Výběrové řízení Erasmus 2014/2015
Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty
v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané1 studijní pobyty jsou následující:
Všeobecné lékařství
Výuka v angličtině
Istanbul Medipol
University*, Turecko
Pleven Medical
University, Bulharsko
University of Crete*,
Řecko
University of
Ljubljana*, Slovinsko
University of Szeged,
Maďarsko
University of Turku,
Finsko
Aarhus Universitet,
Dánsko
Výuka v němčině
Justus-LiebigUniversität Giessen,
Německo
Medizinische
Universität Wien*,
Rakousko
Universität Leipzig*,
Německo
Výuka ve francouzštině
Universite
d’Auvergne*, Francie
Université de Lille II,
Francie
Výuka v portugalštině
Universidade do Porto,
Portugalsko
Universidade do Porto
– Abel Salazar,
Portugalsko
Universidade de
Lisboa*, Portugalsko
1
Počet studentů,
2
doporučený ročník
Délka
pobytu/os
WWW stránky univerzity
Garant
2
4 měsíce
www.medipol.edu.tr
I.O.
2
5 měsíců
mu-pleven.bg
I.O.
2 (5. ročník)
6 měsíců
www.en.uoc.gr
I.O.
2 (4. ročník)
12 měsíců
www.uni-lj.si
I.O.
3 (5. ročník)
3 měsíce
www.u-szeged.hu
I.O.
1 (3.-5. ročník)
5 měsíců
www.utu.fi
J.E.
2
3 měsíce
www.au.dk
V.K.
2 (3.-4. ročník)
6 měsíců
www.uni-giessen.de
R.F.
2
5 měsíců
www.meduniwien.ac.at
L.D.
2 (3.-5. ročník)
9 měsíců
www.zv.uni-leipzig.de
M.BE.
2 (3.-5. ročník)
5 měsíců
www.u-clermont1.fr
M.BE.
2 (3.-5. ročník)
5 měsíců
www.univ-lille2.fr
M.M.
3 (4.-5. ročník)
6 měsíců
www.up.pt
I.O.
4 (4.-5. ročník)
9 měsíců
sigarra.up.pt/icbas
I.O.
3 (4.-5. ročník)
3 měsíce
www.fm.ul.pt
I.O.
Z důvodu přecházení na nový systém programu Erasmus+ nejsou doposud obnoveny všechny bilaterální dohody s partnerskými univerzitami.
Nepotvrzené studijní pobyty jsou označeny „*“.
2
Doporučený ročník studia v aktuálním akademickém roce.
Universidade Nova de
Lisboa, Portugalsko
Výuka ve španělštině
Universidad de
Zaragoza*, Španělsko
Výuka ve slovenštině
Univerzita
Komenského
v Bratislave, JLF
Martin, Slovensko
2 (4.-5. ročník)
9 měsíců
www.fcm.unl.pt
I.O.
2 (4. – 5. ročník)
10 měsíců
www.unizar.es/centros/fmediz/
I.O.
2
5 měsíců
www.jfmed.uniba.sk
I.O.
1
4 měsíce
www.medipol.edu.tr
I.O.
2
6 měsíců
www.mug.edu.pl
P.M.
2
10 měsíců
www.fmed.uniba.sk
L.H.
2
3 měsíce
www.birmingham.ac.uk
J.B.
1 (biochemie)
6 měsíců
www.eng.unibo.it
M.BA.
1
3 měsíce
www.u-szeged.hu
I.O.
1
3 měsíce
www.wlv.ac.uk
J.B.
1
12 měsíců
www.uni-lj.si
I.O.
Zubní lékařství
Výuka v angličtině
Istanbul Medipol
University*, Turecko
Medical University of
Gdansk*, Polsko
Univerzita Komenského
v Bratislave*, Slovensko
Doktorské studijní programy
University of
Birmingham*, Spojené
království
University of Bologna,
Itálie
University of Szeged,
Maďarsko
University of
Wolverhampton,
Spojené království
Univerza v Ljubljani*,
Slovinsko
Garanti:
I.O. – doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
J.B. – Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
J.E. – prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
L.D. – Ing. Ladislav Doležal, CSc.
L.H. – MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D.
M.BA. – Mgr. Martina Bancířová, Dr.
M.BE. – RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D.
M.M. – doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
P.M. – MUDr. Petr Michl
R. F. – Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D.
V.K. – prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Podmínky výběrového řízení pro pregraduální studenty
1. výběrového řízení se mohou účastnit studenti, kteří studují na LF UP v akreditovaném programu
Všeobecné lékařství/General Medicine nebo Zubní lékařství/Dentistry od ukončeného třetího
ročníku
2. dobré studijní výsledky
3. jazykové předpoklady
4. první studijní výjezd v rámci programu Erasmus
5. odevzdání kompletních podkladů (přihláška, potvrzení) v termínu vyhlášeném ve výběrovém řízení
6. student vyjíždějící do země svého původu neobdrží finanční podporu
7. studenti anglických studijních programů, kteří chtějí vyjet do země, kde probíhá výuka v angličtině,
musí absolvovat zkoušku z anglického jazyka z důvodu bodového ohodnocení
Podmínky výběrového řízení pro postgraduální studenty
1. odevzdání životopisu, motivačního dopisu a doporučení školitele v termínu vyhlášeném
ve výběrovém řízení
Uchazeči o studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015 odevzdají přihlášku
včetně všech příloh na Referát zahraničních styků LF UP nejpozději do 31. 1. 2014. Samotné výběrové řízení
se bude konat 19. 2. 2014 ve 13.30h v Zasedací místnosti na DLF.
