M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra
Ročník XXII • Číslo • Marec • 2014
3
Veselé modranské fašiangy
fašiangové obdobie strieda 40
dňový pôst.
Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko a spolok Vincúr pripravili v sobotu 1. marca 2014 aj v tomto roku tradičné Fašiangy
v Modre. Výber miesta konania sa ukázal ako dobrá voľba, nakoľko na priestranstve pred Kultúrnym domom Ľ. Štúra sa bavilo viac ako 1200 návštevníkov. V poradí 10. ročník zimného podujatia sa niesol v znamení teplého slnečného počasia. Hlavným
lákadlom podujatia bola obľúbená súťaž vo varení kapustnice
a vystúpenie fašiangových maškár v podaní OZ Kraľovan.
Hodnotenie
návštevníkov
Absolútny
víťaz
súťaže:
Psohlavci s počtom 113 bodov
(odovzdaných hlasovacích lístkov); 2. miesto: Kynologický klub J. Stolárika (100 b.); 3.
miesto: Ninja Kapustičky (93
b.); 4. miesto: Rádio Modra (90
b.); 5. miesto: Modranskí remeselníci (75 b.); 6. miesto: Modranský okrášľovací spolok (74
b.); 7. miesto: Kapustnica „U
Miňa“ (65 b.); 8. miesto: Modranský turistický spolok (62 b.);
9. miesto: Vegetariánska kapustnica (32 b.); 10. miesto: Bačov
Team (27 b.); 11. miesto: Tiráci (23 b.), Bosoráci (23 b.), Ježibabini vnuci (23 b.); 12. miesto:
Sociálni demokrati (19 b.)
a na 3. priečku obsadilo Rádio
Modra.
Februárové dopoludnie spestril
návštevníkom kultúrny program
v podaní folklóristov a hercov z OZ Kraľovan a hudobníkov z modranskej kapely Music
Art. V kultúrnom dome sa konala ochutnávka vín spolku vinárov
a vinohradníkov Vincúr a nechýbali ani zabíjačkové špeciality
z tradičnej Modranskej zabíjačky.
Vo večerných hodinách ukončila
modranské fašiangy veselá Fašiangová zábava v Dome kultúry
Kráľová, na ktorej pred polnocou
fašiangový maškarný sprievod
pochoval basu a touto tradíciou
Hodnotenie
odbornej poroty
1. miesto: Bačov Team
2. miesto: Sociálni demokrati
3. miesto: Rádio Modra.
(jk)
O tom, ako sme v Modre volili sa
dozviete na str. 2.
Obnova „obchoďáku“
Z modranského OD sa stane nové
centrum KOCKA.
Viac v rozhovore na str. 3.
Storočná jubilantka
Rozprávanie o živote Jozefíny
Ochabovej. Čítajte na strane 7.
Rekonštrukcia námestia
Aktuálne vyjadrenia jednotlivých
investorov si prečítajte na stranách 10. – 13.
Veľkonočné obdobie
O zvykoch a tradíciách rozpráva
Edita Walterová.
Prečítajte si na strane 18.
Absolútny víťaz súťaže: Psohlavci.
Uzávierka
Aprílová uzávierka MZ bude
v stredu 16. apríla do 12.00 h. (red)
Foto: JK
„Vystrojiť sa za maškaru, prísť
v zime na voľné priestranstvo,
tancovať a spievať, tomu hovoríme pravý vzťah k našim tradíciám. Modrania si tradície vážia, pestujú, pripomínajú a radi
sa aktívne podieľajú na ich kultivácii. V sobotu 1. marca oslávime fašiang a s poslednou muzikou pochováme basu. Potom nás
čaká štyridsať dní pôstu,“ uviedol Miroslav Holzmann, riaditeľ
Mestského kultúrneho strediska
v Modre.
O tom, že Modrania udržujú
tradície, niet pochýb. Fašiangy
v Modre okrem plesov a zábav
znamenajú čas zabíjačiek, maškár, karnevalov a kulinárskej súťaže Modranská kapustnica. Celodenné podujatie začalo o 9.00
hodine odštartovaním súťaže vo
varení. Okoloidúcich lákali vône
domácich klobások, mäsa, sušených sliviek a hríbov. Hodnotiť navarené kapustnice pripadlo
na odbornú porotu v zložení Michal Rímeš (Vináreň u Ludvika,
Modra), Adrián Polakovič (Hotel
Koliba, Trnava) a Vincent Jakubec (Vincúr, Modra). Návštevníci zakúpením vstupenky a jej
vhodením do hodnotiacej nádoby
určili Absolútneho víťaza tohtoročnej Modranskej kapustnice.
Ním sa stalo družstvo Psohlavci s Martinom Dugovičom
a priateľmi. V tesnom závese za
nimi skončil Kynologický klub
J. Stolárika a Ninja Kapustičky
z MsÚ. Odborná porota určila
prvé tri miesta podľa svojho hodnotenia (suroviny, chuť, vzhľad,
celkový dojem). Na 1. mieste sa
umiestnil Bačov Team (Budmerice), 2. miesto patrilo Sociálnym
demokratom (Šenkvice, Modra)
Prezidentské voľby
M O D R A N S K É Z V E S T I • P r e z i d e n t s k é v o l´b y
Prezidentské voľby 2014
Ako sme volili v Modre
V sobotu 15. marca 2014 sa uskutočnili štvrté priame voľby prezidenta Slovenskej republiky. Volebné miestnosti boli
otvorené od 7.00 h do 22.00 h. O novej hlave štátu na najbližších päť rokov rozhodovalo viac ako 4,3 milióny oprávnených voličov na celom Slovensku. V Modre bolo vo
voličských zoznamoch zapísaných 7654 voličov a volieb
sa zúčastnilo 3954 Modranov. Na voľbách sme sa zúčastnili teda s takmer 50% účasťou.
Prvé kolo volieb nemá
jasného víťaza
V prvom kole prezidentských
volieb sme si vyberali spomedzi
14 kandidátov. Priebeh volieb
hodnotila Ústredná volebná komisia ako pokojný. V závere volieb, po sčítaní hlasov, sa naplnili predpoklady, kedy ani jeden
z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
a tak sa už v sobotu 29. marca
uskutoční druhé kolo volieb.
V ňom i zmerajú sily dvaja najúspešnejší kandidáti a to Robert
Fico (SMER-DS) a Andrej Kiska (nezávislý). Súčasný prezident Slovenskej republiky Ivan
Kostolná, Moyzesova, Súkenícka, Komenského č. 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21, 23. Po sčítaní hlasov odvolili oprávnení voliči v Modre nasledovne: Andrej
Kiska - 1106 hlasov, Radoslav
Procházka – 884, Milan Kňažko
– 852, Robert Fico – 838, Pavol
Hrušovský – 70, Helena Mezenská – 66, Ján Čarnogurský – 31,
Jozef Behýl – 30, Viliam Fisher
– 23, Ján Jurrišta – 13, Milan
Melník – 10, Gyula Bárdoš – 6,
Jozef Šimko – 4, Stanislav Martinčko – 0.
Slovensko volí
prezidenta po
štvrtýkrát
Priama voľba prezidenta
sa v SR uskutočňuje od
roku 1999. Dovtedy sme
mali prvého prezidenta
SR voleného Národnou
radou Slovenskej republiky a bol ním Michal Kováč.
Priamo si Slováci následne zvolili Rudolaf Schustera, o päť rokov neskôr
Ivana Gašparoviča, ktorý
uspel vo voľbách aj v roku 2009. Po tretí krát však
už podľa zákona kandidovať na prezidenta nemohol.
Gašparovič ukončí svoje
funkčné obdobie 15. júna
2014.
Modrania dali
celkovo najviac
hlasov A. Kiskovi
V Modre mali voliči možnosť voliť v siedmich volebných okrskoch. Najvyššiu volebnú účasť sme
zaznamenali v okrsku č. 7
(63,4%) - ulice: Harmónia, Piesok, Lúčna, Potočná a najmenšiu účasť sme
v Modre mali v okrsku č.
3 (45,7%) - ulice: Štúrova,
Horná, Baštová, Dolná,
(red, zdroj: web, msú)
Modra - výsledky voľby prezidenta 15. marca 2014
p. č.
Kandidát
okrs.1
okrs.2
okrs.3
okrs.4
okrs.5
okrs.6
okrs.7
spolu
1.
Bárdoš Gyula
0
1
0
1
0
2
2
6
2.
Behýl Jozef
2
3
5
6
2
7
5
30
3.
Čarnogurský Ján
4
1
2
5
3
9
7
31
4.
Fico Robert
125
138
124
152
154
100
45
838
5.
Fischer Viliam
6
2
3
4
4
3
1
23
6.
Hrušovský Pavol
11
4
15
15
6
15
4
70
7.
Jurišta Ján
1
1
2
4
0
4
1
13
8.
Kiska Andrej
141
136
200
197
158
193
81
1106
9.
Kňažko Milan
120
91
153
162
111
134
81
852
10.
Martinčko Stanislav
0
0
0
0
0
0
0
0
11.
Melník Milan
0
0
1
3
3
3
0
10
12.
Mezenská Helena
9
8
16
5
12
12
4
66
13.
Procházka Radoslav
112
84
167
179
119
153
70
884
14.
Šimko Jozef
1
0
2
1
0
0
0
4
Počet platných hlasov
532
469
690
734
572
635
301
3933
Voliči, ktorí hlasovali
532
473
702
736
572
637
302
3954
1011
1026
1536
1219
1068
1318
476
7654
52,621
46,101
45,703
60,377
53,558
48,331
63,445
51,659
Počet zapísaných voličov
Účasť v %
Spracovala: Eva HORVÁTHOVÁ, evid. obyvateľstva MsÚ Modra
Foto: jk
2
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
3
Modranský „obchoďák“ sa mení na nové centrum KOCKA
JUDr. L. Mucha, vľavo.
Aké sú aktivity spoločnosti M-Market?
Spoločnosť M-Market je akciová spoločnosť sídliaca v Lučenci. Sme čisto slovenskou spoločnosťou. Zároveň sme materskou
spoločnosťou najväčšej slovenskej siete samoobslúh CBA Slovakia. Projekt Kocky je našou
najnovšou aktivitou.
Stavia sa Kocka tam, kde je
CBA alebo naopak?
Zatiaľ sa vo všetkých Kockách
CBA nachádza. CBA a M-Market majú však samostatné obchodné politiky. Cieľom projektu Kocka je vytvoriť jedinečné
lokálne centrum základných služieb pre obyvateľov menších
miest. Myšlienku podporuje
umiestnenie potravín, lekárne,
novinového stánku, nákupu šatstva, kvetov do jedného objektu
s charakteristickým moderným
dizajnom a ponukou nákupu
v blízkosti bydliska. Do projektu už boli zahrnuté mestá Senec, Turčianske Teplice, Zvolen,
Veľký Krtíš, Modra a v budúcnosti počítame Rimavskou Sobotou a Rožňavou. Modranská
Kocka bude piatou.
CBA Slovakia vznikla fúziou
viacerých spoločnosti alebo postupným preberaním bývalých
štátnych Zdrojov, tato sieť malo-
Kto vykonáva rekonštrukciu
obchodného domu? Koľko bude stáť? Bude mať nová budova bezbariérový vstup? A čo
členenie prevádzok?
Samotnú rekonštrukciu vykonáva firma Konti a.s., ktorá je stavebno-obchodnou spoločnosťou
pôsobiacou v Bratislave a v Rakúsku. Samotná rekonštrukcia by
sa mala pohybovať na úrovni asi
900 000 EUR. Pre každú z Kociek je vybratý generálny dodávateľ individuálne na základe
výberového konania. Pri výbere
dodávateľa postupujeme maximálne starostlivo. Pevne verím,
že aj v Modre prináša naša realizácia minimálne obmedzenia
okoliu daného projektu. Samozrejme, že myslíme aj na handicapovaných občanov, preto Kocka
bude mať bezbariérový prístup.
Čo sa týka členenia prevádzok,
tak niektorých nájomníkov považujeme za kľúčových. Už v čase
rekonštrukcie máme s viacerými
dohodnuté zmluvné vzťahy. Na
druhom nadzemnom podlaží budú modulovateľné posuvné priečky, ktoré sa prispôsobia potrebám
jednotlivých nájomníkov.
Aký je harmonogram prác rekonštrukcie?
Ukončenie prác je vždy naviazané aj na to, či sa počas rekonštrukcie objavia faktúry, ktoré sa
pri projekcii nemohli predpokla-
Foto: jk, 2x
obchodov je skutočne rôznorodá.
Preto pred troma rokmi vznikol
projekt unifikácie potravinových
prevádzok, a tu už bol len krôčik
k tomu, aby sme začali unifikovať aj naše nehnuteľnosti. Rozčlenili sme ich do jednotlivých
kategórií, a práve vtedy vznikol projekt Kocky - obchodného
centra, ktorý má jasný investičný
a architektonicky dizajnový koncept. To znamená zjednotenie nákupných centier.
Rekonštrukcia modranského obchodného domu.
dať. Stáva sa, že riešenie danej
nehnuteľnosti je iné ako je uvedené v projektovej dokumentácii,
nakoľko sa nejedná o výstavbu
nového objektu, nie je možné povedať úplne pevný termín. Každopádne harmonogram máme
a za predpokladu, že sa nám podarí skolaudovať bez problémov,
pevne veríme, že novú Kocku
otvoríme už v auguste.
máme snahu, aby bola Kocka
otvorená čo najdlhšie, aby žila
aj s obyvateľmi, ktorí pracujú
do neskorých večerných hodín
a potrebujú si nakúpiť.
Samozrejme nájomníci s ktorými máme dlhoročné skúsenosti
a sme s nimi maximálne spokojní, ako aj s ich využívaním našich priestorov, budú uprednostnení v rokovaniach.
Konzultujete otváracie hodiny s podnikateľmi, ktorí budú
mať v Kocke prevádzky?
Ako som už spomenul, nosným
nájomníkom sú potraviny, kde
prichádzame s úplne novým
konceptom v rámci spoločnosti
CBA Slovakia a to je Supermarket CENT. Je to celkom iný štandard služieb na aké boli možno
Modrania zvyknutí, každopádne
sme im vďační za ich vernosť
značke CBA. Dovolím si povedať, že kvalitou môžeme konkurovať ktorýmkoľvek potravinám
na Slovensku či v Rakúsku. Samotné otváracie hodiny v Kocke
sú vždy otázkou kompromisu,
ktorý vznikne z rokovaní s našimi nájomníkmi. Ako investor
S rekonštrukciou súvisí aj
úprava okolia budovy. Pribudne zeleň či parkovacie miesta?
Upravíte chodníky?
Súčasťou exteriéru nehnuteľností je aj ten súčasťou riešenia projektu. Počet parkovacích miest
zostane zachovaný, podarilo sa
nám presvedčiť majiteľa novinového stánku, aby sa presťahoval
so svojimi službami no nových
priestorov v Kocke. Počítame
s obnovou zelene, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti
budovy budúcej Kocky. Rovnako
budeme kompletne rekonštruovať zadnú plochu, ktorá slúži pre
zásobovanie prevádzok Kocky.
Jana KUCHTOVÁ, Miriam
FUŇOVÁ, Lukáš MUCHA
Vizualizácia obchodného
centra KOCKA v Modre.
Foto: www.centrumkocka.sk
Obchodný dom v Modre na Dukelskej ulici je jednou z dominánt nášho mesta. Je pozostatkom minulých dôb, ale k Modre
určite patrí. V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou, kedy
pôvodný obchodný dom bol zbúraný, začala výstavba nového
obchodného centra KOCKA, nám poskytol rozhovor JUDr. Lukáš Mucha, technický a investičný riaditeľ spoločnosti M-Market, ktorá je majiteľom a investorom budovy.
MODRANSKÉ ZVESTI • Vinárska Modra
4
Modranské vína úspešné na prestížnej súťaži v Paríži
O tom, že Slovensko má výborné vína niet pochýb. A vína
z Modry medzi patria medzi tie
najlepšie. V dňoch 1. – 5. marca 2014 sa vo Francúzsku, v Paríži, uskutočnila jedna najprestížnejších súťaží vín na svete
Vinalies Internationales Paris.
Slovenskú republiku reprezentovalo 149 vín, medzi nimi aj vína
modranských vinárov.
Slovenské vinári znova potvrdili, že patria medzi najvyššiu
špičku. Celkovo Slováci získali
16 zlatých a 34 strieborných medailí. Z nich si modranskí vinári
odniesli 1 zlatú a 3 strieborné.
Na medzinárodnej súťaži
v Paríži boli ocenené tieto vína
z Modry:
Chardonnay 2013 od Chateau
Modra – Zlatá medaila,
Chardonnay 2012 a Dunaj
2011 od Elesko wine park - 2x
Strieborná medaila,
Veltlinske zelene 2013 od Vínko Klimko Modra - Strieborná
medaila.
Zo slovenských vinárov celkovo zožali úspech aj vína Petra
Matyšáka z Pezinka. Ako prvý
zo Slovákov získal na Vinalies
Internationales tri zlaté a štyri strieborné medaily. Vysoko
hodnotené boli aj vína vinárstva
Chateau Topoľčianky, Chowaniec&Krajčírovič, Janoušek&Polák, Mrva&Stanko, či Martin
Pomfy.
(red, web)
Tohtoročnú Vitis Aureu privíta vinárstvo Elesko
Modranský spolok vinohradníkov, vinárov, znalcov a milovníkov vína VINCÚR pripravil i v tomto roku medzinárodnú
ochutnávku a súťaž vín Vitis Aurea 2014. V piatok 7. marca
hodnotili prihlásené vína odborné komisie pod dohľadom a vedením predsedu enológa prof. Fedora Malíka.
Verejná ochutnávka sa bude konať v piatok 28. 3. o 14.00 h.
a v sobotu 29. 3. od 13.00 h. vo
vinárstve ELESKO.
Hlavné ocenenia Vitis Aurea:
l. Šampión vína biele tiché suché,
kat. I. (zv. cukor do 4 g/l)
Janoušek - Polák, s.r.o., Pezinok
RIZLING RÝNSKY, výber
z hrozna, 2013, vz. č. 147
II. Šampión vína biele tiché polosuché a polosladké; kat. II. (zv.
cukor 4 - 45 g/l)
Víno Matyšák, s.r.o., Pezinok
DEVÍN, bobuľový výber, 2013,
vz. č. 212
III. Šampión vína ružové tiché
suché, polosuché, polosladké;
kat. III. (bez rozdielu zv. cukru)
Sadloň Michal, Limbach
CABERNET
SAUVIGNON,
akostné, 2013, vz. č. 292
IV. Šampión vína červené tiché;
kat. IV. (zv. cukor do 4 g/l)
Sadloň Michal, Limbach
CABERNET
SAUVIGNON,
akostné, 2012, vz. č. 361
V. Šampión vína prírodne sladké;
kat. V. (bez rozdielu farebnosti,
zv. cukor nad 45 g/l)
Chateau Belá, s.r.o.
