CESTOVNÍ SMLOUVA
uzavřená dle §651 německého Občanského zákoníku BGB (Bürgerliches Gesetszbuch)
Rezervační číslo:
37082800 Variabilní symbol:
182307279
SMLUVNÍ STRANY
POŘADATEL ZÁJEZDU (cestovní kancelář)
5vorFlug GmbH
Mühldorfstr 1
816 71 Munchen
DIČ: DE813929819
zastoupen na základě plné moci ZPROSTŘEDKOVATELEM
STUDENT AGENCY, s.r.o.
nám. Svobody 86/17
602 00 Brno
www.studentagency.cz
IČO: 25317075
DIČ: CZ25317075
Tel.:
Fax:
5 42 42 42 42
+420 5 42 42 42 40
STUDENT AGENCY, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 24882.
ZÁKAZNÍK / OBJEDNATEL
KONTAKTNÍ TELEFON / E-MAILOVÁ ADRESA
Mravec Jan
Hněvotínská 9
77900 Olomouc
Datum narození:
IČO:
DIČ:
Tel.: 724233238
Email: [email protected]
O B J E D N A N É S L U Ž B Y (Z Á J E Z D)
Destinace:
Termín:
Hotel:
Typ ubytování
Alanya (Turecko)
11.5.2013 - 18.5.2013
Hotel Tac Premier (4*)
Dvoulůžkový pokoj
Doprava:
Trasa:
Letecká
Vídeň - Antalya - Vídeň
Počet nocí v hotelu:
Počet dní vč.dopravy:
Stravování:
7
8
All inclusive
Odlet./Odjezd. místo:
Vídeň (VIE)
Hotel i letenky jsou na zpětné potvrzení od pořadatele zájezdu.
První a poslední den je vyhrazen pro dopravu do/z destinace.(Doprava do/z destinace může být rozložena do více dní v případě cest do jiných časových pásem).
R O Z P I S C E S T Y (Uvedené časy letů i čísla letů jsou pouze orientační a jejich změna je vyhrazena)
Odlet: 11.5.2013 Vídeň 05:25 - 08:55 Antalya / flyniki (Let číslo: HG 2394)
Přílet: 18.5.2013 Antalya 17:15 - 18:55 Vídeň / flyniki (Let číslo: HG 2395)
CESTUJÍCÍ
#
Příjmení a jméno
Dat.nar./R.číslo
1
Mravec Jan
09.10.1980
Adresa
Národnost
> Hotel Tac Premier 4*, All inclusive, Dvoulůžkový pokoj (11.05.2013 - 18.05.2013)
2
Zapletalová Eva
Č.pasu
Cena
Přepočet v tuzemské měně:
534,00 e u r
14 063,00 czk
Přepočet v tuzemské měně:
534,00 e u r
14 063,00 czk
14.10.1982
CELKEM
OSTATNÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY
parkování - v zahraničí (Wien)
Pojištění Allianz
780,00 CZK
CELKEM
780,00 czk
780,00 czk
DOPLNĚNÍ CESTOVNÍ SMLOUVY
Upozorňujeme, že od 26.6.2012 musí mít děti do 18 let vlastní cestovní doklad.
Cestovní pokyny předá zákazníkovi:
Email: [email protected]
Zprostředkovatel zájezdu STUDENT AGENCY, s.r.o.
Telefon: +420 539 000 827
Fax: +420 539 000 470
Stránka 1 z 4
CESTOVNÍ SMLOUVA
uzavřená dle §651 německého Občanského zákoníku BGB (Bürgerliches Gesetszbuch)
Rezervační číslo:
37082800 Variabilní symbol:
182307279
Pořadatel zájezdu se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou cenu. Zákazník se zavazuje uhradit smluvenou
cenu zájezdu na účet zprostředkovatele s tím, že zprostředkovatel je k tomu inkasu zmocněn pořadatelem zájezdu. Zákazník prohlašuje, že uzavírá tuto
cestovní smlouvu i ve prospěch následujících osob (cestujících), které ho k jejich přihlášení a účasti pověřili. Zákazník se zavazuje zajistit, aby všichni
cestující řádně dodržovali všechny povinnosti vyplývající pro ně z jejich účasti na zájezdu. Zákazník tímto potvrzuje, (a) že mu byly současně s návrhem
této smlouvy zaslány všeobecné smluvní podmínky pořadatele zájezdu, s kterými se podrobně seznámil, bez výhrady s nimi souhlasí a bere na vědomí,
že tyto podmínky tvoří nedílnou součást této smlouvy, (b) že mu byly před uzavřením této smlouvy předány informace (ve formě katalogu, katalogového
listu, dodatečné nabídky či jiným vhodným způsobem) s podrobným vymezením zájezdu, zejména ohledně ubytování, jeho polohy, kategorie (poznamka:
kategorie hotelu zobrazená symboly napr. hvězdičky je určována Pořadatelem zájezdu), stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, dále druhu,
charakteristiky a kategorie dopravního prostředku a údajů o trase cesty a dále způsobu a rozsahu stravování (pokud je součástí zájezdu), případně
ohledně dalších služeb, pokud jsou součástí zájezdu, a bere na vědomí, že tyto informace tvoří součást této smlouvy, (c) že mu byl předán doklad, který
obsahuje informace o uzavřeném pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné
události, (d) že se seznámil s pojistnými podmínkami cestovního pojištění. Zákazník tímto uděluje souhlas pořadateli zájezdu a zprostředkovateli ke
shromažďování, uchování a zpracování jeho osobních údajů a osobních údajů dalších cestujících. T ento souhlas uděluje pro všechny údaje uvedené v
cestovní smlouvě a v dokumentech s ní souvisejících, a to výhradně za účelem zajištění cestovních služeb a dále nabízení výrobků a služeb. Cestovní
smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zprostředkovatel oznámí zákazníkovi, že pořadatel akceptoval zákazníkem doručený a podepsaný návrh cestovní
smlouvy. Podepsaný návrh cestovní smlouvy je zákazník povinen doručit zprostředkovateli na jeho shora uvedenou adresu. Doručení jiné osobě není
přípustné.
