1
SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK – STOP
NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ VOSKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
Termín konání: 17. října 2013 (čtvrtek)
Místo konání: Přednáškový sál Národního technického muzea, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Tématem semináře je problematika voskových sbírkových a archivních předmětů.
V jednotlivých příspěvcích domácích i zahraničních přednášejících budou shrnuty základní
vlastnosti vosku, jeho chování a faktory ovlivňující jeho stárnutí. Budou rovněž diskutovány
možnosti a postupy ochrany, konzervování a restaurování voskových artefaktů.
Seminář je určen pracovníkům archivů, muzeí a galerií, památkových ústavů a státní správy,
správcům památkových a církevních objektů, soukromým majitelům památek, restaurátorům,
studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.
PROGRAM
9.00–9.30
Registrace účastníků
9.30–9.35
Zahájení, úvodní slovo
Petr Kotlík, předseda společnosti STOP
9.35–10.05
Vosky – úvod
Benjamin Bartl, Bronislava Bacílková, Národní archiv v Praze
10.05–10.25
Použití propolisu při konzervaci voskových předmětů
Jana Dernovšková, Národní knihovna v Praze
10.25–10.45
Použití poly(2-ethyl-2-oxazolinu) pro lepení voskových pečetí
Štěpán Urbánek, Benjamin Bartl, Michal Ďurovič, Národní archiv v Praze
10.45–11.30
Průzkum, konzervace a restaurování voskových modelů ze sbírek DHMD
v rámci programu KUR
Johanna Lang, Deutsches Hygiene-Museum Dresden
11.30–11.50
Přestávka
11.50–12.20
Výroba, konzervace a restaurování ceroplastik
Petr Polášek, Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno
12.20-13.00
Voskové svíčky z poloviny 20. století
Agnieszka Zięba, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
13.00–13.40
Analýza a restaurování objektů u vosku
Ivona Jabłonskaja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
13.40–14.00
Restaurování voskových pečetí
Libuše Holakovská, Národní archiv v Praze
Moderátor semináře: Ondřej Šefců, NPÚ ÚOP Praha, [email protected]
Odborní garanti: Benjamin Bartl, Národní archiv, Praha, [email protected]
Petr Kotlík, ÚCHTRP VŠCHT Praha, 220 443 684, [email protected]
Organizační garant semináře: Společnost pro technologie ochrany památek,
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1.
Kontaktní údaje: STOP, P. O. Box 101, 274 01 Slaný, tel.: 312 520 730,
724 029 206, [email protected], http://wstop.colweb.cz/
2
ORGANIZAČNÍ INFORMACE A PODMÍNKY MEZI POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACÍ A OBJEDNAVATELEM
Přihlášku na seminář zašlete do 15. října 2013 na adresu: [email protected]
nebo na poštovní adresu STOP, P. O. Box 101, 274 01 Slaný.
Lze se přihlásit i na internetové adrese: http://wstop.colweb.cz/
Výše účastnického poplatku, určená jako smluvní cena v souladu se zákonem 526/1990 Sb.,
je 600 Kč za osobu. Studenti odborných škol mají slevu 80 % (poplatek činí 120,- Kč),
přidružení členové STOP mají vstup zdarma podle Smlouvy o přidruženém členství v r. 2013.
Platbu účastnického poplatku proveďte prosím před konáním semináře bankovním
převodem na číslo účtu: 606405694/0600, GE Money Bank, Slaný, v.s. 21304, k. s.0308
(SWIFT kód BIC: AGBACZPP, IBAN: CZ65 0600 0000 0006 0640 5694).
IČ STOP: 60460857, STOP není plátcem DPH.
Účastnický poplatek zahrnuje sborník příspěvků ze semináře, který obdrží každý účastník
při registraci.
Při neúčasti přihlášených se poplatek nevrací, sborník semináře bude zaslán.
Pokud byl účastnický poplatek uhrazen bankovním převodem, potvrdíme jeho úhradu při
registraci účastníků. Prosím, předložte k tomu účelu Doklad o platbě účastnického poplatku
(přiložen na 3. str. této pozvánky) – je určen jako daňový doklad pro vaši účtárnu.
Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.
Dopravní spojení na místo konání: Na mapě http://www.ntm.cz/muzeum/kudy-k-nam
a) Metrem trasa A, stanice Hradčanská, přestup na TRAM č. 25, 26, výstup Letenské nám.
b) Metrem trasa C, stanice Vltavská, přestup na TRAM č. 25, 26, výstup Letenské nám.
Dále pěšky cca 200 m Oveneckou ul. směr budova NTM (je nutno ji obejít) → doprava ulicí
Letohradská → doleva ulicí Muzejní, hlavní vchod NTM
PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ VOSKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
17. říjen 2013 (čtvrtek), Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Název a adresa organizace (objednavatele):
Jména přihlášených:
tel./fax:
e-mail:
Číslo bankovního účtu plátce:
Přihlášku zašlete do 15. října 2013 na [email protected]
příp. listovní poštou na: STOP, P. O. Box 101, 274 01 Slaný
3
DOKLAD O PLATBĚ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU
Prosím předložte při registraci na semináři k potvrzení.
Název a adresa organizace (objednavatele):
IČ:
Jména účastníků:
Placeno bankovním převodem z účtu číslo:
Kč………………………………slovy………………………………………………………………………………
Účel platby: Účastnický poplatek na seminář STOP Konzervace a restaurování voskových
předmětů
Datum vystavení: 13. června 2013
Společnost pro technologie ochrany památek, o. s.
Registrace provedena Ministerstvem vnitra ČR 26. 10. 1994: IIs-OS/1-256 60/94-R
IČ STOP: 60460857
GE Money Bank, a.s. Slaný, č. účtu 606405694/0600, v. s. 21304
Nejsme plátci DPH
Razítko a podpis STOP:
SEMINÁŘE STOP 2013
Přehled seminářů STOP 2013 včetně data a místa jejich konání je zveřejněn na webu STOP:
http://wstop.colweb.cz/planprace.html „Semináře, kurzy a pracovní setkání“.
Program a přihlášky na jednotlivé semináře jsou k dispozici na této stránce cca 3–4 týdny před
jejich konáním.
Download

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP