ČASOP IS
3– 4 /2011
SZZV
člen AIM®,
WFA, A.I.S.E., COLIPA
a Rady pre reklamu
SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE PRE ZNAČKOVÉ VÝROBKY
R o č n í k 13 D e c e m b e r 2 011 w w w. s z z v. sk e - m a i l : s z z v @ s z z v. sk
Jediným receptom
sú inovácie
Z obsahu:
Aké
budú
tohtoročné
Vianoce?
strana 3
Príbeh
značiek
Dr. Oetker
strana 5
Nové výrobky
firiem SZZV
strany 6 - 7
Čo je nové
vo firmách
SZZV?
strany 8 - 9
Slovensko
získalo
tretie
miesto!
strana 10
Ekonomická recesia zasiahla spoločnosť a ľudí, čím
v značnej miere modifikovala všetky zaužívané marketingové pravidlá. Tým jediným, ktorý funguje na sto percent, je
pravdepodobne nízka cena.
Ako sa s touto situáciou vysporadúvajú silné značky, ktoré
sú považované za lídrov a inovátorov na trhu? Aká je dôležitosť postavenia značiek a značkových produktov v zložitých krízových časoch? Aj o týchto otázkach sme hovorili
s Romanom Kýrom, marketingovým manažérom Laundry
& Home Care zo spol. Henkel ČR a SR.
Aké produkty, ktoré ste uviedli na trh v krízových časoch,
zaznamenali u zákazníkov najväčší ohlas a aké boli dôvody,
že ich zákazníci prijali?
V poslednej dobe sú to najmä Persil Tabs, ktoré sme
uviedli na trh len nedávno. Hlavným dôvodom úspechu
tohto produktu je celkový trend spotrebiteľov zjednodušiť
si prácu s dávkovaním a skladovaním pracích prostriedkov, a nestratiť pritom prací účinok, čo tablety Persil
spĺňajú. Ďalšou novinkou, ktorú spotrebitelia vyhľadávajú,
je nový, relaunchovaný rad značky Silan – Perfume perls.
Tento produkt nielen pridáva bielizni viac sviežosti, ale prináša aj dva inovované parfumy a jeden celkom nový: Silan
Perfume perls Amber. Všetky tri parfumy boli vytvorené
v spolupráci s poprednými výrobcami parfumov.
Nutnosťou každej úspešnej spoločnosti sú inovácie, čo
platí v časoch hospodárskej recesie dvojnásobne. Navyše
sa prehlbuje priepasť medzi chudobnými a bohatými
a stredná vrstva zaniká, resp. sa prepadá nižšie. Ako vnímate zákazníkov v súčasnosti? Ako sa menia ich vlastnosti? Uprednostnia radšej cenovo náročnejší produkt alebo
hľadajú svoje obľúbené výrobky v akciách?
Mení svoju
vizuálnu identitu
Spoločnosť Heineken Slovensko odštartovala v polovici októbra tohto roka svoj prechod na novú vizuálnu identitu koncernu Heineken.
Zmena sa dotýka všetkých spoločností, ktoré patria do skupiny Heineken. Zmenia sa do konca marca 2012.
Odlíši firmu od značky
Najvýraznejšou zmenou, ktorú so sebou prináša zmena
vizuálnej identity, je nové logo, v ktorom bude názov spoločnosti HEINEKEN uvádzaný veľkými písmenami. Názov
spoločnosti v logu doplní červená iskra. Nové logo pomôže rozlíšiť obchodnú spoločnosť od kultovej značky piva
Heineken, ktorej dizajn zostáva nezmenený. Logo spoločnosti sa aj takýmto spôsobom viac priblíži k spôsobu, akým
sa uvádzal názov firmy pri jej založení v roku 1864. Logá
obchodných spoločností v rámci skupiny Heineken budú
používať nové logo bez označenia krajiny, v ktorej pôsobia
(Heineken Slovensko, Heineken Slovensko Sladovne a
Heineken Slovensko Distribúcia).
Dôvody
Dôvodom na tento krok sú veľké zmeny a transformácie,
ktoré sa v koncerne udiali v priebehu posledných desiatich rokov. „V súčasnosti má skupina Heineken vo svojom
portfóliu vyše 250 značiek piva a zamestnáva vrátane
spoločností joint venture približne 90-tisíc ľudí na celom
Naša spoločnosť prichádza s inováciami, ktoré už reflektujú recesné obdobie a snažia sa spotrebiteľovi ponúknuť niečo navyše. To
znamená – okrem zaručeného
výsledku pri použití našich značiek
– napríklad aj úsporu elektrickej
energie. S Persilom možno prať
aj v studenej vode alebo sa môžu
použiť kratšie umývacie cykly pri
automatickom umývaní riadu
a pod. Tieto benefity pripravili značky veľmi dobre na
obdobie recesie. Spotrebitelia takéto koncepty vyhľadávajú
a dávajú im prednosť pred menej kvalitnými, avšak cenovo
menej náročnými výrobkami.
Je možné percentuálne vyjadriť, koľko výrobkov sa v súčasnosti predáva v akciách?
Promočné aktivity naberajú stále na dôležitosti, ide však
najmä o domému v maloobchode, ktorý tieto aktivity používa takmer ako jedinú formu marketingu.
Na čo je podľa vášho názoru dôležité apelovať u zákazníkov? Ich nákupné zvyklosti sa menia, ale zákazníci vyžadujú
emócie, zážitok, chcú si nejakým spôsobom urobiť radosť…
Jediným osvedčeným receptom, ako byť v dobe recesie
úspešným, sú kvalitné inovácie. To si vyžaduje veľmi dobré
poznanie slovenského zákazníka, jeho potrieb a uvádzanie
inovácií, ktoré mu pomôžu.
Ktoré konkrétne značky z vašej divízie zaznamenali
v súčasných zložitých časoch úspech
Takmer všetky naše značky vykazujú rast, zdôraznil by som
úspech značky Perwoll, ktorá svojím novým konceptom
s efektom obnovenia farieb prekročila naše očakávania.
Podobne je na tom značka Somat, a to najmä vďaka svojmu multifunkčnému umývaciemu gélu.
Andrea Hinková
svete. Nová vizuálna identita odráža všetky zmeny, ktoré
sa odohrali v nedávnej minulosti, odzrkadľuje súčasnosť
a priamo naznačuje spoločné smerovanie do budúcnosti,“ hovorí Door Plantengaová, generálna riaditeľka
spol. Heineken Slovensko. Podľa jej slov jednotná vizuálna
identita spoločnosti na celom svete zároveň reprezentuje
globálnu silu celého koncernu, tiež jeho hrdosť, optimizmus a sebavedomie.
Populácia starne
Kríza a trendy zmenili aj pivárskych zákazníkov. Ľudia šetria
na posedení v kaviarňach a chcú si vychutnať zážitok doma.
Prešli teda z horeca segmentu do maloobchodu, kde viac
reagujú na akcie a zľavy. Pivný trh ovplyvňuje aj demografia.
Starších a menej produktívnych ľudí je stále viac a po 50.
roku života človeka sa jeho návyky menia. „Snažíme sa vrátiť
ľudí späť do horeca segmentu, a to uvádzaním inovácií,
ako je napr. tankové pivo, ktoré zaznamenalo nárast spotreby,“ konštatuje D. Plantengaová. Z dôvodu demografie
nie je jednoduché nájsť nových konzumentov. Aj z tohto
dôvodu sa zamerala tohtoročná novinka Radler na ľudí
„okolo piva“. „Tento nápoj si ľudia vychutnávajú najmä po
športových aktivitách a oslovil aj ženy, ktoré nemajú vzťah
k typickej pivnej chuti,“ dodáva D. Plantengaová. Zlatý Bažant
je lokálna prémiová značka, ktorá má v ekonomicky ťažkých
časoch pre spotrebiteľov pomerne vysokú cenu. Aj preto sa
firma rozhodla v tomto roku investovať do jej inovácií a hľadať nových zákazníkov. Na budúci rok bude v centre záujmu
najmä tzv. mainstreamová značka Corgoň, ktorá je drahšia
ako Kelt, a zareagovala na tlak horeca segmentu.
Andrea Hinková
Situácia nahráva
menším prevádzkam
INTRACO Špeciál búral mýty
Situácia na maloobchodnom trhu sa komplikuje. Zatiaľ čo v minulom roku šetrili zákazníci na spotrebnom tovare, v tomto roku
tak robia aj pri kúpe potravín. Hospodárska
situácia a s ňou spojené dopady spôsobujú postupnú zmenu nákupného správania.
Ľudia obmedzujú týždenné nákupy v hypermarketoch, a to najmä z dôvodu šetrenia
prostriedkov na nákup pohonných hmôt,
a uprednostňujú radšej menšie, ale častejšie
nákupy v mieste trvalého bydliska. Pri každodenných nákupoch kladú väčší dôraz na
čerstvé potraviny, čo čiastočne ovplyvní aj
logistiku týchto výrobkov. Makroekonomické
ukazovatele, situácia v krajine aj z dôvodu
vládnej krízy a očakávaná ďalšia vlna ekonomickej recesie len zdôrazňujú nutnosť
orientovať sa na čerstvé potraviny.
Sprava Miroslav Kepák, komerčný riaditeľ TESCO STORES SR, Gabriel Csicsai,
štátny tajomník MPaRV SR, Martin Mravec, managing Director, GfK Slovakia,
Pavol Konštiak, prezident ZOaCR SR, Gabriel Csollár, predseda predstavenstva
COOP JEDNOTA Slovensko, Roman Bomboš, moderátor.
Nosnými formami komunikácie špecializovanej konferencie INTRACO
Špeciál, ktorá sa uskutočnila 29. 11. 2011 v bratislavskom hoteli Holiday
Inn boli diskusné fóra. Prínosom takýchto foriem vyjadrení názorov odborníkov bolo aj to, že mohli intenzívne diskutovať o dôležitých témach, na ktoré
dozrel čas, aby sa o nich nahlas hovorilo a skúmalo, prečo sa určité výroky
či tvrdenia vžili. „Je dobré hľadať príčiny prečo ich nielen odborná, ale aj
laická verejnosť takto vníma. Vysvetliť si určité vnímanie pojmov z minulosti
a nastaviť komunikáciu do budúcnosti či už smerom k spotrebiteľovi, ale aj
medzi odborníkmi na pravú mieru,“ hovorí Ing. Bohumila Tauchmannová,
riaditeľka spoločnosti Incoma Slovakia, ktorá konferenciu organizovala.
„Tématicky boli „mýty“ nastavené do dvoch okruhov. Diskusia Búranie
mýtov I. sa venovala pojmom ako kvalita a bezpečnosť potravín, legislatíva
a spotrebiteľ. V rámci diskusie Búranie mýtov II. účastníci rozoberali
nanajvýš aktuálnu tému, ktorou je bezpochyby slovenský dodávateľ. Hodnotili
ho a hľadali cesty, ako mu môže obchod pomôcť, ako s ním spolupracovať, ale aj aký by mal byť a čo od neho obchodník očakáva a ako by mu
mohol pomôcť štát. Účastníci konferencie sa zamýšľali aj nad možnosťami
a formami zvyšovania podielu domácich výrobkov prostredníctvom systému
vzdelávania spotrebiteľa a nastavenia kritérií a podmienok pre označovanie
domácej produkcie. „Niekedy máme pocit, že sme už všetko povedali. Život
nás, ale vždy presvedčil o opaku. Neustále sa objavujú nové témy alebo sa
vyvíjajú tie, o ktorých sme už hovorili. Takouto témou bol aj vývoj trhu a správanie sa spotrebiteľa z rôznych uhlov pohľadu a jeho nákupného správania,“
konštuje B. Tauchmannová. Účastníci konferencie neobišli ani tému kríza
a zmapovali značky, ktoré boli úspešné aj v tomto zložitom období.
Čerešničkou na torte bola prezentácia o tom, akými rôznymi spôsobmi sa
môžu obchodníci od seba odlišovať. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, spoluorganizátormi boli Zväz obchodu
a cestovného ruchu SR, Slovenské združenie pre značkové výrobky,
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v BA a Potravinárska komora
Slovenska. Zlatým partnerom konferencie bola spoločnosť Phillip Morris
Slovakia, generálnym partnerom Tesco.
Tržby skupiny COOP rastú
Za prvých deväť mesiacov tohto roka zaznamenala skupina COOP Jednota
Slovensko rast v maloobchodnom obrate aj v tržbách logistických centier.
V období od januára do októbra 2011 dosiahol maloobchodný obrat skupiny sumu vo výške 848 miliónov eur,
čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast
o 3,6 %. Tržby logistických centier
vygenerovali 259 miliónov eur, čo
je v porovnaní s rovnakým obdobím
predchádzajúceho roka 9,2-percentný nárast. Celkové súhrnné tržby
maloobchodu a logistických centier
dosiahli k 30. 9. 2011 výšku 1 107
miliónov eur, čo predstavuje 4,9-percentný nárast. V súčasnosti združuje
skupina COOP Jednota Slovensko 7
logistických centier a 31 regionálnych spotrebných družstiev, z ktorých 26 vykonáva maloobchodnú činnosť prostredníctvom takmer 2 400
predajných miest na celom území
Slovenska.
