ČASOP IS
3– 4 /2012
SZZV
Z obsahu:
Zabíjal
čierny trh
strana 4
Zákon
o odpadoch
potrebuje
reformu
strana 5
Nové výrobky
firiem SZZV
strany 6 - 7
Čo je nové
vo firmách
SZZV?
strany 8 - 9
Pilsner
Urquell
oslavuje
170. výročie
vzniku
strana 11
SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE PRE ZNAČKOVÉ VÝROBKY
R o č n í k 14 N o v e m b e r 2 012 w w w. s z z v. sk e - m a i l : s z z v @ s z z v. sk
Zdravie Slovákov
ohrozujú falšované
výrobky
Slovenské združenie pre značkové výrobky v boji
s falošnými výrobkami úzko spolupracuje s Úradom
verejného zdravotníctva SR, Policajným zborom SR,
Kriminálnym úradom finančnej správy a Slovenskou
obchodnou inšpekciou.
Falošná sviečková alebo metanol namiesto alkoholu nepredstavujú jediné nebezpečenstvo pre
slovenských spotrebiteľov.
Falšovatelia vystavujú ľudí riziku aj predajom podozrivo lacných kozmetických výrobkov, cukroviniek,
potravy pre domácich miláčikov alebo tabakových
výrobkov. Podľa poznatkov Slovenského združenia
pre značkové výrobky môže znamenať takýto tovar
pre spotrebiteľa trvalé následky.
„Znepokojuje nás neustále rastúci trend vo výskyte napodobenín a falzifikátov značkových výrobkov.
Falšovatelia zneužívajú dôveru spotrebiteľov k zavedeným značkám. Spotrebiteľom ponúkajú za nižšiu
cenu náhradky, ktoré nie sú profesionálne a často
nezodpovedajú ani základným požiadavkám na funkčnosť a kvalitu. Takéto tovary môžu zákazníkom ohroziť
zdravie a majetok s trvalými následkami. Ich kúpou od
neznámeho predajcu sa spotrebiteľ vzdáva nároku na
možnosť reklamácie. Falošné výrobky majú zároveň
negatívny vplyv na ekonomiku krajiny – štátu sa z nich
neodvádzajú dane,“ hovorí Dušan Pleško, výkonný
riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky.
5 + 1 rada, ako sa vyhnúť falošným výrobkom
1. Pozor na ambulantný predaj z nákladných
automobilov
2. Pozor na predaj „značkových“ výrobkov
na trhoviskách
3. Pozor na lacné ponuky výrobkov
na parkoviskách pri nákupných centrách
4. Pozor na výhodné ponuky neoverených
internetových obchodov
5. Pozor na výrobky, ktorých obal sa líši od obalu
rovnakého výrobku v kamennom obchode,
napríklad inou grafikou alebo objemom,
množstvom či veľkosťou
Spotrebitelia niekedy
považujú za falzifikát
inovovaný produkt
Preskúmaním prídeme na to, že ide
o inovovaný produkt
toho istého výrobcu.
Podnety dostávame
aj ohľadom vône
výrobku, teda obsahu vonných látok vo
výrobkoch, ako sú
toaletné vody, parfumované vody alebo
parfumy. Vo väčšine
prípadov spotrebitelia tvrdia, že si kúpili
falzifikát, pretože im
daný výrobok nevonia tak ako tester v predajni alebo ako výrobok,
ktorý si predtým kúpili v iných členských štátoch. Je
dôležité spomenúť, že na rozdiely v kvalite výrobkov,
najmä vonnej kozmetiky, majú najčastejšie vplyv
vonné látky. Vzhľadom na to, že neexistujú rovnaké klimatické ani pôdne podmienky na pestovanie
rastlín, z ktorých sa vône extrahujú, môžu sa v tých
istých vôňach vyskytovať drobné rozdiely. A navyše,
keďže sa vonná kompozícia väčšinou skladá z veľkého množstva vonných látok (niekedy z vyše sto),
nie je v silách kontrolných orgánov vykonať analýzu
na prítomnosť všetkých vonných látok. V takom
prípade sa obraciame priamo na výrobcu. V niekto-
Ak si spotrebiteľ kúpi produkt aj napriek upozorneniu, že je nebezpečný, musí niesť následky svojho
konania. Výrobcov, dovozcov a distributérov kozmetických výrobkov čakajú na budúci rok dôležité
zmeny v súvislosti s notifikáciou ich činnosti.
O falzifikátoch, predaji cez internet a pripravovanej
kozmetickej legislatíve sme hovorili s Ing. Helenou
Kohútovou z Úradu verejného zdravotníctva SR
Aký je rozdiel medzi napodobneninou a falzifikátom? Aké podnety od spotrebiteľov dostávate
v tejto súvislosti najčastejšie?
Elena Kohútová: Je to jedno a to isté. Pre kontrolné
orgány je niekedy zložité určiť, či ide o falšovaný výrobok, alebo nie. Výrobcovia totiž často menia dizajn
výrobkov a tiež ich zloženie alebo receptúru. A keďže
kozmetické výrobky majú v prevažnej miere trvanlivosť vyše 30 mesiacov, môže sa stať, že sa na trhu
nachádzajú výrobky z nových aj predchádzajúcich
dávok. V takom prípade môže mať spotrebiteľ dojem,
že nejde o rovnaký výrobok, ale o jeho napodobneninu. V tejto súvislosti dostávame podnety, ktoré
sa týkajú zmeny konzistencie alebo farby výrobku.
Slovenské združenie pre značkové výrobky odporúča nakupovať overené značkové výrobky v serióznych obchodných reťazcoch, ktoré kladú dôraz na
zachovávanie kvality pre spokojného spotrebiteľa.
Takýchto predajcov možno ľahko dohľadať a obrátiť
sa na nich v prípade reklamácie. Netreba zabúdať
na to, že nie všetko, čo je lacné, je aj dobré.
pokračovanie na strane 3
člen AIM®,
WFA, A.I.S.E., COLIPA
odvetví trhu, nie je jednoduché. Ešte zložitejšie je nájsť cestu, ktorá
nás a našu spoločnosť pozitívne posunie. Takýto prístup je súčasne aj cestou zodpovednosti k celej spoločnosti a obchod sa k nej
hrdo hlási,“ hovorí Bohumila Tauchmannová, riaditeľka spoločnosti
Incoma Slovakia.
Projekty spoločenskej zodpovednosti
Na konferencii sa tiež diskutovalo o projektoch, ktoré podporuje
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR a jeho členovia. Prvým z nich
je projekt Na veku záleží, ktorý počas svojej 14-ročnej existencie
oslovil a vzdelal vyše 120-tisíc predajcov tabakových výrobkov. Jeho
cieľom je nielen pomôcť obchodníkom, aby dôslednejšie dodržiavali zákon o ochrane nefajčiarov v praxi, ale má aj ambíciu meniť
morálne nastavenie spoločnosti v tejto oblasti. Hlavným partnerom
projektu je spoločnosť Philip Morris Slovakia. Ďalším projektom spoločenskej zodpovednosti je Kvalita z našich regiónov. Je založený na
vzdelávaní spotrebiteľa a spolupráci všetkých účastníkov trhu, jeho
hlavnou myšlienkou je podporovať aktivity, ktoré smerujú k zvýšeniu
podielu domácich produktov a k zlepšeniu makroekonomických
ukazovateľov Slovenska.
Na pulze dňa je kvalita
V utorok 6. 11. 2012 sa v bratislavskom hoteli Holiday Inn uskutočnil 13. ročník konferencie o obchode a marketingu & Európsky
deň obchodu INTRACO Špeciál 2012.
Organizátorom konferencie sú Incoma Slovakia v spolupráci so
Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR a jedným zo spoluorganizátorov tohto podujatia je aj Slovenské združenie pre značkové výrobky.
Slovenské potraviny v regáloch
Hlavnou témou tohtoročnej konferencie bola veľmi aktuálna téma,
týkajúca sa podielu slovenských potravín v obchode a horeca segmente, a tiež označovanie slovenských výrobkov ako fenomén doby.
Účastníci konferencie – predstavitelia štátnej správy, obchodu
a výrobcov – debatovali aj o potravinových kauzách a nástrojoch
na ich zamedzenie. „V týchto hektických dňoch je potrebné vedieť
zastaviť sa, spočítať si plusy aj mínusy a hľadať spoločné východiská
do budúcnosti. Aj to je jeden z dôvodov, prečo boli do diskusného
fóra v rámci konferencie pozvaní všetci účastníci trhu. Vedieť
otvorene hovoriť o aktuálnych témach, ktoré sa dotýkajú všetkých
Za prvých 9 mesiacov tohto roka utratili zadávatelia za reklamu
takmer 639 mil. eur.
Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov Media Intelligence
spoločnosti TNS Slovakia. Zatiaľ najsilnejším mesiacom bol apríl
nasledovaný septembrom. V porovnaní s rokom 2011 vzrástli
výdavky na reklamu za prvých 9 mesiacov tohto roka o vyše 10 %.
Najrýchlejšie rástli výdavky v TV (17 %) a v kinách (13,7 %). Celkovo
bolo vo všetkých slovenských televíziách za prvých deväť mesiacov
tohto roka odvysielaných 136 dní (3 273 hodín) reklamy. Pokles
reklamných investícií zaznamenali printové médiá – noviny (- 0,3 %)
a časopisy (- 3,4 %). Celkovo 10 najväčších zadávateľov utratilo na
reklamu 22 % celkových výdavkov na reklamu. Najväčším zadávateľom reklamy je Slovak Telecom, ktorý medziročne zvýšil výdavky
na reklamu o 25 %. Spoločnosť Lidl, ktorá sa v rebríčku umiestnila
na 6. mieste, zaznamenala najväčší medziročný nárast reklamných
investícií (39 %).
Výdavky podľa mediatypu
10 najväčších zadávateľov
Vývoj reklamného trhu
Zadávateľ
Total aspend
1 - 9. 2012
v€
% zmena
1 - 9. 2012
vs 1 - 9. 2011
1.
Slovak Telekom
30 283 108
24,8 %
2.
Orange
21 322 922
- 5,1 %
3.
Unilever
16 062 083
15,1 %
5,9 %
4.
Henkel
13 986 696
- 13,7 %
8,9 %
1,0 %
5.
Telefónica
12 281 294
26,1 %
55 295 251
8,7 %
- 0,3 %
6.
Lidl
10 035 917
39,1 %
7.
Nestlé
9 648 931
36,7 %
Kiná
2 625 313
0,4 %
13,7 %
8.
