Pozvánka a předběžný program
Analgezie a anestezie
v porodnictví
AORA 2013
Academy of Obstetric Regional
Analgesia and Anaesthesia
Pořádá Sekce porodnické analgezie a anestezie
při ČGPS ČLS JEP ve spolupráci s Gynekologicko–
porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze
a Aesculap Akademií
Národní muzeum (Nová budova), Praha 1
7. prosince 2013
Program konference
Program konference
07:30
Registrace účastníků
III. Porodnictví
08:45
Slavnostní zahájení
10:30
5Léčba předčasného porodu a anesteziologický
management
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
I. Anatomie, fyziologie a patofyziologie ženy
v těhotenství a během porodu
09:001Anatomie lumbální páteře
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
09:15
2
ypotenze a aortokavální kompresivní syndrom
H
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Diskuse
II. Farmakologie
09:30
3
09:45
4
P řídavné látky k lokálním anestetikům
doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.
Výběr lokálních anestetik pro neuroaxiální
blokádu v porodnictví
MUDr. Michal Horáček
Diskuse
10:456Porod mrtvého plodu, ukončení těhotenství
ve II. nebo III. trimestru
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
11:00
7Jídlo a pití během porodu
MUDr. Petr Kříž
11:158Vliv neuroaxiální analgezie na průběh
spontánního porodu
(incidence císařského řezu/porodnických kleští)
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Diskuse
IV. Epidurální analgezie/anestezie
11:30
9Nechtěná i.v. aplikace při neuroaxiální blokádě
MUDr. Stanislav Machart
11:45
10
10:00 Káva
oporučené postupy pro vedení porodu
D
s epidurální analgezií
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Diskuse
Program konference
V. Subarachnoidální analgezie/anestezie
Program konference
VIII. Choroby matky a regionální blokády
12:0011Subarachnoidální versus epidurální anestezie
u císařského řezu
MUDr. Daniel Nalos
14:15
16
12:1512Doporučené postupy pro vedení císařského
řezu v neuroaxiální anestezii
MUDr. Jan Bláha, Ph.D.
14:3017Antikoagulancia (aspirin, heparin, LMWH)
a neuroaxiální blokády
MUDr. Jan Bláha, Ph.D.
Diskuse
VI. Kombinovaná epidurální a subarachnoidální
analgezie/anestezie
12:3013Kombinovaná epidurální a subarachnoidální
analgezie/anestezie
MUDr. Jaroslav Krch
Diskuse
12:45 Oběd
VII. Neonatologie
13:4514Intrauterinní monitoring plodu a neuroaxiální
analgezie
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
14:00
ypertenze/preeklampsie a neuroaxiální
H
blokáda
MUDr. Jan Bláha, Ph.D.
14:45 18Vyšetření před neuroaxiální blokádou
MUDr. Ivana Kolníková
Diskuse
IX. K
omplikace u analgezie/anestezie
15:00 19Neuroaxiální blokády - časné komplikace
MUDr. Ivan Herold, CSc.
15:1520Alergická reakce v těhotenství
a v průběhu porodu
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
15:3021Postpunkční cefalea - léčba
MUDr. Dušan Mach
15:4522Neuroaxiální blokády
- neočekávané technické komplikace
MUDr. Jan Waclav
Diskuse
15
P erinatální farmakologie a neuroaxiální blokády
MUDr. Petr Švihovec
Diskuse
16:00 Káva
Program konference
Informace
16:3023Resuscitace těhotných v souvislosti
s neuroaxiální blokádou
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Určeno pro:
16:4524Neuroaxiální blokády
- infekční komplikace
MUDr. Petr Štourač,
prof. MUDr.Pavel Ševčík, DrSc.
Odborný garant:
25
17:00 Neuroaxiální blokády
- závažné neurologické komplikace
MUDr. Sylva Dolenská, FRCA
26
17:15 Bolesti zad po regionálních blokádách
MUDr. Čeněk Adamec
17:30
Diskuse
Závěr kurzu
anesteziology, porodníky a porodní asistentky
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Termín:
sobota, 7. prosince 2013 od 8:45 hod.
Místo konání:
Národní muzeum (Nová budova), Vinohradská 1, Praha 1
Registrační poplatek:
porodní asistentky 500,- Kč
lékaři 1000,- Kč
Poplatek je splatný dle pokynů zaslaných každému
přihlášenému do e-mailu.
Kontakt:
www.porodnice.cz ->Lékaři
Aesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666, Fax +420-271 091 652
e-mail: [email protected]
Akce bude zařazena do kreditního systému celoživotního
vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických oborů.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu
ČLK č. 16.
On-line přihlášku naleznete na
www.aesculap-akademie.cz nebo na www.porodnice.cz
Svět vzdělávání
Kvalifikace pro budoucnost
Aesculap Akademie se na celém světě těší výborné
pověsti jako jedna z vedoucích institucí odborné
přípravy ve zdravotnictví a reaguje na požadavky lékařů,
zdravotnických pracovníků a managementu nemocnic.
Portfolio vzdělávacích akcí zahrnuje širokou paletu
teoretických kurzů, praktických workshopů, seminářů
a mezinárodních konferencí.
Kurzy Aesculap Akademie se vyznačují prvotřídní kvalitou
a jsou akreditovány příslušnými lékařskými společnostmi
a mezinárodními lékařskými organizacemi. Vědecká rada
zaručuje důkladnou volbu řečníků a výběr témat.
Vědecká rada:
Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc.
PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
Mgr. Dagmar Škochová, MBA
MUDr. Vilma Benešová
Aesculap Akademie
B. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20 CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666 Fax +420-271 091 652
e-mail: [email protected]
www.aesculap-akademie.cz
Download

Analgezie a anestezie v porodnictví AORA 2013