T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Sayı : 97523998.301-01
Konu :
…./...../ 2015
DUYURU
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz
Yüksek Lisans Programına 2015/2016 öğretim yılı II. dönemi için başvuruda bulunan adaylar
arasından, lisans not ortalaması ve 23/12/2015 tarihinde yapılan mülakat dikkate alınarak
belirlenen ağırlıklandırılmış başarı notuna göre yapılan sıralama sonucunda yedek listede yer
alan adaylar aşağıda belirtilmiştir:
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
ADAY NO
15432210
15432216
15432231
15432204
15432223
15432217
15432234
15432214
ADI, SOYADI
Burak SONGUR
Mustafa Orkun MUTİ
Canan ÇAVAŞ
Pınar SANYÜREK
Kerime AKBULUT
Evren COŞKUN
Şeyma ERBEN
Mehmet Duran MENEKŞE
Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU
Enstitü Müdürü
ÖNEMLİ NOT
28-29 Aralık 2015 tarihleri arasında kontenjanda açık olması halinde (kesin
kayıt yaptırmayan asil aday olması durumu) başvuracak yedek adayların
kaydı 30.12.2015 tarihinde yapılacaktır. İşbu liste yedek adaylara ayrıca
kazanılmış bir hak vermez. 30.12.2015 Çarşamba günü saat 11:00’de açık
kontenjan sayısı açıklanarak isim okunacağından, adayların Enstitüde hazır
bulunmaları gerekmektedir. İsmi okunan adaylar öğrenim ücretinin I.
taksidini aynı gün içerisinde saat 15:00’e kadar yatırdıktan sonra dekont ve
kesin kayıt için gerekli evraklarını Enstitüye teslim ettikleri takdirde öğrenim
hakkı kazanacaklardır.
Adres : Çırağan Caddesi no: 36 Ortaköy 34357 İSTANBUL
Tel : (212) 236 72 44
Faks : (212) 260 46 72
Download

DUYURU ÖNEMLİ NOT - Galatasaray Üniversitesi