T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Değerli Öğrencilerimiz,
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında derslere 16 Şubat 2015 tarihinde
başlanılacaktır. Kayıt yenileme tarihleri, derslere kayıtlar ve öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin
ödemeleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıda belirtilen tarihler dışında kesinlikle işlem yapılmayacaktır.
KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2. YARIYIL
Öğrenim Ücreti Yatırma (Tezsiz
Yüksek Lisans)
Öğrenci Katkı Payı (*)
(Doktora/Tezli Yüksek Lisans)
Derslere Yazılma
: 09 Şubat 2015 Pazartesi
-
13 Şubat 2015 Cuma
: 09 Mart 2015 Pazartesi
-
13 Mart 2015 Cuma
: 09 Şubat 2015 Pazartesi
-
13 Şubat 2015 Cuma
Ders Alma/Bırakma ve Mazeret
Kayıtları
: 02 Mart 2015 Pazartesi
-
06 Mart 2015 Cuma
(*) Program süresi 4 yarıyıl olan yüksek lisans (tezli) öğrencilerinden 5. yarıyıl ve daha fazla
yarıyıl devam edenler,
Program süresi 8 yarıyıl olan doktora öğrencilerinden 9. yarıyıl ve daha fazla yarıyıl devam
edenler, katkı payı ödemesi yapacaklardır.
Ders seçimi yapan Doktora ve Tezli Yüksek Lisans öğrencileri Öğrenci Otomasyon
Sisteminde belirtilen Öğrenci Katkı Paylarını 09 – 13 Mart 2015 tarihleri arasında yatırmaları
gerekmektedir. Öğrenci katkı payı yatırmayan öğrencilerin ders seçimleri otomasyon sistemi
üzerinden iptal edilecektir.
DERSLERE/DÖNEM PROJESİNE VE TEZE KAYITLAR
Tüm öğrencilerin her yarıyılın başında Enstitü tarafından ilan edilen süreler içerisinde derslere
yazılması zorunludur.
 Yeni kayıt olan ya da kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış olan öğrenciler, akademik takvime
göre ders alma bırakma süresi içerisinde, seçtikleri derslerde değişiklik yapabilirler.
 Ders kayıtları öğrenci otomasyonundan yapılacak olup, derslere onay danışmanlar tarafından
verilecektir. Öğrenci tarafından seçilen tüm derslerin kesin kayıt durumunda olması
gerekmektedir. Onay aşamasında bekleyen dersler kayıt olunmamış derstir. Bu konudaki tüm
sorumluluk öğrenciye aittir..

Adres : Çırağan Caddesi no: 36 Ortaköy 34357 İSTANBUL
Tel : (212) 236 47 71
Faks : (212) 236 47 72
T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ



Tez aşamasındaki tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kayıt yenileme dönemlerinde
“ÖĞRENCI OTOMASYONU”ndan ‘‘tez aşaması’’ olarak seçim yapacaklardır.
Derslerini başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri “ÖĞRENCI OTOMASYONU”ndan
doktora yeterlik aşaması veya doktora yeterlik sınavı olarak seçim yapacaklardır. (Doktora
yeterlik sınavını seçen öğrenciler 01 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında yeterlik sınavına girmek
zorundadırlar. Sınav girmeyen öğrenciler başarısız sayılacaklardır.)
Ders seçimleri öğrenci otomasyon sisteminden üzerinden yapılacağından ders seçim föylerinin
Enstitüye teslim edilmesine gerek yoktur..
ÖĞRENİM HARCI VE ÜCRETİ ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
 Öğrenci katkı payı (*) / öğrenim ücretini ödemeyenlerin kayıtları tamamlanmamış sayılır.
Garanti Bankası – Ortaköy Şubesi Galatasaray Üniversitesi Enstitü hesabına, aşağıdaki yöntemlerle
Öğrenim katkı payı/öğrenim ücreti yatırılır.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YAPTIRACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
KAYIT
YENİLEME
Garanti Bankası – Ortaköy Şubesi Galatasaray Üniversitesi Kayıt Yenileme Katkı Payı hesabına;
yüksek lisans / doktora programı kayıtı olduğunu belirterek, aşağıdaki yöntemlerle öğrenim katkı
payları yatırılır.
İnternet Bankacılığı Kullanarak;
Ödemeler – Kurum – Üniversite – Üniversite menüsünde bulunan seçenek listesinden
yüksek lisans ve doktora öğrencileri “Galatasaray Üniversitesi Enstitü” hesabını
seçerek Öğrenci Numarası, adı, soyadı ile ödeme yapılır. İnternet Bankacığını kendi
internet hesabı bulunan öğrencilerin kullanmaları gerekmektedir. EFT yapılmaması
önemle duyurulur. Banka Dekontarının Enstitüye getirilmesine gerek yoktur.
Şube Gişelerinden;
Öğrenci Numarası, adı, soyadı ve kayıtlı olduğu yüksek lisans ve doktora için fatura
ekranlarından 2741 kurum kodu verilerek ödeme yapılır.
Tutar
Doktora Öğrencileri
Öğrenci Otomasyon Sisteminde belirtilen tutarlar.
Yüksek Lisans Öğrencileri
Öğrenci Otomasyon Sisteminde belirtilen tutarlar.
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri
www.sbe.gsu.edu.tr
Duyurular, Öğrenim ücretleri tablosunda
belirtilen tutarlar.
Adres : Çırağan Caddesi no: 36 Ortaköy 34357 İSTANBUL
Tel : (212) 236 47 71
Faks : (212) 236 47 72
Download

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER