ODBORNÝ ČASOPIS
5-6/2011
SPF FAKTORY:
NOVÁ KLASIFIKÁCIA
ÚČINNOSŤ PROSTRIEDKOV NA OCHRANU PRED SLNEČNÝM ŽIARENÍM
Pharma news SK 03_04.indd A
7.6.11 9:26
Konferencia
Odborná konferencia 20. 5. 2011 – hotel Centrum, Košice
Pharma news SK 03_04.indd B
7.6.11 9:26
Editoriál
Odborný časopis pre lekárnikov a laborantov, 5-6/2011
(dvojmesačník)
ŠÉFREDAKTORKA
Jana Jokešová
REDAKČNÁ RADA
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.,
1. Interní klinika VFN UK;
Doc. RNDr. Jiří Portych, CSc.,
predseda liekopisnej komisie MZ;
Zdeněk Rosenbaum, spisovatel‘
SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCIE
Rudolf Hála
Filip Rosenbaum
PharmDr. Andrea Kleinová
RNDr. Lenka Grycová Ph D.
Mgr. Lucie Pavlisková
REDAKCIA
Petra Balatková – inzertný manager SR, +420 733 650 385
Helena Johnová – inzertný manager ČR, +420 777 268 259
Pharma News, s. r. o., Jakobiho 326, 109 00 Praha 10
Tel.: +420 274 861 189
e-mail: [email protected]
ADRESA PRE ČITATEĽSKÉ LISTY
Pharma News s. r. o., P. O. BOX 6, 109 00 Praha 10
Pharma News s. r. o., P. O. BOX 14, 960 01 Zvolen 1
VYDAVATEĽ
Pharma News, s. r. o., Jakobiho 326, 109 00 Praha 10
IČO: 278 75 121
Miesto vydania: Praha
číslo 3/11, ročník IV.
Vychádza: 15. 6. 2011
GRAFICKÁ ÚPRAVA A REPRODUKCIA:
Art D, Grafický ateliér Černý s.r.o.
Žirovnická 3124, 106 00 Praha 10
EV 2574/08
Spis. zn. – odd. C, vložka 123365
vedená MS v Praze 23.3.2007
Redakcia nemôže overovať všetky fakty uvedené v príspevkoch a inzerátoch, za pravdivosť, vecnú správnosť a pôvodnosť príspevku zodpovedá jeho pisateľ. V záujme slobody
slova zverejňuje redakcia aj tie príspevky a inzeráty, s ktorých obsahom sa nestotožňuje. Z dlhších príspevkov vyberá
najpodstatnejšie myšlienky a vyhradzuje si právo ich rozsah
krátiť. Nevyžiadané rukopisy, fotografie a kresby redakcia
nevracia. Bez vedomia a súhlasu redakcie nie je možné
publikované materiály ďalej rozširovať.
Pharma news SK 03_04.indd 1
Milí čitatelia,
naposledy som sa s vami lúčila s prianím
peknej Veľkej noci - dnes dúfam, že to všade
dopadlo dobre, každý si to užil a nikoho to
veľmi nebolelo. U nás doma to prebehlo senzačne, a pri tom blázinci, čo máme v redakcii,
sa náhodou naozaj oplatilo venovať prípravám
krásnych jarných sviatkov trochu času. Barančeka som nepiekla, to nie, aj keď mám stále
niekde schovaný recept od babičky, na barančeka aj na koláče, sľubujem, že to nabudúce
skúsim. Ten z obchodu mi ale celkom chutil,
aj deťom a kamarátom, čo prišli na šibačku,
pre dospelých som samozrejme mala pripravenú fľašku. Tiež kupovanú, aj keď mám
niekde schovaný recept od dedka, ako páliť
v domácich pomeroch pálenku z chlebových
kôrok ... to už si vymýšľam. No ale vajíčka som
farbila vlastnými rukami, a že ich bolo! Rok
po roku mi to však pripadá ako stále zložitejšia
alchýmia so stále sa zhoršujúcimi výsledkami,
a tak som sa pýtala kolegýň a známych, ako to
robia ony a počula som zaujímavé veci. Tereza, ktorá farbí vajíčka v šupkách od cibule, sa
sťažovala, že už dávno sa jej nepodarilo vyrobiť
krásne hnedý odtieň, pretože naozaj cibuľa už
nie je tá cibuľa, čo predtým. Markéta skúša
ten istý efekt dosiahnuť lúhovaním vajec v čaji
a tiež sa jej to nedarí. Ten čaj už fakt nie je taký,
ako býval predtým. Helena kupuje normálne
farby na vajíčka v papiernictve alebo drogérii
alebo niekde tam - budete sa diviť – tiež to
už nie je, čo skôr. Jediný, kto sa nesťažoval, bol
náš spolupracovník Zdeněk, ktorý už roky farbí
vajcia tušom na čierno a potom na nich bielymi temperami maľuje lebku s hnátmi a nápis-
mi Pozor jed!, Všetko živé pochádza z vajca!,
Kto to zje, je ...! a pod. Ako vrcholnú špecialitu
potom vyrobí obrnené vajcia: na čiernu škrupinu nalepí chemoprénom pripináčiky. Má s tým
obrovské úspechy a pri jeho dverách stoja malí
i veľkí koledníci už od štyroch hodín ráno, aby
sa im dostalo. A čo u vás? Tiež dobre? Tak
fajn! Teraz však rýchlo k obsahu časopisu. Nemôžem inak, než vás upozorniť na „horúcu
tému,“ ktorú pre vás pripravili kolegyne z redakcie v spolupráci s pani doktorkou Bendovou zo Štátneho zdravotného ústavu. Myslím,
že po prečítaní článku budete celkom prekvapení a možno prehodnotíte nákup opaľovacích
prostriedkov na tohtoročnú sezónu. Takže som
vám vlastne prezradila, čoho sa „horúca téma“
týka a zároveň trochu upokojila, pretože do vašej dovolenky pri mori ešte pár týždňov zostáva
a budete sa v pohode môcť zariadiť podľa našich rád. Ešte by som vám chcela poďakovať
za listy – naozaj sme boli v redakcii prekvapení, ako veľmi vás zaujali nové rubriky aj hlavný
článok, a to už sme zažili všeličo. Viac si o tom
trebárs povieme nabudúce, keď už nám farbenie vajíčok nezaberie žiadne miesto. Teraz
si len v pokoji užívajte teplo, slniečko, leto ...
najlepšie pri čítaní Pharma News. Ale ako podmienku si to ani zďaleka nekladie
Vaša
Jana Jokešová
7.6.11 9:26
2 | Obsah
3 | Konferencia
Prihláška – HOTEL SLOVAKIA INN*** - ŽILINA 23. 9. 2011
4 | Účinnosť prostriedkov na ochranu pred
slnečným žiarením
Tiež ste zaregistrovali v rádiu alebo televízii „humbuk“, ktorý sa týkal opaľovacích
krémov? Začuli ste informáciu, že všetko je po novom, inak, všetko sa prehodnotí,
že opaľovacie krémy nevyhovujú novej klasifikácii. Aj my v redakcii sme sa trochu
zľakli a začali medzi sebou riešiť, ako to vlastne je, čím sa natierať v lete, čo kúpiť pre deti, na čo si dať pozor.
16 | Erózia zubnej skloviny spôsobená
vplyvom kyselín v detskom veku
Pokroky v stomatológii a zdravotná starostlivosť dokázali, že chrup v dnešnej dobe
vydrží dlhšie, než tomu bývalo v minulosti. Hoci zubné kazy zostávajú najzávažnejším problémom v detskej stomatológii, objavujú sa narastajúce obavy z erozívneho
poškodenia chrupu u detí.
19 | Výživa vo veku batoľaťa
Aj keď po 1 roku života dieťaťa už nie je mlieko hlavnou zložkou jeho jedálnička,
zostáva aj naďalej nenahraditeľným zdrojom všetkých dôležitých vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov. Podľa nedávnych odporúčaní, by batoľatá mali
konzumovať až 2 šálky (asi 500 ml) mlieka denne.
20 | Peľová sezóna
Jar, leto, jeseň - teda prevažná časť roka je obdobím, kedy sa v ovzduší môžeme
stretnúť s poletujúcimi peľovými zrnami, ktoré spomenutej časti populácie spôsobujú zdravotné ťažkosti, ich vznik a prejavy spomenieme za okamih.
6 | Syndróm vyhorenia
V posledných rokoch už aj u nás sa veľa hovorí o syndróme vyhorenia, alebo burnout
syndróme. Mnohí z nás o tom počuli a predstavujú si, že je to čosi zlé, ale nie pre mňa,
pokiaľ sa ma to nedotýka.
23 | Rozhovor - Michael Viewegh
Šťastie je umenie byť spokojný. Tomuto umeniu sa ešte stále učím, ale istých výsledkov už dosahujem.
10 | Je slnko priateľ alebo zradca?
Svetlo, slnko, modrá obloha, príjemné teplo, to všetko máme podvedome radi. S
pozitívnym vzťahom k slnku sa rodí skoro každý človek. Niekde vo vnútri nás je
zakódované, že slnko je dobré a nezaobídeme sa bez neho. Avšak nič nie je len
čierne alebo biele. Väčšina vecí v živote človeka je niekde na polceste.
14 | Prevencia Osteoartrózy
Osteoartróza (OA) je degeneratívne ochorenie, pri ktorom dochádza k miestnemu
úbytku kĺbovej chrupavky synoviálneho kĺbu, postihnutiu okolitých kĺbových väzov
a kĺbového puzdra s príznakmi ako sú bolesť, stuhnutosť, zdurenie kĺbov, opuch,
obmedzenie rozsahu pohybu a následne môže dôjsť aj k deformitám kĺbov.
Pharma news SK 03_04.indd 2
25 | Konferencia
Prihláška – HOTEL CITY*** - BRATISLAVA 4. 11. 2011
7.6.11 9:26
✂
Konferencia
ŽILINA 23. 9. 2011
POZVÁNKA NA ODBORNÚ KONFERENCIU PRE FARMACEUTICKÝCH
LABORANTOV A MAGISTROV
KONFERENCIA USPORIADANÁ VYDAVATEĽOM ČASOPISU PHARMA NEWS
Termín konania: 23. 9. 2011
Miesto: HOTEL SLOVAKIA INN***, Nám. L. Štúra 2
Registračný poplatok: 10 EUR (platba na mieste)
(registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, vstup na doprovodnú expozíciu firiem a občerstvenie v priebehu konferencie)
Garantom akcie je Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, ktorá akcii udelila 8 kreditov pre laborantov.
Téma: Voľne predajné lieky, potravinové doplnky, zdravotnícky materiál, detská výživa, kozmetika, novinky
PROGRAM:
7.00 – 8.00 príchod, prezencia
8.00 – 8.50 odborná prednáška – LIEČIVÉ HUBY – HLIVA USTRICOVÁ, REISHI, HERICIUM ERINACEUS
(OBSAHOVÉ LÁTKY A ÚČINKY), Ing. Ivan Jablonský, CSc.
8.50 – 10.00 firemné prezentácie
10.00 – 12.00 prehliadka expozícií farmaceutických firem
11.00 – 12.00 obed
12.00 – 12.50 odborná prednáška – IMUNOMODULÁCIA V PREVENCII INFEKCIÍ
HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U DETSKÉHO PACIENTA – RNDr. Renata Kuniaková
12.50 – 14.00 firemné prezentácie
14.00 – 14.50 odborná prednáška – VYUŽITIE KOLAGÉNU V LIEČBE ARTRÓZ – Ing. Mária Stančíková CSc, Ing. Bc. Dalibor Cichý
14.50 –15.30 coffee break
15.30 – 16.30 firemné prezentácie
16.30 – 17.20 odborná prednáška – VYUŽITIE LAXATÍV A PANKREATICKÝCH ENZÝMOV V HUMMÁNEJ
MEDICÍNĚ – MUDr. Žigmund Henžel
17.20 odovzdanie certifikátov, tombola, raut
Zdarma počas celého dňa pleťové poradenstvo a líčenie kozmetikou Mary Kay a káva od spoločnosti Nestlé Slovensko.
✂
PRIHLÁŠKA – Hotel Slovakia Inn 23. 9. 2011
Lekáreň: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nutný pre kontakt s Vami – može byť aj súkromný)
Titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum nar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum nar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum nar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyplnenú prihlášku zašlite späť na jeden z uvedených kontaktov:
e-mail: [email protected], faxové číslo: +420 2 74 86 11 89, telefónne číslo: +420 733 650 385,
poštová adresa : Pharma News , P.O.BOX 14, Pošta Zvolen 1, 960 01 Zvolen
Prihlášku prosím odošlite obratom! Uzávierka 16. 9. 2011. Týždeň pred plánovanou akciou vám zašleme potvrdenie a podrobné informácie.
Pharma news SK 03_04.indd 3
7.6.11 9:26
4 | Horúca téma
ÚČINNOSŤ PROSTRIEDKOV NA OCHRANU
PRED SLNEČNÝM ŽIARENÍM
Tiež ste zaregistrovali v rádiu alebo televízii „humbuk“, ktorý sa týkal opaľovacích krémov?
Začuli ste informáciu, že všetko je po novom, inak,
všetko sa prehodnotí, že opaľovacie krémy nevyhovujú novej klasifikácii. Aj my v redakcii sme sa trochu
zľakli a začali medzi sebou riešiť, ako to vlastne je,
čím sa natierať v lete, čo kúpiť pre deti, na čo si dať
pozor. Našťastie nás čoskoro napadlo, že najlepšie bude spýtať sa priamo u odborníkov a zašli sme
za pani doktorkou Hanou Bendovou, ktorá pracuje
v Štátnom zdravotnom ústave v oddelení laboratórií biomedicíny. A čo sme sa dozvedeli? Že si ten
rozruch tiež všimla, ale že sa vlastne nič nedeje, žiadne prevratné novinky sa nekonajú. Stále sa používa
na stanovenie SPF faktora metóda in vivo a pracuje
sa na novej metóde stanovenia UVA in vitro spektrofotometricky - jedná sa o veľmi náročnú prácu, veď
metóda by mala platiť v celej európskej únii a tak odsúhlasiť jednotný postup, použité prístroje a špecifikácie daných štandardov a k tomu všetku legislatívu
ešte nejaký čas potrvá. Ale viete vôbec, čo znamená, že je všetko po starom, ako sa určuje SPF faktor,
na čo si dať pozor pri nákupe krémov, čo by mal obsahovať obal, či naozaj znamená, čím vyšší faktor,
tým lepšie ... Priznám sa, že nám všetko jasné nebolo. Pani doktorka si na nás urobila čas a my sme sa
dozvedeli veľa zaujímavého a poučného. Verím, že aj
pre vás budú informácie zaujímavé. A pretože o typoch slnečného žiarenia, účinkoch na kožu, ... ... si
môžete prečítať na inom mieste časopisu, budeme
sa tu venovať prostriedkom na ochranu pred slnečným žiarením, SPF faktorom, legislatíve a možno trochu aj reklame.
LEGISLATÍVA
Odporúčanie komisie 2006/647/ES a z neho vychádzajúca direktíva 76/768/EHS nám hovorí, že prostriedky na ochranu proti slnečnému žiareniu
– za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia nesmú poškodzovať zdravie;
– pri označovaní, ponúkaní na predaj, propagácii nesmú byť používané texty, názvy, značky ..., ktoré
by výrobkom pripisovali vlastnosti, ktoré tieto výrobky nemajú;
– musia mať zhodnotenie bezpečnosti vrátane dôkazu o účinku ako súčasť povinnej dokumentácie
- kontrolné orgány
– definícia „sunscreen“, minimálna účinnosť pred
UVB žiarením musí byť (SPF = 6)
– povinne ochrana aj pred UVA žiarením, musí tvoriť
1 / 3 SPF ochrany pred UVB žiarením
– mali by byť používané jednotné metodiky in vivo pre
stanovenie SPF a UVA-PF
– metodiky in vitro musia poskytovať porovnateľné výsledky
– aplikovať dostatočné množstvo 2 mg/cm2 - 6 čajových lyžičiek
Pharma news SK 03_04.indd 4
– jednoduché a zrozumiteľné označovanie pre spotrebiteľa
Ďalšie odporúčania sa týkajú značenia prostriedkov
na slnenie:
Sú zakázané tvrdenia:
• 100 % ochrana pred UV žiarením: „sunblock“,
„úplná ochrana “...
• opakovaná aplikácia nie je nutná: „celodenná
ochrana“
Stanovenie sa vykonáva pomocou prístroja UV simulátor 601 - 300.
• Jedná sa o xenónovú lampu s kontinuálnym emisným spektrom
• Simuluje sa slnečné žiarenie v rozsahu 290 - 400 nm,
príkon 300 W
• Veľkosť ožarovanej plochy je 5 x 6 cm v šiestich bodoch o priemere 1 cm
a odporúčané tvrdenia:
• „Na slnku nezostávajte príliš dlho, aj keď ste použili prostriedky na ochranu proti slnečnému žiareniu“.
• „Nevystavujte dojčatá a malé deti priamemu slnku“.
• Nadmerná expozícia slnku predstavuje vážne zdravotné riziko“.
Na obale by mali byť uvedené pokyny na použitie:
• „Aplikujte prostriedok pred začatím slnenia“.
• „Na zachovanie ochrany aplikáciu opakujte, predovšetkým pri potení, plávaní alebo osušení uterákom.“
Ku značeniu prostriedkov proti slneniu možno využiť piktogramy:
Vyvarujte sa slnečnému žiareniu
v čase poludnia.
Nevystavujte dojčatá
a malé deti priamemu slnku.
• Séria intenzít rastie geometrickým radom (faktor 1,12; 1,25)
• Veľkosť dávky sa nastavuje spoločne pre všetky výstupy dobou osvitu
Chráňte sa odevom, klobúk
a okuliare poskytujú ďalšiu ochranu.
Podľa nameraných výsledkov sa prostriedky
na ochranu proti slnečnému žiareniu rozdeľujú do
4 kategórií:
kategória na výrobku
Aplikujte ochranné prostriedky
v dostatočnom množstve
a opakovane.
nízká ochrana
Prostriedok poskytuje ochranu
proti UVA
stredná ochrana
STANOVENIE SPF FAKTORA
Na stanovenie SPF faktora sa používa metóda
podľa Colipy (Test Method, Colipa, May 2006),
stanovenie sa vykonáva na dobrovoľníkoch, ktorých výber zodpovedá medzinárodnej smernici pre
biomedicínsky výskum zahrňujúci ľudských účastníkov (2002)
vysoká ochrana
veľmi vysoká ochrana
SPF
na výrobku
SPF
nameraný
6
6 – 9.9
10
10 – 14.9
15
15 – 19.9
20
20 – 24.9
25
25 – 29.9
30
30 – 49.9
50
50 – 59.9
50+
60 - ⬁
Znamená to teda, že na obale môže byť uvedené
len SPF 6, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 50 + Žiadne ďalšie číselné označenie nezodpovedá legislatíve!!!
7.6.11 9:27
Horúca téma | 5
ÚČINNOSŤ PROSTRIEDKOV
NA SLNENIE
Z uvedeného grafu vyplýva, že účinnosť prostriedkov
na slnenie rastie exponenciálne.
SPF 6 – asi 18 % UV priepustnosť
– približne 72 % absorbancie
SPF 15 – 6,67 % UVpriepustnosť
– približne 93 % absorbancie
SPF 30 - 3,33 % UV priepustnosť
– približne 97 % absorbancie
SPF 50 - asi 2 % UV priepustnosť
– približne 98 % absorbancie
Z uvedeného vyplýva, že rozdiel v účinnosti prípravku
s SPF 30 a SPF 50 je naozaj minimálna.
Nie je teda nutné na dovolenku zabaliť len prípravky
s maximálnym faktorom a myslieť si, že obzvlášť pre
svoje deti robíme to najlepšie, že takto ich maximálne ochránime, zamyslime sa nad tým, ako bol vysoký
SPF faktor dosiahnutý - áno, je tu vyšší obsah chemických UV filtrov, ktoré zvlášť pre malé dieťa nie sú
úplne vhodné.
Pharma news SK 03_04.indd 5
Neverme teda vždy reklamným sloganom! Aj pri mori
nám stačí použiť pre prvé dni pobytu prípravok s SPF
faktorom 30 pre dospelé osoby a prípravok s SPF faktorom 50 pre deti, pre ďalšie dni môžeme faktor znížiť.
Ale čo je dôležité? - (Môžeme sa vrátiť na začiatok článku):
• nevystavovať malé deti a dojčatá priamemu
slnku
• použiť krém v dostatočnom množstve a s predstihom, než sa vydáme na slnko
• nanášanie krému niekoľkokrát počas pobytu
na slnku opakovať
A pretože už vieme, ako na slnko, a že nič sa
nemá preháňať, môžeme si len priať krásne leto.
Vaša redakcia
7.6.11 9:27
6 | Aktuálna téma
SYNDRÓM VYHORENIA
V POVOLANÍ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
V posledných rokoch sa už aj u nás veľa hovorí
o syndróme vyhorenia, alebo burnout syndróme.
Mnohí z nás o tom počuli a predstavujú si, že je
to čosi zlé, ale nie pre mňa pokiaľ sa ma to nedotýka.
Čo je to vlastne syndróm
vyhorenia?
Vyhorenie /burnout/: je je psychologický syndróm
emocionálneho vyčerpania, citových ťažkostí, strata
dôvery v osobnú výkonnosť, ktorý sa môže objaviť
u ľudí, ktorých povolanie je práca s ľuďmi.
Stretávame sa s ním v povolaniach, ktorých objektom ich práce sú ľudia. Syndrómom vyhorenia trpia
v povolaní najmä: Učitelia, zdravotníci, právnici,
vojaci a pracovníci odboru sociálnej práce.
me. Neskôr prichádzali s novými poznatkami daľšie
odborné práce. Každý z týchto autorov popísal syndróm
vyhorenia po svojom, až napokon z týchto diel sa vyvinul
súčasný popis syndrómu vyhorenia. Najčastejšie sa používa definícia C. Maslachovej a S. Jackonovej /1981/:
Burnout je psychologický syndróm emocionálneho
vyčerpania, citových ťažkostí, strata dôvery v osobnú
výkonnosť, ktorý sa môže objaviť u ľudí, ktorých povolanie je práca s ľuďmi.
Ak hovoríme o zdravotníckom povolaní, tak pri syndróme vyhorenia sa pacient pre nás stáva iba prípadom,
číslom, objektom starostlivosti a nie trpiacim človekom, o ktorého zdravie sa my máme starať. Zdravotnícky pracovník sa stáva negatívnym, necitlivým až
bezcitným svojim správaním k ľudom, o ktorých sa
má on z hľadiska svojej profesie starať. Strata dôvery v osobnú výkonnosť vychádza z pocitu vlastnej neschopnosti a neschopnosti prežívať pocit uspokojenia
z vykonanej práce.
História syndrómu
vyhorenia
Čo je veľmi dôležité aby
sme predišli syndrómu
vyhorenia?
Ak budeme hovoriť o histórii burnout syndrómu, vrátime
sa do roku 1974 a to do USA, do Kalifornie, kde v diele
Freudenberga sa objavili prvé zmienky o tomto syndró-
Existenčný prístup, dôležitá je úloha motivácie a nezanedbateľnou je aj úloha interpersonálnych vzťahov
a pracovné prostredie.
Pharma news SK 03_04.indd 6
Existenčný prístup – znamená veriť v dobro, veriť, že
to čo robíme, má cenu. Že život má cenu a táto viera
nám pomôže nad strachom zo smrti.
Motivácia – je veľmi dôležitá. Každý ideme do svojho
povolania s akousi výškou motivácie. Avšak treba povedať, že takzvane vyhorieť môžu iba tí ľudia, ktorí sa
dokážu pre niečo zapáliť.
Nemenej dôležité je vedieť rozlíšiť syndróm vyhorenia
od stresu, od depresie, únavy a pocitu odcudzenia
sa.
Stres – každý z nás ho dobre pozná, či osobne ho zažil. Ak človek dokáže na tento stres ešte odpovedať,
je to dobré. Ale ak človek rezignuje, neodpovedá, je
to už syndróm vyhorenia.
Depresia – človek, ktorý trpí depresiou je skľúčený,
trpí pocitom úzkosti, je často plačlivý, smutný. Naopak pri syndróme vyhorenia je to zlosť, agresivita a až
arogancia.
Interpersonálne vzťahy a pracovné prostredie:
Sú veľmi dôležité. Ťažko sa pracuje tam, kde je dusivá atmosféra, kde sa plnia iba príkazy, kde nie je
slobodný názor a rešpekt. Veľa užitočného tu môžu
urobiť vedúci pracovníci, ktorí správnou organizáciou
práce a tímovou spoluprácou dokážu vytvoriť priaznivé pracovné prostredie.
Aké sú varovné príznaky
syndrómu vyhorenia?
- poruchy spánku
- prudké chudnutie
- poruchy správania
- strata radosti zo života
- zabúdanie
Poruchy spánku: Človek so syndrómom vyhorenia zo
začiatku pracuje akoby bez oddychu. Pracuje bez potreby spánku až nastane doba, že chce spať a ono to
nejde. Prebdie aj celé hodiny s otvorenými očami do
stropu, ale bez spánku, ktorý neprichádza.
Prudké chudnutie: Človek so syndrómom vyhorenia
pracuje akoby nabitý energiou. Nevníma ani jednu
zo základných potrieb človeka: potrebu jesť. Chuť na
jedlo vôbec nenastupuje. A tak za krátky čas, v priebehu aj dvoch týždňov, mu padajú nohavice. Ak Vás
okolie upozorní, že sa s Vami niečo deje, až vtedy
precitnete a začnete sa normalizovať. V prvé dni to
bude však iba telefonické napomenutie, že je treba
jesť a nie Vaša chuť na jedlo.
Poruchy správania: Pri syndróme vyhorenia sa človek mení v zlostného, mrzutého človeka. Každý vo
Vás vidí túto zmenu, len človek sám tomu neverí.
7.6.11 9:27
Aktuálna téma | 7
Strata radosti zo života: Človeka nič nezaujíma,neteší. Nezaujíma sa o nič, neteší ho stretutie so známymi, či pekné prekvapenie, ako napr. darček..
Zabúdanie: Človek začne zabúdať na úplne elementárne veci. Tieto výpadky pamäte sú jasnou výpoveďou o tom, že je tu syndróm vyhorenia a treba vyhľadať lekársku pomoc.
Aká je liečba syndrómu
vyhorenia?
Je to predovšetkým psychoterapia a spolu s ňou farmakoterapia.
Psychoterapia je vynikajúca hlavne v tom, že človek
sa nachádza v skupine, ktorá má ten istý problém.
Dokážu sa porozprávať, chápať svoje problémy.
Spolu so psychoterapiou musí byť nastavená aj farmakoterapia. Dnes sú lieky dokonale odskúšané,
bezpečné a účinné.
Aká je teda prevencia
syndrómu vyhorenia ?
Najdôležitejšie je upozorňovanie na túto problematiku a to nielen pre zamestnancov, ale aj pre vedúcich
pracovníkov, lebo práve oni mnohokrát môžu prispieť
k odburávaniu stresu pomocou vhodných organizačných opatrení, zlepšením komunikácie a vzájomnej
spolupráce. Nemenej dôležité miesto tu má duševná
hygiena. Tá nám slúži ako prostriedok na ochranu,
prehĺbenie, znovuzískanie duševného zdravia a vnútornej rovnováhy, ale zároveň pôsobí ako prevencia
psychických porúch.
Najdôležitejšie prostriedky upevňujúce naše duševné zdravie:
- zdravý spánok /na načerpanie duševnej a telesnej
sily
- správne dýchanie / pomocou dychových cvičení
- zdravá výživa / je základom zdravého života človeka
- dostatočný odpočinok / na regeneráciu organizmu
- aktívny fyzický pohyb,šport / potrebuje každý človek
- vhodné životné prostredie / pre zdravý vývoj človeka
- autoregulácia
Na záver chcem povedať, že my všetci sme fiktívni
pacienti a mnohokrát sa stretávame v zdravotníckych
zariadeniach tak s príjemným profesionálnym správaním, ako aj s jeho opakom. Nikto zo zdravotníckych
pracovníkov nešiel študovať a pracovať do sektoru
zdravotníctva, len pre ilúziu vysokého platu, alebo
akúsi veľkú prestíž.
Väčšina z nás vykonáva túto prácu ako poslanie a nie
ako povolanie.
A aby sme ho mohli vykonávať bez syndrómu vyhorenia, potrebujeme zmenu životného štýlu, učiť sa
stále nové metódy na zvládanie stresu, vylepšovať
organizáciu práce, ale predovšetkým potrebujeme
dostatočnú úctu zo strany pacienta a dostatok
uznania i pochvaly zo strany svojich nadriadených,
a tým zabrániť vzniku syndrómu nášho profesionálneho vyhorenia.
Spracovala: Marika Kobezdová, NL UNLP, Košice
Výhercovia
2. kola súťaže
VYHRAJTE
S GS HLIVA FORTE
3x balíček MANUFAKTURA
Mgr. František Škoviera, Hlohovec
Ľudmila Janošová, Pavlovce nad Uhom
Jana Maliniaková, Prievidza
7x GS HLIVA FORTE 100+20 tbl
Katarína Šalbatúrová, Dolný Kubín
Helena Kalnická, Martin
Zdena Turčinová, Dolný Kubín
Marcela Gizelová, Kuzmice
Slávka Širotňáková, Prešov
Jana Šefčíková, Humenné
Alena Zilova, Martin
Inzercia
Celoročná
súťaž
VYHRAJTE S
výživový doplnok
GS Hliva Forte, ktorá patrí z hľadiska zloženia k najsilnejším na trhu,
Vám prináša celoročnú súťaž o atraktívne ceny.
V každom čísle Pharma News nájdete otázku, ktorá sa bude vzťahovať k hlive ustricovej. S GS Hliva Forte
tak môžete vyhrať v každom čísle a zároveň súťažiť o hlavnú cenu v hodnote 500 € . Zo správnych odpovedí
vyžrebujeme v každom kole výhercov 10 cien a hlavnú cenu z účastníkov, ktorí správne zodpovedajú všetky
otázky celoročnej súťaže.
Aká je koncentrácia extraktu Pleuractin®
použitého v prípravku GS Hliva Forte?
a) 16 násobná
b) 18 násobná
c) 12 násobná
V tomto čísle môžete vyhrať:
3 x balíček prírodnej kozmetiky Manufaktura
7 x GS Hliva Forte 120 tbl.
Odpovede zasielajte do 1. 7. 2011 na adresu [email protected],
poštou: Pharma News, P.O.BOX 14, pošta Zvolen 1, 960 01 Zvolen, sms: +420 733
33 65 03 85
Pharma news SK 03_04.indd 7
7.6.11 9:27
8 | Vzdelávame sa
JE SLNKO PRIATEĽ ALEBO ZRADCA?
SLNEČNÁ ALERGIA, ŽIHĽAVKA, FYTOTOXICITA, RAKOVINA KOŽE
I povedal Boh: „Buď svetlo!“ A bolo svetlo. Videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo
od tmy. Svetlo nazval Boh dňom a tmu nazval nocou.
(Genesis)
ne zastúpenie UV žiarenia môže spôsobiť veľké zdravotné ťažkosti. Percentuálne
zastúpenie jednotlivých zložiek znázorňuje Graf 1. UVC žiarenie na zem bežne nedopadá, ak nedôjde k poškodeniu stratosféry. Ak dôjde predsa len k jeho výskytu,
býva to často následkom zlého nastavenia umelého zdroja UV žiarenia.
Svetlo, slnko, modrá obloha, príjemné teplo, to všetko máme podvedome
radi. S pozitívnym vzťahom k slnku sa rodí skoro každý človek. Niekde vo
vnútri nás je zakódované, že slnko je dobré a nezaobídeme sa bez neho. Avšak nič nie je len čierne alebo biele. Väčšina vecí v živote človeka je niekde
na polceste.
Graf 1 – Žiarenie dopadajúce na zemský povrch
UVB
UVA
infračervené
viditeľné
SLNKO
Slnko je hviezda najbližšia planéte Zem, hviezda, bez ktorej by Zem bola mŕtvou planétou. Slnko je zdrojom tepla a svetla, často sa o ňom hovorí ako o slnku životodarnom, zdraviu prospešnom, jeho nedostatok sa prejavuje na tele
i na duchu. Ako ste iste spoznali, pohybujeme sa teraz skôr v minulom, možno
aj predminulom storočí. Všetko je trošku zložitejšie a dnes viac premýšľame nad
dôsledkami pôsobenia slnečného žiarenia na „Modrú planétu“ a jej obyvateľov. Poďme si teraz prejsť jednotlivé fakty a úskalia spojené s touto nevšednou
hviezdou.
Vplyvom poškodenia ozónovej vrstvy sa vplyv UV žiarenia na zem v priebehu posledných rokov výrazne zvýšil. Obrázok 1 znázorňuje veľkosť ozónovej diery nad
Antarktídou v roku 2006. Jej rozloha je porovnateľná s rozlohou Afriky.
TROCHA HISTÓRIE
Obrázok 1 - Ozónová diera
nad Antarktídou
Ak sa pozrieme na slnko z hľadiska histórie, dozvieme sa veľa užitočného. Slnko udávalo vždy smer cesty a čas, ale podieľalo sa tiež na ľudskej evolúcii. Pred
viac ako 10 tisíc rokmi sa prví ľudia niekde v oblasti Afriky vydali s vidinou lepšieho života rôznymi smermi, či už za slnkom alebo proti nemu. A čo sa stalo? Prvá
na ich presun zareagovala koža. Veľkoplošný orgán, ktorý má za úlohu chrániť
telo človeka. Kto bol na tom lepšie? Tí, čo sa vydali na sever, alebo tí, čo vyrazili na juh? Keď opomenieme úrodnosť pôdy a iné výhody novo vybraných lokalít
pre budúce generácie, môžeme len konštatovať, že všetci dopadli „ako sedliaci
pri Chlumci“. Keď opomenieme samotné vizuálne zmeny na koži - tie boli základom rasovej diferenciácie - ďalšie následky neboli nijako ružové. Tí, čo vyrazili
na sever, začali pociťovať nedostatok slnečných lúčov, hromadenie vitamínu D3,
stratu plodnosti, ženy potratili nenarodené bábätká. Na juhu to však nebolo o nič
ružovejšie. Melanogenéza sprevádzaná dostatkom kyseliny fóliovej. A tým sa dostávame opäť k tomu, čo ľudia neradi počujú - rovnováha, disciplína, znalosť problematiky a prispôsobenie života daným podmienkam.
TROCHA FYZIKY - LÚČOV JE NA VÝBER
Asi ste už pochopili, že cieľom tejto súvahy je poukázať na riziká slnka, nie na jeho
prednosti, ktoré sú síce existenčné v globálnom meradle, ale z pohľadu jednotlivca
sa môžu až diametrálne líšiť. Z hľadiska astrológie či astrofyziky, by sme mohli hovoriť o letnom a zimnom slnovrate, dĺžke dňa počas jednotlivých ročných období,
zatmení slnka, fázach mesiaca. To, čo je pre nás dôležité, je svetlo a teplo. Ako
presne by sme mohli túto problematiku definovať? Žiarenie. Každé je trochu iné,
základnou definíciou je jeho vlnová dĺžka. Základné rozdelenie uvádza Tabuľka 1.
Slnko nám prináša svetlo (viditeľné žiarenie) a teplo (infračervené žiarenie). Ich
percentuálne zastúpenie je najvyššie a riziká najmiernejšie. Naproti tomu minimál-
ČO MI MÔŽE SLNKO VLASTNE UROBIŤ?
Tabuľka 1 – Rozdelenie slnečného žiarenia podľa vlnových dĺžok
Tabuľka 2 – Vplyv expozície slnečného žiarenia u človeka
Typ žiarenia
Označenie
Infračervené
IČ
Viditeľné
VIS
Ultrafialové
Pharma news SK 03_04.indd 8
Vlnová dĺžka
> 700 nm
Kožných ochorení spôsobených slnkom je veľa, dermatológovia ich v najväčšom
meradle riešia v lete, kedy je zvýšená expozícia slnečnými lúčmi. Najčastejšie sú
to následky UV žiarenia. V dnešnej dobe sa však stretávame aj s citlivosťou na viditeľné svetlo a infračervené žiarenie. V Tabuľke 2 sú uvedené prejavy vyvolané
kontaktom s jednotlivými typmi žiarenia.
FOTODERMATÓZY
Kožná fototoxická reakcia je odpoveďou na prítomnosť fotoaktívnej látky - najčas-
Žiarenie
Prejavy
IČ
pri opaľovaní vyvoláva ihneď nastupujúce červenanie kože
700 - 400 nm
VIS
fotosenzitívne choroby
UVA
400 - 320 nm
UVA
ovplyvnenie imunity kože, tvorba kožných nádorov
UVB
320 - 290 nm
UVB
tvorba vitamínu D, slnečné opálenie, zhubné novotvary
UVC
290 - 100 nm
UVC
deformácia chromozómov v bunkách epidermis
7.6.11 9:27
Pharma news SK 03_04.indd 9
7.6.11 9:27
10 | Vzdelávame sa
Tabuľka 3 – Fototoxické látky
Lieková skupina
Látka
Antibiotiká a chemoterapeutiká
tetracyklíny, gentamycín, chloramfenikol,
chinolóny, sulfonamidy, cotrimoxazol, izoniazid,
chlorochín
Lieky kardiovaskulárneho systému
amiodarón, nifedipín, chinidín
Hormóny
estrogény, gestagény
Nesteroidné antiflogistiká
ketoprofén, piroxicam, kyselina tiaprofenová,
indometacín
Antidiabetiká (deriváty sulfonylmočoviny)
tolbutamid, glibenclamid
Diuretiká
amilorid, chlorthalidon, hydrochlorothiazid,
furosemid
Psychofarmaká
chlorpromazín, chlórprothixén, haloperidol,
tricyklické antidepresíva
Cytostatiká
methotrexát, cyklofosfamid, vinblastín
Antikonvulzíva
fenytoín
Umelé sladidla
sacharín, cyklamát
tejšie liečiva (Tabuľka 3) v organizme a jeho ožiarenie najčastejšie UVA lúčmi,
ktoré prechádzajú aj okenným sklom. Menej často je fototoxicita vyvolaná UVB
alebo viditeľným svetlom. Fototoxicita sa môže prejaviť u každého človeka, záleží
len na dostatočnej koncentrácii fotoaktívnej látky v organizme a dostatočne silnej
expozícii príslušnému žiareniu.
Kožná fotoalergická reakcia je v porovnaní s fototoxicitou celkom vzácna. Kým
u fototoxicity dochádza k priamej fototraumatizácii kože, u fotoalergickej reakcie
prebieha najprv senzibilizácia počas jedného až dvoch týždňov za vzniku fotoantigénu väzbou ožiareného liečiva na proteín.
Tento antigén potom vyvolá reakciu podobnú kontaktnej dermatitíde. Prehľad látok
vyvolávajúcich fotoalergiu viď Tabuľka
4. Medzi fotoalergizujúce látky sú radené aj
bylinné senzitizéry. Reakcia na ne býva často
Obrázok 2 – Fytodermatitída
označovaná ako fytodermatitída (Dermatitis
bullosa striata pratensis). Byliny, ktoré veľmi často vyvolávajú takéto reakcie, sú: paštrnák (Pastinaca sativa), boľševník
borščový (Heracleum sphondylium), parasca väčšia (Ammi majus), jasenec
biely (Dictamnus albus) a ruta voňavá (Ruta graveolens).
Svetelná žihľavka (Urticaria solaris) patrí medzi vzácne formy fyzikálnych žihľaviek. Častejšie sa vyskytuje v mladšom až strednom veku, môže byť však pozorovaná výnimočne aj u dvojročného dieťaťa. Svetelnú žihľavku vyvoláva buď UV
žiarenie, alebo viditeľné žiarenie rôznych vlnových dĺžok. Objavuje sa po expozícii
slnkom alebo silným zdrojom umelého svetla. Objavuje sa na nekrytých častiach
tela, pričom chronicky exponované miesta (ako je tvár a končatiny) bývajú väčšinou rezistentné. Počas leta dochádza paradoxne k zmierneniu príznakov. Ak je expozícii vystavené celé telo, môže dôjsť až k anafylaktickému šoku.
Tepelná kontaktná žihľavka (Urticaria e calore) je veľmi zriedkavá forma, viazaná
len na teplotu prostredia, a to nad 39 °C. V závislosti na dĺžke a teplote sa prejavuje
buď lokálne s rýchlym ústupom, alebo dochádza k celkovej reakcii na organizmus.
Polymorfná svetelná erupcia postihuje až 20 % populácie, ženy až 4x častejšie
ako mužov. Príznaky sa objavujú medzi 20. - 40. rokom života. Rovnako ako u fototoxicity, je tento stav vyvolaný predovšetkým pôsobením UVA žiarenia. Opäť stačí
k vyvolaniu reakcie žiarenie prechádzajúce okenným sklom. Prejavy a režimové
opatrenia jednotlivých dermatologických prejavov kože sú zhrnuté v Tabuľke 5.
RAKOVINA KOŽE
Z hľadiska štatistiky druhý najčastejší typ rakoviny u mužov a tretí najčastejší
u žien. Vo vzťahu k expozícii slnečnému žiareniu sú sem radené bazalióm, malígny melanóm a vzácnejšie Bowenova choroba s možnosťou malignity. Väčšinu
kožných nádorových ochorení možno úspešne liečiť - ak sú objavené včas. Napriek
tomu mnoho ľudí stále zomiera na nejaký druh kožnej rakoviny len preto, že váhajú
s návštevou lekára. Preto by každú netypickú kožnú zmenu mal prehliadnuť lekár.
A opäť platí: K lekárovi radšej trikrát zbytočne, ako raz neskoro.
AKO SA MÔŽEM SLNKU BRÁNIŤ?
V prvom rade je potrebné nebyť ľahostajný k tejto problematike. Postoj typu „toto
sa ma predsa netýka“ je cestou ku zdravotným problémom. Je potrebné vedieť, čo
mi vlastne môže ublížiť. Tiež zaradenie mojej kože z hľadiska fototypu úzko súvisí
s mierou nebezpečenstva. Znalosť seba samého teda pomáha eliminovať poškodenie kože a následné nevratné zmeny a riziká.
Čo by mal teda každý človek o sebe vedieť?
1) kožný fototyp
2) či trpí nejakou formou alergie na slnko
3) rodinná anamnéza - riziko zvýšenej citlivosti kože a prípadne výskyt rakoviny
kože
4) fotosenzitivita kozmetiky či liekov, ktoré používa
5) vhodnosť použitia solária vo vzťahu k stavu pokožky
6) riziká pracovného zamerania
AKÝ SOM FOTOTYP A ČO TO PRE MŇA ZNAMENÁ?
Tabuľka 4 – Fotoalergizujúce látky
Skupina
Látka
Nesteroidné antiflogistiká
ketoprofén, indometacín, piroxicam, diclofenac
Sunscreeny
benzofenóny, cinnamáty, kyselina paraaminobenzoová
Antiseptiká
tetrachlórsalicylanilid, triclosan, hexachlorofén, fentichlor, chlórhexidín
Parfumy
éterické oleje
Iné
psoralény, blankofory, sulfonamidy, prometazín, potravinové aditíva
Každý človek reaguje na kontakt so slnečnými lúčmi iným spôsobom. Citlivosť
kože vykazuje určité rasové odchýlky, ktoré sa prejavujú najmä odlišnou farbou kože. Náchylnosť ku sčervenaniu (erytém) a miera pigmentácie, delí ľudskú
populáciu do kategórií označovaných ako kožné fototypy. Fototypov je celkom 6,
pre človeka bielej pleti sa využívajú prvé 4 (Tabuľka 6).
UV-INDEX
Dnes nám televízne počasie poskytuje oveľa viac informácií ako pred 30 rokmi. Okrem dennej a nočnej teploty, množstva zrážok a veternosti sa dozvedáme
o stupni biozáťaže a v letných mesiacoch aj o bezpečnej dĺžke pobytu na slnku
a tzv. UV-indexe. Táto bezrozmerná veličina bola zavedená pre identifikáciu bezpečného pobytu na slnku bez fotoprotekcie. UV-index je medzinárodne uznávanou veličinou a charakterizuje úroveň erytémového slnečného UV žiarenia dopadajúceho na zemský povrch, ktoré vyjadruje biologickú záťaž na zdravie človeka.
DENNE NIEČO PRE KOŽU
Obrázok 3 – Fotoalergická (vľavo) a fototoxická (vpravo) reakcia
Pharma news SK 03_04.indd 10
Niekto má svoju kožu rád a robí pre ňu maximum, niekto ju úplne ignoruje. Ideál je
niekde medzi. Prvé, čo si musíme uvedomiť, je fakt, že slnko svieti celý rok a vyspelá
technika dodáva umelé žiarenie taktiež 365 dní v roku. Zdravotný stav pokožky
potom ovplyvňuje mieru nebezpečenstva vo vzťahu k vonkajším faktorom, ktoré
na ňu pôsobia. Správna životospráva, hygiena, pohyb a používanie nedráždivého
7.6.11 9:27
PharmaNew
NOVINKA
Oslobod´te sa
od slnečných alergií!
Eucerin® Ochranné krémové gély na opaľovanie proti slnečnej alergii vďaka
patentovanému antioxidačnému komplexu AGR preukázateľne obmedzujú vznik
alergických reakcií na slnečné žiarenie. Vysoko účinné UVA/UVB filtre spoľahlivo
chránia pred škodlivými vplyvmi UV žiarenia i veľmi citlivú pokožku.
` Vysoko účinné UVA/UVB filtre s unikátnym systémom biologickej ochrany
chránia kožu pred negatívnymi vplyvmi slnečného žiarenia.
` Glucoglycerol stimuluje tvorbu aquaporínov a zaisťuje optimálnu hydratáciu aj
v hlbších vrstvách pokožky.
` Ideálny pre osoby so suchou pokožkou a pre pacientov s atopickým ekzémom.
` Bez parfumácie.
Odborné poradenstvo na www.eucerin.sk
alebo na infolinke 041/706 60 66.
PharmaNews_210x297
SUNAlerg
Pharma news SK 03_04.indd
11 P 11SK.indd 1
MEDICÍNSKA STAROSTLIVOSŤ PRE KRÁSNU PLEŤ
E XKLUZÍ V N E V LE KÁRŇACH
3/14/11
3:02
PM
7.6.11
9:27
12 | Vzdelávame sa
Tabuľka 5 – Prejavy kožných reakcií na slnko a odporučená liečba
Ochorenie
Prejavy
Liečebné a režimové opatrenia
Svetelná žihľavka
svrbenie, erytém, drobné púčiky, rýchly nástup aj vymiznutie
- antihistaminiká 2. generácie (cetirizín, loratadín)
- vylúčenie fotosenzibilizujúcich látok (lieky, umelé sladidlá, chinín)
- oblečenie, fotoprotekčné prípravky
Tepelná žihľavka
svrbenie, erytém, drobné púčiky
bolesť hlavy, závraty, kŕče
- ochladenie kože
- cetirizín iba ako profylaxia
Kožná fotoalergická reakcia
svrbiaci ekzém, erytém
Kožná fototoxická reakcia
erytém, tvorba pľuzgierov, nekróza tkaniva, pálenie
a bolestivosť kože
- vysadenie fotosenzitívnych látok, nahradenie chemických sunscreenov fyzikálnymi
- ochrana vysokým SPF 20-50 počas niekoľkých týždňov
- chladivé obklady, kortikoidné externá, celkové antihistaminiká
Polymorfná svetelná erupcia
drobné svrbiace púčiky
dostatočne vysoké SPF faktory, predovšetkým na UVA
Hydroa vacciniforme
drobné pľuzgieriky, tvorba chrást, následná tvorba jazvičiek
vysoké UV faktory, najlepšie fyzikálne filtre
Chronická aktinická dermatitída
chronické ekzematické zmeny, lichenifikácia
opaľovacie prostriedky s vysokým SPF
Tabuľka 6 – Kožné fototypy
Bezpečný pobyt na slnku*
Sunscreeny sa vyrábajú vo forme roztoku, mlieka, krému, gélu, či rúžu. Ich aplikácia sa odporúča hlavne na veľmi citlivé miesta permanentne vystavené slnku ako
je nos, uši a pery. Príklady UV filtrov uvádza Tabuľka 7.
Fototyp
Reakcia kože
I.
Vždy sčervenie, nepigmentuje
II.
Sčervenie, pigmentuje len zriedka
10 - 20 minút
III.
Sčervenie zriedka, pigmentuje
20 - 30 minút
IV.
Nečervenie, pigmentuje dobre
V.
Tmavšia koža
neudáva sa
UVA filtre
VI.
Černosi
neudáva sa
5 - 10 minút
Tabuľka 7 – Príklady aktívnych látok UV filtrov schválených FDA
Aktívna látka
Max. koncentrácia podľa FDA
Povolená
koncentrácia
UV ochrana
Oxybenzon
6%
10 %
UVB, UVA II
Sulisobenzon
10 %
5%
UVB, UVA II
5%
UVA I
40 minút
* Pobyt na slnku bez použitia sunscreenov a výskytu erytému.
telového mlieka, to všetko by malo byť základom starostlivosti o pokožku u každého človeka. Znalosť svojho fototypu a citlivosť na niektorú zo zložiek slnečného
žiarenia je druhým krokom ako eliminovať riziká. Ďalším krokom k ochrane kože je
znalosť, ako sa má človek správať na slnku.
Dioxybenzon
3%
Avobenzon
3%
UVB, UVA II
Meradimát
5%
Ecamsul
10 %
10 %
UVB, UVA
PABA
15 %
5%
UVB
Padimát-O
8%
8%
UVB
Cinoxát
3%
10 %
UVB
Oktinoxát
7,5 %
10 %
UVB
UVA II
Odporúčané zásady slnenia:
• pokrývka hlavy, dostatočný príjem tekutín
• vyvarovať sa spáleniu kože
• nezdržiavať sa na slnku v poludňajších hodinách (11:00 - 14:00)
• deti do 3 rokov zásadne neopaľovať
• používať ochranné prostriedky s vhodným SPF
• po slnení pokožku vždy ošetriť
UVB filtre
Oktisalát
5%
5%
UVB
Dámy v dlhých letných róbach a so slnečníkom nad hlavou sú dnes už minulosťou, naopak výskyt slnečných dermatóz a rakoviny kože sa od tých čias mnohonásobne zvýšil.
Homosalát
15 %
10 %
UVB
Trolamin salicylát
12 %
Octokrylen
10 %
10 %
UVB, UVA II
Ensulizol
4%
8%
UVB
ODEV NÁS TIEŽ CHRÁNI
To, čo je pre človeka v letných mesiacoch najpohodlnejšie, nie je najlepšou ochranou. Najlepšie chránia farebné a tmavé odevy, ktoré pohlcujú nielen UV, ale aj viditeľné a infračervené žiarenie. Bohužiaľ sa pritom aj zahrievajú, čo nie je práve
príjemné. Rovnaké je to s výberom materiálov. Bavlnené materiály chránia oveľa
menej, než syntetické vlákna. Niektorí výrobcovia odevov sa špecializujú na výrobu
odevov s deklarovaným UPF (UV protecting factor), hodnoty UPF nad 50 zaručujú vynikajúcu ochranu.
SUNSCREENY
Pod týmto pre laika menej známym označením sa skrývajú prostriedky na ochranu
pokožky pred poškodením vplyvom UV žiarenia. Kvalita ochrany je charakterizovaná SPF faktorom (sun protecting factor). Definíciu SPF faktora uvádza rovnica 1,
kde MED je hodnota minimálnej erytémovej dávky
Rovnica 1 – číselné vyjadrenie SPF faktora
MED kože ošetrenej 2 mg sunscreenu / cm2
SPF =
MED neošetrenej kože
Pharma news SK 03_04.indd 12
UVB
Výber sunscreenu s vhodným SPF faktorom je závislý na fototype každého človeka
a UV indexe pre dané prostredie. Odporúčané hodnoty sú uvedené v Tabuľke 8.
Realita je však trochu iná. Ťažko by si človek kúpil trebárs opaľovací krém s faktorom 5 alebo 40. Bezpečnosť opaľovacieho prostriedku závisí nielen na správnom
výbere, ale aj na kvalite deklarovanej výrobcom. Z tohto dôvodu boli Európskou
komisiou v spolupráci s Európskou asociáciou kozmetického priemyslu (COLIPA)
vypracované jednotné pravidlá pre označovanie sunscreenov. To zaručuje zákazníkovi maximálnu istotu, že jeho ochranný prostriedok ho naozaj ochráni.
Odporúčané zásady pri používaní sunscreenov:
• starostlivo vyberať vhodný faktor, aby bola zaručená optimálna ochrana pokožky
• aplikácia by mala byť vykonávaná 15 až 30 minút pred vystavením
• opätovne aplikovať po 15-30 minútach (v závislosti na SPF faktore, fototype
a UV indexe)
• prispôsobiť aplikáciu vykonávanej činnosti (potenie, plávanie, šport, trenie uterákom)
7.6.11 9:27
Vzdelávame sa | 13
• senzitivujúca kozmetika (napr. parfumy)
• užívanie liekov (konzultácia s lekárom)
OSTATNÉ RIZIKÁ
Zmienili sme teda riziká slnečného žiarenia a všetkých jeho zložiek, nebezpečenstvo neuváženého navštevovania solárií, riziká potravín, bylín a liekov. Mohli by
sme povedať, že sme na konci. Nie je tomu tak. Je ešte jedna skupina rizík, ktorú
nesmieme ignorovať. Človek môže byť vystavený pôsobeniu UV žiarenia aj mimo
vyššie spomínaných zdrojov. Patria sem umelé zdroje UV, s ktorými sa stretávajú
ľudia niektorých profesií. Ani toto riziko by nemalo byť zabudnuté.
V Tabuľke 9 sú uvedené príklady umelých zdrojov UV žiarenia na pracoviskách.
Tabuľka 9 – Zamestnania s rizikom expozície UV žiarenia
Tabuľka 8 – Odporučené SPF (ochranné faktory) pre jednotlivé fototypy pri prvom opaľovaní
UV index
Kožný fototyp
I.
II.
III.
IV.
-
Zdroj UV
Rizikové zamestnanie
Zvárací oblúk, plazmatické horáky
Zváranie a rezanie kovov
Germicídne výbojky
Zdravotníctvo, bakteriologické laboratóriá, kuchári,
potravinárstvo
Vysokotlakové UV výbojky
Konzervátori dreva, tlačiarne, litografia, spracovanie
plastov
1-3
SPF 15
SPF 10
SPF 5
4-6
SPF 25
SPF 20
SPF 10
SPF 5
UV lasery
Zdravotníctvo, kaderníctvo, kozmetika
7-9
SPF 40
SPF 30
SPF 20
SPF 15
Špeciálne zdroje UVA
Maliari, reštaurátori, kriminalisti
10 a viac
SPF 50
SPF 40
SPF 30
SPF 20
NEZABUDNITE NA OČI!
ČO POVEDAŤ NA ZÁVER
Slnečné okuliare sú dnes už samozrejmosťou. Bohužiaľ ľudia ich často nepoužívajú
z toho dôvodu, že by boli takí starostliví ku svojmu zraku a uvedomelo ho chránili pred
lúčmi slnka a pred poškodením vplyvom UV žiarenia. Hlavným dôvodom je fakt, že
nám slnko svietiace do očí proste vadí. S tým potom súvisí najčastejšia chyba pri výbere okuliarov. Neplatí, čím tmavšie okuliare, tým lepšie. Tmavosť okuliarov, rovnako
tak farba ich tónovania záleží len na tom, čo nám najviac vyhovuje. Oveľa dôležitejšie
je, či majú okuliare naozaj UV filter a potom tiež to, či cez okuliare naozaj vidíme. Okuliare označené UV 400 zaručujú dostatočnú ochranu. Ak si však človek okuliare kúpi
trebárs v stánku a nie v optike, je lepšie nechať si UV filter skiel premerať. Optiky
túto službu poskytujú za drobný poplatok. Rozhodne sa teda neoplatí ochranu očí
podceniť. Nedostatočná ochrana zraku môže spôsobiť zápaly rohovky alebo spojiviek. Vysoká dávka UVA žiarenie môže vyvolať kataraktu (šedý zákal).
Zásah človeka do planetárnej regulácie vplyvu UV žiarenia je značný. Zvýšené
množstvo vplyvu UV žiarenia sme si zavinili sami vytvorením „ozónovej diery“. Tá
nejde len tak zaplátať. Musíme teda myslieť viac na UV ochranu nás samotných. Je
treba viac myslieť na možné zdravotné vplyvy.
Pripomeňme si preto pár rád pre zdravie pokožky:
• dobrý zdravotný stav pokožky nie je samozrejmosťou
• každodenná starostlivosť o pokožku
• znalosť svojho fototypu
• zodpovedné vyhodnotenie možných rizík
• znalosť fotosenzitivujúcich látok, vrátane rastlín
• používanie primeranej ochrany
• vyvarovanie sa zbytočných rizík
MILUJEM SOLÁRIUM
Návštevy solárií zažili u nás i vo svete veľa klamstiev, ako bolo napr. hlásanie
„Bezpečné opaľovanie bez rizika tvorby vrások a vzniku rakoviny.“ Francúzsko napríklad kvôli rizikám uvažovalo v roku 2004 o zákaze prevádzkovania solárií. Následne hygienické previerky v Európe ukázali na 80 % nevyhovujúcich zdrojov žiarenia. Všeobecne sa teda dá povedať, že návšteva solária je oveľa väčším rizikom
vzniku rakoviny, ako slnko. WHO sa od roku 2004 intenzívne zaoberá touto problematikou. Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením
(ICNIRP) odporúča dôkladné zváženie rizík pred návštevou solária a vyhnutie
sa niektorým prírodným látkam s fotosenzitívnymi vlastnosťami, ako sú zeler,
mrkva, petržlen, paštrnák, trebuľka, bylinné čaje, ovocné džúsy vo väčšom množstve, bergamotový olej v kozmetike, etc.)
Kedy je pre človeka solárium nevhodné:
• ak je osoba mladšia ako 18 rokov
• tehotná žena
• pri teplote, všeobecne chorý človek
• pokožka sa ľahko spáli (fototyp I.)
• veľký počet névov (viac ako 30)
• veľkosť névov väčšia ako 2 mm na celom tele
• materské znamienko širšie než 5 mm
• tendencia k tvorbe pieh
• už sa v minulosti spálil
• výskyt prekanceróz, alebo v minulosti malígne kožné ložisko
• pigmentové škvrny
Pharma news SK 03_04.indd 13
A na úplný záver: „Pokožku má každý človek preto, aby ho chránila. Pokožka má
človeka, aby ju chránil. Tento vzťah by nemal byť nikdy jednostranný!“
RNDr. Lenka Grycová, Ph.D.
Zdroje:
Herrmann, J.:Hvězdy, 1997, KK a IKAR, Praha.
Klán P.: Organická fotochemie, 2001, MU, Brno.
Barták P.: Slunce a letní kůže – jen samá negativa, Dermatologie pro praxi, 2008,
2, 111.
Jirásková M., Jirásek L.: Důvody poškozování organizmů slunečním zářením a nezbytnost fotoprotekce, Medicína pro praxi, 2010, 7, 287.
Ditrichová D.: Zdravé opalování neexistuje, Interní medicína pro praxi, 2005, 7,
370.
Krajsová I.: Fotodermatózy, Dermatologie pro praxi, 2007, 2, 68.
Jirásková M., Jirásek L.: Fotoprotekce, Dermatologie pro praxi, 2008, 2, 63.
Viktorinová M.: Fyzikální kopřovky, Dermatologie pro praxi, 2008, 2, 114.
Ditrichová D.: Fotosenzitivní potenciál léčiv pro zevní i celkové použití, Medicína
pro praxi, 2008, 5, 385.
Ettler K.: Prostředky k ochraně kůže před UV zářením, Praktické lékárenství, 2009,
5, 135.
Čapková.: Dětské dermatózy v letním období, Pediatrie pro praxi, 2010, 11, 150.
Jirásková M., Jirásek L.: Problematika solárií, Interní medicína pro praxi, 2010, 12,
155.
7.6.11 9:27
14 | Prevencia osteoartrózy
PREVENCIA OSTEOARTRÓZY
Osteoartróza (OA) je degeneratívne ochorenie, pri ktorom dochádza k miestnemu úbytku kĺbovej chrupavky synoviálneho kĺbu, postihnutiu okolitých kĺbových väzov a kĺbového puzdra s príznakmi ako sú bolesť, stuhnutosť, zdurenie
kĺbov, opuch, obmedzenie rozsahu pohybu a následne môže dôjsť aj k deformitám kĺbov. OA môže postihnúť akýkoľvek kĺb, najčastejšie však veľké nosné
kĺby dolných končatín (bedrové a kolenné kĺby), drobné kĺby rúk a chrbtice. Už
okolo 40. roku života sú zjavné prejavy OA u väčšiny jedincov a tento výskyt stúpa s vekom. Po 40. roku odolnosť chrupavky prudko klesá, chrupkovitá vrstva
kĺbu sa stenčuje a kosti sa o seba začínajú odierať.
KLASIFIKÁCIA OSTEOATRÓZY
OA delíme podľa príčiny vzniku na primárnu (idiopatickú) a sekundárnu (je
známy vyvolávajúci faktor). U primárnej OA nie vyvolávajúca príčina príliš
známa, zatiaľ čo sekundárna OA môže byť vyvolaná: traumou, vrodenými
anatomickými abnormalitami (dysplázia bedra, rozdielna dĺžka končatín a i.),
zápalom, metabolickým ochorením. OA sa delí na 4 stupne podľa nálezu
na rtg snímke. V I. stupni pozorujeme zúženie kĺbovej štrbiny a počiatok tvorby osteofytov (kostných výrastkov), v II.stupni zreteľné osteofyty, v III. stupni
okrem predchádzajúcich nálezov aj tvorbu cýst a pokračujúcu deformáciu kĺbových plôch a vo IV. stupni praktické vymiznutie kĺbovej štrbiny s pokročilou
deformáciou.
DIAGNOSTIKA
Pri fyzikálnom vyšetrení zisťuje lekár u pacienta s OA obmedzenie hybnosti, bolesť
pri pohybe a pohmate. Laboratórne vyšetrenia (sedimentácia, KO) sa vykonávajú
pre vylúčenie inej príčiny (zápal, či nádor). Ďalej sa zhotovuje rtg snímka postihnutej oblasti. Na rtg snímke u kĺbu postihnutého OA sú zrejmé tieto zmeny:
• nepravidelné a nesúmerné zúženie kĺbovej štrbiny
• zvýšená denzita (hustota) subchondrálnej kosti
• tvorba osteofytov na okrajoch kĺbových plôch
RIZIKOVÉ FAKTORY OA
Medzi rizikové faktory vzniku OA patrí najmä vyšší vek, nadmerné preťažovanie
kĺbov, neprimeraná a jednostranná záťaž, obezita, úrazy (neliečené, či nedolie-
Pharma news SK 03_04.indd 14
čené). Nevhodné pohybové návyky - najmä nedostatok dynamického pohybu
a statické preťaženie v nevhodných polohách (sedavé zamestnanie so skrčenými kolenami, práca v drepe - záhradníci, inštalatéri) preťažujú kĺbové plochy a zvyšujú riziko vzniku OA kolenných kĺbov.
Málo vhodné sú aj niektoré športy, ktoré sú vykonávané v drepe alebo v hlbokom
drepe - zjazdové lyžovanie, snowboarding alebo športy, ktoré preťažujú kĺby (futbal, squash, tenis). Zvýšený výskyt OA bol zistený u bývalých vrcholových športovcov (futbalistov, tenistov a volejbalistov). Naopak opakovaná normálna záťaž je
pre váhonosné kĺby nevyhnutná, pretože udržiava normálny obsah vody a stimuluje syntézu proteoglykánov v kĺboch (naproti tomu nadmerný fyzický a atletický stres
inhibuje syntézu proteoglykánov a proteínov).
PREVENTÍVNE OPATRENIA
Aby sme sa vyhli budúcim problémom s kĺbmi, myslime v prvom rade na prevenciu
vzniku tohto ochorenia. Hlavnými preventívnymi opatreniami sú pravidelný pohyb,
udržiavanie optimálnej hmotnosti, vyhýbanie sa úrazom (ak už k nim dôjde, tak
zabezpečiť ich správne doliečenie), vyhýbanie sa jednostrannej záťaži a nesprávnemu zdvíhaniu bremien a používanie vhodnej obuvi (príp. ortopedických vložiek). Kvalitná obuv výrazne zmierňuje záťaž prenášanú pri chôdzi na nosné kĺby
a stielky tejto špeciálnej obuvi absorbujú nárazy vznikajúce pri chôdzi. Odporúča
sa aj používanie ortéz a korekčných pomôcok. Pre stabilizáciu kĺbov sú vhodné
ortézy a pre ich odľahčenie používanie bariel a palíc. Súčasťou preventívnych opatrení je správna životospráva. Veľmi prospešná je konzumácia rýb (pre ich obsah
omega-3-nenasýtených mastných kyselín a vitamínu D, ktorý zvyšuje vstrebávanie kalcia), ovocia, zeleniny a dôležité je zabezpečiť dostatočný príjem vitamínov
a minerálov.
Medzi vhodné pohybové aktivity, ktoré zaťažujú ale nepreťažujú kĺby patrí chôdza,
plávanie, jazda na bicykli alebo rotopede, chôdza na lyžiach a cielené rehabilitačné cvičenia. Pravidelné cvičenie zvyšuje svalovú silu, znižuje intenzitu bolesti (tým
znižuje spotrebu analgetík), zvyšuje rozsah hybnosti, napomáha redukcii hmotnosti u obéznych pacientov a v neposlednom rade zlepšuje psychické ladenie pacienta. U pacientov s gonartrózou a koxartrózou sa odporúča posilňovanie štvorhla-
7.6.11 9:27
vého svalu stehenného a posilňovanie ohýbačov kolena. U obéznych pacientov
je na prvom mieste redukcia telesnej hmotnosti a úprava životosprávy. Zníženie
telesnej hmotnosti znižuje preťaženie kĺbov, uľavuje od bolesti, stuhnutosti a zlepšuje funkcie kolenného kĺbu. Veľmi dobré výsledky v prevencii osteoartózy (najmä
pri nadmernom namáhaní chrupavky pri športe alebo iných aktivitách) poskytujú
chondroprotektíva, zaraďované do skupiny označovanej ako SYSADOA (symptomatic slow-acting drugs for osteoarthritis). Jedná sa o látky, ktoré väčšinou obsahujú základné stavebné kamene medzibunkovej hmoty chrupavky a synoviálnej
tekutiny s pozitívnym vplyvom na metabolizmus artrotickej chrupavky. Patrí sem
chondroitín, glukozamín, kyselina hyaluronová, ASU (výťažok z avokáda a sójových bôbov) a diacereín (výťažok z rebarbory). Účinnosť SYSADOA je overená radom klinických štúdií. Najviac klinicky overenou látkou je práve glukozamínsulfát
(GS). SYSADOA sa vyznačujú síce pozvoľnejšou dobou nástupu účinku (rádovo
niekoľko týždňov), ale ich pôsobenie je dlhodobé a pretrváva ešte minimálne 2
mesiace po ich vysadení. Spoločnou črtou je ich vysoká osteotropnosť (po ich
podaní je možné ich preukázať v chondrocytoch), analgetický účinok, absencia
gastrotoxicity a nefrotoxicity (na rozdiel od NSAID) a spomalenie progresie OA. Základným substrátom pre syntézu glykozamínoglykánov tvoriacich medzibunkovú
hmotu chrupavky je GS. Samotný GS je súčasťou niektorých glykozamínoglykánov
(napr. chondroitínsulfát). Vďaka tejto skutočnosti sa ním budeme podrobnejšie
zaoberať.
Účinnosť
klinick y over ená
Reumatologickým
ústavom v Prahe.*
V dennej dávke (2tbl.) obsahuje 1600 mg
čistého glukozamín sulfátu v garantovanej
kvalite Clini-Q®
GLUKOZAMÍNSULFÁT V PREVENCII OSTEOARTRÓZY
OVEREN
LINICKOU
K
É
IOU
ÚD
ŠT
Glukozamínsulfát (GS) je základným stavebným kameňom pre syntézu glykozamínoglykánov. Jeho hlavnou úlohou je inhibícia enzýmov degradujúcich artrotickú
chrupavku, chráni chondrocyty pred škodlivými vplyvmi terapie nesteroidnými
antiflogistikami, stimuluje ukladanie kalcia do kostí a inhibuje tvorbu voľných
kyslíkatých radikálov (má antioxidačný vplyv). GS vykazuje štruktúru modifikujúcu
účinok a je liečivom, ktorý spomaľuje alebo zastavuje úbytok chrupavky u OA. Má
preukázané analgetické a protizápalové účinky a spomaľuje progresiu štrukturálnych zmien postihnutých kĺbov. Preventívne podávanie GS je odporúčané napr.
u osôb s vrodenými odchýlkami vývoja kĺbov, u jedincov, ktorí nadmerne zaťažujú pohybový aparát (ťažko fyzicky pracujúci, osoby s nadváhou, športovci), ďalej
po úrazoch pohybového aparátu (napr. zlomeninách), po chirurgických výkonoch
v tejto lokalizácii (napríklad operácia menisku) a u osôb s rizikovými faktormi súvisiacimi s vekom (stredný a vyšší vek). Odporúčaná dĺžka podávania GS v dávke
1500 mg (buď v jednej dennej dávke alebo v 2 - 3 čiastkových dávkach) je 1 - 3
mesiace s následnou 2 mesačnou pauzou a toto je dobré počas roka ešte raz zopakovať. Okrem perorálneho podávania je možné GS aplikovať aj intramuskulárne a to v dávke 400 - 800 mg 3x týždenne po dobu 4 - 6 týždňov (túto liečebnú
kúru je možné zopakovať po 2 - 3 mesiacoch).
ZÁVER
výživový doplnok
Na preventívne opatrenia vo vzťahu k OA by sme mali myslieť najmä ak sme aktívnymi športovcami, máme náročné zamestnanie, počas ktorého príliš zaťažujeme kĺby a ak už sa objavujú drobné ťažkosti s pohybovým aparátom. Základnými
piliermi sú pravidelný pohyb, zdravá životospráva, redukcia nadváhy a podávanie
chondroprotektív (veľmi dobrým pomocníkom sa javí užívanie prípravkov s obsahom GS). Na trhu je k dispozícii široká paleta chondroprotektív, či už mono alebo polykompozitných a pre pacienta môže byť zložité sa v tomto orientovať. Podávanie samotného GS je v prevencii (aj v samotnej liečbe) plne dostačujúce,
pretože jeho štruktúra umožňuje ľahký prienik do kĺbovej chrupavky a tá si z neho
následne vytvorí všetky ďalšie potrebné zložky.
PharmDr. Tereza Hanáková
Inzercia
Zdroje:
1. Horčička V. Osteoartróza. Interní medicína pro praxi 2004;5:238-243.
2. Olejárová M. Strukturu modifikující léky. Medicína pro praxi 2007;2:56-60
3. Bureš J., Horáček J. a kol. Základy vnitřního lékařství. Praha:Galén, 2003.
4. http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/patogeneze-osteoartrozy-133847
* MUDr. Olejárová M., a kol., Česká revmatologie, 16, No. 4, p. 153-160
Pharma news SK 03_04.indd 15
7.6.11 9:27
16 | Vzdelávame sa
ERÓZIA ZUBNEJ SKLOVINY
SPÔSOBENÁ VPLYVOM KYSELÍN V DETSKOM VEKU
ČO JE EROZÍVNE POŠKODENIE ZUBOV?
Erozívne poškodenie zubov je popisované ako patologická, nekariézna strata
zubného tkaniva. Ide o proces, na ktorom sa podieľa mnoho faktorov. Zahŕňa
eróziu (chemické pôsobenie), atríciu (vzájomný kontakt zubov) alebo abráziu (mechanické poškodenie, napr. obrúsenie vzniknuté pri nešetrnom čistení
zubov), a ich kombináciu8. Je dôležité vedieť, že na rozdiel od zubných kazov
tieto procesy nie sú mikrobiologického pôvodu a nie sú spôsobené prítomnosťou zubného povlaku.
Erózia skloviny je charakterizovaná ako zmäkčenie tvrdého zubného tkaniva pôsobením kyselín, kedy bez včasného zásahu nastáva nenávratná strata povrchu
tohto tkaniva, čo môže viesť až k odhaleniu dentínu nachádzajúceho sa pod sklovinou8.
PÔVOD KYSELÍN SPÔSOBUJÚCICH ERÓZIU
Zubná erózia vzniká pôsobením kyselín buď vnútorného, alebo vonkajšieho pôvodu. Najbežnejšími kyselinami vnútorného pôvodu, ktoré spôsobujú zubnú eróziu,
sú žalúdočné šťavy. Najbežnejším zdrojom kyselín z vonkajšieho prostredia sú kyseliny obsiahnuté v potravinách.
Jedlá a nápoje bežne považované za súčasť zdravej výživy, ako napríklad pomarančový džús, sýtené nápoje, žuvacie tablety vitamínu C, šalátové dresingy a čerstvé
ovocie, môžu zásadne prispieť k opotrebovaniu a narušeniu zubnej skloviny. Prírodné kyseliny v týchto jedlách a nápojoch totiž zmäkčujú povrch skloviny, ktorý
sa potom ľahšie odiera. Ak nie je konzumácia týchto kyselín veľká, zuby môžu byť
remineralizované vďaka vápniku obsiahnutému v slinách. Prítomnosť väčšieho
množstva kyselín však tento prirodzený obnovovací proces narúša. Pôsobenie
kyselín je obzvlášť výrazné počas spánku, kedy je obmedzený proces tvorby slín9.
PREVENCIA JE LEPŠIA AKO ZLOŽITÉ RIEŠENIE PROBLÉMU
VČASNÁ OCHRANA DETSKÉHO CHRUPU JE INVESTÍCIOU
DO BUDÚCNOSTI
Pokroky v stomatológii a zdravotná starostlivosť dokázali, že chrup v dnešnej dobe
vydrží dlhšie, než tomu bývalo v minulosti. Hoci zubné kazy zostávajú najzávažnejším problémom v detskej stomatológii, objavujú sa narastajúce obavy z erozívneho poškodenia chrupu u detí. Erozívne poškodenie zubov sa objavuje častejšie
u detí zdravých, predovšetkým ako dôsledok zmeny životného štýlu. V súčasnej
dobe je kladený dôraz na zdravé stravovanie, čo však so sebou nesie zvýšenie
ako aj celkového množstva, tak aj frekvencie konzumácie kyslých potravín a nápojov. V súvislosti s tým sa zvyšuje riziko ohrozenia zdravia zubov našich detí. Tento
článok prináša súhrn súčasných náhľadov na problematiku zubnej erózie a prináša praktické tipy, ako čo najlepšie pomôcť vašim pacientom s riešením tohto problému.
PREČO JE EROZÍVNE POŠKODENIE ZUBOV TAK
DÔLEŽITOU TÉMOU UŽ V DETSTVE?
Vplyv erozívneho poškodenia zubov v detstve nemožno ignorovať. Podľa súčasného prieskumu sa odhaduje, že erózia zubov sa zjavne vyskytuje takmer u polovice
detí predškolského veku1-4 a u 6 z 10 školákov5-7. Sklovina je prispôsobená tak, aby
človeku vydržala celý život. Ak je ale jej povrch narušený už pred pubertou, môžu
byť dlhodobé následky veľmi vážne. Erozívne poškodenie stálych zubov v ranom
detstve môže ohrozovať dentíciu po celý zvyšok života a vyžadovať rozsiahle, opakované a drahé ošetrenia.
Pharma news SK 03_04.indd 16
Pri hodnotení erózneho potenciálu rôznych potravín je treba vziať do úvahy tzv.
titrovateľnú kyslosť (viď Tabuľka 1). Titrovateľná kyslosť udáva množstvo zásaditej zložky potrebnej k tomu, aby bolo u daného produktu dosiahnuté neutrálne
pH. Indikuje tak množstvo kyseliny v produkte a teda aj jeho erózny potenciál10.
Tabuľka 1 – Kyslosť, titrovateľná kyslosť a erózny potenciál niektorých nápojov.
Prevzaté zo: Shaw & Smith 199910.
Nápoje
pH
Titrovateľná kyslosť
Erózny potenciál
Nápoje typu „kola“
2,5
0,7
Stredný
Pomarančové sýtené nápoje
2,9
2
Stredný
Grapefruitové džúsy
3,2
9,3
Vysoký
Jablkový džús
3,3
4,5
Vysoký
Biele víno (Chardonnay)
3,7
2,2
Stredný
Pomarančový džús
3,8
4,5
Vysoký
Pivo
3,9
0,6
Nízky
Ležiak
4,4
0,5
Nízky
Perlivá voda
5,3
0,1
Nízky
NEZÁLEŽÍ LEN NA CELKOVOM MNOŽSTVE KYSELÍN
Celkové množstvo skonzumovanej kyseliny nie je jediným faktorom spôsobujúcim
eróziu. Aj keď je časté a nadmerné konzumovanie kyslých jedál a nápojov považované za hlavnú príčinu vzniku erózie, podieľajú sa na nej aj rôzne nezvyčajné návyky
pri stravovaní, pití a prehĺtaní9. Všetky kombinácie nasledujúcich troch faktorov
zvyšujú riziko vzniku zubnej erózie:
7.6.11 9:27
Účinná ochrana proti
erozívnemu poškodeniu zubov
V spolupráci s poprednými odborníkmi na túto problematiku vyvinula spoločnosť GlaxoSmithKline zubnú pastu Sensodyne Pronamel
určenú na každodennú starostlivosť a ochranu skloviny pacientov
s rizikom erózie zubov. Zubná pasta Sensodyne Pronamel sa vďaka
optimalizovanej fluoridovanej formulácii osvedčila vo viacerých
klinických testoch "in situ" a "in vitro" ako účinná v posilňovaní
skloviny narušenej kyselinami a v ochrane pred ďalším pôsobením
kyselín.5-6
Nie všetky zubné pasty sú rovnaké
Pri laboratórnych testoch bolo zistené, že optimalizovaná fluoridová formulácia zubnej pasty Sensodyne Pronamel zaisťuje vyššiu
dostupnosť fluoridových iónov na povrchu zubnej skloviny
pacienta, na rozdiel od ostatných zubných pást, ktoré deklarujú
rovnaký obsah fluoridov.5
Znázorňuje neprítomnosť
fluoridov zachyteného
na povrchu
Fluoridy zachytené
na povrchu zubov
Zvýšená koncentrácia
fluoridov zachytených
na povrchu zubov
Zubná pasta Sensodyne Pronamel
bola klinicky testovaná "in situ" na:
Posilnenie skloviny narušenej kyselinami6
Budovanie ochrany proti ďalšiemu pôsobeniu kyselín6
100
P<0.001
60
Priemerné percento obnovenia
mikroskopickej tvrdosti povrchov
Vyššia expozícia zubnej skloviny kyselinám z potravín a nápojov
vplyvom súčasných stravovacích návykov môže viesť ku strate
tvrdých zubných tkanív (erozívne poškodenie zubov), ktorá je
najčastejšou príčinou opotrebovania zubov.1-4 Ranou fázou erózie
zubov spôsobených kyselinami môže sprevádzať spriesvitnenie
skloviny, strata jej anatomického tvaru a zaoblenie hrbolčekov
molárov.
45
30
15
0
Sensodyne
Pronamel
(1450 ppm NaF)
Konkurenčná
zubná pasta
(1450 ppm NaF)
Placebo
(0 ppm NaF)
Prevzaté z "Hara AT a kol. " Pôsobením erózie boli vystavené
vzorky skloviny dobytka, ktoré boli pomocou zubného aparátu
upevnené do ústnej dutiny 58 ľudských dobrovoľníkov na
nasledujúce hodiny. Počas tejto fázi prebehlo čistenie zubov
testovanými produktami a tiež ďalšie vystavenie kyselinám.
Zubná pasta Sensodyne Pronamel bola špeciálne
vyvinutá pre každodennú ochranu zubov pred
eróziou spôsobenou kyselinami
Placebo (0 ppm NaF)
Konkurenčná zubná pasta Zubná pasta Sensodyne
(1450 ppm NaF)
Pronamel (1450 ppm NaF)
Prevzaté z „Edwards MI a kol. - Dynamická Hmotnostná Spektrometria Sekundárnych Iónov (Dynamic Secondary Ion Mass Spectrometry - DSIMS) fluoridu naviazaného na ľudskú sklovinu, ktorá
bola po 2 minútovom ošetrení rôznymi zubnými pastami vystavená
pôsobeniu kyseliny citrónovej.
Optimalizovaná fluoridovaná formulácia
poverená k posilneniu zubnej skloviny
Nízka abrazivita
Neutrálne pH (7,1)
Bez SLS*
*Laurylsíran sodný
Zubná pasta Sensodyne Pronamel
každodenná ochrana pred pôsobením kyselín
Použitá literatura:
1. Lussi A., Erosive Tooth Wear – a Multifactorial Condition. In: Lussi A, editor. Dental Erosion
– from Diagnosis to Therapy. Karger, Basel, 2006. 2. Lussi A., Eur J Oral Sci 1996;104:191–198. 3. Bartlett DW et al.,
Int Dent J 2005;55:277–284. 4. Zero DT., Int Dent J 2005;55:285–290. 5. Edwards MI et al.. Zverejnené v IADR, september
2006. 6. Hara AT et al., Caries Research 2009;43:57–63. Spracované vo februári 2011. Z-11-037
Sensodyne a Pronamel jsou registrované ochranné známky skupiny firiem GlaxoSmithKline.
Pharma news SK 03_04.indd 17
7.6.11 9:27
18 | Vzdelávame sa
• Celková expozícia kyselinám: Bolo preukázané, že deti s eróziou skloviny konzumujú viac kyslých nápojov a jedál, ako deti, ktoré týmto problémom netrpia11.
• Frekvencia: Každodenná konzumácia štyroch a viac nápojov spôsobujúcich
eróziu má priamu súvislosť s jej prítomnosťou a progresiou12.
• Stravovacie návyky: Zadržiavanie alebo prevaľovanie kyslého nápoja v ústach
predlžuje čas, počas ktorého kyselina prichádza do kontaktu so sklovinou9.
Súčasné stravovacie návyky spôsobujú, že chrup je vystavený kontaktu s kyselinami v oveľa väčšom rozsahu, častejšie a počas dlhšieho časového úseku.
• Perlivé nápoje a ovocné džúsy vypiť rýchlo, neprevaľovať či nezadržovať ich
v ústach počas dlhšieho časového úseku.
• Čistiť si zuby jemne, ale dôsledne krúživými pohybmi za použitia jemnej kefky
a zubnej pasty s nízkou abrazivitou.
• Dbať na dostatočný príjem tekutín. Dehydratácia má za dôsledok menšiu produkciu slín, čo vo výsledku znižuje ochranu proti poškodeniu kyselinami.
• Pravidelne dochádzať na preventívne prehliadky a konzultovať so stomatológom
alebo dentálnou hygieničkou akékoľvek obavy.
ROZPOZNANIE EROZÍVNEHO POŠKODENIA ZUBA
Prevencia nemusí znamenať dramatické zmeny v doterajšom životnom štýle; vyzvite pacientov, aby prijali jednoduché preventívne kroky na minimalizáciu rizika.
Klinický vzhľad je pre stomatológov tou najdôležitejšou črtou k diagnostike zubnej
erózie. Niektoré typické znaky zubnej erózie zahŕňajú:
ZHRNUTIE
• hladký, hodvábne lesklý vzhľad povrchu zuba,
• exponovaný dentín a intaktná sklovina pozdĺž okraja ďasna,
• zmena zafarbenia,
• pozdĺžne ryhy pri krčkoch,
• jamkovanie a ryhovanie na oklúznom povrchu zuba.
Neporušený prúžok skloviny v oblasti orálneho a vestibulárneho okraja gingívy
je zachovaný pravdepodobne vďaka zvyškom povlaku, ktoré fungujú ako difúzna
bariéra pre kyseliny, alebo sú kyseliny neutralizované prostredníctvom sulkárnej
tekutiny9. Ako poškodenie zuba pokračuje, incizálne hrany zubov sa stenčujú, vďaka čomu vyzerá zub translucentný. Následkom stenčovania sa objavujú na takto
oslabenom incizálnom povrchu malé trhliny a drobné zlomeniny. U detí sú oklúzne
plochy molárov a palatinálne povrchy horných rezákov tou najčastejšou oblasťou
poškodenia13. Keďže sú ale tieto povrchy vystavené aj atrícii, môže byť ťažko rozlíšiteľné, ktoré defekty sú pôvodne spôsobené eróziou a ktoré inými škodlivými
faktormi.
POSILNENIE OCHRANY
Poškodenie zubnej skloviny eróziou je nezvratné, pacienti však môžu sami prijať
opatrenia, aby svoj chrup ochránili pred ďalšou progresiou. Rodičia potrebujú
jednoduché a jasné vysvetlenie, ako chrániť zuby svojich detí pred vznikom erózií
spôsobených kyselinami. Dôležité je pochopenie celého problému a rozoznanie
varovných príznakov. Existujú jednoduché preventívne kroky, ktorými možno minimalizovať riziko vzniku erózie, ktoré zahŕňajú:
• Vyhnúť sa čisteniu zubov bezprostredne po konzumácii kyslých jedál a nápojov,
pretože v tejto fáze je sklovina najzraniteľnejšia.
Pharma news SK 03_04.indd 18
Erozívne poškodenie chrupu, ktoré môže byť prijateľné v pokročilom veku, nemožno akceptovať u mladších pacientov. Prevencia a včasné zvládanie erozívneho poškodenia zubov u detí by sa malo stať neoddeliteľnou súčasťou modernej stomatologickej praxe. Prvým krokom k redukcii problému erozívneho
poškodenia zubov je osveta pacientov. Je dôležité, aby sa odborníci v stomatológii ujali tejto úlohy, informovali svojich pacientov o tomto probléme a poskytli
im informácie a rady, ako mu predchádzať a ako ho zvládať, aby nedochádzalo
k jeho prehlbovaniu.
Literatúra:
(1) Al-Malik MI, Holt RD, Bedi R. Community Dent Oral Epidemiol 2002 February;30(1):16-23.
(2) Luo Y, Zeng XJ, Du MQ, Bedi R. J Dent 2005 February;33(2):115-121.
(3) Harding MA, Whelton H, O‘Mullane DM, Cronin M. Community Dent Health
2003 September;20(3):165-170.
(4) Millward A, Shaw L, Smith A. ASDC J Dent Child 1994 July;61(4):263-266.
(5) Ganss C, Klimek J, Giese K. Community Dent Oral Epidemiol 2001 August;29(4):264-271.
(6) Truin GJ, van Rijkom HM, Mulder J, van‘t Hof MA. Caries Res 2005 January;39(1):2-8.
(7) Dugmore CR, Rock WP. Br Dent J 2004 March 13;196(5):279-282.
(8) Barbour ME, Rees GD. J Clin Dent 2006;17(4):88-93.
(9) Lussi A, Schaffner M, Jaeggi T. Int Dent J 2007;57(6 (suppl 1)):385-398.
(10) Shaw L, Smith AJ. Br Dent J 1999 February 13;186(3):115-118.
(11) O‘Sullivan EA, Curzon ME. ASDC J Dent Child 2000 May;67(3):186-92, 160.
(12) Lussi A, Hellwig E, Zero D, Jaeggi T. Am J Dent 2006 December;19(6):319-325.
(13) Lussi A, Jaeggi T. Monogr Oral Sci 2006;20:140-151.
(14) Bartlett DW. Int Dent J 2005;55(4 Suppl 1):277-284.
7.6.11 9:27
Výživa | 19
VÝŽIVA VO VEKU
BATOĽAŤA
Aj keď po 1 roku života dieťaťa už nie je mlieko
hlavnou zložkou jeho jedálnička, zostáva aj naďalej nenahraditeľným zdrojom všetkých dôležitých vitamínov, minerálnych látok a stopových
prvkov. Podľa nedávnych odporúčaní by batoľatá
mali konzumovať až 2 šálky (asi 500 ml) mlieka
denne.
Deti prežívajú obdobie rýchleho rastu a vývoja,
učia sa chodiť, hovoriť, hrať sa ... To všetko vytvára
vysoké nároky na príjem energie a základných živín,
ktoré by mali byť dodané špecifickou a vyváženou
stravou. Je však dôležité si uvedomiť, že strava dospelých, ako sa mnoho rodičov mylne domnieva,
nie je pre deti úplne vhodná. Udáva sa, že batoľa
potrebuje 2x toľko energie a až 5x viac živín v porovnaní s dospelým v pomere k telesnej hmotnosti.