Hospodárske výsledky
COOP Jednota Slovensko
tržby (v miliónoch eur)
zmena
predajne
848
+ 3,6 %
logistické centrá
259
+ 9,2 %
1 107
+ 4,9 %
celkovo
Tesco komunikuje
aj cez facebook
Porazení dávajú zľavy,
víťazi inovujú
Informácie o novinkách v spoločnosti, nábore nových zamestnancov, aktuálne zľavy, novinky o produktoch či informácie o nových predajniach sa
zákazníci Tesca môžu dozvedieť už aj cez najobľúbenejšiu sociálnu sieť. Tesco
na Slovensku totiž spustilo od začiatku októbra svoju stránku TESCO SK aj
na facebooku. ,,Chceme držať krok s najnovšími trendmi a inovovať našu
komunikáciu tak, ako inovujeme služby pre našich zákazníkov. Na facebooku
sú ľudia všetkých vekových kategórií zo všetkých regiónov. Boli by sme radi,
ak by sa naša stránka stala pre nich miestom, kde nájdu najnovšie informácie o svojej prevádzke, a zároveň nám pomôžu svojím názorom zlepšiť naše
služby a ponuku. Veríme, že sa nám podarí vytvoriť na tejto najpopulárnejšej
sociálnej sieti Tesco komunitu, tak je to aj v reálnom živote v komunitách, kde
stoja naše obchody,“ hovorí Michal Dyttert, člen predstavenstva spoločnosti
Tesco STORES SR. Za prvých 15 dní existencie mala stránka TESCO SK vyše
950 fanúšikov. Tento týždeň prekoná počet 2 000. Cieľom spoločnosti je do
konca roka získať minimálne 5 000 fanúšikov.
Spol. Tesco prevádzkuje v súčasnosti 106 predajní, z toho 5 obchodných
domov, 16 expresov, 55 hypermarketov, z toho 5 extra, 30 supermarketov
a 17 čerpacích staníc. Prevádzkuje tiež dve distribučné centrá na potraviny
v Beckove aj v Prešove a štyri obchodné centrá Galéria v Bratislave-Lamači,
Trnave, Nitre a Dunajskej Strede, v ktorých je vyše 150 obchodov so zameraním najmä na módu, obuv, doplnky, ako aj široké spektrum služieb vrátane
občerstvenia a možností zábavy najmä pre deti. V budúcom roku plánuje
pokračovať v expanzii. So svojimi vyše 9 000 zamestnancami patrí spol.
Tesco k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku.
Sme na prahu ďalšej krízy? Nikto nevie, v každom prípade však bude
trh nestabilný a preto je vhodné poučiť sa z predchádzajúcich kríz. Dá
sa v nestabilnom čase bojovať len cenou? Prieskum Panel domácností
z Nemecka ukazuje, že pri poklese na trhu zvýšilo rozpočet na reklamu
38 % porazených a 54 % víťazných značiek. Kľúčovým faktorom úspechu
bola pritom orientácia na diferenciáciu pomocou inovácie. V čase krízy
uviedlo a trh novinky 19 % porazených a 63 % víťazných značiek. Jednou
z nich je značka Syoss, ktorá uviedla novú produktovú radu v oblasti vlasovej starostlivosti vytvorený spoločnosťou Schwarkopf/Henkel. V roku 2010 sa
v porovnaní s rokom 2009 zvýšila nákupná preferencia, hodnota za príležitosť aj
hodnota za domácnosť. Znamená to, že
v roku 2010 nakupovali spotrebitelia
značku Syoss častejšie a za výhodný
nákup zaplatili viac ako predtým. Došlo tak
k zvýšeniu celkovej hodnoty na zákazníka.
Okrem toho sa zvýšila priemerná cenová
hladina značky, najmä pre sprej na vlasy
a vlasovú starostlivosť, ako aj stylingové
produkty. Šampón zostal takmer stabilný.
2
medzi najžiadanejšími a najčastejšie kupovanými darčekmi. V Európe sú
najžiadanejšími darčekmi knihy aj peniaze a zároveň sa aj najčastejšie
darujú. Slovenskí spotrebitelia zostávajú vo výbere darčekov tradicionalistami ako po minulé roky, aj v tomto roku si najviac z nás bude želať
knihy (62 %), s odstupom nasledujú kozmetika a parfumy (53 %) spolu
s oblečením (32 %),“ hovorí Ľubica Dumistrescuová, senior manažérka
na oddelení daní spoločnosti Deloitte Slovensko. Podľa jej slov sa pod
stromčekom najčastejšie objaví kozmetika (68 %) a u vyše polovice
domácností knihy a oblečenie (39 %). Podobné darčeky dostanú deti
– do 12 rokov hračky (29 %), tínedžeri knihy (15 %). V celej Európe sa
ako darčeky dostávajú do popredia produkty slúžiace na starostlivosť
o krásu a s tým súvisiace služby. Bez ohľadu na popularitu kozmetiky
a parfumov v rebríčku najčastejšie kupovaných darčekov tretiu priečku
obsadila starostlivosť o krásu, masáže a kúpeľná starostlivosť. Tento
trend v prospech starostlivosti o krásu a zdravie tiež vyjadruje preferencie spotrebiteľov zabezpečiť si viac príjemných zážitkov. Tak ako minulý
rok aj v tomto roku sú pri rozhodovaní o nákupoch hlavnými faktormi
preferencia produktov so zrejmou užitočnosťou a získanie tovaru za čo
najvýhodnejšie ceny.
Aké budú tohtoročné Vianoce?
Slováci sa chystajú v tomto roku utratiť za vianočné nákupy len o niečo
menej ako v minulom roku – v priemere 437 eur. Zamerajú sa pritom na
kúpu tradičných darčekov, ako sú kozmetika, knihy a oblečenie.
Napriek nie práve najpriaznivejšej ekonomickej situácii Slováci veria, že sa
ich kúpyschopnosť na budúci rok mierne zlepší.
Vnímanie kúpyschopnosti
Z aktuálneho prieskumu vianočných očakávaní spol. Deloitte tiež vyplýva,
že viac ako šesť z desiatich európskych spotrebiteľov si myslí, že ich
krajina sa v súčasnosti nachádza v recesii, a aj keď toto všeobecné vnímanie zasiahlo niektoré krajiny silnejšie, neistota je badateľná vo všetkých
krajinách, ktoré sa na prieskume zúčastnili. Spotrebitelia však ochotne
pripúšťajú, že kríza sa ešte len prejaví na ich vnímaní kúpyschopnosti.
Až 60 % respondentov si totiž myslí, že sa ich kúpyschopnosť nezmenila
alebo sa dokonca zvýšila. Tento názor majú aj Slováci, 43 % z nich deklaruje, že má na utrácanie rovnaké množstvo finančných prostriedkov ako
pred rokom. Naopak, zníženú kúpyschopnosť pociťuje viac ako tretina
slovenských respondentov. „Slováci sú v tomto roku opatrní, ale túžba užiť
si sviatky zostáva silná. Napriek negatívnym očakávaniam v súvislosti s
ďalším ekonomickým vývojom v rámci Európy vnímajú spotrebitelia svoju
kúpyschopnosť ako celkovo stabilnú,“ hovorí Adham Hafoudh, partner na
daňovom poradenstve spoločnosti Deloitte Slovensko.
Kamenné predajne a internet
Internet sa začína stále viac presadzovať ako maloobchodný predajný
kanál pri vianočných nákupoch aj na Slovensku, aj keď rastie význam
využívania kombinácie internetu a kamenného obchodu najmä v procese
prieskumov a porovnávania cien. Bežná forma nákupu vyzerá tak, že na
vyhľadanie darčeka použije záujemca internet, následne si vo virtuálnom
svete porovná ceny aj parametre porovnateľných produktov a reálne
nakúpi vybraný tovar častejšie v kamennej predajni. Kombináciu, teda
nákup na internete aj v kamennej predajni, plánuje uskutočniť 31 % respondentov a 20 % si chce vianočné darčeky zabezpečiť prostredníctvom
internetu. Internetový nákup vo virtuálnom svete je však na Slovensku
a v Česku pomerne vyšší, ako je európsky priemer. Dôvodom je hlavne
cena, ktorá je na internete spravidla nižšia ako v predajni. Spotrebitelia si
na internete chvália najmä možnosť vyhľadania informácií, ktoré nemôžu
získať v predajni, napríklad názory iných spotrebiteľov, možnosť nakupovať
v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu a možnosť jednoducho porovnávať
produkty a ceny. Fenoménom posledných rokov sú aj sociálne siete, kde
zákazníci vyhľadávajú skôr informácie, ako samotnú možnosť nákupu.
Na sociálnych sieťach sú dôležité až veľmi významné najmä ohlasy iných
spotrebiteľov.
Plánované výdavky
Z výsledkov tohtoročného prieskumu je tiež zrejmé, že pokiaľ ide o rok
2012, Európania sa obávajú vývoja ekonomickej situácie. Slovenskí spotrebitelia očakávajú spolu s občanmi Fínska, Ruska či Ukrajiny menšie
zlepšenie svojej finančnej situácie, čím sa zaraďujeme skôr k pozitívnejšie
naladeným krajinám. Pokiaľ ide o rozpočet na tohtoročné sviatky, spotrebitelia v Európe na ne plánujú vyčleniť sumu v priemernej výške 587 eur,
čo je len o 0,8 % menej ako minulý rok. Na Slovensku utratí priemerná
rodina 437 eur, teda o 6,6 % viac ako minulý rok. Na darčekoch Slováci
priemerne utratia 289 eur, na potraviny 121 eur, teda rovnako ako
v roku 2010. Šetriť budú najmä na voľnočasových aktivitách spojených
s návštevou reštaurácií a barov (priemerne za ne utratia 27 eur). Oproti
minulému roku je to menej takmer o polovicu. Na porovnanie česká
rodina si bude môcť dovoliť utratiť na darčeky 507 eur, v Poľsku je to
463 eur. Najštedrejšie Vianoce budú mať rodiny v Írsku, kde je vianočný
rozpočet naplánovaný na 943 eur.
Tradície vyhrávajú
Žiadané a darované darčeky
Ak by sme mali povedať v skratke, aké budú tohtoročné Vianoce, jednoznačne si Slováci ctia tradície. Plánujú zvýšiť svoje výdaje, a to dokonca
o viac ako je inflácia. Stráviť Vianoce v pokoji a štedrosti je silnejšia ako
nepriaznivá ekonomická situácia. V tomto roku sa však nechystajú využívať úvery v takej miere ako v minulých rokoch a zamerajú sa najviac na
praktické darčeky, medzi ktorými kraľujú knihy, kozmetika a oblečenie.
Nakupovať budú najčastejšie v hypermarketoch, špecializovaných predajniach a tiež na internete.
Pokiaľ ide o konkrétne darčeky, vyše 80 % Slovákov sa bude zameriavať
na praktické darčeky, avšak vo výpredajoch nakupovať nebudú (tak ako
65 % Európanov), ale ani inak výrazne šetriť. Znižuje sa však ochota zadlžovať sa prostredníctvom nákupov na splátky. Na Slovensku skôr začína
prevládať trend využívania vernostných bodov a darčekových kariet.
Väčšina, až 72 % vianočných nákupov sa bude tento rok platiť v Európe
v hotovosti. „Tento rok výsledky prieskumu po prvýkrát zaznamenali súlad
čo až 59 % ľudí z rýchlo rastúcich trhov vníma sociálne siete ako dobré miesto na
zisťovanie ďalších informácií o značkách. Je teda dôležité so značkami zaobchádzať
a komunikovať opatrne, aby spotrebiteľa neodrádzali, a nevzniklo tak viac škody, ako
úžitku. „Digitálny odpad kumulujú tisíce značiek bez toho, aby bolo jasné, čo chcú
spotrebiteľom povedať a prečo. Veľa značiek má na sociálnych sieťach veľký potenciál, avšak musia si byť vedomé toho, že tento priestor patrí najmä spotrebiteľom,“
konštatuje M. Froggart. Podľa jeho slov je najdôležitejšie pochopiť cieľovú skupinu
a čo títo ľudia od danej značky očakávajú – a sociálne siete nie sú vždy tou pravou
voľbou. „Ak zákazník na niektorom trhu nechce hovoriť o značke, je možné zvoliť
alternatívnu metódu, napr. vytvorenie vlastnej digitálnej platformy,“ tvrdí M. Froggart.
Sociálne siete sú pre značky výzvou
Mnohé firmy utrácajú úplne zbytočné finančné prostriedky na to, aby
oslovili ľudí na internete.
Firmy na celom svete si vytvorili profily na sociálnych sieťach, ako sú napr.
Facebook či YouTube, s cieľom komunikovať so svojimi spotrebiteľmi rýchlo a lacno.
V prípade, že tieto aktivity nie sú dobre zacielené, polovicu spotrebiteľov takáto
komunikácia neosloví.
Komunikačné stratégie
Globálna štúdia Digital Life, ktorej výsledky zverejnila agentúra TNS, je zameraná na
aktivity a správanie ľudí na internete. Na prieskume sa zúčastnilo vyše 72-tisíc používateľov internetu zo 60 krajín. Výsledky štúdie odhalili okrem iného aj to, že 57 %
ľudí z vyspelých trhov sa nechce zaoberať značkami prostredníctvom sociálnych
sietí. Komunikačné stratégie na internete vytvárajú množstvo digitálneho odpadu
– od priateľstiev na facebooku až po blogy, ktoré nikto nečíta, v kombinácii s neustále
rastúcim obsahom, ktorý na internet vkladajú samotní spotrebitelia. Štúdia zistila, že
až 47 % online spotrebiteľov komentuje na internete jednotlivé značky. Výsledkom
je množstvo informácií, ktoré sa nachádzajú v online prostredí a spôsobujú, že pre
niektoré značky je oveľa zložitejšie sa prejavovať prostredníctvom internetu. Toto je
veľká výzva pre firmy, ktoré sa snažia o dialóg so spotrebiteľmi prostredníctvom svojich značiek cez internet. „Získať a udržať si zákazníka je v súčasnosti oveľa zložitejšie,
ako to bolo v minulosti. Online prostredie predstavuje veľké množstvo príležitostí pre
značky. Marketingové stratégie však musia vedieť tento potenciál dokonale využiť.
Nesprávny výber internetového kanála odrádza potenciálneho zákazníka a má aj
dopad na ďalší rast biznisu,“ hovorí Matthew Froggart, vedúci projektu.
Potenciálny priestor
Výsledky prieskumu tiež ukázali, že na internete viac ľudí značky chváli, ako sa na
ne sťažuje (13 % vs. 10 %). Značky chvália v najmenšej miere Španieli, najviac sa
sťažujú Argentínčania. Na Slovensku sa takto na značky sťažuje len 8 % respondentov. Spotrebitelia na rýchlo rastúcich trhoch chcú tráviť na internete viac času
a utrácať viac peňazí, ako je to doposiaľ. To predstavuje pre značky obrovský potenciál. Zatiaľ čo štvrtina ľudí na rozvinutých trhoch vníma sociálne siete ako miesto, kde
si môže kúpiť rôzne produkty, na rýchlo rastúcich trhoch je to až 48 %. Najviac týchto respondentov je v Indii, kde až 59 % spotrebiteľov vníma sociálne siete ako dobré
miesto na kúpu rôznych produktov. Pokiaľ ide o samotné nakupovanie prostredníctvom internetu, vedú spotrebitelia z Ázie, ktorí najradšej
nakupujú a predávajú produkty prostredníctvom svojich
mobilných telefónov. Takmer
polovica (46 %) spotrebiteľov
z Číny už nakupuje pomocou
nástrojov skupinového online
nákupu, zatiaľ čo na Slovensku
je to 7 % a vo Švédsku a Fínsku
len 6 %. Na Slovensku nakupuje
prostredníctvom mobilov 7 %
respondentov. „Na rýchlo rastúcich trhoch rastie potreba po
rýchlejšom prístupe na internet
a mobilných službách,“ dodáva
M. Froggart.
Digitálny odpad
Štúdia zisťovala aj to, či sa chcú spotrebitelia zaoberať značkami na sociálnych
sieťach, konkrétne či majú záujem len o informácie, alebo chcú aj reálne nakupovať. Takmer 54 % ľudí priznáva, že sociálne siete sú dobrým miestom na zistenie
viacerých informácií o produkte. Značky by mali využívať digitálne prostredie oveľa
opatrnejšie v prípade, ak ho chcú využívať vo svoj prospech, a prehĺbiť tak svoj vzťah
či už s existujúcimi, alebo potenciálnymi zákazníkmi. Štúdia tiež zistila geografické
rozdiely, ktoré poukazujú na riziká tých značiek, ktoré neberú do úvahy individuálne
potreby spotrebiteľov. Rýchlo sa rozvíjajúce trhy sú viac otvorené prezentácii značiek
na sociálnych sieťach. Len 33 % respondentov z Kolumbie a 37 % z Mexika tvrdí,
že nechcú získavať informácie o značkách prostredníctvom sociálnych sietí, zatiaľ
3
u
bohatých a revitalizujúcich živín sú ideálnou
vprísadou v starostlivosti o zrelú pleť. Ich vyrova
naný obsah aminokyselín pôsobí podporne na
metabolizmus buniek, ktorý sa so zvyšujúcim sa
vá.
vekom spomaľuje,“ hovorí MUDr. Eva Rasochová.
m
Portfólio značky Nivea ponúka Nivea denný krém
roproti vráskam Multi Active Sója. Podporuje produkciu kolagénu pleti vlastnú a zvyšuje úroveň kyseliny hyalurónovej v pleti.
Redukuje vrásky a pomáha predchádzať pigmentovým škvrnám.
Na sviežu a oddýchnutú pleť
Čo dokáže kyselina hyalurónová? Okamžite vyhladiť vrásky a postarať sa
o to, aby bola pleť svieža, pružná a oddýchnutá. „Táto zložka pôsobí v pokožke ako magnet. Kyselina totiž pojme 1 000-krát viac vody, ako je jej vlastná
hmotnosť. Je to látka obsiahnutá v koži a vďaka nej je povrch
pleti mladistvý, pružný a hydratovaný,“ tvrdí E. Rasochová
a dodáva, že v súvislosti so starnutím je potrebné túto látku
dodávať do kože aj zvonku – pomocou kozmetických prípravkov. Jedným z nich je Eucerin intenzívny vypĺňajúci denný
krém proti vráskam Hyaluron – Filler na normálnu a zmiešanú pleť. Okamžite vyhladzuje a rozjasňuje pleť. Unikátna
kombinácia kyseliny hyalurónovej a saponínu viditeľne vypĺňa
aj hlboké vrásky. Ďalším výrobkom
je NIVEA nočný krém na vypnutie
pleti Expert Lift. Vypne a regeneruje pleť počas noci. Ošetrujúce
zloženie s kyselinou hyalurónovou,
bioxiliftom (100-percentný výťažok z anízu) a pantenolom zabraňuje ochabovaniu pleti. Pleť sa
hydratuje a vypína.
Ingrediencie na omladnutie
S dosiahnutím veku 25 rokov sa schopnosť buniek neustále sa
obnovovať znižuje, a tak je na čase vyhľadať kozmetické prípravky s obsahom látok, ktoré účinne pomôžu v boji proti starnutiu.
Populácia starne, nároky sa zvyšujú, a tak sa stáva tzv. antiageingová kozmetika najlepším biznisom. Aké ingrediencie využíva?
Medzi účinných a silných ochrancov v boji proti starnutiu pleti patria napríklad sójové proteíny, kyselina hyalurónová, antioxidanty, kyselina listová,
výťažky z lopúcha a ochrana proti slnku. Na ošetrenie pleti je vhodné vyberať si prípravky, ktoré obsahujú tieto zložky v čo najvyššej miere. Väčšinou
je hlavná účinná látka zvýraznená na výrobku a je tiež uvedená v zozname
ingrediencií. Na prvých miestach sú vždy uvedené látky, ktorých je vo výrobku najväčšie množstvo. S poradím potom koncentrácia jednotlivých zložiek
postupne klesá a na posledných miestach sú látky, ktorých je vo výrobku
len nepatrne, a preto nebudú mať výraznejší účinok.
Stres zlikvidujú antioxidanty
Predĺžiť mladistvý vzhľad ochranou kožných buniek pred poškodením spôsobeným škodlivými voľnými radikálmi, ktoré sa v pleti hromadia vplyvom
slnečného žiarenia, znečisteného prostredia, stresu, dokážu antioxidanty.
Je ich celý rad, k najúčinnejším patria vitamín C, E, koenzým Q10, betakarotén, zinok, selén, výťažky zo zeleného čaju či kávy. Pre svoje priaznivé
účinky sa často pridávajú aj do kozmetických sér a krémov. Portfólio značky
Nivea ponúka NIVEA vyhladzujúce sérum proti vráskam Q10 plus. Zloženie
s vysokou koncentráciou koenzýmu Q10 okamžite dodáva pleti energiu,
zlepšuje jej štruktúru, vypĺňa vrásky a zanecháva pleť jemnú a vyhladenú.
Okrem toho neutralizuje toxické voľné radikály, ktoré sa hromadia v dôsledku stresu, znečisteného prostredia a slnečného žiarenia.
Stimulujú tvorbu kolagénu
Sójové proteíny stimulujú tvorbu kolagénu, zrýchľujú bunkovú obnovu,
zvyšujú koncentráciu hydratačných látok v pleti, vyhladzujú hlboké aj
jemné vrásky a pleť rozjasňujú. „Sójové proteíny s vysokou koncentráciou
Orbit zviditeľňuje
dentálnu hygienu
Zubára sa nebojíme,
zubnej nite áno
Vyššie číslo oproti roku 2010 zaznamenala
i návšteva stomatológa. V roku 2011 takúto
návštevu absolvovalo až 61 % respondentov.
„Hoci číslo vyzerá vysoké, bolo by skvelé, keby
sa pohybovalo okolo 90 %,“ hovorí V. Panáková.
Výsledky prieskumu pozitívne prekvapili, pokiaľ
ide o čas, ktorý denne strávime čistením zubov.
Takmer 78 % Slovákov tvrdí, že sa o svoje zuby
starajú denne minimálne 5 minút. V čom je
naša starostlivosť o chrup stále nedostatočná,
jje používanie správnych dentálnych pomôcok.
O
Obyvatelia Slovenska si najviac obľúbili žuvačky
bez cukru (denne alebo každý druhý deň ich používa viac ako polovica
obyvateľov) a ústnu vodu (denne alebo každý druhý deň ju používa vyše
40 % opýtaných). Za to by nás odborníci pochválili. Medzizubnú kefku či
zubnú niť používa každý alebo každý druhý deň len necelá pätina Slovákov.
Pritom medzizubné priestory naozaj potrebujú pravidelné čistenie!
„V medzizubných priestoroch veľmi často vzniká zubný kaz a zabrániť tomu
môže len správne čistenie týchto priestorov,“ upozorňuje V. Panáková.
Celoštátna akcia Zdravý úsmev pre každého,
ktorú pripravil Orbit Klub, prebehla v septembri a v októbri tohto roka v siedmich najväčších slovenských mestách. Zúčastnilo sa na
nej vyše 41-tisíc obyvateľov Slovenska.
V rámci Zdravého úsmevu pre každého prebehol aj prieskum týkajúci sa stavu dentálnej hygieny na Slovensku, do ktorého sa zapojilo takmer
i
6,5-tisíc respondentov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, žže priem
merný Slovák si čistí zuby
5 minút denne. Takmer 44 %
obyvateľov Slovenska navštevvuje dentálnu hygieničku aspoň
raz do roka. Dobrou správou
je, že len 8 % Slovákov neabsolvuje preventívnu prehliadku
u stomatológa. Okrem kefky
a pasty používame aj ďalšie
dentálne pomôcky – najčastejšie žuvačku bez cukru, ústnu
vodu a zubnú niť. Medzizubné
pomôcky pravidelne využíva len
necelých 23 % respondentov.
Kde hľadať informácie?
Pre všetkých, ktorí hľadajú informácie o správnej dentálnej hygiene, potrebujú skonzultovať svoj problém s odborníkom alebo si nájsť najbližšiu ordináciu stomatológa či dentálnej hygieničky, ponúka riešenie webová stránka
Orbit Klub.sk. Na tomto webe, ktorý funguje už od roku 2006, nájdete
poradňu stomatológa, rozšírené vyhľadávanie ordinácií stomatológov
a dentálnych hygieničiek a mnoho ďalších praktických rád. Odborná sekcia
obsahuje články o problémoch so zubami a o dentálnej hygiene.
Stúpajúci trend
„Výsledky prieskumu odborníkov veľmi tešia,“ hovorí PhDr.
Viera Panáková, hlavná odborníčka pre dentálnu hygienu na Slovensku.
„Aj keď 44 % Slovákov, ktorí navštevujú dentálne hygieničky pravidelne,
nie je málo, je potrebné uvedomiť si, že je to veľmi dôležitá časť prevencie.
V západných krajinách je návšteva dentálnej hygieničky úplne bežná. Verím,
že stúpajúci trend sa udrží a dočkáme sa aj generácie, pre ktorú bude návšteva u dentálnej hygieničky rovnako samozrejmá, ako pravidelné čistenie
zubov,“ dodáva V. Panáková.
A aké sú hlavné rady odborníkov, ktoré nám pomôžu k zdravému úsmevu?
Pravidelne navštevujte svojho stomatológa a dentálnu hygieničku
si pravidelne zuby správnou technikou a pomôckami,
Čistite
ktoré vám odporučia lekár či hygienička
Používajte pomôcky na medzizubnú hygienu
Žujte žuvačku bez cukru po každom jedle a pití
Obmedzte konzumáciu cukrov
Používajte fluoridové preparáty – pasty, gély, ústne vody
4
ZN A ČKY
Kto by nepoznal usmievavého chlapčeka z obalu BB pudingu? V priebehu
rokov ho niekoľkokrát vymenili, aby korešpondoval s dobou, no posolstvo
zostalo vždy rovnaké: „BB puding je skutočne lahodný.“ Či už pripravíme
tento tradičný kakaový puding s obsahom keksovej múky ako klasický
puding s piškótami a ovocím, alebo ho pridáme do plniek a dezertov,
nikdy nás nesklame. Podobne preverený a osvedčený je aj krémový
prášok Zlatý klas. V Boleráze sa spolu s BB pudingom začal vyrábať už
po druhej svetovej vojne. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia
prešli mnohé produkty zmenami v receptúrach, Zlatý klas sa však aj
naďalej vyrábal podľa pôvodnej. Zmenila sa len hmotnosť balenia z 18
gramov na 40 gramov. Celkovo bola receptúra Zlatého klasu od jeho
vzniku upravená dvakrát s cieľom zvýšiť jeho kvalitu a zjednodušiť technologické postupy. Obal Zlatého klasu prechádzal počas rokov rôznymi
zmenami, no hlavný motív zlatého kukuričného klasu zostal zachovaný do
súčasnosti. Zlatý klas sa používa na prípravu lahodných krémov, plniek do
zákuskov a tort, ale aj ako klasický puding. Jeho jemnú vanilkovú chuť si
ľudia obľúbili natoľko, že u nás patrí medzi najpoužívanejšie a najpredávanejšie krémové prášky a pudingy.
Viac informácií o spoločnosti Dr. Oetker nájdete na www.oetker.sk.
Na Slovensku je už 20 rokov
Ťažko by sme na Slovensku hľadali domácnosť, v ktorej by sa nenašiel
aspoň jeden výrobok s logom Dr. Oetker. Červeno-biela hlava na nás totiž
pozerá z obrovského množstva produktov, akými sú prísady na pečenie, klasické a instantné dezerty, sladké a slané jedlá, želírovacie prípravky, hlboko
zmrazená pizza či nápoje v prášku.
Veľká rodinná firma Dr. Oetker oslavuje tento rok 20. výročie svojho
pôsobenia na Slovensku. A práve na Slovensku pribudli medzi produkty
Dr. Oetker aj také legendy ako BB puding a Zlatý klas.
Zrodenie z prášku do pečiva
Za zrodom jednej z najväčších rodinných
firiem so 120-ročnou tradíciou Dr. Oetker
stojí obyčajný kypriaci prášok do pečiva.
V tej dobe, čiže v roku 1893, však obyčajný
nebol. Niežeby dovtedy gazdinky kypriaci
prášok nepoznali. Ten existujúci však nebol
chuťovo neutrálny a nebol vhodný na skladovanie. Až mladý lekárnik dr. August Oetker
po hodinách náročnej výskumnej práce
odstránil tieto nedostatky a vyvinul kypriaci
prášok, ako ho poznáme aj v súčasnosti.
Dávkoval ho do vreciek tak, aby sa dal použiť
na pečenie z vtedajšej zaužívanej jednej libry
múky, čo je približne 0,5 kg. Gazdinkám tak
zaručil, že sa im pečenie vydarí.
Expanzia na iné trhy
Postupne pribúdali nové a nové produkty, ktoré svojou červeno-bielou
hlavou na obale oznamovali zákazníkom, že ide o produkty vysokej kvality.
Táto značka sa spája s produktmi Dr. Oetker už od roku 1900, čím sa
dr. August Oetker radí k zakladateľom
značkového priemyslu v Nemecku. Veľký
dopyt po výrobkoch Dr. Oetker a s ním
spojený prudký nárast výroby spôsobil,
že sa firma rozrastala aj do iných krajín.
V priebehu dvadsiatych rokov vyrástli pobočky vo Francúzsku, Taliansku,
Dánsku, Poľsku aj Československu. Tam
začala firma fungovať v roku 1923 pod
názvom Dr. Oetker, Továrna poživatin
Brno, a svojou činnosťou zasahovala
celé Slovensko, Čechy a Moravu. Po druhej svetovej vojne bola činnosť brnianskej spoločnosti na dlhé roky prerušená.
Celosvetovo sa firme Dr. Oetker mimoriadne darilo – v súčasnosti má pobočky
na všetkých kontinentoch, kde zamestnáva 9 500 ľudí.
Príchod k nám
Na Slovensko zavítala značka Dr. Oetker znovu v roku 1991, keď bola založená spoločnosť so sídlom v Bratislave. Jej cieľom bolo dovážať produkty
Dr. Oetker do vtedajšieho Československa. V roku 1993 odkúpil Dr. Oetker
výrobnú divíziu v Boleráze, kde sa vyrábali pudingy a dezerty – napríklad aj
BB puding, Zlatý klas či Solamyl. Prevádzka v Boleráze patrí v súčasnosti
k najvýznamnejším potravinárskym výrobcom práškového sortimentu.
Celkovo vyrába až 98 druhov produktov, medzi ktoré patria prísady na
pečenie, pudingy, instantné dezerty a šumienky. Špecifickým druhom pudingov, ktoré sa nevyrábajú nikde inde, je BB puding a Zlatý klas.
O spoločnosti Dr. Oetker
Spoločnosť Dr. Oetker je najvýznamnejším potravinárskym výrobcom
prísad a zmesí na pečenie, dezertov a sladkých jedál v prášku, prípravkov na želírovanie a mrazenej pizze na Slovensku i v Česku. Firma
Dr. Oetker pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a od roku 1993
vyrába vo výrobnej divízii v Boleráze výrobky určené predovšetkým na
slovenský a český trh a v menšej miere na export.
Filozofiou spoločnosti je „Kvalita je najlepší recept“ a to je zároveň
cesta k úspešnej tradícii na trhu. S počtom devätnásťtisíc zamestnancov po celom svete patrí Dr. Oetker k najväčším rodinným firmám
s vyše 100-ročnou tradíciou.
Milované legendy
Existujú produkty, ktoré prekonali turbulencie doby a nestratili nič na svojej
obľúbenosti a výnimočnosti. Ich názvy zľudoveli a stali sa neodmysliteľnou
súčasťou života ľudí. Milovali sme ich ako deti a milujeme ich aj v súčasnosti. Reč je o BB pudingu a Zlatom klase, ktoré prinášajú potešenie malým
aj veľkým už vyše 50 rokov. Z toho už 18 rokov pod hlavičkou Dr. Oetker.
5
Nové výr obky firiem SZZV
Zabezpečí príjem vlákniny
Sladké Vianoce
pre každého
Ak si radi doprajete šálku chutného cereálneho nápoja, určite vás poteší novinka Caro Vitality. Tento nápoj ponúka hneď
viacero benefitov. Je vyrobený len z prírodných surovín,
ako sú jačmeň, raž, čakanka
a jačmenný slad. Práve ten
dodáva nápoju prirodzenú
sladkastú príchuť, takže nie je
potrebné dodatočne ho osladzovať. Výhodou Caro Vitality
je aj to, že je obohatený o rozpustnú vlákninu, ktorá v takej
miere nie je obsiahnutá v žiadnom inom cereálnom nápoji. Už dve šálky Caro Vitality
denne, pripravené podľa návodu, zabezpečia viac ako 10 %
z odporúčaného denného príjmu vlákniny. Tá je neoddeliteľnou súčasťou zdravej a vyváženej stravy a svojím pôsobením
prispieva k dobrému zažívaniu
a celkovému pocitu pohody.
Pravá vianočná atmosféra vzniká vtedy, keď sa rodina
stretne pohromade a miestnosťou sa šíri vôňa ihličia,
marcipánu, horúcej čokolády a mandlí. Spoločnosť
Kraft Foods miluje čas Vianoc, a preto pripravila hneď
niekoľko prekvapení. Vianočné mandle sú obalené
v horkej čokoláde Milka z alpského mlieka so štipkou
škorice a koriandra. Poslušné deti poteší odmena
vo forme čokoládového Milka Mikuláša Naps, ktorý
sa výborne hodí do mikulášskych čižmičiek. Klasický
vianočný kalendár s okienkami ľahko napovie, koľko
dní ešte zostáva do Vianoc. Predvianočný čas si
môžeme zjemniť aj delikátnou marcipánovou tyčinkou,
ktorá je obalená v lahodnej horkej čokoláde Milka.
Milka salónky sú zasa skvelou ozdobou vianočného
stromčeka. Na obdarovanie pod vianočný stromček
sa pre blízkych výborne hodia Milka pralinky – Milka
Thank you a I love Milka. BeBe Brumík zase pripravil
pre deti na Vianoce balenie, ktoré obsahuje desať
BeBe Brumíkov s čokoládovou náplňou, z ktorého sa
dá zložiť skladačka v podobe zimných hôr. K dispozícii
je vo variantoch Brumík športovec a Brumík objaviteľ.
Špeciálne balenie má aj káva Jacobs Kronung, ktoré
obsahuje 200-gramovú dózu instantnej kávy Jacobs a
praktický termohrnček.
Tassimo je prvý kávovar
na domáce použitie,
ktorý vie čítať. Vďaka
spojeniu
značiek
Kraft Foods a Bosh
prečíta unikátny
kód na kapsli
a nastaví všetky
potrebné parametre.
Torta ako z Paríža
Už od kráľovských čias sa podľa
Paríža riadil nielen svet módy,
ale aj gastronómie. Stolom na
celom svete dominovali lahôdky,
ktoré sa podávali v parížskych
salónoch a na kráľovskom dvore.
Išlo najmä o luxusne vyzerajúce
koláče a zákusky. Jedným z najvyhľadávanejších receptov na internete v súčasnosti je čokoládová
torta. Medzi takéto čokoládové
lahôdky patrí aj Parížska torta. Je
známa svojím tmavým korpusom
a jemným parížskym krémom.
Spoločnosť Dr. Oetker uviedla
na trh novú zmes na pečenie
Parížsku tortu. Balenie obsahuje
dve zmesi – na extra tmavý korpus a ľahký parížsky krém. Stačí
pridať len vodu, vajce a smotanu
na šľahanie. Je možné ozdobiť ju napr. nastrúhanou čokoládou alebo zdobením od firmy Dr. Oetker. Na obmenu sa odporúča naplniť ju banánmi,
malinami alebo iným ovocím.
Čistia jazyk a ústa
Značka Orbit má okrem širokého portfólia žuvačiek aj „zbraň“ v starostlivosti o zuby a ústa. Sú ňou cukríky bez cukru Orbit Professional Mints s príchuťou Freshmint, ktoré dopĺňajú varianty Classic a Lesné ovocie. „Okrem
výraznej chuti sviežej mäty prináša kľúčový produktový benefit – schopnosť
jemne čistiť jazyk a ústa. Táto novinka teda osloví tých spotrebiteľov, ktorí
hľadajú kombináciu sviežej mätovej chuti, dentálnych benefitov a zároveň
uprednostňujú cukríky pre žuvačkou,“ hovorí David Forman, senior brand
manažér spoločnosti Wrigley. Mätové cukríky sú špecifické najmä svojou
štruktúrou. Na spodnej strane cukríka sú jemné vlnky, ktoré pri použití jazyk
jemne čistia a ústa zbavujú škodlivých baktérií.
Inovovala dizajn
aj zloženie
Spoločnosť Nestlé
uviedla na trh novú
kávu Nescafé Gold
v modernom dizajnovom stvárnení, ktoré
ponúka spotrebiteľom funkčné benefity. Sú nimi ľahko
snímateľná fólia a praktický systém
uzatvárania s viečkom click & lock.
Receptúra kávy je navyše vylepšená
o intenzívnejšiu arómu a silnejšiu
kávovú chuť. „Prichádzame s dizajnom obalu, ktorý našiel inšpiráciu
v tvare tradičného talianskeho kávovaru. Káva je navyše vďaka vyššiemu
stupňu praženia kávových zŕn a vylepšenej výrobnej technológii obohatená
o intenzívnejšiu kávovú chuť a výraznejšiu arómu,“ hovorí Jana Vávrová,
brand manažérka značky Nescafé.
6
Čarovná vôňa
počas celého dňa
Poteší ženy aj mužov
Omamná vôňa, hebké oblečenie a vzácne šperky
patria odnepamäti k osobnosti ženy. Pri
Prri zrode
zr
S lan Perfume
Si
P
novinky Silan
Essence Amber
stáli uznáva
uznávaní výrobcovia parfumov,
k orí sa in
kt
ktorí
inšpirovali výraznou farbou
a podm
podmanivou krásou vzácnejan
ho jantáru.
Dlhotrvajúcu vôňu
zabe
zabezpečuje technológia Silan
P rf
Pe
Perfume
Pearls, vďaka ktorej
sa parfumované perly v priesa
b h prania ukladajú do vláken
be
behu
b el
bi
bielizne
a počas nosenia uvoľňu
ujú intenzívnu sviežu vôňu.
