Ploché střechy CZ
Ploché střechy
leden 2013
Úvod
Pro prodloužení životnosti budovy a snížení energetických ztrát je nevyhnutelná dokonalá
realizace ploché střechy. Plochá střecha, podobně jako jiné stavební konstrukce, potřebuje
odborný návrh skladby, který musí vycházet z provozních podmínek objektu. Konkrétní požadavky ovlivňují návrh a ochranu tepelné izolace v ploché střeše.
Základní část konstrukčního řešení ploché střechy tvoří optimálně navržená a vhodně zabudovaná tepelná izolace a její ochrana před vnějšími vlivy. Optimální tloušťka a způsob
uložení tepelné izolace vychází z výpočtu tepelných ztrát.
Z výpočtu je zřejmá i kondenzace vodních par a následně i návrh parotěsné fólie.
K zateplení plochých střech se doporučuje použít tvrdší materiály s odpovídající pevností
v tlaku.
Tuhé střešní desky z kamenné minerální vlny jsou určeny především do
těchto konstrukcí plochých střech:
• jednoplášťové střechy – s podkladem z trapézového plechu, betonu, desek nebo jiných nosných konstrukcí, mechanicky kotvené, lepené nebo zatěžované (novostavby i rekonstrukce),
• dvouplášťové a víceplášťové střechy,
• extenzivní zelené střechy (zatížení do 400 kg/m2).
Obsah
ploché střechy
Úvod
2
Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3
Návrh skladby
– nepochozí střešní konstrukce
– občasně pochůzné střešní konstrukce
– pochůzné střešní konstrukce
4
5
6
Postup návrhu zateplení ploché střechy
7
Správný návrh střešní konstrukce
8
Požární odolnost
9
Zvukově-izolační vlastnosti
9
Speciální výrobky pro ploché střechy
10
Doporučené minerální izolace
Knauf Insulation
11
2
Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation
Výrobky z kamenné minerální vlny od Knauf Insulation jsou vhodné pro různé konstrukční varianty plochých střech. Jednotlivé typy
produktů dosahují různé tepelně-izolační, zvukově-izolační a požárně-bezpečnostní vlastnosti. Každý výrobek má jiné unikátní charakteristiky, které ho předurčují do konkrétní aplikace. Proto je důležité navrhnout ten správný výrobek pro pochůzné, částečně pochůzné či
nepochůzné ploché střešní pláště.
Nepochůzná střešní konstrukce
Občasně pochůzná střešní konstrukce
Pochůzná, zatížená střešní konstrukce
produkty KNAUF INSULATION
Vlastnosti kamenných izolací Knauf Insulation
Nehořlavost – bod tání nad 1000 °C  Akustická izolace – schopnost vysoké absorpce a tlumení zvuku  Tepelná izolace – tepelná vodivost od 0,035 do 0,040 W/mK
 Vysoká pevnost v tlaku  Trvalá rozměrová stálost  Odolnost vůči mikroorganizmům  Nenasákavost – vlákna jsou hydrofobizována  Paropropustnost – díky
vláknité struktuře je umožněn prostup páry  Zdravotní a ekologická nezávadnost
3
Návrh skladby nepochůzná střešní konstrukce
Atikový klín
Vrchní hydroizolační pás
Podkladní hydroizolační pás
Tepelně-izolační vrstva
se spádovýmí klíny
Parotěsná vrstva
Nosná konstrukce
Konstrukce STANDARD
Ideální konstrukce pro nepochůzné střešní pláště. Zejména pro bytové domy a administrativní budovy.
Splňuje veškeré požadavky kladené na nepochůzné střešní pláště. Předností je jednoduchá a rychlá aplikace.
Vynikající požární odolnost, paropropustnost, tvarová stálost, vysoká vzduchová neprůzvučnost.
Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]
Skladba – STANDARD*
UN, 20 (0,24)
Urec, 20 (0,16)
Upas,20 (0,15)
Upas,20 (0,10)
DDP-N (Napětí v tlaku 40 kPa)
[mm]
100
140
160
240
DDP-U (Napětí v tlaku 60 kPa)
[mm]
60
100
100
160
[dB]
34
39
40
45
[min.]
REI 60
REI 60
REI 60
REI 60
Vzduchová neprůzvučnost
Požární odolnost REI 60
Konstrukce ECONOMY
Základní konstrukce pro nepochůzné střešní pláště. Zejména pro bytové domy a administrativní budovy.
Splňuje základní požadavky kladené na nepochůzné střešní pláště. Předností je jednoduchá a rychlá aplikace.
Vynikající požární odolnost, paropropustnost, tvarová stálost, vysoká vzduchová neprůzvučnost.
Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]
Skladba – ECONOMY*
UN, 20 (0,24)
Urec, 20 (0,16)
Upas,20 (0,15)
Upas,20 (0,10)
DDP-K (Napětí v tlaku 30 kPa)
[mm]
100
140
160
240
DDP-U (Napětí v tlaku 60 kPa)
[mm]
60
100
100
160
[dB]
34
39
40
45
[min.]
REI 60
REI 60
REI 60
REI 60
Vzduchová neprůzvučnost
Požární odolnost REI 60
*Uvedené hodnoty jsou kalkulovány pro skladbu střešního pláště na nosné konstrukci z trapézového plechu. Pro nosnou konstrukci z železobetonu budou hodnoty neprůzvučnosti a požární odolnosti ještě příznivější v závislosti na tloušťce betonu.
Doporučení a tipy
 Při použití asfaltových hydroizolačních pásů je nutné použít atikové izolační klíny.
 Pro eliminaci tepelných mostů a vazeb je nutné zateplit i atiku.
 Desky minerální izolace je nutné klást na sraz a s překládáním spár (T-spáry).
 Minerální izolaci je nutné skladovat na rovné ploše a chránit ji proti atmosférickým srážkám.
 V místě výlezu na střechu doporučujeme použít izolační desky DDP Plus.
 Desky minerální izolace s vyšší pevnosti v tlaku musí být použity v horní vrstvě izolačního souvrství.
4
Návrh skladby občasně pochůzné střešní konstrukce
Hydroizolační vrstva
Tepelně-izolační vrstva
Parotěsná vrstva
Nosná konstrukce
Konstrukce STANDARD
Ideální konstrukce pro občasně pochůzné střešní pláště. Zejména pro bytové domy a administrativní budovy.
Splňuje veškeré požadavky kladené na občasně pochůzné střešní pláště. Předností je jednoduchá a rychlá aplikace.
Vynikající požární odolnost, paropropustnost, tvarová stálost, vysoká vzduchová neprůzvučnost.
Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]
Skladba – STANDARD*
UN, 20 (0,24)
Urec, 20 (0,16)
Upas,20 (0,15)
Upas,20 (0,10)
DDP-RT (Napětí v tlaku 50 kPa)
[mm]
100
140
160
240
DDP (Napětí v tlaku 70 kPa)
[mm]
60
100
100
160
[dB]
34
39
40
45
[min.]
REI 60
REI 60
REI 60
REI 60
Vzduchová neprůzvučnost
Požární odolnost REI 60
Konstrukce ECONOMY
Základní konstrukce pro občasně pochůzné střešní pláště. Zejména pro bytové domy a administrativní budovy.
Splňuje základní požadavky kladené na občasně pochůzné střešní pláště. Předností je jednoduchá a rychlá aplikace.
Vynikající požární odolnost, paropropustnost, tvarová stálost, vysoká vzduchová neprůzvučnost.
Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]
Skladba – ECONOMY*
UN, 20 (0,24)
Urec, 20 (0,16)
Upas,20 (0,15)
Upas,20 (0,10)
DDP-N (Napětí v tlaku 40 kPa)
[mm]
100
140
160
240
DDP (Napětí v tlaku 70 kPa)
[mm]
60
100
100
160
[dB]
34
39
40
45
[min.]
REI 60
REI 60
REI 60
REI 60
Vzduchová neprůzvučnost
Požární odolnost REI 60
*Uvedené hodnoty jsou kalkulovány pro skladbu střešního pláště na nosné konstrukci z trapézového plechu. Pro nosnou konstrukci z železobetonu budou hodnoty neprůzvučnosti a požární odolnosti ještě příznivější v závislosti na tloušťce betonu.
Doporučení a tipy
 Při použití asfaltových hydroizolačních pásů je nutné použít atikové izolační klíny.
 Pro eliminaci tepelných mostů a vazeb je nutné zateplit i atiku.
 Desky minerální izolace je nutné klást na sraz a s překládáním spár (T-spáry).
 Minerální izolaci je nutné skladovat na rovné ploše a chránit ji proti atmosférickým srážkám.
 V místě výlezu na střechu doporučujeme použít izolační desky DDP Plus.
 Desky minerální izolace s vyšší pevnosti v tlaku musí být použity v horní vrstvě izolačního souvrství.
5
Návrh skladby pochůzné střešní konstrukce
Atikový klín
Zatěžovací vrstva
násyp praného kameniva
Vrchní hydroizolační pás
Podkladní hydroizolační pás
Tepelně-izolační vrstva
se spádovýmí klíny
Parotěsná vrstva
Nosná konstrukce
Konstrukce STANDARD PLUS
Ideální konstrukce pro pochůzné střešní pláště. Zejména pro bytové domy a administrativní budovy.
Splňuje veškeré požadavky kladené na pochůzné střešní pláště. Předností je jednoduchá a rychlá aplikace.
Vynikající požární odolnost, paropropustnost, tvarová stálost, vysoká vzduchová neprůzvučnost.
Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]
Skladba – STANDARD PLUS*
UN, 20 (0,24)
Urec, 20 (0,16)
Upas,20 (0,15)
Upas,20 (0,10)
DDP Plus (Napětí v tlaku 80 kPa)
[mm]
100
140
160
240
DDP Plus (Napětí v tlaku 80 kPa)
[mm]
70
120
120
180
[dB]
34
39
40
45
[min.]
REI 60
REI 60
REI 60
REI 60
Vzduchová neprůzvučnost
Požární odolnost REI 60
Konstrukce STANDARD
Základní konstrukce pro pochůzné střešní pláště. Zejména pro bytové domy a administrativní budovy.
Splňuje základní požadavky kladené na pochůzné střešní pláště. Předností je jednoduchá a rychlá aplikace.
Vynikající požární odolnost, paropropustnost, tvarová stálost, vysoká vzduchová neprůzvučnost.
Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]
Skladba – STANDARD*
UN, 20 (0,24)
Urec, 20 (0,16)
Upas,20 (0,15)
Upas,20 (0,10)
DDP (Napětí v tlaku 70 kPa)
[mm]
100
140
160
240
DDP Plus (Napětí v tlaku 80 kPa)
[mm]
70
120
120
180
[dB]
34
39
40
45
[min.]
REI 60
REI 60
REI 60
REI 60
Vzduchová neprůzvučnost
Požární odolnost REI 60
*Uvedené hodnoty jsou kalkulovány pro skladbu střešního pláště na nosné konstrukci z trapézového plechu. Pro nosnou konstrukci z železobetonu budou hodnoty neprůzvučnosti a požární odolnosti ještě příznivější v závislosti na tloušťce betonu.
Doporučení a tipy
 Při použití asfaltových hydroizolačních pásů je nutné použít atikové izolační klíny.
 Pro eliminaci tepelných mostů a vazeb je nutné zateplit i atiku.
 Desky minerální izolace je nutné klást na sraz a s překládáním spár (T-spáry).
 Minerální izolaci je nutné skladovat na rovné ploše a chránit ji proti atmosférickým srážkám.
 V místě výlezu na střechu doporučujeme použít izolační desky DDP Plus.
 Desky minerální izolace s vyšší pevnosti v tlaku musí být použity v horní vrstvě izolačního souvrství.
6
Postup návrhu zateplení ploché střechy
Základem je odvodnění
Pro dokonalé odvodnění plochých střešních pláštů slouží spádové desky Knauf Insulation DDP-G a DDP-DRV. S nimi dokážeme vyskládat
jakoukoliv plochou střechu.
Jednospádové desky DDP-G pro
vytvoření jednoduchého spádu od atiky
DDP-G jednospádové desky – vyspádování
do úžlabí
DDP-G jednospádové desky,
odvodnění v hřebeni
DDP-G + DDP-DRV – vyspádování mezi
vtoky – dokonalé odvodnění úžlabí
DDP-G jednospádové desky,
odvodnění v úžlabí
DDP-G + DDP-DRV dokonalé odvodnění
úžlabí a atiky
Jak zateplit plochou střechu
 Navrhnout správný typ a tloušťku izolace, respektive dokonale
prozkoumat sanovanou střechu a zkontrolovat statiku.
 Odborně navrhnout skladbu, detaily a ochranu tepelné izolace.
 Podle provozních podmínek interiéru navrhnout parozábranu.
 Na suchý rovný podklad izolaci ukládat natěsno – bodovým
nebo souvislým lepením k podkladu odpovídajícími lepidly.
 Mechanické kotvení – návrh kotevního plánu závisí na tvaru, výšce a umístění budovy v terénu a na použité hydroizolační krytině.
 Vrstvení izolace se doporučuje vystřídáním spojů v jednotlivých
vrstvách.
 Doporučujeme minimální spád 2 %.
 Dbát na to, aby nebyly poškozeny ochranné fólie a samotné izolační materiály.
 Volit dostatečný počet a správné dimenzování odvodňovacích
míst – vtoků.
 Navrhnout kvalitní hydroizolaci podle účelu střechy.
 Izolaci zabudovat jen v suchém stavu a za vyhovujícího počasí.
Nejčastější chyby při realizaci
 Projektant chybně navrhne typ konstrukce, v níž je použití izolace z minerální vlny úplně nevhodné (technické parametry izolace nejsou schopné odolávat podmínkám působení), nebo je
nevhodně navržené pořadí a funkce vrstev.
 Je poddimenzována tloušťka tepelné izolace. V důsledku toho
dochází k velkým energetickým ztrátám a nesprávnému fungování celé střešní konstrukce z hlediska účelu.
Je nutno zdůraznit, že nevhodné typy desek a skladeb vyskytující
se v projektu mají za následek nefunkčnost a poruchovost střešní
konstrukce.
7
Správný návrh střešní konstrukce
Střešní konstrukce musí vyhovovat:
 ze statického hlediska (únosnosti a sání větru),
 z hlediska vodotěsnosti a odvodnění,
 z hlediska stavební fyziky – vlhkostního, teplotního a akustického namáhání,
 z požárního hlediska,
 z hlediska užívání – nepochůzná, pochůzná, pojízdná, zelená,
 architektonické hledisko.
Střešní plášť musí mít dostatečnou únosnost a to jak pro stálé, tak
i nahodilé zatížení. Tuto statickou funkci plní zejména nosná konstrukce střešního pláště.
Střešní plášť musí odolávat z hlediska sání větru. Odolnost při sání
větru se zajišťuje jednak vzájemnou soudržností jednotlivých vrstev
(navařování, mechanické kotvení) nebo gravitací – zatížením násypem nebo použitím provozních vrstev.
Hodnoty sání větru lze spočítat, viz odpovídající ČSN EN. Síly sání
větru se u okrajů a hřebenů střešních plášťů zvyšují, proto je též
nutné zvětšit množství mechanického kotvení a nebo zvýšit tloušťku
násypu. Tyto hodnoty jsou individuální a vyplývají z konkrétních výpočtů zatížení střešních plášťů sáním větru.
Pro mechanicky kotvené hydroizolace je nutné zpracování kotevního plánu.
Hydroizolace musí zajišťovat, aby srážková voda nepronikala
do konstrukcí a chráněných prostor a to jak v ploše, tak i v konstrukčních detailech. Současně musí být střešní plášť spolehlivě
odvodněn a prvky odvodnění musí být vodotěsně napojeny na
hydroizolaci.
Odvodnění střešních plášťů:
Odvodnění střešního pláště musí být vyřešeno jako jeden z prvních
kroků při návrhu konstrukčního řešení.
 každá odvodňovaná plocha by měla být osazena min. dvěma
odtokovými místy.
 je vhodné, aby střešní pláště, které jsou odvodňovány pouze
vnitřními vpusti byly doplněny možností pojistného odvodnění
„chrliči“ v atikách nebo jiných svislých konstrukcích obklopujících střešní plášť.
 maximální vzdálenost vtoků od atik a od rozvodí střešních
ploch by neměla překročit 15 m.
 maximální vzdálenost vtoků ve žlabech nebo úžlabích od jejich
konců nebo od rozvodí v těchto žlabech nebo úžlabích by
neměla překročit 15 m.
 vtoky by se měly umisťovat min. 1 m od konstrukcí vyčnívajících nad střešní rovinu (atiky, střešní nástavby, komíny atd.).
V opačném případě dochází k jejich zanášení nečistotami nebo
sněhem a to zvláště, když je tento vtok umístěn na návětrné
části vyčnívající konstrukce.
 vtoky musí být umístěny a řešeny tak, aby nenarušily dispoziční
řešení podlaží pod střešním pláštěm.
 výšková úroveň horního líce vtoku musí být níže než přilehlá
úroveň střešní roviny a zároveň musí být v nejnižším místě příslušné odvodňované plochy.
 při použití parotěsné zábrany je nutno používat dvoustupňové
vpusti tak, aby byla odvodněna i parotěsná zábrana,
 oblast vpustí musí být zapuštěna min. 20 mm pod sousedící
plochu střešního pláště.
Tepelně-izolační vlastnosti
Tepelně-izolační charakteristiky konstrukcí a požadavky na jejich
specifikaci jsou uvedeny v ČSN 730540-2. Jde o primární stanovení těchto parametrů, které mají zajistit dostatečnou tepelnou
pohodu v interiéru.
Základním požadavkem na šikmou střešní konstrukci konstrukci z hlediska tepelné techniky je součinitel prostupu tepla
UN [W/(m2.K)]
Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]
Požadavky
Požadované hodnoty
UN, 20
Doporučené hodnoty
Urec, 20
Doporučené hodnoty
pro pasivní budovy Upas,20
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45°včetně
0,24
0,16
0,15–0,10
Střecha strmá se sklonem nad 45°
0,30
0,20
0,18–0,12
Kondenzace
Norma ČSN 73 0540-2 požaduje průkaz odstranění kondenzace
uvnitř konstrukce v případech, kdy je tím ohrožena požadovaná
funkce celé konstrukce. Tímto je míněno zkrácení předpokládané
životnosti konstrukce, snížení vnitřní povrchové teploty vedoucí
ke vzniku kondenzace a tím ke vzniku plísní, jakékoliv objemové
změny vznikající s nasákavostí daných materiálů a zhoršení mechanické odolnosti a stability. Pro snížení kondenzace v konstrukci je
nutné omezení prostupu vlhkosti do konstrukce. Vlhkost se do konstrukce dostává především z vytápěného prostoru.
8
Pokud povrchová teplota konstrukce, míněno na straně interiéru, klesne pod hodnotu rosného bodu (rosný bod, nebo-li teplota rosného
bodu je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami, relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100%) nastává kondenzace v konstrukci, pak je dostatečně izolačně ošetřena a dojde tedy
k odstranění možnosti vzniku kondenzátu a následně ke vzniku plísní.