L’ Oreal
9 387 303
- 1,8 %
Total
638 784 531
100,0 %
10,4 %
9.
Škoda
9 334 599
26,4 %
Slovenská sporiteľňa
8 772 180
3,2 %
Medziročná zmena
1 - 9. 2012
vs 1 - 9. 2011
1 - 9. 2012
celkové výdavky
v€
1 - 9. 2012
share
402 223 665
63,0 %
17,0 %
Časopisy
64 865 781
10,2 %
- 3,4 %
Rádio
57 222 324
9,0 %
Outdoor
56 552 197
Noviny
Mediatyp
TV
Poradie
10.
Zdroj: Media Intelligence, TNS Slovakia. Poznámka: Objem reklamných výdavkov
je vypočítaný na základe platných cenníkov jednotlivých médií. V monitoringu nie
sú zohľadnené bartre, zľavy ani bonusy.
Zdroj: Media Intelligence, TNS Slovakia.
2
Spotrebitelia niekedy považujú za falzifikát inovovaný produkt – dokončenie zo strany 1
sa po 11. 7. 2013 budú riadiť už len zákonom č. 355/2007 Z. z.
a nariadením č. 1223/2009.
rých prípadoch sa na trhu stretávame s výrobkami, ktoré v prvom
momente pripomínajú originály, ale výrobca ich uvádza na trh pod
svojou značkou. Vtedy nehovoríme o falzifikátoch, ale v skutočnosti
ide o iný výrobok.
Čo dôležité pri tejto zmene by mali vedieť výrobcovia, dovozcovia a distributéri?
Elena Kohútová: Dôležité sú definície výrobcu, dovozcu a distributéra, pretože od nich sa odvíjajú presne stanovené povinnosti.
Touto zmenou sa zjednoduší systém notifikácie kozmetických
výrobkov, pretože doposiaľ museli byť rámcové zloženia kozmetických výrobkov notifikované v jednotlivých členských štátoch EÚ.
Nadobudnutím účinnosti nariadenia č. 1223/2009 bude postačujúca jedna notifikácia, a to na centrálnom európskom portáli CPNP.
Táto notifikácia prebieha na dobrovoľnej úrovni už v súčasnosti. Na
jednej strane bude táto zmena pre výrobcov, dovozcov zo začiatku
možno náročná, na druhej strane budú od notifikácie oslobodení
všetci distributéri, okrem jednej výnimky – keď budú na územie
Slovenskej republiky distribuovať výrobky z iných členských štátov
a keď bez vedomia výrobcu alebo dovozcu označia výrobok slovenskou etiketou.
Aké máte skúsenosti s kozmetickými výrobkami, ktoré sa predávajú prostredníctvom e-shopov alebo na trhoviskách?
Elena Kohútová: Predaj kozmetiky je obmedzený len na určité predajné miesta, a to prevádzkarne tržníc, stánky s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou
vlastným prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. V prípade
prevádzkovateľov internetových obchodov však často vzniká problém v tom, že sa na náš trh dostávajú výrobky z tretích krajín a tie
nespĺňajú požiadavky našich právnych predpisov. Európsky právny
systém v oblasti kozmetických výrobkov je kompatibilný s tretími krajinami iba čiastočne. Rôzne výrobky, ktoré sú pre nášho spotrebiteľa
atraktívne a dostávajú sa na slovenský trh prostredníctvom internetu, nespĺňajú kritériá právnych predpisov. Príkladom sú bieliace
výrobky na zuby. Do konca októbra tohto roka boli u nás rozhodnutím hlavného hygienika Slovenskej republiky zakázané všetky výrobky,
ktoré bielili zuby pomocou peroxidu vodíka s koncentráciou vyššou
ako 0,1 %. Cez internet sa k nám však dostávali výrobky s vysokým
obsahom peroxidu vodíka a boli spotrebiteľom ponúkané na predaj.
Od 1. 11. 2012 sú tieto výrobky na našom trhu povolené, avšak
s obmedzením. Ak má o ne spotrebiteľ záujem, musí navštíviť zubného lekára, ktorý mu ich môže, ale nemusí odporučiť, urobiť s nimi
prvú aplikáciu a následne ich poskytnúť na dokončenie bieliaceho
cyklu. Takto je to nastavené v celej EÚ, pretože vysoký obsah peroxidu vodíka môže vážne ohroziť zdravie ľudí. V prípade, že si spotrebiteľ
aj napriek tomu takýto výrobok niekde zadováži, dôsledky nesie sám.
Ako ďaleko je legislatíva, ak ide o zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách?
Elena Kohútová: Testy na zvieratách sú zakázané a môžu sa použiť
len v prípade, ak neexistuje alternatívna metóda, ktorá bola prijatá a validovaná na úrovni EÚ. Roky 2009 a 2013 boli stanovené
ako časové hranice, dokedy mali byť vyvinuté, prijaté a validované
alternatívne metódy. Tento termín sa zrejme nestihne, nakoľko ide
o veľmi náročné metódy aj po finančnej stránke. V prípade, že sa
alternatívne metódy nestihnú vyvinúť, budú sa môcť testy na zvieratách vykonávať naďalej. Ako nám je známe, na Slovensku sa testy na
zvieratách pri testovaní kozmetických výrobkov nevyužívajú.
Ako je to s označovaním? Môže hocikto uvádzať, že netestuje
kozmetiku alebo jej zložky na zvieratách, alebo je to nejakým
spôsobom upravené?
Elena Kohútová: Označovanie tohto údaju je dobrovoľné, ale ak
sa niekto rozhodne, že ho bude používať, musí spĺňať požiadavky
vydané Európskou komisiou.
Veľký rozmach zaznamenáva aj kontrolovaná prírodná kozmetika, označovaná aj ako biokozmetika. Upravuje Európska únia
toto označovanie?
Elena Kohútová: Súčasný právny predpis ani nariadenie
č. 1223/2009 nerieši otázku biokozmetiky. Ustanovuje iba, že
výrobok nesmie byť označený alebo prezentovaný spôsobom, ktorý
je nepravdivý alebo môže uviesť spotrebiteľa do omylu o jeho vlastnostiach. Ak niektorý výrobca dobrovoľne uvádza informáciu, že ide
o prírodný alebo biovýrobok, tak len na základe svojho vlastného
svedomia a vedomia alebo na základe certifikátu vydaného certifikačným orgánom. Keďže jednotlivé certifikačné orgány v minulosti
pri tvorbe svojho štandardu medzi sebou nekomunikovali, môže sa
stať, že kozmetika označená ako prírodná alebo bio a certifikovaná
jednou spoločnosťou nie je totožná s kozmetikou, ktorá je takisto
označená, ale certifikovaná inou spoločnosťou. Aby bola táto nejednotnosť v označovaní kozmetiky odstránená, vytvorili v roku 2012
významné európske certifikačné spoločnosti podľa vzoru biopotravín jeden spoločný Cosmos štandard. Avšak ani tento ústretový
krok nebráni výrobcom certifikovať svoje výrobky podľa štandardu
iných certifikačných orgánov alebo označovať výrobok ako prírodný
alebo bio bez toho, že by bol certifikovaný.
Andrea Hinková
Čo nové sa chystá v kozmetickej legislatíve?
Elena Kohútová: Už v roku 2003 sa začali prehodnocovať farby
na farbenie vlasov. Podľa novej stratégie sa musia všetky farby na
vlasy legislatívne doregulovať. To znamená, že na výrobu sa budú
môcť použiť iba tie farby, ktoré sú uvedené v právnom predpise.
V súčasnosti sa v Európskej komisii podľa nových kritérií na bezpečnosť prehodnocuje bezpečnosť konzervačných látok – parabénov.
Podľa dostupných údajov sa uvažuje o tom, že sa niektoré z nich
zakážu. Neznamená to však, že ich výrobcovia budú musieť prestať
používať okamžite. Dostanú priestor na dopredaj výrobkov, zmenu
receptúry, teda náhradu zakázaného parabénu za inú vhodnú konzervačnú látku. Od budúceho roka, konkrétne od 11. 7. 2013, bude
pre nás najväčšou prioritou nadobudnutie účinnosti nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch, ktoré nahradí smernicu Európskej rady č. 76/768
o kozmetických výrobkoch, ktorá bola na Slovensku transponovaná do nariadenia vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo zdravotníctva SR bude v tejto súvislosti novelizovať
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny sa budú
dotýkať tak výrobcov, dovozcov a distributérov, ako i kontrolných
orgánov. Zákonom sa zruší súčasné nariadenie vlády č. 658/2005
Z. z. a fyzické a právnické osoby rovnako ako kontrolné orgány
3
Zabíjal čierny trh
Český alkohol sa od 9. 10. 2012 môže opäť predávať na našom
trhu. To je dobrá správa. Tou horšou sú podmienky, ktoré stanovil
krízový štáb.
Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, najprv
plánoval dostať český alkohol späť do krajiny pôvodu, následne pred zrušením prohibície deklaroval, že po jej skončení nesmie prísť k premiešaniu
„starého“ alkoholu s „novým“. Z tohto dôvodu musí byť alkohol vyrobený
v inkriminovanom čase, teda od 1. 1. 2012 do 27. 9. 2012 označený tzv.
zelenou nálepkou. Tá má povinne obsahovať číslo šarže, dátum výroby
a identifikačné číslo protokolu z akreditovaného laboratória. Alkoholu, ktorý
bol vyrobený do konca roka 2011, sa nové podmienky netýkajú a môže byť
vrátený do predaja.
Kto nestihne, vráti alebo zlikviduje
Alkohol vyrobený po 27. 9. 2012 musí mať doklad, ktorý vydal prevádzkovateľľ
potravinárskeho podniku Českej republiky spolu s výsledkami z akreditované-ho laboratórneho rozboru. Na každej fľaši musí byť vyznačené číslo marže,,
dátum výroby a identifikačné číslo protokolu z akreditovaného laboratória..
Alkohol je nutné skontrolovať do 30. 11. 2012 a v prípade, že prevádzkovateľľ
potravinárskeho podniku nepredloží potrebný doklad, je povinný vrátiť všetokk
alkohol do krajiny pôvodu alebo ho bezpečne zlikvidovať.
Komplikovaná byrokracia
Obchodníci a importéri liehovín boli z takýchto opatrení sklamaní a vidia
a
v tom veľa zbytočnej byrokracie. Očakávali totiž, že po dohode s predsta-viteľmi Úradu verejného zdravotníctva SR bude alkohol vyrobený do 1. 1..
