FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel: 532 231 111
Ekonomický odbor
Vedoucí útvaru:
Ing. Róbert Czékus
tel.: 532 232 802,
e-mail: [email protected]
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz
Vážení obchodní partneři,
ve FN Brno bylo provedeno hodnocení dodavatelů k 31. 12. 2013 - viz příloha.
V případě, že jste byl ohodnocen ze strany FN Brno známkou B nebo C, dovoluji si Vás požádat o
stanovisko k výsledkům hodnocení do 15 dnů od obdržení tohoto emailu. Toto zašlete rovněž na
konkrétního hodnotitele.
Výsledky hodnocení:
skupina A jsou dodavatelé, jejichž výsledné hodnocení je v rozmezí 1 až 1,999. Tito dodavatelé
úspěšně splňují požadavky FN Brno a nejsou od nich vyžadována opatření k nápravě.
skupina B jsou dodavatelé, jejichž výsledné hodnocení je v rozmezí 2 až 2,999. Tito dodavatelé
nenaplňují zcela požadavky FN Brno a jsou od nich vyžadována opatření k nápravě ve
stanovených termínech.
skupina C jsou dodavatelé, jejichž výsledné hodnocení je v rozmezí 3 až 5. Tito dodavatelé
nenaplňují požadavky FN Brno.
Se svými případnými dotazy se obracejte na konkrétního hodnotitele, viz níže v tabulce.
S pozdravem
Ing. Róbert Czékus
Ekonomický náměstek Fakultní nemocnice Brno
CENTRA ODPOVĚDNOSTI:
Kód
CI
CEP (CP)
DOPRAVA
EGO
KNIHOVNA
OIC
MTZ
Obo
ORK
OSLN
OUI_LEK
OUI_SZM
OZT
PD
SB
SP
TTO
TU
OBKŘ
OOPVP
Název
Kontakt
Centrum informatiky
Procházka Miloslav, Ing.
Centrální evidence pacientů
Danadaki Ivana, Mgr.
Doprava
Šoltés Jiří, Mgr.
Energetika
Klen Jan, Mgr.
Lékařská knihovna
Vystrčilová Eva
Oddělení inženýrských činností
Zachoval Martin
Materiálně technické zásobování
Dvořáková Vlasta
Obchodní oddělení
Vamberská Lenka,Ing.
Oddělení řízení kvality
Martin Kudlička,Ing.
Oddělení správy Lotus Notes
Konečná Petra, Ing.
Lékárna
Holubová Tatiana, PharmDr.
Úsek zdrav. materiálu
Matějková Kamila, Ing.
Oddělení zdravotnické techniky
Fupšo Miroslav, MUDr. Ing.
Prádelna
Blažíčková Eva
Správa budov - provoz
Novotná Jana
Stravovací provoz
Oškrdal Lubomír, Mgr.
Transfuzní a tkáňové oddělení
Tesařová Eva, prim. MUDr.
Telefonní ústředna
Šoltés Jiří, Mgr.
Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení Velebová Zuzana, Mgr.
Odbor organizačních, právních věcí a
personalistiky
Vorálková Ivana
Strana 1 (celkem 1)
Telefonní číslo
532 232 892
532 232 982
532 231 947
532 233 408
532 232 497
532 233 030
532 233 682
532 233 606
532 232 863
532 233 020
532 232 151
532 232 156
532 233 999
532 232 440
532 233 409
5 3223 3498
5 3223 3933
5 3223 1947
532 233 329
532 232 804
Download

Dopis - immomedical cz