K tomu je tedy potřeba posoudit také teplotu vnitřního povrchu konstrukce ve vztahu k minimální požadované vnitřní povrchové teplotě
θsi,N ve °C. Tímto postupem se prokazuje, že nedojde k povrchové
kondenzaci, která může být příčinou růstu plísní.
Tepelné mosty
Rozhodující pro toto kritérium jsou kritické detaily, tepelné mosty
v konstrukci a tepelné vazby mezi konstrukcemi – např. přerušení
střešní skladby prostupy (světlíky, světlovody, výlezy, VZT jednotky,
odvětrání zdravotechniky aj.). V návrhovém řešení je třeba stanovit
vícerozměrné teplotní pole kritického detailu a v něm nalézt nejnižší vnitřní povrchovou teplotu. Řešení pro odstranění tepelných
mostů je velmi jednoduché. Dostatečnou tloušťkou tepelné izolace
je problém vyřešen.
Střešní pláště musí vyhovovat z hlediska stavební fyziky, zejména pak v oblasti teplotní a vlhkostní:
 musí mít dostatečnou hodnotu součinitele prostupu tepla UN,20
 musí mít aktivní bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry
 nesmí docházet k povrchové kondenzaci na ploše nebo na
detailech,
 musí zajišťovat parametry vnitřního prostředí z hlediska zimní
a letní stability.
Požární odolnost
Požární odolnost stavebních konstrukcí se hodnotí zásadně pro
celý systém. Od ploché střechy jako systémového řešení obvodového pláště je obvykle požadována požární odolnost s označením
„REI“, kde R značí únosnost a stabilitu, E je celistvost a I je izolace. Celkově jde tedy o hodnotu, která uvádí čas v minutách (např.
REI 30), po který konstrukce odolá ohni.
Výrobci a dodavatelé celých systémů poskytují ve svých podkladech odzkoušené a plně funkční skladby se stanovenou klasifikací
požární odolnosti – REI. Ve skladbě je jasně definován požadavek
na typ tepelné izolace včetně její minimální tloušťky.
Požární hledisko je důležité zejména u:
 požárně nebezpečných provozů,
 u rozsáhlých střešních plášťů, které je nutno dělit na samostatné požární úseky,
 u střešních plášťů, které sousedí s vyššími objekty.
U provozních vrstev střešních plášť je zejména důležité, aby:
 spolehlivě plnily svoji provozní funkci,
 negativně neovlivňovaly vrstvy, které tvoří izolační souvrství (hydroizolace, tepelná izolace atd.) a to ani vlastní konstrukcí ani udržovacími pracemi.
Zvukově-izolační vlastnosti
Z akustického hlediska je plochá střecha obvodovým pláštěm budovy a vztahují se tak na ni požadavky stanovené v ČSN 73 0532.
Mluvíme-li o zvukově-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně
o ochraně proti hluku. U plochých střech musíme zajistit co nejvyšší
akustickou pohodu, tu zajistíme zejména materiály, které mají vhodnou zvukovou pohltivost. Konstrukce jako celek pak musí splňovat
požadavky na vzduchovou neprůzvučnost. Jde o schopnost konstrukce bránit přenosu zvuku z exteriéru do interiéru.
Ve fázi predikce musí být konstrukce navržena a posouzena tak,
aby vhodně zvolený systém odpovídal příslušnému požadavku
na vzduchovou neprůzvučnost. Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů nemá jasně dané požadavky. Stanovuje se individuálně, dle vnějších hlukových hladin. Jiný požadavek tak bude pro
objekt ve velkoměstě u rušné komunikace a jiný je stanoven pro
podhorskou vesnici daleko od civilizace.
Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště R´w – vzduchová neprůzvučnost
Vyšší hladiny hluku*
Druh chráněného
vnitřního prostoru
v denní době
v noční době
> 65
≤ 70
> 70
≤ 75
> 55
≤ 60
> 60
≤ 65
Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty apod.)
