DUYURU
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz
Yüksek Lisans Programına 2015/2016 öğretim yılı II. döneminde
kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları
28-29 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. 28-29 Aralık
2015 tarihleri arasında kontenjanda açık olması halinde (kesin
kayıt yaptırmayan asil aday olması durumu) başvuracak yedek
adayların kayıtları ise 30.12.2015 tarihinde yapılacaktır.
Kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerin 2015/2016 öğretim
yılı öğrenim ücretlerinin I. taksidi olan 10.275,00 TL.’sını Garanti
Bankası Ortaköy Şubesine aşağıdaki hususlara uygun olacak
şekilde yatırmaları gerekmektedir.
Öğrenim Ücreti Ödemeleri ile İlgili Hususlar
Garanti Bankası – Ortaköy Şubesi Galatasaray Üniversitesi Kayıt-Kayıt Yenileme hesabına;
yüksek lisans programı kaydı olduğu belirtilerek, aşağıdaki yöntemlerle öğrenim ücretleri
yatırılır.
-
İnternet Bankacılığı Kullanarak;
Ödemeler-Kurum-Üniversite-Üniversite menüsünde bulunan seçenek listesinden Mühendislik
Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrenciler
“Galatasaray Üniversitesi Enstitü” hesabını ve “Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde
Tezsiz Yüksek Lisans Programı ilk kayıt” adımını seçerek kimlik numarası, adı ve soyadı ile
ödeme yapacaklardır. İnternet Bankacılığını kendi internet hesabı bulunan öğrencilerin
kullanmaları gerekmektedir. EFT yapılmaması önemle duyurulur. Banka dekontları kesin
kayıt için gerekli belgelerle birlikte Enstitü’ye getirilecektir.
-
Şube Gişelerinden;
Kimlik numarası, adı, soyadı ve kayıt yaptıracağı yüksek lisans (Mühendislik Yönetimi İkinci
Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı) için fatura ekranlarından 2741 kurum kodu
verilerek ödeme yapılır.
II. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Lisans diplomasının ya da çıkış belgesinin aslı (Belgenin aslı ibraz için
gereklidir), (yurt dışından alınan diplomalar için YÖK denklik belgesi ile birlikte),
2) On adet fotoğraf,
3) Erkek adayların Askerlikle ilişkisi olmadığına dair son altı ay içinde alınmış
belgenin aslı (Bakaya durumunda olanların ya da askeri mahkemede yargılaması
devam edenlerin başvuruları kabul edilmez.),
4) 10 adet posta pulu (Her biri şehir içi bir posta gönderimlik),
5) Dekont,
Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğü
Download

DUYURU - Galatasaray Üniversitesi