V období batoľaťa tiež vzrastá riziko vzniku infekčných ochorení, prevažne hnačiek. Dieťa sa začína
viac zapájať do kolektívu, prechádza z mliečnej na
kombinovanú stravu, čo má negatívny vplyv na zloženie črevnej mikroflóry. Okrem bifidobaktérií sa tu
začínajú objavovať aj škodlivé baktérie, ktoré môžu
spôsobovať rôzne zdravotné problémy. Preto sú
niektoré kvalitné výživy pre batoľatá obohacované
zdraviu prospešnými kmeňmi baktérií, tzv. probiotikami, pre prevenciu týchto ťažkostí.
Vedeli ste, že ústna dutina má tiež svoju vlastnú
mikroflóru? Pomáha chrániť mliečne zúbky batoľaťa proti zubnému kazu. Aj tu hrajú svoju rolu probiotiká, ktorá bojujú v ústnej dutine s baktériami
spôsobujúcimi zubný kaz. A samozrejme tiež výživy
pre batoľatá obohatené o dostatočný obsah vápnika, vit. D, fosforu, ktoré sú navyše na rozdiel od
kravského mlieka bez obsahu sacharózy.
Výživa pre batoľatá má teda v tomto období nenahraditeľnú úlohu - pomáha preklenúť rozdiel medzi výživovými potrebami batoliat a ich skutočným
príjmom. Dáva im to, čo potrebujú pre svoje poznávanie „veľkého“ sveta, šantenie, hru a učenie. Ak
navyše chráni dieťa pred vznikom infekčných ochorení a zubného kazu, je to všetko, čo si starostliví
rodičia môžu priať.
Inzerce
Pharma news SK 03_04.indd 19
7.6.11 9:27
20 | Vzdelávame sa
PEĽOVÁ SEZÓNA
KLOPE NA DVERE
Teda ... v čase vydania tohto článku už určite klopať
bude, alebo sa už bude veselo pchať cez ne. Zatiaľ
čo v čase, keď vznikajú tieto riadky, sa aj do nižších
polôh opäť vrátil sneh a do konca februára zostáva deväť dní. Po nejakom peli v ovzduší je márne
pátrať. Bohužiaľ pre tých, ktorí už majú zimy plné
zuby. Vďakabohu pre mnohých z tých ôsmich až
desiatich percent obyvateľstva, ktorým príchod jari
spôsobí zvyčajne viac strastí než radosti, pretože trpia sezónnou peľovou alergiou.
Jar, leto, jeseň - teda prevažná časť roka je obdobím, kedy sa v ovzduší môžeme stretnúť s poletujúcimi peľovými zrnami, ktoré spomenutej časti populácie spôsobujú zdravotné ťažkosti, ich vznik a prejavy
spomenieme za okamih.
Najprv však späť k ročným obdobiam a peľovej sezóne. Tú, je podľa peľov prevažujúcich v ovzduší bežné
deliť na tri úseky - jar, kedy v ovzduší prevažujú pele
drevín - spravidla už koncom februára sa začínajú
uvoľňovať pele liesky. Nasleduje leto, kedy sa stretávame najviac s trávnatými peľmi, ktoré tiež spôsobujú ťažkosti najväčšiemu množstvu alergikov. A potom
jeseň, počas ktorej dominuje peľ najrôznejších burinových rastlín. Najvyššie zastúpenie peľu v ovzduší pritom môžeme sledovať najmä v období medzi
15. májom a 15. júlom.
Je to napokon vidieť aj z uvedenej tabuľky
VZNIK ALERGICKEJ REAKCIE
U PEĽOVEJ ALERGIE
Podobne ako u ďalších respiračných alergií môžeme začať úlohou žírnych buniek, čiže mastocytov. Nachádzame ich vo väčšom množstve najmä
v nosovej sliznici, nosových dutinách, dolných dýchacích cestách a koži. Membrána mastocytov disponuje vysokým množstvom receptorov, na ktoré
sa viažu protilátky IgE. Súčasne obsahujú granule
chemických látok. Teraz prichádza čas pre vlastnú reakciu protilátok IgE s alergénom. Alergén
- v tomto prípade súčasť peľového zrna, reaguje
s molekulou IgE, naviazanou na povrchu mastocytov. Následne dochádza k zmenám na membráne
žírnej bunky a z granúl uložených v cytoplazme sa
procesom degranulácie nadmerne uvoľňujú chemické látky v podobe mediátorov, ktoré spôsobujú
príznaky alergickej reakcie.
Jedným z najskôr objavených a tiež zrejme najznámejších mediátorov je histamín. Neskôr bola objave-
Pharma news SK 03_04.indd 20
ná aj podstata ďalších látok zúčastňujúcich sa tohto
deja. Ide najmä o kyselinu arachnidovú, uvoľňujúcu sa
z mastocytov aj iných buniek, z ktorej následne vznikajú zlúčeniny, hlavne leukotriény a prostaglandíny.
Alergická nádcha býva často sprevádzaná slzením
a svrbením očí, veľakrát aj zápalom spojiviek, objaviť sa môže zvýšená teplota či bolesti hlavy.
SEZÓNNY VÝSKYT PRÍZNAKOV
Alergia - stav precitlivenosti ľudského organizmu
na určitú látku a jeho nadmerná, neprimeraná
reakcia, vznikajúca pri styku s touto látkou. Podstatu alergie pritom tvorí porucha riadenia imunitného systému, súvisiaca s nadmernou tvorbou
protilátok proti zložkám danej látky.
REAKCIE ORGANIZMU
NA ALERGICKÝ PODNET
Vznikajú za spoluúčasti vyššie zmienených látok - histamínu, leukotriénov a prostaglandínov.
Ide v prvom rade o:
•Rozšírenie a zvýšenie priepustnosti drobných krvných ciev.
•Zmrštenie hladkého svalstva.
•Zvýšenú sekréciu.
PRÍZNAKY
Príznaky vychádzajúce z uvedenej reakcie organizmu sa už dajú tušiť. Kontakt s alergénom sa čoskoro
prejaví svrbením v nose a početným nutkaním na kýchanie. Vodnatá sekrécia z nosa má tendenciu prejsť
až v upchatý nos so zdurenou, prekrvenou sliznicou,
pričom tento kolobeh obťažuje alergika prakticky neustále.
Je u peľových alergií úplne pochopiteľný a poskytuje
tiež vodidlo na stanovenie diagnózy. Úskalí je však
v tomto prípade veľa. Na jednej strane sa u pacienta
môže vyskytovať alergická reakcia len na pele rastlín, ktoré kvitnú pomerne krátko, opačným extrémom
môže byť alergia na väčšinu druhov peľu s prípadnou
alergiou na ďalšie látky, či už ide aj o alergiu respiračnú
(okrem peľu napr. prach) alebo iného druhu (potravinová, kontaktná). Niekoho teda z jari potrápi kýchanie
a nádcha, iný s ťažkosťami zápasí prakticky po celý
rok. Ako stanoviť diagnózu a určiť primeranú liečbu?
DIAGNÓZA
Sezónny výskyt spomínaných príznakov, ako už bolo
povedané, napomáha stanoveniu diagnózy a určeniu
pôvodcu. Za základné vyšetrenie možno považovať
tzv. prick testy - štandardne sa vykonáva u pacienta
vpich do kože vedený cez kvapku alergénového roztoku. Vznik púčikov obklopených začervenanou kožou je prejavom alergickej reakcie. Je však potrebné
si uvedomiť potrebu série vpichov cez odlišné alergénové roztoky, aby bolo možné určiť druhy peľu vyvolávajúce alergickú reakciu a tie, voči ktorým je organizmus ľahostajný.
Doplnkovým je vyšetrenie celkového IgE z krvnej vzorky k potvrdeniu alergickej dispozície.
7.6.11 9:27
Vzdelávame sa | 21
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
TRÁVY
Timotejka
Múrovník
Horčica
Mätonoh
Kostrava
Kukurica
Lipnica
Medúnok
Psiarka
Pýr
Trsť
Sedmokráska
Reznačka
Raž
BYLINY
Ambrózia
Rumanček
Chmeľ
Ďatelina
Skorocel
Pŕhľavovité
Mrlíkovité
Púpava
Palina
Repka
Štiavec
Lucerna
DREVINY
Borovica
Breza
Buk
Cyprus
Baza čierna
Dub
Hrab
Jalovec
zdroj dát http://www.sos-alergie.cz/pylovy-kalendar.htm
Jaseň
Javor
Brest
Pagaštan
Gaštan
Lipa
Lieska
Olivovník
Jeľša
Orech
Pajasan
Platan
Tis
Topoľ
Vŕba
Pharma news SK 03_04.indd 21
7.6.11 9:27
22 | Vzdelávame sa
Pri nejasnom výsledku kožných testov (alebo ak ich
nemožno vykonať) prichádza na rad stanovenie špecifického IgE z krvnej vzorky, pretože preukaz špecifických protilátok v krvi dokladá v tomto prípade aj
ich prítomnosť na slizniciach a koži.
Atopiu možno zjednodušene definovať ako dedičný sklon k rozvoju alergických ochorení. Nemožno
povedať, že určitá alergia je priamo dedičné ochorenie. Preukázateľne dedičný je teda iba sklon
k alergii. V súvislosti s atopiou môžeme hovoriť
najmä o rizikách vzniku troch alergických ochorení, ktorými sú: atopický ekzém, alergická astma,
a práve peľová alergia.
Organizmus geneticky predisponovaných osôb
(atopikov) „je schopný“ tvoriť vo zvýšenom množstve špecifický typ protilátky - imunoglobulínu E
(IgE). U týchto ľudí je riziko vzniku alergického
ochorenia vysoké. Ide pritom o viac ako 30 % populácie.
PREVENCIA
Zahŕňa dva základné body: Informovanosť a obmedzenie kontaktu s alergénom.
Informovanosť - pacienta a jeho najbližšej rodiny
a to najmä v stále početnejších prípadoch, keď sa
peľová alergia vyskytuje aj u batoliat a predškolských
detí. Pojem informovanosť samozrejme zahŕňa aj
nutnosť sledovania peľového kalendára a hlásenia
peľovej informačnej služby, dostupných ako na internete, tak aj v niektorých televíznych reláciách a využívať ich vzhľadom k bodu dva, teda na:
Obmedzenie kontaktu s alergénom - čo takmer
nikdy nemožno úplne, ale pomocou vhodných režimových opatrení sa dá vyhnúť oblastiam so zvýšeným výskytom (daného) peľu. Uplatnenie v tomto
smere nájdu aj čističky vzduchu v domácnostiach,
zmena režimu vetrania v závislosti na množstve
peľu v ovzduší a na počasí. Po pobyte vonku
je vhodná sprcha, ktorá zmyje prilepené prachové
zrná a z rovnakého dôvodu aj prezlečenie do čistého odevu.
LIEČBA
Cieľom liečebných postupov je previesť alergické
ochorenie do fázy remisie a následne tento stav pokiaľ možno zachovať, čo samozrejme vyžaduje aj zodpovednosť a spoluprácu zo strany pacienta.
Úľavové lieky
Zaraďujú sa k nim najmä antihistaminiká zmierňujúce príznaky alergickej reakcie - kýchanie, vodnatú sekréciu z nosa a svrbenie očí. Niektoré, najmä
predtým vyrábané antihistaminiká oplývajú mierne
sedatívnym účinkom. Lieky novších generácií už touto nevýhodou našťastie neoplývajú. V prípade problémov s upchatým nosom sa užívajú lieky znižujúce
prekrvenie slizníc. Aj napriek veľmi rýchlemu účinku
a úľave pre pacienta nebývajú tieto lieky spravidla
vhodné na dlhodobú liečbu, ale mali by slúžiť práve
len na potlačenie aktuálnych príznakov.
Pharma news SK 03_04.indd 22
Protialergické lieky
Spadajú vlastne do skupiny prevencie. Užívajú sa
určitú dobu (týždne, mesiac) pred výskytom alergizujúceho peľu v ovzduší. Pôsobia na úrovni buniek
a zabraňujú uvoľneniu histamínu a iných mediátorov
skôr, než môže dôjsť ku spusteniu alergickej reakcie. Vyrábajú sa zvyčajne vo forme očných a nosových kvapiek, sprejov, či inhalačných aerosólov.
Hyposenzibilácia, čiže špecifická imunoterapia
je liečebná metóda spočívajúca v podávaní alergénového extraktu v postupne sa zvyšujúcich koncentráciách pacientovi. Hoci úspešnosť tejto metódy
nemožno úplne objasniť, u pacientov často vedie
k zníženiu hladiny uvoľňovaných protilátok a histamínu. Predpokladá sa tiež možnosť zníženia citlivosti
lymfocytov k danému antigénu. Bohužiaľ, výsledky
tohto procesu sú vopred nepredvídateľné, pretože
každý pacient reaguje individuálne a u niektorých
táto metóda úplne zlyháva.
Problematické sú tiež prípady alergie na väčšie množstvo rôznych látok - hyposenzibilácia s využitím zmesí
niekoľkých alergénov nevykazuje prílišnú úspešnosť.
Peľové zrná
Ide o útvary veľmi malé, rádovo 2 - 240 mikrometrov (priemerne zhruba 50 mikrometrov). V rozvoji
peľovej alergie sa uplatňujú najmä zrná menšej
veľkosti (15 - 50 mikrometrov). Väčšie zrná sú
spravidla zachytávané už vo vstupných častiach dý-
chacích ciest a k spusteniu alergickej reakcie potom obvykle nedochádza. Tvar peľových zŕn je veľmi rôznorodý a pri pohľade pomocou mikroskopu
je možné pozorovať najrôznejšie formy vzhľadu ich
povrchu. Aj zloženie peľových zŕn je pomerne farbisté, hrozbou pre alergikov sú však bielkoviny obsiahnuté v stene každého zrna.
Alergizujúce účinky peľu jednotlivých rastlín sa
vzájomne líšia. Všeobecne možno povedať, že
vyššiu agresivitu preukazuje peľ vetroprašných
rastlín, ktorý sa z otvorených kvetov uvoľňuje vo
veľkom množstve do okolitého prostredia a je roznášaný vetrom aj na veľké vzdialenosti. Všeobecne
sa do tejto skupiny zaraďujú pele tráv, rôznych drevín a burín.
Oproti tomu peľ hmyzoopelivých rastlín spôsobuje alergie skôr zriedkavo. Je prenášaný hmyzom,
v ovzduší sa vyskytuje len v malom množstve a šíri
sa iba na malé vzdialenosti.
Filip Rosenbaum
Zdroje:
MUDr. Stanislava Honzová: Senná rýma. Jan Vašut,
Praha 2000.
Kolektív autorov: Alergie. Fragment, Havlíčkův Brod
2002.
Archív časopisu Pharma News
7.6.11 9:27
Rozhovor | 23
Písanie je možnosť, ako lepšie
porozumieť životu, blížnym, sám sebe…
Otázky pre Michala Viewegha
BOLI ČASY, KEĎ SA O SPISOVATEĽOCH HOVORILO, ŽE SÚ „SVEDOMÍM NÁRODA.“ PLATÍ TO
- V NEJAKEJ MIERE - AJ DNESKA?