RIZLING RÝNSKY, ľadové,
2008, vz. č. 166
Cena PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY I. Gašparoviča - najúspešnejšia kolekcia vín
modranského vystavovateľa
ELESKO, a.s., Modra
Cena PREDSEDU BSK P. Freša - najlepšia kolekcia červených
vín
ELESKO, a.s., Modra
Cena MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR Ľ. Jahnátka
- najúspešnejší vystavovateľ Malokarpatskej vinohradníckej oblasti vo veku do 40 rokov
Richard TÓTH - VINS, s.r.o.,
Vinosady
Cena PRIMÁTORKY MESTA
MODRA H. Hlubockej - najvyššie ohodnotené víno Veltlínske
zelené (typická modranská odroda) vyrobené z hrozna Modranského vinohradníckeho rajónu
VMD - Ing. Miroslav DUDO,
Modra
VELTLÍNSKE ZELENÉ, NZ,
2013, vz. č. 26
Aj tento rok nadviažeme na minuloročný úspech kyvadlovej
prepravy, ktorá premávala od pivnice Malíkovcov, cez námestie na
Kráľovú až do Eleska a odtiaľ cez
Harmóniu zase naspäť do Modry
a to každú polhodinu počnúc 13tou hodinou. Tohoročná „pivnič-
Cena RIADITEĽA SOŠVO
MODRA - najvyššie ohodnotené
ružové víno modranského vystavovateľa,
vyrobené z hrozna Modranského
vinohradníckeho rajónu
ELESKO, a.s., Modra
MERLOT – Petit Merle, akostné,
2013, vz. č. 281
Cena
MALOKARPATSKEJ
VÍNNEJ CESTY - najlepšia kolekcia vín z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
ELESKO, a.s., Modra
Cena EVIRS najvyššie ohodnotené biele víno súťaže ročníka 2013
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o.,
Šenkvice
RIZLING VLAŠSKÝ, akostné,
2013, vz. č. 33
Cena MALOKARPATSKEJ TURISTICKEJ INFORMAČNEJ
KANCELÁRIE - najúspešnejší
zahraničný vystavovateľ súťaže
METROFLORA, s.r.o., Milotice, ČR.
Cena firmy IDD Bratislava - naj-
(red)
Blíži sa Deň modranských pivníc
Po úspešnom desiatom ročníku podujatia Deň modranských
pivníc, ktoré sa stalo tradičným vinárskym podujatím v Modre, vykročíme 12. apríla, dúfajme že úspešne, do ďalšej desiatky. Na jedenástom ročníku budú návštevníci môcť navštíviť a obdivovať rekordných 34 stanovísk, v ktorých predstaví
svoje vína necelá štyridsiatka vinárov. Každým rokom naše
podujatie priláka ďalších vinárov, vďaka čomu mesto Modra
nesie prívlastok Hlavné mesto vína.
vyššie ohodnotené víno vyrobené
zo slovenských novošľachtencov
VINÁRSTVO DUBOVSKÝ GRANČIČ, Svätý Jur
Dunaj, BV, 2012, vz. č. 380
ná kyvadlovka“ bude rozšírená
na 8 zastávok, čo dúfame zlepší
komfort a hlavne bezpečnosť našich hostí. Na základe zvýšeného
záujmu o naše podujatie z minulých dvoch rokov sme navýšili
počet lístkov na okrúhlych 1000
vstupeniek. Počet lístkov je teda
obmedzený, preto prosím všetkých záujemcov, aby si v predstihu lístky rezervovali.
Lístky si môžete zakúpiť pomocou objednávacieho formulára,
ktorý nájdete na stránke www.
modranskepivnice.sk. Na tejto
stránke postupne nájdete aj všetky informácie o podujatí. Akciu
Deň modranských pivníc ročne
navštívi okolo 1500 hostí, ktorí
v Modre strávia celý deň. Je na
nás, ako svoje mesto odprezentujeme a aký zážitok si ľudia od
nás odnesú. Prosím preto všetkých Modranov o trpezlivosť
a zhovievavosť počas trvania
podujatia Dňa modranských pivníc 2014 a verím, že aj 11. ročník dopadne k spokojnosti nás
všetkých.
Michal PETRÍK
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
ZŠ Ľ. Štúra informuje
Animované
rozprávky
V ZŠ Ľudovíta Štúra nás pani
učiteľky - Mgr. Zlatica Lišková
a Mgr. Michaela Gregušová - už
niekoľko rokov zasväcujú do tajov výroby animovaných filmov.
S týmito filmami úspešne prezentujeme školu na rôznych súťažiach. Každým školským rokom
sa do výroby filmov zapája čoraz
viac detí, a tak vznikajú zvýšené
finančné nároky na výrobu kulís. Tento školský rok sa v ZŠ Ľ.
Štúra v Modre podarilo vypracovať a uspieť s projektom Animované rozprávky. Tento projekt sa
uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. Z finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu sme
si mohli zakúpiť množstvo plastelíny, magnetických stavebníc
a rôzneho papiera na výrobu kulís.
Na výrobe filmu často pracujeme
na rôznych vyučovacích predmetoch. Pri výrobe filmov musíme
vypracovať scenár, vytvoriť kulisy, scény, pripraviť titulky a hudobný doprovod. V rámci programu Školy pre budúcnosť Nadácie
Orange sme 21. 2. 2014 navštívili
filmové predstavenie Lego príbeh
3D v opravenom modranskom kine. Film bol veľmi zaujímavý. Po
skončení filmu sme sa zúčastnili
exkurzie v zákulisí kina. Mali sme
možnosť vidieť starý prehrávač,
do ktorého sa dávali pásky a nový
digitálny prehrávač, ku ktorému
bol pripojený počítač a chladič.
Vďaka tejto zaujímavej exkurzii
sme videli aj ďalšiu časť práce
s filmami. L. BACIGÁLOVÁ,
žiačka 7. B
Víťazné
filmové spoty
ZŠ Ľ. Štúra v Modre sa aj v tomto školskom roku zapojila do 61.
Splnený sľub Prof. Ing.
Ivana Hričovského, DrSc.
Nestor slovenského ovocinárstva, výskumník, dlhoročný vysokoškolský pedagóg, vzácny človek, aktívne vo svojich 81 rokoch
vďačne rozdáva svoje bohaté teoretické a najmä praktické vedomosti všetkým, ktorí majú chuť a vôľu pracovať v oblasti záhradkárskeho ovocinárstva pre svoje zdravie a zdravie svojej
rodiny. Rozdáva sa bez nároku na odmenu, nezištne a ochotne.
Má radosť z toho, keď vidí, že
jeho slová padajú na úrodnú
pôdu. Jeho pedagogický takt poznajú stovky absolventov bývalej SPU v Nitre. Záhradkári ho
poznajú z náučných relácií ako
napr. Postav dom zasaď strom,
alebo Farmárska revue, pravidelne vo štvrtok radí ovocinárom na rádiu Regina.
V roku 2013 prvý krát prednášal žiakom SOŠVO a modranským ovocinárom. Dal prísľub,
že sa medzi nich vráti na jar roku 2014, kedy teoreticky a najmä prakticky ukáže zásady rezu ovocných drevín. Svoj sľub
splnil 5. 3. 2014. Spoločenská
miestnosť SOŠVO v Mode bola
zaplnená do posledného miesta
ľuďmi, ktorí chceli počuť múdre slová tejto nevšednej ovoci-
nárskej osobnosti. Minimálne
150 poslucháčov pán profesor
najskôr motivoval otázkami.
Záhradkári, ale aj žiaci museli
odpovedať. Pán profesor prísne
známkoval odpovede ako napríklad, na koľkoročnom dreve prináša úrodu jabloň, hruška, slivka, čerešňa a pod? Aké
druhy rezu poznáme? V ktorom
mesiaci režeme jednotlivé ovocné druhy? Kedy zmladzujeme
ovocné dreviny? Pripomenul, že
ovocné dreviny režeme kvalitným náradím, ktoré predstavila
pani Ing. Lišková z firmy Bahco.
Ako správny pedagóg, nepodcenil ani edukatívnu zložku
svojho vystúpenia a predstavil
najnovšiu literatúru, odkiaľ je
možné čerpať vedomosti po-
ročníka súťaže Európa v škole. Témou tohto ročníka je „Ako
chceme žiť v Európe?“ Medzinárodný projekt sa organizuje pod
záštitou Rady Európy, Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky. Najlepšie individuálne
aj kolektívne práce boli odoslané
do Centra voľného času v Pezinku, kde sa 19. 2. 2014 uskutočnilo okresné kolo. Z 12 poslaných
prác bolo ocenených 8. Opäť sme
zvíťazili so všetkými filmami. Filmové spoty si môžete pozrieť na
stránke našej školy www.zslsmo.
edupage.org. Práce z 1.miesta postupujú do celonárodného kola.
Mgr. Mária ARVAYOVÁ
Výtvarné
projekty
1. miesto v I. kategórii (6-9 rokov): Kolektív žiakov III.B triedy s kolážou „Naši susedia”
Čestné uznanie v I. kategórii (6-9
rokov): Michaela Lišková - II.A trebné pre činnosť úspešného
záhradkára. Modranskí záhradkári a žiaci školy sa najviac tešili
na praktické ukážky rezu ovocných drevín. Ukážky sa konali v pomologickom sade školy,
ktorý je v tesnej blízkosti školy.
Profesor Hričovský zdôvodnil
každý zásah do koruny stromu.
Vykonal rez na stromoch viacerých ovocných drevín. Zodpovedal praktické otázky skúsených
ovocinárov, ako aj mladých žiakov školy. Riaditeľstvo školy je
vďačné pánu Prof. Hričovskému za to, že prijal pozvanie, vlial
chuť do ďalšej činnosti modranským ovocinárom a optimizmus
žiakom. Svojim ľudským prístupom si získal úctu a obdiv všetkých prítomných.
Toto pekné priateľské a poučné
stretnutie chápeme ako konkrétny, praktický príspevok pána Prof. Hričovského k oslavám
130. výročia založenia našej
školy. Veríme, že budú nasledovať ďalšie aktivity poučné pre
tých, ktorí chcú dopestovať pekné a zdravé ovocie pre svoju rodinu a zároveň vytvárať krajinotvorbu nášho mesta.
Mgr. Slavomír ZOCH,
riaditeľ školy
5
kresba „Ako doma pečieme“
3. miesto v II. kategórii (10-12
rokov): Mariana Spišiaková - V.B
- kresba „Môj dovolenkový film”
2. miesto v III. kategórii (13-15
rokov): Katarína Hrdlovičová VII.B - pastel „Čo si vyberie?”
Mgr. Mária ARVAYOVÁ
Multimediálne
projekty
2. miesto v III. kategórii (13-15
rokov): Martina Lišková - VII.B
- film „Relax? Práca?”
1. miesto v I. kategórii (6-9 rokov): Kolektív žiakov III.B triedy s filmovým spotom „Návštevníci”
1. miesto v II. kategórii (10-12
rokov): Kolektív žiakov 5. a 6.
ročníka s filmovým spotom „Dotyky poznania alebo cesta múdrosti”
1. miesto v III. kategórii (13-15
rokov): Kolektív žiakov 7. ročníka s filmovým spotom „Sú domáce práce cool alebo drina?”
Mgr. Mária ARVAYOVÁ
Vinárska škola
má opäť Zlaté
nožnice
Agrofox Ing. Andrea Líšková v spolupráci s firmou Bahco
Slovakia zorganizovala už jubilejný 15. ročník celoslovenskej
súťaže v reze viniča o „Zlaté
nožnice”. Podujatie sa uskutočnilo 6. marca 2014 vo vinohradoch VVDP Karpaty Grinava, ktoré vytvorilo veľmi dobré
podmienky pre hladký priebeh
súťaže. Súťažilo sa v 2 kategóriách: profesionál - 27 účastníkov z vinohradníckych podnikov a junior - rekordných 18
súťažiacich prevažne zo SOŠ zo
Slovenska a Českej republiky.
Porota pracovala v 3 komisiách a bola zložená z vinohradníckych odborníkov z praxe
a školstva. V kategórii junior
naša škola aj tento rok získala
najvyššiu priečku a Martin Havarík, študent 4. ročníka získal
nožnice 2x povlakované 18 karátovým zlatom.
Ing. Rastislav SCHŐN,
Stredná odborná škola
vinársko-ovocinárska Modra
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
6
Kontrola zúčtovania dotácií pre OZ
Modranské kráľovské divadlo
Hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Lazarová vykonala na základe podnetu poslancov MsZ kontrolu zúčtovania použitia dotácií
poskytnutých mestom Modra Občianskemu združeniu Modranské kráľovské divadlo v rokoch 2011 a 2012. Uvedená kontrola
bola vykonaná v súlade s § 18 f ods. 1 písm. h) zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a uznesením MsZ č. 407/37/2013 písm. A.
Predmetom kontroly bolo preveriť dodržiavanie a uplatňovanie
všeobecne záväzných právnych
predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta Modra
v oblasti poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Modry.
Cieľom kontroly bolo overiť súlad dokladov predložených občianskym združením Modranské
kráľovské divadlo k zúčtovaniu
dotácií poskytnutých mestom
Modra v rokoch 2011 a 2012
s podmienkami stanovenými vo
všeobecne záväzných nariadeniach (ďalej len „VZN“) mesta
Modra č. 7/2005 a 4/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Modry a Dohodách o poskytnutí dotácie uzatvorených medzi
mestom Modra a občianskym
združením (ďalej len „OZ“)
Modranské kráľovské divadlo
dňa 4. 5. 2011 a 30. 3. 2012.
Kontrola bola vykonaná v dokladoch založených na ekonomickom útvare MsÚ a tvorili ich
doklady, predložené OZ Modranské kráľovské divadlo pri
zúčtovaní dotácií.
Zhrnutie a závery
kontroly HK č. 15/2013
Mesto Modra poskytlo občianskemu združeniu Modranské
kráľovské divadlo v roku 2011
dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 3 600 € a v roku 2012 dotáciu
vo výške 2 500 €. OZ predložilo
žiadosti o poskytnutie dotácie, na
základe ktorých mu MsZ schválilo v rokoch 2011 a 2012 dotácie a mesto uzatvorilo dohody
o poskytnutí dotácie. V rozpore
s VZN č. 4/2011 chýbali ku žiadosti o dotáciu v roku 2012 doklad o právnej subjektivite OZ
a Stanovy OZ boli staršie ako
3 mesiace. V žiadosti o dotáciu
chýbali meno, podpis a dátum
zamestnanca MsÚ za „overenie“.
Dotáciu v roku 2011 poskytlo
mesto žiadateľovi v dvoch splátkach po 1 800 €. Prvú poukázalo na účet OZ dňa 10. 5. 2011,
druhú dňa 5. 12. 2011 po zdokladovaní účelu prvej splátky. Žiadateľ zdokladoval použitie prostriedkov z prvej splátky v výške
1 893,07 € dňa 22. 11. 2011, zamestnankyňa účtárne MsÚ vykonala kontrolu dodržania účelu
a vyzvala žiadateľa o doplnenie
vyúčtovania, čo bolo doložené
dňa 2. 12. 2011. Použitie prostriedkov z druhej splátky zdokladoval žiadateľ dňa 31. 1. 2012.
Kontrolu dodržania účelu druhej
splátky vykonali zamestnankyne
MsÚ dňa 23. 5. 2012.
Dotáciu v roku 2012 poskytlo
mesto žiadateľovi tiež v dvoch
splátkach, prvú dňa 5. 4.2012 vo
výške 1 250 € a druhú vo výške
1 250 € dňa 7. 11. 2012, čo bolo
v rozpore s § 7 ods. 2 VZN č.
4/2011, kedy mala byť druhá časť
splátky poskytnutá najneskôr do
31. júla daného kalendárneho roka. Použitie prostriedkov dotácie
zdokladoval žiadateľ dňa 31. 1.
2013 v požadovanej výške. Kontrolu použitia dotácie vykonala zamestnankyňa účtárne mesta
dňa 12. 2. 2013.
Zamestnankyne MsÚ vykonali v súlade s VZN č. 7/2005
a 4/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta
kontrolu dodržania účelu dotácií za roky 2011 a 2012 a výkon
zdokumentovali dátumom výkonu a svojím podpisom na príslušných dokladoch. Ich povinnosťou nebolo kontrolovať
korektnosť účtovníctva OZ.
Hlbším preverením dokladov
predložených k zúčtovaniu prostriedkov poskytnutých z dotácií
od mesta Modry boli zistené nedostatky, keď boli na výdavkových pokladničných dokladoch
prijímateľa dotácií vykonané
opravy v čísle účtovného dokladu v troch prípadoch v roku
2011 a predložené boli dva výdavkové pokladničné doklady
s rovnakým číslom 6/12/2011
– zo dňa 15. 12. 2011 vo výške
1 400 € a zo dňa 22. 12. 2011 vo
výške 69,84 €. Na pätnástich
výdavkových pokladničných
dokladoch občianskeho združenia chýbal podpis za „schválil“,
zdokumentovaný bol len podpis príjemcu. K jednej faktúre
z roku 2011 a dvom faktúram
z roku 2012 neboli doložené
ich prílohy – rozpis materiálu
a prác, resp. rozpis dodaného tovaru, na ktoré sa faktúry odvolávali. Preplatené boli aj faktúry
od dodávateľov, ktorí mali rovnaké sídlo podnikania ako OZ
Modranské kráľovské divadlo,
predmet podnikania obidvoch
dodávateľov súvisel s dodaným
tovarom a službami.
Hlavná kontrolórka mesta Modry nemá kompetenciu vykonať
kontrolu v účtovníctve občianskeho združenia, ani preveriť,
či fakturovaný tovar bol skutočne dodaný. Tieto činnosti sú
v kompetencii orgánov občianskeho združenia.
Navrhované
odporučenie
Pre jednoznačné určenie účelu
dokladov predkladaných k zúčtovaniu dotácií ich príjemcom
a vykonanie kontroly zúčtovania
dotácie navrhuje hlavná kontrolórka Ing. Z. Lazarová pre prednostu MsÚ odporučenie:
doplniť do VZN mesta Modry
upravujúceho poskytovanie dotácií podmienky poskytnutia dotácie, a to doklady/činnosti, na ktoré nie je možné použiť dotáciu.
Zároveň pri zúčtovaní dotácií
uviesť termín dokedy je MsÚ povinný vykonať kontrolu využitia
finančných prostriedkov dotácie.
(spracovala red., zdroj: www.
modra.sk – Správa HK
z kontroly použitia dotácie
v OZ Modranské
kráľovské divadlo)
Rádio Modra pripravilo pre svojich poslucháčov v predvolebnom
období novú reláciu pod názvom
Z vysokej politiky. V rozhovoroch
vyspovedali kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky Prof.
Milana Melníka, Jozefa Behýla,
JUDr. Jána Čarnogurského, Milana Kňažka a Prof. MUDr. Viliam
Fischer. Niekoľkí kandidáti prijali pozvanie na nahrávanie priamo
do Modry.
(red)
J. Jašek v rozhovore s M. Kňažkom (vpravo).
M. Melník.
Foto: jk, 2x
Rádio Modra vysielalo rozhovory s kandidátmi na prezidenta SR
MODRANSKÉ ZVESTI • Blahoželáme
Ten, kto v Modre žije, sto rokov sa dožije!
Storočná jubilantka prijala gratuláciu od primátorky H. Hlubockej.
V tomto roku Pána 2014 máme
znova dôvod veriť sloganu o našom milovanom kráľovskom
mestečku, hoci na tohoročnú storočnú jubilantku neplatia verše
o víne. Žila triezvym, skromným
pracovitým životom. Kronikári už začali písať dejiny osudného roku 1914 a studený február
zavial mestečko do snehu. Ale,
svet už bol – ako žartom povedala, keď som sedela v jej útulnom byte a počúvala príbeh jej
životného ľudského údelu. Detstvo na Dolnom predmestí, kde
vyrastala v rodičovskom dome,
preletela ako motýľ aj pár rokov
ľudovej školy u sestričiek uršulí-
niek. Potom, tak ako mnohé ísť
slúžiť. Varovala deti, bola „operkou“, ale nie niekde v Anglicku,
ako je teraz v móde, iba v Pezinku. Spomína, že deti boli veľmi
dobré, aj pani, najedla sa dosýtosti a domov priniesla peniažky. Ďalšia služba bola u riaditeľa lýcea v Modre, pána Starka,
ktorému patril dom na Zochovej
ulici, dnes patrí rodine Balúchovej. Keď bola staršia a silnejšia,
pripojila s k Modranom, ktorí,
ako aj teraz, chodili za prácou
do Rakúska. Narobila sa veru na
majeru v Melku. Od jari, až kým
sa repa neodviezla z poľa. Mladosť sa jej míňala v robote, ani
nedele veľa neužila. Folegrunty
boli v tej dobe prevažne pustáky
a keď tam chceli rodičia založiť
vinicu, celá rodina bola zapriahnutá ako tie koníky. Všade samé
kamenie, z ktorého vyrastali kamenice a búdy. Zem aj hnoj vynášali na mladých chrbátoch do
vinohradov aj dievčatá. Tvrdá
práca, drina, naučila ľudí vážiť si
každú piaď vinice aj každý pohárik vína, ktorý sa nemusel predať.
A keď sa narobili, Folegrunt aj
Novinu zveľadili, prišla nepriaznivá doba, o všetko prišli, mohli
len plakať na záhumenke.
Pani Jozefínu neobišla ani láska.
Vydala sa za Pavla Ochabu zo Súkenníckej ulice v roku 1951. Ale
šťastie netrvalo dlho, už v roku
1956 odišiel do večnosti a zanechal jej starosť o dve dcérky a syna. Robota, robota, každý deň, aj
sobota... A predsa sa dožila tej
stovky, pri vzornej opatere svojej
dcéry Marienky a syna Stanka.
Nerada spomína na svoj ťažký život a tak, ako vždy, všetko vkladá do rúk Božích, lebo jej viera je
Korene jeho pamätí sú hlboko zapustené do živnej pôdy
detstva v starom dome, obklo-
penom vinicami, horou a nespútanou prírodou. Jeho paleta
je plná dúhy po letnom daždi,
Spomeňte si na film Modra, ktorý natočila režisérka, scenáristka a producentka Ingrid Veninger z Kanady, dcérka Helenky
Dugovičovej z Modry. Venovala
v ňom miesto aj jubilantke, ktorá mladým tlmočí svoj názor na
lásku: Láska, to je žena a muž,
manželstvo a deti. Vysoko aktuálne posolstvo pre túto pomätenú
dobu.
Za všetkých občanov mestečka
pod Kúglom si dovoľujem gratulovať týmto článočkom, obdivujúc jej postoj k životu, pokoru, trpezlivosť, pracovitosť
a optimizmus. Kiež by sme mali
tieto priority, aj keď nám nebude dopriaty jej vek. Dvíham pomyselný pohárik modranského
s prianím zdravia, pokoja, lásky
a pekných dní neskorej jesene života.
Edita WALTEROVÁ
Príjemné posedenie s poslankyňami MsZ a priateľkami.
Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší
Slová nostalgickej piesne nám znejú v srdci nielen pri cestovaní po Slovensku. Neraz ju spievajú aj tí, ktorí sa vracajú z cudziny, keď sa im rozplynuli sny mladosti. Rodné mestečko pod
Kuglom – Modra je srdcu najdrahšie pre modranského umeleckého maliara a fotografa Ľubomíra Rapoša, ktorý sa pred
rokmi natrvalo vrátil a usadil v rodnom hniezde. Aby tu žil,
tvoril a tešil svojim umením. Dňa 26. februára 2014 sa maliar
dožil krásnych, tvorivých a požehnaných 80 rokov.
hlboká. Spomína, ako chodievala
pešo na púte do Mariatálu (Marianka) a tam sa vyžalovala zo
všetkých trápení, starostí a obáv
Panne Márii, ako odchádzala uistená o jej pomoci.
Foto: jk, 2x
Sto rokov dožije, lebo vínko pije? Zdá sa, že napriek ohováraniu, Modrania zasa až tak veľmi nepijú, lebo tých storočných rodených Modranov nepribúda. Aj deväťdesiatka je ešte vzácna,
hoci osemdesiatročných chodí po mestečku neúrekom. Chvalabohu alebo aj chvála tomu modranskému vínku? Nemám ešte
štatistiku z dávnominulých rokov. Posledná storočná, o ktorej
som písala bola pani Ruženka Chalabalová, ktorá sa dožila neuveriteľných stotri rokov a chýbal jej iba mesiac do 104 rokov.
Dňa 19. februára 2014 sa dožila požehnaných 100 rokov života
pani Jozefína Ochabová, rodená Dugovičová.
7
súmraku pod Karpatami, zrkadlenia vŕb nad potokom. Farby, najmä dominantná hnedá vo
všetkých odtieňoch, sa mieša
do mnohorakosti fantazijných
obrazov krajiniek a ľudí. Hĺbka
vypovedaného udivuje návštevníkov výstav. Každý môže obrazy interpretovať inak, ako ich
vidí v zrkadle svojich pocitov.
Sú v nich vesmírne vízie, ukryté posolstvá, prekročujú jednotu
času a priestoru, sú zrozumiteľné aj mystické.
Maliarov štýl je kópiou jeho
vnútra, dominuje v ňom utiahnutosť a pokora. Vyjadril to v nespočetných obmenách a témach.
Ako by maľoval preto, aby oslobodil dlho uzavretého ducha.
Maliarovi prajeme veľa zdravia, šťastia, tvorivých nápadov
a úspešných výstav.
Ďakujeme za reprezentáciu rodného mesta.
(ew)
MODRANSKÉ ZVESTI • Fašiangy v Modre
8
Foto: jana kuchtová a roman zatlukal
Modranská kapustnica 2014
Život v Mereme
Fašiangový ples
27. februára 2014 se veľká sála KDĽŠ Modra obliekla do slavnostného šatu a vyzdobená balónmi, girlandami a farebnými
konfetami očakávala milých hostí – klientov domovov sociálnych služieb z rôznych končín západoslovenského regiónu na
Fašiangovom plese, ktorý usporiadal Domov sociálnych služieb
a zariadenie podporovaného bývania MEREMA.
Podujatie má dlhoročnú tradíciu
a všetci, ktorí sme sa plesu zúčastnili môžeme skonštatovať,
že má neopakovateľnú atmosféru a udržiava si vynikajúcu úroveň. Tohtoročný „meremácky
ples“ ponúkol svojim návštevníkom všetko, čo k fašiangom
a dobrej zábave patrí. Veselý tanečný program v podaní klientov Meremy, veľa hudby, bohatú tombolu, chutné občerstvenie
a tanec až do neskorých večerných hodín. Ples otvoril riaditeľ
DSS a ZPB Merema Mgr. Ján
Duban. Zároveň privítal hostí – vedúcu odboru sociálnych
služieb BSK PhDr. Maricu Šikovú, riaditeľov zúčastnených
zariadení, našich milých sponzorov, sympatizantov a priateľov. Klienti DSS a ZPB Merema
otvorili ples divadelným predstavením Tanečná škola, v ktorom
predviedli svoje tanečné umenie.
Dievčatá a chlapci z Hestie Pezinok, z Betánie Senec, z DSS
Medveďov, z DSS Báhoň, DSS
prof. Matulaya na Lipského ul.
v Bratislave, DSS Plavecké Podhradie, DSS Integra Bratislava
a DSS a ZPB Merema Modra sú
zohratou partiou priateľov, čo sa
potvrdilo na tanečnom parkete.
Veríme, že všetci hostia si okrem
darčekov, chutných tort a tombolových cien domov odnášali hlavne zážitky a spomienky
na vydarené popoludnie. Veľká
vďaka patrí všetkým, ktorí svojím pričinením prispeli k tomu,
že sa Fašiangový ples vydaril
a vyčaril úsmev na tvárach a radosť v srdciach tých, ktorí to
veľmi potrebujú – našich klientov.
(dr)
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva mesta
Nový portál info systému samosprávy
Mesto Modra sa v spolupráci so svojim partnerom spoločnosťou
CORA GEO rozhodlo vybudovať nástroj na elektronizáciu svojich
služieb a ponúknuť ho občanom Modry a subjektom, ktorí majú
v meste prevádzky alebo objekty. V rámci informovanosti občanov
sa mesto Modra stalo súčasťou portálu modernej samosprávy.
Cieľom je zefektívniť komunikáciu medzi mestským úradom
a občanmi, zastrešiť všetky agendy spracované v prostredí mesta,
ponúknuť občanom (a podnikateľom) rýchly a komfortný prístup k informáciám a umožniť
vzájomnú interaktívnu komunikáciu. Portál umožňuje pristupovať k aktuálnym údajom, ktoré
evidujeme v mestskom informačnom systéme.
Verejná zóna
V sekcii verejnej zóny, elektronická verejná správa mesta Modry predstavuje nástroj na publikovanie všeobecných informácií
spracovávaných v informačnom
systéme mesta, prináša údaje
o administratívnom členení mesta, prevádzkach a podnikateľoch,
podrobné informácie o rozpočte, a taktiež publikované zmluvy, objednávky a faktúry. Všetko
s plnohodnotným a podrobným
vyhľadávaním.
Privátna zóna
V privátnej sekcii je možnosť
kontroly údajov a záväzkov, ktoré evidujeme v meste Modra vo
vzťahu k Vašej osobe alebo podnikateľskému subjektu. Získate
prístup ku kontrole obehu každého Vášho podania na Mest-
Model mestského opevnenia k nahliadnutiu
Status slobodného kráľovského mesta poskytoval niekoľko mestských práv, medzi ktoré patrilo i právo vybudovania opevnenia,
ktoré je nepopierateľnou súčasťou histórie, architektúry a stavebníctva mesta Modry. Sedemdesiattri percent hradieb stojí dodnes.
Vyhotovenie modelu mestského
opevnenia kooperuje s cieľom
uchovávať, zveľaďovať a zviditeľňovať historickú architektúru
nášho mesta. Pri realizácii modelu sa vychádzalo z historických máp, dobových fotografií,
náčrtov a dokumentov, vývojových analýz, prieskumov a tiež
z aktuálneho zamerania hradobných múrov. Jeho riešenie bolo konzultované s metodikom
Krajského pamiatkového úradu.
V modeli je vypracovaný ce-
lý systém mestského opevnenia vrátane jeho objektov ako
sú vstupné brány, bašta a mestská veža, bez okolitej zástavby
v nadväznosti na voľnú krajinu
s prihliadnutím na geomorfológiu terénu.
K modelu prislúchajú aj informačné panely, na ktorých je
zobrazený postupný stavebný
vývoj a premena hradobného
systému od minulosti až po súčasnosť.
Realizácia modelu bola podpo-
rená dotáciou Ministerstva kultúry SR v dotačnom programe
„Obnovme si svoj dom“. Model
mestského opevnenia vznikol
pri príležitosti II. ročníka „Dní
európskeho kultúrneho dedičstva v Modre“.
Dobový model zobrazujúci historické opevnenie Modry zo
17. storočia, predstavujúci ešte
v tom období absolútnu funkčnosť hradieb, je k nahliadnutiu
na Mestskom úrade v Modre,
Dukelská 38 (prvé poschodie).
Je dôležité, aby sme my aj budúce generácie chránili naše kultúrne dedičstvo tak, ako hradby po
stáročia chránia Modru.
(msú)
Odvedenie povrchových vôd z miestnej
komunikácie na národnej ulici v Modre
Foto: msú modra
V dňoch od 4. do 7. marca prebiehali stavebné práce na zachytávanie a odvedenie povrchových
vôd z miestnej komunikácie na
Národnej ulici v Modre. Týmto spôsobom sa zamedzilo vytá-
paniu pivničných priestorov priľahlých rodinných domov. K nim
dochádzalo pri dlhodobých dažďoch alebo pri rýchlom topení
snehu v zimnom období. Riešenie, ktoré sa zrealizovalo by malo
zamedziť priamemu styku povrchových vôd a fasády rodinných
domov na Národnej ulici č. 122
v Modre, kde sa stretávajú v najnižšom bode miestnej komunikácie všetky dažďové povrchové
vody. S podobnými riešeniami by
chcelo mesto Modra pokračovať
aj na ďalších úsekoch Národnej
ulice v Modre.
(msú)
9
skom úrade, prehľad o daňových
povinnostiach a tiež osobných
údajoch. Privátna zóna sa aktivuje na požiadanie pre každého
individuálne. Stačí o ňu požiadať
osobne v Kancelárii prvého kontaktu na Štúrovej 59 v Modre.
Formulár k žiadosti je v tlačenej
podobe k dispozícii v Kancelárii prvého kontaktu (Štúrova 59)
alebo v elektronickej podobe na
webovej stránke http://egov.modra.sk.
V budúcnosti plánuje mesto
Modra rozšíriť portál o možnosť
priamo komunikovať s mestom
a vybaviť niektoré agendy z pohodlia Vášho domova.
(msú)
Oprava časti
hradieb
Úspešný projekt „Oprava časti
mestského opevnenia – Modra“
bol zameraný na záchranu a revitalizáciu západnej časti hradieb.
Hlavným cieľom bolo riešenie havarijného stavu a extrémneho naklonenia určitých častí hradieb na
niektorých miestach až o 50 – 750
mm od pôvodnej osi. Výsledkom
projektu bola dostavba zrútenej
časti v dĺžke 25 m i oprava a stabilizácia staticky ohrozených susediacich častí, realizovaná bola
dodávateľsky firmou HOLLSTAV,
s.r.o., Nesluša, podľa spracovanej
a Krajským pamiatkovým úradom odsúhlasenej dokumentácie,
klasickou technológiou, použitím
kameňa z pôvodného zrúteného
a demontovaného opevnenia.
Na projekt bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
pod číslom: MK-6113/2012/1.1.,
na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 13 000
eur a grant Nadáciou VÚB v hodnote 6 000,00 €.
Ing. O. VANDÁKOVÁ, (msú)
Daňové
rozhodnutia
Mesto Modra oznamuje občanom,
že od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014 si
môžu vyzdvihnúť daňové rozhodnutia za všetky dane a poplatky
v Kancelárií prvého kontaktu, na
Štúrovej 59 v Modre. Nevyzdvihnuté rozhodnutia budú po 30. 4.
2014 občanom doručené. (msú)
10
MODRANSKÉ ZVESTI • Rekonštrukcia námestia
„Pokúsim sa z našej strany veci
vysvetliť chronologicky. Mesto
Modra pripravuje revitalizáciu
a rekonštrukciu námestia Ľ. Štúra a pri tejto príležitosti sa Slovenský vodohospodársky podnik
podujal k rekonštrukcii Stoličného potoka v Modre, ktorý sa nachádza pod námestím. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
mala dlhodobo pripravenú rekonštrukciu vodovodného potrubia v Modre a to v úsekoch pod
ulicami Dolná, Štúrova a Horná.
Takže tieto dve spomínané akcie
boli z pragmatických dôvodov
zosúladené tak, aby sa v budúcnosti nemuselo znova v týchto lokalitách kopať a búrať.
Zároveň BVS rozhodla aj o kompletnej rekonštrukcii kanalizácie. V rámci investičného
projektu vykonáme kompletnú
rekonštrukciu vodovodného potrubia a kanalizácie pod námestím v Modre. Výmena vodovodného potrubia bola plánovanou
investíciou BVS. Rekonštrukciu
kanalizácie budeme robiť kvôli plánovanej revitalizácii modranského námestia. Ide o kanalizáciu mesta Modry a jej oprava
nebude mať žiaden vplyv na okolité obce. V rámci projektu budeme rekonštruovať existujúce
vodovodné prípojky, existujúce
kanalizačné prípojky pripojíme
na zrekonštruovanú kanalizáciu, a čo sa týka nových prípojok, tie si budú hradiť samotní
žiadatelia. Mesto Modra robilo prieskum v tejto otázke. My
môžeme Modranom odporučiť,
že prípade, ak nemajú tieto veci
vysporiadané, aby tak urobili čo
najskôr, pretože po tejto obrovskej kompletnej rekonštrukcii to
už nebude možné.
Momentálne sa nachádzame
v štádiu výberu zhotoviteľa, máme platné stavebné povolenie.
Slovenský vodohospodársky podnik bude
rekonštruovať koryto Stoličného potoka
pod modranským námestím
„Stoličný potok v Modre patrí do
správy Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., pričom
našou základnou povinnosťou je
udržiavať potok v súlade so Zákonom č.7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami“ – uviedol pre
Modranské zvesti hovorca SVP,š.p. Banská Štiavnica Mgr. Ľuboš
Krno. „To znamená, že v rámci
opráv a údržby musíme zabezpečovať vyhovujúcu a bezproblémovú prietokovosť potoka jeho čistením, odstraňovaním naplavených
nánosov a nežiaducich náletových drevín. Keďže sa však v posledných mesiacoch zistil už aj
nevyhovujúci, ba priam havarijný
technický stav potoka, keď je kapacita jeho koryta nedostatočná,
rozhodli sme sa ho preto zaradiť
do plánu rekonštrukcie“, poznamenal Krno.
Vodohospodári, podľa svojho hovorcu však v súvislosti s touto re-
konštrukciou využili aj ďalší fakt,
ktorým je celková rekonštrukcia
modranského námestia pred budúcoročnými významnými oslavami 200-ročnice narodenia slovenského velikána – politika,
filozofa, historika, spisovateľa,
básnika, publicistu, jazykovedca
a kodifikátora spisovnej slovenčiny, národného buditeľa i poslanca
Uhorského snemu za mesto
Zvolen, ktorý posledné roky svojho života prežil práve v Modre.
Mestská samospráva sa samozrejme pri týchto oslavách bude
chcieť popýšiť aj skrášlením svojho námestia a okolia. Preto má
záujem o rekonštrukciu námestia
a popri tom je samozrejme potrebné zrekonštruovať aj inžinierske siete. Bratislavská vodárenská
spoločnosť bude rekonštruovať
vodovodnú a kanalizačnú sieť a
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zrekonštruuje spomínaný
Stoličný potok. Všetky práce budú
vodohospodári robiť v súčinnosti
s ostatnými investormi tak, aby
boli ukončené ešte pred oslavami
Roka Ľ. Štúra.
„Prerábať budeme obe časti potoka, odkrytú j zakrytú. Dĺžka krytého profilu je viac ako 770 metrov a odkrytý úsek meria takmer
Rekonštruovať začneme v čase,
keď Slovenský vodohospodársky
podnik začne s rekonštrukciou
vodného koryta potoka. Odhadujeme, že celá oprava by mala
zo strany BVS trvať 12 mesiacov
od jej začiatku. Kvôli logistike je
potrebné ju realizovať v štyroch
etapách. Náklad pre rekonštrukciu sietí na námestí v Modre zo
strany BVS bude cca 2,5 mil
EUR. Prostriedky máme vlastné,
z nášho rozpočtu.
Mesto pripravuje v rámci predmetnej aktivity aj výstavbu dažďovej kanalizácie. Uvedená
dažďová kanalizácia bude odvádzať vody z povrchového odtoku
z námestia a menších priľahlých
spádových území do potoka (mimo verejnú kanalizáciu BVS)”.
(red.), Zenon MIKLE,
hovorca BVS, a.s.
21 metrov. Začiatok úpravy bude
na Štúrovej ulici, v časti nad evanjelickým kostolom a rekonštrukcia
bude končiť nad starou vinohradníckou školou na Hornej ulici.
Stavba sa bude členiť na 10 stavebných objektov, ktoré zahŕňajú
odstránenia asfaltových povrchov,
výkop stavebnej jamy, preložky
a iné. Rekonštrukciu budeme vykonávať po úsekoch v smere proti toku“- dodal hovorca vodohospodárov. Stavba Rekonštrukcia
námestia v Modre je náročná po
viacerých stránkach. Oprávnené
náklady vodohospodári odhadujú
na 2 856 000 EUR. Vyše 80, 75
% tohto objemu bude hradených
z Kohézneho fondu EÚ, 14,25 %
financií poskytne štátny rozpočet
a 5 –timi % sa bude podieľať SVP.
V súčasnej dobe prebieha samotný proces vyhodnocovania ponúk
verejného obstarávania (VO). Výsledok VO bude ešte podliehať
schváleniu Ministerstva životného prostredia SR. Po vyhodnotení
ponúk a výbere dodávateľa stavby bude uchádzačovi odovzdané
samotné stavenisko. Rekonštrukciu Stoličného potoka budú musieť však ukončiť do septembra
budúceho roka. J. KUCHTOVÁ
Foto: archív Ľk
Foto: archív zm
Ako je pripravená Bratislavská vodárenská spoločnosť
na rekonštrukciu modranského námestia porozprával
hovorca spoločnosti Zenon Mikle
´ mestia
MODRANSKÉ ZVESTI • Rekonštrukcia ná
11
Predseda Komisie územného
plánovania, ŽP a pamiatok
Mgr. Juraj Petrakovič:
„Revitalizácia námestia je jedným z bodov programového vyhlásenia primátorky a poslancov. Prvý impulz, ktorý prišiel do
komisie, bola žiadosť o vyčlenenie finančnej čiastky z rozpočtu
na projektovú dokumentáciu pre
územné rozhodnutie pre revitalizáciu námestia. Bolo to v apríli
2013, komisia žiadosť odporučila, s podmienkou, aby sa členovia komisie mohli aktívne zapájať do procesu obstarávania,
výberu dodávateľa, a samotného
návrhu realizácie rekonštrukcie.
O výbere spracovateľa projektovej dokumentácie sme sa dozvedeli až z webovej stránky mesta.
Ďalšou informáciou bolo predloženie rozpracovaného projektu na zasadnutie komisie v októbri 2013. Spracovateľ v nej
prezentoval koncepciu, urbanistické riešenie, povrchy, dlažby,
architektonické dominanty. Štúdia v tom čase neobsahovala riešenie technickej infraštruktúry,
komunikácií, statickej dopravy,
ani návrh obchádzok počas výstavby. Komisia územného plánovania, ŽP a pamiatok vzniesla
k prezentovanej koncepcii viaceré pripomienky, ktoré sú uvedené v zápisnici z komisie. Začiatkom decembra sa konali viaceré
verejné prerokovania, na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia dvoch spoluinvestorov. Keďže bolo podľa názoru viacerých
poslancov mnoho nedostatkov
v dokumentácii, mali sme snahu
o stretnutie s pani primátorkou
a požiadali sme ju o vytvorenie
pracovnej skupiny, ktorá by nedostatky doriešila.
Mesto Modra následne podalo na stavebný úrad dokumentáciu revitalizácie námestia na
územne rozhodnutie, takže nám
nezostala iná možnosť, než pripomienkovať dokumentáciu ako
účastníci konania. Poslanci Ján
Zigo, Marián Gavorník, Michal
Petrík, Jakub Liška a Juraj Petrakovič sme si v stanovenej lehote a to do 10. februára uplatnili svoje pripomienky, námietky
a návrhy k preloženému riešeniu.
Uvediem najdôležitejšie.
Projektová dokumentácia nerieši komplexne odvod dažďových
vôd. Rieši iba odvedenie dažďových vôd z plochy námestia a z
fasádnych časti striech zaústením do navrhovanej splaškovej
kanalizácie. Vôbec sa nezaoberala dažďovými vodami z dvorov a dvorových častí striech.
Nezaoberala sa ani riešením
historického a nového odvodnenia pivníc a celkovou retenčnou
schopnosťou námestia.
Ďalším okruhom pripomienok
je parkovanie a obsluha prevádzok, ktoré sú na námestí. Robili
de naopak vyľudneným priestorom a návštevníci Modry si vynovené historické centrum pozrú
iba spoza skla idúceho auta,
pretože nebudú mať kde zaparkovať.
Dôležitá oblasť, ktorú sme pripomienkovali a ktorá je aj mojou srdcovou záležitosťou je verejná zeleň a potok. Je mi ľúto
ako sme sa postavili k potoku na
námestí. Náš potok je fenomén,
ktorý formoval zástavbu na námestí a bez neho by sme nepoznali Modru takú, aká je a pravdepodobne by naše mesto malo
aj iné meno. Mrzí ma, že z potoka vznikne betónová stoka, ktorá
čaká na storočnú vodu. Myslím,
že to nie je hodné ani historického slobodného kráľovského
mesta a ani moderného európskeho mesta. Domnievame sa,
sme si analýzu statickej dopravy a vyšlo nám, že v súčasnosti v riešenom území 230 – 250
parkovacích miest. Projektová
dokumentácia navrhuje cca 90
parkovacích miest, niektoré sú
navrhnuté nereálne, napríklad
pred vstupmi do domov. Čiže zo
súčasného počtu má v riešenom
území zostať takmer iba jedna
tretina. Určite by nemala byť
centrálna časť námestia jedným
veľkým parkoviskom, ale treba
predísť paradoxu, že námestie
obnovené a určené pre ľudí, bu-
že v dokumentácii by sa ešte dali
robiť zmeny, ktoré nijako nebránia prevádzkovým vzťahom. Dal
by sa napríklad otvoriť potok
v určitom úseku, zakryť liatinovou mrežou. V súčasnej dobe je
dokumentácia pre rekonštrukciu
Stoličného potoka právoplatná
a prebieha proces obstarania
zhotoviteľa realizácie. Pri zmenách, by sa muselo vstúpiť do
rokovania s investorom, ale opakujem, nejde o iné riešenia potoka, iba o inú modifikáciu riešenia povrchu.
V neposlednom rade dôležitou
oblasťou, ktorá z nášho pohľadu nie je doriešená, je zeleň na
námestí. Dokumentácia rieši
iba potvrdenie súčasného stavu,
s pridaním štyroch pagaštanov
v priestore budúcich autobusových zastávok. Zeleň má byť
chápaná ako rovnocenná súčasť
priestoru a nie iba ako doplnok.
Toto riešenie nevychádza z tradícií, ktoré Modra má. Dovolím
si tvrdiť, že naše námestie si zaslúži byť tradičnejšie a zelenšie,
nielen asfaltový, kamenný a betónový povrch.
Naše pripomienky majú za cieľ
skvalitniť navrhované riešenie
a pevne veríme, že budú zapracované do podmienok územného
rozhodnutia pre dopracovanie
projektu pre stavebné povolenie.
Domnievame sa, že pokiaľ chceme nielen úspešne začať, ale aj
ukončiť revitalizáciu námestia,
tak máme iba dve možnosti. Jednou je veľmi rýchlo a kvalitne
dopracovať dokumentáciu pre
stavebné povolenie a podklady,
ktoré sú k tomu nevyhnutné. Druhou možnosťou je oddialiť rekonštrukciu Stoličného potoka a pripraviť sa na riešenie námestia
zodpovednejšie a lepšie.“
(red.); Juraj PETRAKOVIČ,
predseda Komisie územného
plánovania, životného
prostredia a pamiatok
Foto: jk, 2x
Komisia územného plánovania, životného prostredia
a pamiatok vzniesla pripomienky v projektu
rekonštrukcie námestia v Modre
12
MODRANSKÉ ZVESTI • Rekonštrukcia námestia
Má Modra peniaze na revitalizáciu námestia?
Odpovedá predseda Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ Ing. Ján Jašek
Pri takom veľkom projekte, akým bezpochyby je Rekonštrukcia
námestia v Modre je azda najdôležitejšou otázkou financovanie.
Jednotliví dodávatelia, SVP aj BVS, majú pripravené financie
na svoje časti plánovaných prac. Predseda Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ Ing. Ján Jašek porozprával o finančných
možnostiach mesta v súvislosti s prezentovanou pripravovanou
revitalizáciou a rekonštrukciou námestia.
Ako pristupuje v súčasnosti
Komisia finančná a majetková
k zámeru revitalizácie námestia v Modre?
Na začiatok musím žiaľ uviesť,
že z finančného hľadiska príprava rekonštrukcie námestia nebola pripravovaná v úzkej súčinnosti s MsZ. Poslanci sa k tejto
téme dostali až v polovici
minulého roku 2013, kedy bol
projekt spracovaný a predložený najmä z hľadiska architektonického návrhu a vizualizácie. Samozrejme na stretnutiach
s projektantami a riešiteľmi revitalizácie sa začali, najmä teda
z mojej strany ako zástupcu finančnej a majetkovej komisie,
objavovať otázky na tému financovania, pretože takúto investíciu mesta a obce riešia väčšinou
z externých zdrojov, ako sú európske fondy.
Vie, podľa Vás, Modra nájsť
na takúto obrovskú investíciu
peniaze?
Samotné finančne zdroje a finančné možnosti mesta Modry
na financovanie investície takéhoto rozsahu nestačia. Treba
tuto investíciu chápať v širších
súvislostiach s ohľadom na stav
mestského majetku a očakávaných finančných výdavkov
v budúcnosti v horizonte desiatich rokov. Pokiaľ by mesto
malo platiť revitalizáciu námestia z vlastných zdrojov tak,
ako nám bol predložený projekt
a odhady financovania, bez použitia dotácii alebo euro fondových peňazí, tak by to bola jediná investícia, ktorú by mohlo
realizovať možno v najbližších
desiatich rokoch s tým, že ani
táto investícia by bez predaja
majetku nemohla byť plne krytá. Pokúsim sa to vysvetliť na
príklade. Mesto Modra má finančné rezervy okolo 700 000
€, pričom náklady na plánované investície – opravu dažďovej
kanalizácie a revitalizácie povrchu námestia boli odhadnuté
na 3 – 4 mil. €. Mesto Modra
má možnosť zobrať si úver do
výšky 3 mil. €. Pri rozhodovaní
o investíciách, či investovať do
námestia alebo iného mestského majetku, sme plánovali sa
rozhodovať na základe koncepcie nakladania s majetkom, ktorú MsZ dalo vypracovať MsÚ
už v roku 2011 v rámci programového vyhlásenia. Tento dokument stále nebol predložený,
takže presne nevieme, aké finančné investície máme očakávať v najbližších piatich až
desiatich rokoch s ohľadom na
zabezpečenie potrebných služieb pre občanov.
Vedeli by, teoreticky, ostatní
investori, BVS a SVP pomôcť
s financovaním revitalizácie
povrchov námestia?
Bez toho, aby bolo jednoznačne
povedané, aké množstvo financií
poskytnuté externými zdrojmi,
či už sú to investori ostatných
časti rekonštrukcie námestia
SVP a BVS alebo peniaze z európskych fondov, si myslím, že
hradiť túto investíciu len z vlastných zdrojov by bolo pre mesto
neúnosné. Už na začiatku pri
stretnutiach s riešiteľmi revitalizácie námestia boli vyslovené
názory o tom, že títo paralelní
investori SVP a BVS by mohli
mestu posunúť časť finančných
prostriedkov, ktoré majú pripravené na túto akciu. Tým, že
nedajú do pôvodného stavu povrchy, čo im vlastne vyplýva ako
záväzok pri takejto investícii, by
tieto financie mohli presunúť na
mesto a ono by ich mohlo použiť
ako zdroj pri financovaní revitalizácie povrchu námestia.
Až pri verejnom stretnutí k ná-
vrhu revitalizácie námestia prišlo k prvému osobnému stretnutiu medzi poslancami MsZ
a zástupcami týchto investorov.
Zástupcovia SVP vysvetlili, že
nie je možné, aby financie presúvali na mesto, pretože rekonštrukcia z ich strany je financovaná z kohéznych fondov, kde je
jednoznačne stanovené, na aký
účel a akým spôsobom sa musia
peniaze použiť.
Takže jednoduchá rovnica nepustí – potrebujeme 3 – 4 mil.
€ na plánovanú revitalizáciu, no
k dispozícii máme iba 700 tis. €
a môžeme čerpať úver vo výške do 3 mil €. Pokiaľ by bol na
revitalizáciu námestia poskytnutý a použitý úver, budeme ho
musieť splácať niekoľko rokov.
Počas tejto doby dokážeme prebytkom z bežného rozpočtu vykryť maximálne splácanie úveru
a nie ďalšie investície v meste.
To znamená, že nebudeme môcť
opraviť školy, škôlky, chodníky
a iné...
Takže uvažuje sa o predaji
mestského
majetku,
ako
o zdroji financovania opravy
námestia?
Zo strany poslancov a zo strany
finančnej a majetkovej komisie
takýto návrh nepadol. Očakávali sme ho zo strany mesta, a ja
osobne som od MsÚ očakával,
že pri predložení plánu rekonštrukcie nám predloží úrad aj
určitý plán financovania. Takýto plán nie je o tom, koľko bude
námestie stáť, ale koľko peňazí môže mesto uvoľniť na tento
zámer. A práve zo spomínanej
koncepcie nakladania s majetkom mesta malo vyplynúť, aké
finančné zdroje môžeme uvoľniť
predajom nepotrebného majetku
mesta a naopak, aké kapitálové
investície bude potrebovať majetok, ktorý si mesto plánuje ponechať.
Je predpoklad, že nosná časť
nákladov spojených s opravami vrchnej časti námestia (povrchu), ktorú by malo mesto
zo svojich vlastných zdrojov,
by mohla byť zakotvená v roz-
počte na rok 2015?
Momentálne myslím, že nie.
Pretože, ako som spomenul, asi
700 tis. €, ktoré máme k dispozícii, je suma o málo väčšia ako
je suma potrebná na realizáciu
dažďovej kanalizácie. Pri tejto
rekonštrukcii je to pravdepodobne nutná investícia, pokiaľ nechceme, aby nám námestie ostalo
plávať. Čiže toto budú peniaze
„pod zemou“. Suma, ktorá z tejto rezervy ostane, bude nízka,
takže pokiaľ nebudeme mať informáciu od MsÚ, ako sú zabezpečené externé zdroje, do úvahy prichádzajú jedine úverové
zdroje, s už spomenutými obmedzeniami pre mesto.
Je v mestskom rozpočte v súčasnosti už alokovaná čiastka
na rekonštrukciu námestia?
Nie zatiaľ nie je, momentálne prebieha územné konanie,
kde je ešte aj množstvo vecných pripomienok, nielen finančných. Jeden z otáznikov je
aj ten, prečo pri takejto zaujímavej investícii, ktorá na dlhé
desaťročia pozmení tvár mesta,
nebola vyhlásená súťaž návrhov, v rámci ktorej by sa zvážili
viaceré alternatívy rekonštrukcie? Bolo jednoznačne povedané, že toto je návrh, o ktorom sa
ideme baviť. Akékoľvek varianty boli vynechané. Až prebehne
územné konanie, tak potom sa
uvidí, či sa pustíme do stavebného projektu zrekonštruovať
námestie súčasne s investíciami SVP a BVS, pretože tieto inštitúcie, ako to nateraz vyzerá,
budú musieť povrch upraviť do
pôvodného stavu. Z finančného hľadiska tým, či Modra bude robiť rekonštrukciu povrchu
teraz alebo o pár rokov neskôr,
nezískame nič. Skôr by som sa
zameral na stanovenie modelu
financovania a získanie externých zdrojov financovania, aby
sme si mohli povedať, že ideme
do niečoho, čo vieme, že dokážeme finančne utiahnuť.
(red.), Ing. Ján JAŠEK,
Komisia finančná a majetková
pri MsZ v Modre
MODRANSKÉ ZVESTI • Rekonštrukcia námestia
Rekonštrukcia námestia Ľ. Štúra
v Modre – najnovšie informácie z MsÚ
Prečo mesto pristupuje k rekonštrukcii v tomto období?
Vzhľadom na kritický stav Stoličného potoka, ktorý tečie
v uzavretom kanáli pod námestím a má na viacerých miestach
porušenú klenbu a prepadáva
sa, Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p., ktorý je majiteľom
a správcom potoka pripravuje v tomto období jeho opravu.
Taktiež Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a. s. v súčasnosti finalizuje prípravy na realizáciu
rekonštrukcie vodovodného potrubia a kanalizácie. Toto je príležitosť pre mesto Modra riešiť
verejné priestranstvo a infraštruktúru tohto územia komplexne i s povrchovými úpravami.
Akým spôsobom bude zabezpečený chod ostatných mestských častí?
Vplyv na bežný život obyvateľstva nastane začatím výkopových
prác. Niektoré časti mesta budú
ovplyvnené zmenou organizácie
dopravy, zatiaľ čo iných častí sa
rekonštrukčné práce nedotknú.
Bližšie informácie o obchádzkach nájdete na webovej strán-
ke mesta v sekcii „Rekonštrukcia
námestia Ľudovíta Štúra“.
Budeme mať v tomto roku
v Modre slávnosti vinobrania?
Ako budú a kde prebiehať?
Vzhľadom na pripravovanú rekonštrukciu, realizácia Malokarpatského vinobrania v Modre
nebola na rok 2014 naplánovaná
a nebola súčasťou rozpočtu mesta.
V akom štádiu má mesto zabezpečenú a rozbehnutú priamu spoluprácu s Modranmi,
najmä tými, ktorých sa rekonštrukcia priamo dotkne (oblasť námestia a obchádzkových trás)?
Mesto Modra úzko spolupracuje s občanmi a majiteľmi nehnuteľností a pozemkov nachádzajúcich sa na dotknutej časti
územia. V roku 2013 bola uskutočnená dotazníková akcia na
monitoring stavu inžinierskych
sietí nehnuteľností. S vlastníkmi
nehnuteľností bolo zvolaných
niekoľko pracovných stretnutí.
V decembri 2012 sa uskutočnili
dve verejné zhromaždenia k tej-
Jarné upratovanie
Jarné upratovanie začínajú dobrovoľníci a občianske združenia
5. apríla 2014. Mestský úrad pozýva každého, kto chce priložiť
ruku k dielu, každého, komu záleží na životnom prostredí okolo
nás. Urobme tak spoločne veľa
prospešného pre naše mesto.
Do jarného upratovania sa zapájajú tak, ako aj po minulé roky,
obe základné školy, Vajanského
93 a ZŠ Ľ. Štúra, spolu so Spojenou školou. Deti týchto modranských škôl začnú s upratovaním čistením v piatok 11. apríla.
Zo stredných škôl sú prihlásení
študenti pedagógovia z Gymnázia K. Štúra, ktoré sa zapojí do
jarného upratovania 10. apríla,
a Stredná odborná škola vinárko-ovocinárska spolu s pedagogickou a kultúrnou akadémiou sa
pridajú k celomestskej akcii už 8.
apríla.
„Veľmi nás teší záujem žiakov
navštevujúcich školské zariadenia na území mesta, o prostredie
v ktorom trávia svoj či už pracovný alebo voľný čas. Verím, že
nám počasie bude priať aj tento krát a všetci spolu strávime
pekné a príjemné dni venované
skrášľovaniu mesta a jeho pekného okolia“, dodáva Ing. Kristína Čechová z Referátu životného
prostredia MsÚ Modra.
Mesto Modra privíta záujem
verejnosti na celomestskej akcii. Zaregistrujte sa v Kancelárii
prvého kontaktu - tel. 033/6908
333 alebo na odpadovej linke
0904 889 542, kde uvediete svoje meno a tel. číslo, konkrétne
miesto, kde by ste chceli upratovať a približne koľko vás bude.
(red), info: Ing. Kristína ČECHOVÁ, samostatný
odborný referent ŽP
to téme a to v Modre a v Modre-Kráľovej, kde boli informovaní
o pripravovanej rekonštrukcii.
Občania sa môžu informovať i prostredníctvom webovej
stránky mesta Modry - aktualizovaná záložka “Rekonštrukcia Námestia Ľudovíta Štúra“
i prostredníctvom e-mailu [email protected]
Reálne, kedy sa začne s rekonštrukciu (mesiac, presnejší dátum)?
V týchto dňoch investori SVP
š.p. a BVS a.s. sú v štádiu ukončovania výberu dodávateľa. Ako
náhle Mesto Modra dostane vyrozumenie, budeme verejnosť
informovať o začiatku rekonštrukčných prác na Stoličnom
potoku, vodovodnom potrubí
a kanalizácie.
Investor Mesto Modra v súčasnosti očakáva vydanie územného rozhodnutia. Po odsúhlasení financovania ďalšieho stupňa
projektovej dokumentácie – projekt pre stavebné povolenie, zadá vypracovanie tejto dokumentácie.
Kedy zaznamenáme už prvé
dopravné obmedzenia? Kadiaľ presne povedie obchádzková trasa?
Obmedzenia v doprave osobných i nákladných automobilov je podmienené začiatkom
rekonštrukčných prác. Postupne rozkopané budú ulice Štúrova a Horná ul. Dopravné obmedzenia sa priamo budú dotýkať
i ulíc Baštová, Dukelská, Dolná.
Modra nebude celkovo prejazdná pre ťažkú nákladnú dopravu
nad 7,5 tony, s výnimkou autobusovej dopravy. Počas obdobia stavebných prác bude doprava v úseku od Baštovej ulice po
Starú vinársku školu vedená jedným jazdným pruhom a regulovaná svetelnou signalizáciou.
V rámci hromadnej autobusovej
dopravy bude v období rekonštrukcie hlavný prestupový uzol
presunutý z námestia Ľudovíta
Štúra pred Obchodný dom na
Dukelskej ulici v Modre. Zrušená bude aj zastávka pri Kaplnke.
Autobusy budú premávať podľa platných cestovných poriadkov jednotlivých prepravných
spoločností po vyznačených obchádzkových trasách v meste.
Ostatné zastávky budú fungovať
bez zmien a obmedzení. Plán organizácie dopravy je zverejnený
na webovej stránke mesta.
(red, msú)
Odvoz elektroodpadu
Mesto Modra pripomína občanom blížiaci sa termín bezplatného
odvozu nebezpečného odpadu, batérií, žiariviek a použitých jedlých olejov z domácností. Odvoz sa uskutoční v sobotu, 12. apríla 2014 v meste Modra, Modra – Kráľová a Modra – Harmónia.
Adresný zvoz nebezpečného odpadu bude prebiehať v Modre a v historickej časti Kráľová.
Každý kto má záujem o odvoz
elektroodpadu a olejov nahlási svoju požiadavku na odvoz
Kancelárii prvého kontaktu na
tel. č. 6908 333; dana.janosova@
modra.sk. Odber nahláseného
odpadu bude vykonaný v čase od
8.00-14.00.
Pracovníci elektrospotrebiče prevezmú priamo pri vozidle. Manipuláciu s elektrospotrebičmi
a ich znesenie k vozidlu si musia obyvatelia zabezpečiť sami.
Použité jedlé oleje je potrebné odovzdať v riadne uzatvorenej plastovej fľaši. Na námestí
v Harmónii (pod autobusovou
zastávkou) bude mestom vyhradené a označené zberné miesto,
kde je možné do 9.00 h zhromaždiť odpad.
Upozorňujeme, že je prísne zakázané vyložené elektrospotrebiče rozoberať a vykrádať.
Odvoz elektroodpadu bude vykonávať spoločnosť A.S.A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5,
917 01 Trnava. Bližšie informácie vám poskytnú v kancelárii
prvého kontaktu a Ing. Kristína Čechová (telefonický kontakt: 033/6908304, e-mail: [email protected]) a na
odpadovej linke mesta Modra
0904 889 542.(msú)
13
MODRANSKÉ ZVESTI • Dotácie
14
Prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta
Na MsÚ v Modre do 31. 1. 2014 bolo doručených 60 žiadostí. Spolu tvorili 173 047 €. V rozpočte mesta bolo vyčlenených na dotácie
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Žiadateľ
Šachový klub Modra
TJ Slovan Modra - volejbalový oddiel
Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra
FBC Blueberries Modra
OZ Haló - Modra
Futbalový club Slovan Modra
Malé Karpaty športový klub
ŠPORTOVÁ KOMISIA
MoKraĎ
DFS Mgdalénka
OZ Kráľovan
VINCÚR - spolok vinohradníkov a vinárov Modra
AVAMET klub č.944 IMPULZ
Spoločnosť priateľov poézie
Hudba Modre
SNM - Múzeum Ľ.Šrúra
OZ Poľné ľalie v Modre Kráľovej
Modranský okrášľovací spolok
Modranské kráľovské divadlo
Modranské kráľovské divadlo
Modranské kráľovské divadlo
Spevácky zbor „Chorus angelicus” pri ZUŠ Modra
Modranská beseda
Modranská beseda
Mestská organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovkíkov
KULTÚRNA KOMISIA
OZ Modrá hviezdička
SRRZ Rodičovské združenie pri MŠ Sládkovičova
RR ZUŠ
RR ZUŠ
Súkromné centrum voľného času
Súkromné centrum voľného času
Súkromné centrum voľného času
Súkromné centrum voľného času
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Slovenský skauting
OZ Európsky škôlkár
Modranská muzeálna spoločnosť
Mažoretky KESSA
ŠKOLSKÁ KOMISIA
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Jednota dôchodcov Slovenska a klub dôchodcov v Modre
Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Modre
Claudianum, n.o - Rehabilitačné stredisko Claudianum
SOCIÁLNA KOMISIA
OZ Priatelia lesa
Modranský turistický spolok
OZ Poľné ľalie v Modre Kráľovej
OZ Ochrana zdravia a životného prostredia
EkoGarten
ENVIROMENTÁLNA KOMISIA
Komisia
ŠPORTOVÁ KOMISIA
KULTÚRNA KOMISIA
ŠKOLSKÁ KOMISIA
SOCIÁLNA KOMISIA
ENVIROMENTÁLNA KOMISIA
SPOLU
67 790 €. Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili celkovo 63 590
€ na dotácie.
(red, www.modra.sk)
Dátum doručenia
1/30/2014
11/21/2013
1/23/2014
1/28/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/30/2014
1/10/2014
1/16/2014
1/10/2014
1/27/2014
1/27/2014
1/29/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/10/2014
1/30/2014
1/29/2014
1/7/2014
1/7/2014
1/17/2014
1/17/2014
1/17/2014
1/17/2014
1/28/2014
1/28/2014
1/27/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/29/2014
12/11/2013
12/20/2013
1/31/2014
1/10/2014
1/30/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
Rozpočet
35 200
22 200
7 100
2 100
1 190
67 790
Požadovaná suma
2 500
1 100
25 000
18 450
500
12000
3300
103 355
2 000
8 000
2 350
1 000
2 780
250
3 000
1 600
1 810
4 000
1 300
2 700
2 500
600
1 600
4 350
200
48 890
470
400
800
1 500
150
300
200
250
2 000
2 000
400
1 500
1 200
13 320
400
750
500
950
2 600
332
850
1 000
850
1 850
4 882
Pridelená suma
32 600
20 800
7 100
1 900
1 190
64 990
Schválená suma
1 250
900
15 000
4 000
350
8100
3000
32 600
1 000
6 500
1 200
500
800
200
1 750
800
900
500
0
1 200
0
300
1 000
4 000
150
20 800
200
200
600
1 000
150
100
150
150
500
2 000
200
1 300
550
7 100
150
750
500
500
1 900
0
0
400
300
490
1 190
Zostatok
2 600
1 400
0
200
0
2 800
MODRANSKÉ ZVESTI • Spoločenská kronika/Inzercia
Tichá spomienka
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Bartoš Boris
Biceková Johana
Bordáč Filip Sebastián
Čechovič David
Urbanovičová Katarína
Wagnerová Isabel
Opustili nás:
Žáková Vilma, 90 r.
Oslay Milan, 54 r.
Martinkovič Marián, 55 r.
Skovajsa Viktor, 77 r.
Feranec Milan, 64 r.
Jubilanti:
95 ročná
Jarábková Jozefína
90 ročné
Gavorníková Marta
Uherčíková Mária
85 ročná
Zemancová Mária
11. 2.
16. 2.
6. 2.
5. 2.
18. 2.
3. 2.
29. 1.
4. 2.
16. 2.
19. 2.
28. 2.
20. 3.
7. 3.
23. 3.
7. 3.
Darovali krv
Schmidtová Edita, Chudík Michal, Durdovanská Zuzana, Urland Andrej, Vršek Jaroslav, Fico
Marek, Marián Liška, Murárik Ladislav, Šimonovič Ľuboš,
Glozneková Katarína, Krčmárová Iveta, Krčmárová Alžbeta,
Machanová Adriána, Palacková
Veronika, Mihalkovič Vincent,
Duban Denis, Král Slavomír,
80 ročný
Jurikovič Karol
23. 3.
75 roční
Fleischhackerová Anna 27. 3.
Grúberová Marta
6. 3.
Kujovičová Anna
25. 3.
Ing. Taubinger Karol
11. 3.
Terifaj Imrich
11. 3.
70 roční
Filipová Anna
18. 3.
Fleischhackerová Marta 23. 3.
Grausová Mária
6. 3.
Kaššová Elena
13. 3.
Koníková Anna
13. 3.
Líšková Anna
15. 3.
Marcinová Daniela
22. 3.
Paták Viliam
9. 3.
Pešková Vilma
28. 3.
Ing. Sodoma Vladimír
3. 3.
Eva HORVÁTHOVÁ,
evidencia obyvateľov
Sobolová Lenka, Benkovská
Linda, Kunovský Juraj, Grančičová Dominika, Suljanovič Enrico, Hupková Dáša, Krajčovičová Nadežda, Graus Michal,
Hyllova Katarina, Svobodová
Lenka, Valla Martin, Demovič
Dezider, Gažová Maria, Gažo
Marek, Dubanová Lenka, Fialová Erika, Štefiková Romana,
Ženišová Katarína, Budská Eva,
Hornáčková Božena, Vorosová
Dominika, Baričičová Soňa.
Foto: archív klubu
Členovia kynologického klubu J. Stolárika
darovali krv.
Dňa 3. 4. 2014 si pripomíname nedožité 90. narodeniny nášho drahého otca, dedka a pradedka dipl. tech.
Viliama Košnára. S láskou spomínajú deti, vnúčatá
a pravnúčatá. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Spomienka
Dňa 6. 4. 2014 uplynie rok, čo nás opustil drahý manžel, otec a opapa Ján Hlavinka. Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Spomíname
Čas ubieha a nevráti čo vzal, len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú. Dňa 4. 3. 2014 uplynie
10 rokov čo nás navždy opustil náš manžel, otec, starý
otec a prastarý otec Ján Ochaba. Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku. Ďakuje manželka Anna, deti Marcela, Marián a Roman s rodinami.
Nezabúdame
Ten, kto ho poznal spomína, ten kto ho mal rád nezabúda. Dňa 5. 4. 2014 uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný syn, otec, brat, švagor, strýko,
krstný otec a kamarát Anton Vittek. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Spomienka
V marci 2014 uplynie 60 rokov, čo nás navždy opustil
vo veku 37 rokov otec, dedko a pradedko Alexander
Vojtek. S láskou a úctou spomína syn Alexander s rodinou.
Tichá spomienka
Dňa 2. 4. 2014 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a starý otec Ing. Ladislav
Lošonský, CSc. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Ticho spomíname
Dňa 13. 2. 2014 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko Ladislav Brimich
v 82. roku svojho života. Za tichú spomienku ďakujeme. Smútiaca rodina.
Riadková inzercia
zz Čistím zanedbané pozemky.
Tel.: 0905/426 058
zz Predáme 3-izb. Byt v novostavbe na Bratislavskej ul.
v Modre. Termín dokončenia:
okt. 2014. Tel.: 0905/425 929,
www.byty-modra.sk.
zz Predám 2-izb. byt po kompletnej rekonštrukcii na Podhorskej
ulici v Modre. Cena 66 500.
Tel.: 0903 935 128
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti chrbtice, pacienti po zlomeninách, cvičenie
podľa Vojtu, reflexná masáž chrbta a pod.). Tel.: 0918 250 910
zz Predám 3-izbový byt v Modre. Vymenené okná, podlahy, poschodie 11/12, dva výťahy, bezbariérový zateplený dom. Cena
66 500 EUR. Tel.: 0903/226 415
Blahoželanie
Dňa 11. 2. 2014 sa dožil 90 rokov života, náš drahý Miroslav Sagmeister z Modry (rodák zo Skalice). Prajeme mu
aj touto cestou všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, radosť a lásku v kruhu jeho veľkej rodiny pod ochranou Sedembolestnej patrónky. Ku gratulácii sa pripája: manželka
Anička, dcéra Mária Schmidtová a zať Jozef Schmidt s vnukmi Petrom
a Jozefom, syn Daniel Sagmeister a nevesta Jarmila Sagmeisterová s vnukom Filipom a vnučkou Kristínkou, dcéra Eliška a zať Peter Mihalovič,
vnučky Janette Mitzel, Silvia Majerníková, Eva Prikrylová a Miriam Plankenbuchlerová s manželom Romanom, svatovci Veronika a Štefan Hroncoví, svatka Terézia Mihalovičová a Editka Walterová. Za deväť pravnúčat
nášho jubilanta objíma a bozkáva pravnučka Veronka Majerníková.
15
M O D R A N S K É Z V E S T I • Va š e n á z o r y
Názor
AD: Otvorený list
Dovoľujem si reagovať na viaceré zavádzajúce informácie uvedené v otvorenom liste autorky Ing. Anny Kováčovej, adresovaný Ing. Zuzane Knetigovej z MsÚ Modra.
Výstavu 100 rokov turistiky
v Modre neorganizoval Klub
slovenský turistov a lyžiarov
v Modre. Výstavu som autorsky
a prevažne na vlastné náklady
z dokumentov získaných z okresného archívu so sídlom v Modre
a z podkladov Diplomovej práce cvičiteľa turistiky Ing. Jozefa
Petráša, ktorému som bol konzultantom, za pomoci bývalých
kolegov v Slovenskej kartografii v Bratislave a Múzea Ľ. Štúra
v Modre, kde bola v roku 1992
realizovaná. Vtedajší predseda
KSTL Ing. Svetozár Kováč zabezpečil prepísanie rukopisu textov a prečítal otvárací prejav, napísané autorom výstavy. Aby sa
exponáty výstavy zachovali, venoval som ich s požiadavkou na
uloženie v depozitoch múzea.
Názor: Panský chodník!
Prečo sa tak volá tento cesto-chodník z Modry cez Harmóniu na
Zochovu chatu? Preto, lebo v minulosti chodník zametali metlami
a starostlivo udržiavali, aby sa občania mohli nerušene prechádzať a cítiť sa dobre v blízkosti krásneho Bajcarovského mlynu,
mestskej píly, potoka a peknej prírody.
Dnes mi to pripomenul odvážny
turista, Austrálčan, ktorého akýsi diabolský prístroj, GSP, alebo ako sa to volá, poslal na túru
z Modry na Zochovu chatu a keďže tento nešťastník netušil, čo to
ten Panský chodník je, tak skončil s hrôzou v očiach zranený, visiac na mojom plote, s prosbou
o pomoc! Po poskytnutí prvej pomoci a evakuácii zraneného, si
nemyslím, že ho tu niekedy nie-
kto uvidí znovu! Panský chodník sa zmenil na ťažko prechodný, zablatený cesto-chodník, kde
vám hrozí úraz, poškodenie oblečenia a zablatenie po uši a vaši
domáci miláčikovia skončia zablatení vo vani, v horšom prípade
u veterinárneho lekára. Pri budúcich voľbách si určite spomeniem
na vedenie mesta a jeho poslancov, ktorí nemajú záujem takéto
banality riešiť. Pre bežného ob-
V krátkom čase, pred otvorením
Informačného centra v Harmónii na schôdzi výboru Modranského turistického spolku Klubu slovenských turistov (MTS)
bývalá predsedníčka Ing. Anna
Kováčová predniesla požiadavku Mestského úradu v Modre
na inštaláciu spomínanej výstavy v budúcich priestoroch Informačného centra. Môj návrh
na výber exponátov k priestorovým možnostiam zamietla. Reinštaláciu s pomocou členky E.
Podmanickej realizovali. Žiaľ
s chybami historických súvislostí a nepravdivých zavádzajúcich
informácií.
Informácia „Modranský turisticčana dôležitá súčasť
kvality života. Tak
mi napadá, že všetci títo starostovia,
poslanci a politici
sú pre občana úplne
k ničomu. Možno by
sme sa bez nich zaobišli a ešte aj ušetrili peniaze, čo idú
na ich platy. Možno
pomôže príroda, ona
je geniálna, dokáže nemožné. Je sebestačná, nepotrebuje žiadnych
úradníkov, byrokraciu, politikov, poslancov, ani územné celky, výbory, podvýbory, zasadania, uznesenia, zjazdy, lobistov,
poradcov, hovorcov, limuzíny,
budovy, komisie, štúdie, štúdie
Názor: Stále „Turecké šafárenie“?
Na rokovaní mestského zastupiteľstva 13. decembra minulého
roku vystúpili s interpeláciou bývalí členovia Občianskeho združenia (ďalej OZ) Modranské kráľovské divadlo. Požiadali o vykonanie kontroly zo strany hlavnej kontrolórky mesta v tomto
združení. Dôvod - podozrenia, že zo strany vedúceho OZ Modranské kráľovské divadlo, prišlo k manipulácii aj s mestskými
peniazmi, ktoré dostalo divadlo na svoju činnosť.
Odpoveďou bolo, že mesto
Modra nemá kompetenciu na
kontrolovanie účtovníctva OZ.
Pán poslanec Jašek navrhol, aby
sa skontrolovalo použitie dotácií
poskytnutých mestom tomuto
OZ. Na základe uvedeného, prijalo MsZ uznesenie a následná
kontrola zistila okrem iného, že
v roku 2011 bola poskytnutá do-
tácia z rozpočtu mesta vo výške
3 600 € a v roku 2012 dotácia vo
výške 2 500 €.
Načo sa tieto peniaze presne využili, sa nedá zistiť, lebo tieto
naše peniaze sa pridali k peniazom iných sponzorov a peniazom samotného združenia a zo
všetkých spolu sa financovala činnosť združenia. Napr. bo-
li vynakladané peniaze na kulisy, kostýmy, zakúpenie súpravy
na ozvučenie a videokamery,
cestovné, občerstvenie, dohody
o spolupráci, atď.
Mesto Modra od 23. 9. 2011 do
1. 10. 2013 zaplatilo tomuto OZ
na faktúrach ďalších 2150 €.
Faktúry boli preplatené najmä
za moderovanie napr. akcie prvý
dúšok, vinobrania a reprezentovanie mesta pri sprevádzaní delegácií ktoré navštívili mesto.
A čo z vyššie povedaného vyplýva? Mesto Modra nedáva
dotácie na jednoznačné určenie
účelu ich použitia. Nevykonáva
každoročnú kontrolu zúčtovania
ký spolok – výstavba rozhľadne“ je nepravdivá. Výstavba
turistickej rozhľadne na Veľkej
homoli v rokoch 2000 – 2001
je kolektívnym dielom nadšencov, dobrovoľníkov a sponzorov z radov občanov Malokarpatského regiónu. MTS v tom
čase neexistoval. Bol založený
v roku 2003 z podnetu iniciátora a najaktívnejších brigádnikov
výstavby rozhľadne z dôvodov
riešenia jej údržby. Prvým predsedom MTS bol Michal Kmeťo
z Modry. Informácia, že Ing. A.
Kováčová bola viac ako 10 rokov predsedníčkou MTS nie je
plná pravda.
Milan RUŽEK
štúdií,
externých
poradcov a poradcov poradcov, prezidentov, asistentov,
asistentky, švagrov
a bratrancov. Možno raz v noci prídu
na Panský chodník
bobri! Oni všetko
dokážu, nepotrebujú na to ani štrukturálne fondy z Európskej únie, v noci
postavia hrádzu na
potoku, zdvihne sa voda, tá potom spláchne všetku špinu a blato z Panského chodníka a najlepšie by bolo, keby pri tom spláchla
aj poslancov aj s politikmi. Možno raz prídu Bobri!
Ing. Igor NEČESANÝ
poskytnutých (darovaných) peňazí. Takéto rozdávanie peňazí
všeobecne považujem za plytvanie našimi peniazmi – „Turecké
hospodárenie“. Nebyť vykonanej kontroly, dodnes to len tušíme.
Zdá sa mi až celkom scestné,
keď mesto dá niekomu peniaze (a to platí takmer všeobecne)
a za to nedostane žiadny revanš.
Veď obdarovaný by mohol byť
rád a mestu z vďačnosti niečo aj
ponúknuť zdarma.
Sú našťastie aj výnimky, ako
napr. združenie, ktoré z dotácie mesta a ich vloženou prácou
a brigádnikov - občanov - vytvorilo detské ihrisko na Vajanského ulici.
Ing. Dušan SIROTKA
ilustračné Foto: web
16
MODRANSKÉ ZVESTI • Vy sa pýtate/Spektrum
Vy sa pýtate, kompetentní odpovedajú
Spustenie fontány a ukončenie
prác bude do konca apríla 2014.
1. Schodište pred kultúrnym
domom v Modre je polovicu roka neprístupné z dôvodu neschodnosti. Prečo dalo
mesto spraviť dlažbu, ktorá je
šmykľavá a hrozí nebezpečenstvo úrazu? Kto vykonal túto
rekonštrukciu schodišťa, koľko stála?
Rekonštrukcia schodišťa bola
súčasťou akcie „Park pred Kultúrnym domom Ľudovíta Štúra
Modra“. Akcia bola ukončená
4. Budú občania a majetok
chránení aj ďalšími kamerami? Kedy, kde budú osadené
a ako budú financované?
Mesto plánuje pokryť kamerovým systémom v ďalšej fáze námestie a potom aj rekreačné časti
mesta. Opäť by sme v tejto súvislosti radi využili externý grant,
ako tomu bolo aj pri budovaní
celého systému a nákupe dvoch
kamier.
(red, msú)
v roku 2008. Zhotoviteľom stavby bola firma BOSO, s. r. o., Jarok, pričom celkové náklady na
rekonštrukciu schodov boli v sume 8960 €. Zvolená exteriérová
dlažba spĺňa normy protišmykovej dlažby. Správu a údržbu budovy Kultúrneho domu vykonáva
Mestské kultúrne stredisko.
2. Mestský rozhlas má slúžiť
občanom. Niekoľkokrát za rok
však je z technických príčin od-
stavený. Čo je príčinou marcovej odstávky?
Posledná odstávka mestského
rozhlasu bola v auguste 2013,
v súčasnosti je odstávka rozhlasu
z dôvodu poruchy na vonkajšom
vedení. Predpokladaná oprava je
v priebehu 11 – teho týždňa.
3. Jar by sme mohli privítať
spustením novoosadenej fontány vodníka v jazierku? Kedy
sa tak stane?
17
Ako pracuje Redakčná rada Modranských zvestí
Na 33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Modre 22. augusta 2013 Mestské zastupiteľstvo
mesta Modry schválilo Štatút
Modranských zvestí. Uznesenie
o schválení štatútu č. 343/33/2013
potvrdila svojím podpisom primátorka H. Hlubocká. V článku
II štatút zriaďuje Redakčnú radu, ktorá má piatich členov. Stre-
távajú sa raz mesačne, zvyčajne
v druhý štvrtok v mesiaci. Termín
je stanovený tak, aby nasledujúce vydanie Zvestí už malo svoju
štruktúru a obsah. O článkoch,
ktoré prídu do redakcie po uzávierke, ktoré treba skrátiť, prípadne by bolo vhodné doplniť názor
protistrany alebo informácií, členovia Rady hlasujú a odporúčajú
redakcii ďalší postup. Všetci členovia vykonávajú svoju funkciu
bez nároku na mzdu vo svojom
voľnom čase.
Predsedníčka Redakčnej rady
Modranských zvestí M. Fuňová
dopĺňa: „Redakčná rada sa snaží vyhovieť každému pisateľovi
a každej téme. Nie vždy je to možné, zväčša z dôvodov priestorových, ale aj právnych. V prípade,
že je s postupom redakcie čitateľ
alebo prispievateľ nespokojný,
môže podať písomný podnet na
[email protected] Ak vás prípra-
Chráňme si naše lesy a prírodné prostredie
Zdá sa, že zimu máme už za sebou, príroda sa zobúdza zo zimného
spánku, dni sa predlžujú a ľudí to čoraz viac ťahá do prírody, do
záhrad a chát načerpať energiu a zrelaxovať. V jarnom období
začínajú aj prvé práce v záhradkách, vinohradoch, v okolí chát.
Často je táto činnosť spojená so zvýšeným rizikom vzniku a šírenia požiarov v prírodnom prostredí. Takmer všetky požiare, ktoré
vznikli v lesných porastoch a prírodnom prostredí zapríčinili občania svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou.
V predchádzajúcom roku vzniklo
na území okresov Pezinok a Senec spolu 101 požiarov lesných
porastov, požiarov spôsobených
neopatrným spaľovaním v prírodnom prostredí a taktiež vypaľovaním trávnatých porastov
a kríkov.
Akýkoľvek odpad je potrebné
likvidovať tak, ako hovorí zákon
o odpadoch. Mnohé mestá a obce majú zriadené zberné dvory
alebo organizujú „jarné upratovanie“ pre občanov tak, že môžu
odpad umiestniť na vopred určené miesta. Občania by v prvom
rade mali využiť tieto možnosti
likvidácie odpadu zo svojich vinohradov a záhrad.
V prípade, aj napriek varovaniam
hasičov sa občan rozhodne odpad spaľovať, musí dodržať tieto
opatrenia: pred samotným spaľovaním oznámiť na tel. číslo 150
miesto a čas spaľovania, sledovať poveternostné podmienky
a odpad nespaľovať pri veternom
počasí. Odpad musí byť uložený
do upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých
objektov a suchých porastov. Občan by si mal zabezpečiť pracov-
né náradie a dostatočnú zásobu
vody na likvidáciu ohňa a samozrejme nemal by nechať miesto
spaľovania bez dozoru. Pre prípad rozšírenia ohňa na okolité priestranstvo alebo porasty je
vhodné mať pri sebe mobilný telefón a v prípade potreby volať
hasičov.
Ak nebudú splnené niektoré
va Zvestí zaujíma, skontaktujte
redakciu na uvedenej e-mailovej
adrese a môžete byť prizvaní na
naše stretnutia. Z každého stretnutia sa vyhotovuje zápisnica.“
Zloženie Rady je rôznorodé, sú
v nej najmä odborníci na právo
a média. Redakčná rada má status iniciatívneho, schvaľovacieho a kontrolného orgánu vydavateľa, hlasovacie práva majú iba
jej členovia. Vydavateľ ani redaktorka nie sú členmi Redakčnej rady. Členovia sú menovaní
na obdobie dvoch rokov. (red)
z uvedených povinností, môže
byť občan predvolaný na okresné
riaditeľstvo HaZZ za účelom prejednania priestupku a môže mu
byť uložená pokuta za priestupok, prípadne mu môže byť uložená bloková pokuta na mieste.
Spôsobenie požiaru je porušením
platných právnych predpisov,
čo môže byť kvalifikované od
priestupku až po trestný čin.
(eo)
Foto: jk
Redakčná rada Modranských zvestí sa pravidelne stretáva už
pol roka. Členov redakčnej rady zvolilo Mestské zastupiteľstvo
na základe štatútu Modranských zvestí. Redakčná rada MZ sa
stretáva podľa potreby, avšak minimálne raz za mesiac.
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra
Názor
„Poďakovanie“
V mene čitateľov a priateľov literatúry „ďakujem“ Mestskej knižnici v Modre za to, že nedokázala
zorganizovať čítanie spisovateľa
Michala Hvoreckého, ktorý inicioval záujem o takýto typ podujatia v Modre. (Počas jeho verejného pôsobenia sa to stalo iba
raz, v Trebišove.)
Renáta KIŠOŇOVÁ
Reakcia
knižnice
Mestská knižnica v Modre reaguje na podnet p. Renáty Kišoňovej. Podujatie so spisovateľom
pánom M. Hvoreckým bolo zrušené z technických príčin, čo nás
mrzí a po dohodnutí nového termínu s autorom, budeme verejnosť včas informovať.
Ďakujeme za porozumenie.
Mestská knižnica v Modre
Láska
spisovateľa
Hvoreckého
Foto: web
Lásku ku knihám, ktorú si pripomíname v marci, nám 5. 3. 2014
sprítomnil v Modre spisovateľ
Michal Hvorecký. Najprv zavítal
medzi najmenšie publikum do MŠ
Kalinčiakova a MŠ SNP, kde deťom čítal a debatoval s nimi o knihách aj kadečom inom. Škôlkari
mali množstvo otázok a takmer
mu nedovolili odísť. Potom navštívil Gymnázium Karola Štúra
v Modre a urobil čítačku vlastnej tvorby s následnou diskusiou.
Sme veľmi radi, že si pán Hvorecký našiel čas na Modranské čitateľské publikum a dúfame, že sa
jeho čítačky (pre akékoľvek vekové kategórie) stanú v Modre tradíciou.
Renáta KIŠOŇOVÁ
Veľkonočné obdobie
Hurá! Čoskoro bude Jura, trávu, ktorá po celom meste raší,
ani kladivom nebude možno zatĺkať do zeme, zlatý dážď je
samý puk a narcisy nikto neudrží v zemi. Modranskú tuhú zimu predsa len zožrali vlci. Dúfajme, že nás nezaveje snehom
apríl, keď je Veľká noc tak neskoro, ako nebola už 130 rokov.
Slávi sa v prvú nedeľu po splne Mesiaca, ktorý nastane po jarnej rovnodennosti. Veľká noc – radostný, veselý sviatok, plný
smiechu, výskotu, jašenia, oblievania, šibania, maľovania vajíčok a kraslíc, vypekania a chystania.
V očakávaní bola aj zvedavosť
koľko chlapcov príde s korbáčom a voňavkou a či príde aj ten,
ktorý sa za nami na ulici obzerá.
Veľkonočnému pondelku však
predchádzal najsmutnejší týždeň
v roku.
Na Zelený štvrtok všetky zvony symbolicky uleteli do Ríma,
chlapci miništranti chodili po
mestečku s rapkáčmi v čase zvonenia. Rapkáče sprevádzali aj
procesiu na kalváriu nad Špíglami. Ľudia vychádzali z domov
a pripájali sa k sprievodu, aj
evanjelici. Stovky sviečok svietili do jarnej noci a osvetľovali tri
kríže a na prostrednom Boží syn.
Kňaz čítal evanjelium o ukrižovaní a babička mi pošepla, aby
som sa držala pri nej, keby nastalo zemetrasenie, ako vtedy v Jeruzaleme.
Na Zelený štvrtok sa varilo
v hrnci niečo zelené, obyčajne
špenát. Niekto si myslí, že názov
dostal podľa toho špenátu, ale
nie je to tak, zelená je farba nádeje a v dávnych časoch boli nádejou cirkvi novoobrátenci a kajúcnici, ktorí v tento deň bývali
rozhrešení od hriechov.
Veľký piatok je smutný deň, každý kresťan, plače preň. Mestečko sa zahalilo do smútku, ako do
čierneho flóru, ktorým boli zahalené kríže v kostoloch. V kostole by ani kamienok neprepadol,
toľko ľudí sa zišlo na prednej pašií. Spievali ich každoročne Emil
Hlubovič, Vilko Kletečka, Karol „Lafetka“ Kišoň, Tonko Bezák, František Petrakovič a učiteľ Horváth. V pozadí spevácky
zbor so sólistkami Žofkou Kejdovou, Helou „Ovekou“ Petrakovičovou a Angelou Peškovou.
Emil Hlubovič mal hlas hlboký,
„Veľká noc sa chvatom blíži, umy okná,
uprac v chyži,
vajíčka chystaj, koláče
aj stužky na korbáče!“
ako svoju pivnicu, spieval Piláta, ktorý dával hlboké otázky
o pravde.
Až na druhý deň, na Bielu sobotu svitol deň najslávnejší, deň
Vzkriesenia. Slávnostiam sa nič
nevyrovná, celý chrám jasá, ľudia v sviatočných šatách prajú
veselé sviatky, šibáčov, veľa vody, žiadne škody, vínka, mäska
dosýtosti, milých hostí.
Nedeľa patrila maľovaniu vajíčok pre šibačov. Nastrihali sme
štvorčeky z handričiek, naukladali na ne bylinky – myší chvostík, skorocel, lístočky, položili
vajíčko a pevne zviazalo do batôžka. Varili sa v rôznych farbách, obľúbené boli v cibuľovej
šupke. Keramikárky maľovali
najkrajšie kraslice, tie šibači ani
nezjedli, nechávali si ich na pamiatku.
Na veľkonočný pondelok sme si
privstali, aby nás nik neprekvapil
v posteli, nebolo by to príjemné
vstávanie s vedrom na hlave. Šibaniu sa každé dievča najradšej
vyhlo, no keď to urobil chlapec,
ktorý mu bol milý, ešte aj uviazalo červenú alebo belasú stužku na
korbáč. Povojnové voňavky neboli žiaden šanely, ale vody bolo v mestečku dosť a kto nechcel
chodiť s vedrom, ale pánskejšie
so sifónovou fľašou, ktorá prišla
do módy. Zastavil sa u pána Otta
Krásu v sódovkárni, otvorenej do
večera. Už dopredu sme pripravovali šnôry na bielizeň na dvore, aby okoloidúce závideli.
Po celom mestečku hurhaj, krik
a smiech. Chlapci mali plné
tašky oldomášu, korbáče na pleci
plné stužiek. Všetci si priali, aby
takýto pojašený pondelok zaviedli každý mesiac.
Svojim priateľkám posielam takýto verš: Radostné veľkonoční
sviatky, nech všetci muži aj synovia trafia domov spiatky, veľa
vody, žiadne škody, veľa hostí,
jedla a vínka do sýtosti a tiež radosť z vzkriesenia nech má každé dieťa, muž aj žena!
Edita WALTEROVÁ
Foto: web
18
MODRANSKÉ ZVESTI • Pripravujeme/Kultúra
Foto: roman zatlukal
Spievankovo nadchlo aj deti v Modre
8. marca 2014 sa vo Veľkej sále
Kultúrneho domu Ľ. Štúra v Modre uskutočnilo dlho očakávané vystúpenie pre našich najmenších pod
názvom Spievankovo. Mestskému
kultúrnemu stredisku sa po viacerých rokovaniach podarilo zorganizovať vystúpenie známej dvojice
Mária Podhradská a Richard Čanaky. Obaja protagonisti sú známi práve projektom Spievankovo.
Beznádejne vypredané vstupenky už vopred hovorili o úspechu
vystúpenia. V sobotu popoludní
sa deti rôznych vekových kategórií stretli s obľúbeným Zahrajkom
a Spievankou. Interaktivita vystúpenia deti zaujala najviac. Všetci
sa mohli zapojiť do diania, spievať a tancovať spoločne so svojimi
kamarátmi z krajiny Spievankovo.
(red)
Medzinárodný gitarový festival prináša novinku
Gitarová súťaž „Modrá gitara“
6. ročník medzinárodného festivalu vážnej hudby v Modre je naplánovaný na 11. – 13. júl 2014. Podujatie s účasťou viacerých popredných umelcov zo Slovenska a zahraničia sa uskutoční tradične v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre. Novinkou festivalu bude
aj prvý ročník súťaže pod príznačným názvom Modrá gitara.
Gitarová súťaž „Modrá gitara“ – podmienky súťaže:
Súťaž je určená pre gitaristov
bez obmedzenia veku vo dvoch
kategóriách.
Kategória klasická gitara:
účastník súťaže predvedie povinne program v dĺžke 5 – 10
minút, v tom skladbu z obdobia
klasicizmu.
Kategória elektrická, akustic-
ká, basová gitara:
účastník uvedie program v dĺžke
do 7 minút sólovej hry.
Najlepší súťažiaci v každej súťažnej kategórii zahrá počas záverečného koncertu MGF a to 13. júla
2014. Hodnotiaca komisia bude
zložená z uznávaných umelcov
a pedagógov. Výkony súťažiacich
budú ocenené pamätnými diplomami a vecnými darmi. Účastníci
súťaže hradia poplatok vo výške
15 eur v deň súťaže.
Prihlášky prosíme zasielať do
30. júna 2014 na adresy: msks@
modra.sk, Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900
01 Modra, alebo [email protected]
Predbežný program Medzinárodného gitarové festivalu:
11. 7., 19.00 h.: Karol Samuelčík – gitara (Slovensko)
zz hosťom festivalu bude víťaz
súťaže Gitara ignea v rámci 18.
Medzinárodného gitarového festivalu Zory 2014
Modra a baníctvo Malých Karpát
Modra je síce malé mesto, no skrýva v sebe veľa neprebádaných
zákutí, ktoré vo svojich zákutiach čakajú na odhalenie. Jednou
z týchto oblastí je i baníctvo, tvoriace súčasť nášho vinohradníckeho mestečka poznačené 15 štôlňami. Vernisáž výstavy pod
názvom „Modra a baníctvo Malých Karpát“ sa uskutoční 29.
marca a potrvá do 4. apríla 2014 v historickej mestskej radnici.
Výstava priblíži expozíciu minivzoriek vzácnych minerálov.
Táto zaujímavá výstava je bohatá svojou farebnosťou programu, širokým spektrom nových
informácií v podobe prednášok
viacerých odborníkov či pred-
stavením baníckych artefaktov
a fotografií starých banských
diel Modry a okolia. Unikátne 3D fotografie, živé netopiere
i banský permoník sa postarajú
o nezabudnuteľný zážitok.
Hlavný organizátor: Mesto Mod-
ra, spoluorganizátori: Spolok Permon Marianka, Spolok pre montánny výskum/Bratislava, ZO
SZOPK Minipterus/Bratislava,
OZ Ochrana zdravia a životného
prostredia/Modra, OZ Klub priateľov turistiky Partneri: Mestské
kultúrne stredisko v Modre, Spolok VINCÚR Modra
Program vernisáže výstavy:
15.00 h: príhovor primátorky
mesta Modry a zástupcov spoluorganizátorov výstavy
12. 7., 10.00 h.: „Modrá gitara“
– gitarová súťaž
12. 7., 19.00 h.: Pražské gitarové kvarteto – (Česká republika)
Marek Veleminsky, Václav Kučera, Matej Freml, Václav Tulaček
13. 7., 19.00 h.: Vystúpenie víťazov súťaže „Modrá gitara”,
TangoStan Qintet – (Poľsko),
Karol Greszczuk – akordeón,
Agnieszka Dancewicz – husle,
Justyna Služalec – klavír, Krzystof Kolodziej – gitara, Klaudia Baca - kontrabas.
(red)
predstavenie časopisu Mountanrevue č.1/2014 s príspevkom
o modranskom baníctve (šéfredaktor: Jozef Kráľ)
16.00 h: Prednáška „Baníctvo
v Modre“ (prednášajúci: Mgr.
Matúš Sládok, OZ Klub priateľov turistiky)
16.45 h: Prednáška „Netopiere
v opustených banských dielach
Malých Karpát“ (prednášajúci: Mgr. Blanka Lehotská, PhD.,
RNDr. Roman Loehotský, ZO
SZOPK Miniopterus,Bratislava).
(msú)
19
MODRANSKÉ ZVESTI • História
Historický kalendár – časť 39.
28. februára 1894 sa narodil
v Rožňave Ondrej Mikuláš. Po
absolvovaní učiteľskej akadémie
v Prešove pôsobil na viacerých
miestach, od roku 1937 ako učiteľ a kantor v modranskom evanjelickom cirkevnom zbore. Bol
zakladajúcim členom Speváckeho zboru slovenských učiteľov
a funkcionárom Sokola. Mimoriadne sa angažoval ako ilegálny pracovník za Slovenského
štátu a odišiel do Povstania. Po
potlačení SNP bol zajatý, ušiel
z transportu do koncentračného tábora a skrýval sa v Modre.
Ochorel na TBC, bol predčasne
penzionovaný, potom vykonával
už len funkciu organistu.
1. marca 1874 zomrel vo veku 73 rokov Michal Godra.
V Modre študoval v gymnáziu,
potom v Bratislave na lýceu a teológiu ukončil vo Viedni. Pôsobil
ako pedagóg a riaditeľ gymnázia na Dolnej zemi a bol blízkym
spolupracovníkom P. J. Šafárika,
J. Kollára a M. Hamuljaka. Bol
spoluautorom literárneho almanachu Zora v Budíne. Je autorom
viacerých básní, balád, jazykovedných prác a hesiel slovenskej
vedeckej terminológie. Amatérsky sa venoval i prírodným vedám (botanike, mineralógii a matematike). Jeho meno je uvedené
na pamätnej tabuli gymnázia na
Dolnej ulici.
2. marca 1869 sa narodil Ján
Chorvát. V Modre študoval
v gymnáziu. Pôsobil ako pedagóg, náboženský spisovateľ,
kazateľ. Bol tiež funkcionárom
Modrého kríža a Jednoty českobratskej na Slovensku. Pôsobil
i ako vydavateľ náboženských
periodík a prekladateľ prác Kristíny Royovej do nemeckého jazyka.
10. marca 1849 sa narodil Ľudovít Vladimír Rizner. Ako cirkevný učiteľ pôsobil v Zemianskom
Podhradí. Bol významným teoretikom pedagogiky a zakladateľom
modernej národnej bibliografickej
vedy. Zaoberal sa etnografiou, jazykovedou a históriou. Napísal
učebnicu dejepisu Uhorska a je
autorom hesiel v Riegrovom a Ottovom náučnom slovníku. V Modre študoval na gymnáziu. Jeho
meno je uvedené na pamätnej tabuli na Dolnej ulici.
14. marca 1919 sa v Modre narodil Jozef Krajčovič. V Modre
absolvoval Učiteľský ústav, učil
na viacerých školách a pôsobil na
Pedagogickej fakulte v Trnave.
Venoval sa najmä didaktickým
a pedagogickým problémom vyučovania matematiky. Výsledky prác z tejto oblasti publikoval
v časopise Vysoká škola.
16. marca 1924 sa v Modre narodil Ján Lauda. Zomrel 14. októbra 1984. Po absolvovaní Vinohradnícko-ovocinárskej školy
v Modre pokračoval v štúdiu na
Vyššej vinársko-ovocinársko-záhradníckej škole v Mělníku
a VŠP v Nitre. Uskutočnil početné študijné i pracovné cesty do
zahraničia. Pôsobil ako projektant v Agroprojekte v Bratislave, neskôr agronóm JRD v Bratislave-Vinohradoch. Je autorom
projektov výsadby viníc v malokarpatskej oblasti: Modra-Kráľová, Horné Orešany, Karlova
Ves, Devín, Doľany, Vajnory.
Prispieval odbornými článkami
Stretnutie Modranskej
muzeálnej spoločnosti
Pozývame priateľov histórie,
vedy a umenia vo štvrtok 27.
marca 2014 na výročnú členskú
schôdzu – verejné zasadnutie,
ktoré sa bude konať v priestoroch Múzea Ľudovíta Štúra
v Modre.
Program stretnutia:
Ján Bázlik.
17.00 Prehliadka výstavy: Milan Ferko, spisovateľ, publicista
18.00 Premietanie dokumentárneho filmu Atentát na Heydricha - príbeh Jozefa Gabčíka
a Jána Kubiša
(mms)
do časopisoch Vinohrad, Poľnohospodárstvo, Vinařství.
16. marca 1789 sa v Lubine narodil otec Ľudovíta a Karola Štúra Samuel Štúr. Študoval v Modre na gymnáziu a pôsobil ako
národne uvedomelý učiteľ. Jeho
nábožensko-historické štúdie sa
zachovali v rukopisoch. V rodnej
obci v Lubine je vybudované regionálne múzeum Samuela Štúra
s početnými unikátnymi historickými exponátmi.
19. marca 1914 zomrel vo veku
62 rokov Daniel Ľudovít Lačný.
Študoval v Modre na gymnáziu
a pôsobil ako evanjelický učiteľ
a kantor. Je autorom viacerých
učebníc, národných a náboženských článkov, ktoré uverejňoval
v Obzore a v Sborníku a Časopise
Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Je známy i ako dokumentátor
a zberateľ ústnej ľudovej slovesnosti a spolupracovník Prostonárodného ev. školníka. Bol synom
modranského debnárskeho majstra Daniela Lačného, blízkeho
priateľa Ľudovíta Štúra.
26. marca 1844 zomrel vo veku
57 rokov Karol Ľudovít Bobok.
Študoval na gymnáziu v Modre,
bol farárom v Trnave a v Skalici. Vydal štúdie s náboženskou
tematikou. Svojou prácou prispel
k rozvoju kalendárovej tvorby na
Slovensku. Podporoval rozvoj
remesiel, najväčší záujem mal
však na odstránení povier z každodenného života. Bol členom
viacerých vedeckých spoločnosti v zahraničí (Učená spoločnosť
vo Weimare, Mineralogická
spoločnosť v Jene). Zaradil
sa aj medzi podporovateľov slovenských národných
podujatí, ktorých sa často
činne zúčastňoval.
27. marca 1754 sa narodil Juraj Ribay. Študoval
na modranskom gymnáziu.
Teológiu študoval v Šoproni, Erlangene a v Jene. Už
ako farár sa oženil s Modrankou Alžbetou Ruprechtovou a bol pozvaný za
farára do slovenského cirkevného zboru v Cinkote (v Budapešti). Tu nadviazal významné kontakty
s poprednými osobnosťami
kultúrneho života a založil knižnicu slovenských a českých kníh.
Vypracoval sa na významného
jazykovedca, etnografa, znalcu
a zberateľa starých biblických
tlačí, pričom si všímal najmä lexikálnu a frazeologickú stránku
živého jazyka. Významná bola
aj jeho folkloristicko-zberateľská
činnosť a výskum dialektov. Napísal a zostavil viacero knižných
diel so širokým záberom od lingvistiky, cez náboženskú literatúru až po poľnohospodárstvo.
Jeho životné dielo si pripomenuli odhalením pamätnej tabule
v rodnej obci Dolných Ozorovciach, a aj Slováci na niekdajšej
fare v Savinom Sele (Báčka), kde
pôsobil v cirkevnom zbore od roku 1812.
30. marca 1994 zomrel vo veku 83 rokov Ján Bázlik. Narodil sa v Pukanci, kde sa vyučil
za hrnčiara - džbankára. Oženil
sa s Emíliou Majláthovou, dcérou významného hrnčiarskeho
majstra v Pukanci. V roku 1942
prišiel pracovať do keramickej
dielne v Modre, kde pôsobil vyše
štyridsať rokov. Jeho manželka
sa venovala maľovaniu keramiky a výučbe učňovského dorastu. Obaja sa natrvalo zapísali do
histórie modranskej keramiky. Sú
pochovaní na modranskom cintoríne.
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Zaujímavé
informácie k jednotlivým osobnostiam a prípadné podnety posielajte na [email protected]
(kvm)
Foto: archív mĽš
20
MODRANSKÉ ZVESTI • Relax/Spektrum
21
Čo ukrýva marcová krížovka?
Autor:
Juraj
Mitošinka
osviež
vodou
vzdúvaj
sa
(kniž.)
značka
prvku
polónium
rozhlasová spoločnosť Portugalska
ručne
tkaný
nástenný
gobelín
prelievaš
cez
cedidlo
Pomôcky:
RDP, Asa,
oslňujúco
aras, aret,
aport, Kaa
odnesením
uprac
bystrý
rozum,
dôvtip
3. časť
tajničky
1. časť
tajničky
kyprite pôdu pluhom
klesol
na zem
morský
vták
rímske
číslo 51
schôdzka
(hovor.)
clivosť,
smútok
(poet.)
had z Knihy džunglí
temne,
bez svetla
klepaním
zhotoví
(zried.)
krátkozrakosť
(lek.)
brat a vrah
Ábela
zatýkací
rozkaz
(práv.)
prijímaj
tekutinu
kunovité
šelmy
výkrik bakchantiek
Elena
(dom.)
Leokádia
(dom.)
utekám
obrúbe
(zastar.)
výstupok
v stene
maštale
morská
ryba
zn. pre
grain troy
údená
(zastar.)
vykonávaj
prácu
skratka
Egyptskej
arabskej
republiky
opotrebenie
povrchu
trením
telocvičný
postoj
slabá
úroda
tuho
stisne
pokožku
žen. meno
náboženský spev
značka
prvku
túlium
odhad
výsledku
vypínalo
sa (kniž.)
prínos
(ekon.)
obsahujúca síru
2. časť
tajničky
judejský
kráľ
Pomôcky:
údla, alka,
rang, evoe,
anta,orúba
skratka
severovýchodu
zasiahni
žiarou
zn. prvku
argón
hodnosť
(hovor.)
skratka
juniora
4. časť
tajničky
5. časť
tajničky
tropický
jedovatý
had
farebná
tekutina
na písanie
Poďakovanie
Foto: jk
Občianske združenie KRÁĽOVAN ďakuje
všetkým, ktorí nás podporujú a pomáhajú
nám pri realizácii našich podujatí:
Mesto Modra, G.P.R. spol. s r. o. - p. Mazúr,
Gertrúda Hutterová, Miroslav Dudo, Danica Kováčová - BIOLKA, s. r. o., Ján Lenner, Ján Šimonovič, Peter Juran - Modra, Peter Lenner, Jozef Michalička, Miro Galáš,
Dobrovoľný hasičský zbor Kráľová, Bohuš
Hornáček, Pavol Slaboň, Miloš Kopčík, Miloš Ružek, Milan Galáš, Zuzana Farkašová,
Drogéria - p. Šimonovič, RO-SI-KO Renáta
Koblišková, Pekáreň Častá - p. Zelinková,
Henrieta Petrášová, Prochema - Vladimír Sodoma, Agrokomp s. r. o., Tomáš Dudo, Gloriosa - Jana Ružeková, J. Štiglic, Hana Riganová, Jozef Kľúčik, Zuzana Lančaričová,
Alena Černáková, Monika Liberčanová, Ján
Zgalinovič, Oľga Speváková, Danka Jakubcová, Miroslav Holzmann, Milan Hajdúšek,
Vás srdečne pozýva na
v sobotu 22. 3. 2014
9:00 – 12:00
Jana Beňovičová, Koštovka - Simona Drobová, Viedenské pekárne Modra, Zuzana Áčová, Mária Darulová, Jana Kintlerová, Helena
Bartalosová, Drogéria - Dukelská ul., Mária
Trusinová, Irena Herchtová.