ňujú
Inšp
Inšpiráciou
pre vznik nového
Silan Perfume Esence Amber
Silanu
sa st
stal jeden z najobľúbenejších
kameňo – jantár. Cenený je už
kameňov
antick
od antického
obdobia najmä vďaka
sil ktorú v sebe skrýva. Má
kúzelnej sile,
totiž priazni
priaznivé účinky na ľudský orgaktor zbavuje negatívnej enernizmus, ktorý
gie. Klenoty obsahujúce tento vzácny
s radia k najvyberanejším
drahokam sa
k
a
najdrahším kúskom.
Nadšenie z jantáru
a mnohých výrobcov luxusinšpirovalo aj
ných parfum
parfumov.
S príchodom Vianoc sa stáva
stále aktuálnejšou otázka výberu
vhodného darčeka pre našich blízkych. Spoločnosť Pivovary Topvar
pripravili pre ženy aj mužov originálne darčeky. S ideálnym riešením originálneho darčeka pre
všetky nezávislé, spoločenské
a priateľské ženy, ktoré rady
skúšajú a spoznávajú nové veci
a chute, prichádza prvý sladový
nápoj na slovenskom trhu vytvorený špeciálne pre ženy – Redd’s.
Špeciálne vianočné balenie obsahuje štyri 330 ml fľaše Redd’s
a farebný rúž s efektom balzamu
od značky Gosh. Tento jedinečný
sladový nápoj, ktorý v sebe spája
výhody piva s príjemnou ovocnou
chuťou zelených jabĺk, prekvapí
pri každej príležitosti pocitom perlivého osvieženia a umožní obdarovať blízkych bez únavného balenia. Značka
Pilsner Urquell stavila na špeciálnu limitovanú edíciu retrofľaše s pôvodnou
historickou etiketou. Táto
limitovaná edícia v špeciálnom darčekovom obale sa
dá kúpiť v maloobchodných
sieťach Tesco a Billa.
Špeciálne vianočné balenie
Pilsner Urquell obsahuje
7 pollitrových fliaš zlatého moku a 1 originálny
pohár na stopke z limitovanej kolekcie ako darček.
Súčasťou každého vianočného balenia je aj jedinečná publikácia Príbeh
Pilsner Urquell, v ktorej si
môžu obdarovaní prečítať príbeh vzniku prvého
zlatistého piva na svete.
Ku kvalitnému pivu patrí
aj podpivník. Vianočné darčekové balenie Pilsner Urquell prináša všetkým
milovníkom 5 pollitrových fliaš zlatého moku a 1 súbor z kolekcie historických podpivníkov. Kolekciu tvoria 3 rôzne súbory po 3 kusy podpivníkov.
Spojením darčekov z obidvoch vianočných balení tak vzniká zberateľská
súprava, s ktorou si možno dokonale a štýlovo vychutnať svoj obľúbený
Pilsner Urquell počas sviatkov.
Stará sa o mužskú pleť
Muži riešia rovnako ako ženy pravidelnú starostlivosť o pleť a rôzne kožné problémy. Viac ako polovica mužov nad 30 rokov sa sťažuje na väčšiu citlivosť pleti, podráždenie po holení, suché miesta či,
naopak, na prejavy mastnej a problematickej pleti.
Riešenie prináša značka
Eucerin, ktorá uviedla
na trh rad Eucerin Men.
Jeho portfólio tvorí pena
na holenie Silver Shave
s obsahom špeciálnych
zvláčňujúcich polymérov
a antibakteriálnych iónov
striebra. Súčasťou nového radu sú aj gél na holenie a balzam po holení.
Starostlivosť o pleť zabezpečia hĺbkovo hydratačný
krém a intenzívny krém
proti vráskam.
Pre čistú a sviežu toaletu
Hygienu vníma väčšina z nás cez prizmu dezinfekcie, vône
a optickej čistoty. Na popredných miestach je pritom vo
vnímaní čistoty toaleta. Pri výbere prípravkov pre svoj domov
sa zákazníci orientujú najmä podľa sviežej vône a dôležitú
úlohu zohráva aj účinnosť čistiaceho prípravku. Značka Domestos uviedla
na trh tekuté WC bloky Domestos Double Power. Obsahujú tekutý gél
s povrchovo aktívnymi látkami, ktorý účinne čistí toaletu pri každom spláchnutí a súčasne odstraňuje organickú nečistotu spôsobujúcu nepríjemný
zápach. WC bloky obsahujú aj koncentrovaný parfumovaný gél, ktorý zanecháva v toalete sviežu vôňu. WC bloky sú k dispozícii vo variantoch Pine
v zelenej farbe s vôňou ihličňanov, Ocean v modrej farbe s morskou vôňou
a Lavender vo fialovej farbe s vôňou levandule.
Dodajú pocit luxusu
Existuje mnoho typov žien – od módnych
kočiek cez odhodlané, cieľavedomé ženy
až po kultivované dámy. Čo ich od seba
odlišuje, sú pohyby, aura a štýl. Všetky
však majú spoločnú lásku ku kvalitnej bielizni a pocitu luxusu. Produktoví návrhári
značky Always prinášajú dotyk luxusu
v novej kolekcii Always Platinum. Sú spojením hebkosti a pocitu sucha, pohodlnej
ochrany a podmanivého pocitu na pokožke. Ich povrchová vrstva je nielen hebká,
ale má aj nový vzor otvorov, ktoré odvádzajú vlhkosť od pokožky. Fialové ochranné zóny vyvolávajú dôveru v účinnosť
vložky. Nový čipkový dizajn poteší zmysly
pocitom luxusu. Nový, luxusný nádych
kolekcie Always Platinum odrážajú aj
balenia výrobkov. Ich dizajn vyžaruje luxus
a kladie dôraz na detaily. Vložky Always
Platinum Collection Ultra sú k dispozícii
vo variantoch Normal Plus, Super Plus,
Night a intímky Single.
7
Čo je nové vo firmách SZZV?
Henkel Slovensko bude zároveň viesť Centrum zdieľaných služieb (SSC)
v Bratislave. R. Steger je pôvodom z Rakúska a pracuje v spoločnosti
Henkel CEE od roku 2001. Postupne zastával rôzne manažérske funkcie
vo finančnom oddelení a oddelení IT. V roku 2008 bol menovaný do funkcie
finančného riaditeľa v Henkel ČR a zároveň pôsobil ako šéf regionálnej
pokladnice pre región strednej a východnej Európy. Počas posledných
14 mesiacov stál úspešne na čele Henkel ČR ako generálny riaditeľ tejto
spoločnosti a teraz preberá rovnakú funkciu na Slovensku. „Mojím hlavným
cieľom je splniť finančné ciele spoločnosti, rozvíjať strategické priority spol.
Henkel a Centra zdieľaných služieb a naďalej dosahovať vynikajúce výsledky
spoločnosti. Jednou z priorít je stavať na kvalitnej práci našich vyše 500
zamestnancov,“ hovorí R. Steger.
Po úctyhodných 19 rokoch odišiel zo spoločnosti Henkel Juraj Lackovič,
ktorý sa bude v ďalšej fáze života venovať vzdelávaciemu trénovaniu
a poradenstvu. Jeho jedinečný štýl riadenia prispel k ďalšiemu posilneniu
postavenia spol. Henkel na slovenskom trhu. Položil organizačné základy
pre vznik a úspešnú prevádzku Centra zdieľaných služieb.
Zmeny
v spoločnosti
Henkel
Rudolf Steger prevzal funkciu generálneho riaditeľa v spoločnosti Henkel
Slovensko s účinnosťou od 1. 10. 2011
a nahradil predchádzajúceho generálneho riaditeľa Juraja Lackoviča, ktorý
túto funkciu zastával sedem rokov.
Až do septembra 2011 bol Rudolf Steger
generálnym riaditeľom Henkel ČR a finančným riaditeľom spoločnosti Henkel v ČR a na Slovensku. Okrem funkcie generálneho riaditeľa
ného života. O 20
percent nižšie
dávkovanie koncentrovanejšieho
Persilu Expert na
jedno pranie znamená, že pri každom praní odtečie do kanalizácie o 20 gramov menej chemických látok. Koncentrované
pracie prostriedky sú navyše šetrnejšie k životnému prostrediu, keďže
obsahujú menej chemikálií a predávajú sa v menších baleniach. Zároveň
sa pri ich výrobe a distribúcii vypustí do ovzdušia nižšie množstvo CO2 a pri
doprave sa spotrebuje aj menej paliva.
Perieme pre čistú budúcnosť
Spoločnosť Henkel Slovensko je vďaka ponuke kvalitných inovatívnych
výrobkov s podielom 41,5 percent lídrom na trhu s pracími a čistiacimi
prostriedkami. Jednou zo základných hodnôt tejto spoločnosti je trvalo
udržateľný rozvoj, kde je kľúčovým posolstvom zodpovedné správanie
v celom hodnotovom reťazci.
Zvýšenie efektivity
Cieľom firmy Henkel je preto poskytovať spotrebiteľom nové produkty,
ktoré dosahujú nielen vysokú kvalitu a účinnosť, ale sú aj šetrné k životnému prostrediu. Spol. Henkel kladie tiež veľký dôraz na vzdelávanie spotrebiteľov, aby používali tieto inovatívne produkty správne. Začiatok kampane
„Perieme lepšie pre čistú budúcnosť“ spolu s tzv. kompaktáciou pracích
prostriedkov a uvedením výrobku Persil Expert na trh je ďalším krokom
firmy Henkel v oblasti trvalej udržateľnosti. K opätovnému zvýšeniu
efektivity a zmenšeniu balenia svojich výrobkov pristúpila firma ako prvá
v strednej a východnej Európe.
Prínos pre zákazníkov
Sila unikátnej a zároveň šetrnej inovácie umožňuje znížiť dávkovanie na
jedno pranie z bežných 100 g pracieho prášku na 80 g prípravku Persil
Expert. Nové veľkosti balenia umožňujú vyprať rovnaké množstvo bielizne ako pôvodné balenia aj napriek tomu, že obsahujú menej pracieho
prostriedku. Napríklad 4,8 kg balenie nového Persilu Expert vystačí na
60 dávok, zatiaľ čo pred kompaktáciou bolo na rovnaké množstvo bielizne
potrebných 6 kg pracieho prostriedku. Cena za jedno pranie, čo je v súčasnosti pri baleniach pracích prostriedkov kľúčové kritérium, zostáva rovnaká. Dvadsaťpercentné zníženie hmotnosti prášku na jedno pranie prinesie
zákazníkom každodenné výhody. Ako príklad možno uviesť, že ľahšie
a menšie balenie pracích prostriedkov sa lepšie nosí, uskladňuje a vytvára
menej odpadu. Zákazníci môžu pri správnom dávkovaní a praní ešte zvýšiť
šetrnosť výrobku a naplno využívať jeho výhody, napríklad prať pri nižších
teplotách, čím bude pranie bielizne pre nich ekonomickejšie a účinnejšie.
Správnymi návykmi pri praní s inovovaným výrobkom znižujú spotrebitelia
náklady na energiu, vodu a prací prostriedok. Šetria tak nielen finančné
prostriedky, ale aj životné prostredie.
Životné prostredie
K výhodám novej fázy kompaktácie a koncentrovanejšiemu výrobku patrí fakt, že nové efektívnejšie pracie prostriedky ušetria 24 percent
obalových materiálov, čím prispejú k zníženiu
objemu odpadov, ktoré vytvárajú obchodníci
a spotrebitelia. Ďalšími nespochybniteľnými
prínosmi sú zdravie a bezpečnosť. Vďaka nižšej
spotrebe paliva totiž bude dochádzať každoročne v strednej a východnej Európe k úspore
409 ton emisií CO2. Táto ročná úspora zodpovedá objemu CO2, ktorý absorbuje 560 stromov počas doby svojho priemerného 200-roč-
tradíciu, históriu a vysokú kvalitu, teda hodnoty, ktoré charakterizujú aj
samotnú Becherovku. Moderné sklo pokračuje v dlhej a úspešnej histórii
tejto značky, ktorej kalíšok je spolu s fľašou oválneho tvaru jej nezameniteľným poznávacím znamením, chráneným ochrannou známkou. Prvé dva
kusy z kolekcie – shot a likérka – vznikli v roku 2008 na základe spolupráce
so spoločnosťou Red Monkey Group, ktorá vytvorila technické, funkčné
a praktické nároky na sklo. Neskôr sa k dvojici pohárov pridali aj old fashioned whisky sklo a vysoký tumbler v rovnakom nadčasovom dizajne.
Becherovka
v originálnom
skle
Becherovka je známa nielen
svojou dlhou tradíciou a nezameniteľnou chuťou, ale aj tým,
že ako moderná značka dokáže už vyše 200 rokov držať
krok s dobou a neustále prinášať novinky, ktoré zákazníkov
zaujmú a potešia.
