Rozhovor s MUDr. Miroslavem Blanařem, prak�ckým lékařem pro dospělé, Ús� nad Orlicí
Rychlé testy na místě zvyšují komfort pro
pacienty a usnadňují lékařům rozhodování
„Je rychlé, dostupné a přesné,“ říká o testování na přístroji Smart 700/340 MUDr. Miroslav Blanař, praktický lékař
pro dospělé v Ústí nad Orlicí. Dnešní lékaři se podle něj bez možnosti provádět testy základních ukazatelů zdravotního stavu neobejdou. „Jen s fonendoskopem, psacím strojem a tužkou s razítkem to už dnes zkrátka nejde,
takový lékař by neobstál v konkurenci,“ dodává s nadsázkou.
Rychlé a přesné
testování zkvalitní léčbu
Jsou lidé konzervativní, kteří si k moderním
technologiím hledají vztah jen obtížně,
ale i tací, kteří rádi využívají vše, co jim
umožní zkvalitnit a ulehčit práci – a k nim
patří i MUDr. Miroslav Blanař, praktický lékař
z Ústí nad Orlicí. Do své ordinace si pořídil
řadu moderních přístrojů včetně víceúčelového Smartu, s nímž má již více než dvouletou zkušenost. „Nejvíce oceňuji, že jde
o multifunkční přístroj, na němž jsem schopen udělat více druhů vyšetření. Dostanu
tak okamžitou informaci o zdravotním stavu
pacienta a mohu při léčení reagovat na
aktuální hodnoty,“ popisuje lékař. Spokojen
je i se službami společnosti QuickSeal, která
k přístrojům Smart poskytuje odborný servis
i poradenství.
poučit. Komunikace je důležitá a z práce se
studenty a absolventy škol mám zkušenost,
že mladí lidé mají spíše problémy v jednání
s pacienty než s moderní technikou.“
Díky přesným výsledkům má přístroj Smart
velký význam i v prevenci. Například kvantitativní testování FOB umožňuje diagnostikovat stavy, které mohou vést k rakovině a jež
lze řešit operací. Pro pacienta je to zároveň
jisté varování a výzva ke změně životního
stylu. „Podobné je to i u cukrovky – při běžném měření hladiny krevního cukru pacienti
často šidí nás i sami sebe. Před vyšetřením
drží dietu, a pak mají dobré hodnoty glykemie. Test na glykovaný hemoglobin je
daleko větším ukazatelem kompenzovanosti
pacienta. Ukazuje totiž stav pacienta v uplynulých 3–4 týdnech, a to už ošidit nelze,“
dodává MUDr. Blanař.
MUDr. Miroslav Blanař
fonovat kvůli výsledkům z laboratoře. POCT
přístroje umožňující testování přímo na místě ošetření proto zvyšují konkurenceschopnost lékaře. „Významný je pro mne i pocit
uspokojení z práce. Je to opravdu něco
jiného, než jen sedět a odesílat pacienty ke
specialistům,“ dodává MUDr. Blanař. Díky
externím testům kvality se také přesvědčil
o přesnosti přístroje Smart. U parametru
CRP testy prokázaly stoprocentní úspěšnost
a MUDr. Blanař je spokojen i v případě měření INR. U něj sice nemá ještě k dispozici
externí hodnocení, ale ze srovnávacích laboratorních testů, které prováděl v počátcích
testování, vyplynula pouze pětiprocentní
odlišnost, což je skvělý výsledek.
Přístroj využívá zejména pro měření parametrů CRP, INR, FOB a připravuje i testování
glykovaného hemoglobinu. „Dnes nemůžeme nutit pacienty, aby pokaždé čekali na
výsledky testů z laboratoře. Každý praktik
by měl mít alespoň EKG, močový analyzátor,
přístroj na měření CRP,“ říká MUDr. Blanař.
Podle něj je ideální kombinací vzdělaný
lékař a dobrá přístrojová technika. „Máte-li
okamžitě k dispozici výsledky, můžete se
rychle orientovat v problému a zvolit
vhodnou léčbu,“ zdůvodňuje a dodává, že
i pacienti oceňují, když mají o svém stavu
více informací a nemusí nikam jezdit či tele-
Pro používání testovacího přístroje Smart
musí lékař u každého parametru získat
certifikát o absolvování kvalifikačního kurzu.
„Každý lékař samozřejmě řadu základních
informací zná, ale dozvíte se na něm řadu
cenných informací, které byste jen tak
někde nevyčetli. Přednáší na něm opravdu
fundovaní specialisté z klinik, absolvoval
jsem velice dobré přednášky,“ pochvaluje si
MUDr. Blanař skutečnost, že pořízení Smartu
pro něj bylo i příspěvkem k profesnímu
růstu.
Přínos pro komunikaci,
prevenci i profesní růst
Technika v ordinacích je vynikajícím pomocníkem lékařů, tím však neklesá význam
dobré komunikace s pacienty – naopak, díky
POCT přístrojům se mohou o svém problému dozvědět více, pokud s nimi lékař dokáže hovořit. „Pacient musí být stále středem
naší pozornosti,“ tvrdí MUDr. Blanař. „Když
používám moderní přístroje, podrobně vše
pacientům vysvětluji. Nakreslím jim i obrázek, například mají-li polyp či nádor, objasním jim, co se s tím dá dělat, snažím se je
Smart 700/340
Více informací o přístroji Smart najdete
na www.quickseal.eu.
Download

MUDr. Miroslav Blanař