STROJE A TECHNOLÓGIE
CSR 102 – CNC svařovací automat
STROJE PRO SVAŘOVÁNÍ
Firma IDEAL – Werk byla založena již v roce 1923 a za 90 let své existence se stala špičkou v oblasti odporového
svařování. I přesto, že je stále firmou „rodinnou“, má v dnešní době okolo 250 zaměstnanců a obchodní zastoupení
ve více než 45 zemích světa. Její úspěch a jméno stále vzkvétají. TEXT/FOTO MAREK GLOSER
H
lavní sídlo firmy IDEAL – Werk je v německém Lippstadtu; najdete zde jak kanceláře, tak i montážní halu. V roce 1995 byla
založena vlastní dceřiná společnost pro americký trh – IDEAL
Welding Systems, L.P.
Firma IDEAL si vyrábí až 80 procent komponentů použitých k výrobě
strojů sama. Tím je zaručena vysoká kvalita všech zařízení, které mohou
zákazníkovi sloužit i několik desítek let.
Mnohaleté zkušenosti a úzká spolupráce se zákazníky a dodavateli učinili z německého výrobce spolehlivého partnera pro průmysl. Dnes její sortiment zahrnuje nejen stroje pro svařování pilových pásů, drátů, kabelů, trubek, profilů atd., ale také stroje pro svařování sítí, výrobní linky
pro různé speciální aplikace, stejně jako svařování plechů obloukem či laserem.
Společnost je vždy otevřena jakýmkoliv novým výzvám v oblasti odporového svařování. Ráda se bude zabývat i vašimi, ať už standardními, či méně obvyklými požadavky.
Nabízíme vám možnost kdykoliv se s námi společně do Lippstadtu vydat – osobně vás provedeme celou firmou i jejími výrobními a nevýrobními prostorami.
Obrovskou výhodou firmy IDEAL před konkurencí je fakt, že nabízí nejen
typizované řady strojů, ale na přání zákazníka je ochotná vyvinout i stroje
speciální – pro nestandardní použití.
VÝROBA STROJŮ PRO SVAŘOVÁNÍ:
•
•
•
•
•
•
86
Průmyslových sítí
Plotů
Drátů natupo i do tvaru „T“
Splétaných lanek a kabelů
Plechů elektrickým obloukem
Pilových pásů
•
•
•
•
•
•
Gabiónových sítí
Kabelových lávek
Trubek
Drátů či plechů v bodech
Plechů laserem
a mnoho dalšího
OBLASTI POUŽITÍ:
•
•
•
•
Drátovny a kabelovny
Tažírny
Display Elektroprůmysl
•
•
•
•
Pružinárny
Stavební průmysl
Bílý průmysl
Spotřební průmysl
PŘÍKLADY NĚKTERÝCH VYRÁBĚNÝCH STROJŮ:
DSH 035 – STROJ NA SVAŘOVÁNÍ DRÁTŮ NATUPO
Stroj DSH 035 je používán ke svařování natupo ocelových nebo neželezných drátů v průměrech od 0,5 do 3,5 mm. Dráty se pomocí jednoduchého pákového systému upnou do svařovacích čelistí. Otočným vypínačem
se nastaví příslušná hodnota parametrů svařování a jedním tlačítkem se
spustí samotný proces. Aby byla dosažena požadovaná pevnost drátu ve
svaru, musí být následně vyžíhán v k tomu určených čelistech. Žíhání je
u tohoto stroje řízeno buď manuálně, pomocí vypínače pro žíhání a vizuální kontroly, nebo automaticky, díky zařízení EGV. Tento typ stroje
se vyznačuje robustní konstrukcí a naprosto jednoduchou obslužností. Je
napájen z klasické 230 V sítě, váží okolo 20 kg a je tedy možné kdykoliv
ho přenášet. Naši zákazníci si mohou tento stroj DSH 035 zakoupit spolu s pojízdným vozíkem určeným na převoz stroje mezi pracovišti, kde je
zrovna potřeba. Stejně tak je možné svářečku doplnit o nůžky pro rovné
zastřižení konců drátu, brusku pro odstranění otřepů po svařování, nebo
osvětlenou lupu pro lepší manipulaci s tenkými dráty. Se stroji typové řady DSH můžete svařovat dráty od průměru 0,15 – 18 mm.
CSR 102 – CNC SVAŘOVACÍ AUTOMAT
Stroj CSR 102 je používán pro bodové odporové svařování atypických sítí
a různých mřížových produktů, jako jsou kryty ventilátorů, různé drátěné
ENGINEERING.SK
produkty do koupelen či kuchyní, nebo různé geometricky náročné 3D
produkty, například pro automobilový průmysl. Jedná se o CNC řízený stroj, kde konají pohyb svařovací hlavy upevněné na rámu ve tvaru „C“. Zdvih těchto svařovacích hlav může být až 400 mm. Do šablon
na otočném stole zakládá obsluha dráty či páskový materiál, který je
po otočení stolu svařen. Délka stolu je 2 000 mm, šíře pak 1 200 mm.
Tím je zaručeno široké spektrum produktů, které mohou být na tomto stroji vyráběny. Svařovací výkon: 100 kVA, DC, 25 kA; tlak svařovacích hlav je až 10 kN. Do řídícího počítače stroje můžete uložit více než
500 různých programů.
GREEN LINE – STROJ NA SVAŘOVÁNÍ SÍTÍ
Stroje IDEAL řady greenline pro svařování sítí jsou navrženy tak, aby
jejich spotřeba energie oproti ostatním svařovacím automatům byla nižší až o 35 procent. Toho je dosaženo použitím střední frekvence svařování, která je 1 000 Hz a využitím vysoce výkonných motorů a pohonů.
BRNĚNSKÝ VELETRH
Firma GLOR je již mnohaletým obchodním zastoupením firmy IDEAL
a dalších firem na území České a Slovenské republiky. I letos se zúčastníme Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Bude nám potěšením se zde s vámi potkat a vaše případné technické dotazy vyřešit
osobně. Letos poprvé tu bude přítomen také technický prodejce firmy
IDEAL – pan Oliver Decker. Pro ukázku principu svařování natupo budeme vystavovat a obsluhovat stroj typu DSH 035 pro svařování drátu do Ø 3,5 mm.
NÁŠ VÝSTAVNÍ STÁNEK NALEZNETE
V HALE B/68.
Pro rezervaci konkrétního termínu setkání se s námi neváhejte spojit
na níže uvedených kontaktech.
Pro více informací o firmě IDEAL a dalších námi zastupovaných firmách navštivte naše nové webové stránky:
www.GLORCZ.cz
ZASTOUPENÍ FIRMY IDEAL
Marek Gloser
Ke Strážnici 207
CZ 549 54 – Police nad Metují
tel: +420 732 926 128
e-mail: [email protected]
Green line – stroj na svařování sítí
STROJÁRSTVO / STROJÍRENSTVÍ 9/2013
Download

zde - GLOR