Pozvánka
Základní principy chirurgie
kůže hlavy a krku
Praktický nácvik šicích metod a technik
Organizuje
ƒƒ Česká společnost otorinolaryngologie ƒ
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
ƒƒ Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ƒ
FN Hradec Králové LF UK v Praze
ƒƒ Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
ƒƒ Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Vzdělávací centrum Aesculap Akademie ƒ
Hradec Králové
12. září 2014
Program
Informace
Informace
09:00
Místo konání:
Zahájení
09:05 Historie chirurgické sutury
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Anatomie a fyziologie kůže, hojení rány –
specifika kůže hlavy a krku
MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.
Zásady fyziologického operování kůže hlavy
a krku
MUDr. Michal Černý
Přestávka, občerstvení
ástroje, šicí materiály, typy stehů
N
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Před- a pooperační péče, lokální anestezie
MUDr. Jan Vodička, Ph.D. Oběd
Prostá sutura, místní laloky na hlavě a krku
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Kazuistiky – nádory kůže hlavy a krku
MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
Přestávka, občerstvení
Maligní nádory kůže hlavy a krku
MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D.
Kožní tumory a exenterace očnice
MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
17:00
Závěr
Vzdělávací centrum Aesculap Akademie ƒ
Chirurgická klinika LF a FN Hradec Králové ƒ
Pavilon Akademika Bedrny ƒ
Konferenční místnost v 1. patře ƒ
Sokolská 581, CZ-500 12 Hradec Králové
Počet účastníků:
16
Kurz má omezenou kapacitu z toho důvodu si Aesculap
Akademie vyhrazuje právo po naplnění kapacity zařadit
uchazeče do nejbližšího termínu konání kurzu.
Registrační poplatek: 1000,- Kč ƒ
ƒ
Poplatek je splatný dle pokynů zaslaných každému
přihlášenému zájemci do e-mailu.
Online přihlášku naleznete na www.aesculap-akademie.cz /
Nabídka kurzů / Lékaři / Chirurgieƒ
Odborný garant kurzu:
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu
č. 16 ČLK a bude ohodnocena příslušným počtem kreditů.
Svět vzdělávání
Kvalifikace pro budoucnost
Aesculap Akademie se na celém světě těší výborné
pověsti jako jedna z vedoucích institucí odborné
přípravy ve zdravotnictví a reaguje na požadavky lékařů,
zdravotnických pracovníků a managementu nemocnic.
Portfolio vzdělávacích akcí zahrnuje širokou paletu
teoretických kurzů, praktických workshopů, seminářů
a mezinárodních konferencí.
Kurzy Aesculap Akademie se vyznačují prvotřídní kvalitou
a jsou akreditovány příslušnými lékařskými společnostmi
a mezinárodními lékařskými organizacemi. Vědecká rada
zaručuje důkladnou volbu řečníků a výběr témat.
Vědecká rada:
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD.
MUDr. Ján Kľoc, PhD.
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
MUDr. Jan Kryl
MUDr. Iva Šípová
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
PharmDr. Petr Horák
Ing. Bc. Irena Kouřilová
PhDr.. Zdeňka Surá
Mgr. Marta Baričičová
Aesculap Akademie | B. Braun Medical s.r.o.ƒ
V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 ƒ
Tel. +420-271 091 666 | Fax +420-271 091 652ƒ
e-mail: [email protected]
www.aesculap-akademie.cz
Download

Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku