškom“,
že prinesie pre nás jeden darček už popoludní.
Úplne vykoľajení sme zostali pozerať a vôbec
sme nevedeli čo máme povedať, pretože vieme,
že stále verí ... Tak sme čakali a zrazu bol pod
stromčekom darček. Mali sme si ho rozbaliť
a musím povedať, že sa nám od dojatia chcelo
plakať. Kristínka nám na keramike vyrobila vianočnú rybu - jej prvý veľký výrobok. Dohodla sa
s mamičkou kamarátky, tá jej ho pomohla zabaliť a tajne jej ho priniesla na Štedrý deň. To
bol asi ten najkrajší tohtoročný darček, čo naša
rodina dostala. Takéto prekvapenia sa vám zapíšu do pamäte navždy. Je vidieť, že nám deti
dospievajú hrozne skoro.
A my sa posúvame späť do reality všedných
dní a vraciame sa k téme z minulého vydania,
a to sú zdravotné tvrdenia. Na základe komunikácie s Vami, pracovníkmi lekární, sme sa
rozhodli poslať Vám pár otázok na túto tému.
Ako sa s novými nariadeniami vyrovnávate,
aké máte skúsenosti, aké zmeny ste museli
urobiť. To všetko nájdete na strane 4-5. Niektoré odpovede sú k úsmevu, niektoré bohužiaľ nie. Celkovo zo všetkého vyplýva, že zákon
je neusporiadaný, poriadne nikto nevie čo má
robiť, čo platí a čo nie. Všetky zdravotné tvrdenia a ich posudzovanie ešte nie sú ukončené,
takže platí polovica. No priznávam, je v tom
trochu zmätok. Všetky nariadenia sú v angličtine, môžete si ich vyhľadať na stránkach Európskej komisie, ale kto z nás vie tak výborne
anglicky, aby rozumel a vyznal sa v tom množstve odborných výrazov a hlavne mal čas sa
tou hromadou nariadení prehrýzť. Na Ministerstve Zdravotníctva sa síce niečo prekladá, ale
všetko bude možno začiatkom februára. Do tej
doby budeme musieť čakať. Samozrejme Vás
budeme o všetkom čo zistíme, zrozumiteľne
informovať.
Bohužiaľ sa nám rozšírila chrípková epidémia,
takže aj my sme si pripravili článok o aktuálnej
chorobe, ktorá nás trápi a zomrelo na ňu už pomerne dosť ľudí. Pripomenieme si pár základných informácií o chrípke a samozrejme ako sa
brániť nákaze a čo robiť, keď už chrípku bohužiaľ dostaneme. Skôr choroba čo do obávateľnosti porovnateľná napríklad s morom, dnes
vo vyspelých krajinách zdravotný problém,
ktorý máme tendenciu podceňovať. Ignorancia pokojového režimu, či oslabený imunitný
systém však môžu viesť veľmi rýchlo k rozvoju
komplikácií.
Dnes som sa rozpísala skôr o mojich pocitoch
a tak mi zostalo málo priestoru na to, čo pre
vás pripravujeme. Všetky informácie nájdete
na webe www.pharmanews.sk a ja o podrobnostiach zase nabudúce.
Vaša
Jana Jokešová
25.2.13 10:35
3 | Výživové a zdravotné tvrdenia
16 | Diferenciálna diagnostika červeného oka
Od 14. 12. 2012 platia v Českej republike a na Slovensku nové pravidlá ohľadom
zdravotných tvrdení u doplnkov stravy, toto nariadenie nastavuje jednotné pravidlá
pre celú Európsku úniu.
„Červené oko“ je všeobecný pojem zahŕňajúci rôznorodú skupinu očných chorôb,
ktorých hlavným príznakom je hyperémia (prekrvenie) spojovky.
K najčastejším ochoreniam oka, ktoré sa prejavia hyperémiou alebo začervenaním spojovky, patrí konjunktivitída, keratitída, predná uveitída, akútny glaukóm,
poranenie predného segmentu oka (úrazy oka, cudzie teliesko na rohovke alebo
spojovke), skleritída a v neposlednom rade aj suché oko.
5 | Civilizačné choroby – infarkt myokardu
Civilizačné choroby? Spôsobené vyspelou technikou? Veľkým množstvom vedomostí? Vysokým výskytom populácie na malom priestore? Môžeme útekom od civilizácie zachrániť vlastný život? Vzdáme sa vymožeností dnešnej doby? Pohodlia,
priateľov, základného komfortu?
8 | Chrípka
Od banálnej infekcie až po ohrozenie života. V takom rozmedzí sa pohybujú riziká vírusového ochorenia, ktoré pozná ľudstvo už po mnoho storočí. V minulosti
choroba čo do obávateľnosti porovnateľná napríklad s morom, dnes vo vyspelých
krajinách zdravotný problém, ktorý máme tendenciu podceňovať. To, že v zimných
a jarných mesiacoch opäť udrie, je prakticky isté. Akou silou, to je však zatiaľ len
ťažko povedať. Nezostáva teda iné, ako sa dobre pripraviť.
12 | Obnova rovnováhy črevnej mikroflóry
18 | OMEGA-3 nenasýtené mastné kyseliny
Nebyť zvedavosti, túžbe po získaní odpovede a vytrvalosti vedúcej k výsledkom,
bol by svet ochudobnený o nekonečnú radu úžasných objavov a zistení.
Inak tomu nie je aj na poli medicíny a zdravia všeobecne.
Ak sa začne niekto zaujímať o to, prečo sa obyvatelia niektorých vyspelých štátov
dožívajú v priemere ďaleko vyššieho veku ako obyvatelia iných vyspelých štátov,
prečo sa u nich prakticky nevyskytujú niektoré choroby, v hojnej miere sužujúce
napríklad strednú Európu, je skoro isté, že sa práve chystá ďalší významný objav.
20 | Med a zdravie
Podľa písomných dokumentov sa med na našom území produkuje od 5. storočia
n.l. Včelárske patenty boli vydané Máriou Teréziou v rokoch 177 – 1776.
Slová probiotiká aj antibiotiká majú pôvod v gréčtine a už preklad ich významu
„pre život“ a „proti životu“ nám zreteľne ukazuje ich zásadný rozdiel v účinku.
Antibiotiká patria právom k zásadným vedeckým objavom, veď zachránili milióny
ľudských životov. Pomáhajú nám ničiť všetky citlivé patogénne baktérie a likvidujú
tak infekčné choroby.
14 | Udržme si vlastné zuby čo najdlhšie
Stomatológia 21. storočia je na veľmi vysokej úrovni. Lekári v tomto odbore zvládajú procedúry, o ktorým sa našim babičkám mohlo len sníva. Liečba zubov, zubné „doplnenie“ zlomených zubov, kozmetické bielenie, úplné trvalé náhrady a samozrejme „klapačky“, teda zuby vyberacie. Ale nehrešíme práve na tieto lekárske
schopnosti? Venujeme sa dostatočne starostlivosti o naše vlastné zuby? Nemali
by sme sa snažiť tie naše zúbky udržať čo najdlhšie v dobrom stave?
22 | Rozhovor
Otázky pre Kristínu Pelákovú
NOVINKA
IZOFLAVÓNY DUO s vitamínom D
50 kapsúl + 10 navyše
Výživový doplnok s obsahom izoflavónov
z červenej ďateliny a sóje pre
citlivú podporu hormonálnej rovnováhy
a harmonický priebeh klimaktéria.
Výživový doplnok
Jedna kapsula obsahuje:
www.izoflavony.cz
Pharma news SK jaro.indd 2
1 kapsula
% ODD*
Izoflavóny
40 mg
–
– z toho izoflavóny červenej ďateliny
30 mg
–
– z toho sójové izoflavóny
10 mg
–
Vitamín D
2 μg
40
Rybí olej Omega-3
300 mg
–
% ODD = % odporúčanej dennej dávky v 1 kapsule.
25.2.13 10:35
Horúca téma | 3
VÝŽIVOVÉ A ZDRAVOTNÉ
TVRDENIA: ČO VY NA TO?
Od 14. 12. 2012 platia v Českej republike a na Slovensku nové pravidlá ohľadom zdravotných tvrdení u doplnkov stravy, toto nariadenie nastavuje jednotné
pravidlá pre celú Európsku úniu.
Problematike európskeho nariadenia sme sa venovali v dvoch vydaniach časopisu
Pharma News v minulom roku.
Lekárnik by sa o tento zoznam mal zaujímať najmä vo chvíli, keď sa rozhodne propagovať svoju lekáreň a do reklamných materiálov zahrnie inzerciu na doplnky
stravy. Vo vlastnom záujme by nemal slepo preberať tvrdenia od výrobcov, pretože
v tomto prípade na seba berie právnu zodpovednosť. Obozretne by mal postupovať
aj pri tvorbe obsahu internetových stránok, predovšetkým potom internetového
predaja (e-shopov), ktorým už dnes rad lekární rozširuje svoje služby. Je pravda,
že podľa zákona za správne značenie potravín zodpovedá každý, kto ich uvádza
do obehu, teda aj prevádzkovateľ lekárne. Opakujeme ale, že Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia, ktorá kontroluje predaj potravín, už v minulosti jasne deklarovala, že nie je jej cieľom postihovať lekárnikov, ale výrobcov,
ktorí nesprávne informácie na obaloch uvádzajú. V tejto chvíli bohužiaľ existuje
len anglická databáza povolených zdravotných tvrdení, ale ministerstvo zdravotníctva tento zoznam prekladá do slovenčiny a mal by byť k dispozícii už v priebehu
1. Zmätky - nikto nevie ako uplatňovať toto nariadenie – napr. výrobca pridá
k prípravku na chudnutie vit. C, k prípravku na kĺby vit. C - ten má schválené
zdravotné tvrdenia a tým pádom aj celý výrobok - CHACHA - proste klasické
podvody po slovensky .. ...
februára. Stále tiež platí, že do uplynutia expirácie po starom vyrobených potravín
platia staré popisy.
V januárovom vydaní sme dali priestor na vyjadrenie vám, lekárnikom a ďakujeme vám, že ste sa s nami podelili o vaše skúsenosti.
1 . Od 14. 12. 2012 platia nové pravidlá pre používanie zdravotných tvrdení
podľa nariadenia európskej únie 1924/2006. Môžete nám prosím povedať, ako sa toto nariadenie prejavilo v praxi vo Vašej lekárni?
2 . Pripravovali ste sa na nové pravidlá? Zmenili ste popisky u vystaveného
tovaru, kontrolovali letáky a reklamy Vašich dodávateľov?
3 . Orientujete sa v tejto problematike? Ste o tejto problematike dostatočne informovaní? Viete, na koho sa obrátiť v prípade nejasností?
2. Popisky nemáme, letáky sme zlikvidovali.
V tejto problematike sa orientujeme veľmi chabo, ak chceme nejaké informácie od výrobných firiem, sú na tom podobne. Kontrola letákov a reklám
by podľa nášho názoru nemala spadať do kompetencie lekární, evidentne za
svoje výrobky by mal niesť zodpovednosť výrobca, eventuálne orgán, ktorý výrobok pre účely doplnkov stravy schválil. Uvítame akúkoľvek formu informácií
(záväzných, podložených názorom kontrolného orgánu.)
3. Absolútne nie a považujem ju za hlúposť a debilný výmysel EÚ - rovnako
ako zakrivenie banánov a veľkosť pánskeho prirodzenia pre štandardizovanú výrobu prezervatívov.
1. Už vieme, že potraviny, ktoré nemajú zdrav. tvrdenia v súlade, majú schválený dopredaj do doby konca použiteľnosti.
Asi som Vám nepomohol, ale je to môj názor.
Česká republika bez EÚ.
2. Niekoľko letákov som vyhodil, teraz neriešim, popisky v súlade, aj tie staré ...
3. V uvedenej problematike sa neorientuje ani „štát“, tvrdenia sa dopĺňajú
priebežne s overením od pôvodcov ......
1. Neprejavilo sa asi vôbec nijako. Na chod lekárne to nemalo nejaký väčší vplyv.
2. Popisky pri tovare nemáme. Reprezentanti nás upozornili na nejaké zásadné zmeny. Inak sme nič nekontrolovali a webové stránky lekáreň nevlastní.
Distribúcia už dodala uistenie, že pokutu kompenzujú prostredníctvom výrobcu potravín.
3. Informácie sme získali prostredníctvom vášho časopisu a myslím, že pre
naše účely boli dostatočné. V prípade nejasností by sme pravdepodobne
kontaktovali Ministerstvo zdravotníctva ...
1. KEĎŽE NIE SME PRIAZNIVCI ŠÍRENIA VEĽKÉHO MNOŽSTVA LETÁKOV MEDZI
PACIENTOV, TOTO OPATRENIE SA NÁS TAKMER NEDOTKLO. PRI EXPEDÍCII
VŽDY UPOZORŇUJEME, ČI SA JEDNÁ O LIEK ALEBO O POTRAVINOVÝ DOPLNOK. ZMENIL SA SKÔR PRÍSTUP REPREZENTANTOV FIRIEM.
1. Prerobili sme vystavenie liekov a doplnkov v lekárni, aby zodpovedalo nadpisom. Niektoré nadpisy sme zrušili.
1. NIE, POPISKY NEPOUŽÍVAM A ZA OBSAH OZNÁMENÍ NA LETÁKOCH ALEBO
V REKLAMÁCH NECÍTIM ZODPOVEDNOSŤ, NAVYŠE, AKO SOM UVIEDOL VYŠŠIE, LETÁKY PRAKTICKY NEROZDÁVAME.
2. Staré letáky sme vyhodili.
3. Myslím, že áno, od distribútora sme dostali oznámenie, že do uplynutia expirácie po starom vyrobených potravín platia staré popisy.
Pharma news SK jaro.indd 3
1. V TEJTO OBLASTI BY SOM VIAC INFORMÁCIÍ PRIVÍTAL, TAKTIEŽ KONTAKTY
NA KOMPETENTNÉ OSOBY PRE PRÍPAD, ŽE BY SME SA DOSTALI DO SPORNEJ SITUÁCIE.
25.2.13 10:35
4 | Horúca téma
Nehodlám takýmto otázkam venovať viac, ako pol minúty svojho drahocenného času. Myslím, že sme informovaní dostatočne, a že to, čo sa deje nielen
v našom odbore, ale v celej spoločnosti už presahuje medze normálneho spokojného života a bytia. Nemám na to, aby som kontrolovala letáky a reklamné
materiály, majú pre mňa aj tak väčšinou takmer nulovú výpovednú hodnotu.
Dôležití sú pre mňa pacienti, ktorým sa snažím v prípade ich záujmu problematiku citlivo vysvetliť. Prečo sa zaoberáme nezmyslami a prečo nám uniká
podstata našej práce? Prečo sa vytvára práca pre prácu?
1. Zatiaľ nijako. Pre existujúce zásoby na základe informácií výrobcov (napr.
firmy Walmark) je možný dopredaj naskladnených výrobkov v lehote končiacej vypršaním expirácie týchto výrobkov. Pri dodávkach nových prípravkov budeme tieto viac skúmať, či vyhovujú nám známym požiadavkám,
pochybnosti budeme riešiť s distribútorom.
2. Naša „provinčná“ lekáreň v regióne s nízkou kúpyschopnosť obyvateľov
nemá sortiment príliš rozsiahly, rozhodne nie tak košatý ako známe reťazce, reklamnú masáž regálmi a voľnými plochami oblepenými reklamnými
letákmi priamo v lekárni nepoužívame. Naša lekáreň sa vyznačuje skôr tým,
že namiesto širokej palety potravinových doplnkov diskutabilných účinkov
dokáže pripraviť magistraliter masť alebo prášok. (Na rozdiel od lekárenských reťazcov).
3. Určité povedomie som získala na školení ČLK v novembri 2012, ako iné
nariadenia je aj toto z kategórie prísnych ale s vágnymi a nejasnými definíciami podmienok, takže príde bezpochyby na rad pri praktickom vykonávaní „ľudová tvorivosť“ vedúca k rozdielnym výsledkom v rôznych lokalitách
a u rôznych výrobcov, dodávateľov a pod., navyše schvaľovacie riadenie pre
rad tvrdení nie je ukončené a ďalej prebieha ...