Mária RUŽEKOVÁ,
predsedkyňa OZ KRÁĽOVAN
Burza sa uskutoční v telocvični Súkromného centra voľného
času na Štúrovej 34. Zoznam vecí vhodných na predaj
nájdete na www.modracik.wbl.sk.
Preberanie vecí organizátorom v herni Materského centra:
v piatok 21. 3. 2014 10:00 – 11:00 a
16:00 – 20:00
Preberáme len veci riadne označené štítkom s menom alebo skratkou, poradovým
číslom a cenou, a to spolu s vyplneným Zoznamom ošatenia. Max. 30ks na jeden
zoznam. Pozorne si, prosím, prečítajte Obchodné podmienky. Formulár Zoznam
ošatenia a Obchodné podmienky si môžete vyzdvihnúť v riaditeľni SCVČ alebo v herni
MC alebo stiahnuť na www.modracik.wbl.sk.
Bližšie informácie na [email protected], na fb profile MC Modráčik, alebo
na tel. č.: 0911 164 827.
MODRANSKÉ ZVESTI • Športová Modra
22
Horolezecký krúžok
Tréningy detí v MKŠK Modra
Foto: archív mkšk modra
Horolezecký krúžok je možnosť ako si oddýchnuť od každodenných školských povinností a vedie nás k pohybu. Trénujú nás
Walter, Dušan a Lenka, a pomáha aj Balík. Tréneri sú super, je
s nimi veselo, stále s nami žartujú, ale aj nás veľa naučia. Tréningy bývajú každý utorok a štvrtok od 16.00 do 18.00 v Gymnáziu Karola Štúra v Modre. Okrem toho trénujeme jeden deň
v týždni v Pezinku, kde chodia najmä dievčatá, ale aj chlapci
(hlavne tí, čo chodievajú na preteky).
Tréningy v Pezinku nás bavia trošičku viac, lezieme tam v malých
skupinkách. Učíme
sa techniku a lezieme cesty, ktoré
nám tréneri pripravia. Tiež bouldrujeme (lezieme bez
lana v malej výške
a padáme na žinenky). A snažia sa nás
naučiť športovému
správaniu. V Modre je to hlavne o zábave, tam nás do
ničoho nenútia, no
ani v Pezinku nás
do ničoho nenútia, ale tam musíme viac makať.
V Modre si zapisujeme každú
vylezenú cestu. Každá cesta má
svoje body, ktoré sa nám spočítavajú. Celý polrok sme takto
získavali body a súťažili v klu-
be medzi sebou. Je to super, že
máme prehľad o svojich dosiahnutých výsledkoch. Motivuje nás
to liezť a zlepšovať sa. Občas trénujeme aj v Bratislave. Tam sú
oveľa vyššie steny. Preto máme
Májové Športové hry
seniorov okresu Pezinok
Výbor Klubu Jednoty dôchodcov Slovenska v Modre pozýva širokú verejnosť a všetkých schopných a flexibilných športovcov, ktorí sú pripravení reprezentovať náš klub na 11. Športové hry seniorov. Obľúbené športové zápolenie sa uskutoční tento
rok a futbalovom ihrisku v Budmericiach 3. 5. 2014. Prezentácia
účastníkov sa bude konať od 8.00 do 8.45 h.
Vzhľadom na to, že v minulom
roku na hrách v Dubovej sa nám
reprezentácia klubu i mesta príliš nevydarila, boli by sme veľmi radi, aby bolo zloženie družstiev kvalitnejšie. Súťažiť sa
bude v piatich disciplínach, a to
muži aj ženy. Záväzné prihlášky
je potrebné vyplniť do 14. apríla
2014 v Klube JDS, tu sa dozviete aj všetky podrobné informácie
o ŠH okresu Pezinok.
Verme, že májové počasie sa nám
vydarí a s dosiahnutými športovými výsledkami budeme maximálne spokojní. Na tieto, v poradí 11. ŠHS Pezinok, na ktoré nás
srdečne pozývajú aj usporiadatelia z Budmeríc, pozývame i našich fanúšikov.
Milan KĽÚČIK,
JDS v Modre
možnosť zdokonaľovať sa v lezení dlhších ciest. Vždy sú to super tréningy. Boli sme tam aj cez
zimné, aj cez jarné prázdniny.
A dúfame, že tam budeme ešte
chodiť. S Walterom chodievame
skoro každý víkend na sústredenie na Zochovu chatu, kde si oddýchneme, zabavíme sa a chodievame na turistické vychádzky.
Nikdy sa nám odtiaľ nechce ísť
domov. Taktiež navštevujeme
plaváreň. Niekedy si chodíme
zaliezť aj k trénerovi
Dušanovi na Fugelku. Tieto akcie sa nám
vždy páčia.
Chodili sme aj na preteky slovenského pohára pre deti. Boli
sme v Zlatých Moravciach, Bratislave, aj
u nás v Modre. Všetky preteky boli ťažké, ale stáli za to. Užili sme si ich. Skúsili
sme niečo nové a zistili sme, že máme ešte
rezervy v lezení. Neskončili sem síce prví,
ale ani poslední. Aj
napriek tomu, že väčšina sme boli na pretekoch tento
polrok prvý krát. Každý z nás sa
snažil ako vedel a prekonali sme
veľakrát samých seba, čo je veľmi dôležité. Sme vďační, že máme možnosť chodiť na súťaže.
Na tréningoch sme začali viac
trénovať, a už sa tešíme na ďalšie
preteky a veríme, že sa umiestnime na popredných miestach.
Na konci prvého polroka sa
uskutočnila klubová súťaž. Na
súťaži sa zúčastnili dievčatá,
ktoré si zapisovali celý polrok
body a chlapci, ktorí mali záujem. Súťaž bola super. Celý polrok sa uzavrel vyhodnotením
bodov za vylezené cesty v Modre, tiež bodov za preteky v slovenskom pohári pre deti a nakoniec aj z klubových pretekov.
Zhrnuli by sme to takto: spoznali sme nových kamarátov. Sú tu
super ľudia. Tento krúžok nás
baví viac ako pozeranie televízie, či hranie počítačových hier.
Celý polrok sme pilne pracovali a zdokonaľovali sme sa v lezení. Tréneri v nás veria a snažia sa nás toho veľa naučiť. Za
to ďakujeme trénerke Lenke,
trénerom Walterovi, Dušanovi
a Balíkovi. Za to vám patrí jedno Ďakujeme. Ďakujeme taktiež
Gymnáziu Karola Štúra v Modre za poskytnutie priestorov na
tréning. A v neposlednom rade
mestu Modra za finančnú podporu, vďaka ktorej sa môžeme
stále zlepšovať a reprezentovať
Modru na súťažiach.
Lenka ANTALÍKOVÁ
za deti z MKŠK Modra
Roztočte pedále
Vonku cítiť jar. Príroda sa prebúdza
po nevydarenej zime. Na uliciach
a cestách pribúda cyklistov. Urobte
niečo pre svoju kondičku tak, ako
si to sľubujete každý rok. Začnite
naozaj a pokiaľ možno pravidelne
trénovať na bicykli. Tak ako každý
rok, na vrchole leta 27. júla 2014 sa
uskutoční už VII. ročník cyklistickej časovky do vrchu pod názvom
„Časovka Ivana Červenku na Zošku až ku hviezdam“.
Účastníci budú rozdelení do 7 kategórií. Pozvite na tradičnú trasu
Modra Harmónia-Zochova Chata-Hvezdáreň aj priateľov, manželku, kolegov či suseda a zistite,
kto trénoval poctivo.
Cyklistika je jedným z najzdravších športov v každom veku, tak
šliapnite do pedálov. Sledujte aktuálne informácie na www.sportreport.sk.
Peter MAJDA
AŠK-Sport report Pezinok
Polmaratón Cez Hubalovú
29. marca sa uskutoční 1. ročník lesného behu Cez Hubalovú
v Modre-Harmónii so štartom pri
Reštaurácii Bowling. Dĺžka trate
je 21,5 km s celkovým prevýšením cca 650 m. Hlavným organi-
zátorom Cez Hubalovú je Slavo
Ružek, OZ Ekocentrum Harmónia s podporou mesta Modry.
Viac informácií a prihlasovanie
na http://polmaraton.webnode.
cz/.
(oz)
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
23
Riadková inzercia
9,8x12,7cm 53,11 €
20x12,7cm 96,26 €
6,4x12,7cm
34,85 €
20x25,8cm
164,97 €
4,7x6,15cm
15,93 €
9,8x25,8cm
96,26 €
9,8x6,15cm 26,89 €
zz Michal Bednarovský - Klasická masáž. Nová pracovná doba:
Po. – Pia. už od 7:30 do 18:30
hod. Adresa: Vajanského 1, Modra - prízemie NSP.
Tel.: 0915 977 517
zz Dám vinohrad do obrábania.
Tel.: 0904 448 109
zz Dám do prenájmu záhradu, 3
áre, s udržiavaným vinohradom.
Tel.: 0908 058 174
zz Kaderníctvo Marco na Štefánikovej ulici 26 ponúka 10% zľa-
VETERINÁRNA AMBULANCIA
Doplnenie
menoslovu
MVDr. Romana Strieženca
CARPATHIAVET
Vo februárovom vydaní Modranských zvestí bol zverejnený článok Zabudnuté športy... V časti
o volejbale nedopatrení autora
chýbali niektoré mená, ktoré boli nedeliteľnou súčasťou družstva
mužov v rokoch 1957 – 1970.
Boli to bratia P. a M. Vodovci,
bratia Sv. a M. Košickí, Š. Košnár a F. Malík. Autor sa ospravedlňuje.
Václav KUČERA
v Modre je presťahovaná do nových
priestorov na ul. Štefánikova 18
(oproti novootvorenému medicínskemu centru)
ORDINAČNÉ HODINY:
PO-STR-PIA-SO: 10.00 - 12.00
PO-PIA: 15.00 - 18.30
POHOTOVOSŤ a OBJEDNÁVKY
tel.: 0908/593 783
www.carpathiavet.sk
OPeKanIe
VOla
na Zochovej
chate
HlaVný HuDObný HOSť
Predaj lístkov v sieti
www.ticketportal.sk
a na recepcii
Hotela Zochova chata ****
Deti do 12 rokov a seniori zdarma.
vu na telefonické objednanie.
Tel.: 0904 920 305
zz Predám 2-izb. byt po kompl. rekonstr. na Podhorskej ulici
v Modre. Cena 66500. Dohoda
možná.
Tel.: 0903 935 128
zz Kúpim budúci perspektívny stavebný pozemok bez inžinierskych sieti v Modre o výmere
cca 20á.
Tel.: 0905/517 367
zz Hľadám pedikérku do zabehnutého salónu na Štefánikovej
ulici.
Tel.. 0904 920 305
KOMFORT
V SRDCI PRÍRODY
HeX 2014
1. Mdá1j0.00 hodst.e
o
mie
a
n
€
7
,
j
redpreda
p
€
5
:
Y
lÍSTK
28. 3., 20.00 h.: S úsmevom a so spevom – talkshow, účinkujú: G. Oňová a J. Golonka, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, vstupné: 5 €, predpredaj vstupeniek v kancelárii MsKS Modra a v sieti Ticketportal, rezervácia
vstupeniek na tel. č. 033/647 21 12., organizátor: MsKS Modra
stve, vypočítavosti, malomeštiactve i mrzutosti. Samotný príbeh je situovaný do dedinského prostredia vo Vajnoroch v roku 1939.
vstupné: dobrovoľné, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori:
OZ MoKraĎ, OZ Vajnorské ochotnícke divadlo, MsKS Modra
6. 4., 19.00 h.: Hlasné čítanie, F. M. Dostojevskij – Zločin a trest,
večer s literatúrou, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor:
MsKS, +421 33 647 21 12, [email protected], www.modra.sk
25. 4., 19.00 h.: Milka Zimková: výber z vlastných monodrám, divadelné predstavenie spojené s besedou o
knihách so známou slovenskou herečkou, režisérkou a spisovateľkou; Veľká
sála KDĽŠ, organizátor: MsKS Modra
8. 4. 2014: Štúrova Modra, krajská súťažná prehliadka v umeleckom
prednese poézie a prózy, IV. – VI. kategórie a divadiel poézie, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, MsKS Modra
12. 4.: Vítanie jari – cyklus zvykov a tradícií
15.00 h.: veľkonočné tvorivé dielne pre deti
16.00 h.: Dlhý, Široký a Bystrozraký - bábkové predstavenie na motívy klasickej ľudovej rozprávky, vstupné: 2 €, vystúpenie DFS Magdalénka, maľovanie na tvár, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori: MsKS Modra, +421 33 647 21 12, www.modra.sk
12. 4., 14.00 h.: Predveľkonočné stretnutie, zábava v spoločnosti
OZ Kraľovan, Kultúrny dom na Kráľovej, organizátor: OZ Kraľovan
12. 4., 13.00 h. – 22.00 h.: Deň Modranských pivníc, XI. ročník obľúbenej vinárskej akcie, cena vstupenky: 22 €. Rezervácia vstupenky
je nutná!, www.modranskepivnice.sk
13. 4., 18.00 h.: Predmanželská komédia Vajnorského ochotníckeho divadla, hra o láske, žiarlivosti, šibalstve, závisti, pretvárke, snob-
30. 4., 17.00 h.: Stavanie mája, ukážka tradičných prvomájových zvykov
v miestnej časti Kráľová, organizátor:
OZ Kraľovan.
foto: web
Kultúrno-spoločenské podujatia v Modre v apríli 2014
MsKS pripravuje:
10. 5. 2014 o 19.00 h.: Všetko o ženách, komorná divadelná hra
zo súčasnosti v preklade J. Jankoviča, hovorí veselo aj vážne o ženách, o vzťahoch, o rôznych, životných a vekových etapách.
účinkujú: Andrea Karnasová, Bibiana Ondrejková a Andrea Profantová, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre.
11. 5. 2014 o 17.00 h.: Šláger TV: Kysucký prameň a hostia,
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre
11. – 13. 7. 2014: Medzinárodný gitarový festival, 6. ročník festivalu vážnej hudby v Modre, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre
Program Kina Mier marec/apríl
30. 3., 16.30, ned., Cililing a pirátska víla.
4. 4., 19.00, pia., Arcibiskup Bezák Zbohom...
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 00 350 109. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava:
Roman Benčurík. Redakčná rada: Ing. Miriam Fuňová – predsedníčka, Roman Zatlukal – podpredseda, Dana Bellovičová, Juraj Jánošík, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Adresa redakcie:
Sokolská 8,900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
externých materiálov. Príspevky od externých autorov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Uzávierka čísla: 12. 3. 2014. Uzávierka nasledovného čísla: 16. 4. 2014.
NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
Foto: web, 2x
20. 3., 19.00, štv. Životná šanca, životopisný, VB., 2013, 103 min., MN 12, 4 €
21. 3., 19.00, pia. FK: Rozbitý svet, dráma, VB., 2012, 91 min., MN 12, 2/3,5 €
22. 3., 19.00, sob.
300: Vzostup impéria, akčný, USA, 2014, 102 min., MN 15, 6 €
23. 3., 16.30, ned. Šmolkovia 2, animovaný, USA, 105 min., 2013, MP, 3 €
23. 3., 19.00, ned. Všetky moje deti, dokumentárný, ČR/SR, 2013, 90 min., MP, 4 €
26. 3., 19.00, str. Non Stop, akčný, USA, 2014, 106 min., MN 12, 4 €
27. 3., 19.00, štv. Kráska a zviera, fantasy, Fra., 2014, 112 min., MN 12, 4 €
28. 3., 19.00, pia. FK: Walesa, životopisný., Poľsko, 2013, 127 min., MP, 2/3,5 €
29. 3., 19.00, sob. Dědictví aneb Kurvaseneříká, komédia, ČR, 2014, 106 min.,
MN 15, 4 €
30. 3., 16.30, ned. Cililing a pirátska víla, animovaný, USA, 2014, 98 min., MP, 4 €
30. 3., 19.00, ned. Špinavý trik, krimi, USA, 2013, 129 min., MN 15, 4 €
2. 4., 19.00, str. Vnútri Llewyna Davisa, dráma, komedia, USA/VB/FR, 2013, 105
min., MN 12, 4 €
3. 4., 19.00, štv.
47 Roninov, akčný, USA, 2013, 119 min., MP, 6 €
4. 4., 19.00, pia. Arcibiskup Bezák Zbohom..., dokumentárny, SK, 2014, 90 min., MN 12, 4 €
5. 4., 19.00, sob. Fair Play, dráma, CZ/SK/Nemecko, 2014, 100 min., MN 12, 4 €
6. 4., 16.30, ned. Chrobáčikovia, animovaný, FR, 2013, 80 min., MP, 4 €
6. 4., 19.00, ned. FK: Borgman, dráma, Holandsko, 2013, 113 min., MN 15, 2/3,5 €
9. 4., 19.00, str. Yves Saint Laurent, dráma, FR, 2014, 106 min., MN 12, 4 €
10. 4., 19.00, štv. Slovensko 2.0, dokumentárny, SK, 2014, 100 min., MP, 4 €
11. 4., 19.00, pia. Grandhotel Budapešť, dráma, komédia, USA, 2014, 100 min., MN 12, 4 €
12. 4., 19.00, sob.
Pompeje, akčný, USA/Nemecko, 2014, 102 min., MN 12, 6 €
13. 4., 16.30, ned.
Lego príbeh, anim., USA, 2014, 100 min., MP, 6 €
13. 4., 19.00, ned. FK: Cudzí obed, dráma, komédia, USA/FR/Nemecko, 2013, 104 min.,
MP, 2/3,5 €
Pozn.: FK – filmový klub.
(msks)
Download

Marec - Modra