38
43
38
43
Pokoje v hotelech a penzionech
33
38
33
38
*) ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq,2m, dB
Výtah z normy ČSN 73 0532
9
Speciální výrobky pro ploché střechy
DDP BIT
λ D = 0,040 W/mK
Minerální izolace z kamenných vláken s nadstandartní tuhostí a povrchovou úpravou, kterou tvoří asfaltová emulze. Povrch desky dovoluje přímé natavení asfaltových
hydroizolačních pásů.
Tloušťky
40–80 (mm)
SVT 206*
Standardní rozměr
1000 × 1200 (mm)
Třída reakce na oheň
E
Napětí v tlaku při 10% deformaci je 70 kPa.
DDP BITF
λ D = 0,040 W/mK
Minerální izolace z kamenných vláken s nadstandartní tuhostí a povrchovou úpravou,
kterou tvoří asfaltový hydroizolační pás s přesahem na dvou přilehlých stranách. Povrch
desky má po natavení funkci dočasné hydroizolace. Lze na něj standardním způsobem
aplikovat finální hydroizolační souvrství.
Tloušťky
50–100 (mm)
SVT 207*
Standardní rozměr
1000 × 900 (mm)
Třída reakce na oheň
E
Napětí v tlaku při 10% deformaci je 70 kPa.
DDP-G Jednospádové desky
λ D = 0,040 W/mK
Minerální izolace z kamenných vláken ve formě jednospádových desek. Materiál je
individuálně navrženým konstrukčním prvkem určeným ke spádování plochých střech.
H2
Tloušťky
40/20, 60/40, 80/60 (mm)
Standardní rozměr
600 × 1000 (mm)
Třída reakce na oheň
A1
H1
Zabezpečuje plynulý odvod srážkové vody do střešních vtoků, úžlabí či okapního žlabu.
DDP-DRV Dvouspádové desky
Speciální výrobní program dvouspádových desek pro odvod vody k jednotlivým vtokům
u plochých střech.
Výroba desek dle individuálního půdorysu ploché střechy.
Pro výpočet nutno zaslat půdorys střechy s vyznačením umístění vtoků.
DDP-KL
Minerální izolace z kamenných vláken ve formě klínů. Materiál je konstrukčním prvkem
určeným k aplikaci na ploché střechy, v místě styku vodorovné tepelné izolace se svislým
prvkem konstrukce, a to u všech typů plochých střech pochozích i nepochozích.
Rozměr
50 × 50, 80 × 80, 100 × 100 (mm)
Délka
1000 (mm)
Třída reakce na oheň
A1
Zabezpečuje plynulý přechod hydroizolace z vodorovné plochy na svislou, zabraňuje
zalomení a degradaci hydroizolační vrstvy a následnému zatékání do konstrukce
Výplně trapézových plechů
Minerálně vláknité izolační výplně vyřezávané z kamenné vlny určené pro tepelnou,
akustickou a protipožární výplň trapézových plechů.
Rozměry dle individuálního zadání.
10
Doporučené minerální izolace Knauf Insulation
DDP-K
λ D = 0,037 W/mK
Minerální izolace z kamenných vláken pro nepochůzné ploché střechy jako spodní
vrstva tepelně-izolačního souvrství.
SVT 199*
Tloušťky
20–200 (mm)
Standardní rozměr
600 × 1000, 100 × 1200,
1200 × 2000 ( mm)
Třída reakce na oheň
A1
Napětí v tlaku při 10% deformaci je 30 kPa.
DDP-N
λ D = 0,038 W/mK
Minerální izolace z kamenných vláken pro nepochůzné a občasně pochůzné ploché
střechy jako spodní vrstva tepelně-izolačního souvrství.
SVT 200*
Tloušťky
40–160 (mm)
Standardní rozměr
600 × 1000, 1200 × 2000 (mm)
Třída reakce na oheň
A1
Napětí v tlaku při 10% deformaci je 40 kPa.