1. Ako sa prejavilo nariadenie EÚ 1924/2006 v našej lekárni: Skôr sa zaoberáme nariadením Komisie EÚ č.432/2012 ako 1924/2006. Zatiaľ
k ničomu dramatickému nedochádza, pretože v súlade s nariadením môžu
byť uvádzané na trh potraviny do vypredania zásob. Potraviny vyrobené po
14. 12. 2012 kontrolujeme tak, aby boli v súlade s nariadením.
2. Na nové pravidlá sme sa pripravovali. Popisky u vystaveného tovaru nemáme. Zlikvidovali sme staré letáky a reklamy dodávateľov. Reklamu na webových stránkach ani e-shop neprevádzkujeme. Máme k dispozícii vyjadrenie
Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie k zdravotným tvrdeniam (Ing.Jindřich Fialka) v ČR.
- ŠÚKL
- ČLnK
- Firmy Walmark a.s
- Médiá a pod.
3. Domnievam sa, že sa v problematike orientujeme. Avšak, stále je čo zlepšovať. Je to kontinuálny proces. Zaujíma ma, na koho sa dá spoľahlivo obrátiť
v prípade nejasností (SPPI - konkrétne, meno, tel., www. stránky a pod.?!)
1. Ľahko sme preznačili police a rozdali letáky.
2. Áno, viď. 1.
3. Áno, sme informovaní.
1. Nijako, u prípravkov s na kĺby budem hovoriť že to je doplnok, ale že podobné zloženie má liek.
2. Nemám na to čas, len dúfam, že sem kontrola nepríde. Papierovania je
rok čo rok viac a navyše mám strážiť aj také somariny, ako že harmanček
a ďalšie liekopisné byliny nie sú liek? Homeopatiká, ktoré nie sú liekopisné,
a na ktoré žiadna skúška účinnosti nie je, sú liek a chondroitín natr. sulfát
ako doplnok stravy pri ťažkostiach pomôcť nemôže len preto, že výrobca
nemá papier (ten má výrobca Condrosulfu, ale skúška neplatí asi na substanciu, záleží na tom, kto substanciu zabalí!)? B-komplex od jedného výrobcu je liek, od iného, ktorý má rovnaké množstvo vitamínov od každého
druhu + jeden druh navyše liečivý účinok mať nemôže? Koľko musel prezident Klaus zaplatiť, aby toto Brusel zverejnil? Kto bol eurohujer, musí sa
po tomto kroku stať euroskeptikom aj keby nechcel.
3. Čítam Pharmanews, diskusné príspevky kolegov na nete, náš časopis.
4. Ak sa môžem spýtať Vás. Prosím neviete odkiaľ čerpá Brusel ľavicovú vieru,
že proti hlúposti sa dá druhých ochrániť zákonmi, a že každoročné deficitné
rozpočty niekoľkých štátov únie možno zachrániť tlačením bankoviek?
- Bohužiaľ nevieme a niekedy tiež len krútime hlavou.
Naozaj veľmi krátko:
1. zmätok
2. nie!!
3. zásadne NIE!!
Dobrý deň,
táto problematika je naozaj neprehľadná. Ak sa Vám vôbec podarí nájsť zoznam týchto schválených zdravotných tvrdení, zistíte, že Vám to veľa nepomôže, u väčšiny látok je takýchto tvrdení niekoľko, navyše sú tu podmienky, kedy
možno tvrdenie použiť, vzťahujú sa napríklad na min. denné množstvo, odkedy
je toto tvrdenie platné. A čo kombinované prípravky? Aké tvrdenie platí tam?
To som nikde nenašla. Našťastie sa tomu komora venuje a tak dúfam, že ako
začnú v lete chodiť kontroly, budeme vedieť viac.
Zatiaľ sme vyhodili letáky a reklamné materiály, všetky boli nevyhovujúce.
Oslovili sme našich dodávateľov so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o zodpovednosti za dodávanie správne označených potravinových doplnkoch a o náhrade škody za sankcie uložené lekárni za nesprávne označené potraviny.
Budem veľmi rada za nejaké ďalšie informácie.
Veľmi pekne ďakujeme za zaslané odpovede, tejto problematike sa budeme venovať aj naďalej a ako náhle budeme mať akékoľvek nové informácie, vrátime sa k tejto
téme v ďalších vydaniach Pharma News.
Redakcia
Pharma news SK jaro.indd 4
25.2.13 10:35
Vzdelávame sa | 5
CIVILIZAČNÉ CHOROBY
– INFARKT MYOKARDU
Civilizačné choroby? Spôsobené vyspelou technikou? Veľkým množstvom vedomostí? Vysokým
výskytom populácie na malom priestore? Môžeme
útekom od civilizácie zachrániť vlastný život? Vzdáme sa vymožeností dnešnej doby? Pohodlia, priateľov, základného komfortu? Ale pomôže to vôbec?
Nedávno bola uverejnená akási genetická štúdia,
ktorá hovorila o evolúcii a o vrchole vedomostí ľudskej
populácie vôbec. Pre dnešného človeka nedopadla táto štúdia veľmi dobre, podľa nej bol totiž Homo
sapiens na vrchole niekedy pred dvoma tisíckami rokov. A od tých čias ... nie každý výdobytok doby nám
preukazuje službu v kladnom slova zmysle. Civilizácia
so sebou prináša zmeny, ktoré nám ľuďom (ale aj
zvieratám a rastlinám) prinášajú problémy - sociálne,
zdravotné, existenčné.
DEFINUJME
Ako najlepšie definovať civilizačné choroby? Existuje
presná definícia, alebo sa jedná o množstvo informácií s nepresnou hranicou? Kto by mal tento súbor
informácií zastrešovať? Z hľadiska zdravia vo vzťahu
k celkovej populácii krajiny by bolo najlepšie obrátiť sa
k WHO (World Health Organisation). Avšak informácie prístupné verejnosti nie sú v tomto ohľade nijako
dostačujúce.
Skúsme si teda vymedziť hranice tohto problému. Civilizačné choroby sú choroby úzko späté so životom vo
vyspelých krajinách, s modernou dobou, so zmenami
životného štandardu, životom vo veľkých mestách.
Mohli by sme dlho pokračovať vymenovávanim dôvodov. Ale tiež by sme mohli povedať, že civilizačné choroby sú spojené s ľudskou lenivosťou a degeneráciou
životného štýlu a pravdepodobne v oboch prípadoch
by sme mali pravdu.
rení a smrť človeka nastáva v každom druhom prípade následkom civilizácie a v oboch prípadoch by
sme mali pravdepodobne pravdu. Tiež by sme mohli
povedať, že väčšine týchto zdravotných problémov
a ich následných úmrtí sa dalo zabrániť. A opäť by
sme mali asi pravdu. V situácii ako je táto, sa mi vybavia rozprávky o dušiach upísaných čertovi. Skúsme si ju trochu rozvinúť. Človek má oddávna strach
zo straty života, nikto by nechcel byť zastrelený lupičmi, či byť na palube havarujúceho lietadla. Tieto
presne definované úmrtia naháňajú hrôzu. Do roka
a do dňa si pre Teba prídem, hovorí čert. Vo väčšine
rozprávok potom dochádza k zvratu, kedy hlavná
postava príbehu sa ako zázrakom zachráni alebo
je zachránená. Presne definovaná hrozba a presne
mierená obrana. A ako bude pokračovať naša upravená rozprávka? Dva dni po víťazstve nad čertom
a získaní úpisu dostane hlavný hrdina infarkt, alebo
zomrie na rakovinu pľúc. Je to príliš morbídne? Možno, ale práve takto sa k svojim životom chováme.
Preto jednoduché „možno“ v hrozbe sa neobťažujeme riziko analyzovať, nieto proti nemu zakročiť.
Vo svojej podstate je človek racionálne mysliaca
bytosť. Ale jeho racionálnosť vo vzťahu ku zdraviu
je založená na systéme akcie a reakcie. Teda presnejšie povedané okamžitá a štatisticky vždy rovnako definovateľná reakcia. A ak je reakcia sporná vo
svojom priebehu či časovom hľadisku, staviame sa
k nej asi takto:
• ak ma cigareta nezabije hneď, nezabráni mi to si
zapáliť
• ak nedostanem infarkt hneď, tak si pokojne dám
všetko toto dobré jedlo
• ak si dnes nevyčistím zuby, tak asi hneď zajtra nevypadajú
Takto by sme mohli pokračovať donekonečna. Civilizačné choroby sú problémom v prvom rade nás
samotných. Sú otázkou našej disciplíny, pudu sebazáchovy a túžby žiť. Avšak slovom žiť je potreba
myslieť naozaj žiť, nie prežívať. Hoci je civilizačných
chorôb veľa, mali by sme začať tou najčastejšou infarktom.
INFARKT MYOKARDU
Choroby obehového systému sú asi najčastejším civilizačným problémom. Je to dané degradáciou stravovacích, pohybových a spánkových návykov. Dochádza
k hromadeniu rizikových faktorov, ktoré sa musia niekedy
a niekde prejaviť. Infarkt je veľmi známy pojem aj medzi
laickou verejnosťou. Vo svojich základoch je princíp tohto
ochorenia všeobecne známy. Hoci sú známe aj dôvody,
prečo k tomu dochádza, pud sebazáchovy u niektorých
konkrétnych jedincov je v týchto prípadoch až mizivo
nízky. Na to, aby sme mohli popísať celkový priebeh infarktu, je nutné si najprv priblížiť niektoré pojmy, vrátane
anatómie srdca a popisu srdcových funkcií.
Srdce sa skladá z dvoch komôr a dvoch predsiení (siení), kde prechod medzi sieňou a príslušnou komorou
je oddelený chlopňou. Rovnako tak prechod z komory
do príslušnej tepny je oddelený chlopňou. Činnosť srdca
je charakterizovaná opakovaným zmršťovaním (systola)
a ochabovaním (diastola) srdcového svalu. Krv prechádzajúca srdcom koluje v tzv. malom krvnom obehu (začína pľúcnou tepnou a ženie neokysličenú krv cez pľúca
späť do srdca) a veľkom krvnom obehu (začína aortou
a distribuuje okysličenú krv do celého tela).
NIE JE INFARKT AKO INFARKT
Infarkt čiže ischemická nekróza, je odumretie
tkaniva v dôsledku ischémie, teda zamedzenia
ČO VŠETKO SÚ CIVILIZAČNÉ
CHOROBY?
Nie všetky choroby, ktoré sú následkom civilizácie, sú
medzi civilizačné choroby radené. Medzi civilizačné
choroby sú radené len niektoré, z laického hľadiska
asi tie, na ktorých je to najviac vidieť. Ak by sme príliš
nešpecifikovali, mohli by sme túto problematiku popísať veľmi všeobecne aj takto:
Obrázok 1 - srdcový sval, pohľad spredu
• choroby obehového systému
• metabolické ochorenia
• nádorové ochorenia
• ochorenia pohybového aparátu
• psychické ochorenia
• ochorenia imunitného systému
Pri takomto pohľade by sme mohli však povedať, že
civilizácia spôsobuje najmenej 50 % všetkých ocho-
Pharma news SK jaro.indd 5
25.2.13 10:35
6 | Vzdelávame sa
prívodu krvi do tkaniva uzavretím príslušnej tepny.
Najčastejším typom infarktu je infarkt myokardu,
kedy dôjde k uzavretiu niektorej z koronárnych,
čiže vencovitých tepien. Infarkt myokardu nie je
však jediný. Ďalším typom infarktu je napríklad
pľúcny infarkt, ktorý vzniká následkom pľúcnej
embólie. Z hľadiska rizikovosti je tiež veľmi často
smrteľný. Infarktov myokardu pribúda. Je to aj
preto, že priemerný vek človeka sa neustále
zvyšuje. Vďaka tomu stúpa aj veľkosť populácie
s rizikom infarktu. Z hľadiska výskytu vo vzťahu
k pohlaviu bol infarkt myokardu viac mužskou
záležitosťou. To sa však vďaka stúpajúcemu veku
populácie mení. Mužská populácia má prevahu,
ak hovoríme o relatívne strednom veku, teda
dajme tomu 50-55 rokov.
Ak sa však pozrieme na populáciu okolo 80-85
roku veku, je situácia opačná, a prevahu majú skôr
ženy. Ak budeme hovoriť o najčastejšom výskyte
nezávisle od pohlavia potom je to vek 70-79 rokov.
WHO uvádza, že ochorenia srdca sú zodpovedné
za 30 % všetkých úmrtí na svete. To číslo je naozaj
alarmujúce.
V Slovesnkej republike zomrelo v roku 2007 16 tisic
pacientov na ischemicků chorobu srdca, z toho 4,5
tisic na akútny infarkt myokardu.
RIZIKOVÉ FAKTORY
Infarkt neprichádza sám od seba. Alebo aspoň vo
väčšine prípadov. Ak je človek zdravý, dobre je,
dostatočne sa pohybuje, kvalitne spí a vyhýba sa
stresovým situáciám, potom infarkt nie je rizikom,
ktorého by sa mal vo svojom živote obávať. Takých
ľudí je ale vo vyspelých krajinách veľmi málo. Čo
patrí teda medzi rizikové faktory infarktu? V prvom
rade je potrebné si tieto riziká rozdeliť na dve dôležité skupiny, a to na riziká, ktoré je možné eliminovať
a potom na tie, ktoré sa ovplyvniť nedajú. Tie, ktoré
nemôže človek ovplyvniť, sú rodinná dispozícia,
vek a mužské pohlavie. Ostatné ovplyvniť možno
a sú to tieto:
•fajčenie
• nadváha
• vysoký krvný tlak
• vysoký cholesterol
• alkohol
• diabetes
• nedostatok pohybu
• stres
• predchádzajúce ochorenie srdca
Aj tieto rizikové faktory sú závislé na veku pacienta a môžu k infarktu nielen prispieť, ale ovplyvniť aj
jeho priebeh a rýchlosť nástupu liečby. U mladších
pacientov hrá veľkú úlohu rodinná anamnéza a často
nadváha. U pacientov stredného veku sa stretávame
skôr s fajčením, alkoholom. U starších pacientov
je to diabetes a vysokým krvný tlak. Diabetes však
ovplyvňuje infarkt aj inak, než len jeho zvýšené riziko.
U diabetikov niekedy dochádza k absencii niektorých
príznakov, čím sa pacienti dostávajú k lekárovi neskôr, aj priebeh samotný býva ťažší a je väčšie riziko
úmrtia pacienta.
Pharma news SK jaro.indd 6
Tabuľka 1 – základné skupiny liekov doživotne užívaných po AIM
Skupina liekov
Liečebný efekt
kyselina acetylsalicylová ASA
inhibícia funkcie krvných doštičiek
betablokátory
spomalenie srdcovej frekvencie
zníženie spotreby kyslíka srdcovým svalom
statíny
stabilizácia aterosklerotického plátu
zníženie agregácie krvných doštičiek
zlepšenie funkcie endotelu
ACE inhibítory
inhibícia enzýmu konvertujúceho angiotenzín
Tabuľka 2 – ostatné skupiny liekov užívaných po AIM
Skupina liekov
Liečebný efekt
nitráty
dilatácia koronárnych arterií
blokátory kalciových kanálov
antianginózny liek
preskripčné obmedzenia
ostatné antiarytmiká
amiodarion
pri implantácii automatického defibrilátora
antikoagulanciá
predchádzanie vzniku trombu
súčasť akútnej starostlivosti pri AIM
vitamíny
Doplnková starostlivosť
nedostatok štúdií k preukázaniu efektu
OCHORENIE SRDCA AKO RIZIKOVÝ
FAKTOR
Predchádzajúce ochorenie srdca je častým rizikom
pre vznik AIM. Patrí sem ischemická choroba srdca,
chronická angína pectoris (najmä u starších pacientov), predchádzajúce prekonané infarkty, geneticky
podmienené chyby srdca.
NAOZAJ JE TO CHOROBA LEN PRE
STARŠÍCH?
