Download

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh