Pozvánka a program
Bezpečná intravenózní terapie
Pořádá Aesculap Akademie
Sídlo firmy B. Braun Medical s.r.o., Praha
20. března 2013
Program
Informace
Informace
09:00 Zahájení kurzu
Odborný garant:
Mgr. Jitka Bačová, Nemocnice Na Bulovce
09:00 Problematika LASA a vysoce rizikových léčiv
ve zdravotnickém zařízení
PharmDr. Miroslav Turjap
09:30 Bezpečná suplementace i.v. roztoky kalia
Mgr. Jitka Bačová
10:00 Tvorba standardů k ředění léčiv v lůžkovém
zařízení
Mgr. Irena Kopicová
10:30 Přestávka
11:00 Kontrola stability a kompatibility individuálně
připravovaných směsí parenterální výživy AIO
PharmDr. Michal Janů
11:30 Bezpečná terapie aminoglykosidy, TDM
PharmDr. Miroslav Turjap
12:00 Oběd
12:45
Infúzní pumpy a dávkovače: parametry
nastavení, bezpečnostní prvky, praktická ukázka
MUDr. Ing. Miroslav Fupšo
14:15 B
ezpečná infúzní linka: součásti, zapojení,
bezpečnostní prvky, praktická ukázka
Mgr. Veronika Zachová
15:45 Závěr kurzu
Určeno pro klinické farmaceuty a další zájemce
o danou problematiku
Místo konání:
B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4 Chodov
Doprava:
Trasa metra C, stanice Chodov, budova je vzdálena
cca 7 min. chůze.
Počet účastníků:
25
Registrační poplatek: 500 Kč
Registrační poplatek je splatný dle pokynů zaslaných
každému přihlášenému zájemci do e-mailu. Při registraci
je nutné uvést emailovou adresu správně.
Kontakt:
Aesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666, Fax +420-271 091 652 e-mail: [email protected]
On-line přihlášku naleznete na www.aesculap-akademie.cz
Svět vzdělávání
Kvalifikace pro budoucnost
Aesculap Akademie se na celém světě těší výborné
pověsti jako jedna z vedoucích institucí odborné
přípravy ve zdravotnictví a reaguje na požadavky lékařů,
zdravotnických pracovníků a managementu nemocnic.
Portfolio vzdělávacích akcí zahrnuje širokou paletu
teoretických kurzů, praktických workshopů, seminářů
a mezinárodních konferencí.
Kurzy Aesculap Akademie se vyznačují prvotřídní kvalitou
a jsou akreditovány příslušnými lékařskými společnostmi
a mezinárodními lékařskými organizacemi. Vědecká rada
zaručuje důkladnou volbu řečníků a výběr témat.
Vědecká rada:
Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc.
PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
Mgr. Dagmar Škochová, MBA
MUDr. Vilma Benešová
Aesculap Akademie | B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666 | Fax +420-271 091 652
e-mail: [email protected]
www.aesculap-akademie.cz
Download

Bezpečná intravenózní terapie