DDP-RT
λ D = 0,038 W/mK
Minerální izolace z kamenných vláken pro nepochůzné a občasně pochůzné ploché
střechy jako spodní vrstva tepelně-izolačního souvrství.
Tloušťky
40–160 (mm)
Standardní rozměr
600 × 1000, 1200 × 2000 (mm)
Třída reakce na oheň
A1
Napětí v tlaku při 10% deformaci je 50 kPa.
DDP-U
λ D = 0,039 W/mK
Minerální izolace z kamenných vláken pro nepochůzné ploché střechy jako vrchní vrstva
tepelně-izolačního souvrství.
SVT 201*
Tloušťky
50–160 (mm)
Standardní rozměr
1200 × 2000 (mm)
Třída reakce na oheň
A1
Napětí v tlaku při 10% deformaci je 60 kPa.
DDP
λ D = 0,040 W/mK
Minerální izolace z kamenných vláken s nadstandartní tuhostí pro občasně pochůzné
ploché střechy jako vrchní vrstva tepelně-izolačního souvrství.
SVT 202*
Tloušťky
40–160 (mm)
Standardní rozměr
600 × 1000, 1200 × 2000 (mm)
Třída reakce na oheň
A1
Napětí v tlaku při 10% deformaci je 70 kPa.
DDP Plus
λ D = 0,040 W/mK
Minerální izolace z kamenných vláken pro pochůzné ploché střechy. Vyniká extrémním
napětím v tlaku.
SVT 204*
Tloušťka
50–100 (mm)
Standardní rozměr
1200 × 2000 (mm)
Třída reakce na oheň
A1
Napětí v tlaku při 10% deformaci je 80 kPa.
*) SVT – výrobek je zapsán v seznamu výrobků a technologií pro program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013
11
Technické zastoupení v ČR
Obchodní zastoupení v ČR
Obchodně techničtí specialisté:
 Pavel Havlíček
+420 724 283 344
[email protected]
Technická podpora pro projektanty
Pavel Pohl +420 602 399 178
[email protected]
 Martin Vlček
+420 724 668 320
[email protected]
 Milan Bogdan
+420 602 553 837
[email protected]
obchodní zastoupení Praha východ a okolí
Ploché střechy, opláštění hal, Heraklith
Pavel Přech +420 606 711 304
[email protected]
 Jiří Müller
+420 724 059 007
jiri.muller@ knaufinsulation.com
obchodní zastoupení Praha západ a okolí
Kontaktní fasády
Vítězslav Veselý +420 725 389 021
[email protected]
 Petr Přibyl
+420 606 478 160
[email protected]
Technické izolace
Pavel Havlíček +420 724 283 344
[email protected]
KI-AB-PLOCH/CZ-130708
Knauf Insulation, spol. s r. o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
Česká republika
 Iveta Janoušková
+420 725 319 704
[email protected]
Všechna práva vyhrazena, včetně práv fotomechanické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční využití procesů
a/nebo pracovních aktivit popsaných v tomto dokumentu je zakázáno. Sestavování informací, textové části i obrazové dokumentace v tomto dokumentu byla věnována ta nejvyšší pozornost, nicméně přesto nelze vyloučit možnost chyby. Vydavatel dokumentu
a jeho redaktoři nemohou přijmout právní ani jinou odpovědnost
za případné chyby či jejich důsledky. Vydavatel i redaktoři dokumentu ocení jakékoli připomínky a upozornění na případné chyby,
které se v dokumentu vyskytly.
Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
Česká republika
Zákaznický servis
Tel.: +420 234 714 018, 020
Tel.: +420 234 714 014, 016, 017
Fax: +420 800 800 060
www.knaufinsulation.cz
[email protected]
CAD detaily a praktické propočty naleznete na www.knaufinsulation.cz
 Petr Vozák
+420 724 527 877
[email protected]
 Jaromír Koběluš
+420 724 285 445
[email protected]
 Marek Gut
+420 724 933 854
[email protected]
Download

Ploché střechy