Vyskytuje sa infarkt naozaj iba u stredného a staršieho veku pacientov? Už sme sa zmienili, že mladší
pacienti môžu byť rizikovými v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy. Existuje však ešte jedno riziko, ktoré môže infarkt u pomerne mladých jedincov vyvolať.
Týmto rizikom je užívanie drog. O tejto problematike
sa síce veľa nehovorí, ale zaznamenané prípady ukazujú, že toto riziko je naozaj reálne.
Konkrétne sa tento problém týka „rekreačnej drogy“ extáza, čiže metylén-3,4-dioxymetamfetamínu
(MDMA). Táto látka bola vyvinutá v roku 1912 pôvodne ako liek na potláčanie chuti do jedla. Avšak nikdy sa
s touto indikáciou nedostala na trh. O 70 rokov neskôr
sa stala veľmi obľúbenou v psychiatrii pre svoje euforizujúce účinky. Veľmi skoro sa potom však dostala
na zoznam zakázaných látok ... a stala sa obľúbenou
práve ako rekreačná droga. Hoci je táto obľúbená droga popisovaná ako oveľa bezpečnejšia, než pôvodne
používaný amfetamín, jej rizikovosť priviedla mladých
pacientov k infarktu. Ak budeme chcieť hovoriť o konkrétnom veku, povedzme teda priemerný vek 20 rokov.
Bežne sa dá pri užívaní stretnúť s príznakmi, ako sú tachykardia, hypertenzia, či arytmia.
AKO SPOZNÁME INFARKT?
Základným klinickým prejavom infarktu myokardu
je bolesť za hrudnou kosťou. Táto bolesť môže prestupovať až do horných končatín, častejšie do ľavej
ruky. U mladších pacientov sa však objavujú atypické
príznaky a ďalšie symptómy, alebo naopak absencia
bolesti, čo vedie k sťaženiu diagnózy, neskorému vyhľadaniu lekára, etc. Medzi časté príznaky patrí skrátenie dychu a zlyhanie srdca. Základnou vyšetrovacou metódou je stále EKG, ďalej sem patrí napríklad
echokardiografia.
PRIDRUŽENÉ PROBLÉMY
Infarkt nechodí nikdy sám. Vzhľadom na závažnosť
ochorenia, je veľa problémov, ktoré sa k AIM pridružujú. Ateroskleróza nie je len výsadou srdca, preto sa
stretávame s týmto postihnutím aj u iných orgánov.
Veľmi často je s AIM spojené poškodenie mozgu,
kedy sa postihnutie môže objaviť ešte pred samotným postihnutím srdca, alebo jeho následkom. Ďalšou problematikou, najmä u starších pacientov je
postihnutie pľúc, napríklad chronická bronchitída,
alebo emfyzém pľúc. Z ďalších orgánov, ktoré môže
negatívne ovplyvniť AIM u starších pacientov, sú obličky. A rovnako ako u pľúcneho postihnutia, býva
niekedy diagnostikované ešte pred AIM a niekedy až
súčasne pri infarkte.
LIEČBA
S liečbou infarktu je to trošku komplikované. Infarkt
myokardu je akútny stav. Preto sa o ňom hovorí často
ako o „akútnom infarkte myokardu“ AIM. Prioritou
pri AIM je zachovanie života pacienta a obnovenie
25.2.13 10:35
Vzdelávame sa | 7
funkcie postihnutej tepny. Základnými praktikami je
koronárna angioplastika, ktorá má najmenší počet
komplikácií a najväčšiu istotu prežitia pacienta. Druhou možnosťou je zavedenie stentu.
Medikačnú liečbu je teda možné rozdeliť do dvoch
veľkých celkov. Tým prvým je prevencia na predchádzanie, či oddialenie infarktu. Tým druhým je
poinfarktová starostlivosť. V Tabuľke 1 sú zhrnuté základné skupiny liekov používaných na liečbu po prekonanom AIM.
Okrem liekov, ktoré je nevyhnutné po prekonanom
infarkte užívať doživotne, sú ešte ďalšie lieky, ktoré sa
užívajú len za určitých situácií a ich užívanie má určité
preskripčné obmedzenia v závislosti na konkrétnom
stave pacienta. Tieto lieky zhŕňa Tabuľka 2.
Lieky, ktoré sme tu uviedli, sa väčšinou kombinujú
do určitých schém. Nikdy pacient neužíva iba jeden
liek, ale ich kombináciu, ktorá je „šitá na mieru“ konkrétnemu zdravotnému stavu pacienta.
• betablokátor, nitrát, statín
• anopyrín, statín, blokátor kalciových kanálov
• anopyrín, betablokátor, statín, ACE inhibítor
• betablokátor, klopidogrel (liek nahrádzajúci ASA)
REŽIMOVÉ OPATRENIA
Toto je niečo, čo pacientom po infarkte, alebo s rizikom infarktu robí najväčšie problémy. Prečo tomu tak
je? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Tieto opatrenia sú
o disciplíne, o vnútornej vyrovnanosti, láske k sebe
samému. A čo všetko tieto opatrenia zahŕňajú? Opatrenie vychádza práve z urovnania rizikových faktorov
do normálu. A to je problém, pretože keby nebol, títo
ľudia by sa do takej zdravotnej situácie vôbec nedostali. Avšak keď sa teraz vrátime k našej úvahe o čertoch a o akcii a reakcii, v tejto chvíli má už pacient
dôkaz svojho rizika. Pretože následne až po infarkte
pacienti prestávajú piť, fajčiť a obmedzujú sa v konzumácii tučných jedál. Neskoro, ale predsa. Niektorým to vydrží navždy, niektorým len po dobu kým sa
necítia lepšie a potom sa vrátia do pôvodných zabehnutých koľají. V takom prípade je ale dobré začať
šetriť na vlastný pohreb.
FYZICKÁ ZÁŤAŽ
Obmedzenie fyzickej záťaže po AIM závisí od rozsahu poškodenia srdcového svalu a teda od rozsahu nekrózy. Pacient by sa nemal preťažovať, ale
Pharma news SK jaro.indd 7
neznamená to, že sa nebude hýbať vôbec. AIM
postihuje veľmi často pacientov s nadváhou a preto je pravidelný pohyb veľmi dôležitý. Platí tu asi
pravidlo „všetko s mierou“. Ideálne je napríklad 30
minút chôdze denne.
je už niečo iné. Môže prispieť k správnym návykom,
obmedzeniu rizík. Niektorí pacienti chodia radšej
do lekárne ako k lekárovi. Povzbudenie, konzultácie problému a cenná rada môže prispieť k zlepšeniu a eliminácii rizík.
STOP ZÁVISLOSTIAM
ČO POVEDAŤ NA ZÁVER?
Psychický otras po infarkte je schopný zo dňa
na deň ukončiť dlhoročnú závislosť na nikotíne. Veľa
pacientov následkom AIM prestalo fajčiť. S alkoholom je to horšie. Väčšinou je to dočasná záležitosť.
Ak je pacientovi lepšie, „jeden pohárik je predsa
zdravotný“ atď. Potom sú to ale dva poháre, alebo dve pivá, jeden panák, ... a opakovaný infarkt.
U vína, najmä červeného je študovaný efekt resveratrolu na ľudské zdravie. Ak však lekár v dobrej
viere odporučí pacientovi deci vína denne, väčšinou
je to potom použité ako alibi k veľkej konzumácii
akéhokoľvek alkoholu.
Civilizácie, pokrok. Nové stroje, rýchlejšie, múdrejšie.
Nové potraviny, lieky, lekárske metódy. To všetko by
malo byť v záujme skvalitňovania ľudského života.
Po stránke fyzickej, duševnej i duchovnej. To by malo
byť úlohou civilizácie. Ľudské telo je veľmi krehké,
veľmi zraniteľné. Niektorým zmenám v mene civilizácie sa len veľmi ťažko prispôsobuje. Tým najdôležitejším a zároveň najzraniteľnejším orgánom ľudského
tela je bezpochyby srdce. Jeho ochrana by teda pre
nás mala byť prioritou.
Pár jednoduchých rád na záver:
DIÉTA
Ďalšia bariéra, ktorú rizikoví pacienti neradi prekračujú. Dôležité je obmedziť tučné jedlá, pridať viac
ovocia a zeleniny. Omega mastné kyseliny vo forme
rybieho tuku tiež priaznivo ovplyvňujú zdravie pacienta. S AIM sú často spojené poruchy glukózového metabolizmu. Aj preto sa odporúča po AIM diabetická
diéta a pravidelnosť v jedle - častejšia konzumácia
jedla v menších dávkach.
• ohľaduplnosť k sebe samému
• správna výživa
• dostatok pohybu a odpočinku
• pozitívne myslenie
A na úplný záver: „Nechajme sa civilizáciou hýčkať,
nie zabiť.“
RNDr. Lenka Grycová, Ph.D.
PSYCHOLOGICKÝ DOPAD
Psychický dopad po prekonanom infarkte je obrovský. Riziko opakovania, náhlej smrti, pocit nesebestačnosti, osamotenia, bezbrannosť. Ak sa
pacient takýmto pocitom poddá, potom pravdepodobnosť úmrtia maximálne narastá. Dôležité je,
aby pacient nebol izolovaný zo spoločnosti, stýkal
sa s priateľmi, nežil sám v domácnosti, atď. V niektorých prípadoch pomôže takejto situácii trebás aj
domáce zvieratko.
DÔLEŽITÁ ÚLOHA LEKÁRNIKA
Lekárnik a civilizačné choroby. Čo k tomu povedať?
Lekárnik je akýmsi symbolom zdravého, v zdravom
prostredí sa pohybujúceho, pracujúceho s liekmi,
ktoré zdravie buď udržujú, alebo prinášajú. V prípade infarktu sa priama pomoc lekárnika snáď ani
neočakáva. Avšak pokiaľ ide o rizikové faktory, to
Zdroje:
The British Medical Association, Rodinná encyklopedie zdraví, 1993, Gemini.
Fischerová B.: Specifika akutního infarktu myokardu
ve stáží, Interní medicína pro praxi, 2008, 10, 110112.
Holaj R., Janota T., Hradec J.: Akutní infarkt myokardu navozený užitím drogy extáze, Intervieu Akutní
Kardiologie, 2004, 3, 45–48.
Šimek S.: Ischemická choroba srdeční – péče o pacienta po infarktu myokardu, Medicína pro praxi,
2007, 4, 395-399.
Národný program prevencie ochorení srdca a ciev http://www.uvzsr.sk/
25.2.13 10:35
8 | Vzdelávame sa
CHRÍPKA
Ako to dopadne tento rok?
Od banálnej infekcie až po ohrozenie života. V takom rozmedzí sa pohybujú riziká vírusového ochorenia, ktoré pozná ľudstvo už po mnoho storočí.
V minulosti choroba čo do obávateľnosti porovnateľná napríklad s morom, dnes vo vyspelých krajinách zdravotný problém, ktorý máme tendenciu
podceňovať. To, že v zimných a jarných mesiacoch
opäť udrie, je prakticky isté. Akou silou, to je však
zatiaľ len ťažko povedať. Nezostáva teda iné, ako
sa dobre pripraviť.
To, že chrípky sa dnes obávame ďaleko menej, než
napríklad pred necelými sto rokmi, je úplne zjavné.
Pojmom chrípka dokonca sami označujeme menej
závažné ochorenia, ako je nádcha, alebo ľahké zápaly horných dýchacích ciest všeobecne. Zvýšený
záujem a neistotu až strach vyvolala po rokoch až epidémia tzv. vtáčej a neskôr tiež tzv. prasacej chrípky.
V porovnaní s epidémiou chrípky, ktorá nastala v závere I. svetovej vojny, ide však stále o rozdiel hodný
porovnania Dávida s Goliášom.
Z HISTÓRIE
Tak ako u mnohých ďalších ochorení, pochádzajú
prvé veľmi presné opisy chrípky už z rúk Hippokratových, a to z doby približne 4. storočia pred n. l.
Veľmi kvalitné záznamy máme aj o výskyte epidémií
a pandémií tejto choroby. Za prvé z nich možno považovať záznamy o chrípkovej epidémii z roku 1173,
ktorá zasiahla Taliansko, Nemecko a tiež naše územie.
Za najzávažnejšiu možno pravdepodobne považovať
pandémiu tzv. španielskej chrípky, ktorá vypukla
v roku 1918 - teda na sklonku prvej svetovej vojny
a trvala približne dva roky.
Je iróniou osudu, že vojnové fronty si vyžiadali približne 10 miliónov obetí, zatiaľ čo následná chrípková
epidémia minimálne štyrikrát viac.
Pharma news SK jaro.indd 8
S odstupom času sa vďaka vedeckému pokroku podarilo odhaliť zrejmú príčinu tak vysokej úmrtnosti
počas tejto pandémie. Zo zachovaných vzoriek
tkanív sa americkým virológom podarilo identifikovať tri gény, ktoré niesli hlavnú zodpovednosť.
Zistilo sa, že vírus španielskej chrípky bol schopný
rozmnožovania sa priamo v pľúcach. Bežne sa totiž
chrípkový vírus usadzuje v sliznici horných dýchacích ciest, najmä v krku. Množenie priamo v pľúcach s následnou desivou a chaotickou reakciou
imunitného systému malo tragické následky. Väčšina chorých zomrela počas prvých piatich dní nákazy. Špekuluje sa, že španielska chrípka mala svoj
pôvod u svíň, či u vtákov, čo samozrejme posilňuje
obavy v súvislosti s nie príliš dávnymi prípadmi tzv.
vtáčej a prasacej chrípky.
CHRÍPKOVÉ VÍRUSY
Samotný vírus chrípky bol objavený a popísaný až
v roku 1931 a v roku 1940 boli rozpoznané dva typy
chrípkového vírusu, ktoré dostali označenie A a B.
V roku 1949 bol potom objavený vírus typu C a ďalšie
varianty chrípkového vírusu.
TRI TYPY CHRÍPKOVÝCH VÍRUSOV
Z odborného hľadiska ide o vírusy rodu Orthomyxoviridae. Čo do schopnosti infekcie a priebehu ochorenia je možné jednotlivé typy definovať nasledovne:
Vírus typu A – Postihuje ľudí i zvieratá. Infekcia týmto typom sa vyznačuje ťažším priebehom a vyššou
frekvenciou komplikácií.
Vírus typu B – Spôsobuje ľahšiu formu chrípky
s menším množstvom hroziacich komplikácií. Infikuje
iba človeka.
Vírus Typu C – Má oproti predchádzajúcim typom
odlišnú štruktúru a postihuje iba deti. Príznaky sú iba
mierneho charakteru.
STAVBA CHRÍPKOVÝCH VÍRUSOV
Vonkajší vzhľad chrípkového vírusu pripomína guličku či vlákenko, s povrchom posiatym drobnými
kryštálikmi - dvoma druhmi antigénov, z ktorých
jeden umožňuje priľnutie k hostiteľskej bunke (hemaglutinín) a druhý nahlodáva jej obal s cieľom
uľahčiť vírusu vstup a následný výstup z bunky
(neuraminidáza). Povrch vírusu je tvorený obalom
o niekoľkých vrstvách. Vrchné vrstvy majú tukový
charakter, vnútorné vrstvy sú tvorené vlastnými
proteínmi (bielkovinami) vírusu - ktoré označujeme
ako M1 a M2. Prvý z týchto proteínov predstavuje
akýsi stabilizačný prvok (kostru) vírusu, druhý po-
tom tvoria kanáliky vo vírusových obaloch, skrze
ktoré je vírus schopný uvoľniť svoju genetickú informáciu. Tá je ukrytá v samotnom jadre a zakódovaná v podobe vlákna RNA.
ŠÍRENIE A PRÍZNAKY
Vírusy chrípky sa šíria kvapôčkovou infekciou. Veľmi
ľahko sa teda dostávajú do vonkajšieho prostredia
pri kašli, ale aj pri samotnom dýchaní. U infikovaného človeka sa prvé príznaky objavujú už v priebehu
jedného až dvoch dní. Ide teda o ochorenie s veľmi
rýchlym nástupom. K prvým príznakom sa radí najmä
vzostup telesnej teploty k 38. až 40. stupňom Celzia,
často za prítomnosti zimnice a triašky. Následne sa
pridáva silná bolesť hlavy, často tiež bolesť kĺbov,
svalov a očí, prípadne stuhnutosť šije, svetloplachosť, a i. Počas jedného až dvoch nasledujúcich
dní nastupujú klasické príznaky postihnutia dýchacích ciest - nádcha, pálenie a bolesť v hrdle a suchý,
dráždivý kašeľ, ktorý časom prechádza v kašeľ produktívny. Niekedy sa vyskytuje zápcha alebo hnačka,
prípadne zvracanie.
DIAGNOSTIKA
Vzhľadom k rýchlemu rozvoju ochorenia a jeho možnej
závažnosti, je veľmi dôležitým faktorom možnosť včasnej laboratórnej diagnostiky. Základné diagnostické
testy bývajú zamerané na preukázanie vírusového
antigénu, vírusovej nukleovej kyseliny, infikovaných
buniek a na izoláciu vlastného pôvodcu. Všeobecne
platí, že čím skôr je chrípka rozpoznaná, tým ľahšia je
jej liečba a prevencia proti prípadným komplikáciám.
NEBEZPEČNÁ CHRÍPKA ...
Za normálnych okolností nevyžaduje liečba chrípky žiadne zvláštne medikamenty. Klasický priebeh
u inak zdravého človeka vyžaduje pokojový režim
na lôžku, dostatok tekutín, a bežne dostupné prípravky na uvoľnenie upchatého nosa, tíšenie kašľa
v počiatočnej fáze a jeho podpora v podobe expektorancií vo fáze produktívneho kašľa. Vážnejší priebeh vyžaduje nasadenie špecifických antivirotík.
Ignorancia pokojového režimu, či oslabený imunitný systém, však môžu viesť veľmi rýchlo k rozvoju
komplikácií. Komplikácie spôsobené samotným
chrípkovým vírusom, či už pre svoju vyššiu agresivitu, či práve v závislosti na oslabenie organizmu
označujeme ako komplikácie primárne,
do tejto skupiny môžeme zaradiť akútny zápal hrtanu,
chrípkový zápal pľúc, zápal svalov, vrátane svalu srdcového a tiež postihnutie nervového systému.
25.2.13 10:35
Pharma news SK jaro.indd 9
25.2.13 10:35
10 | Vzdelávame sa
Najmä (ale nielen) chrípkový zápal pľúc predstavuje
vysoko závažnú komplikáciu. Prejavuje sa rýchlym
zvýraznením kašľa a dychovou nedostatočnosťou.
Tento stav si vyžaduje okamžitý transport do nemocnice. Bohužiaľ aj v súčasnej dobe končí až
v polovici prípadov smrťou pacienta. Ďalšie riziko
chrípky spočíva predovšetkým v poškodení slizníc
dýchacích ciest. Postihnuté sliznice predstavujú
ideálne prostredie pre napadnutie inou, najmä
bakteriálnou infekciou. Dochádza tak k rozvoju tzv.
sekundárnych komplikácií, ku ktorým radíme zápal
pľúc, zápal stredného ucha a zápal vedľajších nosových dutín.
PARACETAMOL
Bežne používanou, spoľahlivou a bezpečnou látkou
používanou v liečbe nekomplikovanej chrípky (a viacerých ďalších ochorení) pre úľavu od nepríjemných
príznakov je paracetamol. Paracetamol je využívaný
pre svoje analgetické účinky - ako proti bolesti hlavy a bolesti v krku, ktoré predstavujú pri chrípkovej
infekcii typické príznaky, tak proti bolesti všeobecne.
Súčasne pôsobí ako antipyretikum a je tak ideálny
pre znižovanie horúčky.
POZOR NA PODDÁVKOVANIE!
Vhodne zvolená dávka paracetamolu sa má vždy
odvíjať v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta. Všeobecne udávaná a uznávaná jednotlivá analgetická dávka paracetamolu per os je 1015 mg / kg, denné potom maximálne 60 mg / kg.
Je to síce nelichotivé, no pripusťme neoddiskutovateľný fakt, že nadváha a obezita sú v súčasnosti
javom, dá sa povedať, úplne bežným. Je pochopiteľné, že pacient s hmotnosťou 50 kilogramov
bude na dosiahnutie požadovaného efektu potrebovať menšiu dávku paracetamolu, ako pacient
s hmotnosťou 120 kilogramov, hoci ich vek bude
rovnaký. A z iného uhla pohľadu: Ak užije druhý
zo spomínaných pacientov nedostatočnou dávku, pravdepodobne sa nedostaví úplne uspokojivý účinok paracetamolu. To môže pacienta viesť
k predčasnému užitiu ďalšej dávky liečiva, navyše
vo väčšom množstve - v túžbe po rýchlom odznení
obťažujúcich príznakov. V príbalovom letáku (príp.
na obale) voľne predajného lieku s obsahom paracetamolu by preto malo byť dávkovanie jasne
a zrozumiteľne uvedené. V prípade nejasností by
mal na otázku pacienta v tomto smere byť schopný
odpovedať aj každý lekárnik.
RIZIKOVÉ SKUPINY
Vo vzťahu k chrípke sú výrazne viac ohrozené najmä
deti do dvanástich rokov veku a naopak ľudia starší
ako päťdesiat a najmä šesťdesiatpäť rokov. Výraznejšie riziko predstavuje chrípka pre pacientov s poruchou imunity, pacientov trpiacich chronickým ochorením (pečene, srdca, pľúc, obličiek) a diabetikov.
ANTIGÉNNY DRIFT A ANTIGÉNNY
SHIFT
Sú dôvodom, prečo sa s chrípkou stretávame zas
a znova a to niekedy aj cez aplikáciu očkovaní a tiež
prečo neustále hrozia nové epidémie a pandémie
Pharma news SK jaro.indd 10
chrípky. Ide o spôsob zmeny podoby vírusu a tým uniknutie obranným mechanizmom imunitného systému.
Touto schopnosťou oplývajú aj chrípkové vírusy.
Menšiu zmenu, tzv. antigénny drift, možno popísať
nasledovne:
Pri infekcii chrípkovým vírusom dochádza v ľudskom tele k tvorbe protilátok proti tomuto vírusu.
Budúca infekcia rovnakým typom vírusu by už nebola pre tento vírus úspešná. Dokáže však pozmeniť nadrobno svoje povrchové znaky, čo postačí
na oklamanie imunitného systému, ktorý potom
celý proces musí vykonávať znova. To je tiež dôvod
opakujúcich sa epidémií chrípky. Vírus sa každý rok
môže vrátiť pozmenený a infikovať znovu rovnakého človeka.
Výrazne vyššie nebezpečenstvo však predstavuje
antigénny shift. Ide o zásadnú zmenu štruktúry
vírusu. Dochádza k nej v prípade zmiešania dvoch
rôznych typov chrípkového vírusu pri infekcii jedného cieľa. Znamená to, že hostiteľ je napadnutý
súčasne dvoma typmi chrípkových vírusov a pri
napadnutí bunky dôjde k zmiešaniu informácií,
ktoré nesú vo svojom jadre. Tento proces môže byť
značne urýchlený prostredníctvom infekcie u zvierat, napríklad v prípade prasaťa domáceho. To
môže byť napr. súčasne infikované ľudským, prasacím aj vtáčím typom vírusu. Šanca na antigénny
shift je potom výrazne vyššia a hrozí vznik vírusu,
nesúceho napr. povrchové znaky vtáčieho vírusu,
ale napriek tomu schopného infikovať človeka. Došlo by tak k vzniku medzi ľuďmi rýchlo prenosného
vírusu, s ktorým by však ľudský imunitný systém
nemal ani vzdialené skúsenosti. Týmto spôsobom
potom môže dôjsť k pandémii chrípky obrovského
rozsahu.
CHRÍPKA A MYSEĽ
Ako veľmi zaujímavé sa javia aj výskumy v oblasti
pôsobenia interleukínov pri chrípkovom ochorení.
V reakcii na infekciu začína ľudské telo boj, ktorého súčasťou je aj zvýšenie množstva cirkulujúcich interleukínov v organizme. Z laboratórnych
pokusov na myšiach ukázali, že zvýšené množstvo
niektorých cirkulujúcich interleukínov pravdepodobne spôsobuje napr.: zvýšenú letargiu, poruchu
schopnosti sústredenia, zníženie bdelosti a pozornosti. Zo subjektívneho hodnotenia pacientov
spomeňme: nespokojnosť, zníženú schopnosť
medziľudského kontaktu a tiež narušenie psychomotorických funkcií. Rozšifrovanie role interleukínov a princípov ich priamej účasti na vzniku vyššie uvedených prejavov by tak dozaista prinieslo
nové možnosti v liečbe ochorení, kde je negatívne
ovplyvnenie mysli počas priebehu choroby výrazným zdrojom komplikácií (depresívne poruchy,
rakovina, a i.)
CHRÍPKA A PREVENCIA
Posilňovanie imunity - u zdravého človeka s dobre
fungujúcim imunitným systémom nevyvoláva chrípka spravidla vážne komplikácie. K preventívnym
opatreniam patria preto kroky zaisťujúce dostatočnú imunitu voči chrípkovým vírusom. To znamená
udržiavanie organizmu v dobrej kondícii, dostatočný príjem látok potrebných pre funkcie organizmu,
vitamínov - najmä vitamínu C, najmä v rizikovom
období. Pri zvýšenom výskyte ochorení chrípkou,
pri epidémiách, prípadne pandémiách, je lepšie
vystríhať sa kontaktu s väčším množstvom ľudí,
najmä v uzavretých priestoroch, napríklad v kine,
alebo v priestoroch triedy školskej výučby, čo je tiež
dôvod, prečo sa pri chrípkových pandémiách spravidla prerušuje školská výučba.
Očkovanie – napriek rozdielnym názorom na túto
tému je očkovanie proti chrípke stále veľmi významnou zložkou preventívnej starostlivosti. Zaočkovaní by mali byť najmä ľudia spadajúci do rizikových skupín, t.j. ľudia s poruchami imunity, ľudia
trpiaci chronickými chorobami a starší ľudia. Očkovať je možné deti staršie ako šesť mesiacov, u ktorých hrozí zvýšené riziko chrípkových komplikácií.
Najlepšou dobou pre očkovanie je obdobie jesenných mesiacov, najlepšie október. Asi po dvoch
týždňoch si telo vytvorí protilátky. Očkovanie má
však svoje úskalia. Vďaka schopnosti vírusov meniť svoje povrchové znaky, nie je možné aplikovať
dlhodobé očkovanie, ktoré by spoľahlivo chránilo
pred chrípkou. Množstvo laboratórií rozmiestnených po celom svete zhromažďujú výsledky pozorovaní výskytu vírusov chrípky, ktoré sú následne
vyhodnocované v národných chrípkových centrách.
Na základe pozorovania vydá potom Svetová zdravotnícka organizácia odporúčania pre zloženie vakcíny na nasledujúci rok. Laicky povedané, podľa
získaných informácií sa snažia odhadnúť, akými
typmi vírusov bude ten rok svet najčastejšie postihnutý a podľa toho určia zloženie vakcíny.
Z toho jasne vyplýva potreba preočkovania po jednom roku. Toto očkovanie sa odporúča najmä osobám s vysokým rizikom vzniku chrípkových komplikácií, t.j. osobám s chronickým ochorením (aj
diabetikom, astmatikom a pod.), ďalej tým ľuďom,
ktorí môžu vírus šíriť do týchto rizikových skupín rodinným príslušníkom, zdravotníckemu personálu, opatrovateľom v domovoch dôchodcov a pod.
PharmDr. Andrea Kleinová
Zdroje:
Kolektív autorov, Chřipka a možnosti její prevence II –
Sborník přednášek, Vesmír, Praha 2001
prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., prof. MUDr. Jiří Havlík,
DrSc., Chřipka – stále aktuální problém, Postgraduální medicína 9/2003
RNDr. Marek Petráš, Chřipka, www.medicina.cz,
10.2.2005
http://www.chripka.cz
http://www.chripka.cz/aktuality/drift-a-shift-spojenci-chripkoveho-viru-193
25.2.13 10:35
Pharma news SK jaro.indd 11
25.2.13 10:35
12 | Probiotiká
OBNOVA ROVNOVÁHY
ČREVNEJ MIKROFLÓRY
PO UŽITÍ ANTIBIOTÍK
ROZDIEL MEDZI ANTIBIOTIKAMI A PROBIOTIKAMI
Slová probiotiká aj antibiotiká majú pôvod v gréčtine a už preklad ich významu „pre život“ a „proti životu“ nám zreteľne ukazuje ich zásadný rozdiel
v účinku.
Antibiotiká patria právom k zásadným vedeckým objavom, veď zachránili milióny
ľudských životov. Pomáhajú nám ničiť všetky citlivé patogénne baktérie a likvidujú tak infekčné choroby. Bohužiaľ, z podstaty ich účinku, sa pôsobenie antibiotík
neobmedzuje iba na choroboplodné baktérie, ale tým, že prechádzajú aj naším
tráviacim traktom, negatívne ovplyvňujú bakteriálne kolónie dlhodobo žijúce v našich črevách – tzv. črevnú mikroflóru. Ničia baktérie bez ohľadu na to, či sa jedná
o baktérie škodlivé, alebo prospešné. Narušujú správne zloženie črevnej mikroflóry, čo sa následne prejaví rôznymi črevnými ťažkosťami.
Naproti tomu probiotiká predstavujú živé organizmy, ktoré sa po podaní v primeranom množstve usídlia v čreve a pozitívne ovplyvňujú zdravie hostiteľa.
Počiatky výskumu v oblasti probiotík spadajú do začiatku dvadsiateho storočia
a veľkou mierou sa o ne zaslúžil ruský mikrobiológ, Ilja Mečnikov, ktorý v roku 1905
izoloval prvé známe probiotikum Lactobacillus bulgaricus. Je tiež držiteľom Nobelovej ceny za medicínu v roku 1908, ktorú získal za výskum imunitného systému.
K nárastu záujmu o probiotiká však dochádza najmä v posledných dvadsiatich
rokoch. Rozvoj vedomostí o jednotlivých probiotických kmeňov bol podporený pokrokom v laboratórnych technikách, ktoré umožnili identifikovať bakteriálne gény.
Črevné baktérie nám pomáhajú tráviť zložky potravy a zároveň bránia vstupu iným
choroboplodným baktériám. Stimulujú náš imunitný systém a učia ho správne rozoznávať cudzorodé zložky prostredia: znášať ich, aby nedošlo ku skĺznutiu do alergickej reakcie, ale zároveň si udržiavať aj stav primeranej pohotovosti. Doslova sa
dajú označiť za „skrytý poklad“ v našom tele. Tolerujeme ich a živíme, potrebujeme
ich k životu tak, ako potrebujú ony nás. Svetová zdravotnícka organizácia definuje
probiotiká ako živé mikroorganizmy prevažne ľudského pôvodu, ktoré aplikované
v dostatočnom množstve, pôsobia priaznivo na zdravotný stav hostiteľa. K najznámejším zástupcom probiotík patrí najmä Lactobacilllus casei, Lactobacillus
acidophillus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium
longum a rad ďalších. Pôsobenie týchto kmeňov je podobné, ale v prevencii niektorých ochorení a v ich liečbe sa však môžu uplatňovať len špecifické druhy.
Množstvo novo objavených probiotických látok aj ich účinkov stále rastie, mnoho
prebiehajúcich experimentálnych prác a štúdií, ktoré odhaľujú ďalšie možnosti využitia probiotík, tento fakt len dokazuje.
Najčastejšie používanými kmeňmi probiotík sú laktobacily a bifidobaktérie.
Pharma news SK jaro.indd 12
25.2.13 10:35
výživový doplnok
FORTE
Unikátny komplex 8 kmeňov
laktobacilov a bifidobaktérií
• vybraná kombinácia 8 veľmi odolných kmeňov baktérií
• vhodné pre dlhodobé užívanie
S ohľadom na pôsobenie na ľudský organizmus je po probiotiku požadované, aby:
•podporovalo bariérovú funkciu čreva produkciou antimikrobiálnych látok a zabránením priľnutia patogénov na črevnú sliznicu;
•inhibovali prerastanie patogénov v čreve;
•pozitívne pôsobili na črevnú motilitu a stimulovali vylučovanie toxínov z tela;
pôsobili imunostimulačne.
Pri posudzovaní bezpečnosti a účinnosti probiotika sú nevyhnutné tieto atribúty:
•podrobná charakteristika kmeňa;
•nulová patogenita;
•aplikácia v živom stave;
•odolnosť voči tráviacim sekrétom, t. j. žalúdočnej kyseline, žlče a pankreatickej
šťave;
•schopnosť dlhodobého osídlenia čreva v živom stave;
•preukázateľná nerizikovosť použitia;
•eubiotické pôsobenie na ľudský organizmus - normalizácia pomerov vo vnútri
čreva;
•ľudský pôvod.
Balenie: 30 +10 kapsúl,
60 +20 kapsúl
UŽÍVATE ANTIBIOTIKÁ
Na liečbu antibiotikami panujú medzi verejnosťou často protichodné názory,
od ich vyžadovania pri ktoromkoľvek banálnom ochorení až po ich odmietanie aj
v úplne odôvodnených prípadoch. Vo všetkých oblastiach bývajú extrémy na škodu. Nie inak tomu je aj pri užívaní antibiotík. Našťastie možno viacerým problémom po užívaní antibiotík predchádzať vhodne zvolenými probiotikami. Všeobecne vzaté, každá liečba antibiotikami znamená vážny zásah do zloženia črevnej
mikroflóry. Pacienti môžu probiotiká užívať počas liečby antibiotikami a tiež po jej
skončení. Uskutočnené štúdie dokazujú, že obnova zdravej črevnej mikroflóry
po doužívaní antibiotík trvá až tri týždne. Narušenie tejto probiotickej bakteriálnej
mikroflóry antibiotikami môže viesť k radu zdravotných ťažkostí - od zhoršeného
trávenia potravín a vstrebávania živín, plynatosť, zápchu alebo hnačku, až po rôzne infekcie tráviaceho traktu. Z dlhodobého hľadiska môže narušením črevnej
mikroflóry dochádzať k oslabeniu celkového imunitného systému. Zdravá črevná
mikroflóra zohráva zásadnú úlohu v oblasti prevencie viacerých chorôb u každého
z nás a akékoľvek narušenie rovnováhy v jej množstve alebo zložení môže vyvolať
nežiaduce imunitné reakcie alebo zažívacie problémy, ktoré často vedú k zhoršeniu celkového zdravotného stavu. Probiotické preparáty patria do kategórie alternatívnych terapií. Probiotiká majú protiinfekčné účinky, stimulujú imunitu, znižujú
riziko vzniku alergií a priaznivo ovplyvňujú priebeh zápalu.
výživový doplnok
Jedinečná sila v SR
40 miliárd organizmov v dennej dávke*
výživový doplnok
• vhodné pri a po užívaní antibiotík
• vynikajúca farmaceutická kvalita
Antibiotiká sú pri správnej indikácii veľmi dôležitými liekmi, ktoré už zachránili milióny životov. Počas liečby antibiotikami a po ich využívaní, je vhodné doplnenie
probiotických potravinových doplnkov, aby sme posilnili pozíciu užitočných mikroorganizmov. Zloženie črevnej mikroflóry má totiž značný význam pre zdravie celého
tela. Probiotiká predstavujú jednoduchú cestu, ako nastoliť rovnováhu v zažívacom trakte, zlepšiť funkciu imunitného systému, čím predchádzajú viacerým ochoreniam. Probiotiká slúžia svojmu účelu už od dojčenského veku, sú veľmi dobre
tolerované a nemajú žiadne preukázateľné nežiaduce účinky. V čase konzumácie
nevyváženej stravy a častého užívania antibiotík, pomáha pravidelná konzumácia
probiotických kultúr úspešne chrániť ľudské zdravie.
Balenie: 10 kapsúl
Inzercia
Pharma news SK jaro.indd 13
ANTIBIO
GS Laktobacily možno podať deťom do 3 rokov
s vlažným nápojom alebo pokrmom
* Uvedené množstvo CFU zodpovedá okamihu výroby. Pri dodržaní správnych skladovacích podmienok je očakávané
zvyškové množstvo po 24 mesiacoch skladovania 5x109 CFU v jednej kapsule.
25.2.13 10:35
14 | Vzdelávame sa
UDRŽME SI VLASTNÉ ZUBY ČO
NAJDLHŠIE
Stomatológia 21. storočia je na veľmi vysokej úrovni. Lekári v tomto odbore
zvládajú procedúry, o ktorým sa našim babičkám mohlo len snívat. Liečba zubov, zubné „doplnenie“ zlomených zubov, kozmetické bielenie, úplné trvalé
náhrady a samozrejme „klapačky“, teda zuby vyberacie. Ale nehrešíme práve
na tieto lekárske schopnosti? Venujeme sa dostatočne starostlivosti o naše
vlastné zuby? Nemali by sme sa snažiť tie naše zúbky udržať čo najdlhšie
v dobrom stave? Áno, vyžaduje to disciplínu, ale toto naše snaženie nám prinesie naozaj štedrú odmenu.
ČO VŠETKO OVPLYVŇUJE ZDRAVIE NAŠICH ZUBOV?
V úplnom základe je to samozrejme genetika. To, aké máme zuby, sme zdedili
po predkoch. Avšak nemali by sme sa na tento fakt príliš upínať, pretože ako
výhovorka pre zlú starostlivosť o zuby to práve dobre neobstojí. To, ako dobre
sa staráme o naše zuby, ovplyvní fakt, ako dlho si ich môžeme nechať. V prvom
rade je dôležitý výber kefky, ďalej potom pasty, a to v závislosti na zdravie našich
zubov, prípadne použitie ústnej vody. Ďalej je dôležitá frekvencia čistenia, dĺžka
tohto procesu, ale tiež technika čistenia, ktorá sa tiež veľa premieta do zdravia
zubov.
KEFIEK JE NA VÝBER
Trh ponúka veľké množstvo zubných kefiek, veľké, malé, mäkké, tvrdé. Špeciálne
štetiny, rôzne formy úchopov. Ako sa teda medzi týmito vlastnosťami zorientovať?
Výber kefky je vec veľmi individuálna. Názory na výber tvrdosti kefky sa líšia, niekto preferuje kefku tvrdú, niekto naopak mäkkú. Dôležité je však uvedomiť si fakt,
že čistenie zubov sa netýka iba zubov, ale celej ústnej dutiny. Preto by ani kefka
ani technika čistenia nemali „napáchať viac škody, ako úžitku“. Masáž ďasien
počas čistenia zubov je jedným z faktov, ktorý hovorí v prospech kefiek mäkkých.
Mechanické poškodenie ďasna môže zapríčiniť vniknutie infekcie a vznik zápalu,
aftov, etc. Jednoduchá kefka s primerane veľkou plochou štetín zaisťuje dostatok priestoru pre manipuláciu v dutine ústnej. Nesmieme však zabúdať na ťažko
dostupné miesta. Špeciálne kefky pre „dočisťovanie“ a medzizubné kefky by mali
byť tiež súčasťou starostlivosti o zuby. S výberom týchto špeciálnych kefiek môže
pomôcť zubár, špecializovaný predajca, alebo lekárnik, rovnako ako s výberom
najvhodnejšej pasty, či špeciálnych prípravkov.
ZUBNÁ PASTA PERLIČKA ...
Tiež si pamätáte na slogan zubnej pasty pre deti? Výber pasty je veľmi dôležitý.
Každé zuby sú iné, každé ďasná tiež. Niekto má problémy s paradentózou, niekto
zase nemôže jesť zmrzlinu bez nepríjemných pocitov, ktoré vyvoláva problém citlivých zubov. Čistením zubov odďaľujeme vznik zubného kazu, ale tiež zápalov, ústna
dutina je často cestou nákazy dýchacích ciest. Použitie zubnej pasty má niekoľko
dôležitých efektov. Tým prvým je samotné čistenie zubov. Mechanické odstránenie zvyškov potravy a zubného povlaku (bakteriálneho biofilmu, ktorý sa podieľa
na vzniku kazu, kameňa, etc.) Ďalším aspektom použitia zubnej pasty je prevencia.
Obsah fluoridu v zubných pastách znižuje vznik zubného kazu. Posledným je potom
použitie špeciálnych látok, ktoré majú charakter liečebno-preventívny. Jedná sa
o zubné pasty odporúčané pri krvácaní ďasien, paradentóze, alebo citlivosti ďasien. V takýchto prípadoch vhodný výber pasty eliminuje problémy s ďasnami aj
so zubami a to buď zmiernením príznakov, alebo úplným vymiznutím. Aj po vymiznutí príznakov je vhodné v používaní daného typu pasty pokračovať, pretože paradentóza aj citlivosť zubov sú dlhodobého charakteru a poľavenie pri starostlivosti
o zuby môže viesť k opakovaným problémom. Tieto zubné pasty sú pre svoje zloženie vhodné na každodenné použitie, nielen pri výskyte spomínaných problémov.
Nemusíte teda prerušovať starostlivosť a nahrádzať ich bežnou zubnou pastou.
Vďaka obsahu fluóru ich možno používať celoročne.
Pharma news SK jaro.indd 14
TECHNIKA A ČAS
Ľudia si správne vyberajú zubné pasty, pravidelne si čistia zuby a rovnako sa im
problémy, ktoré vedú k nútenej návšteve zubára, nevyhnú. Dôvodom je nesprávne
čistenie zubov a potom tiež čas, ktorý ľudia tomuto úkonu vyčlenia. Doba čistenia
zubov by mala byť približne okolo troch minút. Vziať si stopky a zmerať si skutočný čas strávený so zubnou kefkou by hocikoho prekvapil. Dôležité je mať systém.
Ak opakujete sled pohybov systematicky stále dookola, po čase sa postup stane
natoľko rutinný, že na čistenie zubov hodinky potrebovať nebudete. Pre malé deti
sa na tento účel vyrábajú malé presýpacie hodiny, ktoré pomáhajú deťom v začiatkoch čistenie zúbkov nezanedbávať a naučiť sa pravidelnosti. A ako teda na to?
Najprv malé zoznámenie sa so zubami. Každý zub má prednú stranu, zadnú stranu,
niektoré majú dostatočne veľkú hornú plôšku a potom máme dve bočné strany. No
a to všetko dohromady sa musí vyčistiť. A z toho, ako a ktoré zuby sa najviac kazia
(zle prístupné stoličky, malé kazy z bočnej strany zuba) je vidieť, že veľa pacientov
u zubára si tieto fakty neuvedomuje. Ako teda postupovať:
• krúživé pohyby a pohyby od ďasna k zubu, čistenie zub po zube
• čistenie prednej strany zubov
• čistenie zadnej strany zubov
• čistenie plôšok u zubov
• čistenie medzizubných priestorov
Čistenie zubov by nemalo byť násilné, nemalo by mať za následok poškodenie ďasien. To však nie je jediný problém. Nesprávnou tvrdosťou a agresívnym čistením
môžeme poškodiť aj sklovinu zuba. Po skončení čistenia môžeme ešte použiť ústnu vodu pre úplnosť procesu. Správne vyčistené zuby by mali mať hladký povrch.
Po večernom čistení zubov by už nemala nasledovať konzumácia jedla. Ale tiež je
potrebné vyhnúť sa pitiu sladkých štiav. Ak vieme, že potrebujeme počas noci piť,
je najlepšie pohár s obyčajnou vodou.
ČO POVEDAŤ NA ZÁVER?
Starostlivosť o zuby by mala byť samozrejmosťou, rovnako ako umývanie rúk, či iné
hygienické návyky. Pravidelné čistenie zubov by malo byť súčasťou ranných a večerných aktivít. A nezabudnime na preventívne návštevy stomatológa 1-2 x ročne.
Na záver si zhrňme dôležité body starostlivosti o ústnu dutinu:
• čistenie zubov sa týka nielen zubov ale aj ďasien
• správny výber kefky zefektívni proces čistenia
• dôležitá je technika, doba čistenia a pravidelnosť
• výber zubnej pasty vo vzťahu k stavu zubov
• nezabúdať na ťažko dostupné miesta
A na úplný záver: „S vlastnými zubami lepšie chutí.“
RNDr. Lenka Grycová, Ph.D.
25.2.13 10:36
Vaše odporúčanie má
zásadný vplyv na stav
pacientov trpiacich
hypersenzitivitou dentínu
Väčšina pacientov s hypersenzitivitou dentínu sa jednoducho snaží
bolesť znášať.1
Ticho znášajú bolesť
Z výsledkov prieskumu Sensodyne, na ktorom
sa zúčastnilo viac než 4000 pacientov, vyplýva,
že 67 % ľudí s hypersenzitivitou dentínu sa na
svoj problém u zubného lekára vôbec neopýta.1
Nespájajú totiž bolesť s dentínovou precitlivenosťou, a tak o svojom probléme vôbec nehovoria.
Potrebujú ubezpečiť
Aj pacienti, ktorí už používajú zubnú pastu na
citlivé zuby, hľadajú u svojho zubného lekára pri
pravidelných prehliadkach ubezpečenie, že problém riešia správne. 48 % pacientov chce spoznať
vaše odporúčanie týkajúce sa dentínovej hypersenzitivity.1
Vaši pacienti pocítia rozdiel, keď im odporučíte Sensodyne
Je klinicky overené, že pri pravidelnom čistení
dvakrát denne Sensodyne zaistí dlhodobú ochranu
pred bolesťou vzniknutou v dôsledku dentínovej
hypersenzitivity.†2-8
Odporúčaním výrobkov Sensodyne pomôžete
svojim pacientom pri hľadaní účinného riešenia problému dentínovej hypersenzitivity.
†
Klinicky overená úľava po dvoch týždňoch používania
Pharma news SK jaro.indd 15
*Pri
*P i čistení
či t í dvakrát
d k át denne
d
Stomatológovia najčastejšie odporúčajú
Sensodyne*9
*V kategórii zubných pást na citlivé zuby
Referencie:
1. GlaxoSmithKline. Data on file. Sensodyne – path to purchase research.
January 2012. 2. Jeandot J et al. Clinc (French) 2007; 28: 379−384.
3. Leight RS et al. J Clin Dent 2008; 19: 147−153. 4. Nagata T et al.
J Clin Periodontol 1994; 21(3): 217-221. 5. Salvato AR et al. Am J
Dent 1992; 5(6): 303−306. 6. Silverman G. Compend Contin Educ
Dent 1985; 6(2):132-136. 7. Silverman G et al. Am J Dent 1994; 7(1):
9-12. 8. Troullos ES et al. GSK data on file. 1992. 9. GfK 2012/ Dental
Tracking (CATI)/ september 2012. CHCSK/CHSENO/0005a/12
25.2.13 10:36
16 | Vzdelávame sa
DIFERENCIÁLNA
DIAGNOSTIKA
ČERVENÉHO OKA
predpokladáme alergický zápal spojoviek, ak dominuje pálenie predpokladáme
suché oko. Ak je u pacienta v oku alebo na riasach prítomný sekrét, prípadne udáva súčasný alebo nedávno prekonaný infekt horných dýchacích ciest ide o infekčnú konjunktivitídu. Zväčšenie periaurikulárnych lymfatických uzlín je typické pre
vírusovú konjunktivitídu.
U infekčných konjunktivitíd má hyperémia charakteristické tehlovočervené sfarbenie, je najvýraznejšia v prechodnej riase medzi tarzálnou a bulbárnou spojovkou.
Takmer vždy býva prítomný sekrét, ktorý závisí od etiológie zápalu. Môže byť serózny
(vírusové konjunktivitídy), hlienový (bakteriálna alebo vernálna konjunktivitída), hlienovohnisavý (chlamýdiové konjunktivitídy) alebo až hnisavý (bakteriálne akútne konjunktivitídy). Hlienový a hlienovohnisavý počas spánku zasychá, zlepuje riasy hornej
a dolnej mihalnice, takže pacient len ťažko otvorí oči. Ak je hlienového sekrétu menej
tvoria sa v kútikoch očí karpiny, niekedy má sekrét akoby penistý charakter. Akútne
bakteriálne konjukntivitídy sú charakterizované náhlou jednostrannou hyperémiou
spojovky, druhé oko je postihnuté s odstupom 2-3 dní.
