TNT Magazín marec 2013
20 rokov
TNT na Slovensku
Spoločnosť TNT Express
v tomto roku oslavuje 20 rokov
pôsobenia na slovenskom trhu.
Zo skromných začiatkov sa
vypracovala na spoločnosť, ktorá
sa pre zákazníkov stala spoľahlivým
obchodným partnerom a špičkou
na slovenskom trhu kuriérskych
spoločností.
www.tnt.sk
TNT za svoj úspech vďačí len sama sebe a ľuďom, ktorí ju tvoria. Úspešní boli
aj ľudia, ktorí stáli pri zrode slovenskej pobočky a rozhodli sa vyplniť medzeru na
slovenskom expresnom trhu. V prvých rokoch svojho pôsobenia sa TNT sústredila na
budovanie svojej vnútroštátnej cestnej siete s cieľom pokryť postupne celé územie
Slovenska. V roku 1994 sa slovenská cestná sieť prepojila s európskou cestnou a leteckou sieťou TNT. To slovenským zákazníkom zabezpečilo expresnú prepravu ich
zásielok do celého sveta.
Ako sa postupne zvyšoval počet prepravovaných zásielok budovali sa nové depá na
najvýznamnejších dopravných križovatkách a v priemyselných centrách Slovenska, čím
sa zjednodušilo doručovanie a vyzdvihovanie zásielok v jednotlivých regiónoch.
Rastúce objemy si vyžiadali i nárast počtu kuriérskych vozidiel a preto bolo potrebné
naplánovať doručovacie trasy, optimalizovať tranzitné časy, nastaviť operačné
procesy a postupy.
anie
v
račo
pok strane
na 7
6-
medzinárodné
TNT aktuality
Francúzsko
TNT prepravovala zvony
z Notre Dame
Koncom decembra TNT úspešne prepravila
z Holandska do Francúzska zvon s hmotnosťou
6,5 tony a priemerom 2,06 metra určený pre
parížsku katedrálu Notre Dame. Katedrála
Notre Dame de Paris tento rok oslavuje svoje
850. narodeniny. Pri tejto príležitosti bolo odliatych 9 nových zvonov, ktoré sú presnými kópiami
tých pôvodných. Najväčší z nich, zvon Mária, odliali v špeciálnej zlievarni v Holandsku, aby dosiahli
čo najvernejšiu kvalitu zvuku. Na odliatie zvona
bolo potrebné roztopiť neuveriteľných 850 bronzových tehiel, pričom jedna vážila až 10 kilogramov. O úspešnú prepravu tohto gigantického
a mimoriadne krehkého a drahého zvona z holandského Astenu do Villedieu-les-Poêles vo
Francúzsku sa postarali špeciálne služby TNT
Express. Celú akciu pozorne sledovali nielen
okoloidúci turisti, ale aj francúzski, belgickí a holandskí biskupi.
Belgicko
TNT odmrazí lietadlo za 2 minúty
Zimné počasie sužujúce celú Európu netrápilo len ľudí, ale aj dopravné spoločnosti.
Rovnako ako motorové vozidlá pri nízkych teplotách zamŕzajú aj lietadlá. Aby boli lietadlá schopné bezpečnej prevádzky, nestačí im len odmraziť okná, je nutné očistiť aj
krídla a trup, a to všetko za veľmi krátku dobu, aby sa neohrozili expresné časy doručenia
zásielok. 22. januára 2013 preto TNT Express uviedla vo svojom najväčšom leteckom
prekladisku v belgickom Liége do prevádzky 4 nové odmrazovacie stroje, čím sa zväčšil
ich celkový počet na 10. Vďaka nim sú teraz zamestnanci TNT Express schopní odmraziť
Boeing 747 už za dve minúty, prostredníctvom 6 odmrazovacích strojov. Väčšina z odmrazovacích činností prebieha v špeciálne na to vyhradenej „odmrazovacej zóne“, kde je
možné obslúžiť 3 lietadlá súčasne.
Švédsko
TNT šetrí náklady a emisie cestnými vlakmi
Koncom januára začala TNT využívať v severnej Európe tzv. cestné vlaky s cieľom znížiť
emisie a spotrebu paliva. Každý cestný vlak sa skladá z tradičného ťahača s jedným
prívesom a jedným tzv. boxom. Jeden takýto vlak zastúpi tri kamióny, ktoré prepravovali
zásielky na 200-kilometrovej trase medzi švédskym Helsingborgom a nemeckým
Puttgardenom. Okrem úspory nákladov dosahuje TNT aj lepšiu alokáciu zdrojov a vyťaženie vodičov, ktorí sa častejšie dostanú domov. Prepravné časy a úroveň služieb
pritom zostávajú bez zmeny.
Taliansko
V Taliansku jazdia nové ekologické TNT dodávky
Holandsko
TNT získala ceny za riadenie
ľudských zdrojov
Medzinárodný tím Oddelenia ľudských zdrojov
TNT bol ocenený koncom minulého roka dvoma
cenami EMMA, ktoré udeľuje Fórum pre riadenie
krajanov žijúcich v zahraničí: jednou cenou za
Európu v kategórii „Najlepší svetový program
mobility v sektore služieb“ a druhou za Ameriku,
pričom v rámci Európy sa do súťaže prihlásilo viac
ako 1 000 tímov. Fórum pre riadenie krajanov žijúcich v zahraničí je komunita spájajúca medzinárodných odborníkov na mobilitu z najvýznamnejších svetových firiem. Fórum spája ľudí z oddelení ľudských zdrojov, operácií a financií, ktorí
zamestnávajú a riadia medzinárodný tím vrátane
poskytovateľov služieb, ktorí zjednodušujú cezhraničné zamestnávanie a žitie.
2
TNT v Taliansku rozšírila svoju flotilu o 115 nových ekologických dodávok značky Iveco.
Na metán jazdiace dodávky majú rovnaké výkonnostné parametre ako ich naftoví či
benzínoví konkurenti, ale dokážu ušetriť až 40% nákladov a znížiť emisie CO2 o 5 až 8%,
čím prekonali aj prísnu normu Európskej únie s názvom Euro VI. Od dodávok sa
očakáva, že pomôžu znížiť emisie TNT Taliansko pod hranicu 370 ton ročne. Kuriéri
jazdiaci na nových vozidlách oceňujú najmä to, že ak dodávke neočakávane dôjde
metán, dokáže automaticky prejsť na čerpanie rezervného benzínu, vďaka čomu nie je
ohrozené doručenie zásielky. Dodávky sa budú využívať v Ríme a v ostatných regiónoch
stredného Talianska.
Rumunsko
TNT otvorila nový hub v Temešvári
TNT Express otvorila nový medzinárodný hub v rumunskom meste Temešvár. Nové
stredisko so strategickou polohou len kilometer od medzinárodného letiska Traian Vuia
a vynikajúcim napojením na diaľnicu plní významnú rolu tak pre vnútroštátne ako aj
medzinárodné letecké a cestné zásielky smerujúce do a z Rumunska. S napojením na
európsku cestnú sieť TNT je hub dôležitým bodom aj v tranzite zásielok, najmä pre
región strednej a juhovýchodnej Európy. Stredisko pozostáva z 1 200 m2 skladových
a 600 m2 kancelárskych priestorov a je vybudované v súlade s najmodernejšími štandardmi v expresnom odvetví. Rýchle, bezpečné a spoľahlivé spracovanie leteckých
a cestných zásielok zabezpečuje špičkové technologické vybavenie vrátane vysoko výkonných dopravníkových pásov a bezpečnostných skenerov.
TNT Express
TNT aktuality
Bratislava
TNT urýchľuje preclievanie
importných zásielok
Po mesiacoch testovania zavádza slovenská pobočka TNT do praxe nové riešenie, ktoré ešte
viac urýchli proces preclievania importných zásielok. Tajomstvo nového riešenia spočíva v spustení
preclievacích činností ešte pred samotným príchodom zásielky na Slovensko. Len niekoľko hodín po vyzdvihnutí zásielky v zahraničí získava teraz slovenská pobočka cez celosvetovo prepojený TNT systém prvé potrebné informácie, na
základe ktorých môže začať konať. Zamestnanci
colného oddelenia TNT stiahnu zo systému všetky dostupné dokumenty sprevádzajúce zásielku
a následne kontaktujú príjemcu na Slovensku, aby
potvrdil správnosť, prípadne poopravil alebo
doplnil chýbajúce údaje nevyhnutné k precleniu
zásielky. Ak ide o nového zákazníka TNT, colné
oddelenie zabezpečí aj podpísanie zmluvy o poskytovaní colných služieb a ďalšie potrebné doklady. Keď importná zásielka dorazí na územie
Slovenskej republiky, je vďaka novému procesu
už všetko pripravené a bezodkladne sa tak môže
spustiť colné konanie. U niektorých zásielok sa tak
urýchli finálne doručenie príjemcovi o niekoľko
hodín, dokonca až dní.
Bratislava
TNT Slovensko úspešne
absolvovala dozorný audit
Koncom januára sa v slovenskej pobočke TNT
Express uskutočnil externý dozorný audit zameraný na certifikáty ISO 9001, ISO 14001
a OHSAS 18001, ktoré sa týkajú oblasti kvality,
environmentálnej zodpovednosti a bezpečnosti
a ochrany pri práci. Audit vykonávala nezávislá
renomovaná spoločnosť Bureau Veritas Slovakia,
spol. s r.o. V priebehu dvoch pracovných dní boli
všetky oddelenia spoločnosti vrátane kuriérov
a vodičov podrobené detailnej kontrole v oblasti
znalosti politík, dodržiavania procesov a požiadaviek stanovených týmito normami. TNT prešla
auditom úspešne a potvrdila plné oprávnenie
vlastniť všetky vyššie menované certifikáty.
Okrem nich je firma certifikovaná aj na Investor
in People, zahraničnú normu v oblasti riadenia
ľudských zdrojov, a najvyšší bezpečnostný
štandard v medzinárodnej preprave
TAPA A, čo ju radí z hľadiska
certifikácie medzi unikáty vo svojom
odvetví. Slovenskí zákazníci tak majú pri
voľbe TNT istotu, že ide o partnera, ktorý dbá
na najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.
TNT Express
domáce
Bratislava
TNT darovala tlačiareň OZ Odyseus
Spoločnosť TNT Express sa neustále snaží podať pomocnú ruku tam, kde je to najviac
potrebné. Naposledy v decembri minulého roku darovala TNT farebnú tlačiareň Občianskemu združeniu Odyseus. „Naša predchádzajúca tlačiareň už po rokoch používania
nezvládala množstvo administratívnej práce, ktorá súvisí so zabezpečením chodu našej
neziskovej organizácie,“ hovorí Miroslava Žilinská, členka občianskeho združenia,
v ďakovnom liste a dodáva, „vďaka funkčnej tlačiarni sme už zvládli administratívne
náročné vyúčtovanie vyše 12 projektov, pravidelnú písomnú komunikáciu s inštitúciami
a úradmi. Pracuje sa nám jednoduchšie a navyše môžeme pokračovať v aktualizácii
brožúrok pre klientov programu Chráň sa sám.“
OZ Odyseus vzniklo v roku1997. Zameriava sa predovšetkým na pomoc osobám
užívajúcim drogy a ponúkajúcim sexuálne služby na ulici. Okrem toho sa venuje aj
deťom a mladým ľuďom, ktorí musia čeliť nedostatočnému prístupu k službám
a informáciám.
3
TNT Express
Jubilejná výročná
konferencia TNT Express
Najväčšia koncentrácia
oranžovej farby sa v sobotu
2. marca nachádzala
v bratislavskom hoteli Holiday
Inn. Všetci zamestnanci, kuriéri,
vodiči z celého Slovenska
a vedenie spoločnosti sa tu zišli,
aby spoločne bilancovali rok
2012 a predstavili plány,
projekty a ciele na tento rok.
A to všetko špeciálne, jubilejne!
Výročná konferencia TNT sa tento rok
totiž niesla v duchu osláv dvadsiateho
roku úspešného pôsobenia spoločnosti na
slovenskom trhu. K tomuto významnému
míľniku prišiel spoločnosti osobne pogratulovať aj generálny riaditeľ TNT Express
pre región východnej Európy, Robert
Mianowski.
Špeciálne pre túto príležitosť pripravený videozáznam, ktorý mapoval historický vývoj
slovenskej pobočky, preniesol hneď v úvode
mnohých prítomných späť do čias, kedy
v TNT začínali. A keďže TNT je firma s dnes
už vzácnou vysokou lojalitou zamestnancov,
u desiatok z nich to znamenalo návrat
v spomienkach o neuveriteľných 10 -15 rokov, u jedného dokonca celých 20. Jaroslav
Mikuláš, stále aktívny subkontraktor a kuriér,
bol totiž jedným z tých, ktorí stáli pri zrode
TNT Express na Slovensku. A to sa nedalo
osláviť nijak inak ako oranžovým prípitkom.
Z celosvetového hľadiska bol rok 2012 pre
TNT Express rokom očakávaní a neistoty.
Nečakaná ponuka od UPS, ktorá prišla v marci 2012, spôsobila, že spoločnosť bola nútená
obmedziť svoje pôvodné plány a podnikať
aktivity smerom k plánovanému zlúčeniu.
Tento proces ukončila až Európska komisia,
ktorá zlúčenie začiatkom roka 2013 nepovolila. Pre TNT tak v januári svitlo „nové oranžové ráno“, ako súčasnú situáciu nazval Dino
4
Ajanović, generálny riaditeľ TNT Express na
Slovensku: „Nasledovné obdobie je pre nás
v TNT novou výzvou a zároveň zodpovednosťou
voči zákazníkom, ktorí sú nám verní a oceňujú
naše služby.“
Napriek sťaženým podmienkam dosiahla slovenská pobočka v roku 2012 veľmi dobré
výsledky. Skončila so ziskom a v porovnaní
s minulým rokom zaznamenala 8,7% rast
predaja a takmer 15% nárast počtu zákazníkov. Zvýšený záujem zákazníkov o služby
TNT dokazuje aj takmer 100 000 telefonátov, ktoré Oddelenie služieb zákazníkov
prijalo v roku 2012.
Medziročný nárast zákazníkov sa prejavil aj
v počte prepravených zásielok, ktorý sa
v porovnaní s rokom 2009 až strojnásobil.
Keďže sa v blízkej budúcnosti očakáva ďalší
rast prepráv, plánuje TNT rozšírenie skladových priestorov vo svojom hlavnom slovenskom depe v Bratislave zo súčasných 1 440
m2 na 2 592 m2. Projekt rozšírenia počíta
nielen so zväčšením priestorov na sortáciu
zásielok a zakúpením nového moderného
skenera, ale aj s vytvorením priestorov pre
stále žiadanejšie služby pridanej hodnoty, ako
je skladovanie tovaru, kompletizácia, balenie,
označovanie zásielok, tlač sprievodnej dokumentácie a mnohé ďalšie činnosti. V súlade
s environmentálnymi cieľmi TNT sa v projekte počíta aj so zapojením zeleného zdroja
energie v podobe veterného mlyna alebo
slnečných kolektorov.
Vedenie slovenskej pobočky si uvedomuje,
že jej úspech stojí predovšetkým na ľuďoch
a tímovej práci všetkých oddelení. TNT preto napriek všadeprítomnej politike šetrenia
nákladov neprestáva investovať do vzdelávania a rozvoja svojich ľudí. Minulý rok na
jedného zamestnanca pripadlo v priemere
až 5 pracovných dní tréningu.
Plány a ciele na rok 2013 sú ambiciózne tak
v raste predaja, ako i zisku. Firma bude naďalej stavať na svojich silných stránkach:
európskej cestnej a leteckej sieti, ktorá
vďaka svojej hustote a pokrytiu nemá na
trhu konkurenciu a poskytuje firme najväčšie expresné doručovacie možnosti,
efektívnom spojení Európy so zvyškom
sveta, najmä s Áziou a USA,
doručovaní zásielok včas a v perfektnom
stave a vynikajúcej úrovni svojich služieb.
Z hľadiska svojich environmentálnych cieľov
chce pobočka ďalej zvyšovať percento on-line
objednávok a faktúr vystavovaných elektronicky, ktoré sa v roku roku 2012 vyšplhalo na
takmer 60%. Na základe posledných úspechov sa slovenská TNT zameria na ďalší
rozvoj služieb pridanej hodnoty a nové prémiové partnerstvá v oblasti elektronického
obchodu.
TNT Express
TNT Express
Obetavosť
kuriérov TNT
je živým
dôkazom jej
„oranžového
ducha“
Počas jedného zasneženého januárového rána
doručoval Juraj zásielku do administratívneho centra v Bratislave. Po jej úspešnom odovzdaní sa
z budovy ponáhľal preč, keď sa zrazu šmykol na
mokrých schodoch. Napriek veľkej bolesti v ľavej
ruke vstal a pokračoval v ceste. Vedel, že ešte musí
rozniesť väčšinu balíkov, medzi ktorými boli aj
urgentné zásielky s doručením do 12-tej hodiny.
„Myslel som si, že mám iba natiahnutý sval,“ povedal Juraj, „nastúpil som do auta a 15 minút som
jazdil s otvorenými oknami, aby som to predýchal.
Potom som si na bolesť zvykol.“
Jurajovi po úraze zostalo okolo 30 balíkov. Všetky
nielenže doručil ešte v ten deň, ale o svojom
zranení nikomu nepovedal. V lekárni si kúpil len
mastičku na bolesť svalov a keď o pol šiestej konečne prišiel domov, poprosil manželku, aby
mu rameno natrela. Vtedy sa bolesť vrátila a on
si uvedomil, že bude potrebovať doktora. Vybrali sa preto hneď do nemocnice, kde odborné
vyšetrenie a röntgen ukázali, že rameno je
vykĺbené.
Keby sa Juraj nebol zachoval tak hrdinsky a nedokončil svoju úlohu aj s takým závažným zranením, všetky zásielky, ktoré na neho čakali, by
boli doručené o jeden celý deň neskôr.
Juraj
Tomaškovič
Tomáš
Tomaškovič
TNT Express sa na svojich kuriérov môže spoľahnúť
v každej situácii. Vyberá ich starostlivo, keďže vie,
že aj jej zákazníci sa na nich spoliehajú. Preto si
veľmi váži ich pracovitosť a lojalitu. Dôkazom tohto
je príbeh jedného z bratislavských kuriérov, Juraja
Tomaškoviča, ktorý nedávno preukázal ohromnú
dávku oddanosti, keď aj napriek vážnemu zraneniu
vyzdvihol a doručil všetky zásielky podľa plánu.
TNT Express
Jeho obetavý čin nezostal v TNT nepovšimnutý.
Dozvedeli sa o ňom aj v centrále TNT odkiaľ prišiel Jurajovi ďakovný list od samotného výkonného
riaditeľa, Davida Burtona, ktorý napísal: „Chcel by
som sa Vám srdečne poďakovať za ohromný príklad
plnenia záväzku poskytovať našim zákazníkom
nadštandardné služby. Činy, ako ten Váš, sú úžasným príkladom „oranžového ducha“, na ktorého sme
v TNT takí hrdí.“ Spoločnosť TNT si nesmierne
váži, ako sa jej poslanie odráža v každodennom
konaní jednotlivcov, ktorí ju zastupujú, a takýchto
zamestnancov náležito oceňuje.
Juraj Tomaškovič pracuje v TNT ako kuriér už
13 rokov a za ten čas už zažil mnohé (aj oveľa
veselšie) príhody. Okrem iného si od klientov vyslúžil rôzne úsmevné pomenovania. Raz ho nazvali krupiérom, inokedy zase dílerom. Svoju prácu si váži a keď sme sa ho spýtali, čo pre neho
znamená spomínaný ďakovný list, povedal nám:
„Vyrazilo mi to dych. Vôbec som to nečakal a bol som
milo prekvapený, ako ďaleko sa správa o mojom
ramene dostala.“
5
TNT Express
20 rokov
nie
ova j
č
a
r
pok vodne
z ú any
str
TNT na Slovensku
Rok 2000 bol prelomovým rokom pre TNT.
Príchod nového manažmentu, ktorý spoločnosť riadi dodnes, dokázal dovtedy stratovú
spoločnosť naštartovať tak, že v ďalšom roku
už dosiahla 30% nárast prepravených objemov a počtu zásielok. Dobre cielené rozhodnutia a úspešné riadenie zabezpečili expanziu spoločnosti a tento rastúci trend si udržiava dodnes. TNT správne odhadla potreby
svojich zákazníkov a nové ekonomické trendy. Na spustenie automobilovej výroby na
Slovensku spoločnosť reagovala vytvorením
Automotive Control Centra (ACC), ktoré
spĺňa požiadavky najväčších svetových automobilových producentov. TNT Slovensko sa
tak zaradilo medzi 18 centier ACC v Európe,
ktoré dokážu zabezpečiť nadštandardnú 24
hodinovú starostlivosť a prepravné služby pre
urgentné automotive zásielky. Rastúci dopyt
po neštandardných službách podnietil vznik
Oddelenia špeciálneho servisu v roku 2002.
To sa postupne vypracovalo na špecialistu aj
v oblasti prepravy ťažkých zásielok a organizácie charterových prepráv. Dnes dokáže špeciálny servis pre zákazníkov navrhnúť a zrealizovať riešenia šité priamo na mieru kritickej
zásielky, či už je to špeciálne vozidlo, prvý
možný komerčný let či palubný kuriér doručujúci hodnotnú zásielku.
Slovenska do Európskej únie. Projekt bol
úspešne zvládnutý a colné riaditeľstvo bolo
s výsledkom spokojné. Vstup do EU závažným spôsobom ovplyvnil fungovanie Colného oddelenia – z 21 ľudí bola potrebná len
jedna tretina. Zmenili sa colné predpisy aj
procesy. Boom v preclievaní oddelenie zaznamenalo v roku 2007, keď TNT zaviedla
priame denné letecké spojenie s Čínou. S nárastom zásielok sa zmenil aj systém práce,
ručné vypisovanie colných dokumentov nahradili elektronické aplikácie a riešenia. V roku
2009 TNT získalo osvedčenie Schválený
hospodársky subject (AEO – Authorised Economic Operator) v kategórii Zjednodušené
colné postupy/Bezpečnosť a ochrana. Osvedčenie urýchlilo a zefektívnilo proces preclievania. Pre zákazníkov je tiež známkou kvality v rámci medzinárodného obchodu, ktorá
indikuje, že držiteľ osvedčenia je bezpečným
článkom medzinárodného dodávateľského
reťazca. Úspešne bol zavedený proces preclievania importných zásielok ešte pred ich
príchodom na Slovensko. Výnimkou sú len
zásielky, ktoré musia prejsť colnou inšpekciou.
Oddelenie predaja
Oddelenie predaja taktiež začínalo skromne.
Na celom oddelení bol len jeden človek a jeden počítač. Dáta o zákazníkoch sa prenášali
na disketách. Po roku 2000 sa riadenie predaja výrazne zmenilo. Prijal sa korporátny
systém predaja a predajné procesy sa napojili
na internet, ktorý výrazne urýchlil výmenu
dát. Od roku 2009 TNT využíva špeciálny
systém predaja tzv. Common Sales System.
Robustná elektronická aplikácia prehľadne
systematizuje databázy a v nich povinné údaje
o zákazníkoch – ich potenciál, využívané produkty, platné tarify či spôsob komunikácie.
Systém patrí k tomu najlepšiemu, čo je pre
obchodné procesy dostupné na trhu. Obchodný tím dnes funguje na princípoch moderného predajného manažmentu. Podľa
veľkosti potenciálu zákazníkov je rozdelený
na teritóriá Fieldsales (malí a strední zákazníci)
a Major Account (veľkí zákazníci vrátane korporátnych). Konzultantom v teréne poskytujú zázemie pracovníci vnútorného predaja,
ktorí zákazníkov kontaktujú telefonicky a Oddelenie podpory predaja, ktoré pripravuje
Colné oddelenie
Dôležitou súčasťou TNT je Colné oddelenie
poskytujúce colné služby od začiatku fungovania spoločnosti. Vysokú úroveň týchto služieb ocenilo aj Colné riaditeľstvo SR, ktoré si
vybralo práve TNT na spustenie pilotného
projektu preclievania zásielok pred vstupom
6
TNT Express
TNT Express
reporty, vytvára cenníky a spracováva štatistiky. Okrem toho má TNT k dispozícii tím
skúsených odborníkov, ktorí vytvárajú riešenia šité na mieru akémukoľvek prepravnému problému. Komunikáciu a marketingové kampane v priebehu roka má na starosti Oddelenie marketingu. Z jednoduchých
direct mailových kampaní používaných v 90.
rokoch prešlo na elektronicky riadené mailingy. Každoročne pripravuje niekoľko kampaní zameraných na rôzne cieľové skupiny
a prepravné služby. Online komunikácia so
zákazníkmi je dnes kľúčová, preto marketing
pravidelne aktualizuje stránku spoločnosti –
www.tnt.sk a komunikuje na fanúšikovskej
stránke TNT na Facebooku. Pravidelný monitoring internetu je pre TNT významným
zdrojom informácií a predpisov z celého sveta, či už sú to informácie o aktuálnej politickej
a ekonomickej situácii alebo colných požiadavkách.
Oddelenie služieb zákazníkom
Oddelenie služieb zákazníkom prijímalo prvé
objednávky od klientov cez fax alebo telefonicky. Všetky objednávky mali na starosti
len dvaja zamestnanci. Až elektronický korporátny systém Mainframe priniesol zmenu
a urýchlil proces objednávania. V roku 2009
bol vylepšený systémom Common System
Frontline, ktorý funguje na operačnom systéme Windows. Pracovníci Oddelenia služieb zákazníkom pomocou tohto systému
poskytnú zákazníkovi v priebehu niekoľkých
sekúnd kompletné informácie o zásielkach,
čase ich vyzdvihnutia a doručenia, colných
predpisoch jednotlivých krajín či dostupnosti
služieb v danej krajine. Bezplatná telefónna
linka umožňuje zákazníkom dovolať sa do
TNT kedykoľvek, keď potrebujú. Štatistiky
ukazujú, že 95% telefonátov je prijatých do
10 sekúnd. Oddelenie služieb zákazníkom
denne vybaví okolo 500 telefonátov a 42%
všetkých objednávok spracuje elektronicky.
V prípade hroziaceho meškania zásielok proaktívne informuje klienta a ponúkne mu náhradné riešenie. Hoci je vo všeobecnosti práca na Oddelení služieb zákazníkov považovaná za stresujúcu, v prípade TNT to neplatí.
V interných prieskumoch spokojnosti patria
zamestnanci tohto oddelenia k najspokojnejším a najlojálnejším.
Oddelenie exportu
Skryté pred zrakmi zákazníkov je oddelenie exportu, ktorého úlohou je spracovať
TNT Express
zásielky po ich vyzdvihnutí kuriérom. V minulosti sa všetky zásielky ručne premeriavali
a prevažovali. Zásielky nových zákazníkov sa
dokonca museli otvoriť a skontrolovať, či neobsahujú zakázaný alebo nebezpečný tovar.
Aby bola zásielka ešte v ten deň poslaná letecky do cieľovej destinácie, musela prísť do
centrálneho depa v Bratislave do 15 hodiny.
V priebehu rokov sa vďaka elektronizácii,
automatizácii procesov a zavedením skenovacích zariadení dramaticky znížila dĺžka exportných procesov. Pracovníci Oddelenia
exportu dnes zvládnu spracovať zásielku
v priebehu niekoľkých minút, takže kuriéri
v Bratislave vyzdvihujú zásielky do 18-tej hodiny a o 19-tej už skontrolovanú zásielku linehaul odváža na viedenské letisko.
jemcovi sústredené na jednom mieste. Toto
zariadenie tiež umožňuje posielať údaje o vyzdvihnutej zásielke do depa skôr, ako je tam
zásielka fyzicky dopravená. Dispečeri tak
môžu flexibilne naplánovať kapacitu áut tak,
aby boli všetky zásielky spracované a odoslané včas. Vďaka týmto údajom sa denne
plánuje nielen kapacita cestných linehaulov,
ale aj lietadiel a všetkých spojení do celého
sveta.
Finančné oddelenie
Aj účtovné a finančné oddelenie prešlo mnohými zmenami. Zásielky boli pôvodne účtované manuálne, až neskôr sa začal využívať
lokálny účtovnícky softvér. V roku 2006 prešla
celá účtovnícka agenda pod automatické
spracovávanie v SAP-e. Dnes tak môže účtovné oddelenie zadávať jednotlivé účtovné
položky do systému veľmi rýchlo a finančné
výsledky má manažment TNT aktualizované
na týždennej báze. Výsledky sú veľmi starostlivo sledované a ich dôsledná analýza slúži pri
rozhodovaní manažmentu, nielen na Slovensku, ale celosvetovo. V posledných rokoch sa
prechodom na elektronickú fakturáciu urýchlil aj fakturačný proces. V roku 2012 bolo až
60% faktúr vystavených elektronicky a do
roku 2015 sa očakáva nárast až na 85%.
Kuriéri TNT
Modernizácia sa premietla aj do práce kuriérov. V úplných začiatkoch by kuriéra TNT
vedelo identifikovať len skúsené oko jeho
spolupracovníka. Nudné sivé uniformy však
boli v roku 2000 nahradené modernými
oranžovo-čiernymi komfortnými modelmi
navrhnutými pre všetky ročné obdobia – tričká, košele, krátke a dlhé nohavice, jesenné
a zimné bundy, ale aj kravaty, vesty a sukne
pre recepčné. Nové, oranžovo - biele polepy áut jasne odlíšili a identifikovali kuriérov na
cestách. Najväčší pokrok v ich práci prišiel so
zavedením Mobile Workera – elektronického zariadenia, ktoré úplne nahradilo klasický
spôsob dispečingu prostredníctvom vysielačiek. Kuriéri síce prišli o humorné „vysielačkové situácie“, ale vďaka zariadeniu majú
všetky potrebné informácie o zásielke a prí-
A čo bude ďalej?
TNT patrí k najvyspelejším poskytovateľom
expresných služieb na Slovensku i vo svete.
Potvrdzuje to aj prieskum medzi zákazníkmi,
v ktorom sa v minulom roku stala slovenská
pobočka TNT 4. najlepšou na svete. Zákazníci vysoko hodnotia nielen úroveň poskytovaných služieb, výkon jednotlivých oddelení,
ale aj kvalitu potvrdenú medzinárodne uznávanými certifikátmi ako sú ISO 9001 (Systém
manažérstva kvality), ISO 14001 (Systém
environmentálneho manažérstva), OHSAS
18001 (Ochrana zdravia a bezpečnosti pri
práci) a TAPA A, ktorý predstavuje najvyšší
bezpečnostný štandard v medzinárodnej leteckej preprave.
Svoju spokojnosť so zamestnávateľom, akým
je TNT, každoročne vyjadrujú i zamestnanci,
kuriéri a vodiči v interných prieskumoch.
TNT si svojich zamestnancov nesmierne váži
a stavia na nich svoje podnikanie. Napriek
šetriacim opatreniam sa neustále snaží do
nich investovať. Dôkazom toho je získanie
a obhájenie certifikátu Investor in People
udeľovaného len tým spoločnostiam, ktoré
dokázateľne preukážu podporu a rozvoj
svojich ľudí. TNT napríklad svojich zamestnancov zapája do celosvetových projektov.
Najčerstvejším z nich je „FIT TO TRAVEL“,
teda „Doručovanie zásielok v perfektom stave“, ktorý TNT Slovensko regionálne vedie.
7
Cestujeme s TNT
Ako to celé začalo
Austrália
krajina protinožcov
Navštíviť Austráliu bolo vždy mojím snom
a vďaka úžasnej podpore zo strany TNT som
si v tejto krajine mohla zlepšiť svoje odborné
jazykové znalosti, ktoré určite zužitkujem pri
svojej práci. Koncom septembra som si zbalila kufre a po dvoch dňoch strávených v lietadlách a desaťhodinovom časovom posune
som pristála v Sydney a nadýchala sa pravého jarného austrálskeho vzduchu.
Prvým šokom pre mňa bolo počasie. Hoci
polovicu mojej 30 kg batožiny tvorili letné
šaty, šortky a tričká, počas celých troch mesiacov, čo som tam bola, som ich takmer nevytiahla. Jarné počasie v Sydney je totiž veľmi premenlivé. Kým jeden deň sa teplota
vyšplhá na 25 stupňov, na druhý klesne na 15.
Ak aj bolo teplejšie, v centre Sydney fúkal
vždy silný studený vietor. Domáci Austrálčania boli na tieto podmienky zvyknutí a vôbec im tieto výkyvy neprekážali. Krátke nohavice, tielko a žabky aj pri 15 stupňoch boli
ich charakteristickým znamením, ktoré ich
odlišovalo od turistov zababušených do
mikín a teplých vetroviek. Možno aj kvôli
ich teplomilnosti nemali v domoch žiadne
radiátory.
