Ing. Pavel Náplava
Letní semestr 2015
Důležité termíny DP
 Odevzdání
DP
 11.5.2015 (FEL)
○ K revizi vedoucímu: 27.4.2015
 5.5.2015 (FIT)
○ K revizi vedoucímu: 20.4.2015
 Včetně zápisu do indexu a KOSu!
FELu je nutné práci nahrát do KOSu!
 Provedení zkušební prezentace:
 Na
 Nejpozději v týdnu před obhajobou.
Důležité termíny BP
 Odevzdání
BP
 FEL: 22.5.2015
○ K revizi vedoucímu: 8.5.2015
 FIT: 12.5.2015
○ K revizi vedoucímu: 27.4.2015
 Včetně zápisu do indexu a KOSu!
FELu je nutné práci nahrát do KOSu!
 Provedení zkušební prezentace:
 Na
 Nejpozději v týdnu před obhajobou.
Další postup DP
Pravidelné konzultace každých 14 dní!
 Termíny:






Čtvrtek dopoledne (8:30 – 10:45)
Místnost T2:C4-364.
Ve vyjímečných případech dle dohody
Akceptována 1 omluva!!!
Náplň práce:
 Dle harmonogramu vypracovaného studentem.
 14 dní před odevzdáním začít pracovat na závěrečné
zprávě.
 Doporučení - ponechat si alespoň týdenní rezervu!
Další postup BP
Pravidelné konzultace každých 14 dní
 Termíny:






Středa odpoledne (14:30 – 18:30)
Místnost T2:C4-364.
Ve vyjímečných případech dle dohody.
Akceptována 1 omluva!!!
Náplň práce:
 Dle harmonogramu vypracovaného studentem.
 14 dní před odevzdáním začít pracovat na závěrečné
zprávě.
 Doporučení - ponechat si alespoň týdenní rezervu!
Harmonogram letního semestru
16.2
23. 2
2. 3
9.3
1
2
3
4
16.3
23.3
30.3
5
6
7
Semestr FEL
Oficiální odevzdání DP
Odevzdání DP vedoucímu práce ke korekci
Oficiální odevzdání BP
Odevzdání BP vedoucímu práce ke korekci
Semestr FIT
Oficiální odevzdání DP
Odevzdání DP vedoucímu práce ke korekci
Oficiální odevzdání BP
Odevzdání BP vedoucímu práce ke korekci
6.4
8
13.4
20.4
21.4
4.5
11.5
18.5
25.5
9
10
11
12
13
14
-
Závěrečné hodnocení práce

Výchozí známka: C (DOBŘE)
 Standardní práce!

Hodnotí se:
 Průběžná práce / aktivita
 Kvalita výstupů (text, formulace, srozumitelnost).
 Dodržování dohodnutých úkolů (harmonogram).

Porušení pravidel:
 Neudělení zápočtu
 Popřípadě udělení známky F
Závěrečný text práce
Je třeba začít formátovat napsaný text dle
doporučení pro vzhled DP/BP.
 Knihovna ČVUT:

 http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-
vskp/doporuceni/
 FIT: https://edux.fit.cvut.cz/spd/start
 FEL: https://zp.feld.cvut.cz/index.php
- http://petr.olsak.net/ctustyle.html

Pro citace (nejen ISO 620) také dle MU Brno
 http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/we
b/ebook_citace_2011.html
 Pozor také na zdroje a odkazy.
Kritické části

Jazyk
 Přemýšlejte nad tím, co a jak píšete.
 Kvalita textu je velmi důležitá.
 Je to nejen vaše vizitka, ale i vizitka
vedoucího!

Semestrální projekt ≠ teoretická část
 Nelze prostě vložit, ale zamyslet se jak!
 Je nutné aktualizovat.
 Je nutné dobře provázat s praktickou částí.
Pro inspiraci

Stránky CZM, věnované závěrečným pracím:
 http://czm.fel.cvut.cz/vyuka/studentske-prace/

Seriál: Jak na diplomku (O. Kubera)
 http://www.osobniproduktivita.cz/2012/03/jak-na-diplomku-1/

Evernote jako pomocník k diplomové práci (M.
Poppe)
 http://www.osobniproduktivita.cz/2012/04/evernote-
diplomova-prace/



Zeptejte se svých předchůdců.
Podívejte se na jiné BP/DP.
Jak uspět u státnic (O. Kubera)
 http://www.osobniproduktivita.cz/2012/06/jak-uspet-u-statnic/
Úkoly
Do příští konzultace dohodnout 2 nezávislé
čtenáře BP/DP pro revizi textu.
 Do konce tohoto týdne poslat závazný
harmonogram práce na BP/DP.
 U externě zadávaných prací dohodnout
schůzku s externistou.
 To, co by mělo být samozřejmé:





Průběžně pracovat na práci.
Průběžně konzultovat a psát.
Nebát se zeptat
Sledovat informace o BP/DP
Download

BP a DP