CENNÍK PRÁC
Druh práce (murovanie - betónovanie)
murovaný plot do šírky 20cm z DT
betónový plot montovaný do výšky 210cm
betonáže dosiek a podobne...
murovanie priečky 50 mm
murovanie priečky 75 mm
Cena
bez DPH
19,-€/m2
19,-€/bm
25,-€/m3
5,50,-€/m2
5,-€/m2
murovanie priečky 100 mm
4,20,-€/m2
murovanie priečky 150 mm
3,20,-€/m2
murovanie nosný múr 250 mm
24,-€/m3
murovanie nosný múr 300 mm
25,-€/m3
murovanie nosný múr 400 mm
27,-€/m3
Doprava
0,25,-€/km
Download

Cenník - murovanie a betónovanie (PDF)