Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje
Změna spojení
Hlučínska s Bohumínem
Vážení cestující,
od neděle 12. prosince 2010 dojde v souvislosti s celostátní změnou
jízdních řádů k optimalizaci spojení Hlučínska s Bohumínem zavedením
nové autobusové linky č. 293, která nahradí dosavadní autobusové linky
č. 290, 291 a 292.
Trasa linky
Hlučín,aut.nádr. - Hlučín,cihelna - Ludgeřovice,kostel - Markvartovice,
obecní úřad - Šilheřovice,Ricka a vybrané spoje pokračují tranzitem přes
Polsko do zastávek Pudlov,drátovny - Nový Bohumín,aut.st. - Nový
Bohumín,ŽD vrát.III
Důvodem změny je především výrazné zkrácení jízdní doby pro cestování
z Šilheřovic do Bohumína, zajištění spojení z Hlučína na každou směnu
průmyslových závodů v Bohumíně využitelné i pro občany dalších obcí
Hlučínska a zlepšení spojení obcí Markvartovice a Ludgeřovice s Hlučínem.
Zároveň s touto úpravou dojde k posílení dopravní obsluhy obcí Hať
a Šilheřovice.
Cestující využívající dosud linku č. 290 pro cesty z Koblova a Antošovic
do Šilheřovic mohou použít linky č. 52 a 68 s přestupem v Petřkovicích, příp.
v Pasekách. Cestující z Hatě mohou použít autobusovou linku č. 70, která
v Hlučíně aut.nádr. vždy navazuje na bohumínské spoje linky č. 293.
Trasa linky č. 293
Trasa autobusové linky č. 293
Hranice tarifních zón
Zastávka
Šilheřovice,SOU
Šilheřovice,obecní úřad
Šilheřovice,Fulneček
Hraniční zastávka
14
Číslo tafirní zóny
BOHUMÍN
ŠILHEŘOVICE
Markvartovice,rozc.Štípky
MARKVARTOVICE
Šilheřovice,Ricka
Markvartovice,Hříbovec
Markvartovice,obecní úřad
25
14
Bohumín,Pudlov,Rybena
Bohumín,Pudlov,Jateční
Bohumín,Nový Bohumín,aut.st.
HLUČÍN
Markvartovice,Jednota
Hlučín,aut.nádr.
Hlučín,cihelna
Hlučín,pneuservis
20
Ludgeřovice,obecní úřad
Bohumín,Pudlov,drátovny
Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.II
13 LUDGEŘOVICE
Ludgeřovice,kostel
Bohumín,Nový
Bohumín,ŽD vrát.III
Bližší informace poskytne Infocentrum ODIS tel. 596 941 108, www.kodis.cz
Call centrum Veolia Transport Morava a.s. tel. 844 555 888,
Bohumín,Nový
Bohumín,ŽD
Download

linka 293