Bakteriálne konjunktivitídy sa najčastejšie vyskytujú na jar a v zime, kým vírusové
v letných mesiacoch. Infekcie sa prenášajú rukami alebo infikovanými bazénmi[1].
Vírusové konjunktivitídy nevytvárajú charakteristický sekrét a trvajú dlhšie ako
bakteriálne, zvyčajne 2-3 týždne. Stanoviť diagnózu pomôže anamnéza nedávno
prekonanej chrípky, infekcie dýchacieho traktu, faryngitídy.
„Červené oko“ je všeobecný pojem zahŕňajúci rôznorodú skupinu očných
chorôb, ktorých hlavným príznakom je hyperémia (prekrvenie) spojovky.
K najčastejším ochoreniam oka, ktoré sa prejavia hyperémiou alebo začervenaním spojovky, patrí konjunktivitída, keratitída, predná uveitída, akútny
glaukóm, poranenie predného segmentu oka (úrazy oka, cudzie teliesko na
rohovke alebo spojovke), skleritída a v neposlednom rade aj suché oko.
Pokúsim sa na základe anamnézy, príznakov a bežného vyšetrenia pri dennom
svetle pomôcť zorientovať sa v stanovení správnej diagnózy a následne aj liečby najčastejšie sa vyskytujúcich diagnóz červeného oka, ako sú alergické konjunktivitídy, infekčné konjunktivitídy a suché oko.
„Červené oko“ charakterizuje prítomnosť nešpecifických príznakov ako je rezanie,
pálenie, pichanie, pocit cudzieho telesa v oku a slzenie. Okrem cielených otázok, ktoré kladieme pacientovi (či dominuje viac pálenie, rezanie, svrbenie...) si
na dennom svetle všímame najmä charakter hyperémie - či je oko výrazne alebo
mierne červené a či je alebo nie je prítomný sekrét a jeho charakter.
Presne kladené otázky a presné odpovede pacienta nám môžu výrazne pomôcť
v stanovení diagnózy červeného oka. Ak je dominantným príznakom svrbenie,
Pharma news SK jaro.indd 16
K problémom diferenciálnej diagnostiky červeného oka patria ochorenia, ktoré sa
vyznačujú minimánym začervenaním. Patrí k nim už spomínané suché oko, ďalej
tzv. expozičné suché oko, s ktorým sa stretávame najmä u mladých ľudí, u ktorých
po dlhodobej expozícii napr. práce s počítačom alebo/a klimatizácie vzniká prechodne suché oko. Pacient má pocit „unavených a červených očí“. Samostatnú
kapitolu tvorí tzv. toxická epitelopatia, ktorá súvisí s neprimeraným abúzom lokálnej liečby. Príčinou poškodenia povrchu oka je najmä prítomnosť toxických konzervačných látok v očných kvapkách.
Suché oko a alergická konjunktivitída sa vyznačujú minimálnym začervenaním,
u suchého oka dominuje pocit cudzieho telieska v oku, pálenie, rezanie, stupňovanie príznakov na večer, pri čítaní, pri práci s počítačom, pri pobyte v klimatizovaných priestoroch. Hyperémia je mierna alebo intermitentná a najčastejšie sa
vyskytuje v interpalpebrálnej štrbine (kde oko nie je chránené mihalnicami), prípadne je prítomné začervenanie vo vnútornom kútiku oka, kde môže byť prítomný
minimálny belavý sekrét. U suchého oka sa inak sekrét nevyskytuje.
Ak u pacienta dominuje svrbenie predpokladáme alergickú konjunktivitídu. Rozlíšenie typov alergickej konjunktivitídy nám pomôže jednak anamnéza a jednak
vyšetrenie prítomnosti a charakteru sekrétu. Ak pacient udáva výrazné svrbenie
a slzenie (vodnatý sekrét) je nutné vyšetrenie už spomínaných zväčšených periaurikulárnych lymfatických uzlín, ktoré sú nebolestivé a sú typické pre vírusové zápaly spojoviek[2]. U alergických zápalov dominuje edém (chemóza) spojovky. Edém
spojovky sa prejaví zhrubnutím a zamatovým leskom tarzálnej spojovky a bulbárnej spojovke pre jej nepriehľadnosť dáva charakteristický „mliečny vzhľad“ [3]. Ak
má pacient v anamnéze rinitídu alebo astmu, ak zápal spojoviek vznikol náhle
25.2.13 10:36
Vzdelávame sa | 17
a súčasne na oboch očiach ide o sezónnu alebo celoročnú alergickú konjunktivitídu. Ak pacient opakovane užíva nejaké očné kvapky, prípadne zmenil na tvári
kozmetický preparát jedná sa o kontaktnú alergickú konjunktivitídu. Urputné svrbenie a svetloplachosť je typické pre atopickú keratokonjunktivitídu, u ktorej nie je
prítomná sezónnosť, ale súvislosť s inými atopickými prejavmi. Veľmi nebezpečné
sú rohovkové komplikácie, ktoré môžu výrazne narušiť videnie pacienta.
Mukopurulentný sekrét je typický pre infekčné konjunktivitídy a mukoidný sekrét
vzniká v dôsledku „hrboľatosti“ povrchu spojovky. „Hrboľatosť“ je spôsobená prítomnosťou obrovských papíl tarzálnej spojovky (hyperplázie epitelu), ktorá sa vyskytuje u niektorých nositeľov kontaktných šošoviek (atopikov) - obrovskopapilárna konjunktivitída alebo u mladých chlapcov s vernálnou keratokonjunktivitídou.
Vernálna keratokonjunktivitída je v našom zemepisnom pásme zriedkavá, začína
najčastejšie u chlapcov okolo 5. roku života a k typickým príznakom okrem dlaždicových papíl patrí sezónnosť. Na jar sa príznaky výrazne zhoršujú.
Na základe správne stanovenej diagnózy môžeme správne liečiť konjunktivitídy.
Suché oko liečime substitučne podávanými umelými slzami tzv. lubrikanciami,
ktoré znižujú trenie spôsobené suchým povrchom oka. Infekčné konjunktivitídy liečime antiinfektívami. Infekčné konjunktivitídy sú v podstate selflimitujúce
ochorenia a viac ako 85 % akútnych konjunktivitíd sa vylieči bez liečby do 14 dní.
Na skrátenie liečby sa doporučujú lokálne antibiotiká a dôsledná hygiena – časté
vyplachovanie sekrétu zo spojovkového vaku. Kauzálnou liečbou alergických konjunktivitíd je použitie lokálnych antialergík, prípadne kortikoidov.
Najčastejším typom alergických konjunktivitíd na našom území sú sezónna a celoročná konjunktivitída, ktoré predstavujú až 80 % všetkých alergických konjunktivitíd u nás. Akútne ťažkosti, najmä výrazné svrbenie znížia bohaté výplachy očí, čím
sa zníži množstvo antigénu v spojovkovom vaku, alebo čiastočne pomôže zriedenie množstva antigénu podávaním lubrikancií. Studené obklady na oči zmenšia
edém mihalníc[1]. Lokálne podanie antihistaminík s prímesou vazokonstrikčnej
látky (napr. Spersallerg) spôsobí výrazne zníženie svrbenia, chemózy spojovky
a začervenania, pretože tento typ liečby zabráni naviazaniu sa už uvoľneného
histamínu na receptory ciev a nervových zakončení. Najsprávnejšou a jedinou
kauzálnou liečbou je podávanie lokálnych antialergík s viacnasobným účinkom,
ktoré okrem už spomínaného antihistamínového efektu zabraňujú aj uvoľňovaniu
histamínu a iných zápalových mediátorov zo žírnych buniek. Tým nielen znižujú
subjektívne ťažkosti, ale pôsobia aj preventívne. Najšpecifickejšou liečbou je
olopatadín (Opatanol), ktorý bol vyvinutý špeciálne na stabilizáciu mastocytov
spojovky, ktoré majú iný pomer zápalových mediátorov (chymázy a tryptázy) ako
napríklad mastocyty priedušiek. Ostatné uvedené preparáty (Alergodil, Antalerg,
Purivist a Zaditen) boli vyvinuté pôvodne ako antialergiká na brochiálnu astmu.
U dlhotrvajúcich alebo ťažkých foriem alergických konjunktivitíd sa podávajú lokálne aj kortikoidy na tlmenie tzv. neskorej zápalovej reakcie, ktorá môže spôsobiť prestavbu tkanivových štruktúr oka. Preferujeme také kortikoidy (Efflumidex),
ktoré neprenikajú hlbšie do oka, čím znížime výskyt vedľajších účinkov s potencionálnym vznikom šedého alebo zeleného zákalu. U ťažkých foriem alergických
konjunktivitíd je nutná spolupráca s imunológom a celková imunoterapia.
MUDr. Katarína Hlaváčková PhD.,
Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Bratislava Ružinov
Kľúčové slová:
diferenciálna diagnostika červeného oka, hyperémia spojovky, alergické konjunktivitídy, infekčné konjunktivitídy, suché oko, liečba konjunktivitíd
Literatúra
1. Kolín J. A kol.: Oftalmologie praktického lékaře. Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, Praha, 1994, 275s
2. Scot I.U.:Conjunctivitis, viral. Emedicine, 2005 http://www.emedicine.com/
oph/topic84.htm
3. Oláh Z. a kol: Očné lekárstvo. Učebnica pre lekárske fakulty.Vydavateľstvo
Osveta, 1992, 213s
Inzercia
NIEKTORÉ POVRCHY STOJÍ ZA TO CHRÁNIŤ
POVRCH OKA JE JEDNÝM Z NICH.
Prípravky radu Systane® prinášajú úľavu od prejavov suchého oka
a pomáhajú chrániť a udržiavať zdravý povrch oka.1-6
®
Vďaka našej produktovej rade Systane
o oči nový rozmer.
Chrániť oči sa oplatí
dostane starostlivosť
Referencie: 1. Christensen MT, Blackie CA, Korb DR, et al. An evaluation of the performance of
a novel lubricant eye drop. Poster D692 presented at: The Association for Research in Vision and
Ophthalmology Annual Meeting; May 2-6, 2010; Fort Lauderdale, FL. 2. Lane S, Paugh JR, Webb JR,
Christensen MT. An evaluation of the in vivo retention time of a novel artificial tear as compared to a
placebo control. Poster D923 presented at: The Association for Research in Vision and Ophthalmology
Annual Meeting; May 3-7, 2009; Fort Lauderdale, FL. 3. Davitt WF, Bloomenstein M, Christensen M,
et al. Efficacy in patients with dry eye after treatment with a new lubricant eye drop formulation. J
Ocul Pharmacol Ther. 2010;26(4):347-353. 4. Alejandro A. Efficacy of a Novel Lubricant Eye Drops in
Reducing Squamous Metaplasia in Dry Eye Subjects. Presented at the 29th Pan-American Congress
of Ophthalmology in Buenos Aires, Argentina, July 7-9, 2011. 5. Wojtowica JC., et al. Pilot, Prospective, Randomized, Double-masked, Placebo-controlled Clinical Trial of an Omega-3 Supplement for
Dry Eye. Cornea 2011:30(3) 308-314. 6. Geerling G., et al. The International Workshop on Meibomian
Gland Dysfunction: Report of the Subcommittee on Management and Treatment of Meibomian Gland
Dysfunction. IOVS 2011:52(4).
Miestne zastúpenie v SR:
Alcon Pharmaceuticals Ltd., o.z.,
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika
©2012 Novartis Pharma/OTC/SYF/PA/120823/SK
Pharma news SK jaro.indd 17
25.2.13 10:36
18 | Vzdelávame sa
OMEGA-3 NENASÝTENÉ
MASTNÉ KYSELINY NA
CESTE K DOKONALOSTI
ALEBO ZABUDNITE NA
CHUŤ RYBIEHO TUKU
súčasť bunkových membrán. Ich dostatočný príjem sa dnes javí ako veľmi
dôležitý faktor v prevencii celého radu zdravotných komplikácií.
Omega-3 radíme k tzv. esenciálnym mastným kyselinám - teda látkam, ktoré
si náš organizmus nevie sám vytvoriť z iných zložiek a je odkázaný na ich príjem prostredníctvom stravy.
LENŽE NIE JE STRAVA AKO STRAVA
Omega-3 spolu s omega-6 patria k polynenasýteným kyselinám, ktoré si náš
organizmus nevie sám syntetizovať. Aby sme netrpeli nedostatkom týchto pre
ľudský život nevyhnutných látok, je potrebné ich prijímať v potrave.
Omega-6 mastné kyseliny sa nachádzajú v našej strave pomerne často, napríklad v kukurici, slnečnicovom oleji, a i.
V našich podmienkach je však výrazne vyšší príjem omega-6 oproti omega-3,
ktorý sa javí ako nedostatočný.
Zvýšenie príjmu omega-3 nenasýtených mastných kyselín možno preto veľmi
silno odporučiť.
Nebyť zvedavosti, túžbe po získaní odpovede a vytrvalosti vedúcej k výsledkom, bol by svet ochudobnený o nekonečnú radu úžasných objavov a zistení. Inak tomu nie je aj na poli medicíny a zdravia všeobecne.
Ak sa začne niekto zaujímať o to, prečo sa obyvatelia niektorých vyspelých
štátov dožívajú v priemere ďaleko vyššieho veku ako obyvatelia iných vyspelých štátov, prečo sa u nich prakticky nevyskytujú niektoré choroby, v hojnej
miere sužujúce napríklad strednú Európu, je skoro isté, že sa práve chystá
ďalší významný objav.
STRAVA ZASLUHUJE POZORNOSŤ
Samozrejme narážame na dnes už všeobecne známy fakt o vysokej prospešnosti omega-3 nenasýtených mastných kyselín, ktoré predstavujú významnú
Pharma news SK jaro.indd 18
ÚČINKY OMEGA-3 NENASÝTENÝCH MASTNÝCH
KYSELÍN
•Znižujú riziko srdcových ochorení.
•Znižujú zrážanlivosť krvi.
•Priaznivo ovplyvňujú pomer jednotlivých tukov v krvi a hladinu LDL-cholesterolu.
•Znižujú krvný tlak.
•Chránia pred poruchami srdcového rytmu.
•Pôsobia proti zápalom ciev, kĺbov, čriev a kožným ochoreniam – napr. lupus
a psoriáza.
•Hrajú pravdepodobne úlohu v prevencii rakoviny prsníka a hrubého čreva.
25.2.13 10:36
RADŠEJ LOSOSA ČI MAKRELU?
K najúčinnejším omega-3 nenasýteným mastným kyselinám sa radí najmä EPA
- kyselina eikosapentaenová a DHA - kyselina dokozahexaenová.
Najvýznamnejším zdrojom týchto kyselín je mäso rýb žijúcich v chladných vodách, menovite losos, makrela, sleď, haring, sardinky, a i. Pokrmy z týchto a niektorých ostatných rýb by preto celkom logicky mali byť súčasťou nášho jedálnička a to aspoň dvakrát týždenne. Lenže zatiaľ čo priemerný obyvateľ Japonska si
na takých rybách pochutnáva úplne bežne, pretože sú ľahko dostupnou a chutnou súčasťou jeho jedálnička, priemerný Slovák sa pri pohľade na cenovku
u chladeného lososa rýchlo presunie k osvedčenému bravčovému. Žiaľ bohu,
bravčový tuk nie je ani zďaleka tak vhodným pokrmom, ako tuk rybí. ***
výživový doplnok
• prirodzená forma omega 3
mastných kyselín
• prirodzená forma: o 50 % lepšie vstrebateľná
• príjemná citrusová aróma
Nejde však len o cenu. Pravidelná konzumácia rýb, najmä (ale nielen) tých
morských, nie je u nás skrátka zvykom. Ryba je v našich pomeroch skôr jedlom pôstnym - sviatočným. Dostatočný príjem omega-3 nenasýtených mastných kyselín zvláda priemerný slovenský občan v najlepšom prípade „len tak
tak.“
RYBÍ TUK? BRRRRRR!