Navodzuje pocit lomu svetla
Štvorica originálnych pohárov Becherovky sa vyrába zo sodnodraselného
skla a krištalínu technológiou plne automatizovaného lisovania. Ich unikátny dizajn je zvonka úplne jednoduchý a necháva pozorovateľa, aby sa
sústredil na vnútornú štruktúru, ktorá navodzuje pocit kryštálového lomu
svetla. Jednotlivé kusy z kolekcie zároveň inšpirujú k tomu pravému servírovaniu Becherovky. Shot, teda
klasický malý pohárik, je určený
na vychutnanie si čistého likéru
Becherovka rovnako ako jeho
ladná sestra likérka. Pri obidvoch
typoch skla sa pred servírovaním predpokladá hlboké zachladenie nielen samotných pohárov,
ale aj podávanej Becherovky.
Old fashioned sklo v štýle whisky
pohára si obľúbia tí, ktorí majú
radi Becherovku na niekoľkých
kockách ľadu, a vysoký tumbler
je určený na prípravu miešaných
long drinkov, napr. legendárneho
Betonu.
Toto dokazuje aj kolekcia značkového skla, ktorého tvorbu neponechala firma Jan Becher na náhodu
a obrátila sa na renomovaných
dizajnérov zo štúdia Koncern.
Vznikla tak sada originálnych pohárov z lisovaného skla na dokonalé
servírovanie tohto lahodného likéru, z nich je možné vychutnať si
Becherovku ešte lepšie.
Snúbia tradíciu, kvalitu a históriu
Moderným dizajnom a prepracovanosťou nadväzujú originálne poháre na
kvalitnú remeselnú prácu starých českých sklárov, a snúbia tak v sebe
8
Oslava pivovarníckeho remesla 3D preniká
Značka Zlatý Bažant odštardo domácností
tovala v posledný októbrový
štvrtok t. r. už piatu sezónu
svojho sviatočného piva. Sviatočná pivná špecialita v limitovanej
edícii z dielne majstrov pivovarníkov z Hurbanova už tradične obohacuje slávnostný stôl počas tohtoročných sviatkov.
Veda a 3D technológie sa stále intenzívnejšie vkrádajú do našich životov, a to nielen prostredníctvom filmovej či zábavnej
techniky, ale tiež v našich domácnostiach.
V tomto roku sa značka Zlatý Bažant rozhodla potešiť pivných fajnšmekrov
tmavým kvasinkovým pivom, vyrobeným podľa originálnej receptúry zo
štyroch druhov sladu (svetlý, karamelový, bavorský a farebný), vybraného
chmeľu a z pivovarníckych kvasníc vrchného kvasenia použitých výnimočne pre tento typ piva. Prvý sud pivnej špeciality slávnostne narazil Loic
Morvan, riaditeľ spol. HEINEKEN Slovensko. Tmavé kvasinkové pivo je
dostupné v exkluzívnom štvorbalení v maloobchodných sieťach a v čapovanej podobe približne v 330 puboch na celom Slovensku. „Pri príprave
originálnej receptúry pre toto pivo sme sa inšpirovali obľúbenými kvasinkovými pivami, ktoré sú známe najmä
v Nemecku či Belgicku. Tohtoročnú sviatočnú špecialitu charakterizuje výrazná
karamelová vôňa s jemným tónom ovocia,
bohatá krémová pena a plná chuť. Pivo má
zároveň jemný zákal, ktorý je dôkazom prítomnosti pivovarníckych kvasníc vrchného
kvasenia,“ hovorí Karol France, obchodný
sládok z hurbanovského pivovaru. Hana
Šimková, manažérka korporátnych vzťahov
spol. HENEKEN Slovensko, tvrdí, že sú veľmi
hrdí na to, že už piatykrát prinášajú pred
koncom roka nielen pre pivných gurmánov
skutočnú pivnú lahôdku. „Tradícia sviatočnej
pivnej špeciality je oslavou pivovarníckeho
remesla a žiadaným obohatením v ponuke
pív na našom trhu v čase, keď každý z nás
hľadá novinky či špeciality na obohatenie
sviatočného stola,“ dodáva H. Šimková.
Pomocou 3D technológie skúmali výskumní pracovníci značky Ariel vlákna a škvrny. Výsledkom
je nový Ariel 3D Actives s jedinečným zložením, ktoré preniká hlboko do vláken materiálu,
a zabezpečí tak vynikajúce výsledky prania.
Analyzuje ingrediencie
Inovácie v 3D sú nezastaviteľné. Stačí sa pozrieť
do obývačiek. Uvedenie 3D televízorov nám
umožňuje pozerať nielen filmy a televízne programy v 3D kvalite, ale hrať aj počítačové hry, ktoré
ponúkajú priestorový zážitok. Inovácie sa všakk
nezastavili len v obývačkách, našli si cestu aj do
kuchýň. Molekulárna gastronómia využíva princípy fyziky aj chémie a analyzuje ingrediencie na molekulárnej úrovni, aby sa dosiahla dokonalá chuť. Je to
veda, ktorá nám hovorí, ako pripraviť skvelú pečienku so starostlivou špecifikáciou, aké mäso použiť a ako dlho by sa malo piecť, čo môže byť v prípade
potreby až 72 hodín. Vyzbrojení novými poznatkami z oblasti molekulárnej
gastronómie tak môžeme začať prehodnocovať doterajšie zvyky pri varení.
Skutoční odborníci tohto umenia sú schopní pripraviť špeciality, ako sú napr.
polievka uzatvorená v kapsli či kávový „kaviár“ namiesto popoludňajšej kávy.
Eliminuje odpudivý efekt
Výsledky 3D revolúcie možno pozorovať aj v kúpeľniach. Desaťročia sme
akceptovali fakt, že niektoré škvrny sa pri praní odstrániť nedajú. Výskumníci
použili 3D technológiu, aby lepšie pochopili, ako hlboko prenikajú škvrny do
látky, s cieľom priniesť nový typ zloženia na ich odstránenie. Výsledkom tohto
prieskumu je nový Ariel 3D Actives s unikátnym zložením, ktorý pomáha
eliminovať odpudivý efekt medzi vláknami a pracím práškom, vďaka čomu
dokáže prášok preniknúť hlbšie do vláken. Výsledkom je dokonalý čistiaci
účinok.
Svojich priaznivcov si nájdu
Jednou z najobľúbenejších škótskych blended
whisky je Ballantine’s. Nielen milovníkov majstrovského škótskeho umenia v miešaní whisky
si získa jej nezameniteľná chuť a aróma, ktorú
Master Blender dokáže namiešať len za pomoci svojho výnimočného čuchu zo sladových
a obilných whisky pochádzajúcich zo všetkých
kútov Škótska. Pre chvíle s priateľmi je vhodná klasika – Ballantine’s Finest
s vyváženou chuťou s tónmi jablka a vanilky, nasledovanými jemným kvetinovým záverom. V prípade labužníckej nálady alebo chuti na analýzu každého
tónu v harmonickej symfónii chutí a vôní je tu Ballantine’s s udanou dĺžkou
zrenia. Medovozlatá dvanásťročná pošteklí svojím nečakaným slaným
záverom, 17 YO osloví hĺbkou a vyrovnanou chuťou s dotykom dubového
dreva. Dvadsaťjedenročná zasa spája oslnivú červeň so stredne ťažkou
chuťou, aromatickými tónmi a závojom suchého cherry, kým komplexná
a bohatá chuť tmavozelenej Ballantine’s 30 YO nadchne aj skutočných
fajnšmekrov dlhotrvajúcim elegantným finišom. Čo jedni milujú, iných môže
nechávať chladnými.
Jednoduchšiu a bezstarostnejšiu chuť ponúka
írska whisky, ktorej jednotkou je na našom aj
svetovom trhu značka
Jameson. Trikrát destilovaná, dvakrát taká
jemná prináša zážitok
pre jazyk každého, kto
si vie vychutnať život
s pravou írskou bezstarostnosťou. Pre tých,
ktorí dávajú prednosť
pred dobrodružstvom
na rozbúrenom mori
času strávenému v tej
najlepšej spoločnosti
a vedia oceniť tradíciu
a eleganciu spojenú
s prestížou, je tu značka Chivas Regal, ktorá
reprezentuje plnú, komplexnú chuť najstaršej
originálnej deluxe značky
škótskej whisky.
Prvý z prava: Martin Tomovčík, manažér pre vonkajšie vzťahy Procter & Gamble.
Akciu pri uvedení nového pracieho prostriedku Ariel 3D Actives
moderovali Karin Haydu a Andy Hajdu.
Oreo sú mliekom
milované
Najpredávanejšia sušienka na svete dorazila na Slovensko. OREO
je originálne, čiernobiele spojenie chrumkavých kakaových koliesok
s veľkým obsahom kakaa a jemnej bielej náplne s príchuťou vanilky.
Všade tam, kde táto dobrota zavítala, sa medzi zasvätenými rozšíril
obľúbený rituál. „Otočiť, oblízať a omliekovať.“ S OREO je možné vytvoriť
pohodu a uvoľnenú atmosféru. K lahodnej sušienke patrí aj pohár mlieka.
Hneď ako chytíte do rúk OREO, otočte dve čokoládové kolieska sušienky,
každé opačným smerom. Keď oddelíte okrúhle koliesko OREO, jednoducho
oblížte lahodnú bielu náplň. Nakoniec kakaové kolieska „omliekujte“, aby sa
poriadne vykúpali v pohári mlieka. Najpredávanejšia sušienka OREO sa predáva vo vyše 100 krajinách
na celom svete. Za rok sa jej
skonzumuje vyše 25 miliárd,
čo je približne 70 miliónov za
deň alebo 800 za sekundu.
OREO prináša tradíciu, ktorá
má úspech na trhu už vyše
100 rokov. Na Slovensku je
k dispozícii v dvoch formátoch
(179 g ako 4 x 4 sušienky
a 66 g ako 6 sušienok).
9
Slovensko získalo
tretie miesto!
Presne na výročie dňa, keď uvaril bavorský sládok Josef Groll
prvé číre pivo na svete, sa v historických priestoroch galérie
Rudolfínum v Prahe stretlo 15 najlepších barmanov z celého
sveta, aby zabojovali o titul majstra sveta v súťaži Pilsner Urquell
International Master Bartender 2011.
V silnej konkurencii sa podarilo zvíťaziť Fearghusovi McCormackovi z Írska,
druhé miesto získal Jaroslav Učík z Českej republiky a skvelé tretie miesto
obsadil slovenský reprezentant Peter Škripko z Košíc.
Vedomostné aj odborné disciplíny
Šiesty ročník medzinárodnej súťaže Pilsner Urquell International Master
Bartender 2011 vyvrcholil veľkým finále, počas ktorého finalisti absolvovali
vedomostné i odborné disciplíny a predviedli aj svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Tento rok sa do súťaže zapojilo takmer štyritisíc ľudí
v pätnástich krajinách sveta. Za šesť ročníkov je to už šestnásťtisíc ambicióznych barmanov, ktorí sa usilovali o zisk titulu majstra sveta.
Peter Škripko počas súťažnej disciplíny.
o oveľa viac ako len o pivo – ide o príbeh, tradíciu, legendu, ktoré robia toto
pivo takým jedinečným. A tento odkaz by mali barmani šíriť ďalej medzi
svojimi hosťami v puboch.“
Master Bartender má pivo v krvi
Skvelý úspech Slovenska
Víťaz Fearghus McCormack z Írska žiaril šťastím a prezradil svoj tajný
recept na úspech. „Jednoducho musíte milovať to, čo robíte. Ak si to
neužívate, nebudete úspešný. Najhoršie je, keď sa ráno zobudíte s pocitom, že sa vám nechce ísť do
práce. Hlavnou úlohou barmana nie je servírovať nápoje,
ale robiť ľudí šťastnými. A to
ma možno odlišuje od ostatných barmanov. Či už to robíte
prostredníctvom nápoja, jedla
či vtipov – vaším cieľom je,
aby ľudia (návštevníci) opúšťali
bar šťastnejší a v lepšej duševnej pohode. Netreba sa na to
pozerať ako na prácu, ale je to
najmä vášeň a životné poslanie. Môj starý otec otvoril pub
v štyridsiatych rokoch minulého storočia a mal veľmi vysoké nároky na kvalitu. Poznal
jediný spôsob, ako robiť veci,
a to bolo robiť ich správne,
bez akýchkoľvek kompromisov. Môj otec je rovnaký
a tento prístup preniesol aj
na mňa. Takže ak niečo robíte,
robte to správne, alebo to
radšej nerobte vôbec.“
Slovenskému barmanovi Petrovi Škripkovi z Košíc sa podaril skvelý úspech
– umiestnil sa na výbornom treťom mieste. O svoje pocity sa podelil
krátko po vyhlásení výsledkov:
„Bol to fantastický pocit stretnúť štrnásť ďalších zanietencov z celého sveta, ktorých
srdce bije pre Plzeň. Boli to
jedny z troch najkrajších dní
môjho života. Tretie miesto
považujem za výborný úspech,
ktorý ma zaväzuje a motivuje
pracovať na sebe ešte tvrdšie, aby som mohol jedného
dňa zdvihnúť nad hlavu trofej pre víťaza. Som vizionár,
v hlave mám množstvo nápadov, ktoré by som chcel zrealizovať, ako napríklad Pivný
fest v Košiciach či rôzne typy
školení pre barmanov. Mojím
poslaním v živote je vzdelávať
ľudí, aby si našli svoju cestu
k skutočnej kvalite. Práve
preto je moja reštaurácia
Camelot aktuálne jedinou
prevádzkou v Košiciach, ktorá
ponúka ľuďom unikátny pivný
zážitok s nepasterizovaným
pivom Pilsner Urquell z tanku.
V našom podniku máme za cieľ poskytovať servis a pivo tej najvyššej svetovej kvality, takže aj takouto formou sa snažím posúvať stále ďalej.“
Vstupenka do elity
Okrem finančnej výhry vo
výške 10 000 eur a masívnej marketingovej podpory získal víťaz aj VIP
vstupenku do sveta elitných barmanov Pilsner Urquell. Aké sú jeho najbližšie kroky a plány? „V najbližšom čase by som rád vyškolil čo najväčší
počet barmanov v Írsku, aby pociťovali rovnaké nadšenie a vášeň pre svoje
remeslo i pre samotný Pilsner Urquell ako ja a aby pochopili, čo všetko stojí
za touto pivnou ikonou. Po návšteve legendárneho pivovaru, rozhovoroch
s Václavom Berkom a vďaka celkovej atmosfére človek pochopí, že ide
Na čo najviac prihliadala porota?
„Na víťazstvo sú dôležité charizmatické vystupovanie, umenie pútavo prezentovať pivo ako jedinečný nápoj a, samozrejme, znalosti z oblasti výroby
i histórie piva aj starostlivosti oň. Ja rád citujem frázu: sládok pivo varí,
barman ho robí. Mimoriadne pivo si vyžaduje nielen vášeň ľudí, ktorí ho
varia, ale aj mimoriadnu starostlivosť pri podávaní. Je to práve barman,
kto dbá na to, aby sa dostalo ku konečnému spotrebiteľovi v optimálnej
kvalite. Môže ho buď absolútne pokaziť, alebo môže hosťovi v reštaurácii
sprostredkovať zážitok, na ktorý do smrti nezabudne, a do daného podniku
už bude chodiť stále. A to je to najdôležitejšie,“ hovorí Václav Berka, starší
obchodný sládok Plzenského Prazdroja.
Prenášajú nadšenie na druhých
Tohtoročná konkurencia bola za posledných šesť ročníkov súťaže jednoznačne najsilnejšia a porotcovia mali pri výbere víťaza veľmi náročnú úlohu.
„Keď sa bavíme o svetovom finále, hovoríme o vysokej kvalite a množstve
talentovaných ľudí. Každý prináša niečo iné, čím robí súťaž zaujímavou. Pri
svojom hodnotení sa niekedy pozerám na vec z pohľadu, či by som chcel
ísť do baru niektorého z nich. Vo Fearghusovom bare by som chcel zostať
navždy. Jeho rodinné zázemie, odborné znalosti, charakter a sila osobnosti,
to je niečo neuveriteľné a nevídané. Pivo má jednoducho v krvi. Okrem toho
má v sebe aj istý x-faktor, ktorý ho robí jedinečným. Rozhodovanie však bolo
veľmi tesné, pretože aj Peter zo Slovenska je človek, ktorý svoju prácu miluje a svoje nadšenie prenáša na druhých ľudí. V jeho bare by som rovnako
dokázal tráviť veľa času. Pôsobí na mňa ako „veľký malý brat“, s ktorým je
radosť komunikovať,“ povedal svetoznámy pivný kritik a uznávaný novinár
Alastair Gilmour zo Spojeného kráľovstva.
Vľavo Peter Škripko, v strede Fearghus McCormack, vpravo Jaroslav Učík.
10
domov zaplavujú milióny letákov. Niekoľko dôchodcov s nimi síce ešte chodí po
predajniach, no skúsenosť viacerých obchodníkov je taká, že ak jeden týždeň
leták nevytlačia, na tržbách sa to nijako neprejaví. Ich význam teda upadá, dôvodom je zmena spotrebiteľského správania. Mení sa totiž spôsob, akým zákazník
vyhľadáva informácie. Do popredia sa pritom dostáva internet a jeho možnosti
– od recenzií používateľov a odporúčaní priateľov cez špecializované portály až
po skupinové nakupovanie.
Mýtus číslo 7 – Zákaznícke karty ako nástroj na budovanie vernosti
Druhú fázu odlišovania odštartovali vernostné karty. V súčasnosti je to štandard takmer každého reťazca. Líšia sa však akurát mechanikou, ale ak nejaký
reťazec nemá vernostnú kartu, nie je to odlišujúcim prvkom. Zákaznícke alebo
vernostné karty majú zmysel len v tom prípade, ak sú inteligentné, teda ak na
ich základe dokáže obchodník zbierať a vyhodnocovať údaje a pomocou data
timingu ponúkať zákazníkom individualizované služby.
Mýtus číslo 8 – Kupuj alebo nechaj tak
Mnohí obchodníci svoju pozornosť zameriavajú výhradne na tovar a jeho cenu.
O tom, či zákazník príde nakupovať práve do tejto predajne, však často rozhodujú aj iné faktory – dostatok čistých a funkčných nákupných vozíkov, parkovacích
miest, minimum asociálnych živlov pred predajňou, čistota podlahy v predajni,
príjemné osvetlenie, ochota personálu… Obchod v súčasnosti už nesúvisí len
s tovarom a jeho cenou. Ide o celkovú skúsenosť zákazníka s nakupovaním
– od vyhľadávania informácií o tovare cez dostupnosť predajne, čistotu a vzhľad
okolia, tzv. in-store dizajn, osvetlenie, vôňu a pod.
Mýtus číslo 9 – Obchod ako obchod
Rozdiely medzi jednotlivými sieťami sa, paradoxne, stierajú. Z obchodu sa
v mnohých oblastiach stáva komodita. Zákazník nemá dôvod preferovať jednu
konkrétnu obchodnú sieť. Práve naopak, neustálymi cenovými vojnami obchodníci vycvičili spotrebiteľa k prelietavosti, a teda k nelojálnosti.
Mýty v obchode
V marketingu sa zdôrazňuje pravidlo: „Odlíš sa alebo zomri“.
Hľadanie „point of difference“ – tzv. svätého grálu marketérov – je
však len jednou stránkou mince. Tou druhou je napĺňanie zákazníckej predstavy o štandarde v rámci danej kategórie výrobkov alebo
služieb, teda „point of parity“.
„Obchod na Slovensku má veľmi zlý imidž. Do značnej miery je to pozostatok nedostatkovej ekonomiky z reálneho socializmu. Najčastejšou odpoveďou, akú predavači poznali, bolo: Nemáme. Pod pultom sa však vždy našlo niečo, čo bolo možné
vymeniť – banány, skrutky… Brali sa úplatky do poradovníka (na autá, bicykle…).
V pohostinstvách sa bežne nalievalo pod čiaru. V obchode nebol pánom zákazník,
ale predavač. Pod zlý imidž obchodu sa podpísali aj rýchlokvasení obchodníci, ktorí
po roku 1989 začali podnikať, a ich prvoradým cieľom bolo kúpiť si ojazdený mercedes. Mnohí, najmä starší zákazníci tak žijú v presvedčení, že obchod ich chce
oklamať. Myslia si, že obchodníci majú bezprácne zisky – veď len sprostredkúvajú
obchod. Výrobcovia im dovezú tovar a zákazníci si ho kúpia.
Mýtus číslo 1 – Náš zákazník, náš pán
Mýtus číslo 2 – Všetko je drahé
Chlieb, mlieko, rožky… všetko je drahšie ako kedysi (čo nie je pravda). „Na vine sú
vraj obchodné reťazce, ktoré majú obrovské marže a likvidujú drobných obchodníkov. Cenovo senzitívni spotrebitelia nakupujú na trhu, v Poľsku či Maďarsku,
prípadne aj tovar bez certifikátov, od podomových predajcov, na burze či cez
internet. A vôbec ich pritom nezaujíma, či ide o schránkovú firmu, ktorá má
sídlo niekde na Panenských ostrovoch.
Mýtus číslo 3 – Byť predavačom nie je zaujímavé
Povolanie predavač nemá na Slovensku žiadne renomé. Nikto nechce obsluhovať,
robiť poskoka… V obchodoch pracuje priveľa brigádnikov, ľudí z ulice bez akéhokoľvek vzťahu k predávanému tovaru, bez záujmu o uspokojenie zákazníka. Načo by
sa snažili za tie peniaze? A pritom nie je nič dôležitejšie, ako stretnúť v predajni
ochotného predavača, ktorý zákazníkovi pomôže vybrať ten správny tovar.
Mýtus číslo 4 – Slovenskému zákazníkovi ide iba o cenu
Samozrejme, sú aj takí. Existuje skupina spotrebiteľov, ktorí si z objektívnych
dôvodov nemôžu kúpiť všetko, čo potrebujú. Je aj ďalšia skupina zákazníkov,
ktorí na tom nie sú finančne až tak zle, no vyhľadávanie zliav, akcií a výpredajov
ich baví. No a potom sú tu státisíce ľudí, ktorí sa pri nakupovaní riadia inými, ako
len cenovými faktormi.
Mýtus číslo 5 – Slovákom nezáleží na kvalite, kúpia všetko
Týka sa to najmä potravín. Slováci kúpia všetko, čo im za zvýhodnenú cenu obchod
ponúkne – šunku z múky a prasacích uší, pivo v plechovke, ktoré sa síce nedá piť,
no nekúp to, keď stojí len 25 centov. Je však konzumácia takýchto potravín aj bezpečná? Spotrebiteľ nedokáže objektívne zmerať, posúdiť kvalitu potravinárskeho
tovaru. O kvalite či nekvalite rozhoduje iba to, čo má zákazník vo svojej hlave.
Mýtus číslo 6 – Letákové akcie sú nástrojom na podporu predaja
Obchodníci v snahe upútať na seba pozornosť začali tlačiť letáky v stotisícových
nákladoch. Lákadlom sú cenové zvýhodnenia vybraných výrobkov. Určitú dobu
to fungovalo. A v súčasnosti? Vestibuly panelákov a poštové schránky rodinných
Ako sa teda odlíšiť?
Z pohľadu rôznych typov nákupného správania existuje viacero možností.
1. Šetrnosť – low cost retail, diskontné predajne – to nám na Slovensku ide
dobre
2. Vyhľadávanie – cenové zvýhodnenia, akcie, zľavy, výpredaje… – aj toto sme
sa naučili
3. Inovácie – dôraz na novinky, nové kolekcie v ponuke, využívanie nových
a inovatívnych riešení pri vystavovaní tovaru, celkom nové formy predaja a pod.
4. Pohodlie – napr. usadiť zákazníka do kresla, ponúknuť mu kávu, ukázať rôzne
výrobky (či už naživo, alebo prezentáciou na PC) a pod.
5. Komunikácia – rozprávať sa so zákazníkmi, radiť im osobne, online, telefonicky, sms… možností je veľa
6. Náročnosť – umožniť zákazníkovi vybrať si prvotriednu kvalitu bez kompromisov – so všetkým, čo k tomu patrí (poradenstvo, servis, doplnkové služby
a pod.)
7. Jednoduchosť – dôraz na prehľadnosť a jednoduchú orientáciu. Zákazník,
najmä muž, chce nakupovať jednoducho a rýchlo
Marian Timoracký, managing partner, United Consultants.
Prezentácia odznela na konferencií Intraco Špeciál.
Nepredávajte cigarety
neplnoletým
toho, aby sme cigarety a tabakové výrobky predávali zákazníkom zodpovedným spôsobom. Aj víťazstvo Ľ. Oriškovej je dôkazom, že tréning zamestnancov má v našej stratégii nezastupiteľné miesto,“ konštatuje Michal Dyttert,
člen predstavenstva spol. Tesco Stores. Druhé miesto získal zodpovedný
predajca novinového stánku z Dunajskej Stredy a tretie zamestnankyňa
spoločnosti CBA SK. Pre partnerov projektu bol zároveň vyhlásený druhý
ročník súťaže s názvom Zodpovedný predajca. Víťazom pre rok 2011 sa
stala spoločnosť Billa, ktorá bola ocenená za aktívny prístup k vzdelávaniu
spotrebiteľa prostredníctvom vlastných komunikačných nosičov. „Projekt
Na veku záleží bol príležitosťou vzdelávať našich 3 600 zamestnancov
v zodpovednom prístupe k predaju tabakových výrobkov neplnoletým. Toto
ocenenie je pre nás veľkým povzbudením do budúcich aktivít,“ hovorí Jiří
Králiček, operatívny riaditeľ spol. Billa Slovensko.
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR ďakuje všetkým,
ktorí nepredávajú cigarety neplnoletým.
Prioritou Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR) ako dlhoročného gestora projektu spoločenskej zodpovednosti Na veku záleží je nielen
snaha napomôcť stále lepšie dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov
zo strany obchodníkov, ale aj upozorňovať na tento problém celú spoločnosť s cieľom postupnej zmeny jej vnímania. Projekt je postavený na
princípoch partnerskej spolupráce, vzdelávania obchodníkov a aktivovania
občianskej verejnosti. Zameriava sa na tie časti zákona, ktoré sa dotýkajú
predaja tabakových výrobkov neplnoletým. Projekt finančne podporuje
spoločnosť Philip Morris Slovakia, s. r. o.
Vnímanie verejnosti
Súčasťou projektu je aj vzdelávanie širokej verejnosti. Z tohto dôvodu
zrealizovali autori projektu prieskum medzi občanmi, z ktorého je zrejmé,
že najväčšiu potrebu komunikácie a vzdelávania občana, ako zamedziť
dostupnosti predaja tabakových výrobkov, si uvedomuje skupina ľudí vo
veku 40 – 55 rokov (91 %), čo podľa veku predstavuje práve skupinu rodičov mladistvých do 18 rokov. Naopak, najnižšiu dôležitosť pripisuje tejto
téme veková skupina 15 – 26 rokov (86 %), čo je alebo v nedávnom čase
bola skupina, ktorej sa táto téma priamo dotýka.
Systematické vzdelávanie
Predstavitelia ZOCR SR sú presvedčení o tom, že len systematickým
vzdelávaním v tejto oblasti a zmenou prístupu celej spoločnosti k problému
predaja tabakových výrobkov neplnoletým je možné dosiahnuť želateľnú
zmenu. „Len dlhoročná systematická práca prináša svoje plody vo forme
vyššieho uvedomenia si dodržiavania zákonov, ktoré pomáhajú formovať
budúce generácie. Táto edukačná aktivita jednoznačne podporuje stanovené ciele,“ hovorí Pavol Konštiak, prezident ZOCR SR.
Kampaň a školenia
Tak ako aj po minulé roky v rámci programu Na veku záleží sa projekt
odštartoval bilbordovou kampaňou v letných mesiacoch. V ďalších mesiacoch prebiehali pyramídové školenia obchodníkov jednotlivých partnerov (Billa, CBA SK, COOP Jednota Slovensko, GG Tabak, Tesco Stores,
Kaufland), ktoré boli zamerané na práva a povinnosti predávajúcich
a kupujúcich v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.
Projekt podporila aj súťaž
Pre obchodníkov bola pripravená aj edukačná súťaž s názvom Akadémia
zodpovedný predajca. Víťazkou sa stala Ľubica Orišková zo spol. Tesco
Stores. „Spol. Tesco investuje značné finančné prostriedky a energie do
11
English Summary
Social networks mean a challenge for brands
Many companies spend entirely unnecessary funds addressing people on the Internet.
Companies worldwide have created profiles on social networks, such as Facebook
and YouTube, to communicate with their consumers quickly and inexpensively.
If these activities are not well targeted, such communication does not address half
of the consumers.
Communication strategies
Global Digital Life study, the results of which were published by the TNS Agency,
is focused on the activities and behaviour of people on the Internet. The survey
involved more than 72,000 Internet users from 60 countries. Results of the study
also revealed that 57% of people from developed markets do not want to deal with
brands through social networks. Communication strategies on the Internet create
a lot of digital waste from friendships on Facebook up to blogs that nobody reads,
in combination with growing content that Internet consumers insert on the Internet
themselves. The study found that as many as 47% of online consumers comment
brands on the Internet. This results in a lot of information in the online environment
which causes some brands to be much more difficult to express via the Internet. This
is a great challenge for those companies seeking dialogue with consumers through
their brands via the Internet. “Attracting and retaining customers is now much more
difficult than in the past. The online environment presents many opportunities for
brands. Marketing strategies, however, must be able to fully exploit this potential.
The wrong selection of the Internet channel discourages potential customers and
also has an impact on the further growth of business,” says Matthew Froggatt, the
project manager.
The only way is to innovate
The economic recession hit society and people, while greatly modifying all of the
customary rules of marketing. Low price is probably the only one, which still works
at 100 percent.
How do strong brands, considered to be leaders and innovators in the market,
cope with this situation? What is the importance of brands and branded products
in the difficult times of crisis? We discussed these and other issues with Roman
Kýra, Marketing Manager of the Laundry & Home Care Department, Henkel Czech
Republic and Slovakia.
Changing visual identity
In mid-October this year, Heineken Slovensko launched its transition to the new visual
identity of the Heineken Group.
The change will affect all companies belonging to the Heineken Group and will be
introduced by the end of March 2012.
Differentiating the company from the brand
The most significant change brought along with the transformation of visual identity
is a new logo, where the name of Heineken will be presented in capital letters and
supplemented with a red “spark”. The new logo will help to differentiate the business company from the iconic brand of Heineken beer, the design of which remains
unchanged. In this way, the logo of the company will get closer to the way in which
the company’s name was presented at its founding in 1864. Logos of companies
within the Heineken Group will be using the new logo without identifying the country in
which they operate (Heineken Slovensko, Heineken Slovensko Sladovne and Heineken
Slovensko Distribúcia).
It has been in Slovakia for 20 years
It would be hard to look for a household in Slovakia with not at least one product
with the Dr. Oetker logo. The red and white head looks at us from a huge number of
products such as baking ingredients, classic and instant desserts, sweet and savoury
foods, gelling products, deep frozen pizza and drinks in powder form.
This year, the great family business known as Dr. Oetker is celebrating the 20th anniversary of its activities in Slovakia. And just in Slovakia, more legends were added to
Dr. Oetker products such as BB pudding and Zlatý klas.
Birth from baking powder
Ordinary baking powder is behind the birth of one of the largest family companies
with 120-year tradition - Dr. Oetker. But at that time, in 1893, it was not ordinary. Not
that housewives of the time didn’t know baking powder. But the existing one was not
tasteless, or suitable for storage. These shortcomings were eliminated by a young
chemist, Dr. August Oetker, who after hours of intensive research work developed
baking powder as we know it today. He put it into packets, so that it could be used for
baking from the then customary one pound of flour, which is about 0.5 kg. By doing
so, he ensured that baking was always successful.
INTRACO Special torn down the myths
Discussion forums represented the bearing forms of communication at the specialized
conference INTRACO Special, which took place on 29 November 2011 at the Holiday Inn
in Bratislava. The benefits of such forms of expression of opinion were that the experts
could intensively discuss important topics for which the time is right to talk about
aloud and to examine – why certain statements or arguments caught on. “It is good
to look for reasons why professional as well as lay public perceive them that way and
to explain certain perception of concepts from the past and set up the communication
for the future the right way, whether towards consumers or among experts,” says Ing.
Bohumila Tauchmannová, Director of Incoma Slovakia, which organized the conference.
Thematically, the “myths” were set in two lines. Discussion “Torn down the Myths I”
was devoted to concepts of quality and safety of food, legislation and consumers.
Participants of discussion “Torn down the Myths II” paid attention to the most topical
issue, which undoubtedly covers the Slovak supplier. They evaluated the supplier and
looked for the ways to help him, how could the trade help him, how to cooperate with
him as well as what the supplier should be like and what the trader expects from him
and how the state could help him. The conference participants also contemplated
about the possibilities and forms of raising the share of domestic products through
the consumer education system and setup of criteria and conditions for labelling of
domestic production. “Sometimes we feel that everything has already been said. But
the life always convinced us otherwise. We are constantly discovering new topics
or find out that those we have already talked about have developed further. One of
such topic was also the market development and consumer behaviour from different
angles and his purchasing behaviour,” stated B. Tauchmannová. The conference participants also paid attention to the topic of crisis while mapping the brands which have
been successful even during this difficult period of time. Presentation on how could
traders be differentiated from each other represented the icing on the cake at the
conference. The conference was held under the auspices of the Ministry of Economy
of the SR, and co-organized by the Slovak Association of Trade and Tourism, the Slovak
Association for Branded Products, the Faculty of Commerce of the University of
Economics in Bratislava and the Food Chamber of Slovakia. Phillip Morris participated
in the conference as the gold partner and Tesco as the general partner.
3D is penetrating households
Science and 3D technologies are more and more intensively creeping into our lives,
not only through film and entertainment technology, but also in our homes
Using 3D technology, researchers examined Ariel brand fibres and stains and
invented new 3-D Ariel Actives with a unique formula that penetrates deep into the
fibres of the material and thus ensures excellent washing results.
Milk-loving Oreo biscuits
The best selling biscuit in the world arrived in Slovakia. OREO is an original, black and
white combination of a crunchy round biscuit sandwich with a high content of cocoa
and a soft, white, vanilla flavoured filling.
Wherever this goody arrived, it spread the popular “twist, lick and dunk” ritual among
dedicated people. With OREO, it is possible to create a comfortable and relaxed
atmosphere. With this delicious biscuit, you also need a glass of milk. First you pick up
an OREO and twist the two chocolate round biscuits in opposite directions. When it’s
split open, simply lick the delicious white filling. Finally, dunk the cocoa round biscuits
in a glass of milk.
The best selling OREO biscuit is sold in more than 100 countries worldwide. More
than 25 billion of these biscuits are consumed per year, which is about 70 million per
day or 800 per second. OREO brings a tradition which has enjoyed success in the
market for over 100 years. In Slovakia, it is available in two forms (179 g – 4 x 4
biscuits and 66 g – 6 biscuits).
What will this year’s Christmas be like?
This year, Slovaks are going to spend just a little less than last year when Christmas
shopping, an average of 437 Euros, while focusing on buying traditional gifts such as
cosmetics, books and clothing. Despite it not being exactly the most favourable economic situation, Slovaks believe that their purchasing power will slightly improve next year.
Perceptions of purchasing power
The current survey of Christmas expectations carried out by Deloitte shows that
more than six out of ten European consumers believe that their country is now
in recession, and although this general perception has affected some countries
more, the uncertainty is felt in all of the countries that participated in the survey.
Consumers, however, readily admit that the crisis is yet to be reflected in their
perceptions of purchasing power. Up to 60% of the respondents in fact believe that
their purchasing power has remained unchanged or even increased. This is also
presented by Slovaks, 43% of them declared that they have the same amount of
financial resources to spend than before. On the contrary, more than one third of
Slovak respondents are experiencing reduced purchasing power. “Slovaks are being
careful this year, but the desire to enjoy holidays remains strong. Despite the negative expectations of further economic development in Europe, consumers generally
perceive their purchasing power to be stable,” says Adham Hafoudh, a tax advisory
partner of Deloitte Slovakia.
Slovakia won third place!
Exactly on the anniversary of the day when the Bavarian brewer Josef Groll brewed
the first clear beer in the world, 15 of the best bartenders from around the world
met in the historical premises of the Galeria Rudolfinum in Prague, to battle for the
world championship tile in the competition known as the Pilsner Urquell International
Master Bartender 2011.
In the strong competition, Fergus McCormack from Ireland won first place, Jaroslav
Učík from the Czech Republic ranked in second place and the Slovak representative
Peter Škripko from Košice ranked in a great third place.
Knowledge and specialized disciplines
The sixth annual international competition, the Pilsner Urquell International Master
Bartender 2011, culminated in great finals during which the finalists went through
knowledge and specialized disciplines and also demonstrated their communication
and presentation skills. This year the competition involved almost four thousand people
from fifteen countries around the world. In six years, there have already been sixteen
thousand ambitious bartenders who have strived to win the title of World Champion.
B e i e r s d o r f S l o v a k i a D r. O e t k e r H e i n e k e n S l o v e n s k o H e n k e l S l o v e n s k o I m p e r i a l To b a c c o S l o v a k i a J a n B e c h e r – S l o v e n s k o
J a p a n To b a c c o I n t e r n a t i o n a l J o h n s o n & J o h n s o n K r a f t F o o d s S l o v a k i a L’ O r é a l S l o v e n s k o N e s t l é S l o v e n s k o P e p s i - C o l a S R
P h i l i p M o r r i s S l o v a k i a P i v o v a r y To p v a r P r o c t e r & G a m b l e R a j o U n i l e v e r S l o v e n s k o V i t a n a S l o v e n s k o W r i g l e y S l o v a k i a
Informačný časopis Slovenského združenia pre značkové výrobky
Vydáva Slovenské združenie pre značkové výrobky, Metodova 7, 821 08 Bratislava 2, tel.: +421 - 2 - 5273 1113, tel. VoIP: 0692 005971, e-mail: [email protected] www.szzv.sk
Vychádza štyrikrát do roka s povolením Ministerstva kultúry SR, na základe zákona č. 81/1996 Z. z. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch.
Registračné číslo: 2065/99, Tematická skupina: A9
Vaše návrhy a námety očakávame na adrese redakcie: Metodova 7, 821 08 Bratislava 2
Šéfredaktorka: Andrea Hinková-Dibarborová,
tel.: 0905 401 997, e-mail: [email protected]
Tlač: Zephiros, a. s. – www.zephiros.com
•
•
•
•
•
•
•
12
Download

číslo 3 a 4 - Slovenské združenie pre značkové výrobky