T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Sayı : 97523998.301-01
Konu :
…./...../ 2015
DUYURU
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz
Yüksek Lisans Programına 2015/2016 öğretim yılı II. dönemi için başvuruda bulunan adaylar
arasından, lisans not ortalaması ve 23/12/2015 tarihinde yapılan mülakat dikkate alınarak belirlenen
ağırlıklandırılmış başarı notuna göre yapılan sıralama sonucunda başarılı bulunan adayların asil
listesi aşağıda belirtilmiştir:
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ADAY NO
15432240
15432202
15432233
15432229
15432242
15432203
15432224
15432212
15432235
15432219
15432218
15432211
15432245
15432206
15432236
15432221
15432200
15432207
15432239
15432213
15432222
15432205
15432220
15432225
15432201
ADI, SOYADI
Baransel TAŞTAN
Kadir Göktuğ KILINÇKAYA
Arzu BOZKURT
Birkan YALUĞ
İlke BALCI
Metin KÖKSALAR
Gözde NAZLIM SADIKLAR
Berkin TÜZER
Ensar Emin KAYMAZ
Serhat KARAMAN
Oğulcan GÜLDEREN
Deniz BALEKOĞLU
Erdi BEKTÜRK
Batuğhan GÜRBÜZER
Elif YAZGAN
Hakan AKÇAYIR
Erkan KAYA
Veysi Kerem ENGİN
Buse TÜTÜNCÜ
Mert GÜLAY
Gizem BAY
Çağla Buse KOLCU
Mertkan ELPEZE
Yekta Burcu GÖKTAŞ
Semih AVŞAR
Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU
Enstitü Müdürü
ÖNEMLİ NOT
28-29 Aralık 2015 tarihleri arasında kontenjanda açık olması halinde (kesin
kayıt yaptırmayan asil aday olması durumu) başvuracak yedek adayların
kaydı 30.12.2015 tarihinde saat 11:00’de yapılacaktır.
Adres : Çırağan Caddesi no: 36 Ortaköy 34357 İSTANBUL
Tel : (212) 236 72 44
Faks : (212) 260 46 72
Download

DUYURU ÖNEMLİ NOT - Galatasaray Üniversitesi