2012 pustený do predaja a na webovej stránke ÚVZ SR budú následne
e
uvedené šarže alkoholu povoleného do predaja. Každý by si teda mohol cezz
internet overiť, aký alkohol má v sklade. Situácia sa však v priebehu dvoch
h
dní zmenila, a tak v elektronickom veku musia obchodníci a českí výrobcovia
a
aj importéri lepiť zelené štítky. Ing. Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu
u
SR, tvrdí, že v 30-tisícoch predajní na Slovensku sú rôzne šarže: „Šaržou je
e
napríklad denná výroba, teda za rok ich môže byť aj 360.“ „Toto riešenie je
komplikované najmä vzhľadom na inventarizáciu zásob a nové označovanie.
Máme v skladoch okolo 150-tisíc fliaš alkoholu, ktorý bol vyrobený v inkriminovanej dobe. Liehoviny vyrobené do 1. 1. 2012 (nové opatrenia sa ich
netýkajú) tvoria len okolo 10 – 15 % zásob,“ hovorí Ing. Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko. Všetky obchodné reťazce
začali po ukončení prohibície na Slovensku rokovania so svojimi dodávateľmi
a existuje aj možnosť spätného odberu dotknutých fliaš výmenou za také,
ktoré boli vyrobené po dátume povolenia na predaj. Táto požiadavka však nie
je zo strany importétov a distribútorov realizovateľná, pretože nemá žiadny
právny podklad. Podľa platnej legislatívy nie je možné sťahovať nezávadný
tovar z trhu. Importéri aj naďalej jednajú s ÚVZ SR a ŠVaPS SR o zmene rozhodnutí a vzhľadom k akceptácii certifikátu v elektronickej podobe s cieľom
ochrániť slovenských obchodníkov od neúnosnej administratívy.
UHEQ¯N
ODGLP¯U'D
G SVDOD9 &(67
RG
SRGH
N\S
LFN\
(OHNWURQ 'DWXP
obsahovať príslušné „rodné listy“ a certifikáty
tifikáty
podľa platnej legislatívy SR. V praxi to malo vyzerať
tak, že by importéri preukázali pôvod a zdravotnú nezávadnosť po
jednotlivých šaržiach, v ktorých boli vyrobené, ako aj spôsob ich nadobudnutia.
Chceli tiež, aby informácie o produktoch „uvoľnených“ slovenskými kontrolnými orgánmi boli uverejnené na oficiálnych webstránkach štátnych orgánov.
Zároveň sa mala zostaviť pracovná skupina zložená zo zástupcov štátu
a dotknutých profesných združení s cieľom definovať podmienky na efektívnu
reguláciu a kontrolu trhu. Importéri tiež naznačili, že slovenské likérky majú
silný vplyv, čo môže do istej miery ovplyvňovať rozhodovanie štátnych orgánov o uvoľnení prohibície na český alkohol. Zarážajúce je, že sa opatrenia
o zákaze a reštrikcii netýkajú aj slovenských výrobkov, ktoré sú v mnohých
prípadoch vyrábané z liehu a destilátov vyrobených v Českej republike.
Chronológia nešťastnej kauzy
Zjednodušenie procesu
Príbeh nešťastnej metanolovej kauzy sa začal písať 6. 9. 2012. V ten deň
zomreli v Česku na následky otravy metanolom prví dvaja ľudia. O päť dní
neskôr sa objavila vo výstražnom systéme informácia o tom, že v alkohole,
ktorý bol vyrobený v Česku, je metanol. Takmer okamžite bol u našich susedov zakázaný stánkový predaj a vyhlásený bol úplný zákaz predaja tvrdého
alkoholu. Dňa 16. 9. 2012 vyhlásilo prohibíciu Poľsko a od 17. hod. platil
zákaz predaja a dovozu českého alkoholu aj na Slovensku. Išlo o liehoviny
s obsahom alkoholu najmenej 20 percent a viac. Nasledoval zákaz vývozu
z Česka a tiež postupné odhaľovanie vinníkov, kvôli ktorým zomrelo viac ako
30 ľudí, ďalší sa priotrávili, pričom viacerí z nich budú mať trvalé následky.
Česko ukončilo 27. 9. 2012 prohibíciu za presne definovaných podmienok na
uvedenie liehovín na trh. U nás bol zákaz dovozu a predaja českého alkoholu
zrušený 9. 10. 2012. V ten istý deň bol zákaz zrušený aj v Poľsku.
Andrea Hinková
V snahe minimalizovať obchodníkom a prevádzkovateľom gastronomických zariadení znovuuvedenie výrobkov spoločnosti Jan Becher – Slovakia,
umiestnila táto firma všetky potrebné dokumenty aj na svoju webovú
stránku. Na stránke tejto spoločnosti nájdu obchodníci červené pole
s textom „Zoznam všetkých certifikátov nájdete tu.“ Po vyplnení vekového
filtra sa dostanú používatelia do databázy certifikátov
a hotových nálepiek určených na označenie fliaš.
Potrebnú nálepku si môžu obchodníci vyhľadať na
základe čísla šarže, ktoré je uvedené v spodnej časti
zadnej etikety fľaše. Vďaka tomuto kódu, ktorý musí
byť na všetkých originálnych výrobkoch Becherovky
vo formáte L – deň – mesiac – rok, sa dá spätne
vystopovať pôvod každého výrobku, čím sa preukáže
bezpečnosť všetkých surovín použitých pri jej výrobe.
Návrh opatrení zo strany importérov
Krátko pred zrušením prohibície na Slovensku prišli
slovenskí importéri alkoholických nápojov s návrhom
riešení a zároveň pripomenuli, že jadro celej kauzy
súvisí od začiatku s čiernym trhom s alkoholom a nie
s veľkými, tradičnými a overenými producentmi kvalitných liehovín, ktoré preukázateľne spĺňajú všetky normy
Česka, Slovenska aj EÚ týkajúce sa bezpečnosti alkoholických nápojov. Navrhovali,
aby sa liehoviny vyrobené
v ČR pred 31. 12. 2012 pustili do predaja. Liehoviny vyrobené v ČR po 1. 1. 2012 mali
4
Najlepšie separujúce mestá
O aktuálnom vývoji v oblasti odpadovej legislatívy, o výsledkoch separovaného zberu odpadov na Slovensku a o budovaní a prevádzke zberných dvorov
sa hovorilo na 3. ročníku konferencie Samospráva a separovaný zber.
Organizátormi podujatia boli spoločnosti ENVI-PAK a Slicpen, partnermi
ÚPS, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, SPPK, Slovenské
združenie pre značkové výrobky a Slovenské združenie piva a sladu. Pri
príležitosti konania tohto podujatia boli vyhlásené výsledky súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku. Víťazi si rozdelili finančné dary
v hodnote 10 500 eur, ktoré môžu investovať do rozvoja a podpory separovaného zberu odpadov. Súťaže sa zúčastnili všetky mestá a obce zapojené do systému priamej podpory separovaného zberu, ktorý prevádzkuje
oprávnená organizácia ENVI-PAK. Súťažiace samosprávy boli rozdelené
podľa veľkosti do dvoch kategórií. Obce a mestá s počtom obyvateľov
do 5 000 a mestá nad 5 000 obyvateľov. Následne boli vyhodnotené
v obidvoch kategóriách obce a mestá s najvyššou separovateľnosťou, ďalej
s najväčšou hustotou zbernej siete a s najvyššou efektivitou zbernej siete.
Do hodnotenia o celkového víťaza boli zaradené všetky obce a mestá bez
rozdielu veľkosti. Pri vyhodnocovaní hlavnej ceny bolo zohľadnené umiestnenie v jednotlivých kategóriách s podmienkou, že obec/mesto musí
separovať všetky základné druhy odpadu: papier, plasty, sklo a kovové obaly.
Zákon o odpadoch
potrebuje reform
Ministerstvo životného prostredia SR publikovalo návrh nového
zákona o odpadoch. Cieľom návrhu bolo komplexne reformovať
pohľad na odpad na Slovensku a vyriešiť problémy spôsobené
nesprávnou, nedostatočnou alebo absentujúcou transpozíciou
európskych smerníc.
Predložený návrh zákona však nesplnil tieto očakávania a vyvolal obrovské
množstvo pripomienok, takže medzirezortné pripomienkové konanie vyvrcholilo stiahnutím návrhu z legislatívneho procesu.
Výsledky jednotlivých kategórií
V kategórií samosprávy do 5 000 obyvateľov s najvyššou separovateľnosťou zvíťazila Nižná Boca. Vo finále sa ocitli aj Liptovský Ondrej a Trebatice.
Najvýznamnejšie dopady
Situáciu vyvolanú konaniami Európskej komisie a hroziacou pokutou muselo
riešiť ministerstvo životného prostredia predložením „technickej“ novely
súčasného zákona. Technickú novelu zákona o odpadoch schválila vláda SR
10. 10. 2012 a onedlho by o nej mali rozhodovať poslanci v NR SR. Aj keď je
novela zákona „len“ technickou transpozíciou, obsahuje 135 novelizačných
bodov, ktoré budú mať významný dopad na obce a mestá. „Najvýznamnejším
dopadom je zavedenie hierarchie nakladania s odpadom, povinnosť zaviesť
a zabezpečiť vykonávanie separovaného zberu biologicky rozložiteľného
odpadu vrátane kuchynského odpadu, ako aj zavedenie zodpovednosti
pôvodcu odpadu za finálne zneškodnenie alebo znehodnotenie odpadu,“
hovorí Ing. Elena Bodíková, PhD., riaditeľka Centra odpadového hospodárstva a bazilejského dohovoru Slovenskej agentúry životného prostredia.
Upravenie princípu rozšírenej zodpovednosti
Účastníci tretieho ročníka konferencie s názvom Samospráva a separovaný zber, ktorá sa uskutočnila 18. 10. 2012 v Sielnici, sa zhodli na tom, že
aj keď novela zákona vyrieši základný problém a Európska komisia ukončí
konania voči SR, tak pre budúcnosť separovaného zberu je potrebná komplexná reforma legislatívy a príprava nového zákona o odpadoch, prípadne
rozdelenie tejto problematiky do viacerých čiastkových zákonov podobne,
ako upravuje oblasť odpadov aj komunitárne právo. „Na to, aby sa zlepšilo fungovanie separovaného
zberu na Slovensku, je nutné
najmä legislatívne upraviť princíp rozšírenej zodpovednosti
výrobcov tak, aby sa financovanie separovaného zberu
koncentrovalo na miesta, kde
odpad od občanov vzniká,“ konštatuje Ing. Štefan Mikuš, riaditeľ spol. Ekos Stará Ľubovňa,
ktorý sa zaslúžil o rozvoj separovaného zberu
v tomto regióne.
Druhým dôležitým
problémom, ktorý
musí vyriešiť nová
legislatíva, je preukazovanie množstva vyzbieraného
a zhodnoteného
odpadu. „Tento
systém musí byť
upravený tak, aby
nemohlo dochádzať k akýmkoľvek
pochybnos tiam
o pravdivosti vykázaných údajov a aby
nebolo možné spochybniť celkové
množstvá vyzbieraných odpadov na
Slovensku odovzdaných na zhodnotenie,“ dodáva Hana Nováková, MBA,
predsedníčka predstavenstva oprávnenej organizácie ENVI-PAK.
Kategóriu samospráva do 5 000 obyvateľov s najväčšou hustotou
inštalovanej zbernej siete vyhrala Hontianska Vrbica. Tá sa vo finále ocitla
s Dolnou Sečou a Zbrojníkmi. Najlepšou samosprávou do 5 000 obyvateľov
s najlepšou efektivitou zbernej siete je Bolešov. Vo finále boli aj Močenok
a Stará Myjava. V kategórii samosprávy nad 5 000 obyvateľov s najvyššou
separovateľnosťou bola najlepšia Dubnica nad Váhom, ktorá sa vo finále
ocitla s Nemšovou a Prievidzou. Najlepšou samosprávou nad 5 000
obyvateľov s najväčšou hustotou inštalovanej zbernej siete je Prievidza.
Medzi najlepšími sa ocitli aj Dubnica nad Váhom a Stropkov. V kategórii
samospráva nad 5 000 obyvateľov s najlepšou efektivitou zbernej siete zvíťazil Svidník. Vo finále boli aj Dolný Kubín a Nemšová. V kategórii ekologický
počin roka súťažili Alekšince, Hincovce, Dolný Lopašov, Horná Ves, Skalica
a Závada, ocenenie získala Skalica. Hlavnú cenu za najlepšie separujúce
mesto na Slovensku si odniesla Nemšová.
5
Nové výr obky firiem SZZV
Millicano je viac ako instantná káva
Anticol so silou zázvoru
Dôvod, prečo obľubujeme rozpustnú kávu, spočíva v jej jednoduchej a nenáročnej príprave.
Ak hľadáte v rozpustnej káve aj plnú chuť
kávy, Jacobs Kronung Millicano je pre vás ako
stvorené. Unikátna technológia na výrobu kávy
umožnila spojenie všetkých výhod instantnej
a klasickej zalievanej kávy. Jacobs Kronung
Millicano je rozpustná káva, ktorá obsahuje
15 % jemne mletej praženej kávy. Rýchla
a jednoduchá príprava a intenzívna chuť kávy
bez kávovej usadeniny prináša skutočný pôžitok.
Jacobs Kronung Millicano je káva vyrobená
z veľmi kvalitných kávových bôbov a je charakteristická jemnou, plnou, zamatovou chuťou
a bohatou arómou. Obľúbený hrnček kávy
Jacobs Kronung Millicano si pripravíte za niekoľko minút ako bežnú rozpustnú kávu. Millicano
vás navyše prekvapí výraznou chuťou a bohatou
vôňou typickou pre mletú kávu.
Jeseň neprináša so sebou len
prechádzky v parku,
romantické prechád
prechladnutia a bolesti
ale tiež nepríjemné prechladnu
hrdla. Bonbóny Anticol sú jedinečné svojím zložením.
Mentolové furé s príchuťou zázvoru je obohatené
obohat
o zinok
a eukalyptus, takže prispieva k podpore normálneho fungovania imunitného systému a pomáha upokojiť podráždené hrdlo. Anticol 2 x efekt
ukrýva v sebe tekutú náplň, teraz ponovom aj s intenzívnou zázvorovou
príchuťou, ktorá vás hrejivo pohladí a príjemne naladí. Dáte prednosť
novej príchuti zázvoru zjemnenej prímesou medu? Alebo zostanete verní
čiernym ríbezliam, medu & citrónu, či osvedčenej extra silnej príchuti?
Vďaka praktickému baleniu sa bonbóny Anticol 2 x efekt pohodlne vojdú
do kabelky, takže vás môžu sprevádzať chladnými ránami aj veternými
a upršanými dňami.
Maggi s českým nádychom
Strakatá pudingová Paula
Výrazné chute plné pravého českého ducha, kvalitné mäso a neodmysliteľné pivá českej výroby. To všetko sa nachádza v dvojici nových Maggi nápadov. Maggi nápady už tradične postavili svoj koncept na tom, čo majú ľudia
radi. Tradičné obľúbené chute premiešali s trendmi súčasnej doby a na
svete je neporaziteľná dvojka
nápadov. V praktických vreckách ukrývajú správny pomer
korenín a chutí, ktoré dodajú
jedlám ten správny šmrnc.
Okrem výnimočnej zmesi
korenín je vo vrecúšku Maggi
nápadov aj praktické vrecko
na pečenie. Medzinárodne
obľúbený, Čechmi vycibrený
do gurmánskej dokonalosti
– taký je guláš. Práve ním
sa značka Maggi inšpirovala vo svojom novom nápade
s názvom Šťavnatý guláš.
A nie je pritom potrebné
stáť dlhé hodiny pri sporáku.
Stačia umyté kúsky hovädzieho mäsa, trocha oleja a zmes
z balenia Nápady. Všetko
spolu putuje do priloženého
zapekacieho vrecka, ktoré ide následne do vyhriatej rúry a odtiaľ na stôl.
Podobný postup, no s bravčovým mäsom, slaninkou a pivom, platí aj pri
Maggi nápade Šťavnatá krkovička na pive.
Paula je novinka od spol. Dr. Oetker pripravená špeciálne pre deti. Pudingový dezert obsahuje vyše
80 % kvalitného plnotučného mlieka a je bez konzervačných látok.
Mlieko je pre zdravý
rast detí mimoriadne dôležité. Dodáva
im potrebné bielkoviny a minerálne
látky, ako vápnik,
železo, horčík, a tiež
vitamíny A, C, E, B.
Pudingový dezert
Paula sa predáva
v dvojbalení v troch
príchutiach (vanilka,
čokoláda a čokoláda – oriešok).
Upečte si doma kúsok Francúzska
Francúzsko je jednou z kolísok gastroturistiky. Aby sme však nemuseli za
lahodnými pochúťkami cestovať ďaleko, spol. Dr. Oetker prináša kúsok
francúzskej chuti domov, a to v podobe bohato obložených bistrobagetiek.
Bistro Baguette od spol. Dr. Oetker sú po upečení chrumkavé, nadýchané
a mimoriadne chutné, ich príprava je navyše rýchla a veľmi jednoduchá.
Na výber sú šunková (s plátkami šunky, jemným syrom eidam, cuketou
a kúskami paradajok), syrová (čedar, eidam, mozzarella a kúsky paradajok
na paradajkovej omáčke spolu s bazalkou a oreganom) alebo salámová
(s bohatou dávkou salámy, kúskami paradajok, brokolice a papriky, zapečené so syrom eidam na paradajkovej omáčke). V každom balení Bistro
Baguette sa nachádzajú dve bagety, ktoré môžu bez problémov poslúžiť
ako hlavný chod. Ak ich rozkrojíte na niekoľko menších kúskov, stane sa
z nich ideálna náhrada párty tyčiniek alebo snacku.
Vianoce so sušienkami
Chvíle oddychu v čase vianočnej pohody si môžete
osviežiť známym rituálom Otoč – oblíž – omliekuj!
Ak ho ešte nepoznáte, opýtajte sa detí, určite
vás
vá rady naučia, čo je to 3 x 0, alebo 0-0-0.
Zasvätia rodičov do rituálu a zábava pre
celú rodinu sa môže začať. Stačí na to
pohár mlieka a sušienky Oreo. Značka
Oreo oslávila v roku 2012 svoje 100.
výročie. Pri tejto príležitosti pripravila pre
slovenských
labužníkov darček – rodinné bales
nie Oreo
Ore 154 g. Nové rodinné balenie obsahuje 14
lahodných
lahodný kakaových sušienok s obľúbenou vanilkovou
náplňou.
náplňou Štrnásť kúskov kakaových sušienok s lahodnou bie
bielou náplňou s vanilkovou príchuťou pre tých,
ktorí chcú,
ch aby sa Oreo ušlo celej rodine, alebo pre tých,
ktorí chcú
ch skúšať rituál Otoč – oblíž – omliekuj!
6
Cielene proti lupinám
Orientálna starostlivosť
na normálne vlasy
Lupiny sa často objavujú v dôsledku podráždenia a zapálenia pokožky na
hlave, čo môže byť spôsobené niekoľkými faktormi – medzi hlavné patrí
premnoženie mikroorganizmu Malassezia. Tieto kvasinky prežívajú vďaka
činnosti mazových žliaz, a ak sa k tomu pridá zrýchlený cyklus obnovy buniek,
tvoria sa lupiny. Vo všeobecnosti sa rozlišujú dva druhy lupín: suché a mastné. Nové šampóny proti lupinám Eucerin DermoCapillaire bojujú proti lupinám vďaka presne cielenému účinku. Výrobky neobsahujú alkalické umývacie zložky, silikóny, parabény ani farbivá. Portfólio značky Eucerin proti
lupinám obsahuje šampón proti suchým lupinám Eucerin DermoCapillaire
a gélový šampón proti mastným lupinám Eucerin DermoCapillaire. Suchej
a svrbiacej pokožke
uľaví vďaka presne cielenému účinku Eucerin
šampón 5 % Urea
DermoCapillaire, na
alergickú a podráždenú pokožku hlavy je
vhodný Eucerin hypertolerantný
šampón
DermoCapillaire a na
citlivú pokožku hlavy
Eucerin šampón pH5
DermoCapillaire.
Po lete túžia aj normálne vlasy po hĺbkovej intenzívnej starostlivosti špeciálne vyvinutej pre potreby normálnych, mierne poškodených vlasov na
obnovu ich lesku a jemnosti. Na splnenie týchto požiadaviek je tu Gliss
Kur Marrakesh Oil and Coconut, luxusný orientálny wellness program od
Gliss Kur s bohatými prísadami a podmanivou vôňou. Rad s blahodarným
marakešským olejom a kokosovým extraktom posilňuje a reparuje štruktúru vlasov
tekutým keratínom. „Prípravky s marakešským olejom poskytujú vlasom rýchlo sa
absorbujúce, hlboko pôsobiace kondicionéry,
aby boli vlasy jemné a lesklé. Tieto výrobky
boli vytvorené tak, aby sa blahodarné oleje
rozmiestňovali rovnomerne po celých vlasoch
h
a pomáhali vyhládzať ich povrch,“ vysvetľujee
dr. Elisabeth Poppe, Direktor
of International Product
uct
Development Haircare v spopoločnosti Henkel. Orientálny
lny
rad Gliss Kur Marrakesh
h
Oil and Coconut pozostáva zo šampónu, kondicionéra a okamžite reparujúcej masky, ktorá vlasom
poskytuje hĺbkové ošetrenie len za jednu minútu.
