ÖZEL SAYI
19 Mart 2014
Bu özel sayıda yapılan açıklamalarla ilgili ek bilgi isterseniz Atilla ÖZDÖL’ü 425 2506 numaralı telefondan
arayınız veya [email protected] elektronik posta adresini kullanınız.
Yeni Entegre Simülasyon Konsepti
PROTEUS INTERACT
KONGSBERG Norveç Deniz Kuvvetleri’nin
PROTEUS simülatör altyapısını geliştirmek
için sözleşme imzaladı. Sözleşmenin
kapsamı altyapı yükseltilmesini ve tüm
Norveç Deniz Kuvvetleri’nin ortak bir
PROTEUS
simülasyon
çekirdeğine
geçilmesini, yeni nesil görsel görüntü
üretimini, harita merkezli iş istasyonlarını
ve jenerik HLA arayüzü vasıtası ile farklı
mekanlarda bulunan simülatörler ile ortak
tatbikatların simülasyonlarının yapılmasını
içermektedir.
Sözleşme bedeli 8.2 M$ olup sistem 2016
yılı sonuna kadar Haakonsvern deniz
üssündeki Norveç Deniz Kuvvetleri eğitim
merkezi
KNM
Tordenskjold’a
teslim
edilecektir.
PROTEUS INTERACT basit bir simülatör
değildir, pek çok simülatörün biribirleri ile
etkileşimli
olarak
çalışabileceği
bir
simülasyon ortamıdır. Bu simülatörler başta
Taktik Simülatör olmak üzere; Köprüüstü
Simülatörü, Gemi Makine Odası Simülatörü,
DSH ve Sonar Simülatörü, Denizaltı
Kumanda Timi Simülatörü, Periskop
Simülatörü,
Pasif
Sonar
Simülatörü,
Helikopter Kontrol Subayı Simülatörü,
Elektronik Harp Simülatörü, Muhabere
Simülatörü, Deniz Silahları Simülatörü’dür.
Bütün bu simülatörler ile, bir arada çalışarak
bir geminin alabileceği tüm görevleri,
gerçekçi bir
şekilde simüle etmek
mümkündür. Örneğin gemi makineleri
arızaları vererek taktik ortamdaki etkileri,
SHM ve köprüüstündeki karar vericilerin
tepkileri gözlemlenebilir. Bu örneği çeşitli
tehdit ortamlarında ve değişik senaryolar ile
zenginleştirmek mümkündür. Bu yeni tip
entegre simülasyon konseptine PROTEUS
INTERACT adı verilmektedir.
SAYFA 1
KONGSBERG’in PROTEUS INTERACT’ı
Köprüüstü personelini, SHM’yi, silah
operatörlerini, gözcüleri, diğer gemileri,
helikopterleri, uçakları, İHA’ları, tehdit ve
sivil gemileri ortak bir senaryo altında ve bir
simülasyon ortamında biribirine bağlar. Öte
yandan her bir simülatör, örneğin POLARIS
Köprüüstü Simülatörü kendi başına da
çalışabilir. Böylece tek bir personel
/operatörden, tüm gemi personeline kadar,
kullandıkları ekipmanlar ile birlikte, gerçek
zamanlı olarak eğitmek mümkündür.
Eğiticiler jenerik olabileceği gibi, gerçek
ekipman ve sistemler de olabilir. Bu şekilde
gerçek sistemler ile donatılmış PROTEUS
halen Norveç Ula Sınıfı Denizaltı Komuta
Timi Eğiticisi’nde ve Avustralya Hobart
Sınıfı AEGIS Muhribi Komuta Timi
Eğiticisi’nde kullanılmaktadır.
KONGSBERG 40 yıldan beri deniz ve
denizcilik simülasyonunda önemli bir
oyuncu olmuştur ve halen bu alanda bir
dünya lideri olarak kabul edilmektedir.
KONGSBERG Gemi Köprüüstü ve Makine
Odası simülasyon
teknolojisi,
dünya
çapında 750’den fazla yerde, gerek Deniz
Kuvvetleri gerekse de ticari bahriyede,
masaüstü
sistemlerinden
tam
görev
simülatörlerine kadar geniş bir alanda
kullanılmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri
şu anda 100'ün üzerinde KONGSBERG
POLARIS tabanlı Seyir, Denizcilik ve Gemi
Kullanma (Navigation, Seamanship, and
Shiphandling Training - NSST) sistemi ile
kıyıya bağlı veya donanmadaki 85’den fazla
gemi
üzerinde
denizde
eğitimler
vermektedir. KONGSBERG NSST Sistemi;
Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin başarılı bir
programı
olarak
Deniz
Sistemleri
Komutanlığı (NAVSEA) tarafından örnek
gösterilmiştir.
Kaynak: www.kongsberg.com
Kızılırmak Caddesi No: 2 06640 Bakanlıklar / Ankara
Tel: 312 425 2506 * Faks: 312 425 3211
e-mail: [email protected] * Web page: www.altay.com.tr
SAYFA 2
Download

Yeni Entegre Simülasyon Konsepti PROTEUS INTERACT