Spuštění TM1 pro předmět Corporate Performance Management
Poznámka: pro případ vzdáleného připojení je možné části spojené s virtuálním prostředí VMWARE přeskočit.
Spuštění virtuálního prostředí:
1. Spustit Vmware player.
2. Vybrat a spustit image nazvaný „TM1 9.5.1 client on:...“.
3. Pokud se objeví informační hláška o používání dalších zařízení, tak stisknout „OK“.
4. Následně se spustí virtuální server Windows 2003.
5. Nyní mohou nastat 2 stavy:
a) Předchozí vypnutí nebylo provedeno s odhlášením a rovnou se objeví plocha a je
možné pracovat.
b) Při předchozím vypnutí byl uživatel odhlášen a je nutné zadat jméno a heslo.
Parametry dodá vyučující:
Poznámka:
Vzhledem k tomu, že se pohybujeme ve virtuálním prostředí, je možné, že nebudete moct zadat
kombinaci CTRL+ALT+DEL pro zobrazení a zadání přihlašovacích údajů. Řešením může být
maximalizace okna virtuálního stroje nebo využití menu virtuálního stroje. Popřípadě kombinace
kláves CTRL+ALT+INS.
Spuštění TM1 ve virtuálním prostředí:
1.Spustíme Architekta z menu IBM Cognos.
 Ze zobrazené nabídky serverů vybereme ten, jehož číslo odpovídá našemu přidělenému.
 Dvojitý click myší spustí připojení. Je nutné zadat přihlašovací údaje, které dodá vyučující.
Korektní přihlášení se projeví spuštěním prostředí.
V případě chybného zadání některého z přihlašovacích údajů se objeví chybová hláška.
Po ukončení práce proveďte odhlášení z prostředí TM1!
Vypněte také korektně virtuální stroj!
Zadání vzorové úlohy a podpůrné materiály:
Všechny materiály jsou k dispozici na webu předmětu:

V případě, že se přistupuje z vnější sítě mimo laboratoř, je adresa:
http://czm.fel.cvut.cz/vyuka/A4M33CPM/materialy.aspx
Pokud se v průběhu zobrazování stránky objeví výstražná hláška o nutnosti povolit vnitřní síť
Intranet, je třeba povolení potvrdit. Následně se zobrazí seznam souborů, které je možné stáhnout.
Pro vzorovou úlohu je třeba vybrat soubor CPMUloha1, který obsahuje příručku a TimeDim3, který
obsahuje soubory s daty.
Uložení datových souborů:
Datové soubory TimeDim.csv slouží pro tvorbu nových dimenzí. Vzhledem k tomu, že pracujeme
v režimu klient/server, je třeba dodržet následující doporučení pro používání těchto souborů, která
jsou ověřená a funkční:
1. Vytvořte lokální adresář:
C:\Edcognos\P6511\TM1Workshop\Applications\Inputs\
2. Do tohoto adresáře stáhněte a rozbalte soubor TimeDim3.zip z webových stránek.
3. V místech, kde nastavujete cestu k souborům, vždy uvádějte cestu vytvořenou v bodě 1. A to
jak pro lokální počítač, tak i server. Jinak se dimenze nepovede vytvořit a bude vrácena
chyba o neexistenci souboru.
Poznámka: pro lokální cestu lze alternativně použít i jiné umístění, ale pro server je třeba
vždy zadávat uvedenou cestu!
4. Pokud najdete kdekoliv v příručce cestu k souborům:
C:\Edcognos\P6511\TM1Workshop\}Applications\Inputs\, která se od cesty vytvořené v
bodě 1 liší jen o znak “}” před slovem Applications, jedná se o chybu a tento znak je třeba
vypustit.
Zálohování dat ve virtuálním prostředí:
V případě, že budete potřebovat uložit (zálohovat) data mimo virtuální stroj, je to možné buď
připojením USB flash disku přímo k virtuálnímu stroji:
Tato volba ale není úplně spolehlivá a občas se USB flash disk v nabídce disků nezobrazí.
Spolehlivější volbou se jeví namapování disku nebo adresáře hostitelského počítače a z něj následně
provést přenos na USB. Tato volba funguje stoprocentně. Připojení disku (adresáře) se provádí v
nastavení virtuálního stroje (položka VM → Settings).
Zálohování dat ve vzdálené ploše
Virtuální servery jsou nastaveny tak, že umožňují přes vzdálenou plochu připojit lokální disky. Tj.
práci je možné přenášet na lokální disky, které se prokapují ne server. Aby bylo možné disky
namapovat, je nutné toto povolit i na klientovi vzdálené plochy:
1. Zobrazit vlastnosti vzdáleného připojení
2. Povolit sdílení lokálních jednotek
Lokální jednotky se pak objeví v seznamu všech jednotek a je možné je používat jako lokální disky.
Download

CPM_Instrukce_pro_praci_v_TM1