Informácie
Pozvánka
Parkovanie:
Parkovanie osobných áut je možné v areáli hotelového
komplexu zdarma.
Pokyny pre vystavovateľov:
Expozície vystavujúcich firiem a spoločností budú v
priestoroch kongresového centra. Expozíciu je možné
nainštalovať dňa 25.4.2014 od 08:00 h.
Pri začiatku inštalácie expozície je nutné, aby bol prítomný
zástupca vystavujúcej spoločnosti.
Kontakt o prihláškach a ďalšie informácie:
Ľudmila Ižip
Aesculap Akadémia
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 663, Fax +420-271 091 652 E-mail: [email protected]
Svet vzdelávania
IV. KONFERENCIA SESTIER
PRACUJÚCICH V KARDIOLÓGII
Kvalifikácia pre budúcnosť
Aesculap Akademie sa na celom svete teší výbornej
povesti ako jedna z vedúcich inštitúcií odbornej prípravy
v zdravotníctve a reaguje na požiadavky lekárov,
zdravotníckych pracovníkov a managementu nemocníc.
Portfólio vzdelávacích akcií zahrňuje širokú paletu
teoretických kurzov, praktických workshopov, seminárov
a medzinárodných konferencií.
Kurzy Aesculap Akademie sa vyznačujú prvotriednou
kvalitou a sú akreditované príslušnými lekárskymi
spoločnosťami a medzinárodnými lekárskymi
organizáciami. Vedecká rada garantuje dôkladnú voľbu
rečníkov a výber tém.
Vedecká rada:
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD.
MUDr. Ján Kľoc, PhD.
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
MUDr. Jan Kryl
MUDr. Iva Šípová
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
PharmDr. Petr Horák
Ing. Bc. Irena Kouřilová
Mgr. Zdeňka Surá
Mgr. Marta Baričičová
Aesculap Akademie
B. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20 CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666 Fax +420-271 091 652
e-mail: [email protected]
www.aesculap-akademie.cz
Organizuje Slovenská kardiologická spoločnosť,
pracovná skupina sestry pracujúce v kardiológii
v spolupráci s Aesculap Akadémiou
25.–26. apríl 2014
Kongresové centrum | Kúpele Nový Smokovec
Informácie
Informácie
Informácie
Miesto a dátum konania:
Prihlásenie:
Ubytovanie:
Kongresové centrum hotelového komplexu
Kúpeľov Nový Smokovec, Vysoké Tatry
On-line prihlášku nájdete na www.aesculap-akademia.sk
/ Ošetrovateľská starostlivosť / Kardiovaskulárna starostlivosť
Hotely*** v areáli Kúpeľov Nový Smokovec: Palace, Palace
Grand, Branisko a ďalšie
Aktívna účasť: Pasívna účasť: uzávierka abstraktov 15.1.2014
do 28.2.2014
Cena ubytovania: 52 Eur / osoba / deň
V cene sú zahrnuté raňajky, obed, večera, 1 x wellness, voľný
vstup do bazéna, parkovné, 100% zľava na doplnkové služby.
Registračný poplatok:
člen SKS
Ubytovanie pre 1 osobu v dvojlôžkovej izbe, v prípade
požiadavky na single + 13 Eur /noc.
Programový a organizačný výbor:
Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
Prezidentka SKS
Mgr. Margita Mikátová
Predseda Pracovnej skupiny
Eva Kniežová
15 Eur
V deň konania konferencie 20 Eur
Registrácia na jeden deň 10 Eur
Aktívni účastníci - prví autori: zdarma
nečlen SKS
22 Eur
25 Eur
15 Eur
Mgr. Monika Labudová
PhDr. Gabriela Šuttová
PhDr. Zuzana Čížiková
Registračný poplatok je splatný podľa pokynov zaslaných
každému prihlásenému záujemcovi do e-mailu. Pri registrácii
je nutné uviesť správne emailovú adresu.
Pokyny pre prípravu abstraktov:
Mgr. Margita Mikátová
J. Smreka č. 14
SK - 841 07 Bratislava
Tel.: +421 903 205 888
E-mail: [email protected]
Štruktúrovaný abstrakt (názov, autori, pracovisko, úvod a
cieľ práce, materiál a metodika, výsledky, záver). Abstrakt
napísaný vo formáte Microsoft Word pre PC, v rozsahu 150
– 250 slov, písmo Times new Roman, veľkosť 10 pt. Abstrakt
nemá obsahovať obrázky, tabuľky ani grafy.
Nové trendy v prevencii, diagnostike, liečbe a rehabilitácii
pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Špecifiká
ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s ochoreniami
srdca a ciev.
Spoločenské aktivity:
25.4.2014 - Diskusný večer
Stravovanie všetkých účastníkov podujatia bude zabezpečené
v stravovacej časti Kúpeľného hotela Palace a v reštaurácii Svišť.
Doplatok za obed v deň odchodu (druhý deň konferencie)
+ 9 Eur.
Individuálna rezervácia:
Kontaktná osoba za organizačný výbor:
Hlavné témy konferencie:
Stravovanie:
Štruktúrovaný abstrakt je potrebné zaslať
v elektronickej forme na adresu:
[email protected] najneskôr do 15.1.2014.
Informácie o prijatí abstraktu budú zaslané aktívnym
účastníkom e-mailom.
Abstrakty budú publikované v Zborníku abstraktov na CD
nosiči, ktorý dostane prihlásený účastník konferencie pri
registrácii.
Program v elektronickej podobe bude k dispozícii na webovej
stránke SKS a Aesculap Akadémie začiatkom marca 2014.
Prezentácie sa pripravujú v MS Office Power point.
Individuálne rezervácie na ubytovanie a stravovanie budú
vybavované cez rezervačný formulár v elektronickej forme,
použitím webovej stránky:
http://www.kupelens.sk/?lang=sk&page=on-line-rezervacia
Alebo zaslaním na e-mail:
[email protected] a do predmetu správy uviesť
IV. Konferencia sestier pracujúcich v kardiológii.
Pri objednávke ubytovania prosím uveďte aj meno osoby,
s ktorou chcete byť ubytovaný; v opačnom prípade Vám bude
účtovaný príplatok za jednolôžkovú izbu +13 Eur / noc.
Kontaktná osoba pre rezerváciu ubytovania a stravovania:
PhDr. Zuzana Čížiková
vedúca obchodu a marketingu
Nový Smokovec 32
SK - 062 01 Starý Smokovec
Tel.: +421 905 834 276
E-mail: [email protected]
Download

IV. KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V KARDIOLÓGII Svet