T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Değerli Öğrencilerimiz,
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında derslere 22 Eylül 2014 tarihinde
başlanılacaktır. Kayıt yenileme tarihleri, derslere kayıtlar ve öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin
ödemeleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıda belirtilen tarihler dışında kesinlikle işlem yapılmayacaktır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü
KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
1. YARIYIL
Öğrenci Katkı Payı (*) / Öğrenim
Ücreti Yatırma
: 15 Eylül 2014 Pazartesi
-
19 Eylül 2014 Cuma
Derslere Yazılma
: 15 Eylül 2014 Pazartesi
-
19 Eylül 2014 Cuma
Ders Alma/Bırakma ve Mazeret
Kayıtları
: 06 Ekim 2014 Pazartesi
-
10 Ekim 2014 Cuma
(*) Program süresi 4 yarıyıl olan yüksek lisans (tezli) öğrencilerinden 5.yarıyıl ve daha fazla
yarıyıl devam edenler,
Program süresi 8 yarıyıl olan doktora öğrencilerinden 9.yarıyıl ve daha fazla yarıyıl devam
edenler, katkı payı ödemesi yapacaklardır.
DERSLERE/DÖNEM PROJESİNE VE TEZE KAYITLAR

Ders kayıtları “Öğrenci Otomasyon” programından yapılacaktır.

Derslere/Dönem Projesine Doktora Yeterlik ve Teze kayıtlar 15 Eylül 2014- 19 Eylül 2014
tarihleri arasında “ÖĞRENCI OTOMASYONU” ndan yapılacak olup 19 Eylül 2014 tarihinden
sonra kesinlikle giriş yapılamayacaktır.
Adres : Çırağan Caddesi no: 36 Ortaköy 34357 İSTANBUL
Tel : (212) 236 47 71
Faks : (212) 236 47 72
T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ



Tez aşamasındaki tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kayıt yenileme dönemlerinde
tez çalışmasına devam ettiklerini “ÖĞRENCI OTOMASYONU”ndan giriş yapmaları
gerekmektedir.
Derslerini başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri “ÖĞRENCI OTOMASYONU”ndan
doktora yeterlik aşaması/doktora yeterlik sınavı olarak seçim yapacaklardır. (Doktora yeterlik
sınavını seçen öğrenciler ilgili dönem sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.
Sınav girmeyen öğrenciler başarısız sayılacaklardır.)
Ders seçimleri öğrenci otomasyon sisteminden üzerinden yapılacağından ders seçim föylerinin
Enstitüye teslim edilmesine gerek yoktur..
ÖĞRENİM HARCI VE ÜCRETİ ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
 Öğrenci katkı payı (*) / öğrenim ücretini ödemeyenlerin kayıtları tamamlanmamış sayılır.
Garanti Bankası – Ortaköy Şubesi Galatasaray Üniversitesi Enstitü hesabına, aşağıdaki yöntemlerle
Öğrenim katkı payı/öğrenim ücreti yatırılır.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME YAPTIRACAK
OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
Garanti Bankası – Ortaköy Şubesi Galatasaray Üniversitesi Kayıt Yenileme Katkı Payı hesabına;
yüksek lisans / doktora programı kayıtı olduğunu belirterek, aşağıdaki yöntemlerle öğrenim katkı
payları yatırılır.
İnternet Bankacılığı Kullanarak;
Ödemeler – Kurum – Üniversite – Üniversite menüsünde bulunan seçenek listesinden
yüksek lisans ve doktora öğrencileri “Galatasaray Üniversitesi Enstitü” hesabını
seçerek Öğrenci Numarası, adı, soyadı ile ödeme yapılır. İnternet Bankacığını kendi
internet hesabı bulunan öğrencilerin kullanmaları gerekmektedir. EFT yapılmaması
önemle duyurulur. Banka Dekontarının Enstitüye getirilmesine gerek yoktur.
Şube Gişelerinden;
Öğrenci Numarası, adı, soyadı ve kayıtlı olduğu yüksek lisans ve doktora için fatura
ekranlarından 2741 kurum kodu verilerek ödeme yapılır.
Tutar
Doktora Öğrencileri
129,00
Yüksek Lisans Öğrencileri
129,00
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri
www.sbe.gsu.edu.tr
Duyurular, Öğrenim ücretleri tablosunda
belirtilen tutarlar.
Adres : Çırağan Caddesi no: 36 Ortaköy 34357 İSTANBUL
Tel : (212) 236 47 71
Faks : (212) 236 47 72
Download

2014-2015-sbe-kayit - Sosyal Bilimler Enstitüsü