C E N N Í K EPS a XPS
str. 1 z 2
veľkoobchodný predaj
platný od 01.03.2014
Obchodné označenie dosiek
Hrúbka
dosky (mm)
EPS
70 F
EPS
80 F
EPS
50 S
EPS
70 S
EPS
100 S
EPS
150 S
EPS
200 S
fasádny
fasádny
stabil
stabil
stabil
stabil
stabil
EPS
T 3500
EPS
T 5000
EPS 200
EPS 70
EPS 100
EPS 150
EPS 200
XPS
PERIMETER
*
NEO
NSP***
NEO
NEO
NEO
STYROFOAM
kročajový
kročajový
Soklová
útlm
útlm
doska **
grafitový
grafitový
grafitový
grafitový
(modrý)
EUR / m²
10
0,480
0,490
0,420
0,470
0,570
0,710
0,820
20
0,960
0,980
0,840
0,940
1,140
1,420
1,640
1,140
1,420
30
1,440
1,470
1,260
1,410
1,710
2,130
2,460
1,710
40
1,920
1,960
1,680
1,880
2,280
2,840
3,280
50
2,400
2,450
2,100
2,350
2,850
3,550
4,100
60
2,880
2,940
2,520
2,820
3,420
4,260
70
3,360
3,430
2,940
3,290
3,990
80
3,840
3,920
3,360
3,760
90
4,320
4,410
3,780
100
4,800
4,900
120
5,760
130-600
CENA
(EUR / m³)
0,690
0,830
1,020
1,150
2,600
1,380
1,660
2,040
2,300
2,800
2,130
3,900
2,070
2,490
3,060
3,450
4,200
2,280
2,840
5,200
2,760
3,320
4,080
4,600
5,600
2,850
3,550
6,500
3,450
4,150
5,100
5,750
7,000
4,920
7,800
4,140
4,980
6,120
6,900
8,400
4,970
5,740
9,100
4,830
5,810
7,140
8,050
4,560
5,680
6,560
10,400
5,520
6,640
8,160
9,200
4,230
5,130
6,390
7,380
11,700
6,210
7,470
9,180
10,350
4,200
4,700
5,700
7,100
8,200
13,000
6,900
8,300
10,200
11,500
14,000
5,880
5,040
5,640
6,840
8,520
9,840
15,600
8,280
9,960
12,240
12,650
16,800
48,000
49,000
42,000
47,000
57,000
71,000
82,000
vyrába sa
do 200 mm
69,000
83,000
102,000
115,000
48,00
49,00
42,00
47,00
57,00
71,00
82,00
130,00
69,00
83,00
102,00
115,00
57,00
71,00
11,200
140,00
Uvedené ceny sú bez 20% DPH
POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, SK - 065 03 Podolínec, e-mail: [email protected], www.polyform.sk
IČO: 31679137, DIČ: 2020525562, IČ DPH: SK2020525562, OR: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 1322/P
VÚB, a.s. Stará Ľubovňa, č.ú.: 9309-602/0200
IBAN: SK7102000000000009309602
BIC: SUBASKBX
BIC: SUBASKBX
str. 2 z 2
Kamiónový odber 40 - 50 m3
- príplatok 0,20 €/m3
Kamiónový odber 30 - 40 m3
- príplatok 0,50 €/m3
Kamiónový odber 20 - 30 m3
- príplatok 1,00 €/m3
Zľavy a technické informácie je možné konzultovať na tel. číslach :
a
0915 942 098 - F E R E N C K O Peter [email protected]
kraj BB, ZA, TN, NR, TT, BA
0918 801 100 - U H L Á R Branislav [email protected]
- 1,50 €m3, alebo dohodou - neplatí pre XPS !
Odber vlastnou dopravou
kraj PO, KE,
do 5 m3 - cena po zľave + 18 EUR/m3
do 10 m3 - cena po zľave + 13 EUR/m3
Spádové dosky: sklony 1 až 12 %,
rozmer 1000x1000 alebo 1000x500 mm
ODBYT :
nad 10 m3 - cena po zľave + 10 EUR/m3
Dvojspádové dosky z EPS
cena jednospádových dosiek + 40 %
Atikové kliny
cena jednospádových dosiek + 100 %
tel.: 052 4391214, klapka 33 alebo 13
fax: 052 4391216
mail: [email protected]
p. KUBIS
p. KOVAĽ
mobil: 0905 917 827
mobil: 0905 919 829
6.00 - 15.30 hod.
6.00 - 22.00 hod.
Vyrábané rozmery EPS dosiek : 1000x500, 1000x1000, 1000x2000, 500x2000 mm v hrúbkach od 10 do 600 mm
SEKRETARIÁT :
BALENIE
Typ EPS
Hrúbka dosiek (mm)
ks
m2
10
60
30
20
30
15
30
20
10
ks
m2
30
16
12
50
10
7,5
60
8
6
Typ XPS
Hrúbka dosiek (mm)
ks
Obsah balenia
m2
1250x600 mm
20
20
15
30
12
9
40
9
6,75
Obsah balenia
1000x500 mm
Typ EPS
Hrúbka dosiek (mm)
Obsah balenia
1250x600 mm
40
15
7,5
tel.:
fax:
mail:
052 4391214
052 4391215
[email protected]
DOSIEK
50
12
6
60
10
5
70
8
4
EPS F, 50, 70, 80, 100, 150, 200, T3500, T5000, NEO
80
90
100
110
120
130
7
6
6
5
5
4
3,5
3
3
2,5
2,5
2,0
EPS 200 Perimeter, Soklová doska
80
100
120
140
160
6
5
4
3
3
4,5
3,75
3
2,25
2,25
180
3
2,25
XPS STYROFOAM 250 WB
50
60
80
100
8
6
5
4
6
4,5
3,75
3
140
3
2,25
120
3
2,25
140
4
2,0
150
4
2,0
160
3
1,5
170
3
1,5
180
3
1,5
200
3
2,25
* - polodrážka
** - rovná hrana
*** - biely reflexný náter
Vysvetlivky :
príplatok 0,70 €/m²
POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, SK - 065 03 Podolínec, e-mail: [email protected], www.polyform.sk
IČO: 31679137, DIČ: 2020525562, IČ DPH: SK2020525562, OR: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 1322/P
VÚB, a.s. Stará Ľubovňa, č.ú.: 9309-602/0200
IBAN: SK7102000000000009309602
BIC: SUBASKBX
190
3
1,5
200
3
1,5
Download

Cenník XPS - POLYFORM, sro