SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK – STOP
NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM TECHNOLOGIE, KTERÉ SE V PAMÁTKOVÉ PÉČI NEOSVĚDČILY II
DŮVODY, PŘÍČINY A PRAKTICKÉ NÁSLEDKY
Termín konání: čtvrtek 21. listopadu 2013 Místo konání: Přednáškový sál Národního technického muzea, Kostelní 42, 170 78 Praha 7 Příčin a důvodů selhání technologií použitých při obnově památek může být více: např. chybná diagnostika stavu (absence kvalitních, „cílených“ průzkumů, příp. jejich chybná, málo kvalifikovaná interpretace), nedostatečné technické znalosti vlastností použitých materiálů, neuvážená paušalizace zásahů, technologická nekázeň při provádění zásahu apod. I v letošním, druhém pokračování semináře na téma technologií, které se při ochraně památkových objektů „neosvědčily“, budou uvedeny příklady i praktické ukázky nesprávně provedených postupů, chybně použitého materiálu aj. Autoři jednotlivých příspěvků na vybraných příkladech upozorní jak na důsledky, tak i příčiny „selhání“ konkrétních provedených zásahů. Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových a církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek. PROGRAM SEMINÁŘE 09.00–09.30 09.30–09.35 09.40–10.20 10.25–10.50 10.55–11.20 Registrace účastníků Zahájení, informace o STOP Petr Kotlík, předseda společnosti STOP Tudy cesta nevede… Ondřej Šefců, NPÚ územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze V zahradách pod Pražským hradem se vnitřně hydrofobizované omítky neosvědčily Pavla Rovnaníková, Fakulta Stavební VUT v Brně, Jitka Fialová, NPÚ, územní památková správa v Praze Otlučené historické zdivo Pavel Jakoubek, Studio ACHT 11.25–11.55 Přestávka, diskuse 12.00–12.25 Rizika aplikace profilovaných fólií při sanaci vlhkého zdiva Pavel Fára, CUBUS, s. r. o. Povrchové úpravy sochařských děl – jejich „podivné“ vizuální podoby Vratislav Nejedlý, Generální ředitelství NPÚ v Praze „Podobně“ neznamená vždy to samé – aneb nečekané komplikace při restaurování kamenné mozaikové stolní desky Markéta Müllerová, Karol Bayer, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice 12.30–12.55 13.00–13.30 Moderátor semináře: Ondřej Šefců, STOP; NPÚ ÚOP HMP, [email protected] Odborní garanti semináře: Pavel Jerie, STOP; Generální ředitelství NPÚ v Praze, 257 010 266, [email protected] Petr Kotlík, STOP; ÚCHTRP VŠCHT Praha, 220 443 684, [email protected] Organizační garant semináře: Společnost pro technologie ochrany památek, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 Korespondenční adresa: STOP, P. O. Box 101, 274 01 Slaný, tel.: 724 029 206, e‐mail: [email protected] http://wstop.colweb.cz/ 2
ORGANIZAČNÍ INFORMACE A PODMÍNKY MEZI POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACÍ A OBJEDNAVATELEM  Přihlášku na seminář zašlete do 18. listopadu 2013 na adresu: [email protected]
nebo na poštovní adresu STOP, P. O. Box 101, 274 01 Slaný. Lze se přihlásit i na internetové adrese: http://wstop.colweb.cz/planprace.html  Výše účastnického poplatku, určená jako smluvní cena v souladu se zákonem 526/1990 Sb., je 600 Kč za osobu. Studenti odborných škol mají slevu 80 % (poplatek činí 120,‐ Kč), přidružení členové STOP mají vstup zdarma podle Smlouvy o přidruženém členství v roce 2013.  Platbu účastnického poplatku proveďte prosím před konáním semináře bankovním převodem na číslo účtu: 606405694 / 0600, GE Money Bank, Slaný, (SWIFT kód BIC: AGBACZPP, IBAN: CZ65 0600 0000 0006 0640 5694), variabilní symbol 21305, konstantní symbol 0308. IČ STOP: 60460857, STOP není plátcem DPH.  Účastnický poplatek zahrnuje sborník příspěvků ze semináře, který obdrží každý účastník při registraci.  Při neúčasti přihlášených se poplatek nevrací, sborník semináře bude zaslán.  Pokud byl účastnický poplatek uhrazen bankovním převodem, potvrdíme jeho úhradu při registraci účastníků. Prosím, předložte k tomu účelu Doklad o platbě účastnického poplatku (přiložen na 3. straně této pozvánky) – je určen jako daňový doklad pro vaši účtárnu.  Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.  Dopravní spojení na místo konání: Graficky na mapě http://www.ntm.cz/muzeum/kudy‐k‐nam a) Metrem trasa A, stanice Hradčanská, přestup na TRAM č. 25, 26, výstup Letenské nám. b) Metrem trasa C, stanice Vltavská, přestup na TRAM č. 25, 26, výstup Letenské nám. Dále pěšky cca 200 m Oveneckou ul. směr budova NTM (je nutno ji obejít) → doprava ulicí Letohradská → doleva ulicí Muzejní, hlavní vchod do NTM PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ Technologie, které se v památkové péči neosvědčily II 21. listopad 2013 (čtvrtek), Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7 Název a adresa organizace (objednavatele): IČ: Jména přihlášených: tel.: e‐mail: Číslo bankovního účtu plátce: Přihlášku prosím zašlete do 18. listopadu 2013 na adresu: [email protected] příp. na adresu: STOP, P. O. Box 101, 274 01 Slaný 3
DOKLAD O PLATBĚ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU „Doklad“ prosím předložte při registraci na semináři k potvrzení – je určen pro vaši potřebu (účtárnu) Název a adresa organizace (objednavatele): IČ: Jména účastníků: Placeno bankovním převodem z účtu číslo: Kč…………………………………..slovy……………………………………………………………………………………………………….. Účel platby: Účastnický poplatek na seminář “Technologie, které se v památkové péči neosvědčily II. Datum vystavení: 21. listopadu 2013 Společnost pro technologie ochrany památek, o. s. Registrace provedena Ministerstvem vnitra ČR 26. 10. 1994: IIs‐OS/1‐256 60/94‐R IČ STOP: 60460857 GE Money Bank, a.s. Slaný, č. účtu 606405694/0600, v. s. 21305 Nejsme plátci DPH Razítko a podpis STOP: STOP 2013: Činnost Společnosti pro technologie ochrany památek v roce 2013 je zveřejněn na webu: http://wstop.colweb.cz/planprace.html 
Download

–STOP - Společnost pro technologie ochrany památek