Rybí tuk podávaný v tekutej forme (olej) na lyžičke. Koľko z nás si ešte pamätá tú
chvályhodnú, ale úplne odporne chutnajúcu snahu rodičov a prarodičov o upevnenie nášho zdravia. Kdekto by radšej celý deň kľačal na hrachu, len aby to nemusel prehltnúť. Pritom táto preklínaná „delikatesa“ je pre náš organizmus vysoko
prospešná, čo platí dvojnásobne v prípade, že svoj jedálny lístok nemôžeme zaradiť práve do priehradky „zdravá strava“.
DOPLNKY STRAVY
Trend upevňovania a posilňovania vlastného zdravia a zlepšenie celkovej kvality
života je však aj u nás stále na vzostupe. Pracovná záťaž a napokon aj životné nároky všeobecne sa neustále zvyšujú a nutnosť prevencie zdravotných komplikácií si
uvedomuje čoraz väčšie množstvo ľudí. Aj preto môžeme sledovať značný rozmach
najrôznejších doplnkov stravy, ktoré obsahujú zdraviu prospešné látky - od vitamínov a stopových prvkov, cez extrakty z cudzokrajných rastlín, ktoré sú však často
práve unikátnym zdrojom týchto látok, až po spomínaný rybí tuk – resp. omega-3
nenasýtené mastné kyseliny.
Nevýhodou pre spotrebiteľa je však ťažká orientácia v týchto produktoch, ktoré nie
vždy spĺňajú sľubované. K čomu je napríklad doplnok stravy, ktorý, hoci obsahuje
vysoké množstvo potrebnej látky, ponúka ju v takej forme, ktorú náš organizmus
nedokáže adekvátne využiť, či v potrebnej miere vstrebať? Na mieste je istá opatrnosť pri výbere.
• Omega 3 nenasýtené mastné kyseliny
EPA a DHA pri dlhodobom užívaní prispievajú k normálnej činnosti srdca.
OSVEDČENÁ KVALITA
Ak vezmeme do úvahy doplnky stravy slúžiace ako zdroj omega-3 nenasýtených mastných kyselín, môžeme vyberať z pomerne širokej ponuky. Tieto prípravky stavajú na špeciálne čistenom a upravenom rybom tuku a jeho distribúciu v podobe najrôznejších kapsúl, sirupov, a i. Rybí tuk má však, ako sme
už spomenuli, aj svoje úskalia. Ide najmä o špecifický zápach a nepríjemnú
chuť, ktorá viacero ľudí krajne odpudzuje. Nemožno sa preto čudovať, že výrobcovia týchto prípravkov sa pomocou chemických procesov snažia tento aspekt
ovplyvniť. Dôležitým kvalitatívnym ukazovateľom je tiež forma omega-3 kyselín,
ktorá bola pri výrobe prípravku použitá. Či sa jedná o syntetickú, tzv. etylestérovú alebo prírodnú, tzv. triglyceridovú, formu. Prírodná forma je pre človeka až
o 50 % lepšie vstrebateľná.
• DHA u tehotných a dojčiacich žien prispieva k správnemu vývoju mozgu a očí plodu
a dojčeného dieťaťa (pri príjme 200 mg
denne, obsiahnuté v 2 kapsulách).
• DHA prispieva k udržaniu normálnej
činnosti mozgu a normálneho zraku
(pri príjme 250 mg denne, obsiahnuté
v 3 kapsulách).
Balenie: 60+30 kapsúl, 100+50 kapsúl
Inzercia
*** V tomto smere nie je od veci podotknúť, že napríklad grónski Eskimáci, ktorých strava je viac než bohatá na tuk, takmer nepoznajú pojmy ako - srdcové
ochorenia - či infarkt. Nuž, ak sme spomenuli, že nie je strava ako strava, potom
rovnakou mierou platí, že nie je tuk ako tuk.
Pharma news SK jaro.indd 19
www.grswan.sk
25.2.13 10:36
20 | Vzdelávame sa
MED A ZDRAVIE
LESNÝ MED
čiže medovicový med sa získava z hmyzom prerobenej miazgy stromov. Tento med je obohatený o väčšie
množstvo minerálov a vitamínov, ale obsahuje aj väčšie množstvo baktericídnych látok. Vytáčanie začína
až v letných znáškach, má pálivejšiu chuť a lepšiu
vôňu. Kryštalizuje oveľa neskôr a je tmavej farby.
Z prvého medobrania je kvetový med, z druhého zmiešaný. Tretie medobranie býva medovicové.
PASTOVANÝ MED
Niekedy sa tiež môžete stretnúť s pojmom pastovaný
med. Pastovanie sa vykonáva preto, že niektoré medy
nám rýchlo skryštalizujú a ťažko sa spotrebúvajú.
Pastovaním medu sa vykonáva riadená kryštalizácia,
kryštály medu sa zaguľatia a tým z medu vznikne dobre
roztierateľná pasta. Najčastejšie sa pastuje kvetový
med, ktorý má tendenciu rýchlo kryštalizovať.
NEŽ ZAČNETE MED UŽÍVAŤ
Podľa písomných dokumentov sa med na našom
území produkuje od 5. storočia n.l. Včelárske patenty boli vydané Máriou Teréziou v rokoch 177 – 1776.
ZLOŽENIE MEDU
Počas zrenia sa mení nielen konzistencia, ale aj
chemické zloženie pôvodných surovín. Sacharóza
sa štiepi na jednoduchšie cukry (hlavne fruktózu
a glukózu) a súčasne z jednoduchých cukrov vznikajú cukry zložitejšie. Med potom ďalej obsahuje
tisíce ďalších užitočných látok - dodnes sa vedcom
nepodarilo všetky popísať a odhaliť. Zrejme aj preto,
že čo med, to originál. Med je totiž produkt, ktorého
zloženie závisí na neustále sa meniacich prírodných
podmienkach.
HLAVNÉ ZLOŽKY MEDU
• Fruktóza 30 až 38 %
• Glukóza 26 až 33 %
• Sacharóza 1 až 5 %
• Vyššie cukry 1 až 10 %
• Voda 17 až 18 %
• Enzýmy 0,1 až 0,6 % (glukózooxidáza, fosfatáza,
invertáza, diastáza, kataláza)
• Vitamíny 0,1 % (kys. pantotenová, B1, B2, B3,
biotín, C)
• Minerály 0,1 až 1,0 % (o. i. draslík, sodík, vápnik,
horčík, železo, fosfor, síra, mangán, zinok, meď)
• Organické kyseliny 0,1 až 0,5 % (o. i. pyrohroznová, glukónová, jablčná, citrónová)
• Aminokyseliny 0,1 až 0,5 % (o. i. fenylalanín, prolín, alanín, valín)
• Hormonálne látky (noradrenalín, acetylcholín, adrenalín, dopamín, látky z materskej kašičky)
Pharma news SK jaro.indd 20
• Farbivá (o. i. rutín, kverutín, akacetín)
• Vonné látky (diacetyl, acetaldehyd a ďalšie)
Vzhľadom k obsahovým látkam nie je divu, že je med
často nazývaný elixírom zdravia a dlhého žitia.
Ako sme už spomenuli v úvode, med obsahuje silné prírodné kyseliny a tie môžu u citlivých jedincov vyvolať alergickú reakciu. Ak po požití medu objavíte vyrážku alebo
pupienky, popr. iné nepríjemné nežiaduce reakcie (svrbenie tela, dýchavičnosť), med ihneď prestaňte užívať!
SLOVENSKÝ MED
VYUŽITIE MEDU
Musí spĺňať prísne kritériá:
• Obsah vody v mede nesmie byť viac ako 18 %.
• Obsah hydroxymetylfurfuralu nesmie byť viac
ako 20 mg/kg. Hydroxymetylfurfural vzniká pri
zahrievaní glukózy a fruktózy. Jeho prítomnosť
v mede poukazuje na vek či zahrievanie medu.
• Obsah sacharidov nesmie byť viac ako 5 %.
• Med musí pochádzať zo Slovenskej republiky
a nesmie mať prímesi cudzieho medu
Občas narazíme na bio med. Tento pojem je však
scestný, pretože pravý med nesmie byť nijako upravený ani ošetrovaný. Takže každý nezávadný med je
bio.
• Zápal horných dýchacích ciest
Tlmí zápal a bolesť. Používa sa ako sladidlo prieduškových čajov a ďalej samotný s maslom alebo
rozmixovanou cibuľou.
• Vírusový zápal pečene, žlčníka a poškodenie
tkaniva pečene vplyvom užívania liekov
Odporúča sa 3x denne polievková lyžica medu a ďalej sladenie všetkých tekutín (náhradou za repný cukor).
• Žalúdočné a dvanástnikové vredy
Med pri vyššej koncentrácii znižuje sekréciu žalúdočných žliaz a je vhodným doplnkom v potrave pri
konzervatívnej liečbe.
• Nespavosť
Pre upokojujúci účinok medu sa podávajú 1 až 2
lyžičky pred spaním.
• Detská anémia
Med obsahuje v stopových mineráloch vstrebané
železo a meď, zvyšuje hodnoty hemoglobínu. Po 4
mesiacoch používania medu sa hodnota hemoglobínu u pacientov zvýšila o 8 %.
• Neurasthenické prejavy u detí
Med má sedatívne účinky, je vhodný na vylepšenie
týchto stavov.
• Rekonvalescencia a vyčerpanie organizmu
Med obsahuje jednoduché cukry, ktoré sa vstrebávajú priamo do krvi, podáva sa na konzumáciu
v nápojoch i samotný.
DRUHY MEDU
KVETOVÝ MED
Kvetový med vzniká z nektáru, ktorý pochádza z kvetov rastlín. V kvetovom mede prevažujú hlavne glukóza, fruktóza, viac vitamínov, peľ, menej minerálnych
látok, voda max 19 % a je pre ľudské telo ľahko stráviteľný. Vytáča sa v jarnom období. Kvetový med sa
dá rozdeliť podľa rastlín, z ktorých nektár pochádza:
• agátový med - má vôňu a chuť po agátových kvetoch, vyznačuje sa priehľadnou mierne žltkastou
farbou a dlho zostáva v tekutom stave
• lipový med - má lahodne jemnú chuť a vôňu
• repkový med - veľmi častý med, ktorý sa vyznačuje
žltou farbou a tendenciou rýchlo kryštalizovať
25.2.13 10:36
Vzděláváme se | 21
• Pre seniorov
Včelári hovoria, že čo pre dojčatá znamená mlieko,
je pre starého človeka v potrave med. Pri užívaní
zlepšuje črevnú peristaltiku, pôsobí upokojujúcim
účinkom a predchádza zhoršeniu arteriosklerózy.
Pohár kvalitného medu teda prospeje našim babičkám viac ako veľká bonboniéra.
• Činnosť pečene
Ak sa organizmu dodáva med v nadbytku, ukladá
sa ako glykogén, zlepšuje svalovú činnosť a podporuje činnosť pečene. Ak dodávame v nadbytku
rafinovaný cukor, ukladá sa v organizme ako cholesterol a tým zhoršuje artériosklerózu. Med obsahuje PP faktor, ktorý rozširuje cievy a zosilňuje
prívod živín a kyslíka do tkaniva. V pečeni sa krv
zbavuje jedovatých splodín trávenia, preto potrebuje byť zdravá, aby bol zdravý celý organizmus.
• Vencovité tepny a srdcový sval
Med prispieva k rozšíreniu vencovitých srdcových
tepien a k lepšiemu prekrveniu srdcového svalu,
dodáva hroznový cukor, vitamíny B a C, stopové
prvky draslík a horčík.
• Otrava hubami
Podanie teplého mlieka a medu pri prvej pomoci
podporí poškodenú pečeň. Dáva sa niekoľko lyžíc
medu v teplom mlieku alebo čaji. Je ale bezpodmienečne nutné, aby postihnutý navštívil ihneď
lekára.
• Paradentóza zubov
V zrelom mede a vo viečkach zaviečkovaných medových plástov sú inhibíny, ktoré pôsobia proti rozvoju baktérií.
• Hnisavé rany
Med aplikovaný na hnisavé rany pomáha odlučovať odumreté tkanivo a rany oživuje. Možno ním
ošetrovať vredy predkolenia, za vojny bol používaný na hojenie poranení.
• Po epidemickom zápale pečene
Pacienti, ktorí prekonali toto ochorenie často trpia
poruchami zažívacieho traktu, kŕčovitými bolesťami v črevách a hnačkami. Odporúča sa 2x denne
lyžica medu v pohári jablčného muštu po dobu 2
mesiacov.
• Nočné pomočovanie detí
Deti mávajú živé sny, med im prináša pokojný spánok a ich psychika sa zlepší.
• Prerezávanie zúbkov u detí
Med znižuje hladinu fosforu v krvi a tým otupuje
vnímanie bolestivých pocitov.
• Chrípka a senná nádcha
Žuvanie odviečkovaných voskových viečok počas
vytáčania medu pôsobí priaznivo pri zápaloch horných dýchacích ciest aj u sennej nádchy.
• Ženy v tehotenstve
Pre celkové zlepšenie priebehu tehotenstva sa mamičkám radí zvýšená konzumácia medu, stopové
prvky, vápnik a fosfor zvyšujú odolnosť organizmu
dieťatka a dopĺňajú výživu matky.
Každý človek reaguje na rôzne podnety inak. Čo jednému pomôže, nemusí na druhého pôsobiť rovnako.
Med a včelie produkty nie sú všeliekom, ale môžu
priaznivo ovplyvniť liečenie niektorých chorôb. Slovenský med je veľmi kvalitný a známy v celej Európe.
Pharma news SK jaro.indd 21
Pacientom môžete odporučiť aj ďalšie medové špeciality, napr. APIGLUKÁN, pastovaný včelí med obohatený o beta-glukány, MEDOSIL, pastovaný med
s eukalyptovou a anízovou silicou.
VEDELI STE, ŽE ....
• Hlavný význam včiel nespočíva v poskytovaní
medu, ale v ich schopnosti opeľovať cudzoopelivé
rastliny. Keď hodnotíte ekonomický prínos včelárstva, tak 80-90 % pripadá pestovateľom plodín
(poľnohospodári, pestovatelia, záhradkári) a 2010 % chovateľom včiel.
• Na získanie 1 kg medu musia včely navštíviť aspoň
5 miliónov kvetov, životné dielo jednej včely je asi
9 g medu.
• Včela máva krídlami rýchlosťou 180tich mávnutí
za sekundu.
• Včelia matka nakladie ročne 200 000 vajíčok. Vo
vrcholnom období vývoja včelstva denne nakladie
až dvojnásobok svojej vlastnej váhy. Pre porovnanie sliepka by musela denne zniesť asi 25 vajec.
• Česi významným spôsobom ovplyvnili históriu
včelárstva, lebo medomet, ktorý sa používa na vytáčanie medu, je vynálezom majora Františka
Hruschky. Ten v roku 1868 objavil, že sa dá využiť
odstredivá sila k získaniu medu z plástov. Do tej
doby včelári získavali med vykapáním vylisovaním
alebo vyváraním voštín.
8 MEDOVÝCH PRIKÁZANÍ
1. Med uchovávajte v tme v sklenených alebo porcelánových nádobách, ideálne pri teplote 15 st.C.
Na zníženie enzymatickej aktivity medu na polovicu dôjde približne po 4 rokoch, ak sa med skladuje
pri teplote 20 °C.
2. Nádobu s medom vždy dobre uzatvárajte. Vzdušná
vlhkosť môže narušiť hornú vrstvu medu. Med je
totiž silne hygroskopický.
3. Každý pravý med časom kryštalizuje, niektorý
skôr, iný neskôr. Kryštalizáciou sa však hodnota
medu, chuť ani vôňa nemení. Skryštalizovaný med
je vhodný na sladenie teplých nápojov aj ako nátierka. Ak potrebujete med v tekutom stave, stačí
ponoriť pohár s medom do vodného kúpeľa ohria-
teho do 40 ° C a za krátku dobu bude med v pôvodnom stave. Ešte jednoduchší spôsob je položiť
pohár medu na teplý radiátor.
4. Medom môžete nahradiť časť cukru alebo celú
dávku cukru uvádzanú v predpisoch. 1 liter medu
váži 1,25 kg a jeho celková sladkosť je 75 % sladkosti cukru.
5. Med má pri zvýšenej teplote karamelizujúce vlastnosti, preto všetky druhy pečených koláčov s prísadou medu majú temnejšiu farbu.
6. Pri pečení z medu je potrebné zakaždým pridať
jedlú sódu, ktorá neutralizuje kvasy obsiahnuté
v mede a skyprí cesto.
7. Pri pečení medového cesta treba teplotu pečenia
zvýšiť o 15 °C ako je uvedené pri pečení s cukrom.
8. Pri zaraďovaní medu do jedálnička berte do úvahy,
že med je vysokoenergetická potravina. Za rozumnú dávku vo výžive detí sa pokladá 30 g denne,
u dospelých nemá denná dávka presiahnuť 100 g.
Kalorická hodnota 100 g medu predstavuje 303
kcal, 1 lyžička má 23kcal.
A čo Vy, milí čitatelia? Má vo Vašej kuchyni med nezastupiteľné miesto? Používate aj ďalšie včelie produkty a včeliu kozmetiku? Podeľte sa o Vaše skúsenosti
na našom webe aktivneozdravi.cz alebo sa spýtajte
včelárov na všetko, čo Vás k danej téme zaujíma. Ak
Vás včelárenie zaujalo, neváhajte a skúste získať domáci med.
RADA NA ZÁVER
Dávate si med do čaju? Vždy chvíľu počkajte, nedávajte ho do vriacej vody, pretože tým sa liečivé látky
zničia. Teplota vody, do ktorej med pridáme, by mala
byť maximálne 50 stupňov!
A NA ÚPLNÝ ZÁVER
„Dobre osadený úľ a správne ošetrovanie včelstva je
tou najlepšou domácou lekárničkou.“
Lucie Pavlisková
HANDL,B. : Včelí produkty ve výživě člověka a v lékařství, 1990, str.23
25.2.13 10:36
22 | Rozhovor
VŽDY CHOĎ ZA SVOJÍM
Otázky pre Kristínu
Pelákovú
V SÚČASNOSTI , AKO SA ZDÁ, SA
ZAOBERÁTE VIACERÝMI VECAMI, ČO
VÁS TERAZ NAJVIAC POHÁŇA VPRED?
Áno. Som rada keď sa v mojom živote niečo deje.
Mám rada svoju prácu. Mometálne sa teším z môjho tretieho albumu, ktorý má úspech no a chystám
svoje prvé koncertné turné v Čechách z ktorého sa
veľmi teším na to je momentálne môj najväčší ťahač.
PRIANIE PRERAZIŤ NA HUDOBNEJ
SCÉNE JE NEPOCHYBNE SPLNENÉ, ČO
JE VAŠA VYSNÍVANÁ „ŽIVOTNÁ MÉTA“.
Ja som bola od mala rojko. Mám veľa snov a jeden
z nich práve žijem. Jeden z ďalších snov je vrátiť sa aj
k herectvu, ktoré som vyštudovala a zahrať si v nejakom dobrom filme alebo rozprávke.
AKÁ STE BOLI AKO MALÉ DIEVČA?
PREZRAĎTE NA SEBA NEJAKÉ TO
HUNCÚTSTVO.
Mama mi vraví, že som bola veľmi dobré dieťa. Citlivé
a poslušné, ale mala som aj ja svoje muchy hlavne
v puberte, ale oproti mojim kamarátkam som mala
veľmi miernu pubertu. V škole som nemala rada matematiku a som šťastná, že ma prijali na konzervatórium, pretože tam matematika ani iné predmety ako
sú chémia a fyzika neboli. Mňa proste od mala bavila
hudba.
MIMOCHODOM, SPOMENIETE SI,
ČÍM STE AKO MALÁ CHCELI BYŤ?
RESPEKTÍVE, AKÁ DRUHÁ PROFESIA BY
VÁS NAJVIAC LÁKALA?
Pamätám si, že okrem spievania a tancovania
som sa rada hrávala na učiteľku. Takže keby som
si mala seba predstaviť v inom povolaní, tak by
som bola asi učiteľka v materskej škole, tak ako
moja mama. Je to náročná práca, ale veľmi pekná
a vďačná.
NA ČO SA V NAJBLIŽŠEJ DOBE MÔŽU
TEŠIŤ VAŠI FANÚŠIKOVIA, CHYSTÁTE IM
NEJAKÉ PREKVAPENIE?
Moje najväčšie prekvapenie pre nich je moje prvé
české koncertné turné, ako som už na začiatku
spomínala a na mojej stránke www.kristinamusic.
sk môžu nájsť všetky podrobnejšie informácie.
NEMÔŽEM SI POMÔCŤ, ALE JA SI
VŽDY PREDSTAVUJEM SPEVÁČKY SO
ŠÁLOM OKOLO KRKU, AKO RÁNO PIJÚ
Pharma news SK jaro.indd 22
© Ivan Pastor
Z POHÁRA SUROVÉ VAJCIA. AKÝM
SPÔSOBOM SA STARÁTE O SVOJ
HLAS VY, MÁTE NEJAKÉ ŠPECIÁLNE
RITUÁLY?
Každý spevák ma svoje rituály. Ja tiež nosím šatku, keď je chladno, naozaj to chráni hlasivky.
O surovom vajci viem, aj tomu verím, ale mne to
nechuti.
Môj najväčší rituál je pre mňa pravidelné cvičenie
hlasu s pedagogičkou plus behanie a cvičenie vo
fitku, kde získavam fyzickú kondíciu. Keď mám preťažené hlasivky, tak mi pomáha oddych a bylinkové
teplé čaje.
EŠTE OHĽADOM ZDRAVIA - PREBIEHA
OBDOBIE PRECHLADNUTÍ, CHRÍPOK
A CHLADNÝCH DNÍ. TAKŽE VITAMÍNY,
DOPLNKY STRAVY A PAPIEROVÉ
VRECKOVKY, ALEBO STE SKÔR TEN
TYP, KTORÉMU SA TIETO ZDRAVOTNÉ
PATÁLIE VYHÝBAJÚ?
Som normálny človek a veľakrát bojujem s bacilmi
aj ja. Hlavne pri mojom povolaní, kde sa stretávam
s ľuďmi. V tomto období je vo vzduchu veľa vírusov
a preto som zásobená hlavne C vitamínom a echinaceou, ktorá je veľmi dobrá na imunitu. Takže takýmto spôsobom sa udržiavam v zdraví.
25.2.13 10:36
Rozhovor | 23
SNOM
S AKÝM INTERPRETOM BY STE SI
NAJRADŠEJ ZASPIEVALI DUET?
Veľmi zaujímavý je Tomáš Klus a spevák Albert z kapely Charlie Straight no a samozrejme Karel Gott.
S nimi by som rada naspievala duet.
MLADOSŤ, KRÁSA, ÚSPECH. TO
VÄČŠINOU ZNAMENÁ AJ NUTNÚ
DÁVKU STRESU. AKO SA S NÍM
VYSPORIADAVATE?
Áno je to tak. Stresu sa dá ťažko vyhnúť, často sa nad
tým zamýšľam, že ako by sa dali veci urobiť tak, aby
pritom nebol stres, ale niektoré situácie proste stres
vyvolajú a je dôležité, aby ten stres bol hlavne pozitív-
© Lubo Spirko
ny a aby človek zažíval úspech popritom tom pracovnom strese, lebo keď zažívať stres z neúspechu, tak
vtedy človek trpí.
NEJAKÁ ŽIVOTNÁ FILOZOFIA, OBĽÚBENÉ
MOTTO ALEBO ČAROVNÁ FORMULKA?
Ja mám obľúbené motto: Vždy choď za svojim snom.
ČÍM SA NAJRADŠEJ BAVÍTE, KEĎ
SA NÁJDE CHVÍĽA NA ODDYCH.
ADRENALÍNOVÉ ŠPORTY?
Keď mám čas na oddych, tak idem do prírody alebo
do wellnes na dobru masáž a saunu. Veľký relax pre
mňa je stretnutie s priateľmi na dobrej káve alebo
na párty. Keď sa dá, tak sa snažím takýmto spôsobom ventilovať aspoň dvakrát za týždeň.
ČO POVAŽUJETE ZA SVOJ DOTERAJŠÍ
NAJVÄČŠÍ ÚSPECH?
Za môj obrovský úspech považujte to, že som sa presadila nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Myslím si,
že to je sen každého umelca presadiť sa aj v ďalšej
krajine a mne sa to splnilo. Ďakujem za to mojim fanúšikom.
KOHO VO SVOJOM NAJBLIŽŠOM OKOLÍ
SI NAJVIAC VÁŽITE A PREČO?
Vážim si ľudí, s ktorými pracujem, môjho priateľa
a svoju rodinu, ktorá mi veľmi fandí. Ja si dám na tom
záležať, aby som mala pri sebe ľudí, ktorým môžem
dôverovať a ktorí ma vedia pochopiť a pomôcť mi,
keď to najviac potrebujem.
DAJME TOMU, ŽE MÁTE, ROVNAKO AKO
V ROZPRÁVKACH, TRI ŽELANIA. AKÉ
BY TO BOLI? (POKOJNE MÔŽETE BYŤ
SEBECKÁ).
© Lubo Spirko
Pharma news SK jaro.indd 23
1. Zdravie, pretože bez neho sa nedajú robiť veci plnohodnotne
2. Vždy dobré a hitové nápady
3. Veľa veľa veľa koncertov
Za odpovede ďakuje Filip Rosenbaum
25.2.13 10:36
24 | Krížovka
Od 1921
Coldcream a Nechtíkový ochranný balzam
Starostlivosť a ochrana
Slnko, vietor a extrémne počasie pôsobia nepriaznivo na suchú a citlivú pokožku. Výživný krém Coldcream
ju pred vplyvmi okolia účinne chráni, zlepšuje jej pružnosť a umožňuje jej prirodzenú regeneráciu.
Nechtíkový ochranný balzam je určený najmä na ochranu citlivej detskej pokožky. Chráni pokožku tváre
v chladnom a sychravom počasí. Čistý včelí vosk a tuk z ovčej vlny vytvárajú ochrannú bariéru pleti bez
narušenia dýchania pokožky. Bez syntetických konzervantov, farbív či parfumov.
Prírodná kozmetika v liekopisnej kvalite. Viac na: www.weleda.sk Weleda v súlade s človekom a prírodou.
„MOŽNO NEBUDETE VERIŤ, ALE AK SI................., MÔŽETE ZAČAŤ NAOZAJ POKOJNE SPÁVAŤ. PRISPIEVATE
NIELEN K ČISTEJŠÍM RIEKAM A VZDUCHU DNES, ALE I K ZDRAVŠIEMU PROSTREDIU V BUDÚCNOSTI SVOJIM DEŤOM.“
autor:
SK10
juhoamer.
fiktívne
podzemné
mesto
dokovali
predpona
rovnaký
typografická
jednotka,
štvorček
stereofonický
laserový
lokátor
jav
značka
dodávok
posluhuj
petrohrad.
galéria
zbohom
miesto
na tanec
chromitá
useň
časť
Viedne
stolová
hra
južné
ovocie
značka
áut
podala
postrúhané
cesto
2. časť
tajničky
novinár
1. časť
tajničky
sťa
reflex
sínokar.
japonský
chren
zamraz
jadranský
poloostrov
k
✂
3. časť
tajničky
slovenská
obec
britský
herec
(Laurence)
Blatenské
jazero
ruské
mesto
rizoto,
po česky
pomôcky:
Akakor,
alae, Tver,
Bečov, elk
poslal
zvyšky po
ohňoch
hrach,
po angl. meno spev.
Rosea
nekrčivá
tkanina
osobné
zámeno
miliampér
na toto
miesto
sínus
lala
obyvateľ
Parížoviec
smrť
nezabalená
krídla,
po lat.
otrhaj
meno
Komen-ského
Tajničku zasielajte na adresu Pharma News, s.r.o., P.O. BOX 14, 960 01 Zvolen alebo na emailovú adresu: [email protected] do 10. 4. 2013.
Lúštite, 10 lúštiteľov odmeníme! Výhercovia krížovky z vydania 10–12/2012: Lenka Raková, Bratislava; Juraj Simonides, Turčianske Teplice; Ján Bačo, Rohožník;
Monika Roháčova, Beluša; Kolektív Nemocničnej lekárne ÚVN Ružomberok; Mariana Malíková, Hul; Adriana Čubanová, Poprad; kolektív Lekáreň ART, Košice; Mária
Zrubecová, Zvolen; Veronika Luknárová, Bratislava
Pharma news SK jaro.indd 24
25.2.13 10:36
Konferencia
BRATISLAVA 24. 5. 2013
POZVÁNKA NA ODBORNÚ KONFERENCIU PRE FARMACEUTICKÝCH
LABORANTOV A MAGISTROV
KONFERENCIA USPORIADANÁ VYDAVATEĽOM ČASOPISU PHARMA NEWS
Termín konania: 24. 5. 2013
Miesto: HOTEL TATRA ****, nám. 1. mája 5, Bratislava
Registračný poplatok: 10 EUR/12 EUR (platba na mieste)
(registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe,
vstup na doprovodnú expozíciu firiem a občerstvenie v priebehu konferencie)
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov udelila 8 kreditov pre laborantov.
SLEK – v procese schvaľovania
PROGRAM:
7.30 – 8.00
8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00
11.00 – 12.00
12.00 – 12.40
12.40 – 14.30
13.30 –14.10
14.10 – 14.50
14.50 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 –16.10
16.10 – 16.20
16.20 – 17.20
17.20
príchod, prezencia
odborná prednáška: SUCHÉ OKO, MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD
firemné prezentácie
prehliadka expozícií farmaceutických firem
obed
odborná prednáška
firemné prezentácie
odborná prednáška: PREVENCIA A PODPORA LIEČBY PRI PORUCHÁCH FUNKČNOSTI POKOŽKY, Ing. Ján Tóth
odborná prednáška
coffee break
firemné prezentácie
odborná prednáška
firemné prezentácie
odborná prednáška
odovzdanie certifikátov, tombola, občerstvenie
✂
PRIHLÁŠKA – Bratislava 24. 5. 2013
Lekáreň: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa lekárně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa trvalého bydliska: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. č. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nutný pre kontakt s Vami – može byť aj súkromný)
Titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum nar: (u magistrov reg. č. v komore) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum nar: (u magistrov reg. č. v komore) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis:
Vyplnenú prihlášku zašlite späť na jeden z uvedených kontaktov do 18.5. 2013:
e-mail: [email protected], fax.č.: +420 2 74 86 11 89, tel.č. +420 733 650 385
poštová adresa: Pharma News , P.O.BOX 14, Pošta Zvolen 1, 960 01 Zvolen
Týždeň pred plánovanou akciou vám zašleme podrobné informácie.
Pharma news SK jaro.indd C
25.2.13 10:36
TERMÍNY ODBORNÝCH KONFERENCIÍ
PRE FARMACEUTICKÝCH LABORANTOV
A MAGISTROV PRE ROK 2013:
BANSKÁ BYSTRICA
Hotel Dixon 4*
Švermova 32
piatok
15. 3. 2013
BRATISLAVA
Hotel Tatra 4*
nám. 1. mája 5
piatok
24. 5. 2013
ŽILINA
Hotel Slovakia Inn 3*
nám. L. Štúra 2
piatok
20. 9. 2013
KOŠICE
Hotel Centrum 3*
Južná tr. 2/A
piatok
18. 10. 2013
BRATISLAVA
Hotel Tatra 4*
nám. 1. mája 5
piatok
15. 11. 2013
Pharma news SK jaro.indd D
25.2.13 10:36
Download

ODBORNÝ ČASOPIS 1–3/2013