Vedoucí studijního oboru /
Poradce pro studium
Kontakt a další informace
www.ihi-zittau.de
Magisterský obor (Master of Arts)
Berlín
Podniková etika
a management CSR
285 km
POLSKO
BRANIIBORSKO
BO
SASKO
Vratislav
Drážďany
200 km
115 km
ČESKÁ
REPUBLIKA
Praha
140 km
Vedoucí studijního oboru:
Prof. Dr. Albert Löhr
Profesor v oboru sociální vědy
[email protected]
Poradce pro studium
Prof. Dr. Michael Aßländer
Tel. +49 (0) 3583 61-2774
[email protected]
Dipl.-Kffr. Stefanie Kast
Tel. +49 3583 61-2739
[email protected]
Rádi Vás budeme osobně informovat o
podmínkách studia a termínech přijímacího
řízení:
Internationales Hochschulinstitut Zittau
Uta Scheunig
Markt 23, 02763 Zittau, Deutschland
Tel. +49 (0) 3583 61-2715
Fax +49 (0) 3583 61-2734
uta.scheunig @ tu-dresden.de
www.ihi-zittau.de
www.tu-dresden.de
Proč studovat podnikovou etiku?
Studijní program
Podniky musí ve stále větší míře dbát na společenskou
odpovědnost (Corporate Social Responsibility / CSR) a
úspěšný etický management s cílem dosáhnout trvalého
hospodářského úspěchu. To platí především tehdy,
vnímáme-li společenskou zodpovědnost jako šanci pro
inovativní služby a produkty. Vývoj a aplikace standardů
CSR a etických zásad pro podniky jsou též velkou výzvou,
která vyžaduje výrazné manažerské kompetence a fundované know-how. Naši v teorii i praxi fundovaní vyučující
vám zprostředkují výše uvedené náročné požadavky v
tomto studijním oboru.
Povinný modul:
Cílové skupiny:
Tento studijní obor je v souladu s potřebami zaměstnání
v managementu CSR zaměřen interdisciplinárně. Toto
se odráží v nabídce předmětů a v odborném zaměření
vyučujících a studujících. Studijní obor je sice zásadně
zaměřen na ekonomiku, avšak mohou jej studovat i absolventi jiných specializací, např. právních a sociálních věd.
Uplatnění:
Magisterský studijní obor Business Ethics und CSR-Management si klade za cíl kvalifikovat studující tak, aby mohli
zastávat místa expertů a vedoucí pozice v mezinárodních
podnicích a jiných mezinárodních organizacích, vykonávat
poradenskou činnost v konzultačních agenturách nebo
se dále vědecky vzdělávat v doktorském programu na
domácích a zahraničních vysokých školách.
❙ Sociálněvědní základy teorie managementu
Odborné moduly:
❙
❙
❙
❙
Filozofie a ekonomika
Hospodářská a podniková etika
Corporate Social Responsibility (CSR)
Institucionální a kulturní teorie
Povinné odborné moduly:
❙ Gouvernance & Compliance
❙ Sociální teorie / Sociální dějiny práce
❙ Metody sociálního výzkumu
Diplomova práce a kolokvium
Fakultativní jazyková výuka:
❙ Hospodářská angličtina, polština, čeština
Podmínky studia a jeho ukončení
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
Titul: Master of Arts (M. A.)
Trvání studia/ECTS: 4 semestry, 120 ECTS
Studium lze zkrátit na tři semestry, má-li zájemce o studium odpovídající vstupní znalosti – nutno doložit.
Vyučovací jazyk: němčina, částečně angličtina
Místo studia: Žitava
Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau
(Mezinárodní vysokoškolský institut Žitava) je
vědeckým zařízením TU Dresden (TU Drážďany).
V současné době (stav 2013) se na IHI neplatí žádné studijní poplatky
Podmínky přijetí:
❙
❙
❙
Titul bakalář nebo jiný vyšší vysokoškolský titul (nejméně 180 ECTS, univerzita, vyšší odborná škola, BA nebo jiná evropská vysoká škola)
Zaměření na sociální nebo ekonomické vědy
Pro zahraniční uchazeče o studium: DSH 2 nebo
jiná srovnatelná zkouška z němčiny (intenzivní
jazykový kurz němčiny a DSH lze absolvovat přímo
na IHI Zittau! – viz samostatný leták)
Download

"Etika podnikání" (na českém jaz.)