Pozvánka a program
Specifika péče o rány
v chirurgických
a interních oborech
Pořádá Aesculap Akademie
29. dubna 2015
Sídlo Skupiny B. Braun, Praha 4
Program
Informace
09:00 Registrace
09:15Péče o rány na klinice popálenin
MUDr. Břetislav Lipový, Centrum popálenin a
rekonstrukční chirurgie, FN Brno
Místo konání:
10:00Komplikace u hojení popálenin
MUDr. Břetislav Lipový, Centrum popálenin a
rekonstrukční chirurgie, FN Brno
10:45Přestávka
11:00
P ředepisování poukazů u pacientů v ambulantní
péči
Ing. Pavel Krupička, Svaz zdravotních pojišťoven,
Praha
11:45Péče o rány na podiatrické ambulanci
Tereza Kruchlová, Podiatrická ambulance, KZ, a.s.
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
B. Braun Medical s.r.o., zasedací místnost Zeus
V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4 Chodov
Doprava:
Trasa metra C, stanice Chodov, budova je vzdálena
cca 5 min. chůze.
Počet účastníků:
25
Registrační poplatek: 500 Kč
Registrační poplatek je splatný dle pokynů zaslaných
každému přihlášenému zájemci do e-mailu.
12:30Oběd
13:00Péče o rány na chirurgickém oddělení
MUDr. Jaroslav Halamka, Chirurgické oddělení –
ambulance hojení chronických defektů, Městská
nemocnice v Litoměřicích
13:45
orkshop – praktické ukázky v prevenci
W
a ošetřování dekubitů
MUDr. Jaroslav Halamka, Chirurgické oddělení –
ambulance hojení chronických defektů, Městská
nemocnice v Litoměřicích
14:30Ukončení , diskuze, předání certifikátů
Tato akce je zařazena do celoživotního vzdělávání
nelékařských zdravotnických pracovníků a bude
ohodnocena příslušným počtem kreditů.
Kontakt:
Aesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666, Fax +420-271 091 652 e-mail: [email protected]
On-line přihlášku naleznete na webových stránkách
www.aesculap-akademie.cz
Svět vzdělávání
Kvalifikace pro budoucnost
Aesculap Akademie se na celém světě těší výborné
pověsti jako jedna z vedoucích institucí odborné
přípravy ve zdravotnictví a reaguje na požadavky lékařů,
zdravotnických pracovníků a managementu nemocnic.
Portfolio vzdělávacích akcí zahrnuje širokou paletu
teoretických kurzů, praktických workshopů, seminářů
a mezinárodních konferencí.
Kurzy Aesculap Akademie se vyznačují prvotřídní kvalitou
a jsou akreditovány příslušnými lékařskými společnostmi
a mezinárodními lékařskými organizacemi. Vědecká rada
zaručuje důkladnou volbu řečníků a výběr témat.
Vědecká rada:
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD.
MUDr. Ján Kľoc, PhD.
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
MUDr. Jan Kryl
MUDr. Iva Šípová
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
PharmDr. Petr Horák
Ing. Bc. Irena Kouřilová
PhDr. Zdeňka Surá
Mgr. Marta Baričičová
Aesculap Akademie
B. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20 CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666 Fax +420-271 091 652
e-mail: [email protected]
www.aesculap-akademie.cz
Download

Péče o rány specifika, Praha Chodov 2014 (PDF)