K ubytovaniu ponúkali ryžu
na rok grátis
Viete, čo spája TNT s Austráliou? Práve tu sa začala písať
história tejto prepravnej spoločnosti. Bolo to v roku 1946,
keď si podnikavý mladík menom Ken Thomas kúpil svoje
prvé nákladné auto a založil firmu s názvom Thomas National
Transport (TNT). A práve z tejto krajiny sa pred niekoľkými
týždňami vrátila naša kolegyňa Katarína Zuzčáková, ktorá
absolvovala študijný pobyt v Sydney. Keďže nie každý má
možnosť navštíviť toto mesto, poprosili sme ju, aby nám
o živote u protinožcov porozprávala. Ale pozor.
Nejde o bežné informácie, ktoré obsahuje každý bedeker.
Katka nám prezradila „pikošky“, ktoré sa nikde inde nedočítate.
8
Prvé dni môjho pobytu som strávila v hosteli,
ktorý bol všetko iné, len nie čistý a útulný, ako
to tvrdili recenzie. Preto som sa hneď vybrala hľadať privátne ubytovanie. V priebehu
dvoch týždňov som absolvovala asi 50 obhliadok bytov, domov či apartmánov a ostali
mi len oči pre plač. Štýlové drevené domčeky
podobajúce sa na domy z divokého západu
vás zvonka oslovili, keď ste však vošli dnu,
nemilo vás prekvapili. Všade malé izbičky
preplnené ľuďmi a neporiadok. Úsmevné
boli inzeráty, kde vám k ubytovaniu ponúkali
ryžu na celý rok zadarmo. Tieto inzeráty
uverejňovali Číňania, Japonci či Indonézania,
ktorí sa dokázali do trojizbového bytu natlačiť
dvanásti a ešte jednu celú izbu prenajímali.
Vyzeralo to asi tak, že v jednej miestnosti
bývali piati a v obývačke spojenej s kuchyňou
visela v strede plachta, za ktorou bývali ďalší
piati ľudia. Zvyšní obyvatelia bývali v izbe
nazývanej „Sunny room“, čiže slnečnej izbe.
Išlo o najlacnejší (150 AUD za týždeň) a najobľúbenejší druh ubytovania medzi ázijskými
študentmi. Je to vlastne zasklený balkón, do
ktorého sa vojde len jedna posteľ. Ja som si
nakoniec našla celkom príjemné ubytovanie,
TNT Express
Cestujeme s TNT
kde sme v trojizbovom byte bývali len 4, ale
môj spolubývajúci Kazuši s radosťou, ktorú
som doteraz nepochopila, obýval Sunny room, hoci veľká obývačka bola prázdna.
Šváby sú v Austrálii všade,
šváby sú Austrália
Nepríjemné prekvapenie ma čakalo v kuchyni. Kam ste sa pozreli, všade boli šváby – od
malých centimetrových až po tie desaťcentimetrové. Zabili ste jedného, objavili sa ďalšie
tri. Hoci som všetko vydezinfikovala, vyumývala a vyčistila, švábov som sa nezbavila. Ako
som sa neskôr dozvedela v škole – šváby sú
v Austrálii všade, šváby sú Austrália. Nikto ich
nerieši, nikomu nevadia. Ja som sa s nimi počas celého pobytu nezmierila. Veď ako sa dá
zmieriť s tým, že namiesto hrianky vám vylezie z hriankovača šváb?
Papagáje namiesto kohútov
Po úvodných prekvapeniach som začala objavovať krásy tejto krajiny. Každé ráno ma namiesto kohútieho kikiríkania budilo škriekanie veľkého bieleho papagája Kakadu. Tie ste
našli v každom parku tak ako Ibisy, vtáky pripomínajúce sliepky s dlhým zobákom. Ak ste
sa zadívali pozornejšie, v korunách stromov
i v srdci Sydney ste mohli zazrieť vačice. Tunajšie parky ma udivovali svojou rozlohou,
dokonalou úpravou a pre našinca exotickou
flórou. Sú to oázy zelene, pokoja, miesta pre
šport či spoločne strávené chvíle s priateľmi
pri príprave obľúbeného barbeque na verejných griloch. Národné parky tu navyše návštevníkom ponúkajú dokonale upravené turistické chodníky, moderné lanovky a exotické zvieratá. Jediné, čoho sa môžete obávať, sú požiare, ktoré austrálsky kontinent
často sužujú.
tom obdivovať krásu skalnatého pobrežia.
Alebo sa môžete okúpať v mori. Ja som sa
však ďalej ako po členky do vody nedostala,
pretože jej teplota dosahuje aj v lete maximálne 18 stupňov.
Bez certifikátu nemôžete
v bare nalievať alkohol
Ak sa do Austrálie vyberiete na dlhší čas, tak
ako ja, musíte si skôr či neskôr nájsť prácu,
pretože životné náklady sú troj až štvornásobne vyššie ako na Slovensku. Moje študentské víza mi umožnili pracovať len 20 hodín týždenne. Preto bolo nemožné získať
prácu v kancelárii, kde je polovičný úväzok
nastavený na 35 hodín týždenne. Pre študentov sú k dispozícii len práce pomocného
charakteru – čašníci, upratovači, pomocníci
na stavbách, atď. Pracovať však môžete, len
ak si zaplatíte certifikát pre tú ktorú profesiu.
Ak chcete pracovať v reštauráciách a baroch,
potrebujete napríklad tzv. RSDA certificate.
Čiže certifikát, ktorý vás oprávňuje nalievať
zákazníkom alkohol. Cena certifikátov sa pohybuje od 100 AUD vyššie.
Austrália ročne investuje niekoľko miliónov
dolárov do prevencie proti alkoholu. Ten sa
smie predávať len v špeciálnych obchodoch
a určených časoch. Bary, v ktorých sa podáva
alkohol, musia prevádzkovať kuchyňu na prípravu jedla a mať zabezpečený kontrakt
s taxikármi, ktorí ľudí s príznakmi intoxikácie
alkoholom odvezú domov. Ak chce podnikateľ otvoriť prevádzku, v ktorej sa bude hosťom
predávať alkohol, musí najskôr získať povolenie od miestnych obyvateľov. Čašníci majú
podľa zákona zakázané podávať alkohol ľuďom, u ktorých identifikujú zjavné príznaky
intoxikácie. Ani vysoké ceny alkoholu a pokuty
za jeho konzumáciu na verejných priestranstvách Austrálčanov neodrádzajú a víkendové
rána bývajú pre nich vždy veľmi náročné.
Kultúrny program na každom
rohu
Čo ide Austrálčanom veľmi dobre je cestovný ruch. Veľmi dobre vedia, čím prilákať
turistov, ale historické pamiatky to nie sú.
Slávna opera v Sydney má „len“ 40 rokov
a hoci z diaľky pôsobí majestátne, keď prídete
bližšie, zistíte, že aj na nej sa už podpísal zub
času. Operné predstavenia sú síce vypredané na mesiace dopredu, kultúrny program
však nájdete v meste na každom rohu – od
pouličných umelcov po organizované festivaly, koncerty či predstavenia. Každý si v nich
nájde to, čo ho zaujíma.
Plavecký bazén na každej pláži
Austrálčania sú národ, ktorý svoj život trávi
vonku, domov sa chodia len vyspať. Ak práve
nebehajú v parku, nájdete ich na pláži. Pieskové pláže sú rajom najmä pre surferov, pretože pobrežie je často bičované veľkými vlnami. Možno aj kvôli tomu a častými návštevám
žralokov je na každej pláži vybudovaný plavecký bazén. Okrem toho tam nájdete čisté
sociálne zariadenia, detské preliezačky či
športové ihriská. Všetky pláže sú navzájom
prepojené turistickými chodníkmi vybavenými lavičkami a žriedlami s vodou. Ak vás
omrzí leňošenie pod veľkou ozónovou dierou, môžete sa prejsť na ďalšiu pláž a popriTNT Express
9
Cestujeme s TNT
Sedačky vo vlakoch sa dajú
otáčať
Najnebezpečnejšie žraloky sa
premávajú nad vašimi hlavami
Dominantou mesta je aj Harbour Bridge –
oceľový mega most spájajúci severné predmestia s centrom Sydney. Zaujímavosťou je,
že vstup smerom do centra je na tomto
moste pre autá spoplatnený. Týmto krokom
sa radnica snaží presvedčiť ľudí, aby využívali
mestskú dopravu a chránili tak životné prostredie. Mestská doprava je tvorená najmä
vlakmi, ktoré sú v centre mesta vedené pod
zemou. Vlakové súpravy nie sú najmodernejšie, ale predsa len majú malú „vychytávku“, ktorá slovenským vlakom chýba. Sedačky si môžete vo vlaku otočiť do smeru alebo
proti smeru jazdy.
Veľmi obľúbeným dopravným prostriedkom
sú trajekty. Nemajú žiadne medzizastávky
a nehrozia im zápchy, ktoré sú pre Sydney
charakteristické. Zaujímavá je i nadzemná lanovka, tzv. Monorail krúžiaca po centre
mesta. Jednou z jej zastávok je záliv Darling
Harbour, ktorý je rajom pre turistov. Nájdete
tu napríklad námornícke múzeum umiestnené na starej vojenskej lodi. Ak sa skôr
zaujímate o súčasnosť, zastavte sa v múzeu
voskových figurín Madame Tussauds, ktoré je
menšou pobočkou svojej slávnej londýnskej
sestry. Sadnúť si do víťaznej formuly Marka
Webera, strážiť kráľovnú Alžbetu II., nakuknúť pod sukňu Nicol Kidman či zaspievať si
s Kylie Minogue môžete len na tomto mieste
a fotografovanie je pritom povinnosťou.
Milovníci prírody si na svoje prídu v akváriu
a v mini ZOO s názvom Wild Life. V akváriu
sa nad vašimi hlavami premávajú niekoľkometrové raje, najnebezpečnejšie žraloky, obrovské korytnačky či snehobiele morské kravy – dugongy. Nazrieť môžete aj do života na
koralovom útese či do pravého austrálskeho
močiara s desaťmetrovým krokodílom, od
ktorého vás bude deliť len niekoľkocentimetrové sklo. Dostať adrenalín do pôvodnej
hladiny vám pomôže mini ZOO, v ktorej
spoznáte takmer všetkých unikátnych obyvateľov austrálskej živočíšnej ríše. Ak budete
mať oblečené niečo veľmi farebné, stanete sa
posedom pre obrovské motýle. Pustia vás aj
do výbehu klokanov, emu alebo ježúr, a ak si
trochu priplatíte, môžete si vystískať koalu. Ak
budete po všetkých tých prehliadkach unavení, môžete si oddýchnuť v niektorej z množstva menších či väčších kaviarní, reštaurácií či
fastfoodov, ktoré tento záliv lemujú, a deti
poslať do areálu s kolotočmi a preliezkami. Ak
by ste chceli vidieť slávny novoročný ohňostroj, nemusíte byť v Sydney len na Silvestra.
Každú sobotu večer je na tomto mieste pre
turistov pripravený nezabudnuteľný desaťminútový ohňostroj s hudobným sprievodom. Musím povedať, že na Slovensku som
nič podobné nezažila.
Tak to je môj pohľad na Austráliu. Dúfam, že som vás pred cestou na tento kontinent neodradila.
To som určite nechcela. Austrália je krásna krajina a oplatí sa ju zažiť. Len je dobré byť pripravený aj
na tie menej ružové stránky. Viac o tom, čo môžete vidieť v Sydney, si môžete prečítať na www.tnt.sk.
10
TNT Express
Klienti TNT
Fremach Trnava s.r.o.
automotive zákazník TNT
„TNT dokázala najpružnejšie zareagovať, a čo bolo prioritné, ako jediná ponúkla na
minútu presný časový harmonogram prepravy prispôsobený našim požiadavkám.
Navyše aj počas noci sme mali nepretržité informácie o tom, kde sa zásielka
nachádza...“
Medzinárodná firma Fremach so sídlom v Belgicku sa špecializuje na vývoj a výrobu komponentov a montážnych skupín pre automobilový a spotrebný elektronický priemysel.
Výrobné závody sa nachádzajú v Belgicku,
Nemecku, Francúzsku, Českej republike, Číne
a jeden aj na Slovensku, v Trnave. So Silviou
Novákovou, Logistic Manager, sme sa rozprávali o špecifikách dodávok pre automobilové
odvetvie a o tom, akú úlohu zohrávajú doručovateľské služby v časovo kritických okamihoch.
Čím konkrétne sa zaoberá slovenská pobočka
Fremach Trnava s.r.o.?
Výroba v spoločnosti Fremach Trnava je od roku
2007 zameraná výlučne na automobilový priemysel, a to vstrekovaním plastov na vstrekolisoch
od 35 do 2 400 t, lakovaním dielov roboticky,
ručne alebo na tzv. „flat“ lakovacej linke, flokovaním a v neposlednom rade montovaním dielcov
do podskupín v rámci interiéru automobilov.
Našimi zákazníkmi sú Škoda Auto, VW, Faurecia,
Visteon, Valeo, Magna, Mobis, Johnson Controls,
Hanil, atď.
Pôsobíte v automobilovom priemysle. Tento
sektor je známy svojimi špecifikami, ktoré kladú
vysoké nároky na dodávateľov.