V Brně dne:
23.4.2013
Zprostředkovatel
ZÁKAZNÍK
Mgr. Bukovská Zuzana
Mravec Jan
Podepsanou smlouvu prosím zasílejte na e-mailovou adresu
[email protected]
nebo na adresu STUDENT AGENCY, s.r.o.
Dům pánů z Lipé
nám. Svobody 17
602 00 Brno
Email: [email protected]
Telefon: +420 539 000 827
Fax: +420 539 000 470
Stránka 2 z 4
NENÍ
DAŇOVÝ
ZÁLOHOVÁ FAKTURA
DOKLAD
DODAVATEL
IČO: 25317075
DIČ: CZ25317075
STUDENT AGENCY, s.r.o.
nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno
Číslo dokladu:
182307279
Variabilní symbol:
182307279
Pen.ústav: ING Bank N.V.
Bank.spojení: 1000510718/3500
IBAN: CZ65 3500 0000 0010 0051 0718
BIC: INGBCZPP
Pen.ústav: Komerční banka, a.s.
Bank.spojení: 27-7487770227/0100
KS: 0308
IBAN: CZ41 0100 0000 2774 8777 0227
Pen.ústav: Česká spořitelna, a.s.
BIC: KOMBCZPP
Bank.spojení: 1349011399/0800
KS: 0308
IBAN: CZ34 0800 0000 0013 4901 1399
Pen.ústav: ČSOB a.s.
BIC: GIBACZPX
Bank.spojení: 178708719/0300
KS: 0308
IBAN: CZ43 0300 0000 0001 7870 8719
Pen.ústav: GE Money bank, a.s.
BIC: CEKOCZPP
Bank.spojení: 183167443/0600
KS: 0308
IBAN: CZ97 0600 0000 0001 8316 7443
Pen.ústav: UniCredit Bank Czech Republik, a.s.
BIC: AGBACZPP
Bank.spojení: 39911004/2700
KS: 0308
IBAN: CZ39 2700 0000 0000 3991 1004
BIC: BACXCZPP
ODBĚRATEL
POŠTOVNÍ
Mravec Jan
Mravec Jan
Hněvotínská 9
77900 Olomouc
Česká republika
Hněvotínská 9
77900
Olomouc
Datum splatnosti:
Datum vystavení dokladu:
24.4.2013
23.4.2013
KS: 0308
ADRESA
Forma úhrady:
Převodem
CK = 5vorFlug GmbH
Hotel = Hotel Tac Premier
Destinace = Alanya
Země = Turecko
§
J. cena s DPH
Množství
Celkem s DPH
před slevou
Sleva
Celkem s DPH
po slevě
780,00
1,00
0,00
780,00
780,00
14 063,00
1,00
0,00
14 063,00
14 063,00
Služby pro klienta:
C Pojištění Allianz
ZAJ poj. léčebné výlohy max.8 dní, Evropa, storno do 15.000,-Kč, poj. na storno
J parkování - v zahraničí (Wien)
parkoviště Mazur
Služby pro klienta: Mravec Jan
C Zájezd
Hotel Tac Premier 4*, All inclusive, Dvoulůžkový pokoj (11.05.2013 - 18.05.2013)
Částka celkem czk:
Kurz měny ČNB:
Částka celkem CZK:
Číslo dokladu: 182307279
Vystavil: Bukovská Zuzana
Strana: 3 / 4
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 539 000 827
Fax: +420 539 000 470
STUDENT AGENCY je spokojeným uživatelem podnikového informačního systému Helios
NENÍ
DAŇOVÝ
ZÁLOHOVÁ FAKTURA
DOKLAD
DODAVATEL
STUDENT AGENCY, s.r.o.
nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno
IČO: 25317075
DIČ: CZ25317075
Číslo dokladu:
182307279
Variabilní symbol:
182307279
Fakturováno celkem
14 843,00
Celkem k úhradě czk
14 843,00
STUDENT AGENCY, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 24882.
Klient souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami STUDENT AGENCY , s. r. o.
Změny v adrese odběratele lze provést pouze do 7 dní od vystavení faktury.
V případě, že součástí poskytovaných služeb, je cestovní pojištění od společnosti Allianz, klient potvrzuje souhlas s pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění, které jsou k dispozici v provozovnách nebo na www.allianz.cz v sekci Cestovní pojištění.
Služby jsou fakturovány dle následujících pravidel (viz sloupec § - způsob fakturace u jednotlivých položek):
C - Fakturováno dle § 36, odst. 11 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.
J - Fakturováno dle § 89 odst. 15 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.
Y - Fakturováno dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb.
Číslo dokladu: 182307279
Vystavil: Bukovská Zuzana
Strana: 4 / 4
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 539 000 827
Fax: +420 539 000 470
STUDENT AGENCY je spokojeným uživatelem podnikového informačního systému Helios
Download

Smlouva se Student Agency