Program
3. český video-seminář
Tipy a triky urologické operativy
24. dubna 2015
Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové
Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
a Aesculap Akademie pod záštitou
ƒƒ České urologické společnosti
ƒƒ České akademie urologie
ƒƒ děkana LF UK prof. MUDr. RNDr. M. Červinky, CSc.
ƒƒ ředitele FN Hradec Králové
prof. MUDr. R. Prymuly, CSc., Ph.D.
Informace
Informace
Hlavní témata:
Registrační poplatek:
ƒƒ Tipy a triky v urologické operativě
Registrační poplatek obsahuje účast na přednáškách,
občerstvení během celého semináře.
ƒƒ Komplikace urologických operací a jejich řešení
Místo konání:
Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové (v areálu
FN HK), aula v přízemí, Sokolská 581, 500 05 Hradec
Králové
Vědecký výbor:
Doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
300 Kč
Registrační poplatek je splatný dle pokynů zaslaných
každému přihlášenému zájemci do emailu.
Při platbách bankovním převodem ze zahraničí hradí
bankovní poplatek příjemce poplatku.
Kontakt na organizátora:
B. Braun Medical s.r.o., Aesculap Akademie
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666, Fax +420-271 091 652
e-mail: [email protected]
www.aesculap-akademie.cz
MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.
Organizace kongresu:
Doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prim. MUDr. Josef Košina
MUDr. Jaroslav Pacovský, PhD.
MUDr. Michal Balík
Iva Jenčiková
Kontakt:
Iva Jenčiková
e-mail: [email protected]
Akce bude zařazena do kreditního systému
celoživotního vzdělávání lékařů.
On-line přihlášku k účasti naleznete na
www.aesculap-akademie.cz
Program
Program
8:15
Registrace účastníků
8:45
Slavnostní zahájení
Extraanatomický ureterální stent (5 min)
doc. MUDr. Miloš Broďák, PhD., Urologická
klinika FN Hradec Králové
9:00Litiáza a močovod
Laparoskopie močovodu (10 min)
prim. MUDr. Miroslav Štursa, Urologické oddělení
Nemocnice Nový Jičín
L aparoskopická ureterolitotomie I. (3 min)
prof. MUDr. Milan Hora, PhD., MBA, Urologická
klinika FN v Plzni
L aparoskopická ureterolitotomie II. (4 min)
prof. MUDr. Milan Hora, PhD., MBA, Urologická
klinika FN v Plzni
L aparoskopická reimplantace ureteru (6 min)
prof. MUDr. Milan Hora, PhD., MBA, Urologická
klinika FN v Plzni
Mini PEK ( 7 min)
MUDr. Marek Schmidt, Urologická klinika
FN Motol
ini PEK jako miniinvazivní metoda volby
M
léčby nefrolitiázy (2 min)
MUDr. Jiří Klečka, PhD., Urologická klinika
FN Královské Vinohrady
Mini PEK u dítěte (5 min)
prim. MUDr. Josef Košina, Urologická klinika
FN Hradec Králové
Zkušenosti s PEK v supinační pozici (4 min)
prim. MUDr. Pavel Hanek, Urologické oddělení
Oblastní nemocnice v Příbrami
Endoskopická obliterace močovodu (5 min)
prim. MUDr. Josef Košina, Urologická klinika
FN Hradec Králové
Diskuze
10:30
Coffee break
11:00
Ledvina
L aparoskopická resekce ledviny pro onkocytom
u mladé ženy (3 min)
MUDr. Marek Schmidt, Urologická klinika
FN Motol
Laparoskopická exstirpace lokální recidivy
nádoru ledviny (5 min)
MUDr. Marek Schmidt, Urologická klinika
FN Motol
L aparoskopická nefropexe (4 min)
prof. MUDr. Milan Hora, PhD., MBA, Urologická
klinika FN v Plzni
Laparoskopická adrenalektomie po předchozí
ipsilaterální nefrektomii (5 min)
prof. MUDr. Milan Hora, PhD., MBA, Urologická
klinika FN v Plzni
Roboticky asistovaná laparoskopická
pyeloplastika (5 min)
MUDr. Vladimír Študent ml., Urologická klinika
FN Olomouc