Jazykové zkoušky pro výběrové řízení Erasmus se uskuteční v následujících termínech:
- z angličtiny/němčiny:
8. 1. 2014 – od 10.00h
22. 1. 2014 – od 10.00h
Místo konání: Centrum pro výuku cizích jazyků, Hněvotínská 3, Olomouc
Zkoušející: angličtina – Mgr. Pavel Kurfürst ([email protected])
němčina – Mgr. Lenka Podhorná ([email protected])
Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
- z francouzštiny:
6. 1. 2014 – od 9.00h
13. 1. 2014 – od 9.00h
Místo konání: FF Křížkovského 10, Katedra romanistiky - portugalská sekce, pracovna KA 2.17
Zkoušející: Mgr. Kateřina Ritterová, Ph.D. ([email protected])
- z portugalštiny:
9. 1. 2014 – od 9.00h
13. 1. 2014 – od 9.00h
Místo konání: Centrum pro výuku cizích jazyků, Hněvotínská 3, Olomouc
Zkoušející: Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. ([email protected])
- Studenti se na jeden z výše uvedených termínů přihlásí emailem zkoušejícímu nejpozději do 12.00h
předchozího dne.
Obecné informace k programu Erasmus jsou k dispozici na webové stránce Oddělení zahraničních vztahů
UP:
www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/oddelenimezinarodnich-vztahu/llp-erasmus/
Informace o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit jsou uvedeny ve Směrnici děkana
k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit:
http://www.lf.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF-dokumenty/sd_k_zahranicnim_mobilitam.pdf
doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D., v.r.
proděkanka pro zahraniční vztahy
a anglické programy
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., v.r.
děkan LF UP
Přílohy: Pravidla výběrového řízení Erasmus pro rok 2014/15, přihláška
třída Svobody 8, 771 26 Olomouc
Mgr. Zuzana Kullová
tel.: +420 585 632 061
e-mail: [email protected]
www.lf.upol.cz
Pravidla výběrového řízení Erasmus pro 2014/2015
1. Kritérium prospěchu – vážený studijní průměr (VSP)
- VSP za ukončené akademické roky
- hodnota 100 bodů je vydělena VSP
2. Jazyk
- základní známka ze zkoušky z anglického/německého jazyka v případě studijního pobytu
na univerzitě, kde je jedním z těchto jazyků vyučováno
- hodnocení: A (45 b), B (40 b), C (30 b), D (20 b), E (10 b)
- v případě podmínky jiného jazyka pro pobyt (francouzština, portugalština, němčina, angličtina) platí
hodnocení dle výsledků jazykové zkoušky
- jazykové zkoušky proběhnou v termínech vypsaných příslušnými zkoušejícími před samotným VŘ
- +15 b bude přičteno za znalost místního jazyka v případě zemí, kde je kontaktním jazykem
angličtina (maďarština, švédština…)
3. Aktivní účast v Buddy systému (potvrzení z DLF): +10 b
4. Aktivní práce ve studentských organizacích: +10 b
- potvrzení za příslušné organizace budou vydávat:
IFMSA – Jana Chromíková ([email protected])
Spolek mediků – Petra Dudová ([email protected])
SSS ČR Olomouc – Natália Sládečková ([email protected])
PEPA – Irena Kučová ([email protected])
5. Aktivní účast SVOČ (potvrzení z DLF): +10 b
Harmonogram VŘ
Jazykové pohovory – leden 2014
Ukončení podávání přihlášek – do 31. 1. 2014
Zveřejnění seznamu žadatelů dle bodového zisku – do 7. 2. 2014
Výběr studijních pobytů dle seznamu od žadatele s nejlepším bodovým ohodnocením – do 21. 2. 2014
Ukončení výběrového řízení, zveřejnění výsledků – do 28. 2. 2014
třída Svobody 8, 771 26 Olomouc
Mgr. Zuzana Kullová
tel.: +420 585 632 061
e-mail: [email protected]
www.lf.upol.cz
Přihláška k výběrovému řízení
na studijní pobyty Erasmus pro rok 2014/15
Jméno a příjmení
Osobní číslo
Studijní ročník v akademickém roce
2013/2014
Tel. číslo
E-mail
Počet příloh (potvrzení)
1.
2.
3.
Preferenční místa pobytu
Bodové hodnocení (vyplňuje DLF po odevzdání přihlášky)
Hodnocené parametry
Vážený studijní průměr
Jazyk základní
Další jazykové znalosti
Buddy systém
Aktivní účast SVOČ
Práce ve studentských
organizacích
Celkový počet bodů
Parametry
Výpočet
Získané body celkem
Download

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015