CYRRUS FX, a.s.
Radlická 14 , 150 00 Praha 5
IČ: 28880293 DIČ: CZ28880293
KONFIRMACE – potvrzení o podmínkách platby do zahraničí
číslo: 7770/191
Č.blotteru:
Den uzavření platební transakce:
Den vypořádání platební transakce ze strany klienta:
Den vypořádání platební transakce ze strany poskytovatele platebních služeb:
23.5.2013
23.5.2013
24.5.2013
Klient:
Zástupce klienta:
Sídlo:
E-mail:
ABCD, s.r.o.
Ing. Jan Novák
CYRRUS FX, a.s. klientovi prodává.:
Dohodnutým kurzem:
18 500,00
25,80
EUR
Kurzová hodnota:
Poplatek
Celkem k úhradě
477 300,00
0
477 300,00
CZK
CZK
CZK
Způsob platby ze strany klienta:
Poskytovatel platebních služeb:
Číslo účtu/IBAN:
Variabilní symbol:
převodní příkaz
CYRRUS FX, a.s.
Adněl Park, Radlická 14, Praha 5 150 00
ING BANK
SWIFT: INGBCZPP
CZK: 1000517805 IBAN: CZ9735000000001000517805
7770191
Příjemce platby:
EFGH, s.r.o.
Číslo účtu / IBAN :
SWIFT kód:
Banka příjemce:
000000111222
SUBASKBX
VÚB, Bratislava, Slovensko
Platební titul:
Platební důvod:
Typ poplatku:
120-dovoz zboží
ABCD s.r.o., fa 000 001
SHA
Místo a datum sjednání:
V Praze, dne 23.5.2013
Nová 123, 110 00 Praha 1
[email protected]
Průvodka platby:
datum:
čas:
podpis:
Datum sjednání transakce
Datum připsání prostředků
Ing. Barbora Ondrová
CYRRUS FX, a.s.
Datum vypořádání transakce
Datum zaslání dokladu
Klient se telefonickým ujednáním obchodu zavázal, že obratem, tj. v den uzavření obchodu, zašle poskytovateli peněžní prostředky
uvedené v konfirmaci určené k vypořádání platební transakce. V případě výhrad k údajům v konfirmaci nás ihned kontaktujte.
email: [email protected]
tel: 226 258 226
Web: www.cyrrus-fx.cz
Download

Konfirmace zahraniční platba