We acknowledge the financial support
of the Government of Canada through
the Canada Periodical Fund of
theDepartment of Canadian
Heritage. PM# 40026440
ZA BOHA,NÁRODASLOVENSKO
Volume - ročník 72 čislo 4
FORGOD,NATIONANDSLOVAKIA
25. január 2014
Cena / Price: $1.75
Before you travel
to Slovakia...
"Slovaktriangle"
cures
spring
travel bug
W
inter is finally over - you can come out of the
cave now. As you stand blinking in the spring sunshine, a dormant longing to frolic and scamper is
reactivated in your limbic system. Quick, before you
wake up completely and can think clearly, gas up
the car and travel across Slovakia!
Forget shopping malls, good hotels and clean rest
stops. The SmallCarpathians have charms and surprises, enough almost to make up for these bourgeois basics. You won't even miss them until you
need to eat, sleep or p.., and there's lots of open
road between now and then.
Až večer zistíme, že
nemusíme ani toľko
nadávať.
Jmáme
e celkom dobré, že v slovenčine
slušnú zásobu nadávok.
Have you done the Bratislava-Trnava-Nitra triangle
day trip? I've become especially fond of Trnava with
its pedestrian-only town center dominated by the
recognizably regional tall white church. There are
shops of all kinds lined up on either side of the wide
mall, just like Main Street at Disneyworld. (Travel
tip: a restaurant half-way along, on the right, serves
the only real hamburger I've seen in Slovakia.)
Everything looks neat, safe, even pretty. It has a
Germanic logic, a quiet sensibility unavailable in the
capital.
But then Trnava lies in a certain politician's approval
zone, which means it has the money for flower
boxes and other civic niceties.
On a cold but dry fall Saturday in Nitra we drove up
a twisting cobblestone road-path to central Europe's
first established diocese, the cathedral of St.
Emeram. It looked shut down.
Continued on page 6
Tých jemnejších, ale aj menej
jemnejších.
Odhliadnuc od toho, či je to
spoločensky korektné, alebo to
zapadá do lexikónu slušnosti, sú
prípady, keď sme priam nútení
vytiahnuť z nej dajakú tú
nadávku.
Ťažké by bolo dokázať, že keď
autom vletíme do výtlku na ceste
a hrozí nám rozbitie kolesa, že sa
len pousmejeme a povieme si:
„No a čo...“
Nadávame alebo aspoň hundreme
aj na akosi neutíchajúcu zimu.
Desíme sa myšlienok, že tento
stav môže pretrvávať ešte
pomerne dlho a nakoniec príde
obdobie “blata”.
Hneď po tomto menej príjemnom
ročnom období budeme musieť
vystáť nespočetné obchádzky,
lebo cestári opravujúci čo sa dá,
zablokujú kilometre ciest.
S príchodom leta sa budeme desiť
riadenia áut do miest, lebo na každom rohu bude výstavba nových
budov. Spomalená doprava,
hlavne v čase náhlenia sa za
povinnosťami, nám na pokoji
nepridá.
Torontončania či takmer každý,
kto žije v blízkosti jazera Ontário,
sa počas horúčav môže dívať do
jeho jemných vĺn, ale kvôli príliš
ľadovej vode, sa v nej neokúpe.
Takže opätovne nám nebude do
smiechu.
Podobných príkladov sa dá
vysypať z rukáva aspoň tucet.
Prevrátime oči k nebesiam,
uľavíme si akou-takou nadávkou,
ukážeme komusi, kto je podľa nás
najhlúpejší vodič, určitý znak a
pri večeri sa posťažujeme.
Nakoniec si pustíme správy a ak
sme ešte schopní aspoň trocha
racionálne uvažovať, zostane nám
pri nich rozum stáť, lebo na
druhom konci sveta sa neustále
bojuje.
Arabsko-izraelský konflikt bol, je
a akoby prerastal do budúcnosti.
Teroristické samovražedné útoky
pokračujú nielen v Pakistane, ale i
v desiatke ďalších krajín, kde
mŕtvi sú na denno-dennom poriadku.
Požiare, o ktorých sa nám v
skutočnosti ani nesníva a nevieme
si ich ani predstaviť, akoby v
jednom kuse spaľovali planétu.
K tomu povodne, zemetrasenia,
výbuchy sopiek, fanatické vražedné africké vojny, tisícky utekajúcich chudákov pred násilím...
Treba vymenovať viac hrôz, ktoré
zodierajú svet?
Nevypínajme
televízne
spravodajstvo. Iba zatvorme oči a
uvidíme “svoj svet”, život okolo
nás v tejto krajine. A mali by sme
(aspoň veriaci) povedať “vďaka
Bohu” , že sme tu, že tu môžeme
byť. Aj tí druhí
by mali
poďakovať. Neviem komu, ale
možno by mali.
Vtedy si snáď uvedomíme, že
zima nie je až taká strašná, že
nemusíme strácať nervy pri
pohľade na neskúseného vodiča,
že treba chápať staviteľov, ktorým
práca dáva chlieb každodenný a
napokon, že nemusíme ani toľko
nadávať.
(OK - tu a tam, jemnejšie a iba
občas)
Julo Behul
Kanadský Slovák — 25. január 2014 — strana 2
KALENDÁRIUM
Malýoznamovateľ
ZDARMA-FREEClassified
V kolónke malého oznamovateľa môžete uvádzať svoje krátke oznamy
(kúpa, predaj, informácie) po dobu vydania dvoch čísiel Kanadského
Slováka ZDARMA.
Placingashortad(sales,informationetc.)inthissectionfor
aperiodoftwoissuesofCanadianSlovakwillbe
FREE.
Visit our website at
Navštívte našu internetovú stránku na
www.kanadskyslovak.ca
Published every Saturday
(47 times a year)
Vychádza každú sobotu
(47-krát do roka)
The newspaper is published with the
financial support through grants from
the Office for Slovaks Living Abroad
(www.uszz,sk ) in the Slovak
Republic and from the Canada
Periodical Fund – Aid to Publishers
from the Department of Canadian
Heritage.
Tieto noviny vychádzajú s finančnou
podporou Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí (www.uszz,sk )
na Slovensku a z Kanadského fondu
pre periodiká - podpora vydavateľom
z ministerstva Kanadského dedičstva.
Subscriptionratesin Canada $75,
United States $100 and other countries $140. Please mail your cheque to
the editorial office.
Predplatnépre Kanadu $75, do
Spojených štátov $100 a do ostatných
krajín $140. Šeky na predplatné
posielajte na adresu redakcie.
EditorialOffice-Adresaredakcie
259 Traders Blvd. East, Unit 6
Mississauga, ON, L4Z 2E5
Telephone – Telefón
905-507-8004
JuliusBehul
Editor-in-Chief
Šéfredaktor
[email protected]
DanielSulan
Chairperson, Business Committee
predseda Hospodárskeho výboru
[email protected]
StanislavJ.Kirschbaum
Chairperson, Editorial Committee
predseda Redakčného výboru
[email protected]
The Editorial Staff reserves the right to
edit, shorten, correct, or not publish
contributions of stories or photographs.
Unsigned articles will NOT be published. Articles and photographs sent by
regular mail will not be returned.
Redakcia si vyhradzuje právo prispevky
skrátiť, redakčne upraviť, alebo aj
neuverejniť. Nepodpísané prispevky
neuverejňujeme. Rukopisy a fotografie
poslané poštou nevraciame.
CanadianSlovakLeague
Kanadskáslovenskáliga
Head Office - Hlavný úrad
259 Traders Blvd. East , Unit 6
Mississauga, ON, L4Z 2E5
MaryAnnDoucette
President/predsedníčka
[email protected]
„Sedemdesiat rokov
v HOSPODINOVOM opatrovaní”,
päťdesiat minútový dokumentárny film (DVD)
O Slovákoch evanjelikoch v Ontariu si môžete
objednať na telefónnom čísle 416 658 9793,
cena je $25.00.
Na predaj
Predám piešťanský ženský kroj
za výhodnú cenu
(289) 232 3186
Slovenská zdravotná sestra plánuje otvoriť svoj dom
v malebnej rybárskej dedinke na Novej Scotii
staršiemu manželskému páru alebo 2 seniorom
s plnou starostlivosťou (domáca strava, pranie,
upratovanie, malý psík alebo mačka vítaná).
Mám organickú zeleninovú záhradu, chovám sliepky
a zajace. Ďalšie informácie na tel. čísle 902 645 3970
alebo e-mailom: [email protected]
Bez
vyvyšovania
sa
Nemusel som, ale
keďže sa jednalo o
dobrého známeho, zmenil som
rozhodnutie.
Prišiel a odišiel, ako sa hovorí,
“v dobrom”. Medzitým bola
rozprava o novinách. O tom,
čo sa mu páči a čo nie.
Nemusel som mu vysvetľovať
a predkladať dôkazy, ale
spravil som to, lebo som sa
snažil uzavrieť jednu kapitolu.
Hodnotili sme napríklad naše
vianočné štyridsaťstranové
noviny. Páčili sa mu, ale s
poznámkami o ilustráciách.
Bolo ich preňho priveľa
vianočných.
Nebol
som
špeciálne
pripravený, ale obratom som
mu predložil iné noviny vydávané na našom kontinente,
teda v Kanade a v Amerike, v
slovenčine či v inom blízkom
a ľahko zrozumiteľnom
jazyku. Dostávame ich na
výmenu, a tak ich netreba
zvlášť vyhľadávať. Nie je ich
veľa, preto netrvalo dlho
prehliadnuť obsah, porovnať
“ducha” Vianoc, ktorý sa vždy
prejaví tak v obsahu, ako aj po
stránke grafickej.
Na
jemne
“kritickú”
pripomienku, že vianočné
vydanie
malo
priveľa
kostolných oznamov, bez
zbytočného rozvádzania som
podotkol, že nám je cťou
zverejniť oznamy o pobožnostiach, ako aj tematický
podobné články. Každému sa
páči niečo iné a či sú čitatelia
spokojní, sa v etnickej tlači
ľahko
prejaví
aj
ich
dobrosrdečnosťou v podobe
podpory tlače.
Môj známy prejavil o tieto
názory živý záujem a tak sme
venovali čas i náplni, v ktorej
je Kanadský Slovák v mnohom odlišný. Nebolo treba
argumentovať, lebo som
pevne zastával názor, že naše
noviny sa už viacero rokov
vyhýbajú slovenskému či
inému politickému špekulovaniu. A v tom bol jeden z podstatných
rozdielov.
Nerobievam to, ale dal som
mu nahliadnuť do korešpondencie, ktorá sa týka propagovania politických strán na
Slovensku so zdôraznením, že
doposiaľ sme žiadnu z nich
nikdy nepreferovali. Podobne
ani nevyzdvihovali toho či
onoho straníckeho predstaveného.
Ako som v úvode napísal nemusel som - a sprvu som ani
nemal záujem, ale pri ľuďoch,
s ktorými hoci nemusíme vo
všetkom súhlasiť, no vážime
si ich, spravíme ústupky.
A tento raz to vôbec
neľutujem. Zvlášť preto, že o
niekoľko hodín prišiel telefonát s úprimne znejúcimi
slovami vďaky za “strávený
čas a poznanie skutočnosti z
inej strany”.
Jirko - bolo mi potešením.
Julo Behul
KTO
AKDE
Sts.CyrilandMethodiusParish
5255ThornwoodDr.,Mississauga, ON
L4Z 3J3
905-712-1200 Fax: 905-712-0974
e-mail: [email protected]
web site: www.slovakparish.ca
Slovenskýevanjelickýkostol
augsburgského vyznania sv. Pavla (Slovak Evangelical
Lutheran Church of St. Paul) l424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8 Ont. Tel.: (4l6) 658-9793
Gréckokatolícka katedrála
Narodenia
Bohorodičky
257 Shaw St., Toronto,Ont. M6J 2W7
Tel.: /416/ 531-4836
web site: www.chramsk.slovak-net.com
Father Andrew Kormanik
Presv.
AssumptionSlovakCatholicByzantineChurch
1406 Barton St. East, Hamilton,On., L8H 2W5
Tel. 905 544-9166, www.church.assumptionslovakhall.ca
Rímsko-katolícky kostol sv.Cyrila a Metoda, 1532
Alexeis Rd.Windsor,Ontario. N8Y 4P2,
tel: (519) 945-7063, Fax: (519) 945-0866
SlovenskéevanjelickéslužbyBožievkostoleSv.Lukáša,
3200 Bayview Avenue, Toronto,M2M 3R7.
Rev. Dusan Toth, D.D.
Tel.:416-2218900,
e-mail [email protected]
St.Michael´sSlovakByzantineCatholicChurch
2120 Byng Rd. (Walker/Tecumseh) Windsor’Ontario’
N8W 3E2
Phone/Fax: (519) 258-4829
Rímsko-katolíckykostolsv.CyrilaaMetoda
204 Park St. North Hamilton,Ont.
(905) 529-6674 www.slovakchurch.com
CathedralMissionoftheTransfiguration
15 Church Lane Thornhill,ON L3T 2G4 - 905-477-4867
Divine Liturgy 8:45 am Sunday
Rímsko-katolíckykostolsv.CyrilaaMetoda
7187 2nd Ave. Montreal,QC H2A 3G8
(514) 721-1551
CatholicChurchProtectionoftheMotherofGod464
Ritson Rd.S. Oshawa,Ont. L1H 5J9
Tel: 905-245-0629 Fr. Stephen Williams Adm.
email: [email protected]
SlovenskéveľvyslanectvoSlovakEmbassy
50 Rideau Terrace, Ottawa,Ont. K1M 2A1
Tel.: (613) 749 4442
www.ottawa.mfa.sk
Honorary Consultate of the Slovak Republik Montreal
22, Place de la Madeleine
Dollard des Ormeaux Quebec, H9B 1W3
T: 514 585 2496 F: 514 421 1583
E: [email protected]
Honorary Consul Mr. Dezider Michaletz
HonoraryConsulateoftheSlovakRepublic
2nd Floor - 247 Abbot Street
Vancouver, B.C. V6B 2K7
Tel.(604) 682-0991 Fax: (604)- 904-0301
Honorary Consul Mr. Stanislav Lisiak
HonoraryConsulateoftheSlovakRepublic
649 Brooker Ridge
Newmarket,Ontario
L3X 1V7 Canada
Tel.: 647 290 - 9304
Fax: (905) 898 - 0166
Honorary Consul Mr. Michael Martincek
E-mail :[email protected]
Centrumkultúryadedičstva kanadskýchslovákov
12 Birch Ave. Toronto, Ont.
(416) 939 3111
http://www.slovak.com
SlovenskáKanadskáNárodnáRada
SlovakCanadianNationalCouncil
135 West Beaver Creek
P.O. Box 1008, Richmond Hill, ON,
Canada L4B 4R9 tel. (905)771 – 9748
[email protected]
SlovakCanadianHeritageMuseum
MúzeumSlovenskéhoKanadského
kulturnéhodedičstva
5255 Thornwood Dr., Mississauga, ON L4Z 3J3
416-721-7652
[email protected]
Torontskéslovenskédivadlo
www.torontskeslovenkskedivadlo.com
[email protected]
VychodnaSlovakDancersToronto
Mario Hrapko 416 845 5836
Dusan Dorich 416 806 4420
SlovakDomovinaDancers,Windsor, Ont.
Irene Timko Director, 519-969-2899
e-mail: [email protected]
Informujte svojich
priateľov...
www.kanadskyslovak.ca
Kanadský Slovák - 25. január 2014— strana 3
TO ALL MEMBERS OF BRANCH 63 (OTTAWA) OF THE CANADIAN SLOVAK LEAGUE:
The annual meeting of Branch 63 (Ottawa) of the Canadian Slovak League will take place on Sunday, February 2nd at 1:30 p.m. at 22 Bren-Maur Road, Ottawa,
Ontario. All members are encouraged to attend. Reports will be made on our past year’s activities and we will plan the program for the coming year. Dues will also
be collected and officers for 2014 will be elected. The meeting will be followed by a reception and a social hour.
M. Mark Stolarik, President
Jozef Mader, Secretary
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHôDZA 34 ZBORU - KITCHINER
Pozývame všetkých členov 34. zboru na Kanadskej Slovenskej Ligy na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 6. februára 2014 o 7.00 pm na 554
Hemingway pl. vo Waterloo,Ontario.
VEDENIE 7. ZBORU - KLUBU KANADSKEj SLOVENSKEj LIGy V TORONTE
pozýva v nedeľu 9. februára 2014 o 1:00 hodine odpoludnia svojich členov na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční v ligovej budove na 259 Traders Blvd. East
Unit 6 Mississauga.
Canadian Slovak League
Board of Directors
Annual General Meeting
Saturday, March 22, 2014 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Head Office 259 Traders Blvd. E., Suite 6 Mississauga ON L4Z 2E5
Part 1 - Canadian Slovak League (CSL): Officers’ Reports, Financial Statements and Investment Committee Report. Part 2 - Slovak
Canadian Publications Inc. (SCPI): Reports of the Kanadský Slovák/The Canadian Slovak newspaper’s Editor, Chairperson, Editorial
Committee and Chairperson, Business Committee. CSL members who wish to attend the meeting are requested to confirm their
attendance by contacting Marta Fuska, Secretary ([email protected]) no later than March 14, 2014.
Mary Ann Doucette, President
Marta Fuska, Secretary
Ročná schôdza Správnej rady
Kanadskej slovenskej ligy
sa koná v sobotu 22. marca 2014 od 9. hod. do 17. hod.
v hlavnom úrade 259 Traders Blvd. E., Suite 6 Mississauga ON L4Z 2E5
1. časť – Kanadská slovenská liga (KSL): Správy úradníkov, finančné správy a správa investičného výboru. 2. časť – Slovak Canadian
Publications Inc. : Správy šéfredaktora, predsedu redakčnej rady a predsedu hospodárskej rady. Členovia KSL ktorí sa chcú zúčastniť tejto
schôdzi, sú žiadaní sa prihlásiť u tajomníčky Marte Fuskovej ([email protected]) najneskoršie do 14. marca 2014.
Mary Ann Doucette, predsedníčka
Marta Fuska, tajomníčka
Canadian Slovak League
Druhý oznam o uvoľnenej funkcii v Správnej rade Hlavného úradu
Správna rada Kanadskej slovenskej ligy (KSL) má voľné miesto pre riaditeľa ktorý bude zastávať funkciu Zapisovateľa do budúcej konvencii v roku 2016.
Povinnosti funkcie: Zapisovateľ vyhotovuje zápisnicu o zasadnutiach Správnej rady, on/ona ju zašle všetkým členom Správnej rady. Zasadnutia
Správnej rady sú mesačné Skype telekonferencie od septembra do júna a výročna schôdza ktorá je každý rok v marci.
byť členom KSL,
Kvalifikácie: Kandidát na pozíciu Zapisovateľa musí
byť kanadským občanom,
mať najmenej 18 rokov, a
byť členom KSL najmenej dva roky odo dňa Vašho prijatia za člena. Záujemcovia majú
Vo Vašom liste
silné komunikačné, počítačové a organizačné schopnosti. Znalosti používať sociálne siete a kontakty by bol vhodný prínos. Prihlášky:
Pošlite svoj list e-mailom na [email protected] alebo poštou
prosím potvrďte, že spĺňate hlavné body kvalifikácie a vysvetlite vaše schopnosti.
na adresu: Mary Ann Doucette, predsedníčka Kanadská slovenská liga 259 Traders Blvd. E, Unit 6 Mississauga ON L4Z 2E5 Dátum uzávierky:
piatok, 28. februára 2014
Mary Ann Doucette, President
Marta Fuska, Secretary
.
.
.
.
.
.
Canadian Slovak League
Second Notice of Vacancy on the Board of Directors
The Board of Directors of the Canadian Slovak League (CSL) has a vacancy for a director who will hold the office of Recording Secretary until the next
Convention in 2016. Duties of the position: The Recording Secretary shall keep the minutes of Board of Directors meetings and he/she shall send them
to all Directors. The Board meetings include monthly Skype teleconferences from September to June and the Annual General Meeting held in March of
each year. Qualifications: To qualify for the director position of Recording Secretary, you must
be a CSL member,
be a Canadian citizen,
be at
least 18 years of age, and
have passed the probationary period of two years from the date of your acceptance as a member. Interested candidates
will have strong communication, computer and organizational skills. The use of social media would be a desirable asset. To apply:
Provide a letter of
confirmation that you meet the key qualifications and identify your relevant skills.
Submit by e-mail to [email protected] or mail to Mary Ann
Doucette, President Canadian Slovak League 259 Traders Blvd. East, Unit 6 Mississauga ON L4Z 2E5 Closing date: Friday, February 28, 2014
.
.
Mary Ann Doucette, President
.
Marta Fuska, Secretary
.
.
.
Kanadský Slovák —25. január 2014 — strana 4
A kArAvánA ide ďAlej...
V žiadnom prípade by som si nedovolil na kritiku či kritika poznamenať prvú časť tohto príslovia, preto uvádzam iba jeho záver.
Zvyčajne neuverejňujeme veľmi naivné či vulgárne kritické poznámky, lebo špina patrí do smetného koša, a nie na stránky novín. Dnes však došiel elektronickou
poštou list, ktorý som sa rozhodol zverejniť aj s mojou stručnou odpoveďou. Ak si dobre pamätám, tak autorovi tohto listu som pred niekoľkými rokmi uverejnil
básničku, či niečo podobné. Mali sme i niekoľko krátkych telefonických rozhovorov, ale keďže zvyčajne nemám priveľa voľného času a navyše jeho názory sa
nezhodovali s mojimi, konverzáciu sme ukončili. Nepatrím k ľavičiarom a už vôbec nie k vyhraneným. Netvrdím, že pisateľ medzi nich patrí, ale podľa jeho
predchádzajúcich i súčasných slov asi nebudem priďaleko od pravdy... Toľko na úvod k jeho listu.
Date: Sun, 19 jan 2014 10:23:03 -0500
Subject: list čit.
From: [email protected]
To: [email protected]
Písať, alebo nepísat – to je problém,
povedal by Hamlet.
Rozhodne nie! ked sa jedná o listoch
redaktorom novín a časopisov. Onisú
vždy zaujatí dôležitejšími a súrnymi
prácami a nemajú času na čítanie listov
od čitateľov a kdežto na ne odpovedať.
A potom to vyzneje ako hluchému dobrý
deň. Ešte menej je múdre núkať im svoj
príspevok aký koľvek by bol, bez ohľadu
na eventuálnu výzvu zo strany redakcie.
Aj tak žadnu odpoveď nedostaneš, ani
Teší nás... ani Ďakujeme, prepáčte atp.
A preto ma veľmi mrzí a banujem, že
som tak urobil. Bude mi to na poučenie.
A predsa...
Bolo by vari dobre, keby všetci čitatelia
povedali
svoju
mienku
o
časopise/novinách. Keby čítali ale aj
povedali, čo sa im pozdáva a čo nie.
Inak sa vec neopraví. Noviny sa
nezlepšia a ich jestvovanie bude dobré
iba tým, že zostáva možnosť a nádej na
ich opravenie.
Konkrétne v Kanadskom Slovákovi (č.
18 z roku 2013) pani Eva B, trochu
rozhárane ale veľmi pekne vynáša svoje
dojmy a mienku o ňom. Možno povedať
v celom ročníku vari najzaujímavejší
príspevok. Ale či to stačí, či sa ľady
pohnú a niečo premení. Nechcem robiť
analýzu obsahu a samej koncepcii KS.
Veď môžem povedať „Čo ma po ňom.
Som tu dočasne a čítať ho nebudem”.
Poviem len v krátkosti, že je aj na prvý
pohľad jasné, že je KS dosýta až po
nevkus
nasiaknutý
cirkvou,
kresťanstvom a pritom pevne
zahľadený do minulosti. Súčasný
život, udalosti a problematika (v Kanade
a vo svete) ktoré by mohli zaujímať
potenciálnych čitateľov, tobôž tie súvisiace so Slovákmi, sa do KS dostávajú
iba okrajovo (ktory Slovák hrá hokej v
Kanade a koľko nastrieľal gólov atp.).
Napríklad pre najmladších, budúcich
čitateľov (myslím na deti) sa nenájde ani
slovíčko. Akú budúcnosť majú tí, ktorí
nedbajú o svoj dorast? Ale nie, nie je
potrebné nič vysvetľovať...
To, čo ma najviacej diví a prekvapuje, čo
ma podnietilo napísať týchto niekoľko
slov, je výrazná nenávisť voči komunistom a všetkým Rusom. Akoby stále
čakala na vhodnú príležitosť a vynorí sa
niekde za uhlom, ako vrch ľadovca z
chladného oceánu.
Ale nie! – počujem ako všetci zhýkli –
Nie som v pravde, nikto nehovorí zle o
Rusoch.
Bodaj by tak bolo, ale zateraz si neviem
inak vysvetliť niektoré „žarty“ a články
ani spomínať nebudem. Uvediem
príklady (iba z ročníka 2013. prepísané
bez úpravy). Ako ich vy chápete?
Kanadský Slovák, číslo 1 2013
Dobrý deň! Rádio Jerevan? Chcel by som
sa opýtať, či je to naozaj pravda, že minulú
nedeľu na poludnie rozdali na Červenom
námestí v Moskve päťdesiat novučičkých
moskvičov. Odpoveď rádia Jerevan: Vaše informácie sú správne, len ich treba
mierne upresniť. Bolo to v sobotu, v skorých ranných hodinách, na periférií
Irkutska, bolo to sto ošarpaných bicyklov a
nerozdali ich, ale rozkradli...
číslo 9, 2013r.
Američan, Nemec a Rus si rozprávajú v
nebi, ako ktorý z nich zomrel. Američan
hovorí: - Ja som si kúpil motorku, previezol
som sa na nej, nabúral som a zomrel som.
Nemec hovorí: - Ja som si kúpil lietadlo,
letel som príliš nízko, havaroval som a
zabil som sa. Rus hovorí: - To je ešte nič.
Môjmu bratovi kúpili bicykel a ja som
zomrel od hladu.
číslo 10
Ako zomrel básnik Majakovskij? Spáchal
samovraždu. A aké boli jeho posledné
slová pred smrťou? - Nestrieľajte,
súdruhovia.
číslo 14
Optimista sa učí anglicky. Pesimista sa učí
po rusky. Realista sa učí strieľať
číslo 16 2013. znovu č.28-29
Otázka na Rádio Jerevan: Ktoré mesto je
najkrajšie? Jerevan.
Koľko atómových bômb treba na zničenie
najkrajšieho mesta? Jednu...Oprava.
Najkrajšie mesto je Moskva!
číslo 17
Jeden Rus sa vrátil z cesty po návšteve
Mníchova: - Tak rozprávaj! Ako bolo? Výborne! Všetko naokolo čisté, žiaden
smrad, všetko funguje, skrátka radosť žiť.
Ale pre normálneho Rusa to nie je. Prečo? - Predstav si, že ráno vstaneš,
pozrieš z okna, a plné mesto Nemcov!
číslo 19
Viete, že Rusi vymysleli novú tabletku na
chudnutie? Spočíva to v tom, že po jej
zhltnutí nemusíte dva týždne nič jesť. Ale
má jednu nevýhodu: Je veľká ako koleso z
traktora.
číslo 23
Rušňovodičovi: - Preboha, ako ste to išli s
tým vlakom, keď ste sa s nim vykoľajili do
kukurice? - Ale, normálne som išiel po
koľajách a zrazu vidím rovno naprostriedku Rusa. - Tak ste ho mali zraziť! - Veď
som chcel, ale ušiel mi do kukurice!
číslo 25
Stretne sa americký a ruský vojak. Rus
vraví: - My v armáde máme denne stravu
obsahujúcu 1000 kalórií. Američan: - To je
nič. My máme denne stravu obsahujúcu
3000 kalórií. Rus: - To nie je možné! Nikto
sám nezje denne vrece zemiakov!
číslo 27
Oci, kto vymyslel komuniz- mus? Vedci
alebo filozofi? - Zrejme filozofi... Vedci by
ho najskôr vyskúšali na zvieratách
číslo 38
V moskovskej galérii visí obraz, na ktorom
je lúka, na lúke stoh sena a zo stohu trčia
dva páry nôh v jednoznačnej polohe. - Ako
sa volá tento obraz? - pýta sa návštevník.
- Lenin vo Fínsku. - Aha. A tie nohy
špičkou hore sú Leninove? - Nie, to sú
nohy Nadeždy Krupskej. - Takže tie nohy
špičkou dole sú Leninove? - Nie, to sú
nohy Leonida Trockého. - A kde je potom
Lenin? - Vo Fínsku.
číslo 45
Rusi vynašli novú tabletku, ktorú keď zjete
nemusíte dva roky jesť. Jediná nevýhoda
je, že pilulka váži 300kg.
A tiež aj toto: Pošlite ďalšie jedlo STOP
Lajku som už zjedol STOP Gagarin STOP
Alebo:
Putin provokuje aj Kanadu
Ruský prezident plánuje obnoviť nadvládu
krajiny v Severnom ľadovom oceáne.
Štvrtina doteraz neobjavených svetových
zásob zemného plynu a ropy, obrovské
náleziská zlata, medi či platiny. A dôležité
námorné cesty, ktoré vzniknú po roztopení
ľadovcov. To všetko si chce v Arktíde
zaistiť ruský prezident Vladimir Putin aj
pomocou sily. Tam, kde sa iné veľmoci
doteraz zmohli len na vedecké výpravy či
opatrné vojenské cvičenia, totiž Putin
posiela armádu. Do Severného ľadového
oceánu
zamierilo
desať
ruských
vojenských lodí. Cieľom vojakov je
opustená základňa z čias Sovietskeho
zväzu. „Putin chce dať jasne najavo, že
toto územie je jeho.
Eldorádo budúcnosti Arktídu kvôli
bohatstvu surovín mnohí experti označujú
za budúcu Saudskú Arábiu či „eldorádo
budúcnosti“. Záujem o desiatky miliárd
barelov ropy a zemného plynu tu majú
okrem Ruska aj USA, Kanada, Dánsko či
Nórsko. „Boj o Arktídu sa už začal a Putin
patrí medzi jednoznačných favoritov. Je to
jeho návrat k imperiálnej rétorike,“ povedal
pre HN expert na Rusko Ondřej Soukup.
Kto mi povie, či mám/môžem niekomu
odporúčať čítať takéto „noviny“?
tlačou oni sú z dákeho celkom inšieho
sveta.
S úctou
V. Ječmen
V porovnaní s tunajšou (kanadskou)
Julo Behul
...Pán Ječmen,
máte pravdu, že redaktori etnických
novín majú málo času, ale je to spôsobené aj tým, že sú prevažne na
celú prípravu a tvorbu novín sami.
Ide totiž zvyčajne o „one man band“
. Na druhej strane sa mýlite v tom, že
nemáme
spravený
prieskum
čitateľov. Robíme ho pravidelne už
niekoľko rokov. A aj na základe neho
možno povedať, že markantnej
väčšine čitateľov naše noviny
vyhovujú.
Dávnejšie ste mi povedali, že patríte
k dolnozemským Slovákom. Ich
komunita je v kanadsko-slovenskej
pospolitosti celkom známa, veď
majú svoje pikniky, stretnutia,
kultúrne podujatia a podobne. Je mi
cťou, pokiaľ je to len trochu časovo
možné, sa na nich zúčastniť a mať
medzi nimi dobrých priateľov. Žiaľ,
hoci sa zdá, že v Kanade trávite
pomerne veľa času, Vás som tam
nikdy nestretol.
Nie je priestor na rozoberanie
podrobností Vášho listu, nikto Vám
pritom neberie Vaše, ako sa zdá,
ľavičiarske presvedčenie, ale ako
poznám
Slovákov
v
Kanade,
naklonených k červenej hviezde je
málo. Opätovne však zdôrazňujem,
že žijem v tejto krajine takmer pol
storočia a jedným zo základných
princípov, s ktorým som sa stotožnil,
je rešpektovanie iných názorov. Čiže
nemusím s Vami súhlasiť, ale Váš
názor Vám neberiem. Vám sa
Kanadský Slovák páčiť nemusí, ale
od Kanadskej tlačovej asociácie
získal nielen za obsah, ale i grafickú
úpravu dvakrát jedno z najvyšších
ocenení. A je nám nesmiernou cťou,
že podobne je hodnotený aj na
Slovensku. Na tom Slovensku, ktoré
sa pred dvoma desaťročiami zbavilo
totalitného systému, ktorý sa asi
vám hodil do karát.
S vďakou za preštudovanie našich
novín a želaním všetkého dobrého v
novom roku
Slovensko prispelo k zatvoreniu Guantánama.
Prijatím troch väzňov...
Prijatie
troch
čínskych
Ujgurov väznených na americkej vojenskej základni
Guantánamo je potvrdením
nášho priateľstva s USA a
toho, že ak kritizujeme zriadenie tejto väznice, mali by sme
sa podieľať aj na jej likvidácii.
V diskusnej relácii TA3 V
politike to dnes vyhlásil
minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR
Miroslav Lajčák. Zároveň
povedal, že prijatie troch
väzňov z detenčného tábora sa
nedá spájať s rozhovorom,
ktorý spolu s premiérom
Robertom Ficom viedli s
americkým
prezidentom
Barackom Obamom.
Lajčák vyhlásil, že pre SR je
to humanitárna akcia spojená
so
snahou
prispieť
k
biznis," povedal Lajčák.
Dodal, že Slovensko prijalo
troch zadržaných z väznice
Guantánamo už v roku 2010.
"Vtedy to prebehlo úplne pod
kontrolou," pripomenul s tým,
že v prípade Ujgurov ide o
ľudí, ktorí nie sú na zozname
teroristov, nebolo po nich
vyhlásené žiadne pátranie.
"Občanom
SR
žiadne
nebezpečenstvo
nehrozí,
môžu
pokojne
spávať,"
ubezpečil minister.
zatvoreniu Guantánama.
"Pokiaľ sme žiadali USA xkrát o pomoc a vždy sme ju
dostali, bolo by sebecké a egoistické, ak by sme na ich
žiadosť v tomto prípade
povedali, že to nie je náš
Lajčák sa vyjadril aj k vývoju
pátrania po páchateľoch teroristických útokov na slovenských vojakov a horolezcov,
ku ktorým došlo v roku 2013.
V prípade posledného násilného incidentu - vraždy
vojakov Edmunda Makovníka
a Patrika Fraštiu minister
priznal, že to, čo je momentálne isté, je fakt, že išlo o
samovražedný útok. "Všetko
ostatné sú dohady," povedal
Lajčák s tým, že zatiaľ nie je
známa totožnosť páchateľa.
Posun nie je ani v prípade
teroristu, ktorý zastrelil na
letisku v Kandaháre čatára
Daniela Kavuliaka. V prípade
páchateľov vraždy horolezcov
Antona Dobeša a Petra Šperku
minister uviedol, že sa
potvrdili indície o zadržaní
páchateľov.
"Na základe informácií z
pakistanskej strany, je tam
veľký predpoklad, že hlavní
organizátori boli dolapení, no
potrebujeme ešte čas, aby sme
mohli povedať viac," uviedol
Lajčák.
Kanadský Slovák - 25. január 2014— strana 5
Nad veľkou knihou s mnohými
fotografiami a rozohraním dejom
Freedom’s Gate
John Kulhan
Dr. Daniel Kulhan
Ann Marie Kulhan
Published in 2013
AlphaGraphics
www.
alphagraphics.com/us273
Printed in USA
by
K
eď má človek pred sebou
428-stránkovú knihu, musí si
rozdeliť čas, aby sa do nej
mohol pustiť. Napadlo mi pritom jedno ruské príslovie, že aj
veľká cesta sa začína malým
krokom.
Pred otvorením tohto diela
som mal telefonický rozhovor
s jeho autorom Johnom Jánom Kulhanom. Plánoval
som
niekoľkominútové
rozprávanie, aby som trocha
precítil pisateľa. Rozhovor bol
strhujúci, dlhý a veľmi
osožný. Ján Kulhan je
rozprávač, ktorého príbeh sa
len ťažko prerušuje. Na toto
osobné poznanie jeho hlasu
som si spomenul, keď som
začal čítať spomínanú knihu.
No plánovaná hodina sa
natiahla na päťhodinové prenesenie sa do iného, zašlého
sveta...
Ako charakterizovať muža,
ktorý sa volá John - Ján
Kulhan? V prvom rade z neho
dýcha národnosť. Kulhan je
Slovák. Bez vysvetľovania,
skrášľovania a dokladov.
Autor podáva čitateľovi ruku
a ak ju prijmete, zoznámi vás
nielen so svojou rodinou a
najbližšími, ale nechá vás
nahliadnuť do tajov svojho
života, kde vládne láska,
odhodlanie
vojaka,
cestovateľa
a
navyše
rozsievača napínavého, dobrodružného deja.
Zažijete s ním nezabudnuteľné
príhody. S Kulhanom si
obliekate vojenskú uniformu
vojaka Slovenského štátu. S
ním prežívate tŕnisté cesty v
Rusku, poznávate sklamania i
prechod na druhú stranu či
hrôzy boľševizmu. Spolu s
ním ste taktiež sledovaní
tajnou políciou. Keď prvýkrát
uteká cez hranice do Rakúska,
zatajujete dych, aby vás
nespozorovala hliadka.
Kurióznou je kapitola, v ktorej
opisuje, ako je upodozrievaný
zo spolupráce s americkou
špionážou. Zakrátko na to sa
vracia na Slovensko nielen
zachrániť najbližších, ale aj s
americkým
špionážnym
poslaním. V týchto častiach
dej začína naberať nádych
filmov s Jamesom Bondom.
Jeho ďalší prechod hraníc
svojím napätím pripomína
Ľuda Pavla, ktorý v knihe Na
tenkom ľade opisuje svoj útek
alebo prechod cez hranice sestry Cecílie v knihe s
rovnomenným názvom.
Napriek ťažkostiam utečenca
či emigranta sa John Kulhan v
Počasie na
Slovensku pomýlilo
prírodu, orgovány
pučia, tlačia sa aj
huby
Orgovány
v
záhradách
na
Záhorí
začali
pučať, hoci je
január.
Pred rokom sa na
jazerách o tomto
čase korčuľovalo,
teraz sú vodné
plochy na juhu
úplne bez ľadu. V
lesoch sa tlačia
spod lístia huby. V
Lednickom parku
na juhu Moravy návštevníci videli už pred týždňom prvé
kvety. Na Záhorí tento týždeň začali pučať orgovány a
tráva má takú zelenú farbu, ako na jar. Stačí
desaťminútová prechádza do borovicového lesa a
natrafíte aj na huby. Stačí pár minút prechádzky po lese
a môžete naraziť aj na huby, ktoré sa tlačia spod lístia.
Predpovede Slovenského hydrometeorologického
ústavu naznačujú, že do polovice januára sa počasie
nezmení. Už december bol na našom území teplotne
nadpriemerný, v polovici decembra aj na konci
decembra padlo niekoľko rekordov. Rovnaký zrejme
bude tiež január, opäť nie sú vylúčené rekordy a
januárový priemer takisto môže byť veľmi blízko ku
rekordným hodnotám.
Dramaticky to vyzerá lyžiarskych strediskách, ktoré sú
v nižšej nadmorskej výške. Vysoké teploty totiž
neumožňujú technické zasnežovanie a ak sa v druhej
polovici januára neochladí, je pravdepodobné, že aj
strediská, ktoré sú dnes v prevádzke, ju budú dočasne
obmedzovať.
ŽIVOT
Foto”: Richard Filipko
pozastavíte nad množstvom
fotografií či dokumentov
súvisiacich s obsahom. V tej
chvíli prichádza prvé prekvapenie. Johna - Jána Kulhána
spoznávate cez vizuálnu
dokumentárnu časť.
Pred niekoľkými rokmi sme
podobne mohli spoznávať
Metoda Balca. Pritom je len
málo rodákov, ktorí sa vďaka
svojej aktívnej činnosti v
novej adoptovanej vlasti
dostali do pravidelného styku
s predstaviteľmi vlád, v tomto
prípade vlády USA. John –
Ján Kulhán medzi nich
jednoznačne patrí.
Najmä emigranti po rokoch
prežitých v cudzine najlepšie
pochopia Kulhanov príchod
na Slovensko v roku 1968.
Snáď každý s ním pocíti rovnaké vzplanutie, podobnú nervozitu i slzy dojatia. Pretože
iba oni vedia, ako sa rozbúcha
srdce pri stretnutí s rodinou,
ako sa sťahuje hrdlo dojatím
na
prechádzke
po
“nezabudnutých“ miestach a
aká radosť prichádza s
nádejou, ktorá by mohla
podlomiť teror vládnuceho
totalitného režimu.
krátkom čase zapája do
národného života v zahraničí,
naplno však v Spojených štátoch. Slovenské národné
združenia, spolky, Svetový
Kongres Slovákov, tlač, literatúra...
Už pri prvom zbežnom prelistovaní tejto rozsiahlej knihy sa
Freedom’s Gate je veľká
kniha. Slovom i obrazom.
Nielen kvôli napínavému
obsahu, ale aj poznaniu
histórie
sprostredkovanej
osobnými zážitkami autora sa
ju oplatí prečítať. A celú...
V Tatrách postavili najväčší ľadový
chrám, ničí ho ale počasie
Chrám bude otvorený až do jari.
Najväčší ľadový chrám, aký
kedy v strednej Európe vznikol,
ničia vysoké teploty. Napriek
tomu, že je postavený na
Hrebienku vo Vysokých Tatrách.
Konštrukcia z 28 ton ľadu je síce
nepoškodená a pevná, no
niektoré detaily sa v teplom
počasí rozpúšťali. Na stĺpoch
boli dva kamzíky – jeden už
spadol a druhý pripomína skôr
lamu, keďže sa čiastočne roztopil. Koncom januára by mal do
Vysokých Tatier prísť autor chrámu, plzenský sochár František
Bálek, aby ho opravil
Kamzík, ktorý vinou oteplenie
pripomína skôr lamu. Je to jedna
z častí, ktoré budú opravovať.
Chrám postavili zo 125-kilových
blokov ľadu dovezených z
poľskej Wroclavi. Dohromady
spotrebovali 228 blokov a stavba
je veľká 18 x 12 metrov.
Tatranský ľadový dóm stojí pri
zjazdovke, na ktorej sa však
nelyžuje. Pred počasím ho chráni
kupola, do ktorej dali chladiaci
systém, ale pri vyšších teplotách
nestačil ani ten. Do kupoly totiž
v časoch najväčšieho návalu
prišlo aj tritisíc návštevníkov.
Dvere sa neustále otvárali, a keď
bolo vinou inverzie hore na
Hrebienku sedem - osem stupňov
nad nulou, vo vnútri boli aj +3 a
detaily chrámu sa topili.
Tatranský ľadový dóm chráni aj
kupola s chladením, ale počasie
bolo príliš teplé.
Najväčší
nával
bol
po
Vianociach až do konca
prázdnin, kedy púšťali do kupoly
naraz najviac desať ľudí a
maximálna dĺžka pobytu bola tri
minúty. V súčasnosti v noci na
Hrebienku mrzne, ale dni sú stále
pomerne teplé. Turistov je však
už menej, takže stav chrámu by
mal
byť
stabilizovaný.
Propagačné materiály uvádzajú,
že podobné chrámy urobili umelci napríklad v severských krajinách a v Japonsku.
Chrám navštívilo denne aj tritisíc
návštevníkov, čo sa tiež podpísalo na jeho stave, a preto ho
opravia.
V dóme sú aj ľadové lavičky, no
pre turistov slúži iba jedna,
pokrytá kožušinou. František
Bálek staval chrám s desiatimi
kolegami dva týždne a otvorili
ho pre verejnosť 19. decembra.
Deň predtým v ňom bola svadba
– autor chrámu František Bálek
si vzal svoju partnerku Dagmar.
V chráme bolo už aj niekoľko
koncertov. Chystajú aj ďalšie a
plánované sú tiež svadby.
Otvorený bude až kým sa
neroztopí.
Postavený je z 228 ľadových
blokov. Jeden blok váži 125 kg.
Dielo z ľadu vyrábali umelci dva
týždne.
Richard Filipko
Kanadský Slovák —25. január 2014 — strana 6
Slow progress towards an accessible Bratislava
Every tourist has a list of sites to see on
their trip to Bratislava: the Castle, St
Martin’s Cathedral, Mirbach Palace,
Devín, among others. Yet for disabled
people Bratislava’s castles, as well as
many of its other famous monuments,
remain impregnable even in the 21st
century. They are guarded neither by
knights nor rivers nor cliffs. Rather it’s
simply that curbs are too high, roadcrossings have no audible beeps, or
elevators have not been installed.
“The goal of the capital city is to
arrange or reconstruct every entrance
into these buildings to make them
accessible,” said Daniela Rodinová,
the head of the media department at
Bratislava town hall. But she added:
“It is not an easy task.”
The difficulties for handicapped people can begin on arrival, particularly if
a visitor comes by train. The main city
station still awaits reconstruction and
has only a low-quality ramp in the concourse. Furthermore, only one platform is accessible without traversing
stairs.
Things do not improve much on the
bus network, the means by which most
Bratislavans travel around the city.
PUBLIC TRANSPORT
“The biggest problem is the lack of
accessible public transport vehicles,”
said Adam Burianek, who is in a
wheelchair. His opinion was echoed by
Simona Šípová, the PR manager of the
Slovak Blind and Partially Sighted
Union (UNSS), who said: “Our clients
have problems with public transport
vehicles, which have acoustic signs
missing or not working.”
Rodinová said that the city is working
to address the problems, “buying and
providing low-floor buses with wheelchair ramps and acoustic system of bus
stop identification.” She added that
accessible buses were now operating
on approximately 43 routes, identified
with a pictogram on the timetables in
bus stops.
However, visually impaired passengers also have to contend with the
issue of multiple buses arriving to a
stop at the same time, with their vehicle potentially arriving behind another,
then departing without having been
seen. “Drivers are supposed to stop at
the right place, even if they are second
in the row,” said Šípová. “But in practice this rule is ignored.”
WHAT IS ACCESSIBLE?
Many of Bratislava’s most prized
assets are its historical buildings,
whose ancient designs and precious
fabric inevitably make them difficult to
access.
“Unfortunately, unique historical
places can often not be touched in
order to preserve their value,”
Rodinová said. But she added that
refurbishment works at some museums
have been carried out with the special
needs of disabled people kept in mind.
The Old Town Hall (Stará Radnica)
and the Pharmacy Museum (U
Červeného raka) in the Old Town are
accessible, and Devín Castle is also
partially accessible. Better still, the
ancient Roman site Gerulata in
Rusovce has a “tactual” exhibition
around which visitors are guided by
touch.
Many theatres in Bratislava are fully
accessible, including the Slovak
National Theatre, Heineken Tower
Stage and Theatre Wüstenrot. But
some are not yet prepared for disabled
visitors.
“Astorka is not suitable at all,” said
Monika Vrábľová, the head of the
Slovak Association for Disabled
People (Slovenský zväz telesne postihnutých - SZTP). “The entry staircase is
steep and accessible toilets are missing.”
She added that Nová Scéna is partly
suitable, the Puppet Theatre is suitable,
as are the cinemas in shopping centres.
Organized by CSL Branch 63 (Ottawa)
Saturday,
February 8th, 2014
Time: 6:00 pm for cocktails
(Dinner served at 7:00 pm)
Location: 523 St. Anthony Street,
Ottawa
Tickets are $55 (Adult), $50
(Student, Senior, CSL member)
Contact joe Mader for tickets at 613-862-9844
or [email protected]
Bring your favourite mask! Tickets will not be sold
at the door!
PLANS
There are moves to improve the city’s
infrastructure and since 1999
Bratislava has been part of a project
entitled “Slovensko bez bariér”, or
“Slovakia Without Barriers”, picking
up several commendations. Most
recently, the city was praised in 2012
for projects that offered acoustic commentaries in cinemas for the visually
impaired, while the Ondrej Nepela ice
hockey stadium was praised for its elevators and accessible toilets.
However, lots of things remain to be
improved.
“It’s worth mentioning the unsuitable
pedestrian crossings,” said Burianek.
“Here in Slovakia we don’t have common accepted standards, so often
things that seem to be accessible are
not, in fact.” He said that ramps are
often too steep or have missing
handrails, for example.
Vrábľová, of the SZTP, said that
Bratislava still has many high curbs,
which are difficult for wheelchair
users.
“The situation is improving, but it
presents a problem not for us only, but
also for mothers with buggies or seniors,” she said. On the other hand,
gradually lowered street curbs can be
dangerous for blind and partially sighted people, said Šípová. “They cannot
tell if they are still on the pavement or
at the road already,” she said. “This
problem can be easily solved by
embossed elements on the pavement,
however it is quite different in practice.”
And so the issues continue. It is positive that Bratislava is now committed
to improving the conditions for handicapped people, and is attempting to
extend hospitality to tourists regardless
of their physical abilities. But even
though the situation is slowly improving, and more and more places are
becoming accessible, it will not be
enough until there are no barriers
remaining in the city.
Bratislava City Guide
Ján Beracka Regional News
www.
kanadskyslovak.ca
Kanadský Slovák -25. január 2014— strana 7
Akademický maliar
FRANK
jALŠOVSKÝ
V Bratislave ma nedávno zaujal
kanadský
Slovák
Frank
Jalšovský, a to najmä krédom,
ktoré uplatňuje vo svojom umení:
“…NEKONEČNO, po ktorom tak
ľudstvo prahne, aby ho pochopilo,
sa dá pochopiť len schopnosťou
vyššou než rozum. A síce tým, že
vstúpime do stavu, z ktorého
KONEČNO musí ustúpiť…”
Vo svojich výtvarných dielach sa
Frank snaží hlbšie preniknúť do
ľudskej podstaty, dotknúť sa
pomocou psychologickej sondy
vedomia a duše človeka, pootvoriť
dvere duchovných a spirituálnych
svetov, ktoré sú ešte aj dnes
opomínané,
potlačované
a
neuznávané, hoci vieme, že sú
najdôležitejšie
Frank Jalšovský (1959) sa narodil
v Komárne. Strednú školu
umeleckého priemyslu a Vysokú
školu výtvarného umenia v
Bratislave úspešne ukončil v špecializácii
grafického
štúdia.
Jedným z jeho pedagógov bol
napríklad
Albín
Brunovský.
Budúcemu grafikovi sa obsahom
a formou, myšlienkami a ich výtvarným spracovaním v životných
postojoch najviac prihováral jeden
z
predstaviteľov
slovenskej
grafickej moderny 20. storočia
Koloman Sokol, o čom svedčí
neskoršie cenné grafické dielo s
názvom
Pocta
Kolomanovi
Sokolovi. Jalšovského a Sokola
spájal spoločný menovateľ – život
a tvorba v emigrácii, nadhľad,
ruvanie sa s prekážkami,
nevzdávanie sa. Frank veľmi túžil
cestovať a vidieť svet. V januári
1989 emigroval spolu s manželkou Renátou do Rakúska a neskôr
zakotvil pri Tichom oceáne vo
Vancouveri v Kanade.
V Britskej Kolumbii strávili
Jalšovskí 21 rokov. Ďaleko od
vlasti a predsa vždy srdcom
Slovák vytváral maestro Frank
svoje veľkolepé výtvarné diela.
Získal pritom množstvo svetových
ocenení v grafickej oblasti a jeho
diela majú svoje čestné miesto v
mnohých svetových galériách a v
súkromných zbierkach. Veď do
Kanady prišiel ako úplne neznámy
umelec z východného bloku, ale
svojou húževnatou, tvrdou prácou
dosiahol, že dnes patrí medzi trojicu najlepších grafikov sveta.
Dnes ho pozná celý odborný svet,
vrátane USA, Kanady, Austrálie,
Ázie, západnej Európy a za
posledné tri roky, čo sa vrátil späť
na
Slovensko,
ho
začína
objavovať a uznávať už aj rodné
Slovensko.
Po starších emigrantoch, ktorí v
USA a Kanade svoj život aj dožili
Before you
travel to
Slovakia...
Continued from page 6
Courtyards and buildings sagged under
years of neglect and there wasn't a
warm body, never mind a curious
tourist, to be seen. We were half-heartedly sniffing around the carved iron
doors of the church when a monk
appeared broom in hand. The cathedral
wasn't open at the moment, he told my
husband in Slovak. They chatted a bit
and then he suddenly offered a little
look-see in the time he had allocated
for sweeping.
Speaking rehearsed but perfectly
understandable English he took us on a
private tour of the cathedral which is
divided into three churches, each built
in a different style - Romanesque,
Gothic and Baroque. There is a tower
which archives Slovakia's oldest manuscripts, a sculpture by Donatello, and
luscious oil paintings everywhere you
look. Its beauty seemed all the more
magnificent because we were the only
earthly beings tip-toeing through its
hushed interiors.
Zlatý Bažant
v predajniach LCBO
– Kolomanovi Sokolovi (19022003) a Ladislavovi Gudernovi
(1921-1999), s ktorým sa Frank vo
Vancouveri stretával, sa stal
novou osobnosťou našej kultúrnej
emigrácie. Umelcom, ktorý sa vo
veľkom svete nielenže nestratil,
ale dokázal krajinu medzi Tatrami
a Dunajom aj zviditeľniť.
Text a foto : Paul Stacho
Slovenský
“Bocelli“
v kanade!
19. marca - 4. apríla 2014
Slováci v Kanade a v Detroide v
USA budú mať šancu stretnúť sa
a vypočuť si slovenského umelca
Mariana (Maroša) Bangu.
After we had placed a donation in the
box near the 1,100-year old shrine of
St. Cyril, our monk talked of the chronic financial shortfalls which were allowing the property to fall into disrepair. I
was so grateful for his spontaneous gift
of time and interest that I promised to
spread the word back home. Perhaps if
more people knew about this hidden
treasure... well, every visitor won't have
our experience, but neither ill it ever
look like the theme park that Prague's
castle has become.
Where else could we have made such
a tiny, perfect travel memory? This
"underutilization" is one of the things I
like best about Slovakia, and we have
the lack of shopping malls and clean
toilets to thank.
The views expressed in this column are strictly
the author's.
13 Mar 1997 Culture & Society
Kanadský Slovák —25. január 2014 — strana 8
Cestujú snúbenci vo vlaku.
Zrazu vojdú do tunela, vo vlaku
zavládne tma a výjdu z neho až
po
niekoľkých
minútach.
Mladomanžel sa prihovára
svojej holubičke: - Keby som
vedel, že je ten tunel taký dlhý,
tak by som bol dotieravejší!
- Aaa, to si nebol ty?
Na hodine logiky Jožko
nemohol už zdržať, tak si ulavil
tak, že celá trieda pomaly
omdlela. Učiteľka neváha a
okamžite ho vyhodí z triedy. Na
chodbe si Jožko neodpustí
poznámku: - Kašlem ja takú
logiku... Náhodou okolo ide
riaditeľ a počuje ho.
- Čo je Jožko, nie si spokojný s
hodinou logiky?
- No, mňa vyhnali na čistý
vzduch a ostatní zostali dýchať
ten smrad.
Prečo hovoria ľuďom pri
pochovávaní "nech ti je zem
ľahká", keď potom na nich
šlahnú dvestokilový náhrobný
kameň?
Na letisku strážia dvaja policajti. Jeden z nich si s obdivom
prezará veľký Boeing 747 a
hovorí druhému: "Nedokážem
pochopiť, ako môžu teroristi tak
veľké lietadlo uniesť."
"Ty hlupák,\" hovorí druhý, "to
se neunáša na zemi, ale vo
vzduchu, keď je to lietadlo takto
malinké!
- Dežo koľko hodin?
- Desať desať.
- Ďakujem, ďakujem.
Príde policajt k doktorovi a
má spálené uši. "Prosím vás,
ako sa vám to stalo?" \"Ále
žehlím si uniformu, zazvonil
telefón, tak som tu žehličku zo
zvyku priložil k uchu a hovorím
"Prosím".
"No dobre, ale od čoho máte
spálené to druhé ucho?"
"To som volal záchranku.
Chlapec
volá
svojmu
dievčaťu: - Mariška, príjdi večer
za dedinu, ale nemusíš si brať
ani spodné prádlo. Musím ti
niečo dôležité povedať.
Idú dvaja policajti lesom a
zrazu vidia na zemi sa
povaľujúcu sa useknutú hlavu.
Jeden sa zohne a Hovorí:
"Človeče, nie je ti tá hlava
nejaká povedomá?" Nato ten
druhý hovorí: "Človeče, veď je
to náš šéf."
Ten prvý vezme hlavu za vlasy,
drží ju v napnutej ruke vysoko
pred sebou a hovorí: "To
nemôže byť on, náš šéf nebol
tak vysoký!"
Príde žena k psychiatrovi:
"Pán doktor, môj muž si myslí,
že je kôň."
"Tak ho priveďte, pani. Ja ho
vyliečim."
"Dobre, pán doktor, ale až
skončí dostihová sezóna, on
teraz začal vyhrávať."
Pán doktor, akoto, že vám idú
tak dobre kšefty? To je
jednoduché. Špecializoval som
sa na liečenie svokier. Keď sa to
podarí, tak platí dcéra, a keď
nie, tak platí zať.
Bavia sa dvaja riaditelia:
Viete, pán kolega, že vo vašom
závode pracuje môj vnuk?
Áno, už som o ňom počul, je to
veľmi vtipný človek. Práve, keď
tu minulý týždeň hral Real
Madrid, vzal si voľno na váš
pohreb.
OUr neW AddreSS : 600 SherBOUrne St. tOrOntO SUite 301
Príde róm do pokladne v práci
a spustí: “Počujte slečinka, dali
ste mi o 10 korún menej!“
“Vedela som, že prídete, odvetí
pokladníčka, ale keď som vám
minule dala o 100 korún viac,
tak vtedy ste neprišli!“
“Tak viete, jeden omyl človek
prepáči, nie?“
Príde chlapík do posilňovne za
trénerom a hovorí:
"Za tri dni mám rande, musím
na ňu zapôsobiť. Ktorý prístroj
mám použiť?!"
Tréner:
"Skúsil
by
som
bankomat pri vchode...
Babička sa prihlásila na univerzitu. Doklady mala v poriadku, skúšky urobila, a tak ju prijali. Ale predseda komisie si
predsa len neodpustil zvedavú
otázku:
"Milá pani, na čo vám bude v
dôchodku vysoká škola?"
"To nerobím pre seba, ale kvôli
dedovi. Ten starý blázon v
krčme prosíka, že ako darček
by k deväťdesiatim narodeninám by strašne moc chcel
ešte raz mať poriadny flirt s
nejakou študentkou."
Tati prečo si sa oženil?
Aby si sa Ty narodil, hlupáčik.
A prečo si si zobral páve
mamičku?
Otec sa triumfálne obráti k
manželke: Vidíš ani to dieťa to
nechápe.
Chlapček, prečo plačeš?
Ocinko je Japonec, mama
Číňanka a ja takmer nevidím...
Päť ročný janko príde domov
a hovorí mamičke: "Mamička, ja
už viem, že ma nepriniesol
bocian". Mamička sa pýta: "No
a ako si teda prišiel na svet" ?
Janko odpovedá: "Keď som išiel
zo škôlky, tam sa dve tety
rozprávali a jedna hovorí tej
druhej: " No pozri, ten Janko
oteckovi z oka vypadol".
Manžel prišiel domov a vyrušil
ženu s milencom.
Tá ho v rýchlosti schovala za
televízor. Muž zapol televízor,
Pil pivo a pozeral futbal.
Žena ho chcela vylákať :
"Miláčik, stal sa zázrak! Spadol
mi tanier a opäť mi skočil do
!
tOrOntO
*$6+$
On
&11 :8 +47 4:7 85*(.&1 57.(*8 <.941.8- .71.3*8 +47
8*3.478 89:)*398 &3) (-.1)7*3
7/,$
266.2
9&(..(05 4(37,&( 10 5+(,3 0(8 1(,0*
3($/.,0(3 ,0 &$5(*13,(4 (&101/:
23(/,6/ (&101/: $0' %64,0(44 &.$44
11' &100(&5,0* ).,*+54 51 3$*6( ,(00$ 6'$2(45 (5&
9 .8 349 944 *&71= 94 '440 =4:7 9.(0*98 +47 :22*7
94 14(0 94)&=D8 57.(*
OUr neW AddreSS : 600 SherBOUrne St. tOrOntO SUite 301
$6,$1$
tOrOntO On
Zatelefonujte,
alebo
pošlite EMail :[email protected]
alebo
[email protected]
#$6(/()217-6(
$/(%2
32>/,6(
0$,/
$*$6+$ ,16(464$8(/ &$
$/(%2
,16(464$8(/ 42*(45 &20
International
600 Sherburne St. Suite 301 Toronto
ON
/224 6 "(56
7,6( Travel 242162
(/
62//
)4((
999
,16(464$8(/
&$
(0%(4
2)
Tel.: 416 - 922 7775, Fax: 416 - 9229043, Cell: 416 - 939 - 6118
21'<,.
M4X 1W4
39*73&9.43&1 7&;*1 574;.)*8 97&;*1 8*7;.(* 94 .3).;.):&18 ,74:58 &3) (47
547&9.43 <.9-.3 &3&)&
:745* &3) 9-* "471) :7 8*7;.(*8 .3(1:)*
(438:19.3, &3) '440.3, 4+ +1.,-98 (7:.8*8 -49*18 &11 .3(1:8.;* 5&(0&,*8
97&;*1 2*).(&1 .38:7&3(* (&7 7*39&1 &3) 5&7(*18 8*3).3, 94
14;&0.& &3) >*(- *5:'1.(
16(41$6,21$/ 4$8(/
rúk."
"To je nič . Pred chvíľou vylúčili
hráča a on prešiel okolo mňa!
M4X 1W4
$:
$162>.$
M4X 1W4
(//
4(*
Toll Free:
1- 877 - 922 8775
Od roku 1983
SLOVAKTRANSLATIONS
Mgr. Eva Brejová Oficiálnepreklady,tlmočenie,sekretárskeslužbyTranslator-Interpreter-Secretarywww.evabeva.com
[email protected](416)7628223
Prevoz
na
Slovensko
20 rOkOv
SkúSenOStí
Objednávka na predplatné/Subscription Form
1 rok $75.00 do Kanady/1 year $75.00 in Canada
($100.00 do Spojených štátov/United States - $100.00 ~ $140.00 do iných krajín/Other countries - $140.00)
Osobné predplatné na/Personal Subscription
• 1 rok/1 year
• 2 roky/ 2 years
• 3 roky/3 years
Meno/Name ______________________________________________________________
Adresa/Address ____________________________________________________________
Mesto/City _____________________ Provincia/Province _______ Poštový kód/Postal Code ____________ Štát/Country ____________
Telefón/Telephone _______________________________ E-mail __________________________________________________________
(Pre vnútornú korešpondenciu / For internal correspondence only)
Predplatné ako dar na/Gift Subscription
• 1 rok/1 year
• 2 roky/ 2 years
• 3 roky/3 years
Meno/Name ______________________________________________________________
Adresa/Address ____________________________________________________________
Mesto/City _____________________ Provincia/Province _______ Poštový kód/Postal Code ____________ Štát/Country ____________
Prikladám sumu/ Enclosed is the sum of $_______________ (Vystavte šek na Kanadský Slovák)/ (Cheque payable to The Canadian Slovak)
Pošlite na adresu/Mail to Kanadský Slovák, 259 Traders Blvd. East, Suite 6, Mississauga ON L4Z 2E5
Kanadský Slovák - 25. január 2014 — strana 9
Freedom’s Gate
NOT jUST A MEMOIR ABOUT A SLOVAK FREEDOM FIGHTER –
It’s a love story. It’s a war story. It’s a story about fighting for Slovakia’s freedom.
This beautifully written 8 ½ x 11 - 427 page book – loaded with 310 color photos and 100 black and
whites - is a story about WWII, espionage, and the triumph of love.
The memoir chronicles John Kulhan’s life from Hitler’s invasion of Europe in 1939, the Cold War,
and his family’s involvement in the Canonization of the lst Saint of the Millenium in 2000.
A MUST READ FOR ALL THOSE OF SLOVAK DESCENT!!!!!
“This book makes a great gift”
Holiday Sale - $5 off soft cover book (reg. $44.99) + tax + S&H
E-books also available at $15.99.
ORDER on our website – credit cards accepted
FREEDOMSGATESTORy.COM
Or send check or money order (plus $29.99 S&H) to:
Freedom’s Gate LLC
32 Harney Road
Scarsdale, New york 10583
U.S.A.
Space for
your private
or business
card
$300 per year
Miesto
pre vašu
osobnú
či firemnú
kartu
$ 300- za rok
SLOVENSKÁ REŠTAURÁCIA
Liba’s Bar & Grill
Licensed under LLBO
Tel.: (416) 255 - 3179
448 Browns Line, Etobicoke, Ontario
(corner of Browns Line and Horner)
www.libasbarandgrill.com
UNLIMITED RENO INC.
16 Spinnaker Way
Unit 4
Concord Ontario
L4K 2T8
Peter M.Jakabek
www.falconhitec.com
[email protected]
14 Princess of Wales Court
Toronto, Ontario, M9B 6H5
Te.: (416) 237 1570
Cell: (416) 571 7704
Fax: (416) 239 7984
t. 905 669 8188
f. 905 669 8189
Mike Marian Masar
MASTER PLUMBER
24 HOUR SERVICE
TEL.: (905) 469 1236 FAX: (905) 469 1174
2083 Seafare Drive, Oakville, Ontario, L6L 1P5
[email protected]
www.plumberservice.com
Foil Stamping
Foil Embossing
Blind Embossing
Debossing
Die Cutting
Multi level Foil Embossing
Multi level Blind Embossing
Letter Press and Offset Printing
Karol Andrassy
[email protected]
A-Z Printers Ltd.
61 - 556 Edward Avenue
Richmond Hill, Ontario
L4C 9Y5
Tel.: (905) 780 - 8680
Fax: (905) 780 - 8682
Soundscape Studios
Music Lessons For
Children & Adullts
Space for
Your
Advertising
Guitar
Trumpet
Bass
Trombone
Violin Tuba
Saxophone Keybords
Musical Entertainment
For Every Occasion By
Miro
416 543 9171
[email protected]
MOvinG & deliverY
ServiCeS
GArBAGe reMOvAl
Garbage & Basement Clean Up
Cell: 416 - 277 - 6415 * errol
Tel.:416 - 743 - 6831
[email protected]
Kanadský Slovák —25.január 2014 — strana 10
Our Boys in the NHL
Marian Hossa
Paul Stastny *
Andrej Sekera
Tomáš Tatar
Zdeno Chara
Andrej Meszároš
Marian Gaborik
Richard Panik
Tomáš Kopecky
Michal Handzus
Ľubo Višňovský
Tomáš Jurčo
Martin Marinčin
Team pos GP G
CHI
R
45 19
COL C
44 13
CAR D
45 7
DET L
39 10
BOS D
46 9
PHI
D
29 4
CLB R
18 5
TBL R
32 9
FLA R
43
4
CHI C
33
4
NYI D
8
1
DET R
9
2
EDM D
13
0
A Pts
22 41
3 36
17 24
9 19
10 19
10 14
7
12
11 20
6 10
6 10
2
3
1
3
0
0
Goalies
Sav.%
GAA
Jaroslav Halak
STL .912
2.29
Peter Budaj
MTL .920
2.14
*Canadian-born, USA citizen of Slovak origin
Notes
Ľubomir Višňovský has received the go-ahead from
his doctors to begin no-contact on-ice training with
his New York Islander team mates. This news was
also welcomed by Team Slovakia’s general manager
Otto Sýkora and head coach Vladimír Vůjtek as they
prepare for the Olympics. If all goes well, the 37 year
old from Topolany should be ready to play competitively one week before the Olympics begin.
Marian Hossa is approaching a milestone in his NHL
career – the 1000 point mark. At the time of this writing he is 24 points shy of the mark, but with 32
games remaining, it is possible he may cross the line
before this season ends. Wayne Gretzky’ holds the
record and will probably hold it for all time with his
incredible total of 2857 points; the second highest
point-getter is Mark Messier with 1887. Slovak born
players in the 1000+ point club are Stan Mikita with
1467 points and Peter Šťastný with 1239.
Andrej Meszároš appears to be back on track after a
lacklustre first half of the season. The Philadelphia
defenceman picked up two points in his team’s
shoot-out loss to Nashville and then led the Flyers to
a 6-4 victory over the New York Islanders with two
goals.
Tomáš Tatar, unsuccessful in his shootout attempt at
the outdoor Winter Classic, was successful in his
shootout attempt against Los Angeles, winning the
game for the Wings. Tatar’s team mate and
compatriot Tomáš Jurčo was also chosen for the
shootout, but could not convert. Perhaps after a little
more mentoring from his ‘senior’ is in order.
Tichomir Miko
On the Road to
Sochi Olympics
Zdeno Chara will be carrying the flag, leading the
Slovak Olympic Team at the opening ceremonies of
the Sochi Olympics. Boston Bruins management
have granted their captain permission to miss two
NHL games, (against St. Louis and Ottawa) in order
to be present at the opening ceremonies. “It was an
easy decision to make – it is the least we can do for
someone who has done so much for this club since
his arrival here,” said Bruins’ coach Claude Julien.
The Slovak Olympic Team will consist of at least 57
athletes – 40 men and 17 women. More athletes may
be added before the January 27th deadline as athletes
in snowboarding, bobsled, and ski-jumping may yet
qualify. Slovakia’s largest contingent to the
Olympics was in Vancouver in 2010 with 73 athletes,
41 men and 32 women.
Slovakia is indeed the Hockey Republic, if one is to
judge by the disciplines of past Olympic flag-bearers.
Slovak Olympic flag-bearers since Slovakia’s independence:
Lillehammer
1994:
Peter
Šťastný
HOCKEYNagano 1998: Ivan Bátory – X-COUNTRY Salt Lake City 2002: Róbert Petrovický HOCKEYTurín 2006: Walter Marx ml. LUGEVancouver 2010: Žigmund Pálffy HOCKEYSochi 2014: Zdeno Chára – HOCKEY
Tichomir Miko
Slovaks at the Australian Open
Hantuchova made it to the third
round where she came up against
number one seed Serena
Williams, losing to the five time
Australian Open champion 6-3,
6-3.
Except for Dominika Cibulkova,
the luck of the draw and the torrid temperatures on the courts of
Melbourne did not favour the
brave contingent of two male and
five female Slovak tennis players
at the Australian Open Tennis
Championships.
Lukáš_Lacko drew the second
seed Novak Djokovic of Serbia
as his first opponent and went
down in two sets. Martin Kližan
overcame John Isner of USA
who retired after the first two sets
due to injury. He then defeated
Blaz Rola of Slovenia 6-4, 6-3,
5-7, 6-4 in the second round but
succumbed in the third round to
Stephane Robert of France 6-0 76 6-4.
Jana Čepelová went out in the
Sport
Shorts
The Good Angels Basketball
team lost to Turkish team
Kayseri Kaski Spor 53-42 in the
Steel Arena of Kosice. During
past seasons, the Angels played
in the Infiniti Arena. Since their
move to the Steel Arena this season, the Angels have not won a
single home game. Their record
this season in the Womens
Euroleague is three wins and
three losses – the losses have all
been at home. The large arena
has been packed for all the
games, but the Angels have not
been able to deliver a victory for
their fans. Their next match will
be on January 30th in Gyor,
Hungary. For their final home
game against Schio on February
19th, the team will probably
return to the Infiniti Arena, given
their track record at the Steel
Arena.
first
round
while
Karolína Schmiedlová and
Magadalena Rybarikova went
out in the second. Daniela
Marek Hamšík returned to active
duty for SSC Napoli of the
Italian Serie A League after a
two month absence. Naples
defeated Atalanta Bergamo 3-1
in the match, advancing to the
quarterfinals of the Italian Cup
(Coppa Italia). The 26 year old
midfielder from Banska Bystrica
took to the field at the 60 minute
mark and played to the end of
the match. Hamšík had been
sidelined since November 23rd
with an inflamed nerve under the
toe of his left foot.
Slovak cyclist Peter Sagan
begins his 2014 cycling season
at the Tour of San Luis in
Argentina. The South American
event begins on January 20th
and consists of six stages and a
time trial. At last year’s tour,
Sagan finished second in one
stage and fifth in two others. “I
would like to try to win a stage
this time and begin my 2014 season in the best possible manner,”
said the 23 year old Zilina
native.
Two Chinese Automotive Firms
EyeingSlovakia
Two potential Chinese investments from the automotive sector could be heading to Slovakia,
according to reports in today’s newspapers, with
the possibility of yet another car plant being located here. Firstly, the company Qoros has its eyes on
Slovakia as the potential site for its new European
plant, according to daily Pravda today. The potential investment was disclosed yesterday by the
Slovak Automotive Industry Association (ZAP).
Head of ZAP, Jaroslav Holecek said the potential
investor was weighing up opening a plant to produce vans and buses. The other Chinese company
to announce its entry to Slovakia is BYD, which
has revealed plans to set up a development centre
here to develop electronic vehicles, probably in
Bratislava, writes daily Hospdarske Noviny today.
The car manufacturer, China’s sixth largest, is
already in talks with a Slovak partner. Head of the
Chinese Chamber of Commerce, Marian Farkas,
explained to the daily that the company has only
held negotiations with potential partners from
Slovakia, mentioning specifically a Bratislavabased company. The company plans to produce the
vehicles in China, however. Slovakia is already the
biggest car producer per capita in the world, with
its three resident car makers Volkswagen, PeugeotCitroen and Kia turning out almost one million
cars in total last year.
'Well-informed' Police Officers to
beSetU
The National Crime Agency (NAKA) is slated to
set up a special unit of 'well-informed police officers' who will have access to the most sensitive
information possessed by the agency. According
Dominika Cibulková had little
difficulty in the first three
rounds, and then engineered one
of the main upsets of the tournament so far by defeating the
number three seed Maria
Shaparova of Russia 3 – 6, 6-4,
6-1. The 24 year old Bratislava
native will now face either number eight seed Jelena Jankovic of
Serbia or number 11 seed Simona
Halep of Romania in the quarterfinal.
Tichomir Miko
Slovak motorcycle rally racers,
Štefan Svitko and Ivan Jakeš finished ninth and eleventh respectively on their KTM 450
machines in the 36th edition of
the 2014 Dakar Rally. The Rally
is considered the most gruelling
race in the world and this year
covered 5427 miles in13 stages
through almost impassable terrain in Argentina, Bolivia and
Chile. The winner was Marc
Coma of Spain; it was the
Catalan’s fourth Dakar title.
Slovak
footballer
Filip
Kiss scored two goals for Ross
County in their 3-0 win over
Dundee in the Scottish Premier
League on Saturday. The 23 year
old midfielder from Dunajská
Streda is on loan from Cardiff
City, a club in the English
Premier League. In his brief
career, Kiss has already earned a
reputation as a tough tackling
midfielder who is both physical
and aggressive.
Tichomir Miko
to Police Corps Chief Tibor Gašpar, the establishment of this analytical unit ranks among NAKA's
core tasks for 2014. Some 10-20 officers are
expected to help uncover tax frauds in particular.
The new unit will also work on 'strategic analyses'
that involve analyses on particular types of crimes.
That provides knowledge on how and where certain crimes are most often perpetrated. This is then
expected to make the work of police officers easier and more efficient. The selection of officers
should be subject to stringent criteria, such as
passing a lie-detector test and other tests which
don't usually apply to other police officers.
Biden Phones Fico toAssess U.S.SlovakRelations
U.S. Vice President Joe Biden telephoned Slovak
Prime Minister Robert Fico on Wednesday to discuss and evaluate relations between the two countries following Fico’s trip to the White House last
November, announced the Government Office's
press and information department on Thursday.
The two politicians mainly discussed security
issues, with Biden voicing his appreciation for
Slovakia's willingness to take over an increasing
amount of responsibility in response to international developments. The U.S. official also praised
the continued presence of Slovakia's armed forces
in the ISAF mission in Afghanistan. The
Government Office also pointed out that Fico
invited Biden to visit Slovakia at a meeting in the
White House in November. The potential visit may
take place on the occasion of the international
Globsec security conference due to be held in
Bratislava between May 14-16 or alternatively
when Slovakia marks the 70th anniversary of the
Slovak National Uprising (19 August).
Kanadský Slovák -25. január 2014— strana 11
Slovakia Not
TowardsKosovo
Hostile Austrian Visitors to
SlovakiaUp14percent
The position of Slovakia towards
Kosovo cannot be viewed as being
hostile, European and Foreign Affairs
Minister Miroslav Lajčák said after his
Thursday meeting with Austrian counterpart Sebastian Kurz, who came to
Slovakia for his inaugural visit.
“Our position is not hostile towards
Kosovo. We engage in a whole range
of activities. We offer and extend our
official development aid, with delegations constantly in rotation. We support economic co-operation. In no conceivable way can our position be perceived as an obstacle for economic and
social development of Kosovo or its
European integration prospects,” said
Lajčák. He added that Slovakia –
which along with Greece, Cyprus,
Spain and Romania did not recognise
Kosovo's declaration of independence
in 2009 – continues to monitor the
development in the Balkans region.
“Austrian stance is unequivocal:
Kosovo needs to stand a chance of
integration into the EU,” claimed
Kurz. Lajčák emphasised that Austria
represents an important partner for
Slovakia. Both ministers broached the
economic co-operation between their
two countries as well as education,
unemployment and current EU issues.
“We're not only neighbours but rather a
region on the rise. I'm glad to see our
friendly co-operation and hope that it
will continue in the future,” said Kurz.
The popularity of Slovakia as a tourist
destination for Austrians recorded a
growth from 50,000 visitors in 2009 to
66,000 in the past year, said Slovak
Tourism Agency general director
Marta Kucerova.
“A total of 55,000 visitors from our
southwest neighbours came to visit
Slovakia over the course of the first
nine months of 2013, which represents
a rise of 14 percent,” said Kucerova.
Austrian tourists in Slovakia mostly
visit health spas and aqua parks, with
the majority coming for one-night
stays. Tourists usually arrive from
Vienna and its vicinity, due to close
proximity and high awareness about
offers presented by Bratislava and
Slovak tourism. “They're our close
neighbours with a natural interest in
us. All they need is information about
what there is to do in Slovakia," said
Bratislava Region Tourism executive
director Alzbeta Melicharova.
New Fighter Jets to
Bolster Slovak Armed
Forces
Slovakia’s ageing MiG-29’s are set to
be replaced with new Saab JAS 39
Gripen fighter jets, according to
Slovak Defence Minister Martin
Glváč. The new fighter jets are most
likely to be leased from Sweden,
reports the SME daily with Bratislava
and Prague reportedly discussing the
establishment of a joint squadron,
should the lease go ahead.
Glváč explained the most likely scenario would be for Slovakia to follow
the example of neighbouring Czech
Republic, which has been leasing
fighters for its armed forces. The
Defence Ministry will most likely
select the supplier of the aircraft
through “an international contest”,
Glváč said. From 2004 through to
2014, the Czech Republic is expected
to pay 19.6 billion Czech crowns
(€714 million) for the lease of 14 fighters with Prague reportedly planning to
extend the contract until 2029. If
Slovakia decides to lease between six
and eight fighters themselves for the
next 15 years the cost is expected to be
about €250 million according to the
SME daily.
ChristianDemocratsRally
forAnti-GayConstitution
The Christian Democratic Party
(KDH) is trying to exercise what it presumably regards as ‘anti-gay rights’ by
establishing an exact definition of marriage in the Slovak Constitution as a
union of a man and a woman only, and
so will submit a proposal for the
change to parliament in March.
KDH Presidential candidate Pavol
Hrusovsky with KDH party head Jan
Figel (c) John Boyd, The Daily.SK
The news was announced at a press
conference today given by party chair-
man Jan Figel, who noted how the
change would not actually change the
legal status at present anyway.
Specifically, the KDH party wants the
Constitution to include the definition
as “Marriage is a unique union of one
man and one woman. The Slovak
Republic universally protects marriage
and promotes its benefit.”
The opposition KDH party will therefore be rallying for support among
MPs to get the required 90 votes from
150 in parliament to pass the constitutional amendment (not possible without some MPs from the governing
Smer-SD party). At present the
Constitution only mentions that “marriage, parenthood and family are subject to protection under the law”, with
no specification of what a marital
union represents.
In his argumentation, Figel pointed out
that the revision would merely stabilise the current status quo (admitting
that it would constitutionally prevent
same-sex marriages) and combat to
what he referred to as “current trends”,
apparently hoping homosexuality will
suddenly disappear as people find new
trends.
To show that Slovakia would be no
exception if the revision were passed,
Figel pointed to Poland, Latvia and
Hungary, which all have similarly
defined arrangements. Head of the
Most Hid party, Bela Bugar, has
already given his support to the
change, among others.
Kremnica: Golden medieval town
unspoiled by time
Every central European country
has a town like Kremnica. The
Czechs have Telč, the Hungarians
Eger, and the Romanians Brašov.
A medieval mining bastion whose
repute for beauty has weathered
the passing centuries as well as
her walls.
Living in cosmopolitan Bratislava, it
is simple to lose sight of the rustic
mountain
heritage
dominant
throughout much of Slovakia. A folk
culture characterized by church
bells echoing through deep valleys
and evenings spent with friends at
a salaš (shepherd's cottage) as
opposed to frequenting Gaelic
watering holes followed by latenight fast-food runs. But is this
hearty culture still breathing or has
it been relegated to the dusty
pages of ethnographic coffee-table
books?
To find out was the charge put to
me when writing a travel story
about the central Slovak town of
Kremnica. I put the additional task
upon myself to write a piece pertaining to a historic Slovak town
without mentioning either Neolithic
finds in the region or the year free
royal status was granted by the
Hungarian crown. A difficult assignment indeed.
Journey
The quest for this historic heart of
central Europe began at the
Bratislava bus station (there are no
direct trains). Soon after leaving
the industrial sprawl of the capital
behind, the flatlands of lower
Slovakia spread out in all directions. After Nitra, the land began to
roll and in the distance the uniform
expanse of collectivized farms
began to give way to stands of
hardwoods.
The road shifted around a few,
sliced through another one then
descended into the Hron river valley. Heading north along the banks
of the rushing river, the hills grew
larger and the towns grew older. It
was as if the 20th century found it
difficult to navigate the twisting valley.
After a missed bus connection in
Žiar nad Hronom, a chilly sunset,
and a warm conversation with a
babka (old woman), I arrived at my
destination. Maybe the missed
afternoon bus was secretly a blessing because Kremnica wears her
best face at night.
The illuminated town wall (parts of
which date from the 15th century),
standing starkly above the dimly lit
streets is dominated in the lower
town by the Barbican. The cobblestone path going under this gate
leads to the protected town center,
home to over four dozen well
appointed late gothic and renaissance dwellings.
Several of these gabled structures
surround the steep town square.
The 15th century town hall is the
prevalent building on the upper
side of the square while the plague
column, dating from 1765, is the
focal point of the lower half.
Unfortunately, this monument has
been hidden under wooden scaffolding for the past two years. If any
doubt remained about the prosperity of this medieval mining center it
disappears when seeing the
majestic town castle soaring high
above the square bathed in white
light. Clearly Kremnica was a town
of means.
Fort Knox
Tower from a golden past. The
spire from St. Catherine's Church is
a real symbol of Kremnica's prosperity when it was the center of
gold mining in Europe in the 14th
century.Daniel J. Stoll
Kremnica was the Hungarian Fort
Knox. The combination of goldfilled hills and the German miners
that it lured created a money-making machine that caused the king of
Hungary in the year 1328 to
É.never mind.
Today the mining heritage lives on
at the still operating Slovak Mint at
the north end of the square which
used to be called "The Old
Crusher." An unabridged version of
Kremnica's mining past can be
unearthed at the coins and medals
museum located at the south end
of the square. Unless you are a
coin collector skip the museum.
During daylight hours the town
reveals her position tucked high in
a valley near the crest of
Kremnické vrchy. Climb the church
tower for a view of the landscape
which is worth staying up in the
tower for a while. If you are in
Kremnica on a Sunday morning,
climb the wooden steps from the
square up to the church and be
prepared to be blown away by the
church's new 3,500 pipe organ.
On winter weekends, the locals hit
the slopes at the settlements of
Krahule and Skalka above town.
The hills also have extensive
cross-country ski trails and a few
restaurants serving up traditional
mountain recipes.
The spa town of Turčianske Teplice
is just over the saddle in the Turiec
valley awaiting to indulge the weary
sportsman or sightseer.
For those hoping to disappear for a
while from the fast-paced life of the
late 20th century, a relaxing stroll
through Kremnica's narrow streets
will remind you what central
European life must have been like
before the advent of concrete
housing and cellular phones. And
even if the where- abouts of
neolithic men remain a mystery
throughout your stay, you surely
won't go away disappointed,
regardless of the season.
Robbie Morrison Tourism
Daniel J. Stoll contributed to this story.
Kanadský Slovák —25.január 2014 — strana 12
25 years of Honesty, Integrity
& Professional Service
Experience, Knowledge, Results you can count on!
E-mail:
Sylvia’s Bakery
Burlington
Find us at local farmer’s market
Dundas - St. Catharines - Welland - Niagara Falls
Port Colborne - Milton - Georgetown
(905) 616 - 0624
your Add on
www.kanadskyslovak.ca
[email protected]
Download

KS template - Kanadsky Slovak