Celý rad orientálnych vôníí
je zložený z pomarančových kvetov, tuniského
o
jazmínu, ylang-ylangu obo-hatený o pikantné vône
e
zázvoru, korenia, vanilkyy
a škorice a tiež o arómu
u
vzácnych stromov, ako sú
ú
céder a santalové drevo.
Omladzujúca sila hrozna
Vinič je jednou z najstarších kultúrnych
rastlín. Jeho plody – hrozno – obsahujú vyše 1 000 látok, ktoré sú
prospešné pre náš organizmus.
Ovocné kyseliny obsiahnuté
v hrozne podporujú produkciu kolagénu a zvyšujú hydratáciu a pružnosť pokožky.
Sú vhodné na vrásky aj na
rozšírené póry alebo akné.
Nový ošetrujúci rad Nivea
Anti-Wrinkle na všetky
typy pleti poskytuje intenzívnu hydratáciu a vďaka
zloženiu s vysokým obsahom antioxidantov – oleja
z hroznových jadierok
a vitamínu E – redukuje vrásky a jemné linky.
Aplikáciu spríjemňuje nielen ľahké zloženie, ale aj
svieža kvetinová vôňa. Nový
rad obsahuje hydratačný denný
krém proti vráskam a hydratačný
nočný krém.
Zlatý Bažant
odštartoval šiestu
sezónu sviatočného piva
K Vianociam a oslavám príchodu Nového roka už neodmysliteľne patrí
pivná špecialita od Zlatého Bažanta. Ražné pivo Zlatý Bažant Roggen,
pôvodom z Nemecka, je už šiestou limitovanou
ohatí obdobie, keď ľudia tráedíciou, ktorá obohatí
ruhu svojich blízkych
via viac času v kruhu
a s rodinou. Výnimočné pivo
adkým nádys jemne horkosladkým
korenistou
chom a ovocnokorenistou
níkov pivchuťu je pre milovníkov
tupné
ných špecialít dostupné
od konca októbra
óbra
2012. Pivní gurmámáni si ho môžu nájsť
sť
nielen v obchoddných
sieťach,,
ale aj v čapovanej
podobe
v približne 400
puboch na celom
Slovensku. Ražné
pivo Roggen bolo
známe už u sta-rých Germánov.
v.
Karol
France,
e,
obchodný
sládok
dok
spol. Heineken, hovorí:
vorí:
„Používať ražný slad
ad na
varenie piva bolo tradičné
najmä v oblastiach
ch súčasného Bavorska. Zaujímavosťou
aujímavosťou
je, že v časoch neúrody
eúrody bola raž
vyhradená na pečenie
čenie chleba a tradícia ražného piva bola
b l prerušená
š á ažž na 500
rokov. Pri príprave piva Zlatý Bažant Roggen sme sa v našom pivovare
inšpirovali tradičnou receptúrou a okrem tradičnej chuti doplní sviatočný
charakter tohtoročnej špeciality aj krásna, doslova medená farba.“
Dvojitá sila pre čistotu
Spol. Henkel Slovensko pricháhádza na trh s novým radom
m
tekutých gélov do umývačiekk
riadu Somat Multi-Perfectt
Gel s receptúrou Express Power. Okamžite účinná
á
gélová receptúra je obohatená o aktívne odmassťovače, a odstráni tak aj odolné nečistoty bezz
ohľadu na voľbu programu. Aktívne odmasťovačee
vsiaknu hlboko aj do zaschnutých a stvrdnutých
ch
zvyškov jedla a pôsobia z ich vnútra. Zvýšená
ná
koncentrácia proteázy rozkladá o. i. aj bielkovinové
vé
nečistoty. Vďaka rozdeleniu obsahu do dvoch
h
oddelených komôr má nový Somat Multi-Perfectt
Gel Express Power lepší výkon a dlhšiu trvanli-vosť. Nové zloženie zabezpečuje, že sa mastnota
a
rozpúšťa priamo v umývačke riadu, a neusadí sa
tak na čistom riade ani vo filtri umývačky. Somat
Multi-Perfect Gel v inovovanej ergonomickej fľaši
ponúka dva varianty: Somat Multi-Perfect Gel
Express Power Anti Grease a Somat Multi-Perfect Gel Express Power Vinegar.
7
Čo je nové vo firmách SZZV?
Osobnosť personálneho manažmentu
Kávovary Dolce Gusto sú 5 rokov na trhu
Osobnosťou personálneho manažmentu na Slovensku za rok
2012 sa stala Door Plantenga,
generálna riaditeľka spoločnosti.
Kávovary Nescafé Dolce Gusto oslávili v októbri tohto roka 5 rokov
pôsobenia na slovenskom trhu. Prvým kávovarom bol model Melody.
Išlo vôbec o prvý kapsulový kávovar na našom trhu.
Ocenenie HR Gold – slovenskú cenu za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov – si prevzala na prestížnej Trend konferencii Personálny manažment
2012. Slovenská cena za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov sa odovzdáva
od roku 1998. Súťažné návrhy posudzuje každý rok odborná porota zložená
z HR manažérov a laureátov ceny z predošlých ročníkov. Door Plantenga,
generálna riaditeľka spoločnosti HEINEKEN Slovensko, na konferencii
s názvom Personálny manažment, na ktorej sa zúčastňujú najvýznamnejšie
osobnosti v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, prezentovala prístup
vedenia spoločnosti k riadeniu, ako aj úlohu, akú zohráva jasne stanovená
misia, vízia a hodnoty spoločnosti pri správnom nastavení firemného smerovania. Odborná porota
udelila cenu HR Gold Door
Plantengaovej za jej inšpiratívny „leadership“, ktorý
uplatňuje pri transformáciách organizácií na kvalitatívne vyššiu úroveň zvyšovaním angažovanosti a motivovanosti spolupracovníkov
prostredníctvom každodenného vyznávania firemných
hodnôt v súlade s víziou
a stratégiou organizácie.“
V súčasnosti sú kávovary Dolce Gusto najpredávanejšími na trhu kapsulových systémov a majú najširšiu ponuku kávových aj nekávových nápojov
(spolu 27 teplých aj studených). Za ich úspechom stoja dve silné spoločnosti – Nestlé a Groupe SEB (značka Krups), ktoré neustále prichádzajú
s novinkami a vylepšeniami. Jedinečnosť kávovarov Nescafé Dolce Gusto
spočíva okrem dizajnu aj v technológii, ktorá zabezpečuje vynikajúcu chuť
a jednoduchosť prípravy nápojov.
pojov.
Modelové rady a predaj
edaj
Počas piatich rokov existencie
cie značky na
našom trhu sa predstavilo 5 modelových radov, predalo sa 109
9 000
kávovarov a vyše 73 mil. kapsúl.
súl.
Vypilo sa 30 mil. šálok nápopojov pripravených na kávovaaroch Nescafé Dolce Gusto.
o.
Tieto kávovary vynikajú medzi
zi
konkurenčnými výrobkami
mi
výstupným tlakom čerpadla
la
15 barov, ktorý priamo ovplyvyvňuje kvalitu pripravovanej kávy
vy a
je porovnateľný s profesionálnyálnymi kávovarmi, bezkonkurenčne
nčne
širokou ponukou nielen teplých,
plých,
ale aj studených nápojov.
Nový rozmer Vodky ABSOLUT
Novinka Melody 3
Vodka ABSOLUT na celom svete vrátane slovenského trhu uviedla v septembri t. r. ABSOLUT UNIQUE
– novú limitovanú edíciu takmer štyroch miliónov unikátnych fliaš,
z ktorých každá má svoj vlastný, jedinečný dizajn a číselné označenie.
Technologickou novinkou Nescafé Dolce Gusto
je nový systém ovládania „play and select“. Ide
o automatické zastavenie toku vody cez kapsulu na
základe nastavenia podľa odporúčania
výrobcu, ktoré je
dporúčania výrobcu
uvedené na každej kapsule, alebo podľa chuti spotrebiteľa. Znamená to, že
spotrebiteľ si môže pripaviť každý nápoj podľa vlastnej chuti. S týmto systémom ovládania vstúpil na slovenský trh aj najnovší model Melody 3, ktorý
má oproti svojim predchodcom Melody 1 a 2 modernejší dizajn, zaručenú
kvalitu a kompaktnejšie rozmery.
K tomu, aby bola každá fľaša skutočne umeleckým dielom jediným svojho
druhu, značka ABSOLUT dokonca upravila a prispôsobila celý proces produkcie. Vďaka tomu si v novej limitovanej edícii ABSOLUT UNIQUE každý
nájde tú svoju ako skutočne personalizovaný dar, perfektný doplnok každej
párty či zaujímavej zbierky. „ABSOLUT UNIQUE je naozaj odvážny koncept,
dokonca aj pre značku známu svojím nadšením pre kreativitu a inšpiratívne
nápady, akou je ABSOLUT,“ hovorí Veronika Wimmerová, marketingová
manažérka spoločnosti Jan Becher Slovensko, a dodáva: „Vytvoriť jeden
či dva unikátne produkty dokáže každý. My sme ich vytvorili takmer štyri
milióny.“ Pre ABSOLUT UNIQUE sa musel upraviť a prispôsobiť celý výrobný
proces fliaš ABSOLUT. Nápad vytvoriť také veľké množstvo jedinečných fliaš
si vyžiadal komplikovanú spoluprácu ľudských aj technologických faktorov,
k tomu patrí starostlivo premyslený element náhodnosti, ktorý sa postaral
o dosiahnutie tohto cieľa. Na výrobnú linku bola umiestnená technika miešajúca, vyberajúca a nanášajúca najrôznejšie kombinácie farieb, dômyselne
naprogramované algoritmy, ktoré riadia nanášanie farieb a vzorov, sa
postarali o to, aby žiadne dve fľaše neboli rovnaké. V množstve vzájomných
kombinácií sa pritom použilo 35 rôznych farieb a 5 1 rozličných vzorov aplikovaných na fľaše. Neprehliadnuteľný dizajn ABSOLUT zvýraznila spojením
farebných kontrastov a jednoduchej bielej etikety, ktorá nesie aj unikátne
číselné označenie každej fľaše.