Nie, to je prehnaná požiadavka, ktorá snáď môže
byť na spisovateľa vznášaná v nenormálnych podmienkach - v dobách národnooslobodzovacieho
boja, za totality a podobne. V normálnych pomeroch spisovateľ žiadne takéto výhradné postavenie
nemá. Svedomie by mať mal.
K ČOMU NÁM TEDA SÚ? (ALEBO VZNEŠENEJŠIE: AKÉ JE V SÚČASNOSTI POSLANIE
LITERATÚRY?)
Spisovatelia sú rozprávači ľudských príbehov - ktorými čitateľa bavia alebo rozčuľujú, niekedy trebárs
dojímajú, inokedy mu zase kladú rôzne, napríklad aj
zaujímavé alebo dôležité otázky.
ČO K PÍSANIU NÚTI VÁS? NEJAKÉ NEJASNÉ
NUTKANIE? NALIEHAVÁ POTREBA NIEČO
OZNÁMIŤ? VENTILOM LITERATÚRY UPUSTIŤ PREPLNENÚ „DUŠU?“ INÉ DÔVODY?
Písanie ma jednoducho baví. Je to v istom zmysle
úplne rovnaký koníček, ako trebárs rybárčenie alebo tenis. Písanie je ale na rozdiel od rybárčenia aj
možnosť, ako lepšie porozumieť životu, blížnym, sám
sebe ...
A ČO TIE EXISTENČNÉ? KEĎ JE NIEKTO
SPISOVATEĽOM NA PLNÝ ÚVÄZOK, MUSÍ
STÁLE PÍSAŤ, ABY SA UŽIVIL? (JA VIEM, ŽE JE
TO VEĽMI ZJEDNODUŠENÁ OTÁZKA, ALE IDE
O TEN TROCHU NEPRÍJEMNÝ POCIT.)
Mám to výnimočné spisovateľské šťastie, že sa písaním uživím veľmi dobre. Pri predajoch, ktoré moje
knihy dosahujú, by mi k „prežitiu“ stačilo napísať
a vydať knihu raz za tri - štyri roky. Ak vydávam knihu
každý rok, je to predovšetkým preto, že som mal chuť
ju napísať. A zároveň nemám chuť iba prežívať, ale
naplno žiť.☺
MYSLÍM SI, ŽE LITERATÚRA JE Z PODSTATNEJ
ČASTI REMESLO. ALEBO NIE?
Iste. Bez zvládnutého remesla vznikne dobrý román
len výnimočne - ale stáva sa to. Trebárs keď autor
nájde tak silný, strhujúci príbeh, že potom až toľko
nezáleží na tom, ako je obratne napísaný.
AKÝ JE ROZDIEL MEDZI, DAJME TOMU, SÚKROMNÝM PEKÁROM A SPISOVATEĽOM? OBAJA MAJÚ K DISPOZÍCII ZÁKLADNÉ SUROVI-
Pharma news SK 03_04.indd 23
NY, ZVLÁDNUTÉ REMESLO, NEJAKÚ PORCIU
TALENTU A K PRÁCI MUSIA PRISTUPOVAŤ
S LÁSKOU A ZODPOVEDNOSŤOU, ABY TO
ĽUĎOM CHUTILO ...
Spisovateľ musí na rozdiel od pekára zakaždým
„upiecť“ niečo úplne iného. Pekár sa môže, ba aj
musí opakovať, spisovateľ nesmie. Pekár pečie podľa jednoduchého receptu, spisovateľ žiaden recept
nemá - a tak ďalej.
DÁVATE SI VEĽA ZÁLEŽAŤ NA KOMUNIKÁCII S ČITATEĽOM, ŽE? VAŠE PRESLÁVENÉ
AUTORSKÉ ČÍTANIA ... NO, DO AKEJ MIERY JE
V TOM (OSPRAVEDLNITEĽNÝ) EXHIBICIONIZMUS?
Možno by som mal pripomenúť, že ja nevolám
do Mestskej knižnice v Tepliciach, či by som mohol
prísť na čítanie, ale že z Teplíc volajú mne ... Keď vás
niekam pozývajú, je nezdvorilé odmietať. Ale máte
pravdu v tom, že úplný introvert na autorské čítania
zrejme nejazdí.
ZMENILI STE NIEKEDY NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK ČITATEĽOV (AKÝCHKOĽVEK) PODSTATNÉ FAKTY, POINTU, MYŠLIENKU PRÍBEHU? ALEBO LEN REÁLIE? ALEBO NIČ?
Rád čítam z ešte nevydanej knihy, t.j. z rukopisu - práve preto, aby som sa presvedčil, ako čitateľ na text
reaguje. Lenže z dvesto stranového románu aj tak
môžem na čítaní prečítať sotva dvadsať stránok ...
Čiže tie prípadné pripomienky sa týkajú desatiny knihy. Chcem tým ilustrovať, že akékoľvek zmeny „vynútené“ čitateľom môžu byť len kozmetické.
la iba pre spisovateľa. Viacero mojich študentov pracuje dnes v novinách, v rádiu, v televízii a podobne.
A V SÚČASNEJ ČESKEJ LITERATÚRE JE PODĽA
VÁS NEJAKÁ POTENCIÁLNA „SUPERSTAR?“
ALEBO TEDA, PÁČI SA VÁM NIEKTO?
Páči sa mi všeličo, ale obávam sa, že naozaj veľkého prozaika toho času nemáme.
TERAZ, VZHĽADOM NA ZAMERANIE ČASOPISU, OTÁZKY Z INÉHO SÚDKA. CHODÍTE ČASTO
DO LEKÁRNE? PREČO?
DÁ SA TO, O ČOM TERAZ HOVORÍME, NAHRADIŤ „ELEKTRONICKY?“ MYSLÍM TREBÁRS
DISKUSIOU NAD ROZPÍSANOU KNIHOU
NA INTERNETE ... NEJAKÉ SKÚSENOSTI S TÝM
MÁTE, ŽE?
Čím ďalej častejšie. Pretože starnem.☺
„Blogový román“, na ktorý narážate, bol nepríliš vydarený experiment. „Tradičná“ kniha nemôže vznikať
kolektívne. Autor si musí veriť. Verejná internetová
diskusia nad románom, ktorý práve píšem, to je nanajvýš desivá predstava.
Z môjho laického pohľadu je úroveň českej farmácie dobrá, snáď i vysoká. Privítal by som len, keby
mi lekárnik či lekárnička nenápadne pomáhali rozlíšiť - trebárs uznanlivým prikývnutím, alebo naopak
nesúhlasne zdvihnutým obočím ☺ - či si kupujem
skutočne účinný liek, alebo len placebo známe z masívnej televíznej reklamy.
OBJAVIL SA POČAS VÁŠHO PÔSOBENIA
NA LITERÁRNEJ AKADÉMII JOSEFA ŠKVORECKÉHO MEDZI ŠTUDENTMI NEJAKÝ VÝRAZNÝ
TALENT? KDE JE?
Učil som trebárs Vaška Chocholu, ktorému už vyšli
asi dve alebo tri knihy. Ono to ale nebola a nie je ško-
ČO SI MYSLÍTE (ČISTO AKO KLIENT) O ÚROVNI
ČESKEJ FARMÁCIE A V ČOM SPOČÍVA JEJ NAJVÄČŠÍ PROBLÉM ALEBO NEDOSTATOK?
STE, PÁN VIEWEGH, ŠŤASTNÝ ČLOVEK?
Šťastie je umenie byť spokojný. Tomuto umeniu sa
ešte stále učím, ale istých výsledkov už dosahujem.
Za odpovede ďakuje Zdeněk Rosenbaum
7.6.11 9:27
24 | Krížovka
Dacom sun
Slnko môže byť vašim priateľom,
ak vyskúšate prípravky na opaľovanie
Ochranu pri opaľovaní i po ňom zabezpečujú špičkové prostriedky
DACOM SUN. Všetky opaľovacie mlieka sú vodeodolné a obsahujú
LCS systém – unikátny systém ochrany pokožky. Pre deti sú pripravené
opaľovacie mlieka s ochranným faktorom 20 a 30, ktoré chránia
a vyživujú citlivú detskú pokožku.
V ponuke:
SPF 10 - 250 ml
SPF 15 - 250 ml
SPF 20 - 200 ml
SPF 25 - 200 ml
SPF 20 kids - 200 ml
SPF 30 kids - 200 ml
mlieko po opaľovaniu - 250 ml
sun block SPF 20 na pery - 10 ml
sun block SPF 30 na tvár - 25 ml
Za veľmi výhodnú cenu získate mimoriadnu kvalitu - žiadajte vo svojej lekárni.
Výrobca: DACOM Pharma s. r. o., Svatoborská 365, 697 01 Kyjov, ČR, www.dacom.cz
Výhradný dovozca: DACOM SLOVAKIA s.r.o., Moravská 737, 908 48 Kopčany, SK, www.dacomslovakia.sk
Vodoodolné ľahko roztierateľné opaľovacie mlieka s Beta-karoténom a unikátnym Level Control Systémom (LCS). Na koži,
vplyvom LCS, zostane rovnomerný ochranný film,…………tajnička…………. Týmto zabraňuje vzniku mikrospálenín výstupkov
pokožky, ktoré pri aplikácii bežných opaľovacích prípravkov zostávajú nechránené.
autor:
SK10
vice100 litrov
prezident
nemecké
mužské
meno
druh cukríkov
pomýliš
very
important
person
Eliáš
batoh
chyby
vhodný
zverina
ruské
mesto
české mužské meno
čínsky
jeleň
truhla
motto,
po česky
druh
machu
pomôcky:
milu, rokyt,
solera,
skinpaky
mne
patriaca
1. časť
tajničky
žiak
knokaut
vodomalba
druh úpravy
vína
zápasnícky
pýtať sa,
chmat
po česky
štuchal
(nár.)
toto
reprodukčná
aparatúra
2. časť
tajničky
niób,
po česky
nemecké
mesto
hrob
končatina
lalá
nuž,
po česky
bohyňa
úrody
zaisťuj
vlastnou
rukou
puzdro
✂
Európska
komisia
meno
Róberta
zmršť.
balenia
Othello
útrata
Internat. Teleph. and
Teleg. Corp.
odober
ruská
rieka
3. časť
tajničky
toho roku
tmavovláska
hliník
Tajničku zasielajte na adresu Pharma News, s.r.o., P.O. BOX 14, 960 01 Zvolen alebo na emailovú adresu: [email protected] do 1. 8. 2011. Lúštite,
10 lúštiteľov odmeníme! Výhercovia krížovky z marca 2011: Tomáš Hric, Levoča; Milan Ladňák, Vrútky; Mgr. Jana Dobrovodská, Trnava; PharmDr. Kristína Zöldová,
Nové Zámky; Mgr. Denisa Paulenova, Bratislava; Lýdia Brenkusová, Poprad; Mgr. Alena Žiaková, Brezno; PharmDr.Matečková Eva, Bánovce nad Bebravou; Maria Šebíková, Bratislava; Monika Sestayová, Košice
Pharma news SK 03_04.indd 24
7.6.11 9:27
Konferencia
BRATISLAVA 4. 11. 2011
POZVÁNKA NA ODBORNÚ KONFERENCIU PRE FARMACEUTICKÝCH
LABORANTOV A MAGISTROV
KONFERENCIA USPORIADANÁ VYDAVATEĽOM ČASOPISU PHARMA NEWS
Termín konania: 4. 11. 2011
Miesto: HOTEL CITY***, Seberiniho 9
Registračný poplatok: 10 EUR (platba na mieste)
(registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, vstup na doprovodnú expozíciu firiem a občerstvenie v priebehu konferencie)
Garantom akcie je Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, ktorá akcii udelila 8 kreditov pre laborantov.
Téma: Voľne predajné lieky, potravinové doplnky, zdravotnícky materiál, detská výživa, kozmetika, novinky
PROGRAM:
7.00 – 8.00 príchod, prezencia
8.00 – 8.50 odborná prednáška – TRÁVENIE A VÝZNAM VLÁKNINY, PROBIOTÍK, PREBIOTÍK A TRÁVIACICH ENZÝMOV PRE
ĽUDSKÝ ORGANIZMUS – Prof. RNDr. Katarína Horáková DrSc
8.50 – 10.00 firemné prezentácie
10.00 – 12.00 prehliadka expozícií farmaceutických firem
11.00 – 12.00 obed
12.00 – 12.50 odborná prednáška – IMUNOMODULÁCIA V PREVENCII INFEKCIÍ HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U DETSKÉHO
PACIENTA – RNDr. Renata Kuniaková
12.50 – 14.00 firemné prezentácie
14.00 – 14.50 odborná prednáška – FUNKCIA KOLAGÉNU A KYSELINY HYALURONOVEJ V ĽUDSKOM TELE
– Ing. Bc. Dalibor Cichý
14.50 –15.20 coffee break
15.20 – 16.00 odborná prednáška – LIEČIVÉ HUBY – HLIVA USTRICOVÁ, REISHI, HERICIUM ERINACEUS
(OBSAHOVÉ LÁTKY A ÚČINKY), Ing. Ivan Jablonský, CSc.
16.00 – 16.30 firemné prezentácie
16.30 – 17.20 odborná prednáška – VYUŽITIE LAXATÍV A PANKREATICKÝCH ENZÝMOV V HUMMÁNEJ MEDICÍNĚ
– MUDr. Žigmund Henžel
17.30 odovzdanie certifikátov, tombola, raut
✂
Zdarma počas celého dňa pleťové poradenstvo a líčenie kozmetikou Mary Kay a káva od spoločnosti Nestlé Slovensko.
PRIHLÁŠKA – Hotel City 4. 11. 2011
Lekáreň: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nutný pre kontakt s Vami – može byť aj súkromný)
Titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum nar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum nar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum nar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyplnenú prihlášku zašlite späť na jeden z uvedených kontaktov:
e-mail: [email protected], faxové číslo: +420 2 74 86 11 89, telefónne číslo: +420 733 650 385,
poštová adresa : Pharma News , P.O.BOX 14, Pošta Zvolen 1, 960 01 Zvolen
Prihlášku prosím odošlite obratom! Uzávierka 27. 10. 2011. Týždeň pred plánovanou akciou vám zašleme potvrdenie a podrobné informácie.
Pharma news SK 03_04.indd C
7.6.11 9:27
HELP!
PRE TEBA
PRE TVOJU POKOŽKU S EKZÉMOM
PRE TVOJ ŽIVOT
CutisHelp
Zlepšiť stav kože s ekzémom je možné!
Dôležité je nájsť správnu cestu.
CutisHelp tradícia
t dí i v ddermatológii
t ló ii s dô
dôverou mnohých
hý pacientov
Postihnutá pleť Ošetrená pleť
Viditeľné výsledky počas 14 dní
INZ ZK 210 297 Ph
INZ_ZK_210x297_PharmaNews.indd
N
i dd 1
Pharma news SK 03_04.indd D
V PREDAJI V LEKÁRŇACH
w w w.C u t i s H e l p . c o m
1.6.2011
1
6 2011 20
20:05:02
05 02
7.6.11 9:27
Download

SPF FAKTORY: NOVÁ KLASIFIKÁCIA