Pre spoločnosť zásobujúcu najväčšie automobilky
na našom trhu je najväčšou výzvou, ale na druhej
strane samozrejme aj devízou, schopnosť vedieť
pružne zareagovať a prispôsobiť sa požiadavkám
zákazníka. Či už ide o zmenu vo výrobných množstvách alebo stále sa zvyšujúce kvalitatívne požiadavky. Treba si uvedomiť, že rovnako ako v spotrebnom, aj v automobilovom priemysle stále viac
platí, že nepredávame len výrobok samotný. Dôležité sú všetky sprievodné faktory od obalu
výrobku, spôsobu uloženia, transportného obalu,
schopnosti komunikovať so zákazníkom v elektronickej forme až po ľudí, ktorí prichádzajú so
zákazníkom do kontaktu, a teda reprezentujú meno spoločnosti ako takej. To znamená, že potrebujete byť vybavení najmodernejšími technológiami
nielen vo výrobnom procese, ale aj v logistickom
a informačnom.
Vašu konkurencieschopnosť určite podporili aj
nové priestory.
Áno, dnes fungujeme už v nových priestoroch,
TNT Express
ktoré funkčne aj priestorovo zodpovedajú
najvyšším štandardom v tomto odvetví. Výstavbu
úplne nového závodu v Trnave sme dokončili
v minulom roku. Presťahovanie celej technológie
aj skladových zásob sme zvládli bez obmedzenia
výroby, čo je vzhľadom na objem produkcie skutočne významným úspechom.
Neraz musíte čeliť kritickým zásobovacím
okamihom. Aké sú vtedy vaše požiadavky
a kritériá, podľa ktorých si vyberáte prepravcu?
V kritických okamihoch zásobovania je vždy prioritná potreba zákazníka. Pojem „stop line“ je nám
automobiliárom veľmi dobre známy. Vtedy musia
byť všetky kroky zosynchronizované tak, aby neprišlo k zastaveniu linky u konečného zákazníka.
V hre je dobré meno spoločnosti, vysoká pokuta
vyčíslená na minúty odstavenia linky a nedodržanie
zmluvy, čo môže výrazne ohroziť ďalšiu spoluprácu. V kritických chvíľach my ako dodávateľ preferujeme prepravnú spoločnosť, ktorá dokáže
garantovať tranzitný čas. Otázka nákladov za dopravu je v takýchto situáciách druhoradá.
Vaším partnerom pre takúto nedávnu časovo
kritickú zásielku sa stala TNT Express. Ako ste
boli s TNT prístupom a riešením spokojní?
Áno, nedávno sme riešili urgentnú dopravu do
Francúzska, kde hrozilo zastavenie liniek až
v dvoch výrobných závodoch Peugeot Mulhouse
a Sochaux. Kontaktovali sme kvôli doprave viacero
spoločností. TNT dokázala najpružnejšie zareagovať, a čo bolo prioritné, ako jediná ponúkla na
minútu presný časový harmonogram prepravy
prispôsobený našim požiadavkám. Navyše aj počas noci sme mali nepretržité informácie o tom,
kde sa zásielka nachádza a či eventuálne hrozia
nejaké komplikácie. S takýmto prístupom sme boli
veľmi spokojní.
V čom vidíte prednosť TNT ako partnera na tie
naozaj naliehavé zásielky?
Veľké plus určite vidím v komunikácii s klientom
a v schopnosti okamžite zareagovať. Z tejto skúsenosti viem, že sa môžem na100% spoľahnúť na informovanosť a plnenie časového harmonogramu. Aj pri štandardných zásielkach pracovníci
TNT vždy promptne reagujú na naše požiadavky,
čo sa nie vždy dá povedať o konkurenčných
spoločnostiach.
Povedali
o
TNT
„TNT je pre nás exkluzívnym partnerom.
Sme veľmi spokojní s úrovňou služieb,
ochotou a prístupom všetkých pracovníkov, s ktorými prichádzame do kontaktu. TNT využívame hlavne na doručovanie dôležitých dokumentov pre naše
ústredie v Holandsku a do ostatných
dcérskych spoločností nášho majoritného
akcionára po celej Európe.“
TNT klient z finančného sektora
„Spolupráca je výborná. Už od prvého
kontaktu s TNT bolo cítiť z ich zamestnancov pozitívny, ľudský prístup ku každému klientovi. Majú strpenie s našimi
niekedy komplikovanými adresami, ktoré
sa občas na poslednú chvíľu zmenia. Vďaka TNT dostal Belasý motýľ do svojich
krídel potrebnú silu rozletieť sa po celom
Slovensku. Ďakujeme. “
TNT klient z neziskového odvetvia
„Som rád, že firma TNT je maximálne
zákaznícky orientovaná a má veľké pochopenie i pre takých náročných zákazníkov, ako sme my. Nemusím ani pripomínať, čo platí v automotive odvetví, že
skutočne každá minúta môže rozhodovať o zastavení výrobnej linky. Ešte raz
ďakujem za vynikajúco odvedenú prácu.“
TNT klient z automotive odvetvia
„So spoločnosťou TNT spolupracujeme od
úplného počiatku, ale v minulom roku sa
naša spolupráca ešte zintenzívnila a TNT
sa stala naším hlavným logistickým partnerom pre Európu. Je príjemné vidieť, že
TNT rozvíja svoju sieť a rastie spolu s našou firmou.“
TNT klient z oblasti elektroniky
11
*
a vyhrajte
TNT Express sa snaží pravidelne
informovať zákazníkov o všetkom
dôležitom, čo sa v TNT deje. Jedným
z komunikačných kanálov, ktorý
spoločnosť využíva, je aj sociálna sieť
Facebook. Na svojej fanúšikovskej
stránke uverejňuje videá, fotografie
a informuje o svojich aktivitách
a projektoch prebiehajúcich na
Slovensku i vo svete.
Ak chcete na vlastné oči vidieť,
počuť a dozvedieť sa zaujímavosti zo
sveta TNT, staňte sa fanúšikom TNT
Express Worldwide (Slovakia) spol.
s r.o. na Facebooku. Byť fanúšikom
TNT sa teraz naozaj oplatí. Zapojte
sa do našej súťaže a vyhrajte!
Dajte v období od 1.4.2013 do
30.4.2013 „Like“ na fanušikovskú
stránku TNT Express Worldwide
(Slovakia) spol. s r.o. a budete
zaradený do losovania 10 štýlových
keramických hrnčekov TNT.
Losovanie sa uskutoční dňa 3.5.2013.
Dostanete sa na fanúšikovskú
stránku v priebehu pár minút.
Vydáva: TNT Express Worldwide spol. s r.o., Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36, Tel.: 02/48 275 275, Fax: 02/48 275 191 • Editorka: Mária Džundová • Redaktorka: Katarína Zuzčáková • Registrácia: MKSR 3203/2004 • Autorské práva vyhradené
Staňte sa fanúšikom
TNT na
acebooku
Download

TNT na Slovensku