Henkel opäť na najvyššej pozícii
Lídrom v rebríčkoch udržateľnosti Dow Jones pre celý svet
i Európu, Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) a Dow
Jones Sustainability Index Europe (DJSI Europe) sa už šiesty raz
po sebe stala spoločnosť Henkel.
Zaujala opäť prvé miesto v kategórii spotrebného tovaru pre domácnosť
a naďalej zostáva jedinou spoločnosťou vo svojom odvetví, ktorá sa tak
dostala na celosvetový zoznam (DJSI World), ako aj na európsky zoznam
indexu udržateľnosti (DJSI Europe). Uvedené indexy uvádzajú rebríček
korporácií, ktoré sa vo svojich prevádzkach riadia princípmi udržateľného rozvoja. „Sme presvedčení, že udržateľnosť je pre nás strategickým
faktorom úspechu a konkurenčnou výhodou,“ povedal Kasper Rorsted,
predseda predstavenstva spoločnosti Henkel. „Naše mnohoročné predsavzatie dosahovať udržateľný rozvoj viedlo k tomu, že spoločnosť Henkel
získala vynikajúce renomé ako firma, ktorá je celosvetovým lídrom. Túto
našu pozíciu chceme upevňovať tým, že budeme aj naďalej spolupracovať
s našimi partnermi, zákazníkmi a spotrebiteľmi v snahe vyvinúť reálne riešenia pre udržateľnú budúcnosť,“ dodáva K. Rorsted. Henkel sa dlhodobo
snaží o udržateľný rozvoj a jeho výborné počínanie v tejto oblasti sa dočkalo
opakovaného uznania zo strany početných nemeckých a medzinárodných
rankingových agentúr: Už po jedenásty rok za sebou bol zaradený do medzinárodného zoznamu FTSE4Good index.
8
Florin Trandafirescu
novým generálnym
riaditeľom Unilever
ČR a SR
Florin Trandafirescu (49), doterajší generálny riaditeľ ruskej spoločnosti Inmarko,
ktorú vlastní Unilever, stal sa od 1. novembra 2012 novým generálnym riaditeľom
spoločnosti Unilever v Českej republike
a na Slovensku. Doterajší obchodný riaditeľ
spoločnosti Unilever v Českej republike
a na Slovensku Ľubomír Bratko (51) zastáva funkciu country manažéra a obchodného riaditeľa na Slovensku. Po päťročnej skúsenosti v spoločnosti Siemens
nastúpil Florin Trandafirescu v roku 1997 do spoločnosti Unilever. Počas
svojej kariéry zastával niekoľko pozícií v oblasti dodávateľsko-odberateľského reťazca („supply chain“, SCH). Pôsobil vo Veľkej Británii, pracoval ako
riaditeľ SCH pre juhovýchodnú Európu a neskôr ako viceprezident SCH
pre ruský, ukrajinský a bieloruský trh. Od roku 2008 bol generálnym riaditeľom ruskej spoločnosti na výrobu zmrzliny Inmarko, ktorú v tom istom
roku odkúpil Unilever. F. Trandafirescu je rumunskej národnosti, vyštudoval
Fakultu mechanického inžinierstva na Polytechnickom inštitúte v Bukurešti.
Vďaka početným pracovným pozíciám v regiónoch strednej a východnej
Európy má skúsenosti s multikultúrnym prostredím a rozumie špecifikám
lokálneho trhu. Rád športuje, je ženatý a má 19-ročného syna. Z pozície
generálneho riaditeľa bude zodpovedný za riadenie spoločnosti v Českej
republike a na Slovensku. Doterajší obchodný riaditeľ Ľubomír Bratko bude
pôsobiť na pozícii country manažéra a obchodného riaditeľa na Slovensku.
Takisto bude zastávať funkciu konateľa spoločnosti Unilever Slovensko.
Doterajší konateľ Jiří Nečásek sa stane prokuristom a naďalej bude marketingovým riaditeľom spol. Unilever Slovensko.
James Bond
na tajnej misii
V nápaditej kampani značky Heineken účinkuje Daniel Craig spolu
s herečkou Bérénice Marlohovou z bondovky SKYFALL.
Heineken, globálna značka prémiového piva, spustila v septembri t. r.
televíznu a digitálnu kampaň, ktorá predchádzala uvedeniu 23. príbehu
o Jamesovi Bondovi pod názvom SKYFALL do kín. Daniel Craig sa tak
prvýkrát ocitol v úlohe Jamesa Bonda v reklamnom spote značky Heineken.
S výzvou poraziť nepriateľov
S výzvou poraziť nepriateľov berie divákov spolu s novým Bondovým dievčaťom Bérénice Marlohovou na fantastickú cestu vlakom. Kampaň mala
premiéru 20. 9. 2012 a interaktívny zážitok sa začína presne tam, kde sa
skončí televízna reklama. Bérénice privíta divákov vo vlaku, ktorý sa vydáva
na cestu s nádherným výhľadom na zasnežené hory. Divákov čaká na ceste
postupne rad ťažkých skúšok, v ktorých v tandeme vyriešia prípad, no jeho
tajomstvo musia chrániť pred zákernými Bondovými nepriateľmi.
Priebeh kampane
Kampaň „Crack the
Case“ (Vyrieš prípad) sa
po celosvetovej premiére 20. 9. 2012 spustila
na viacerých platformách spojením nového
filmu zo 60. rokov (TV
spot a online kampaň)
a personalizovaného
interaktívneho zážitku.
Táto kombinácia ATL,
digitálnych technológií,
PR a interaktívneho
zážitku pomôže značke Heineken a Bondovi osloviť viac zákazníkov ako
kedykoľvek predtým. „Kreativita a progresívnosť značky Heineken v spojení
s legendárnou značkou James Bond ponúka divákom hodnotnú zábavu.
Okrem toho, že je hrdina, je Bond aj typickým predstaviteľov svetového
muža – je sebavedomý, duchaprítomný, vždy pripravený na nové zážitky
a zároveň stelesňuje hodnoty značky Heineken,“ dodáva Alexis Nasard,
obchodný riaditeľ spoločnosti HEINEKEN.
Nový názov evokuje radosť
Mondelez International, popredný výrobca čokolád, sušienok,
žuvačiek a cukroviniek, oslávil svoj vstup na trh ako samostatá
spoločnosť. Zmena názvu spoločnosti na Slovensku vstúpi do platnosti v priebehu roka 2013.
Spoločnosť Kraft Foods Inc., výrobca svetových značiek potravín a nápojov
– vrátane Cadbury, Jacobs, LU, Milka, Oreo, Tang a Trident –, zmenila svoj
názov na Mondelez International Inc. po oddelení sa severoamerickej divízie
zameranej na potraviny.
Výnimočné postavenie na trhu
K zmene došlo 1. 10. 2012 a názov obsahuje aj vytvorené slovo, ktoré
evokuje myšlienku lahodného sveta plného radostných momentov. „Toto je
jedinenčný deň. Debutujeme ako Mondelez International a sme svedkami
vzniku silnej spoločnosti špecializovanej na snacky, ktorá má výnimočné
postavenie na trhu a podmienky na to, aby prinášala spotrebiteľom
radosť,“ hovorí Irene Rosenfeldová, predsedníčka a výkonná riaditeľka spoločnosti. Tvrdí tiež, že začiatku dali veľkú šancu. „V obehu máme 36 miliárd
dolárov a značky ako Oreo, Cadbury a Milka, ktoré milujú spotrebitelia po
celom svete už celé generácie.
Multipack
S premiérou príbehu SKYFALL, ktorý sa začal v našich kinách premietať
26. 10. 2012, priniesla značka HEINEKEN viacero noviniek. Vďaka exkluzívnemu partnerstvu Jamesa Bonda a piva
Heineken môžu spotrebitelia nájsť vo vybraných predajniach multipack 5 plechoviek piva
Heineken so štýlovými okuliarmi Jamesa
Bonda či obľúbené pivo v atraktívnej litrovej
fľaši v darčekovom balení. Prémiové spojenie
dvoch značiek môžu tiež osláviť vo vybraných
kluboch limitovanou edíciou Heineken STR
bottle, ktorá zaujme unikátnym 007 dizajnom
s UV efektom.
Začiatok skvelej budúcnosti
Spol. Mondelez International pôsobila na Slovensku pod názvom Kraft Foods
už od roku 1992. Medzi najpredávanejšie výrobky na Slovensku patria čokolády Figaro a Milka, pralinky Tatiana, káva Jacobs Kronung, sušienky a oblátky
Zlaté, BeBe Dobré ráno, BeBe Brumík, OREO, Fidorka či Tatranky. „Aj keď
máme nový názov, na Slovensku pôsobíme už takmer 20 rokov. Toto je začiatok skvelej budúcnosti,“ dodáva Jozef Polievka, predseda predstavenstva
a obchodný riaditeľ Kraft Foods, ponovom už spol. Mondelez International.
9
Schwarzkopf Fashion Talent
očaril pouličný bojovník
Silná finálová desiatka z Česka a Slovenska, z ktorých každý hovoril iným dizajnérskym
jazykom, priniesla koncom septembra tohto roka pestrý a atraktívny večer divákom
a ťažké chvíle členom odbornej poroty.
Téma Štyri podoby mestských anjelov – Schwarzkopf Looks nabrala desať jedinečných podôb vďaka mimoriadne
talentovaným dizajnérom z ČR a SR.
Kolekcia sa jej prisnila
V súboji o hlasy poroty zvíťazila a absolútnou víťazkou súťaže Schwarzkopf Fashion Talent 2012 sa stala Michaela
a
Mazalanová, 28-ročná absolventka VŠVU v Bratislave, s jej veľmi sugestívnym a osobitým stvárnením pouličného bojovníníka. „Môže to znieť ako klišé, ale táto kolekcia sa mi prisnila. Je inšpirovaná mestskými anjelmi, ktorí predstavujú postapokalyptickú, sci-fi excentrickú partičku. Počas svojej každodennosti nemajú čas zapodievať
evať
sa ničím extra výnimočným. Dni len tak plynú jeden za druhým
m
– sem tam žúr, inokedy sa niečo akútne uprace, niekto sa zami-luje, iný príde, odíde,“ hovorí M. Mazalanová.
Sebavedomie svedčiace o individualite
Z takmer stovky prihlásených do Schwarzkopf Fashion
Talentu sa do finále dostalo desať súťažiacich. „Ako porotca
som sa s nimi mohol rozprávať pred prehliadkou. Moje potešenie vyplývalo nielen zo spôsobu ich komunikácie, ale aj z ich
sebavedomia, ktoré svedčí o ich individualite, presvedčení
a schopnosti obhajovať projekt nielen ako dizajnér, ale aj ako
človek, ktorý sa vie presadiť v prostredí, ktoré individuálnej
móde až tak nepraje,“ hovorí prof. Milan Čorba, predseda
poroty, kostýmový výtvarník a pedagóg. Podľa jeho slov má
M. Mazalanová schopnosť svojou osobnosťou, talentom
a originalitou prirodzene presvedčiť a nachádzať „dospelé
riešenia“. Je v nej prirodzená ľahkosť, s ktorou môže preplávať vodami neistôt nášho odevného dizajnu, dokáže komunikovať aj s cudzím prostredím v Európe. Tí, ktorí uspeli, mali
šťastie, že sú z kolísky európskej módy. Dostať sa medzi nich
je namáhavé, pretože si svoje chránia a kontrolujú. Napriek
globalizácii dokážu tvrdo a sústredene obhájiťsvoje, ale obdivujú aj tých, ktorí ich presvedčia.
Desiatou k zdravšiemu životu
Doprajte pokožke
špeciálnu starostlivosť
Ráno rýchlo zjeme raňajky, obedujeme za pochodu a večer skonzumujeme,
čo nám príde pod ruku. Súčasné stravovacie návyky sa prispôsobili rýchlej
dobe, ktorá si však začína vyberať svoju daň.
Nepravidelná strava prispieva k únave spôsobenej nedostatkom energie,
nepozornosti a problémom s váhou. A pritom stačí pre zdravší životný štýl
zaradiť do jedálnička pravidelné desiate a olovranty.
V sychravom jesennom období sa po práci najradšej schúlime na gauči v teplej
obývačke. Je to obdobie, keď celý organizmus zápasí s častými zmenami počasia a s prudkými zmenami teploty. Ako v takomto období chrániť pokožku?
Nahraďte ľahké za hutnejšie
Dobite si baterky
Suchá pokožka je veľmi jemná, citlivá, málo odolná proti vplyvom vonkajšieho prostredia. Často sa jemne olupuje a svrbí. Býva tenká, bledá, so
zreteľne presvitajúcimi žilkami. Jej suchosť je spôsobená menším objemom mazových žliaz a ich zníženou funkciou. Príčinou dehydratácie kože
a tvorby jemných vrások je nedostatok lipidov v ochrannom kožnom filme.
Z tohto dôvodu je potrebné dopriať jej špeciálnu starostlivosť a práve
v tomto období nahradiť ľahké hydratačné prípravky hutnejšími, s dlhodobým účinkom, ktoré pokožku chránia, posilňujú jej ochrannú bariéru
a zachovávajú jej vnútornú vlhkosť.
„Desiata síce tvorí len 15 % celodenného príjmu energie, no napriek tomu
je rovnako dôležitou súčasťou jedálnička ako hlavné jedlá, pretože udržiava
náš metabolizmus v obrátkach,“ hovorí Nikola Hanyšová, odborníčka na
výživu. Desiatu či olovrant je potrebné vychutnať si v pokoji, a z tohto dôvodu
sa neodporúča konzumovať ju pri chôdzi alebo za počítačom. Desiata či
olovrant v kuchynke alebo na lavičke v parku vám pomôže kontrolovať, ako
rýchlo jete a akú máte porciu. Oveľa lepšie si tak upevníte pravidelné stravovacie návyky a využijete niekoľko minút jedenia na malú relaxáciu a dobitie
bateriek. Pomôže vám pritom aj šálka horúceho nápoja, napríklad Cara,
ktorý pohladí vaše chuťové bunky a nezaťaží žalúdok.
Hydratuje a chráni
Značka Nivea odporúča používať v tomto období prípravky
na starostlivosť o suchú pokožku Nivea Repair & Care, ktoré
posilňujú bariéru pokožky, optimalizujú obsah vlhkosti a uvoľňujú napätosť. Zloženie obsahuje jedinečnú kombináciu aktívnych zložiek. Dexpantenol pôsobí na povrchu pokožky, kde
stimuluje tvorbu nových buniek a podporuje regeneráciu
súčasných. Pokožku hydratuje, upokojuje a má protizápalové účinky. Dlhodobo tiež zlepšuje ochrannú funkciu povrchovej vrstvy pokožky. Technológia Hydra IQ, obsiahnutá
vo výrobkoch, stimuluje tvorbu akvaporínov (drobných
vodných kanálikov vo vonkajšej bunkovej membráne,
ktorá hrá kľúčovú úlohu v distribúcii vody v jednotlivých
vrstvách pokožky). Akvaporíny účinne pôsobia v hlbších
vrstvách pokožky, zabezpečujú vyššiu úroveň hydratácie a účinnejšie zásobovanie pokožky vodou. Výrobky
Repair & Care navyše obsahujú veľmi jemné parfumy
s vôňou bergamotu a mandarínky v kombinácii so
santalovým drevom, vanilkou a ľahkým pižmom.
Energetický príjem
Veľkosť a zloženie desiatej či
olovrantu vychádza z celkového denného energetického
príjmu, ktorý sa odvíja od mnohých faktorov vrátane veku,
životného štýlu alebo pohybových aktivít. V prípade, že
športujete, vaša desiata vyzerá
inak ako u človeka so seda-vým zamestnaním. V každom
m
prípade by ste dopoludnia malii
staviť na ovocie s bielkovinou.
u.
Kombinácia ovocnej fruktózyy
s bielkovinou zvyšuje pocit nasýýtenosti a súčasne znižuje glykeemický index. Popoludní je vhodné
é
nahradiť ovocie zeleninou.
10
Pilsner Urquelll
oslavuje
170. výročie
vzniku
Pred 170 rokmi bola uvarená
á
prvá várka nápoja, ktorá zmenila
pivo
nila pohľad na pi
ivo
o
a jeho chuť. Vo svete, ktorý poznal len pivo kalné a tmavé, vzniklo
prvé zlaté, iskrivo priezračné pivo, podľa ktorého bola neskôr
pomenovaná celá pivná kategória, známa ako pivo plzenského
typu, tzv. Pilsner, resp. svetlý ležiak. V súčasnosti tvorí táto kategória viac ako dve tretiny celosvetovej produkcie.
Mýty a povery o plzenskom pive
Mýtus č. 1: Z piva vraj rastie brucho.
Takzvaný pivný sval alebo pivný mozoľ je údajne dôsledkom
nadmernej konzumácie piva. V skutočnosti obsahuje polliter
plzenského piva menej kalórií ako dva poháre ovocného jogurtu. Chmeľové a iné látky v pive však zlepšujú trávenie a zvyšujú
chuť do jedla, najmä chuť na nezdravé mastné jedlá vhodné
k pivu. Spolu so sedavým spôsobom života je to kombinácia,
ktorá má za následok čoraz blahobytnejší vzhľad a nezadržateľne rastúci obvod pása.
V októbri 2012 slávila značka Pilsner Urquell 170. výročie svojho vzniku
a oslavy neobišli ani Slovensko.
Spája alchýmiu unikátnych surovín
Pilsner Urquell v sebe spája alchýmiu unikátnych surovín: mäkkej plzenskej
vody, svetlého sladu vyrobeného vo vlastnej sladovni, unikátnych kvasiniek
typu H a žateckého chmeľu, ktorý možno považovať za najlepší na svete –
s majstrovstvom pivných sládkov, ktorí si tajomstvo receptúry plzenského
ležiaka odovzdávajú z generácie na generáciu. Aj preto sa v súčasnosti
varí podľa nezmenenej receptúry, rovnakým varným postupom ako pred
170 rokmi.
Mýtus č. 2: Tzv. stupňovitosť piva údajne znamená
percentuálny obsah alkoholu.
Označenie 10 % alebo 12 % znamená pôvodný obsah rozpustených extraktívnych látok v mladine pred začiatkom kvasenia. Počas kvasenia prekvášajú kvasnice cukornaté látky na
výsledný alkohol a oxid uhličitý, pričom vzniká teplo. Podľa tzv.
Ballingovho systému obsahuje teda 12 % pivo približne 5 %
alkoholu, 10 % pivo približne 4 % alkoholu.
Špeciálne výročné várky
Pilsner Urquell oslavoval skutočne veľkolepo. Veľký orloj v Plzni odratúval
blížiace sa výročie deň za dňom. Pripravovali sa špeciálne výročné várky
posvätené biskupmi a uvarené emeritnými sládkami, ktoré boli distribuované do mnohých krajín pri príležitosti osláv vyrobenia prvého zlatistého
piva na svete. Pilsner Urquell nezabudol ani na slovenských pivných
fajnšmekrov. Špeciálnu várku posvätenú českými biskupmi a uvarenú
všetkými doteraz žijúcimi sládkami Plzenského Prazdroja mohli v deň osláv
5. 10. 2012 ochutnať vo vybraných prevádzkach po celom Slovensku.
Mýtus č. 3: Pilsner Urquell je vraj jediné zásadité pivo
na svete.
Technicky nie je možné vyrobiť zásadité pivo, chémia je v tomto
neúprosná. Pravdou je, že všetky majú kyslú reakciu, avšak
s rozličnou úrovňou pH. Chuťový vnem po vypití tzv. europiva
je, že sa nám takéto pivo javí ako kyslé – bežné pH takýchto
pív je v rozpätí 4,2 až 4,3. Oproti tomu
Pilsner Urquell má pH
4,6, čo v kombinácii
s vysokým obsahom
horkých látok vyvoláva
dojem zásaditej chuti.
Keď takéto pivo príde do
styku s našimi žalúdočnými šťavami, dochádza
k zníženiu prekyslenia
á
nášho organizmu, čo má
u
okrem príjemného pocitu
v krajine brušnej niekedyy
ie
za následok aj uvoľnenie
du
väčšieho množstva oxidu
nie
uhličitého, a tak vydávanie
tospoločensky menej akceptorne
vateľných zvukov, populárne
nazývaných grgnutie.
Limitované edície
V mesiacoch júl a august bola na trh uvedená špeciálna limitovaná edícia
darčekového balenia, ktorá obsahovala 6 x 0,5-litrovú plechovku piva
Pilsner Urquell. Štýlové plechové dózy v retro dizajne boli dostupné v troch
stvárneniach, znázorňujúcich dôležité historické míľniky v živote plzenského
piva. V mesiacoch september a október zasa potešili milovníkov plzne limitované edície pollitrových fliaš a plechoviek s výročným logom a dizajnom
oslavujúcim 170. výročie vzniku piva Pilsner Urquell, ktoré boli dostupné vo
vybraných
braných predajniach.
11
English Summary
i.e. from 1.1. 2012 to 27.9. 2012 must be marked by a green label. This must contain
the batch number, date of production and identification number of the report of the
accredited laboratory. The new conditions are not applied to spirits produced by the
end of 2011 and they may be returned to the sale.
Those who have not managed will return or liquidate them
Spirits produced after 27.9. 2012 must have a document issued by the operator of
a food business from the Czech Republic together with the results of an accredited
laboratory tests. Each bottle has to be marked by the batch number, date of production and identification number of the report of the accredited laboratory. Spirits must
be checked by 30.11. 2012 and in case the operator of the food business fails to
submit the necessary document it is obliged to return all the spirits to the country of
origin or to liquidate it safely.
Health of Slovaks is endangered by adulterated products
Fake sirloin or methanol instead of alcohol are not the only dangers for Slovak consumers.
Counterfeiters expose people to risk also by the sale of suspiciously cheap cosmetic
products, confectionery, pet food or tobacco products. On the basis of the findings
of the Slovak Association for Branded Products such goods may have permanent
consequences for the consumer.
“We are worried by the constantly growing occurrence of imitations and fake brand
products. Counterfeiters misuse trust of consumers in well-established brands.
They offer lower price for substitutes which are not professional and frequently do
not meet even the basic requirements for functionality and quality. Such goods may
endanger consumer´s health and property with permanent consequences. By their
purchase from an unknown seller the consumer waives the right to complaint. Fake
products have also a negative impact on the economy of the country – no taxes are
paid on them to the state,” says Dušan Pleško, the executive officer of the Slovak
Association for Branded Products.
The Act on Waste needs to be reformed
The Ministry of Environment of SR published a draft of the new Act on Waste. The
objective of the draft was a complex reform of the view of waste management in
Slovakia and solution of the problems caused by incorrect, insufficient or absent
transposition of European directives.
However the submitted draft did not meet these expectations and provoked massive
comments, so the interministerial consultations culminated by withdrawing the draft
from the legislative process.
The most important impacts
The situation caused by the acts of the European Commission and the threatening
penalty had to be solved by the Ministry of Environment by submitting a “technical”
amendment of the existing act. The technical amendment of the Act on Waste was
adopted by the SR government on 10. 10. 2012 and soon it should be decided by the
deputies in the National Council of SR. Even though the amendment is only a technical
transposition it contains 135 amending clauses which will have significant impact on
villages and towns. “The most significant impact is the introduction of waste treatment hierarchy, the obligation to establish and provide separate collection of biodegradable waste including kitchen waste, as well as the introduction of the responsibility of the waste producer for final disposal and recovery of waste,“ says Ing. Elena
Bodíková PhD, director of the Centre of Waste Management and Basel Convention of
the Slovak Environmental Agency.
Sometimes consumers consider a counterfeit an innovated
product
If a consumer buys a product in spite of the warning that it is dangerous he has to
bear the consequences of his decision. Manufacturers, importers and distributors
of cosmetic products await significant changes in connection with the notification of
their business.
We discussed the fakes, internet sale and the upcoming legislation concerning cosmetic products with Ing. Helena Kohútová from the Slovak Public Health Office.
What is the difference between an imitation and a fake? What issues are initiated by
the consumers in this connection mostly?
Elena Kohútová: It is the same thing. In this way consumers are told that they are
sold something non-existing. For inspection authorities it is sometimes difficult to
identify if it is a fake or not. Manufacturers frequently change the design of their
products as well as their composition and recipes. And since the shelf-life of cosmetic
products is mostly more than 30 months it may happen that there are products from
new as well as previous batches on the market. In such case the consumer may get
an impression that it is not the same product but its imitation. In this connection we
receive questions related to the fact that the consumer was used to buy a certain
product but meanwhile it has changed e.g. its colour. By investigation we find that it is
an innovated product of the same manufacturer. We receive inquiries also regarding
fragrant substances, particularly for the products in which they can be found (eau de
toilettes, perfumes or eau de parfums). The consumers state that they have bought
a fake because the given product does not smell like in the shop or they bought it
before in other Member State and its smell in Slovakia is different. In some cases
we come across an imitation on the market, i.e. that somebody produces a similar
product with a similar package but under its own brand. So it is a different product.
An important role in finding out if it is an imitation or not is played also by the fact that
the manufacturers buy essential or fragrant substances from various suppliers within
whole Europe. With regard to the fact that climatic conditions of places where these
substances are grown are not identical there may be minor differences between specific products. We have not the power and conditions to make an analysis of fragrant
substances (fragrant compositions sometimes comprise even one hundred fragrant
substances). In such case we address directly the producer.
Schwarzkopf Fashion Talent captivated by a street fighter
At the end of September the strong final ten from Czech and Slovak Republics, each
member of which talked in a different designer language, brought a rich and attractive
programme for audience and difficult moments for the members of the expert jury.
The topic “Four looks of city angels – Schwarzkopf Looks“ took ten unique looks due to
extremely talented designers from Czech and Slovak Republics.
She saw her collection in her dream
The battle for the votes of the jury was won by the 28-year graduate from Bratislava
Academy of Fine Arts and Design Michaela Mazalanová who became the winner
of the competition Schwarzkopf Fashion Talent 2012 with her very impressive and
exceptional rendering of the “Street Fighter“. “It may sound as a cliché but I saw this
collection in my dream. It is inspired by city angels representing a post-apocalyptic, scifi, eccentric group. In their daily ordinariness they have no time to occupy themselves
with anything extra exceptional. Days just pass one after another – from time to time
there is a party, sometimes they make some urgent cleaning, somebody falls in love,
somebody comes or leaves and so on,“ says M. Mazalanová.
Pilsner Urquel celebrates its 170th anniversary
170 years ago the first brew of the beverage was brewed which changed the view of
beer and its taste. In the world which knew only cloudy and dark beer the first golden
sparkly clear beer appeared and later the whole category of beer was named after
it known as Pilsner beer or light lager. At present this category represents more than
two thirds of the world production.
In October 2012 Pilsner Urquell brand celebrated its 170th anniversary and the celebrations took place also in Slovakia.
It joins the alchemy of unique ingredients
Pilsner Urquell joins in it the alchemy of the unique ingredients – soft Pilsen water,
sweet malt produced in their own malt-house, unique yeast of H type and Žatec hops
which can be considered the best in the world – with the skills of beer brewers who
pass the secret recipes for Pilsen lager from generation to generation. Also because
of this it is brewed even today according to the unaltered recipe, with the same brewing procedure as 170 years ago.
Special anniversary brews
Pilsner Urquell celebrations were really spectacular. The big horologe in Pilsen counted day after day the coming anniversary. Special anniversary brews were prepared
blessed by bishops and brewed by brewers emeritus, distributed to many countries
on the occasion of the celebration of the first golden beer creation in the world.
Pilsner Urquell did not forget about Slovak beer gourmets. On 5.10.2012, the day of
celebration, in selected places all over Slovakia they could taste a special brew blessed
by Czech bishops and brewed by all brewers of Plzenský Prazdroj who are still alive.
Limited editions
In July and August a special limited edition of a gift package containing 6 x 0.5 l tin of
Pilsner Urquell beer was introduced to the market. Stylish tins in retro design were
available in three variants symbolizing important historical milestones in the life of
Pilsen beer. In September and October the lovers of Pilsen beer were delighted by limited editions of half-litre bottles and tins with the anniversary logo and design celebrating the 170th anniversary of Pilsner Urquell which could be bought in selected shops.
Quality in focus of the day
13th Annual Conference on Retail and Marketing & European Retail Day INTRACO
Special 2012 was held in Bratislava Holiday Inn hotel on Tuesday 6.11. 2012 .
The conference is organized by Incoma Slovakia in cooperation with the Slovak Union
of Retail and Tourism and the Slovak Association for Branded Products is one of the
co-organizers of this event.
Slovak food products on the racks
The main topic of this year conference - the share of Slovak food products in retail
and HORECA segment and also marking of Slovak products as the time phenomenon
- is of particular current importance. The conference participants, representatives
of state administration, retail and manufacturers discussed also the food-product
incidents and tools for preventing them. “In these hectic days it is necessary to know
when to stop, calculate pluses and minuses and seek common solutions for future.
This is also one of the reasons why all the participants in the market were invited to
the conference discussion. It is not easy to talk openly about current issues concerning all the market sections. It is even more complicated to find a way which could move
us and our society in a positive direction. Such approach is also the way of responsibility to the whole society and retail proudly profess it,“ says Bohumila Tauchmannová,
director of the company Incoma Slovakia.
Black market killed
Czech spirits may be sold on our market again from 9.10. 2012. It is good news. But
the worse news are the conditions set by the crisis team.
At first Ľubomír Jahnátek, minister of agriculture and rural development of SR
planned to send Czech spirits back to the country of origin, afterwards before the
prohibition cancellation he declared that after it ends the “old“ spirits must not be
mixed with the “new“ ones. For this reason spirits produced in the concerned time,
B e i e r s d o r f S l o v a k i a D r. O e t k e r H e i n e k e n S l o v e n s k o H e n k e l S l o v e n s k o I m p e r i a l To b a c c o S l o v a k i a J a n B e c h e r – S l o v e n s k o
J a p a n To b a c c o I n t e r n a t i o n a l J o h n s o n & J o h n s o n K r a f t F o o d s S l o v a k i a L’ O r é a l S l o v e n s k o N e s t l é S l o v e n s k o P e p s i - C o l a S R
P h i l i p M o r r i s S l o v a k i a P i v o v a r y To p v a r P r o c t e r & G a m b l e R a j o U n i l e v e r S l o v e n s k o V i t a n a S l o v e n s k o W r i g l e y S l o v a k i a
Informačný časopis Slovenského združenia pre značkové výrobky
Vydáva Slovenské združenie pre značkové výrobky, Metodova 7, 821 08 Bratislava 2, tel. VoIP: 0692 005971, e-mail: [email protected] www.szzv.sk
Vychádza štyrikrát do roka s povolením Ministerstva kultúry SR, na základe zákona č. 81/1996 Z. z. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch.
Registračné číslo: 2065/99, Tematická skupina: A9
Vaše návrhy a námety očakávame na adrese redakcie: Metodova 7, 821 08 Bratislava 2
Šéfredaktorka: Andrea Hinková-Dibarborová,
tel.: 0905 401 997, e-mail: [email protected]
Tlač: Zephiros, a. s. – www.zephiros.com
•
•
•
•
•
•
•
12
Download

číslo 3 a 4 - Slovenské združenie pre značkové výrobky