oboticky asistovaná resekce ledviny pro
R
tumor v oblasti hilu (5 min)
MUDr. Vladimír Študent ml., Urologická klinika
FN Olomouc
Program
Program
Manuálně asistovaná retroperitoneoskopie
- Technika vhodná pro dárce ledvin, ale i
nefrektomie a resekce ledvin pro nádory
(10 min)
MUDr. Jiří Froněk, PhD., FRCS, Klinika
transplantační chirurgie IKEM
L aparoskopické řešení objemné hydrokély
(5 min)
prim. MUDr. Miroslav Štursa, Urologické oddělení
Nemocnice Nový Jičín
Laparoskopické
odstranění vaječníků s resekcí
močového měchýře (15 min)
prim. MUDr. Jaroslav Všetička, Urologické
oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou
F otoselektivní vaporizace prostaty
s laparoskopickou divertikuletomií (7 min)
prof. MUDr. Milan Hora, PhD., MBA, Urologická
klinika FN v Plzni
L aparoskopická nefrektomie pro objemný
cystický tumor (5 min)
MUDr. Jaroslav Pacovský, PhD., Urologická
klinika FN Hradec Králové
L aparoskopická exstirpace liposarkomu
retroperitonea (5 min)
MUDr. Jaroslav Pacovský, PhD., Urologická
klinika FN Hradec Králové
L aparoskopická adrenalektomie pro metastázu
melanomu (5 min)
MUDr. Jaroslav Pacovský, PhD., Urologická
klinika FN Hradec Králové
L aparoskopická fenestrace cysty nadledviny
(5 min)
MUDr. Jakub Musil, Urologické oddělení Oblastní
nemocnice Kolín
Diskuze
12:30
Oběd
13:30Prostata a měchýř
Roboticky asistovaná radikální prostatektomie
s PLA (5 min)
MUDr. Vladimír Študent ml., Urologická klinika
FN Olomouc
Použití fluorescence při roboticky asistované
radikální prostatektomii (5 min)
MUDr. Vladimír Študent ml., Urologická klinika
FN Olomouc
yužití zkušeností z laparoskopické radikální
V
prostatektomie při konstrukci veziko-uretrální
anastomózy (3 min)
MUDr. Marek Schmidt, Urologická klinika
FN Motol
šetření pediklu prostaty při roboticky
O
asistované radikální prostatektomii bez použití
klipu (5 min)
MUDr. M. Bočan, prim MUDr. J. Schraml, PhD.,
MUDr. M. Broul, Klinika urologie a robotické
chirurgie UJEP, Masarykova nemocnice Ústí n. L.
15:00
Závěr, raut a společenský večer
Laparoskopická radikální cystektomie – naše
první zkušenosti (10 min)
MUDr. Michal Balík, Urologická klinika
FN Hradec Králové
Intrakorporální konstrukce neoveziky (7 min)
prim. MUDr. Miroslav Štursa, Urologické oddělení
Nemocnice Nový Jičín
Svět vzdělávání
Kvalifikace pro budoucnost
Aesculap Akademie se na celém světě těší výborné
pověsti jako jedna z vedoucích institucí odborné
přípravy ve zdravotnictví a reaguje na požadavky lékařů,
zdravotnických pracovníků a managementu nemocnic.
Portfolio vzdělávacích akcí zahrnuje širokou paletu
teoretických kurzů, praktických workshopů, seminářů
a mezinárodních konferencí.
Kurzy Aesculap Akademie se vyznačují prvotřídní kvalitou
a jsou akreditovány příslušnými lékařskými společnostmi
a mezinárodními lékařskými organizacemi. Vědecká rada
zaručuje důkladnou volbu řečníků a výběr témat.
Vědecká rada:
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD.
MUDr. Ján Kľoc, PhD.
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
MUDr. Jan Kryl
MUDr. Iva Šípová
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
PharmDr. Petr Horák
Ing. Bc. Irena Kouřilová
PhDr. Zdeňka Surá
Mgr. Marta Baričičová
Aesculap Akademie
B. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20 CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666 Fax +420-271 091 652
e-mail: [email protected]
www.aesculap-akademie.cz
Download

pozvánka + program soubor ve formátu PDF