KLİNİK
ASKÜLER
BİYOLOJİ DERNEĞİ
AKADEMİ TOPLANTISI
05-07 Eylül 2014
GRAND PASHA HOTEL / KKTC
KLİNİK
ASKÜLER
BİYOLOJİ DERNEĞİ
AKADEMİ TOPLANTISI
05-07 Eylül 2014
GRAND PASHA HOTEL
KKTC
Sevgili Meslektaşımız,
2014 Klinik Vasküler Biyoloji Derneği Akademi Programı çerçevesinde Akademi
toplantılarını başlatmaktan ve sizleri bu programa davet etmekten büyük bir
memnuniyet ve onur duyuyoruz.
Çeşitli konularda hem pratiğimizi geliştireceğimiz, hem konuları olgular ile
beraber detaylı tartışıyor ve öğreniyor olacağımız bu iki günlük programlarda
meslektaşlarımızın bu olanağı en iyi şekilde değerlendireceklerinden eminiz.
Kıbrıs’ta görüşmek dileği ile,
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Eralp Tutar
Başkan
KLİNİK VASKÜLER BİYOLOJİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
Başkan
Eralp TUTAR
Başkan Yardımcıları
Hakan KÜLTÜRSAY
Fatih Sinan ERTAŞ
Genel Sekreter
Mustafa KILIÇKAP
Sayman
Çağdaş ÖZDÖL
Üyeler
M. Nail ÇAĞLAR
Kenan KEVEN
KLİNİK
ASKÜLER
BİYOLOJİ DERNEĞİ
AKADEMİ TOPLANTISI
05-07 Eylül 2014
GRAND PASHA HOTEL
KKTC
Bilimsel Program
05 Eylül 2014 18.00-19.00 Kan basıncını düşürmede yeni hedefler ve stratejiler
Moderatör: Eralp Tutar
Tartışmacı: Yunus Erdem
19.00-20.00 İnteraktif Tartışma: Hipertansif çoklu risk faktörü olan hastalarda
tanısal değerlendirme; Kan basıncı ölçümü, ilaç tedavisi ve yan
etkileri
Konuşmacı: Dr. Yunus Erdem
06 Eylül 2014 Hipertansiyon Tedavisi Güncelleme - 2014
Moderatör: Hakan Kültürsay, Yunus Erdem
10.00-10.20 Hipertansiyonda kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Konuşmacı: Eralp Tutar
10.20-10.40 RAS blokajını nasıl yapalım? ARB mi ACE inhibisyonu mu?
Konuşmacı: Hakan Kültürsay
10.40-11.00 İnteraktif Tartışma: Kime, ne zaman, hangi dozda,
ne kadar ARB/ ACE
Konuşmacı: Eralp Tutar
11.00-11.15 Ara
Moderatör: Hakan Kültürsay, Yunus Erdem
11.15-11.45 Kılavuzlar eşliğinde kan basıncı düşürmede yeni hedef ve
stratejiler
Konuşmacı: Yunus Erdem
11.45-12.15 Renal Fonksiyonların tedavi stratejisini belirlemedeki rolü
Konuşmacı: Yunus Erdem
12.15-14.00 Öğle Yemeği
Moderatör: Eralp Tutar, Hakan Kültürsay
14.00-14.30 Antihipertansif tedavide ilaç etkileşimleri ve istenmeyen yan
etkiler
Konuşmacı: Hakan Kültürsay
14.30-15.30 İlginç olgu sunumları
Konuşmacı: Eralp Tutar
15.30-16.00 İnteraktif Tartışma: Antihipertansif tedavide majör ilaç grupları ve
yan etkileri
Konuşmacı: Eralp Tutar
07 Eylül 2014 10.00-12.00 Uzmanına Danış-Hipertansif Hastalara Global Yaklaşım
Konuşmacı: Yunus Erdem, Eralp Tutar, Hakan Kültürsay
Download

AKADEMİ TOPLANTISI 05-07 Eylül 2014